Pronađite stručnjaka

Informacije o tome kako pronaći vještaka u državama članicama.

Vještaka imenuje sud ili stranke kako bi tijekom sudskog postupka dao svoje stručno mišljenje o određenom predmetu. On odgovara sudu čak i ako su ga imenovale stranke.

Njegove su dužnosti i odgovornosti obično utvrđene nacionalnim propisima. Većina zemalja propisuje zahtjeve (u pogledu obrazovanja, osposobljavanja i/ili certificiranja) da bi se osobu priznalo kao vještaka u sudskim postupcima. Trenutačno ne postoji nikakav dogovor među državama članicama o zahtjevima u pogledu (sudskih) vještaka pa se nacionalne nomenklature znatno razlikuju.

Postoje razne vrste vještaka:

  • sudski vještak tumači činjenice i/ili daje mišljenje na temelju stručnog znanja o tehničkim pitanjima ili iskustva kako bi se razjasnili argumenti stranaka;
  • tehnički sudski vještak daje mišljenje o tehničkim ili znanstvenim pitanjima;
  • pravni sudski vještak savjetuje o pravilima, praksama i pravima primjenjivima na strano pravo;
  • ostali vještaci.

U nacionalnim informativnim člancima o vještacima i vještačenju nalaze se informacije o nacionalnim popisima i registrima vještaka, zahtjevima kojih se vještaci moraju pridržavati, njihovim nagradama i obvezama te informacije o obavljanju vještačenja.

 

Te je nacionalne informativne članke sastavio Europski institut za stručnjake i stručno znanje (EEEI) u okviru projekta „Pronađite vještaka” koji se financira iz Komisijina programa Pravosuđe.

Posljednji put ažurirano: 21/09/2020

Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.
S obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije, Komisija ažurira dio sadržaja na ovim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici