Dostava pismena

Austrija

Sadržaj omogućio
Austrija

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Austrija

Dostava pismena


*obvezan unos

Članak 2. stavak 1. - Agencije pošiljateljice

Kliknite na poveznicu u nastavku za pregled svih nadležnih tijela povezanih s ovim člankom.
Popis nadležnih tijela

Članak 2. stavak 2. - Agencije primateljice

Kliknite na poveznicu u nastavku za pregled svih nadležnih tijela povezanih s ovim člankom.
Popis nadležnih tijela

Članak 2. stavak 4. točka (c) - Načini zaprimanja pismena

Mogući načini zaprimanja:

  • poštom
  • drugom uslugom dostave (npr. kurirskom službom)
  • telefaksom.

Članak 2. stavak 4. točka (d) - Jezici koji se mogu koristiti za ispunjavanje standardnog obrasca iz Priloga I.

Obrazac može biti ispunjen na njemačkom ili engleskom jeziku.

Članak 3. - Središnje tijelo

Središnje tijelo je Savezno ministarstvo pravosuđa (Bundesministerium für Justiz).

Bundesministerium für Justiz

Museumstraße 7

1070 Vienna

Tel.: +43 (1) 52152-2141

Faks: +43 (1) 52152-2829

E-pošta: team.z@justiz.gv.at

Jezici: njemački i engleski.

Članak 4. - Slanje pismena

Standardni obrazac zahtjeva (obrazac iz Priloga I.) može biti ispunjen na njemačkom ili engleskom jeziku.

Članak 8. stavak 3. i članak 9. stavak 2. - Rokovi za dostavu pismena utvrđeni nacionalnim pravom

Koliko je poznato, u nacionalnom zakonodavstvu Austrije ne postoje vrste pismena iz članka 8. stavka 3. i članka 9. stavka 2.

Članak 10. - Potvrda o dostavi i preslika dostavljenog pismena: jezici

Potvrda (obrazac iz Priloga I.) može biti ispunjena na njemačkom ili engleskom jeziku.

Članak 11. - Troškovi dostave

Nema fiksnih naknada.

Članak 13. - Dostava putem diplomatskih ili konzularnih predstavnika

Austrija se ne protivi dostavi u skladu s člankom 13. stavkom 1.

Članak 15. - Izravna dostava

U skladu s nacionalnim pravom Austrije, izravna dostava sudskih pismena putem pravosudnih službenika, dužnosnika ili drugih nadležnih osoba države članice primateljice nije dopuštena.

Članak 19. - Tuženik koji se nije upustio u postupak

Ne dovodeći u pitanje stavak 1., sudovi u Austriji mogu donijeti presudu ako su ispunjeni uvjeti iz stavka 2.

Austrija ne želi utvrditi rok u smislu članka 19. stavka 4. zadnjeg podstavka za podnošenje zahtjeva za povrat u prijašnje stanje zbog propuštenog roka za ulaganje žalbe.

Posljednji put ažurirano: 13/03/2018

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici