Dokumentu iesniegšana

Polija

Saturu nodrošina
Polija

KOMPETENTU TIESU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Polija

Dokumentu iesniegšana


*jāaizpilda obligāti

2. panta 1. punkts - Pārsūtošās aģentūras

Noklikšķiniet zemāk uz saites, lai iepazītos ar visu kompetento iestāžu (šā panta nozīmē) sarakstu.
Kompetento iestāžu saraksts

2. panta 2. punkts - Saņemošās aģentūras

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas poļu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās.

Noklikšķiniet zemāk uz saites, lai iepazītos ar visu kompetento iestāžu (šā panta nozīmē) sarakstu.
Kompetento iestāžu saraksts

2. panta 4. punkta c) apakšpunkts - Pieejamie dokumentu saņemšanas līdzekļi

Dokumentus pieņem tikai pa pastu.

2. panta 4. punkta d) apakšpunkts - Valodas, ko var izmantot, aizpildot I pielikumā paredzēto veidlapu

Standarta pieteikuma veidlapas var aizpildīt poļu, angļu vai vācu valodā.

3. pants - Centrālā iestāde

Tieslietu ministrija

Starptautisko attiecību un Eiropas tiesību departaments

Al. Ujazdowskie 11, 00 - 950 Warszawa

Tālr./fakss: +48 22 628-09-49

Izmantojamās valodas: poļu valoda, angļu valoda, vācu valoda.

4. pants - Dokumentu pārsūtīšana

Valodas, kurās var aizpildīt veidlapu, kas iekļauta regulas I pielikumā: poļu valoda, angļu valoda, vācu valoda.

8. panta 3. punkts un 9. panta 2. punkts - Īpaši termiņi dokumentu izsniegšanai, kas noteikti valstu tiesību aktos

Polijas tiesību aktos nav prasības izsniegt dokumentu noteiktā termiņā.

10. pants - Izsniegšanas apliecinājums un izsniegtā dokumenta kopija

Valodas, kurās var aizpildīt veidlapu, kas iekļauta regulas I pielikumā: poļu valoda, angļu valoda, vācu valoda.

11. pants - Izsniegšanas izmaksas

Dokumentu izsniegšana ir par brīvu.

13. pants - Izsniegšana, ko veic diplomātiskie vai konsulārie pārstāvji

Polija nepieļauj, ka dokumentus izsniedz diplomātiskās vai konsulārās pārstāvniecības tās teritorijā, izņemot gadījumus, kad dokumenti jāizsniedz tās dalībvalsts pilsonim, kurā dokuments sagatavots.

15. pants - Tieša izsniegšana

Polija nepieļauj izsniegt dokumentu savā teritorijā tādā veidā kā noteikts šajā pantā.

19. pants - Atbildētāja neierašanās

Ja pieprasījums atbrīvot atbildētāju no sprieduma pārsūdzības termiņa nokavējuma ir iesniegts vairāk nekā gadu pēc sprieduma, to izskatīs tikai izņēmuma gadījumos.

20. pants - Nolīgumi vai pasākumi, kuros dalībvalstis ir puses un kuri atbilst 20. panta 2. punkta nosacījumiem

Nepiemēro

Lapa atjaunināta: 30/03/2018

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Atsauksmes

Lai sniegtu atsauksmes un komentārus par mūsu jauno vietni

, izmantojiet šo veidlapu