Съдебно сътрудничество

Съдия или прокурор от страна в ЕС може да поиска съдебна помощ или изпълнение на съдебно решение в друга страна от ЕС.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт