Mediācija ģimenes lietās

Nīderlande
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

Mediācija vienmēr ir atļauta un īpaši tiek piemērota civiltiesībās un publiskajās tiesībās. Mediācija ir brīvprātīga. Nīderlandē tiek gatavoti vairāki tiesību akti, kuros ir ietverti pasākumi kvalitātes uzlabošanai.

Nīderlandē pastāv dažādi mediatoru reģistri. MfN ir lielāko mediatoru asociāciju federācija, un tā uztur plašu mediatoru reģistru. MfN reģistrā tiek iekļauti tikai tie mediatori, kas atbilst rūpīgi izvērtētiem kvalitātes kritērijiem. Piemēram, pastāv mediatoru rīcības kodekss. MfN vietnē tiek sniegta arī neatkarīga informācija par mediāciju un mediatoriem Nīderlandē.

Otrs reģistrs ir starptautiskais ADR reģistrs. Šā reģistra tīmekļa vietnē ir iespējams atrast mediatorus, un tajā ir ietverta informācija par jautājumiem, kas saistīti ar mediāciju.

Nīderlandē mediācijas iniciatīva ir arī daļa no tiesību sistēmas. Tas nozīmē, ka rajona tiesa vai apelācijas tiesa, kurā notiek lietas izskatīšana, informē iesaistītās puses par iespēju izvēlēties mediāciju. Apelācijas tiesa var arī nosūtīt puses uz vecāku konsultāciju, kurā ar mediācijas palīdzību ir iespējams meklēt problēmas risinājumu.

Citas iestādes, kurās var saņemt informāciju par mediāciju, ir šādas: Juridisch Loket (birojs juridiskās informācijas un palīdzības saņemšanai) un Raad voor de Rechtsbijstand (Juridiskās palīdzības padome).

Noteiktos apstākļos mediācijas izmaksas tiek pilnībā vai daļēji atmaksātas.

Saites:

http://www.nmi-mediation.nl

http://www.adr-register.com/nl

http://www.rechtspraak.nl/hoe-werkt-het-recht/mediation-naast-rechtspraak

http://www.juridisch.nl

http://www.rechtsbijstand.nl

Lapa atjaunināta: 23/10/2018

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Atsauksmes

Lai sniegtu atsauksmes un komentārus par mūsu jauno vietni

, izmantojiet šo veidlapu