Dostava pismena

Češka

Sadržaj omogućio
Češka

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Češka

Dostava pismena


*obvezan unos

Članak 2. stavak 1. - Agencije pošiljateljice

Sudovi, sudski izvršitelji, državno odvjetništvo

Članak 2. stavak 2. - Agencije primateljice

Kliknite na poveznicu u nastavku za pregled svih nadležnih tijela povezanih s ovim člankom.
Popis nadležnih tijela

Članak 2. stavak 4. točka (c) - Načini zaprimanja pismena

Dostupni načini zaprimanja pismena:

  • putem davatelja poštanskih usluga
  • telefaksom
  • elektroničkom poštom.

Članak 2. stavak 4. točka (d) - Jezici koji se mogu koristiti za ispunjavanje standardnog obrasca iz Priloga I.

Obrazac se može ispuniti na češkom, slovačkom ili engleskom jeziku.

Članak 3. - Središnje tijelo

Ministarstvo pravosuđa, međunarodni odjel (Ministerstvo spravedlnosti mezinárodní odbor)

Vyšehradská 16

128 10 Praha 2

Telefon: +420-221-997-111

Telefaks: +420-224-919-927

E-pošta: posta@msp.justice.cz

Članak 4. - Slanje pismena

Osim na češkom jeziku, Češka prihvaća i standardne obrasce ispunjene na slovačkom i engleskom jeziku.

Članak 8. stavak 3. i članak 9. stavak 2. - Rokovi za dostavu pismena utvrđeni nacionalnim pravom

U Češkoj nisu utvrđeni obvezni rokovi za dostavu pismena.

Članak 10. - Potvrda o dostavi i preslika dostavljenog pismena: jezici

Osim na češkom jeziku, Češka prihvaća i potvrde ispunjene na slovačkom i engleskom jeziku.

Članak 11. - Troškovi dostave

U Češkoj dostava ne podliježe plaćanju.

Članak 13. - Dostava putem diplomatskih ili konzularnih predstavnika

Češka se ne protivi takvoj dostavi na svojem državnom području.

Članak 15. - Izravna dostava

Po češkom pravu nije dopuštena takva dostava na državnom području Češke.

Članak 19. - Tuženik koji se nije upustio u postupak

Članak 19. stavak 2.

Ako su ispunjeni svi uvjeti navedeni u članku 19. stavku 2., češki sudovi mogu neovisno o članku 19. stavku 1. donijeti odluku i bez potvrde o dostavi ili uručenju.

Članak 19. stavak 4.

U Češkoj nije utvrđen taj rok.

Članak 20. - Sporazumi ili dogovori čije su stranke države članice te koji su u skladu s uvjetima iz članka 20. stavka 2.

Komisiji se šalju tekstovi sljedećih ugovora:

  • Ugovor između Čehoslovačke Socijalističke Republike i Narodne Republike Poljske o pravnoj pomoći i upravnopravnim odnosima u građanskim, obiteljskim, radnim i kaznenim stvarima, potpisan u Varšavi dana 21. prosinca 1987., koji je na snazi između Češke i Poljske
  • Ugovor između Čehoslovačke Socijalističke Republike i Narodne Republike Mađarske o pravnoj pomoći i upravnopravnim odnosima u građanskim, obiteljskim, radnim i kaznenim stvarima, potpisan u Bratislavi dana 28. ožujka 1989., koji je na snazi između Češke i Mađarske
  • Ugovor između Češke Republike i Slovačke Republike o pravnoj pomoći pravosudnih tijela te o uređenju određenih pravnih odnosa u građanskim i kaznenim stvarima, potpisan u Pragu 29. listopada 1992.
  • Ugovor između Češke Republike i Savezne Republike Njemačke o daljnjem olakšavanju pružanja pravne pomoći na temelju Haške konvencije o građanskom postupku od 1. ožujka 1954., Konvencije o dostavi u inozemstvo sudskih i izvansudskih dokumenata u građanskim ili trgovačkim stvarima od 15. studenoga 1965. i Konvencije o izvođenju dokaza u inozemstvu u građanskim ili trgovačkim stvarima od 18. ožujka 1970.
Posljednji put ažurirano: 07/04/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici