Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Ests) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar
Swipe to change

Gezinsbemiddeling

Estland
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

Gezinsmediation of mediation bij geschillen in verband met een echtscheiding of scheiding richt zich allereerst op ouders die scheiden en hulp van een onpartijdige specialist nodig hebben om hun geschillen te beslechten, de communicatie en de samenwerking over kwesties in verband met de organisatie van het leven van de kinderen te verbeteren en overeenkomsten op dit gebied te sluiten. Het doel van mediation is niet zozeer verzoening, maar eerder het sluiten van uitvoerbare overeenkomsten.

Deze dienst wordt op de volgende wijzen beschikbaar gesteld en gefinancierd:

  1. via de lokale autoriteiten van de woonplaats van het kind met een gedeeltelijke financiering door de lokale overheid;
  2. door een gerechtelijke procedure naar aanleiding van het verzoek van een rechter, gefinancierd door de partijen of in voorkomend geval door een nationaal verzoek om rechtsbijstand;
  3. op initiatief van een geïnformeerde ouder die de financiering op zich neemt of via de vereniging Eesti Lepitajate Ühing (Estse vereniging van mediators) (waarbij de partijen zelf de financiering op zich nemen).

Als de partijen de bemiddelingsprocedure zelf financieren, variëren de tarieven per regio. In Tallinn en in de grotere steden van Estland kost een sessie zestig tot tachtig euro en elders in Estland veertig tot vijftig euro. Een sessie duurt anderhalf uur en er worden gemiddeld vijf à zes afspraken gepland.

Gezinsmediation kan aangeboden worden door specialisten op het gebied van psychologie, de sociale sector (met inbegrip van kinderbescherming en sociaal werk) of juridische zaken die een speciale opleiding hebben gevolgd en die een beroepsdiploma hebben; de gegevens van deze specialisten staan op de sites van de vereniging Eesti Lepitajate Ühing, de rechtbanken van eerste aanleg en de lokale overheden.

In Estland valt de organisatie van gezinsmediation onder de volgende wetgeving:

Er bestaan in Estland eveneens mediators van wie de kwalificatie op internationaal niveau erkend is en die bevoegd zijn om grensoverschrijdende mediationkwesties te behandelen als een van de ouders zich met het kind heeft gevestigd in een land dat noch het geboorteland, noch het land van de gewone verblijfplaats van het kind is. Werktalen: Ests, Engels, Russisch en Fins. Er kan contact worden opgenomen met de mediators via het e-mailadres van de vereniging.

Laatste update: 17/02/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Feedback

Met onderstaand formulier kunt u ons opmerkingen en feedback sturen over onze nieuwe website