Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση αγγλικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων: επίσημη διαβίβαση νομικών εγγράφων

Πληροφορίες σχετικά με τις εθνικές διατάξεις που διέπουν τη διαδικασία διαβίβασης και παραλαβής νομικών και εξωδικαστικών εγγράφων, εάν είστε διάδικος σε νομική διαδικασία.

Για να γίνει αυτό, μπορεί να χρειαστεί να κοινοποιήσετε δικόγραφα, όπως η κλήση με την οποία γνωστοποιείται η έναρξη της δίκης, ένδικα μέσα, υπερασπιστικές δηλώσεις, διαταγές ή εξώδικα έγγραφα, όπως συμβολαιογραφικές πράξεις, σε κράτος μέλος διαφορετικό από το κράτος κατοικίας σας.

Επιλέξτε τη σημαία της χώρας που σας ενδιαφέρει για περισσότερες πληροφορίες.

Τελευταία επικαιροποίηση: 24/11/2017

Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.

Σχόλια

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω δελτίο για να διατυπώσετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για τον νέο μας ιστότοπο