Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (estų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas.
Swipe to change

Mediacija šeimos bylose

Estija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

Šeimos mediacija (šeimos taikinamasis tarpininkavimas) arba mediacija ginčuose dėl ištuokos pirmiausia skirta santuoką nutraukiantiems arba skyrium gyvenantiems tėvams, kuriems reikalinga nešališko specialisto pagalba, kad jis tarpininkautų, kai tėvų nuomonės išsiskiria, padėtų jiems bendrauti ir bendradarbiauti tariantis dėl vaikų ir sudaryti susitarimus šiais klausimais. Mediacijos proceso tikslas yra ne tiek sutaikinti šalis, kiek sudaryti įgyvendinamus susitarimus.

Ši paslauga teikiama ir finansuojama toliau nurodytais būdais:

  1. paslaugą paveda teikti vietos valdžia, kurios teritorijoje gyvena vaikas, ir ji iš dalies finansuoja šią paslaugą;
  2. pradedamas teismo procesas, šalis mediacijai nukreipia teisėjas ir šalys ją finansuoja pačios, o jeigu galima – prašo valstybės teisinės pagalbos;
  3. vieno iš tėvų, kuris yra informuotas, iniciatyva ir jam finansuojant arba nukreipiant mediacijai per Estijos mediatorių asociaciją (šalys pačios finansuoja mediaciją).

Mediacijos proceso kaina, kurią sumoka šalys, priklauso nuo regiono. Taline ir kituose didesniuose Estijos miestuose mediacijos sesijos kaina yra 60–80 EUR, o kitose šalies dalyse – 40–50 EUR. Viena sesija trunka 90 min, šalims gali tekti dalyvauti 5–6 susitikimuose.

Šeimos mediacijos paslaugą gali teikti psichologijos specialistai, socialinio sektoriaus darbuotojai (taip pat vaikų apsaugos ir socialinio darbo specialistai) arba teisininkai, baigę specialiuosius mokymus ir turintys atitinkamą profesinį pažymėjimą; šių specialistų kontaktiniai duomenys pateikiami Estijos mediatorių asociacijos interneto svetainėje, apygardos teismų ir vietos valdžios institucijų interneto svetainėse.

Estijoje šeimos mediacijos paslauga reglamentuojama šiais teisės aktais:

Be to, Estijoje dirba tarptautiniu mastu kvalifikuoti mediatoriai, kompetentingi nagrinėti tarptautines mediacijos bylas, kuriose vienas iš tėvų išsivežė vaiką į valstybę, kuri nėra nei vaiko gimtoji, nei jo įprastinės gyvenamosios vietos valstybė. Darbinės kalbos yra estų, anglų, rusų ir suomių. Su mediatoriais galima susisiekti asociacijos e. paštu.

Paskutinis naujinimas: 17/02/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Atsiliepimai

Pateikite savo pastabas ir atsiliepimus apie mūsų naująją svetainę

naudodamasis šia forma