Dostava pismena

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Mađarska

Dostava pismena


*obvezan unos

Članak 2. stavak 1. - Agencije pošiljateljice

U Mađarskoj tijelo za slanje je:

  • za sudska pismena, sud u čijem je postupku izrađeno pismeno koje treba dostaviti,
  • za pismena izrađena u javnobilježničkom postupku, javni bilježnik u čijem je postupku pismeno izrađeno i
  • za druga izvansudska pismena, ministar nadležan za pravosudni sustav.

Članak 2. stavak 2. - Agencije primateljice

U Mađarskoj tijelo za zaprimanje je:

  • okružni sud nadležan prema adresi prebivališta primatelja navedenoj u zahtjevu za pravnu pomoć (lakcím szerint illetékes járásbíróság), u Budimpešti Središnji okružni sud u Pešti (Pesti Központi Kerületi Bíróság) i
  • Mađarsko udruženje sudskih izvršitelja.

Članak 2. stavak 4. točka (c) - Načini zaprimanja pismena

Tijelo za zaprimanje prima pismena poštom, telefaksom ili e-poštom.

Članak 2. stavak 4. točka (d) - Jezici koji se mogu koristiti za ispunjavanje standardnog obrasca iz Priloga I.

Mađarski, njemački, engleski, francuski.

Članak 3. - Središnje tijelo

U Mađarskoj zadaće središnjeg tijela vrši ministar nadležan za pravosudni sustav.

Ministarstvo pravosuđa (Igazságügyi Minisztérium)

Odjel za međunarodno privatno pravo (Nemzetközi Magánjogi Főosztály)

Adresa: Kossuth Lajos tér 2-4., H-1055 Budapest

Adresa: Pf. 2., 1357 Budapest

Tel.: +36 1 795 5397, 1 795 3188

Faks: +36 1 795 0463

E-pošta: nmfo@im.gov.hu

Jezici: mađarski, njemački, engleski i francuski

Članak 4. - Slanje pismena

Uz mađarski, prihvatljivi su i njemački, engleski i francuski jezik.

Članak 8. stavak 3. i članak 9. stavak 2. - Rokovi za dostavu pismena utvrđeni nacionalnim pravom

U Mađarskoj nije primjenjivo.

Članak 10. - Potvrda o dostavi i preslika dostavljenog pismena: jezici

Uz mađarski, prihvatljivi su i njemački, engleski i francuski jezik.

Članak 11. - Troškovi dostave

Sudska dostava pismena ne naplaćuje se.

Naknada za dostavu koju vrši sudski izvršitelj iznosi 7 500 HUF. Ta se naknada plaća unaprijed na dolje navedeni račun a zahtjevu se prilaže potvrda o uplati.

  • Nositelj računa: Mađarsko udruženje sudskih izvršitelja
  • Banka: Budapest Bank Nyrt.
  • SWIFT (BIC): BUDAHUHB
  • IBAN: HU46 10103173-09701100-02004000
  • U polje „napomena” upišite sljedeći tekst: KU2-referentni broj zahtjeva, ime primatelja.

Članak 13. - Dostava putem diplomatskih ili konzularnih predstavnika

U Mađarskoj se dostava iz članka 13. može izvršiti samo ako je primatelj građanin države članice pošiljateljice.

Članak 15. - Izravna dostava

U Mađarskoj se dostava iz članka 15. Uredbe vrši u skladu sa zakonodavstvom kojim su uređene dostave koje vrše sudski izvršitelji.

Članak 19. - Tuženik koji se nije upustio u postupak

U određenim slučajevima mađarski sudovi mogu donijeti presudu, pod uvjetom da su ispunjeni svi zahtjevi iz članka 19. stavka 2.

U Mađarskoj je rok za podnošenje žalbe iz članka 19. stavka 4. godinu dana.

Posljednji put ažurirano: 29/05/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici