Iratok kézbesítése

Málta

Tartalomszolgáltató:
Málta

2. cikk (1) bekezdése - Áttevő intézmény

A cikk vonatkozásában illetékes hatóságok listáját az alábbi linkre kattintva lehet megtekinteni.
Az illetékes hatóságok listája

2. cikk (2) bekezdése - Átvevő intézmény

A cikk vonatkozásában illetékes hatóságok listáját az alábbi linkre kattintva lehet megtekinteni.
Az illetékes hatóságok listája

2. cikk (4) bekezdésének c) pontja - Az iratok átvételének módjai

Az iratok benyújtásának módja: az eredeti iratokat az 1393/2007/EK rendelet 1. mellékletével és a banki igazolással együtt csak postai úton lehet benyújtani. Az iratokról másolatot faxon és/vagy e-mailben előre lehet küldeni.

2. cikk (4) bekezdésének d) pontja - Az I. mellékletben található formanyomtatvány kitöltéséhez használható nyelvek

A formanyomtatvány kitöltésének nyelve az angol vagy a máltai.

3. cikk - Központi szerv

Legfőbb Ügyészség (Uffiċċju ta' l-Avukat Ġenerali)

Il-Palazz

Pjazza San Ġorġ

il-Belt Valletta VLT1190

Telefon: (00356) 25683214 / (00356) 25683209 / (00356)  25683192 / (00356) 25683205

Fax: (00356) 21237281

Illetékességi területek: Málta és Għawdex

Az ügyintézés nyelve: Angol

4. cikk - Az iratok továbbítása

Angol

8. cikk (3) bekezdése és a 9. cikk (2) bekezdése - A nemzeti jog által előírt, iratkézbesítésre vonatkozó határidők

A 9. cikk (2) bekezdésétől Málta eltérni szándékozik, mert az a máltai eljárásjoggal nem egyeztethető össze.

10. cikk - Kézbesítési igazolás és a kézbesített irat másolata

Angol

11. cikk - A kézbesítés költsége

A rendelet 11. cikke (2) bekezdésében meghatározott költség kézbesítendő iratonként 50 €.

Az összeg befizetése minden esetben előre történik. Az iratok feldolgozás nélkül kerülnek visszaküldésre, ha a beadvány nem tartalmazza a megfelelő összeg átutalásának bizonylatát.  A díjat banki átutalással kell megfizetni, kedvezményezettnek pedig azt a személyt kell megjelölni, akinek a részére az összeg külön feldolgozás nélkül lesz visszautalva. A díjat banki átutalással kell megfizetni, kedvezményezettnek a Legfőbb Ügyészséget kell megjelölni a következő bankszámlaadatokkal:

Bank neve: Bank Ċentrali ta’ Malta

Számlatulajdonos neve: AG Office – Receipt of Service Documents

Számlaszám: 40127EUR-CMG5-000-Y

IBAN: MT24MALT011000040127EURCMG5000Y

Swift kód: MALTMTMT

13. cikk - Kézbesítés diplomáciai vagy konzuli képviselet által

Ellenezzük.

15. cikk - Közvetlen kézbesítés

Nem ellenezzük.

19. cikk - A megjelenést elmulasztó alperes

Nincs rá lehetőség, mert szükség van a szolgáltatás megtörténtének igazolására. Amennyiben azonban olyan személy ellen születik elmarasztaló határozat, akit előzőleg a bíróság nem idézett be meghallgatásra, ez a személy a határozat keltétől számított három hónapon belül új meghallgatást kérhet.

20. cikk - Azon megállapodások, amelyekben a tagállamok részesek, és amelyek megfelelnek a 20. cikk (2) bekezdésében foglalt feltételeknek

Nincs.

Utolsó frissítés: 05/03/2018

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.