Dostava pismena: službena dostava pravnih pismena

Ako ste uključeni u sudski postupak i trebate poslati i/ili primiti sudska ili izvansudska pismena, ovdje možete pronaći informacije o daljnjim koracima na nacionalnoj razini.

Uredbom Vijeća (EZ) 1393/2007 od 13. studenoga 2007. o dostavi, u državama članicama, sudskih i izvansudskih pismena u građanskim ili trgovačkim stvarima uređena je dostava sudskih i izvansudskih pismena između država članica EU-a. Njome je predviđen postupak za dostavu pismena između država članica, uključujući Dansku, putem tijela za slanje i tijela za zaprimanje pismena.

Uredbom su obuhvaćena, primjerice, sudska pismena kao što su sudski pozivi u kojima se obavješćuje o početku postupka, žalbe, izjave obrane, sudske mjere ili izvansudska pismena kao što su ovjereni akti koje treba dostaviti u državi članici koja nije država vašeg prebivališta.

Za više informacija odaberite zastavu odgovarajuće države.

Posljednji put ažurirano: 13/05/2019

Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.
S obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije, Komisija ažurira dio sadržaja na ovim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici