NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini estonă a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi.
Swipe to change

Medierea familială

Estonia
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

Medierea familială sau medierea neînțelegerilor legate de divorț este destinată în special părinților care trec printr-un divorț sau o separare în fapt și care necesită asistența unui specialist imparțial pentru medierea divergențelor de opinie și facilitarea comunicării și cooperării între părți în ceea ce privește aranjamentele viitoare privind copiii părților și încheierea de acorduri în acest sens. Scopul procedurii de mediere nu este atât reconcilierea, cât convenirea asupra unor soluții fezabile pentru ambele părți.

Serviciul este oferit și finanțat prin următoarele modalități:

  1. autoritățile locale din localitatea de domiciliu a copilului îndrumă părțile spre acest serviciu și suportă parțial cheltuielile aferente;
  2. după introducerea unei acțiuni în justiție, părțile sunt îndrumate spre acest serviciu de către judecător și suportă cheltuielile aferente sau, când este posibil, solicită asistență judiciară de stat;
  3. părțile utilizează serviciul la inițiativa și pe cheltuiala unei rude care acționează în cunoștință de cauză sau după ce au fost îndrumate spre acesta de către Asociația Mediatorilor din Estonia (pe cheltuiala părților).

Cheltuielile suportate de părți pentru un proces de mediere variază de la o regiune la alta. O ședință costă 60-80 EUR la Tallinn și în alte orașe mari din Estonia și 40-50 EUR în restul țării. O ședință durează 90 de minute, iar procesul presupune în medie 5-6 ședințe.

Serviciul de mediere familială poate fi oferit de specialiști în psihologie, din sectorul social (inclusiv protecția copilului și asistență socială) sau din sectorul juridic, dacă au participat la un program special de formare și se află în posesia unui certificat profesional relevant; datele de contact ale acestor specialiști sunt disponibile pe site-urile web ale Asociației Mediatorilor din Estonia, ale instanțelor teritoriale și ale autorităților locale.

În Estonia, modul de organizare al serviciului de mediere familială este reglementat de următoarele legi:

De asemenea, există mediatori calificați la nivel internațional care lucrează în Estonia și care dețin competențele necesare pentru gestionarea cauzelor de mediere transfrontalieră în care un părinte duce un copil într-o țară care nu este nici țara natală a copilului, nici țara lui de reședință obișnuită. Limbile de lucru sunt estona, engleza, rusa și finlandeza. Mediatorii pot fi contactați la adresa de e-mail funcțională a asociației.

Ultima actualizare: 17/02/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Opinia dvs.

Completați formularul de mai jos pentru a ne transmite observațiile dumneavoastră cu privire la noul nostru site