Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas igauņu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās.
Swipe to change

Mediācija ģimenes lietās

Igaunija
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

Mediācija ģimenes lietās vai laulības šķiršanas strīdos galvenokārt paredzēta vecākiem, kuri šķir savu laulību vai sākuši dzīvot šķirti un kuriem nepieciešama neatkarīga speciālista palīdzība, lai samierinātu pušu atšķirīgos viedokļus, kā arī atvieglotu to saziņu un sadarbību tādu jautājumu risināšanā, kas skar turpmāko rīcību attiecībā uz viņu bērniem, un noslēgtu vienošanos par šādiem jautājumiem. Mediācija ir vairāk orientēta nevis uz izlīguma panākšanu, bet uz īstenojamu risinājumu rašanu.

Šis pakalpojums ir pieejams un tiek finansēts šādos veidos:

  1. ar pašvaldības, kurā bērns dzīvo, nosūtījumu uz šādu pakalpojumu un daļēju tā apmaksāšanu;
  2. uzsāktas tiesvedības ietvaros ar tiesneša nosūtījumu uz šādu pakalpojumu, to finansē pašas puses vai, ja iespējams, tiek izmantota valsts juridiskā palīdzība;
  3. pēc informēta vecāka paša iniciatīvas un par pašu līdzekļiem, vai ar Igaunijas Mediatoru asociācijas nosūtījumu (par pašu līdzekļiem).

Cena par mediācijas procesu, kas jāsedz pusēm, atšķiras atkarībā no reģiona. Tallinā un citās Igaunijas lielākajās pilsētās viena sēde maksā 60-80 eiro, savukārt citviet Igaunijā tā maksā 40-50 eiro. Viena sēde ilgst 90 minūtes, un puses var rēķināties, ka tām būs jāapmeklē vidēji 5-6 šādas sēdes.

Ģimenes lietu mediācijas pakalpojumu var sniegt psiholoģijas, sociālās nozares (tostarp bērnu aizsardzības un sociālā darba) vai tiesību jautājumu speciālists, kas ir pabeidzis īpašas apmācības un kuram ir piešķirts atbilstošs profesionālais sertifikāts; šādu speciālistu kontaktinformācija ir pieejama Igaunijas Mediatoru asociācijas, apgabaltiesu un pašvaldības tīmekļa vietnēs.

Igaunijā mediācijas pakalpojumu ģimenes lietās reglamentē šādi tiesību akti:

Tāpat Igaunijā strādā starptautiski kvalificēti mediatori, kuri spēj nodrošināt mediāciju pārrobežu ģimenes lietās, kur viens no vecākiem ir aizvedis bērnu uz valsti, kas nav ne bērna izcelsmes, ne pastāvīgās uzturēšanās valsts. Darba valodas ir igauņu, angļu, krievu un somu valoda. Ar mediatoriem iespējams sazināties, sūtot e-pastu uz asociācijas funkcionālo e-pasta adresi.

Lapa atjaunināta: 17/02/2020

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.