Dokumentų įteikimas

Slovakija

Turinį pateikė
Slovakija

2 straipsnio 1 dalis - Perduodančiosios agentūros

Kad pamatytumėte visas su šiuo straipsniu susijusias kompetentingas institucijas, spustelėkite toliau pateikiamą nuorodą.
Kompetentingų institucijų sąrašas

2 straipsnio 2 dalis - Gaunančiosios agentūros

Kad pamatytumėte visas su šiuo straipsniu susijusias kompetentingas institucijas, spustelėkite toliau pateikiamą nuorodą.
Kompetentingų institucijų sąrašas

2 straipsnio 4 dalies c punktas - Dokumentų gavimo priemonės

Slovakijos valdžios institucijos priima rašytinius prašymus popierine forma dėl dokumentų įteikimo.

2 straipsnio 4 dalies d punktas - Kalbos, kuriomis galima pildyti I priede pateiktą tipinę formą

Pagal 2 straipsnio 4 dalį Slovakijos Respublika sutinka, kad formos gali būti pildomos čekų, anglų ir slovakų kalbomis.

3 straipsnis - Centrinė įstaiga

Slovakijos Respublikos Teisingumo ministerija

Tarptautinės privatinės teisės padalinys (Odbor medzinárodného práva súkromného)

Župné nám. 13

813 11 Bratislava

Slovakijos Respublika

Tel. (421) 2 888 91 258

Faksas (421) 2 888 91 604

E. paštas civil.inter.coop@justice.sk

Kalbos: slovakų, čekų, anglų, prancūzų, vokiečių

4 straipsnis - Dokumentų perdavimas

Pagal 4 straipsnį Slovakijos Respublika sutinka, kad formos gali būti pildomos čekų, anglų ir slovakų kalbomis.

8 straipsnio 3 dalis ir 9 straipsnio 2 dalis - Pagal valstybės narės teisę nustatyti konkretūs laikotarpiai, per kuriuos turi būti įteikti dokumentai

Slovakijos Respublika negali pakomentuoti 8 straipsnio 3 dalies ir 9 straipsnio 2 dalies, kadangi Slovakijos teisėje nenumatyta, kad tam tikri dokumentai būtų įteikti per konkretų laikotarpį, kaip numatyta šiuose straipsniuose.

10 straipsnis - Įteikimo pažymėjimas ir įteikiamo dokumento kopija

Pagal 10 straipsnį Slovakijos Respublika sutinka, kad formos gali būti pildomos čekų, anglų ir slovakų kalbomis.

11 straipsnis - Įteikimo išlaidos

Dokumentus daugiausia įteikia teismas, kuris gauna prašymą. Tačiau tam tikromis aplinkybėmis teismas dokumentus įteikti gali patikėti teismo pareigūnui. Jei teismo patikėtas pareigūnas yra teismo antstolis (súdny exekútor), paslaugai taikomas nustatytas 6,64 EUR mokestis už kiekvieną įteiktą dokumentą.

13 straipsnis - Diplomatinių arba konsulinių darbuotojų įteikiami dokumentai

Slovakijos Respublika prieštarauja tam, kad teismo dokumentus įteiktų diplomatai ar konsuliniai pareigūnai, nebent dokumentai turi būti įteikti valstybės narės, kurioje dokumentai buvo parengti, piliečiams.

15 straipsnis - Tiesioginis įteikimas

Pagal Slovakijos teisę teismo pareigūnai, tarnautojai ar kiti kompetentingi Slovakijos Respublikos asmenys negali teismo dokumentų įteikti tiesiogiai iš užsienio bylos baigtimi suinteresuotiems asmenims.

19 straipsnis - Atsakovo neatvykimas į teismą

Vadovaujantis 19 straipsnio 2 dalimi Slovakijos Respublika pareiškia, kad, nepaisant 19 straipsnio 1 dalies nuostatų, teisėjas gali priimti sprendimą, net jei negauta dokumentų įteikimo ar pristatymo pažyma, jei yra įvykdytos visos šioje nuostatoje išdėstytos sąlygos.

Paskutinis naujinimas: 07/11/2018

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.