Oikeudellinen yhteistyö

Tuomari tai syyttäjä voi pyytää oikeudellista apua tai tuomioistuinratkaisun täytäntöönpanoa toisessa EU-maassa olevalta kollegaltaan.

Palaute

Anna tällä lomakkeella palautetta uudesta sivustostamme