Dokumentų įteikimas

Prancūzija

Turinį pateikė
Prancūzija

KOMPETENTINGŲ TEISMŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Prancūzija

Dokumentų įteikimas


*būtina nurodyti

2 straipsnio 1 dalis - Perduodančiosios agentūros

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (prancūzų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas.

2 straipsnio 1 dalis. Perduodančiosios agentūros

Prancūzijoje perduodančiosios agentūros yra teismo antstoliai (pranc. huissiers de justice) ir teismo sekretoriai (pranc. greffes des tribunaux).

2 straipsnio 2 dalis - Gaunančiosios agentūros

2 straipsnio 2 dalis. Gaunančiosios agentūros

Prancūzijoje gaunančiosios agentūros yra tik teismo antstoliai.

2 straipsnio 4 dalies c punktas - Dokumentų gavimo priemonės

Dokumentai turi būti siunčiami paštu.

2 straipsnio 4 dalies d punktas - Kalbos, kuriomis galima pildyti I priede pateiktą tipinę formą

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (prancūzų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas.

Prancūzija priima I priede pateiktą standartinę prašymo formą, jei ji užpildyta prancūzų kalba arba viena iš šių kalbų: anglų, vokiečių, italų arba ispanų.

3 straipsnis - Centrinė įstaiga

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (prancūzų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas.

Centrinė įstaiga yra Teisminio bendradarbiavimo civilinėse ir komercinėse bylose biuras (pranc. Bureau de l’entraide judiciaire civile et commerciale).

Adresas:

Ministère de la Justice (Teisingumo ministerija)

Direction des Affaires Civiles et du Sceau

Bureau du droit de l'Union, du droit international privé et de l'entraide civile (BDIP)

13 Place Vendôme

F-75042 Paris Cedex 01, FRANCE

Tel. Nr. + 33 1 44 77 61 05

Faksas + 33 1 44 77 61 22

E. paštas Entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

Kalbos: prancūzų ir anglų.

4 straipsnis - Dokumentų perdavimas

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (prancūzų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas.

Prancūzija priima I priede pateiktą standartinę prašymo formą, jei ji užpildyta prancūzų kalba arba viena iš šių kalbų: anglų, vokiečių, italų arba ispanų.

8 straipsnio 3 dalis ir 9 straipsnio 2 dalis - Pagal valstybės narės teisę nustatyti konkretūs laikotarpiai, per kuriuos turi būti įteikti dokumentai

Pagal Prancūzijos įstatymus dokumentas turi būti įteiktas per tam tikrą laikotarpį, kaip nurodyta 8 straipsnio 3 dalyje ir 9 straipsnio 2 dalyje.

10 straipsnis - Įteikimo pažymėjimas ir įteikiamo dokumento kopija

Įteikimo pažymėjimas ar įteikiamo dokumento kopija gali būti užpildyti prancūzų kalba arba viena iš šių kalbų: anglų, vokiečių, italų arba ispanų.

11 straipsnis - Įteikimo išlaidos

Fiksuotas mokestis už teismo antstolio įteikiamą dokumentą – 48,75 EUR (2016 m. vasario 26 d. potvarkis (pranc. arrêté)). Šis mokestis mokamas perduodant dokumentus, išskyrus atvejus, kai pareiškėjui teikiama teisinė pagalba.

13 straipsnis - Diplomatinių arba konsulinių darbuotojų įteikiami dokumentai

Prancūzija prieštarauja tam, kad kita valstybė narė teisminius dokumentus Prancūzijos teritorijoje įteiktų savo konsuliniais ar diplomatiniais kanalais, išskyrus tuos atvejus, kai dokumentai turi būti įteikti dokumentus parengusios valstybės narės piliečiams.

15 straipsnis - Tiesioginis įteikimas

Prancūzija neprieštarauja tam, kad dokumentai būtų įteikiami tiesiogiai, kaip numatyta 15 straipsnio 1 dalyje.

19 straipsnis - Atsakovo neatvykimas į teismą

Nepaisant 1 dalies nuostatų, Prancūzijos teisėjas gali priimti sprendimą, jeigu įvykdytos visos 2 dalyje nustatytos sąlygos.

Šio straipsnio 4 dalyje numatytas prašymas dėl atleidimo nuo teismo sprendimo apskundimo termino pasibaigimo pasekmių turi būti pateiktas per metus nuo sprendimo priėmimo dienos.

20 straipsnis - Sutartys arba susitarimai, kurių šalimis yra valstybės narės ir kurie atitinka 20 straipsnio 2 dalies reikalavimus

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (prancūzų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas.

Informacijos nėra

Paskutinis naujinimas: 01/02/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Atsiliepimai

Pateikite savo pastabas ir atsiliepimus apie mūsų naująją svetainę

naudodamasis šia forma