Medjazzjoni tal-familja

Latvja
Il-kontenut ipprovdut minn
European Judicial Network
Network Ġudizzjarju Ewropew (f'materji ċivili u kummerċjali)

Sabiex tiġi ffaċilitata l-applikazzjoni ta’ mezzi alternattivi ta’ soluzzjoni tat-tilwim, ir-Repubblika tal-Latvja adottat il-Medjazzjoni

Liġi (fis-seħħ mit-18 ta’ Ġunju 2014).

Il-mudell ta’ medjazzjoni rakkomandat mill-qorti fi proċedimenti ċivili daħal fis-seħħ fl-1 ta’ Jannar 2015. L-imħallfin jiġu assenjati l-obbligu li joffru lill-partijiet l-għażla ta’ medjazzjoni biex isolvu t-tilwima fi stadji differenti tal-proċedimenti (wara li jingħata bidu għal każ, meta jkun qed jitħejja każ għall-proċess u waqt is-smigħ tal-każ preliminari, kif ukoll matul il-proċedimenti legali, sakemm jiġi kkompletat l-eżami dwar il-merti).

Diversi proġetti ġew implimentati biex jippromwovu l-medjazzjoni bħala mezz biex jissolva t-tilwim:

1. Konsultazzjonijiet ta’ medjazzjoni bla ħlas, magħrufin bħala "mwejjed ta' medjazzjoni" offruti mill-Kunsill tal-Medjaturi Ċertifikati fil-qrati jew permezz ta’ konsultazzjonijiet ta’ medjazzjoni (disponibbli għal tilwim tal-familja, iżda mhux limitati għalihom)

Mill-15 ta’ Settembru 2016, il-Ministeru tal-Ġustizzja flimkien mal-Kunsill tal-Medjaturi Ċertifikati kienu qed jimplimentaw proġett pilota fejn kull min applika għal soluzzjoni ta’ tilwima ċivili fil-qorti għandu l-opportunità li jirċievi konsultazzjoni ta’ medjatur iċċertifikat mingħajr ħlas għal siegħa. Il-konsultazzjonijiet b’xejn rakkomandati mill-Qrati minn medjaturi ċċertifikati huma disponibbli f’diversi qrati f’Riga u fil-Latvja kollha. Fl-ambitu tal-proġett, matul il-konsultazzjoni tal-medjatur iċċertifikat, il-parteċipanti ta’ każ jiġu infurmati dwar is-sustanza, il-proċedura u l-kundizzjonijiet tal-proċess ta’ medjazzjoni, u ssir valutazzjoni tal-possibbiltà li tissolva t-tilwima speċifika permezz tal-medjazzjoni.

2. Proġett — Il-medjazzjoni bla ħlas f’tilwim familjari

Mill-1 ta’ Jannar 2017, individwi jistgħu jirċievu appoġġ mill-Istat fi programm baġitarju tal-istat — l-opportunità li jattendu ħames sessjonijiet b’medjatur iċċertifikat biex isolvu nuqqas ta’ qbil bejn il-ġenituri li jaffettwaw l-interessi tat-tfal u jsibu modi biex itejbu r-relazzjonijiet bejn il-membri tal-familja. Fil-qafas tal-proġett, l-appoġġ mill-Istat jipprevedi l-ewwel ħames sessjonijiet ta’ medjazzjoni (60 minuta kull wieħed) ġestiti minn medjatur iċċertifikat, li huma b’xejn għall-partijiet. Jekk it-tilwima ma tiġix solvuta fi żmien ħames sessjonijiet, l-ispiża ta’ aktar servizzi għandha tkun koperta mill-partijiet. Medjatur iċċertifikat jew il-Kunsill tal-Medjaturi Ċertifikati għandu jiġi kkonsultat biex tiġi vvalutata l-eliġibbiltà ta’ persuna. L-informazzjoni dwar il-proġett issir disponibbli għall-persuni kkonċernati mill-qrati, u tiġi trasferita lill-muniċipalitajiet, is-servizzi soċjali, il-qrati tal-familja, eċċ.

Il-proġett huwa maħsub biex jipprovdi assistenza għal 300 koppja, li jippermettu lill-ġenituri bit-tfal isolvu kemm it-tilwim familjari kif ukoll in-nuqqas ta’ qbil li qed jiġu eżaminati fil-qorti, kif ukoll dawk li għadhom ma ġewx aċċettati l-qorti. B’mod partikolari, il-proġett ifittex li jappoġġa ż-żwiġijiet, jew għall-inqas jirrisolvi n-nuqqas ta’ qbil b’tali mod li jippermetti ż-żamma tar-rispett bejn il-ġenituri tal-minuri, u jiżgura li tinżamm il-kapaċità li sussegwentement jikkomunikaw ma’ xulxin sabiex jaqblu b’mod konġunt fuq kwistjonijiet varji relatati mal-kura ta’ kuljum tat-tfal, it-trobbija u l-edukazzjoni.

Il-lista ta’ medjaturi ċċertifikati involuti fil-proġett hija disponibbli f’: http://sertificetimediatori.lv/

L-aħħar aġġornament: 03/12/2019

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.
L-Istati Membri responsabbli għall-ġestjoni tal-paġni tal-kontenut nazzjonali huma fil-proċess li jaġġornaw xi ftit mill-kontenut fuq dan is-sit web fid-dawl tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea. Jekk is-sit ikun fih kontenut li għadu ma jirriflettix il-ħruġ tar-Renju Unit, dan mhux intenzjonat u se jiġi indirizzat.