Cross-border placement of a child including foster family

A child may need a new family either because they are an orphan or because their parents appear unfit to care for them. Also, the term ‘foster family’ might be defined differently across EU countries.

Any type of placement of a child in a foster home with one or more individuals, or in institutional care – an orphanage or a children's home – in another EU country falls under the scope of the Brussels IIa Regulation.

A court or authority planning to place a child with a foster family or in an institution in another EU country has to consult that country’s authorities before ordering the placement. To establish what kind of consultation is necessary, the Regulation refers to national law:

  • If such a placement were to require the public authority of the State where the child is being placed to intervene if it were an internal case there, the consent of the receiving State’s authorities would need to be obtained for a similar cross-border placement prior to ordering the placement.
  • If the public authority is not required to intervene in a similar domestic case in the State where the child is being placed, then its authorities only have to be informed of the placement.

Each EU country’s national law and procedure defines the term ‘foster family’, particularly if it covers relatives.

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

Last update: 15/04/2020

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.
The Commission is in the process of updating some of the content on this website in the light of the withdrawal of the United Kingdom from the European Union. If the site contains content that does not yet reflect the withdrawal of the United Kingdom, it is unintentional and will be addressed.

Tqegħid ta’ minuri f’pajjiż ieħor inkl. f’foster family - Malta

1 Hemm obbligu skont il-liġi nazzjonali tiegħek għal konsultazzjoni minn qabel u l-kisba ta’ kunsens qabel it-tqegħid ta’ minuri f’pajjiż ieħor? Jekk jogħġbok semmi l-eċċezzjonijiet possibbli.

L-Awtorità ta’ Standards ta’ Ħarsien Soċjali maħtura bħala l-Awtorità Ċentrali ta’ Malta hija l-Awtorità responsabbli f’dan ir-rigward. Ara r-risposta għat-tielet mistoqsija hawn taħt.

2 Jekk hemm bżonn ta’ konsultazzjoni u kunsens minn qabel, liema awtorità trid tiġi kkonsultata u tagħti l-kunsens tagħha?

L-Awtorità ta’ Standards ta’ Ħarsien Soċjali maħtura bħala l-Awtorità Ċentrali ta’ Malta hija l-Awtorità responsabbli f’dan ir-rigward.

3 Jekk jogħġbok iddeskrivi fil-qosor il-proċedura għall-konsultazzjoni u l-ksib tal-kunsens (inklużi d-dokumenti meħtieġa, l-iskadenzi, il-modalitajiet tal-proċedura, u dettalji rilevanti oħrajn).

Sabiex issir ir-reġistrazzjoni ta’ tqegħid ‘cross-border’ f’Malta, l-Awtorità Ċentrali tal-Istat rikjedenti trid titlob il-kunsens tal-Awtorità Ċentrali ta’ Malta. Wieħed irid jitlob għall-applikazzjoni u jissottomettiha lill-Awtorità ta’ Standards ta’ Ħarsien Soċjali li hija l-Awtorità Ċentrali ta’ Malta.

Il-proċedura hija kif ġej:

L-Awtorità Ċentrali ta’ Malta għandha tirċievi formola ta’ applikazzjoni mimlija kif xieraq flimkien mad-dokumentazzjoni mitluba. Tali applikazzjoni għandha tintbagħat mill-Awtorità Ċentrali tal-Istat rikjedenti. Id-dokumentazzjoni mitluba kollha għandha tintbagħat bil-lingwa Maltija jew Ingliża biss.

Ladarba tasal il-formola tal-applikazzjoni, l-Awtorità Ċentrali Maltija tistabbilixxi n-natura tat-tqegħid li jkun qed jiġi kkunsidrat.

L-Awtorità Ċentrali ta’ Malta tibgħat l-applikazzjoni flimkien mad-dokumenti li tirċievi lill-Awtoritajiet Kompetenti Maltin, bħal per eżempju l-Aġenzija Appoġġ (Child Protection), skont il-każ. Fil-każijiet kollha, l-awtoritajiet kompetenti jivvalutaw l-applikazzjonijiet permezz tal-għarfien espert tagħhom u kunsiderazzjoni xierqa tingħata lil dawn l-aspetti tat-tqegħid: edukattivi/pedagoġiċi, appoġġ legali, psikosoċjali/psikjatriku u sikurezza/protezzjoni tat-tfal.

L-Awtorità Ċentrali ta’ Malta mbagħad tkun f’pożizzjoni li tikkomunika d-deċiżjoni tal-Awtoritajiet Kompetenti Maltin dwar it-tqegħid ‘cross-border’ tat-tfal lill-Awtorità Ċentrali tal-Istat rikjedenti. It-tqegħid ma jistax jibda qabel il-kunsens ikkomunikat tal-Awtorità Ċentrali ta’ Malta. Awtorità Ċentrali tal-Istat li jagħmel it-talba mbagħad jgħaddi d-data tal-bidu tat-tqegħid ‘cross-border’ bil-miktub lill-Awtorità Ċentrali Maltija.

Uħud mid-Dokumentazzjoni meħtieġa li għandhom jiġu sottomessi mall-Applikazzjoni huma:

a)    Kopja tal-Karta tal-Identità/Passaport tal-Omm, tal-Missier u t-Tfal;

b)    Ċertifikat tat-twelid tat-tifel/tifla jew tat-tfal;

c)     Dikjarazzjoni ta’ Kura u Kustodja; &

d)    Kwalunkwe dokumentazzjoni oħra kif meqjusa neċessarja.

4 X’inhi “foster family” skont il-liġi nazzjonali tal-Istat Membru tiegħek?

Il-kunċett ta’ ‘familja foster’ ma jidhirx fil-liġi Maltija, madankollu, l-Att dwar il-Foster Care 2007, Kapitolu 491 tal-Liġijiet ta’ Malta, fl-Artikolu 2, jiddefinixxi ‘foster carer’ bħala “persuna waħda jew aktar approvata mill-Bord għall-Fostering biex tifel jew tifla jitqiegħdu taħt foster care”. B’mod simili, l-Att dwar il-Protezzjoni tal-Minuri (Ħarsien Alternattiv), Kapitolu 602 tal-Liġijiet ta’ Malta, li ser jieħu post l-Att dwar il-Foster Care 2007 meta jidħol fis-seħħ, fl-Artikolu 2 jiddefinixxi ‘foster carer’ bħala “persuna waħda jew aktar approvata mill-Bord għall-Fostering biex minuri jitqiegħed taħt ‘foster care’ magħha.

5 Il-kunċett ta’ “foster family” jinkludi l-qraba jew le? Jekk iva, liema?

Il-kunċett ta’ ‘familja foster’ ma jidhirx fil-liġi Maltija.

L-aħħar aġġornament: 15/04/2020

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.
L-Istati Membri responsabbli għall-ġestjoni tal-paġni tal-kontenut nazzjonali huma fil-proċess li jaġġornaw xi ftit mill-kontenut fuq dan is-sit web fid-dawl tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea. Jekk is-sit ikun fih kontenut li għadu ma jirriflettix il-ħruġ tar-Renju Unit, dan mhux intenzjonat u se jiġi indirizzat.