Dostava pismena

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Slovenija

Dostava pismena


*obvezan unos

Članak 2. stavak 1. - Agencije pošiljateljice

Tijela za slanje: lokalni sudovi (okrajna sodišča), okružni sudovi (okrožna sodišča), Radni i socijalni sud (delovno in socialno sodišče), Upravni sud (upravno sodišče), viši sudovi (višja sodišča), Vrhovni sud (Vrhovno sodišče), Ustavni sud (Ustavno sodišče) i Državno odvjetništvo (Državno odvetništvo).

Članak 2. stavak 2. - Agencije primateljice

Svi su okružni sudovi tijela za zaprimanje.

Članak 2. stavak 4. točka (d) - Jezici koji se mogu koristiti za ispunjavanje standardnog obrasca iz Priloga I.

Slovenija prihvaća standardne obrasce za zahtjev ispunjene na slovenskom ili engleskom jeziku.

Članak 3. - Središnje tijelo

Ministrstvo za pravosodje (Ministarstvo pravosuđa)

Župančičeva 3

SLO-1000 Ljubljana

Tel.: (+386)1369 53 42

Faks: (+386)1369 57 83

Adresa e-pošte: gp.mp@gov.si

Članak 4. - Slanje pismena

Slovenija prihvaća standardne obrasce za zahtjev ispunjene na slovenskom ili engleskom jeziku.

Članak 8. stavak 3. i članak 9. stavak 2. - Rokovi za dostavu pismena utvrđeni nacionalnim pravom

U skladu sa slovenskim zakonodavstvom, ne postoji poseban rok za dostavu pismena.

Članak 10. - Potvrda o dostavi i preslika dostavljenog pismena: jezici

Slovenija prihvaća potvrde ispunjene na slovenskom ili engleskom jeziku.

Članak 13. - Dostava putem diplomatskih ili konzularnih predstavnika

  • Slovenija dopušta mogućnost dostave putem diplomatskog ili konzularnog osoblja u skladu s uvjetima iz članka 13. stavka 1.
  • Slovenija ne dopušta dostavu sudskih pismena osobama s boravištem u Sloveniji putem diplomatskog ili konzularnog osoblja druge države članice, osim ako se pismeno dostavlja državljaninu države članice iz koje isprava potječe.

Članak 15. - Izravna dostava

Izravna dostava nije predviđena slovenskim zakonodavstvom.

Članak 19. - Tuženik koji se nije upustio u postupak

Ne dovodeći u pitanje članak 19. stavak 1. Uredbe, sudac može donijeti odluku i bez primanja potvrde o uručenju ili dostavi, uz uvjet da su ispunjeni uvjeti iz članka 19. stavka 2. Uredbe.

Zahtjev za povrat može se podnijeti u roku od godinu dana od datuma donošenja sudske odluke.

Posljednji put ažurirano: 21/02/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici