Dostava pismena

Informacije na nacionalnoj razini i internetski obrasci u vezi s Uredbom br. 1393/2007

Opće informacije

Uredbom (EZ) br. 1393/2007 Europskog parlamenta i Vijeća o dostavi, u državama članicama, sudskih i izvansudskih pismena u građanskim ili trgovačkim stvarima („dostava pismena”), i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1348/2000 nastoji se poboljšati i ubrzati slanje sudskih i izvansudskih pismena u građanskim ili trgovačkim stvarima radi njihove dostave među državama članicama.

Uredba se primjenjuje u svim državama članicama Europske unije, uključujući Dansku, koja je potvrdila da namjerava provesti sadržaj Uredbe izjavom na temelju Usporednog sporazuma sklopljenog s Europskom zajednicom.

Uredbom su predviđeni razni načini slanja i dostavljanja dokumenata: slanje s pomoću tijela za slanje i zaprimanje pismena, slanje konzularnim ili diplomatskim kanalima, dostava poštom i izravna dostava.

Tijela za slanje odgovorna su za slanje sudskih ili izvansudskih pismena koja moraju biti dostavljena u drugu državu članicu. Tijela za zaprimanje odgovorna su za zaprimanje sudskih ili izvansudskih pismena iz druge države članice. Središnje tijelo odgovorno je za dostavu podataka tijelima za slanje i rješavanje mogućih poteškoća tijekom slanja pismena na dostavu.

U Uredbi je predviđeno sedam obrazaca.

Europski portal e-pravosuđe sadržava informacije o primjeni te Uredbe i alat za ispunjavanje obrazaca prilagođen korisnicima.

Za detaljne informacije koje se odnose na određenu zemlju odaberite odgovarajuću zastavu.

Ostale poveznice

Sporazum između Europske zajednice i Kraljevine Danske o dostavi sudskih i izvansudskih pismena u građanskim ili trgovačkim stvarima

Haškoj konvenciji od 15. studenog 1965

ARHIVIRANA internetska stranica Europskog pravosudnog atlasa (ukinuta 30. rujna 2017.)

Posljednji put ažurirano: 06/10/2020

Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.
S obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije, Komisija ažurira dio sadržaja na ovim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.