Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση εσθονικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες
Swipe to change

Οικογενειακή διαμεσολάβηση

Εσθονία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

Η οικογενειακή διαμεσολάβηση ή η διαμεσολάβηση σε περίπτωση διαφορών λόγω διαζυγίου ή χωρισμού απευθύνεται πρωτίστως σε γονείς που έχουν κινήσει διαδικασία διαζυγίου ή χωρισμού και οι οποίοι έχουν ανάγκη από τη συνδρομή ενός αμερόληπτου ειδικού για να γεφυρώσουν τη διάσταση απόψεών τους και να διευκολύνουν τη μεταξύ τους επικοινωνία και συνεργασία σχετικά με ζητήματα που αφορούν μελλοντικές ρυθμίσεις για τα παιδιά τους, καθώς και για να καταλήξουν σε συμφωνία επί αυτών των ζητημάτων. Ο στόχος της διαμεσολάβησης δεν είναι τόσο η συμφιλίωση όσο η επίτευξη εφικτών συμβιβασμών.

Η υπηρεσία αυτή παρέχεται και χρηματοδοτείται με τους ακόλουθους τρόπους:

  1. έπειτα από παρέμβαση των τοπικών αρχών του τόπου κατοικίας του παιδιού και με μερική χρηματοδότηση από τις εν λόγω τοπικές αρχές
  2. με την κίνηση δικαστικών διαδικασιών και την παραπομπή στη διαμεσολάβηση από δικαστή τα έξοδα βαρύνουν τους διαδίκους ή, όταν είναι εφικτό, υποβάλλεται αίτηση για κρατική νομική συνδρομή
  3. με πρωτοβουλία ενός ενημερωμένου γονέα ο οποίος αναλαμβάνει τη χρηματοδότηση ή έπειτα από παρέμβαση της εσθονικής ένωσης διαμεσολαβητών (η χρηματοδότηση βαρύνει τους ίδιους τους διαδίκους).

Το κόστος της διαδικασίας διαμεσολάβησης, σε περίπτωση που βαρύνει τους ίδιους τους διαδίκους, ποικίλλει ανάλογα με την περιοχή. Η συνεδρία κοστίζει 60 έως 80 ευρώ στο Τάλιν και σε άλλες μεγάλες πόλεις της Εσθονίας και 40 έως 50 ευρώ σε άλλα μέρη της χώρας. Η συνεδρία διαρκεί 90 λεπτά και τα μέρη θα πρέπει να υπολογίζουν, κατά μέσο όρο, 5 έως 6 συνεδρίες.

Η οικογενειακή διαμεσολάβηση είναι μια υπηρεσία που μπορεί να παρέχεται από ειδικούς στην ψυχολογία, στον κοινωνικό τομέα (συμπεριλαμβανομένων της προστασίας των παιδιών και της κοινωνικής μέριμνας) ή στα νομικά, οι οποίοι έχουν παρακολουθήσει ειδική κατάρτιση και έχουν το σχετικό επαγγελματικό πιστοποιητικό. Τα στοιχεία επικοινωνίας αυτών των ειδικών είναι διαθέσιμα στους δικτυακούς τόπους της εσθονικής ένωσης διαμεσολαβητών, των πρωτοβάθμιων δικαστηρίων και των τοπικών διοικήσεων.

Στην Εσθονία, η οργάνωση της υπηρεσίας οικογενειακής διαμεσολάβησης διέπεται από τις ακόλουθες νομοθετικές πράξεις:

Επιπλέον, στην Εσθονία δραστηριοποιούνται διαμεσολαβητές των οποίων τα επαγγελματικά προσόντα έχουν αναγνωριστεί διεθνώς. Οι εν λόγω διαμεσολαβητές είναι σε θέση να χειριστούν υποθέσεις διασυνοριακής διαμεσολάβησης στις οποίες ο ένας από τους γονείς έχει μεταβεί με το παιδί σε χώρα η οποία δεν είναι ούτε η χώρα γέννησης του παιδιού ούτε η χώρα της συνήθους διαμονής του. Οι γλώσσες εργασίας είναι τα εσθονικά, τα αγγλικά, τα ρωσικά και τα φινλανδικά. Η επικοινωνία με τους διαμεσολαβητές μπορεί να γίνει μέσω της υπηρεσιακής ηλεκτρονικής θυρίδας της ένωσης διαμεσολαβητών.

Τελευταία επικαιροποίηση: 17/02/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Σχόλια

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω δελτίο για να διατυπώσετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για τον νέο μας ιστότοπο