Medierea familială

Republica Cehă
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

În Republica Cehă, medierea este reglementată prin Legea nr. 202/2012 privind medierea (denumită în continuare „legea”), care a intrat în vigoare la 1 septembrie 2012 și care transpune Directiva 2008/52/CE privind anumite aspecte ale medierii în materie civilă și comercială.

Legea reglementează mecanismele juridice de mediere în materie civilă (inclusiv mediere familială). Pentru a putea fi introdus în registrul mediatorilor și a obține autorizația de desfășurare a profesiei de mediator în conformitate cu legea, un mediator trebuie să susțină cu succes un examen de specialitate.

Atunci când este util și indicat, instanța de judecată poate obliga părțile să participe la o întrevedere de maximum trei ore cu un mediator autorizat și, în același timp, poate suspenda procedura. Dacă una dintre părți refuză, fără motive întemeiate, să se prezinte la o astfel de întrevedere cu un mediator, instanța poate penaliza partea respectivă, refuzând, în mod excepțional, să îi ramburseze o parte din cheltuielile de judecată sau valoarea totală a acestora, dacă partea respectivă câștigă cauza.

Link către un site web din Republica Cehă care conține lista mediatorilor autorizați pentru conflicte de familie:

http://mediatori.justice.cz/MediatorPublic/Public/FR003_ZverejneniVybranychUdaju.aspx

Link către un site web din Republica Cehă care furnizează informații privind procedura de mediere familială sau cea de mediere în general:

Nu este disponibil un astfel de site web.

Link-uri către site-uri web care oferă acces la legislația Republicii Cehe în materie de mediere familială:

http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=6196

http://www.cak.cz/assets/zakon-o-mediaci_aj.pdf (textul legii în limba engleză)

Ultima actualizare: 25/03/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, statele membre responsabile cu gestionarea paginilor cu informații naționale actualizează în prezent conținutul de pe acest site. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.

Opinia dvs.

Completați formularul de mai jos pentru a ne transmite observațiile dumneavoastră cu privire la noul nostru site