Izvirna jezikovna različica te strani estonščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice.
Swipe to change

Družinska mediacija

Estonija
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

Družinska mediacija ali mediacija v sporih glede razveze zakonske zveze je namenjena predvsem staršem, ki so v postopku razveze zakonske zveze ali prenehanja življenjske skupnosti in potrebujejo pomoč nepristranskega strokovnjaka, ki bo posredoval pri njihovem razhajanju mnenj ter olajšal njihovo medsebojno komunikacijo in sodelovanje v zvezi z vprašanji o prihodnji ureditvi glede njihovih otrok ter sklenitev sporazumov o takih zadevah. Namen mediacijskega postopka ni toliko doseči spravo kot doseči učinkovite dogovore.

Storitev se zagotavlja in financira na naslednje načine:

  1. stranke na storitev napoti lokalna uprava, na območju katere otrok prebiva in ki delno financira to storitev;
  2. stranke v okviru sodnega postopka na storitev napoti sodnik, pri čemer stranke storitev financirajo same ali, kjer je to mogoče, zaprosijo za nacionalno pravno pomoč;
  3. obveščeni starši storitev uporabijo na lastno pobudo in jo financirajo sami ali pa stranke na storitev napoti estonsko združenje mediatorjev (pri čemer stranke storitev financirajo same).

Stroški mediacije, ki jih krijejo stranke same, se razlikujejo po regijah. Eno srečanje z mediatorjem stane od 60 do 80 EUR v Talinu in drugih večjih mestih v Estoniji ter od 40 do 50 EUR drugje v državi. Eno srečanje traja 90 minut, stranke pa lahko pričakujejo, da se bodo morale udeležiti povprečno pet do šest srečanj.

Storitve družinske mediacije lahko opravljajo strokovnjaki s področja psihologije, socialnega področja (vključno z zaščito otrok in socialnim delom) ali prava, ki so opravili posebno usposabljanje in imajo ustrezno potrdilo o strokovni usposobljenosti. Kontaktni podatki teh strokovnjakov so na voljo na spletnih mestih estonskega združenja mediatorjev, okrajnih sodišč in lokalnih uprav.

V Estoniji je organizacija storitve družinske mediacije urejena z naslednjimi zakoni:

V Estoniji delujejo tudi mednarodno usposobljeni mediatorji, ki so pristojni za zadeve v zvezi s čezmejno mediacijo, v katerih je eden od staršev otroka odpeljal v državo, ki ni niti otrokova matična država niti država njegovega običajnega prebivališča. Delovni jeziki so estonščina, angleščina, ruščina in finščina. Mediatorje je mogoče kontaktirati prek namenskega poštnega predala združenja mediatorjev.

Zadnja posodobitev: 17/02/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Povratne informacije

S spodnjim obrazcem sporočite svoje pripombe in povratne informacije o našem novem spletišču