Asiakirjojen tiedoksianto

Malta

Sisällön tuottaja:
Malta

2 artiklan 1 kohta - Lähettävät viranomaiset

Tämän sivun alkukielistä versiota malta on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.

2 artiklan 2 kohta - Vastaanottavat elimet

Tämän sivun alkukielistä versiota malta on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.

2 artiklan 4 kohdan c alakohta - Asiakirjojen vastaanottotavat

Käytettävissä olevat asiakirjojen vastaanottotavat: alkuperäiset asiakirjat, asetuksen (EY) 1393/2007 liite I ja maksukuitti toimitetaan postitse. Kopioita voidaan lähettää etukäteen faksilla ja/tai sähköpostilla.

2 artiklan 4 kohdan d alakohta - Kielet, joita voidaan käyttää liitteessä I olevan vakiolomakkeen täyttämiseen

Vakiolomaketta täytettäessä voidaan käyttää englannin tai maltan kieltä.

3 artikla - Keskusyksikkö

Tämän sivun alkukielistä versiota malta on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.

Attorney General’s Office

The Palace

St George’s Square

Valletta VLT 1190

Puhelin: (+356) 256 832 14 / (+356) 256 832 09 / (+356) 256 831 92 / (+356) 256 832 05

Faksi: (+356) 212 372 81

Maantieteellinen toimivalta: Malta ja Gozo

Asiakirjoja ja muita viestejä voidaan vastaanottaa englannin kielellä. Todistuslomake on täytettävä englannin kielellä.

4 artikla - Asiakirjojen lähettäminen

Asiakirjat on laadittava englannin kielellä.

8 artiklan 3 kohta ja 9 artiklan 2 kohta - Jäsenvaltion lainsäädännön mukainen tiedoksiantoaika

Malta ei aio soveltaa 9 artiklan 2 kohtaa, koska se on ristiriidassa Maltan prosessioikeuden kanssa.

10 artikla - Todistus tiedoksiannosta ja tiedoksi annetun asiakirjan jäljennös

Todistuslomake on täytettävä englannin kielellä.

11 artikla - Tiedoksiantokulut

Tämän asetuksen 11 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut kustannukset muodostuvat 50 euron kiinteästä maksusta, joka peritään jokaisesta tiedoksiannettavasta asiakirjasta.

Maksu on suoritettava ennen tiedoksiantoa. Asiakirjat palautetaan käsittelemättä, jos tiedonantopyynnön ohella ei toimiteta pankin kuittia todisteena kyseisen maksun suorittamisesta.  Maksu suoritetaan tilisiirtona. Rahat palautetaan maksajalle, jos asiaa ei käsitellä. Tilisiirto osoitetaan ylimmälle syyttäjäviranomaiselle (Attorney General’s Office) ja suoritetaan seuraavalle pankkitilille:

Pankin nimi: Central Bank of Malta

Tilin nimi: AG Office – Receipt of Service Documents

Tilinumero: 40127EUR-CMG5-000-Y

IBAN-tilinumero: MT24MALT011000040127EURCMG5000Y

SWIFT-koodi: MALTMTMT

13 artikla - Diplomaattisten edustajien tai konsuliviranomaisten toimittama asiakirjojen tiedoksiantaminen

Malta vastustaa tällaista tiedoksiantotapaa.

15 artikla - Suora tiedoksiantopyyntö

Malta ei vastusta tällaista tiedoksiantotapaa.

19 artikla - Oikeuteen saapumatta jättävä vastaaja

Tämä ei ole mahdollista, koska todistus tiedoksiannosta vaaditaan. Jos henkilöä vastaan on annettu tuomio, eikä hänelle ole toimitettu etukäteen asianmukaisesti haastetta, kyseinen henkilö voi kolmen kuukauden kuluessa tuomiosta pyytää asian uudelleenkäsittelyä.

20 artikla - 20 artiklan 2 kohdan mukaiset sopimukset tai järjestelyt, joiden osapuolia jäsenvaltiot ovat

Ei ole.

Päivitetty viimeksi: 05/03/2018

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.