Dokumentu iesniegšana

Poljska

Sadržaj omogućio
Poljska

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Poljska

Dostava pismena


*obvezan unos

2. panta 1. punkts - Pārsūtošās aģentūras

Noklikšķiniet zemāk uz saites, lai iepazītos ar visu kompetento iestāžu (šā panta nozīmē) sarakstu.
Kompetento iestāžu saraksts

2. panta 2. punkts - Saņemošās aģentūras

Izvorna jezična inačica ove stranice poljski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici već su prevedeni.

Noklikšķiniet zemāk uz saites, lai iepazītos ar visu kompetento iestāžu (šā panta nozīmē) sarakstu.
Kompetento iestāžu saraksts

2. panta 4. punkta c) apakšpunkts - Pieejamie dokumentu saņemšanas līdzekļi

Dokumentus pieņem tikai pa pastu.

2. panta 4. punkta d) apakšpunkts - Valodas, ko var izmantot, aizpildot I pielikumā paredzēto veidlapu

Standarta pieteikuma veidlapas var aizpildīt poļu, angļu vai vācu valodā.

3. pants - Centrālā iestāde

Tieslietu ministrija

Starptautisko attiecību un Eiropas tiesību departaments

Al. Ujazdowskie 11, 00 - 950 Warszawa

Tālr./fakss: +48 22 628-09-49

Izmantojamās valodas: poļu valoda, angļu valoda, vācu valoda.

4. pants - Dokumentu pārsūtīšana

Valodas, kurās var aizpildīt veidlapu, kas iekļauta regulas I pielikumā: poļu valoda, angļu valoda, vācu valoda.

8. panta 3. punkts un 9. panta 2. punkts - Īpaši termiņi dokumentu izsniegšanai, kas noteikti valstu tiesību aktos

Polijas tiesību aktos nav prasības izsniegt dokumentu noteiktā termiņā.

10. pants - Izsniegšanas apliecinājums un izsniegtā dokumenta kopija

Valodas, kurās var aizpildīt veidlapu, kas iekļauta regulas I pielikumā: poļu valoda, angļu valoda, vācu valoda.

11. pants - Izsniegšanas izmaksas

Dokumentu izsniegšana ir par brīvu.

13. pants - Izsniegšana, ko veic diplomātiskie vai konsulārie pārstāvji

Polija nepieļauj, ka dokumentus izsniedz diplomātiskās vai konsulārās pārstāvniecības tās teritorijā, izņemot gadījumus, kad dokumenti jāizsniedz tās dalībvalsts pilsonim, kurā dokuments sagatavots.

15. pants - Tieša izsniegšana

Polija nepieļauj izsniegt dokumentu savā teritorijā tādā veidā kā noteikts šajā pantā.

19. pants - Atbildētāja neierašanās

Ja pieprasījums atbrīvot atbildētāju no sprieduma pārsūdzības termiņa nokavējuma ir iesniegts vairāk nekā gadu pēc sprieduma, to izskatīs tikai izņēmuma gadījumos.

20. pants - Nolīgumi vai pasākumi, kuros dalībvalstis ir puses un kuri atbilst 20. panta 2. punkta nosacījumiem

Nepiemēro

Lapa atjaunināta: 30/03/2018

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici