Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata portugál nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható.
Swipe to change

Családjogi közvetítői eljárás

Portugália
Tartalomszolgáltató:
European Judicial Network
Európai Igazságügyi Hálózat (polgári és kereskedelmi ügyek)

A CSALÁDJOGI KÖZVETÍTÉS PORTUGÁLIÁBAN


Az önkéntes részvétel elve és a megállapodás jóváhagyása

Portugáliában a közvetítés önkéntes. Egy gyermekeket érintő családjogi vita felei vagy a házastársak kölcsönös megegyezéssel állami vagy magán családjogi közvetítést vehetnek igénybe. A bíróság is utalhatja a feleket közvetítésre, de azt nem írhatja elő a beleegyezésük nélkül. A családjogi közvetítés hozzáférhető a bíróságon vagy az anyakönyvi hivatalban (Conservatória do Registo Civil) a kereset benyújtása előtt, vagy miután a per már folyamatban van. Egy családjogi üggyel kapcsolatos megállapodást bármelyik esetben jóvá kell hagyni az érvényesíthetősége érdekében. A felek képviselői (amennyiben van ilyen) szintén részt vehetnek a közvetítési megbeszéléseken — és a gyakorlatban néha így is tesznek. A közvetítésre alkalmazandó általános elveket az április 19-i 29/2013. törvény részletezi.

Közvetítés a bíróságon

Amennyiben a felek a kereset benyújtása előtt vesznek igénybe közvetítést és egyezséget kötnek, a választásuk szerinti anyakönyvi hivataltól kell kérniük a megállapodásuk jóváhagyását. Ezek a megállapodások magukban foglalhatnak a házastársakat (például válás, tartásdíj fizetése a házastársak között, a házastársi közös lakás, a volt házastárs vezetéknevének használata) és a gyermekeket (például a válási megállapodáshoz csatolt szülői felelősségről szóló megállapodás vagy a felnőtt leszármazottaknak fizetett tartásdíjról szóló megállapodás) érintő ügyeket. Mielőtt az anyakönyvi hivatal jóváhagyná, az ügyészség (Ministério Público) a megállapodásról véleményt ad ki, amennyiben az kiskorú gyermekeket érintő szülői felelősséggel kapcsolatos.

Ha a közvetítés a kereset bírósági benyújtása előtt történik és a kizárólagos célja kiskorú gyermekek vonatkozásában a szülői felelősségről való megállapodás (csatolt válási megállapodás vagy az életközösség megszüntetése nélkül), a feleknek kérniük kell az illetékes bíróságtól a megállapodás jóváhagyását.

Amennyiben azalatt történik a családjogi közvetítés, amíg egy bírósági per folyamatban van, az a következőképpen történik:

  • A szülői felelősséggel kapcsolatos bírósági perekben (például felügyeleti jog, láthatás, kiskorú gyermekek után fizetendő tartásdíj) létezik egy különleges szakmai meghallgatási és közvetítési szakasz. Miután a bíró beidézte a feleket egy megbeszélésre, ha a felek nem jutnak egyezségre, a bíró elnapolja a megbeszélést két-három hónappal, és a feleket az alábbi alternatív eljárások egyikére utalja: közvetítés, amennyiben a felek elfogadják vagy kérik az utalást; vagy különleges szakmai meghallgatás, amelyet a bíróság szakmai támogató szolgálata tart. Miután a halasztási idő lejárt, a megbeszélések újrakezdődnek, és amennyiben valamelyik fenti módszerrel megállapodás született, a bíró megvizsgálja a megállapodás jóváhagyásának lehetőségét. Ha nem született megállapodás, az ügy a peres szakaszba lép.
  • Rendszerint minden polgári per során, többek között a házastársakat érintő perekben is (például válás és életközösség megszüntetése, tartásdíj fizetése házastársak és volt házastársak között, a közös lakhely odaítélése, amikor nem volt eredeti megállapodás), a polgári perrendtartásról szóló törvény (Código de Processo Civil) 273. cikke megengedi a bíróságnak, hogy az eljárást felfüggessze és az ügyet közvetítésre utalja, kivéve, ha az egyik fél ellenzi az utalást.
  • A polgári perrendtartásról szóló törvény 272. cikkének (4) bekezdése értelmében három hónapra a felek közös megegyezéssel is kérhetik az eljárás felfüggesztését, és saját kezdeményezésre igénybe vehetik a közvetítést.

Ha a fent leírt esetekben közvetítésen keresztül megállapodás születik azalatt, amíg az eljárás függőben van, a feleknek kérniük kell a bíróság általi jóváhagyását.

Az anyakönyvvezető hatáskörébe tartozó családjogi eljárásokat mindkét fél előzetes megegyezésével kell indítványozni, ellenkező esetben azok a bíróságok hatáskörébe tartoznak. Ennél az oknál fogva, a lehetőség a közvetítés felek kezdeményezésére történő igénybevételére hasznos lehet az eljárás kezdeményezése előtt. A január 13-i 272/2001. törvényerejű rendelet 14. cikkének (3) bekezdése kimondja, hogy miután az anyakönyvi hivatalnál kezdeményezték az eljárást, az anyakönyvvezetőnek tájékoztatnia kell a válni akaró házastársakat a közvetítési szolgáltatások létezéséről. Ez a rendelkezés lehetővé teszi a felek számára, hogy miközben a közös megegyezéssel zajló válási eljárás folyamatban van az anyakönyvi hivatal előtt, a házastársak a kibékítésük céljából közvetítést vegyenek igénybe, vagy felülvizsgálják a válási megállapodáshoz csatolt szülői felelősséggel kapcsolatos megállapodást, ha az ügyészség ezt indítványozta.

Az állami vagy magán közvetítő közötti választás, a közvetítés időtartama és költsége

Általános szabályként a családjogi közvetítés maximális időtartama három hónap, amely a polgári perrendtartásról szóló törvény 272. cikkének (4) bekezdésében szereplő elven alapszik. Kizárólag kivételes és indokolt esetekben haladhatja meg a közvetítés ezt az időtartamot.

Ha a felek magán közvetítőt vesznek igénybe, a közvetítő díját meg kell fizetniük. A felek és a közvetítő a közvetítés kezdetekor közvetítési jegyzőkönyvet írnak alá, amelyben meghatározzák ezt az összeget, a szabályokat és a közvetítési ütemtervet. Az Igazságügyi Minisztérium az állami és magán közvetítőkről listát vezet, amit a felek egy magán közvetítő kiválasztása céljából a következő címen tekinthetnek meg: http://www.dgpj.mj.pt/sections/gral/mediacao-publica.

Az állami közvetítés igénybe vétele érdekében a feleknek az Igazságügyi Politikai Főigazgatóság Alternatív Vitarendezési Hivatalával (Gabinete de Resolução Alternativa de Conflitos) kell kapcsolatba lépniük, és közvetítést előkészítő megbeszélést kell kérniük. A megbeszélést telefonon, e-mailben vagy egy online formanyomtatvány segítségével lehet előjegyezni. Az állami közvetítést előkészítő megbeszélésen a felek és a közvetítő közvetítési jegyzőkönyvet ír alá. Az időtartamot meghatározzák, a megbeszélések időpontját rögzítik, és az eljárási szabályokról magyarázat hangzik el.

Az állami családjogi közvetítés költsége minden egyes fél esetében 50 euro, függetlenül a megbeszélések rögzített számától. Ezt az 50 eurós díjat mindegyik fél az állami közvetítés megkezdésekor fizeti be. Az állami rendszeren keresztül dolgozó közvetítők díjazását nem a felek fizetik. Azt az Igazságügyi Politikai Főigazgatóság fizeti egy jogi díjjegyzék alapján.

Az állami közvetítési megbeszélések történhetnek az Igazságügyi Politikai Főigazgatóság helyiségeiben, vagy a felek lakóhelye szerinti önkormányzat által rendelkezésre bocsátott helyiségekben.

Az állami közvetítéshez a felek egy állami közvetítőkből kiválasztott listáról választhatnak közvetítőt. Amennyiben ezt nem teszik meg, az Igazságügyi Politikai Főigazgatóság Alternatív Vitarendezési Hivatala jelöl ki egy közvetítőt az állami közvetítők listájából, akit a sorrend alapján és a felek lakóhelyéhez való közelségét figyelembe véve választ ki. Ez a kijelölés rendszerint elektronikusan történik.

Ha a felek jogosultak költségmentességre, ez fedezheti a közvetítés költségét.

Határokon átnyúló közvetítés és többes közvetítés

Személyes megbeszéléseket ellehetetlenítő határokon átnyúló vita esetében, videokonferencia rendszereket lehet alkalmazni a közvetítés elősegítésére.

Más tagállamokból származó közvetítők Portugáliában nem csupán az Igazságügyi Minisztérium által összeállított (állami és magán közvetítőket is magában foglaló) családjogi közvetítői listára kérhetik felvételüket, de (nyilvános pályázat útján) az állami családjogi közvetítői listára is felvételt nyerhetnek. Mindkét esetben ez ugyanolyan feltételekkel történik, mint a nemzeti közvetítőkre alkalmazandó feltételek.

Portugáliában megengedett a többes közvetítés, mind az állami rendszerben, mind a magán közvetítési rendszerben. Többes közvetítés történhet a felek választása, vagy a közvetítő ajánlása alapján is, ha a közvetítő úgy véli, hogy ez a legjobb megközelítés az ügyhöz.

Hasznos linkek

Kérjük, látogassa meg a http://www.dgpj.mj.pt/sections/gral/mediacao-publica weboldalt a következők elérése érdekében: link a nemzeti közvetítési jogszabályokhoz; link az állami és magán családjogi közvetítők listájához; link családjogi közvetítéssel és általában közvetítéssel kapcsolatos információk eléréséhez.

Állami közvetítés a +351 808 26 2000 telefonszámon, a smf@gral.mj.pt címre küldött e-mailben vagy a http://smf.mj.pt/ címen található online formanyomtatvány segítségével kérhető.

 

Záró megjegyzés

A tájékoztatóban található információk általános jellegűek és nem teljes körűek; nem kötelezik a kapcsolattartó pontot, a polgári és kereskedelmi ügyekben illetékes Európai Igazságügyi Hálózatot, a bíróságokat vagy bármely más személyeket. Nem teszik szükségtelenné a hatályos és alkalmazandó jogszabályok áttekintését.

Utolsó frissítés: 28/01/2019

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.
Az egyes tagállamok által gondozott, e honlapon helyet kapott nemzeti tartalmak frissítése jelenleg zajlik, tekintettel az Egyesült Királyság kilépésére az Európai Unióból. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.

Észrevételek

Itt megoszthatja velünk az új webhellyel kapcsolatos észrevételeit és megjegyzéseit