Prekogranični smještaj djeteta uključujući udomiteljsku obitelj

Djetetu može biti potrebna nova obitelj zato što nema roditelje ili njegovi roditelji nisu sposobni skrbiti o njemu. Pojam „udomiteljska obitelj” može se različito definirati u državama članicama.

Svaki smještaj djeteta u udomiteljsku obitelj s jednim članom ili više njih ili u ustanovu (sirotište ili dječji dom) u drugoj državi članici EU-a spada u područje primjene Uredbe Bruxelles II.a.

Sud ili tijelo koje namjerava smjestiti dijete u udomiteljsku obitelj ili u ustanovu u drugoj državi članici mora se, prije nego što odredi smještaj, savjetovati s tijelima te države. Kako bi se utvrdilo koji je oblik savjetovanja potreban, Uredba upućuje na nacionalno pravo.

  • Ako je u internom slučaju u državi u kojoj je dijete smješteno za takav smještaj potrebna intervencija javnog tijela, u sličnom prekograničnom slučaju prije određivanja smještaja potreban je pristanak tijela države primateljice.
  • Ako u sličnom nacionalnom slučaju u državi u kojoj je dijete smješteno intervencija javnog tijela nije potrebna, tijela te države potrebno je samo obavijestiti o smještaju.

Pojam „udomiteljska obitelj” definiran je nacionalnim pravom i postupcima svake države članice, posebice jesu li obuhvaćeni srodnici.

Za detaljne informacije koje se odnose na određenu zemlju odaberite odgovarajuću zastavu.

Posljednji put ažurirano: 15/04/2020

Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.
S obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije, Komisija ažurira dio sadržaja na ovim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici