Doručování písemností

Poljska

Sadržaj omogućio
Poljska

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Poljska

Dostava pismena


*obvezan unos

Ustanovení čl. 2 odst. 1 - Odesílající subjekty

Veškeré příslušné orgány, na něž se tento článek vztahuje, zobrazíte kliknutím na níže uvedený odkaz.
Seznam příslušných orgánů

Ustanovení čl. 2 odst. 2 - Přijímající subjekty

Izvorna jezična inačica ove stranice poljski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici već su prevedeni.

Veškeré příslušné orgány, na něž se tento článek vztahuje, zobrazíte kliknutím na níže uvedený odkaz.
Seznam příslušných orgánů

Ustanovení čl. 2 odst. 4 písm. c) – Způsoby přijímání písemností

Písemnosti lze doručovat pouze poštou.

Ustanovení čl. 2 odst. 4 písm. d) – Jazyky, které mohou být použity pro vyplnění jednotného formuláře uvedeného v příloze I

Jednotný formulář lze vyplnit v polštině, angličtině nebo němčině.

Článek 3 - Ústřední orgán

Ministerstvo spravedlnosti

Odbor mezinárodní spolupráce a evropského práva

Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Varšava

Tel/fax: (48) 22 628 09 49

Kominikace v: polštině, angličtině a němčině.

Článek 4 - Zasílání písemností

Jazyky, které mohou být použity pro vyplnění jednotného formuláře uvedeného v příloze I nařízení (žádost), jsou: polština, angličtina a němčina.

Ustanovení čl. 8 odst. 3 a čl. 9 odst. 2 – Lhůty pro doručování písemností stanovené vnitrostátními předpisy

Polské právní předpisy neobsahují požadavek na to, aby písemnost byla doručena v určité lhůtě.

Článek 10 - Potvrzení o doručení a kopie doručené písemnosti

Jazyky, které mohou být použity pro vyplnění jednotného formuláře uvedeného v příloze I nařízení (potvrzení), jsou: polština, angličtina a němčina.

Článek 11 - Náklady na doručení

Dokumenty se doručují bezplatně.

Článek 13 - Doručování diplomatickými nebo konzulárními zástupci

V polsku není povoleno doručování diplomatickými nebo konzulárními zástupci, ledaže mají být písemnosti doručeny státnímu příslušníku odesílajícího členského státu.

Článek 15 - Přímé doručení

V Polsku není povoleno doručování způsobem uvedeným v tomto článku.

Článek 19 - Nedostavení se žalované strany k soudu

Pokud je žádost žalovaného o prominutí zmeškání lhůty pro podání opravného prostředku podána více než jeden rok po vynesení rozhodnutí, lze o ní rozhodovat pouze při výjimečných okolnostech.

Článek 20 – Dohody nebo ujednání, jejichž stranami jsou členské státy a jež splňují podmínky stanovené v čl. 20 odst. 2

Není použitelné

Poslední aktualizace: 30/03/2018

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici