Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata spanyol nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható.
Swipe to change

Családjogi közvetítői eljárás

Spanyolország
Tartalomszolgáltató:
European Judicial Network
Európai Igazságügyi Hálózat (polgári és kereskedelmi ügyek)

1. A családjogi közvetítői eljárás

A családjogi közvetítői eljárás teljesen önkéntes Spanyolországban, és annak többek között a határokon átnyúló családjogi közvetítést magukban foglaló esetekben történő előmozdítása érdekében a közvetítői eljárásról szóló általános jogszabály kifejezetten lehetővé teszi, hogy azt videokonferencia útján vagy hang-, illetve képátvitelt lehetővé tevő más elektronikus módon folytassák le. A felek vagy a bírósági eljárás megindítása előtt, vagy annak során, és akár még annak lefolytatása után is közvetítéshez folyamodhatnak az eredmény megváltoztatása vagy a bírósági határozat egyszerűbb végrehajtása érdekében. Ha az eljárás előtt tesznek így, és egyezségre jutnak, a jogi eljárás felgyorsul, mert a felek egyszerűsített eljárásban terjesztik a megállapodást a családjogi bíróság (Juzgado de Familia) elé, amely jóváhagyja azt, ha az nem ellentétes a joggal vagy – adott esetben – a házastársak kiskorú vagy fogyatékos gyermekeinek érdekeivel. Hasonlóképpen, ha nincsenek kiskorú vagy fogyatékos gyermekek, a felek közvetlenül közjegyző elé is terjeszthetik a megállapodást, aki okiratba foglalva a bírósági határozatéval megegyező joghatásokkal ruházza fel azt.

Ha a bírósági eljárás anélkül indult meg, hogy a felek közvetítést vettek volna igénybe, a bíró az ügy körülményeit figyelembe véve egyetérthet azzal, hogy a feleknek közvetítést kellene igénybe venniük, és a családjogi bíróság ingyenes tájékoztatóra küldi őket. Ha a felek közvetítés igénybevétele mellett döntenek, nem kerül sor a jogi eljárás felfüggesztésére, hacsak a felek nem kérik ezt, végleges megállapodás esetén pedig a bíróság jóváhagyja azt. Megállapodás hiányában azonban, vagy ha a felek nem akartak közvetítéshez folyamodni, ítélet születik mindazon kérdésben, amelyben a felek nem értenek egyet.

Nincs lehetőség családjogi közvetítői eljárásra, ha a felek között nemi alapú erőszak miatt van folyamatban eljárás.

A tájékoztató ingyenes, de maga a közvetítés a felek által viselendő költségekkel jár, hacsak nem kapnak költségmentességet. A költségmentesség tartalmával és megszerzésének követelményeivel kapcsolatos összes információ elérhető az alábbi weboldalon:

http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/servicios-ciudadano/tramites-gestiones-personales/asistencia-juridica-gratuita

2. A családjogi közvetítői hivatás és a közvetítői szolgáltatás igénybevétele

A közvetítőnek egyetemi végzettséggel vagy felsőfokú szakképzettséggel, valamint emellett a közvetítői tevékenység gyakorlásához szükséges különleges képzettséggel kell rendelkeznie, amely e célra akkreditált intézményekben szerezhető meg.

A közvetítőnek sehol sem kell nyilvántartásba vetetnie magát a családjogi közvetítői tevékenység gyakorlásához, de léteznek nyilvántartások, amelyekbe a közvetítők mind nemzeti szinten (közvetítők és közvetítői intézmények nyilvántartása, amelynek honlapja a lent megadott linken érhető el – Registro de Mediadores e Instituciones de Mediación), mind az autonóm közösségek szintjén bejegyeztethetik magukat.

Az utóbbi szinten csaknem mindegyik autonóm közösség létrehozott egy-egy közvetítői közszolgálatot. Erre vonatkozó információért egyszerűen keresse fel intézményi honlapjaik megfelelő menüpontját, ahol különböző részletességgel elmagyarázzák a közvetítési rendszer működésének módját, szabályozzák a közvetítők nyilvántartását, ha van ilyen, és feltüntetik a hozzá tartozó linket. A honlapok rendszerint közvetítésigénylő formanyomtatványokat is tartalmaznak, amelyek feltüntetik az autonóm közösségek által a közvetítői eljárás lefolytatására létrehozott szakosított intézményeket.

Aszerint kell családjogi közvetítőt keresnie, hogy a közvetítői eljárásra az eljárás megindítása után, vagy az eljárástól függetlenül kerül-e sor. Ha az eljárás megindítása után kerül sor közvetítés igénylésére, a megfelelő családjogi bíróság a mellette működő családjogi közvetítői szervekhez irányítja a feleket, míg ha a bírósági eljárás előtt vagy azon kívül kerül sor a közvetítésre, a félnek kell családjogi közvetítőt keresnie. Hasznosak lehetnek az alábbi információforrások:

– A közvetítők és közvetítői intézmények fent hivatkozott nemzeti szintű nyilvántartása http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/areas-tematicas/registros/mediadores-instituciones

– Az Igazságügyi Minisztérium által ajánlott alábbi intézmények https://remediabuscador.mjusticia.gob.es/remediabuscador/RegistroInstitucion)

– Az Általános Igazságszolgáltatási Tanács (Consejo General del Poder Judicial) által ajánlott, tartományok szerint feltüntetett közvetítői szolgálatok http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Mediacion/Servicios-de-Mediacion-Intrajudicial/Mediacion-Familiar/

– A különböző autonóm közösségek által létrehozott közvetítői szolgálatok. Az autonóm közösségek intézményi honlapjai rendszerint tartalmaznak információkat.

A fentiek mellett a családjogi közvetítői eljárásra, az alkalmazandó jogszabályokra, a különböző autonóm közösségekben felállított közvetítői szolgálatokra és a megfelelő alakiságokra vonatkozó további információ érhető el az Általános Igazságszolgáltatási Tanács honlapján http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Mediacion

Utolsó frissítés: 04/09/2019

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Észrevételek

Itt megoszthatja velünk az új webhellyel kapcsolatos észrevételeit és megjegyzéseit