Η χώρα αυτή βρίσκεται σε διαδικασία αποχώρησης από την ΕΕ.

Family mediation

Γιβραλτάρ
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

Family mediation is a voluntary process. The Courts in Gibraltar do encourage mediation in cases where there is a real possibility that mediation will assist the parties to resolve or narrow down their differences. There are various legal practitioners who are qualified mediators. They can be instructed to mediate in family disputes. In addition, the Family and Children Team of the Social Services also undertake mediation with parties that are referred to them by the Courts. There is no legislation on family mediation.

There is no website on which a list of family mediators can be found nor is there one that provides information on family mediation or mediation in general.

Last update: 01/04/2019

The national language version of this page is maintained by the respective EJN contact point. The translations have been done by the European Commission service. Possible changes introduced in the original by the competent national authority may not be yet reflected in the translations. Neither the EJN nor the European Commission accept responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice to see copyright rules for the Member State responsible for this page.
Member States in charge of the management of national content pages are in the process of updating some of the content on this website in the light of the withdrawal of the United Kingdom from the European Union. If the site contains content that does not yet reflect the withdrawal of the United Kingdom, it is unintentional and will be addressed.

Σχόλια

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω δελτίο για να διατυπώσετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για τον νέο μας ιστότοπο