Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница английски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Връчване на документи: официално предаване на актове

Информация относно процедурите в отделните държави за изпращане и получаване на съдебни и извънсъдебни документи от лице, участващо в съдебно производство

За да направите това, може да бъде необходимо да връчвате съдебни документи като призовки за уведомяване, че производството е започнало, обжалвания, писмени възражения на ответника, съдебни разпореждания или извънсъдебни документи като нотариални актове в държава-членка, различна от държавата, в която пребивавате.

Моля, изберете знаме, за да получите подробна информация за съответната страна.

Последна актуализация: 13/11/2017

Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт