Gezinsbemiddeling

Nederland
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

Mediation is altijd toegestaan en het wordt vooral toegepast in het civiele recht en het publiek recht. Mediation vindt op vrijwillige basis plaats. In Nederland is wetgeving in voorbereiding die onder andere kwalitetisbevorderende maatregelen bevat.

In Nederland zijn verschillende registers van mediators. De MfN is de federatie van de grootste mediators verenigingen en beheert een belangrijk register van Mediators. In het MfN register worden alleen mediators toegerlaten die aan zorgvuldig afgewogen kwaliteitscriteria voldoen. Zo is er bijvoorbeeld een gedragscode voor mediators. Op de site van de MfN vindt u verder onafhankelijke informatie over mediation en mediators in Nederland.

Een tweede register is het ADR international register. Op de site van dit register kan worden gezocht naar mediators en is informatie over aan mediation gerelateerde onderwerpen opgenomen.

In Nederland bestaat verder het initiatief Mediation in de rechtspraak. Dit betekent dat de rechtbank of het gerechtshof waar een procedure loopt, betrokkenen wijst op de mogelijkheid te kiezen voor mediation. Het gerechtshof kan daarnaast partijen verwijzen naar een ouderschapsonderzoek waar mede langs de weg van meduiation gezocht kan worden naar een mogelijke oplossing van het probleem.

Andere instanties waar informatie over mediation veerkregen kan wordden zijn het Juridisch Loket en de Raad voor de Rechtsbijstand.

Onder bepaalde omstandigheden kan een (gedeeltelijke) vergoeding voor de kosten van de mediation verkregen worden.

Links

http://www.nmi-mediation.nl

http://www.adr-register.com/nl

http://www.rechtspraak.nl/hoe-werkt-het-recht/mediation-naast-rechtspraak

http://www.juridisch.nl

http://www.rechtsbijstand.nl

Laatste update: 23/10/2018

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Feedback

Met onderstaand formulier kunt u ons opmerkingen en feedback sturen over onze nieuwe website