Gezinsbemiddeling

Oostenrijk
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

In Oostenrijk dient de rechtbank tijdens procedures in familiezaken minnelijke oplossingen te vinden. Daartoe kan zij eveneens verlangen dat er een inleidend onderhoud over mediation plaatsvindt of kan zij mediation aanbevelen (artikel 107, lid 3 Z 2, van de wet inzake niet-contentieuze procedures). Mediationteams met twee nationaliteiten voldoen in Oostenrijk aan de vereisten inzake gezinsmediation, maar dienen ad hoc te worden samengesteld met de hulp van het federale ministerie van Justitie, dat optreedt als centrale autoriteit, en private mediationverenigingen.

Laatste update: 16/10/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Feedback

Met onderstaand formulier kunt u ons opmerkingen en feedback sturen over onze nieuwe website