Δικαστική Συνεργασία

Δικαστής ή εισαγγελέας μιας χώρας της ΕΕ μπορεί να ζητήσει δικαστική συνδρομή ή την εκτέλεση δικαστικής απόφασης σε μια άλλη χώρα της ΕΕ.

Σχόλια

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω δελτίο για να διατυπώσετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για τον νέο μας ιστότοπο