Upozorňujeme, že výchozí nizozemština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady
Swipe to change

Mediace v rodinných věcech

Nizozemí
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

Mediace je vždy přípustná a nejčastěji je využívána v občanském a veřejném právu. K mediaci dochází na bázi dobrovolnosti. V Nizozemsku se připravují právní předpisy, které zahrnují opatření na podporu kvality.

V Nizozemsku existují různé rejstříky mediátorů. MfN je federace největších asociací mediátorů a vede rozsáhlý rejstřík mediátorů. Rejstřík MfN akceptuje pouze mediátory, kteří splňují pečlivě zvolená kritéria kvality. Mezi ně patří například kodex chování pro mediátory. Stránky MfN obsahují rovněž nezávislé informace o mediaci a mediátorech v Nizozemsku.

Druhým rejstříkem je mezinárodní rejstřík ADR. Na webových stránkách tohoto rejstříku je možné vyhledat mediátory a nalézt na nich informace o tématech týkajících se mediace.

V Nizozemsku existuje rovněž iniciativa pro mediaci v rámci právního systému. To znamená, že okresní soud nebo odvolací soud, u nějž probíhá řízení, informuje zúčastněné strany o možnosti rozhodnout se pro mediaci. Odvolací soud může také odkázat strany na rodinné konzultace, při nichž lze prostřednictvím mediace hledat řešení daného problému.

Dalšími úřady, od nichž lze získat informace o mediaci, jsou Úřad pro právní informace a pomoc (Juridisch Loket) a Rada pro právní pomoc (Raad voor de Rechtsbijstand).

Za určitých okolností mohou být náklady na mediaci zcela nebo částečně proplaceny.

Související odkazy

http://www.nmi-mediation.nl

http://www.adr-register.com/nl

http://www.rechtspraak.nl/hoe-werkt-het-recht/mediation-naast-rechtspraak

http://www.juridisch.nl

http://www.rechtsbijstand.nl

Poslední aktualizace: 27/11/2019

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Zpětná vazba

Formulář níže můžete použít k zaslání vašich připomínek týkajících se nové podoby portálu

.