Notifika ta' dokumenti

Италия

Съдържание, предоставено от
Италия

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Италия

Връчване на документи


*задължително поле

L-Artikolu 2(1) - Aġenziji Trażmettituri

Ikklikkja fuq il-link hawn taħt biex tara l-awtoritajiet kollha kompetenti relatati ma' dan l-Artikolu.
Lista ta' awtoritajiet kompetenti

L-Artikolu 2(2) - Aġenziji li jirċievu

Ikklikkja fuq il-link hawn taħt biex tara l-awtoritajiet kollha kompetenti relatati ma' dan l-Artikolu.
Lista ta' awtoritajiet kompetenti

L-Artikolu 2(4)(c) - Mezzi biex jiġu rċevuti d-dokumenti

Meżżi li permezz tagħhom jistgħu jirċievu d-dokumenti: bil-posta

L-Artikolu 2(4)(d) - Il-lingwi li jistgħu jintużaw għat-tlestija tal-formola standard fl-Anness I

Il-formola stàndard tista’ timtela’ b’waħda minn dawn il-lingwi: Taljan, Franċiż, Ingliż.

L-Artikolu 3 - Korp ċentrali

Il-korp ċentrali huwa l-Uffiċju Ċentrali tal-marixxalli fil-Qorti ta' l-Appell ta' Ruma.

Ufficio Unico degli Ufficiali Giudiziari presso la Corte di Appello di Roma

Viale Giulio Cesare N. 52

I-00192 Roma

Tel.: (39)06.328361

Faks: (39)06.328367933

Dokumenti li għandhom jiġu notifikati fl-Italja għandhom jaslu bil-posta u jintbagħtu lura bl-istess mezz.

Sengħa fl-ilsna: Taljan, Ingliż u Franċiż

L-Artikolu 4 - Trasmissjoni tad-dokumenti

Apparti mit-Taljan, l-Italja taċċetta formoli ta' talba standard li jitħejjew bl-Ingliż jew bil-Franċiż.

L-Artikolu 8(3) u 9(2) - Termini preskrittivi stabbiliti mil-liġi nazzjonali għan-notifika tad-dokumenti

Ma ssir l-ebda deroga.

L-Artikolu 10 - Ċertifikat tas-servizz u kopja tad-dokument innotifikat

Apparti it-Taljan, l-Italja taċċetta ċertifikati li jitħejjew bl-Ingliż jew bil-Franċiż.

L-Artikolu 11 - Spejjeż tas-servizz

M'hemmx spejjeż marbuta mal-avviżi ta' atti minn barra l-Italja.

L-Artikolu 13 - Servizz minn aġenti diplomatiċi jew konsulari

L-Italja topponi n-notifika ta' dokumenti ġudizjarji lil persuni residenti fi Stat Membru ieħor direttament minn aġenti diplomatiċi jew konsolari (ħlief meta d-dokument jiġi notifikat lil persuna ta' nazzjonalitá Taljana residenti fi Stat membru ieħor).

L-Italja topponi n-notifika ta' dokumenti ġudizjarji minn aġenti diplomatiċi jew konsolari ta' Stat membru lil persuni residenti fl-Italja, ħlief meta d-dokument ikun ser jiġi notifikat lil persuna tan-nazzjonalitá ta' l-Istat Membru in kwistjoni.

L-Artikolu 15 - Servizz dirett

Mhemm xejn li jżomm lil persuna interessata f'proċeduri ġudizzjarji li tinnotifika dokumenti ġudizjarji direttament permezz ta' l-uffiċjali kompetenti ta' l-Istat Membru indirizzat.

L-Artikolu 19 - Meta l-konvenut ma jidhirx għall-proċeduri

L-Italja m'għandhiex ħsieb tagħmel l-istqarrijiet maħsuba fil-paragrafi 2 u 4.

L-aħħar aġġornament: 03/01/2020

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.
L-Istati Membri responsabbli għall-ġestjoni tal-paġni tal-kontenut nazzjonali huma fil-proċess li jaġġornaw xi ftit mill-kontenut fuq dan is-sit web fid-dawl tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea. Jekk is-sit ikun fih kontenut li għadu ma jirriflettix il-ħruġ tar-Renju Unit, dan mhux intenzjonat u se jiġi indirizzat.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт