Dostava pismena

Cipar

Sadržaj omogućio
Cipar

Članak 2. stavak 1. - Agencije pošiljateljice

Ministarstvo pravosuđa i javnog reda

Leoforos Athalassas 125

CY-1461 Nicosia

Cipar

Tel.: +357 22 805928

Faks: +357 22 518328

E-pošta: registry@mjpo.gov.cy

Članak 2. stavak 2. - Agencije primateljice

Ministarstvo pravosuđa i javnog reda

Leoforos Athalassas 125

CY-1461 Nicosia

Cipar

Tel.: +357 22 805928

Faks: +357 22 518328

E-pošta: registry@mjpo.gov.cy

Članak 2. stavak 4. točka (c) - Načini zaprimanja pismena

Pošta, telefaks, e-pošta.

Članak 2. stavak 4. točka (d) - Jezici koji se mogu koristiti za ispunjavanje standardnog obrasca iz Priloga I.

Grčki i engleski jezik.

Članak 3. - Središnje tijelo

Ministarstvo pravosuđa i javnog reda

Leoforos Athalassas 125

CY-1461 Nicosia

Cipar

Tel.: +357 22 805928

Faks: +357 22 518328

E-pošta: registry@mjpo.gov.cy

Članak 4. - Slanje pismena

Za uslugu domaće dostave tijelo za slanje treba podnijeti obrazac iz Priloga I. u dva primjerka označena natpisima ZA DOSTAVU i ZA POVRAT.

Članak 8. stavak 3. i članak 9. stavak 2. - Rokovi za dostavu pismena utvrđeni nacionalnim pravom

U nacionalnom zakonodavstvu Cipra ne postoje obvezni rokovi za dostavu pismena.

Članak 10. - Potvrda o dostavi i preslika dostavljenog pismena: jezici

Engleski.

Članak 11. - Troškovi dostave

21,00 EUR po pismenu.

Naknada se plaća bankovnim transferom na bankovni račun Ministarstva pravosuđa i javnog reda:

Račun: 6001017 – Ministarstvo pravosuđa i javnog reda

ΙΒΑΝ: CΥ21 0010 0001 0000 0000 0600 1017

Swift: CΒCΥCΥ2Ν

Svi zahtjevi za dostavu pismena moraju biti uloženi na gore opisani način. Zahtjevi koji nisu popraćeni uplatom naknade i odgovarajućom potvrdom o uplati bit će vraćeni i na temelju njih neće biti poduzete radnje.

Članak 13. - Dostava putem diplomatskih ili konzularnih predstavnika

Cipar se ne protivi takvoj dostavi.

Članak 15. - Izravna dostava

U skladu s nacionalnim zakonodavstvom Cipra izravna dostava je dopuštena.

Članak 19. - Tuženik koji se nije upustio u postupak

Na zahtjev podnositelja zahtjeva suci mogu donijeti presude prema vlastitom nahođenju, pod uvjetom da su ispunjeni svi zahtjevi iz tog članka.

Zahtjev za povrat u prijašnje stanje mora biti podnesen u roku od godinu dana, no u razumnom roku nakon što je tuženik saznao sadržaj presude.

Članak 20. - Sporazumi ili dogovori čije su stranke države članice te koji su u skladu s uvjetima iz članka 20. stavka 2.

Nije primjenjivo.

Posljednji put ažurirano: 08/09/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici