Tämän sivun alkukielistä versiota viro on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla.
Swipe to change

Sovittelu perheasioissa

Viro
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

Perhesovittelulla pyritään vähentämään avioeroriitoja. Se on tarkoitettu ennen kaikkea avio- tai asumuseroon päätyneille aviopuolisoille, jotka tarvitsevat riippumattoman asiantuntijan apua lapsiin liittyvien erimielisyyksien ratkaisemiseksi. Perhesovittelun tavoitteena on parantaa kommunikaatiota ja yhteistyötä, jotta voidaan keskustella siitä, miten lasten elämä järjestetään vastaisuudessa, ja tehdä sitä koskevia sopimuksia. Sovittelussa ei ole tavoitteena niinkään päästä sopuun vaan tehdä toimivia sopimuksia.

Palvelua voi saada seuraavin tavoin ja seuraavin veloituksin:

  1. sovitteluun ohjaa lapsen asuinpaikan paikallisviranomainen, joka myös maksaa osan sovittelusta;
  2. sovitteluun ohjaa tuomioistuin, jolle asia on saatettu käsiteltäväksi, jolloin sovittelun maksavat osapuolet joko suoraan tai valtion oikeusapua haettuaan;
  3. toinen vanhempi pyytää sovittelua ja maksaa sen itse, tai sovitteluun ohjataan Viron sovittelijoiden liiton kautta (jolloin palvelun maksavat osapuolet).

Kun sovittelun maksavat osapuolet, kustannukset vaihtelevat piirikunnittain. Tallinnassa ja muissa suuremmissa kaupungeissa yksi istunto maksaa 60–80 euroa, pienemmillä paikkakunnilla 40–50 euroa. Istunto kestää 1,5 tuntia, ja niitä on keskimäärin 5 tai 6.

Perhesovittelua voivat antaa erityiskoulutuksen saaneet ja pätevöityneet psykologit, sosiaalialan (mm. lastensuojelun ja sosiaalityön) asiantuntijat ja lainopillisen koulutuksen saaneet asiantuntijat, joiden yhteystiedot ovat saatavilla Viron sovittelijoiden liiton, käräjäoikeuksien ja paikallisviranomaisten verkkosivuilla.

Perhesovittelun järjestämistä Virossa koskevat seuraavat säädökset:

Virossa työskentelee myös sovittelijoita, joilla on kansainvälinen pätevyys. He käsittelevät rajat ylittäviä sovittelutapauksia, joissa toinen vanhemmista on vienyt lapsen maahan, jossa ei ole lapsen syntymäpaikka tai tavanomainen asuinpaikka. Työkielet ovat viro, englanti, venäjä ja suomi. Sovittelijoihin voi ottaa yhteyttä liiton yleisen sähköpostiosoitteen kautta.

Päivitetty viimeksi: 17/02/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Palaute

Anna tällä lomakkeella palautetta uudesta sivustostamme