Costs

If a citizen envisages going to court or wishes to enforce a court judgment information must be available on the costs of proceedings in the relevant Member State.

Litigation costs in civil and commercial matters are governed by national legislation and costs are not harmonised at EU level. Thus, costs vary from one Member State to another.

To obtain detailed information on costs of proceedings in the Member States, as well as on several case studies carried out on behalf of the European Commission, please select one of the flags listed on the right hand side.

If you do not have sufficient financial resources to meet the costs of a court case you can apply for legal aid.

Additional information can be obtained from the attached study (available in English and French only) undertaken to identify the sources of costs of civil judicial proceedings in each Member State by:

 • defining the proportion of each identified source of cost on the overall cost of civil judicial proceedings,
 • comparing the costs incurred by litigants in different Member States,
 • identifying variations in sources of costs and costs amounts,
 • identifying how transparency of the costs of judicial proceedings and the limitation of differences in sources of costs and costs amounts can foster greater access to justice,
 • making recommendations for possible actions at the EU level, possibly through the establishment of minimum standards, to facilitate access to justice by improving the transparency of costs of civil justice,
 • generally, identifying links, where appropriate and relevant, between costs of justice and access to justice for the citizens, and
 • identifying specific issues pertaining to cross-border disputes.

The study provides a snapshot of the situation in the European Union at a precise moment in time - December 2007.

Related Attachments

Study on the Transparency of Costs of Civil Judicial Proceedings in the EU PDF (2615 Kb) en – English version

Study on the Transparency of Costs of Civil Judicial Proceedings in the EU PDF (2665 Kb) fr – French version

Annex 1: Results of the public questionnaire PDF (1700 Kb) en

National report - Belgium PDF (829 Kb) en

National report - Bulgaria PDF (566 Kb) en

National report - Czech Republic PDF (703 Kb) en

National report - Denmark PDF (560 Kb) en

National report - Germany PDF (565 Kb) en

National report - Estonia PDF (872 Kb) en

National report - Ireland PDF (400 Kb) en

National report - Greece PDF (849 Kb) en

National report - Spain PDF (640 Kb) en

National report - France PDF (1312 Kb) en

National report - Italy PDF (772 Kb) en

National report - Cyprus PDF (555 Kb) en

National report - Latvia PDF (742 Kb) en

National report - Lithuania PDF (950 Kb) en

National report - Luxembourg PDF (551 Kb) en

National report - Hungary PDF (533 Kb) en

National report - Malta PDF (742 Kb) en

National report - Netherlands PDF (702 Kb) en

National report - Austria PDF (829 Kb) en

National report - Poland PDF (396 Kb) en

National report - Portugal PDF (781 Kb) en

National report - Romania PDF (544 Kb) en

National report - Slovenia PDF (723 Kb) en

National report - Slovakia PDF (872 Kb) en

National report - Finland PDF (504 Kb) en

National report - Sweden PDF (457 Kb) en

National report - United Kingdom PDF (448 Kb) en

Last update: 18/01/2019

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Stroški postopka - Belgija

Na tej strani so na voljo informacije o sodnih stroških v Belgiji. Natančnejše podatke o stroških postopka boste našli v študijah primerov:

Povezava se odpre v novem oknuDružinsko pravo - ločitev

Povezava se odpre v novem oknuDružinsko pravo - skrbništvo otrok

Povezava se odpre v novem oknuDružinsko pravo - preživnina

Povezava se odpre v novem oknuGospodarsko pravo – pogodba

Povezava se odpre v novem oknuGospodarsko pravo – odgovornost

Predpisi, ki urejajo plačila za storitve zaposlenih v pravniških poklicih

Sodni izvršitelji

V civilnih zadevah

Plačila za storitve sodnih izvršiteljev v civilnih in gospodarskih zadevah ureja kraljeva uredba z dne 30. novembra 1976. Cenik za leto 2009 je bil objavljen v Moniteur belge z dne 31. decembra 2008.

Besedila in cenik so na voljo na spletni strani Povezava se odpre v novem oknuNacionalne zbornice sodnih izvršiteljev Belgije (razdelek „cenik in obrestne mere“, nato pa „vse zadeve“) ali na spletni strani Povezava se odpre v novem oknuportala belgijske sodne oblasti (razdelek „zakonodaja“).

V kazenskih zadevah

Plačila za storitve sodnih izvršiteljev v kazenskih zadevah urejata kraljeva uredba z dne 28. decembra 1950 in ministrska okrožnica z dne 22. januarja 2009. Cenik za leto 2009 je bil objavljen v Moniteur belge z dne 12. januarja 2009.

Besedila in cenik so na voljo na spletni strani Povezava se odpre v novem oknuNacionalne zbornice sodnih izvršiteljev Belgije (rubrika „cenik in obrestne mere“, nato pa „kazenske zadeve“) ali na spletni strani Povezava se odpre v novem oknuportala belgijske sodne oblasti (razdelek „zakonodaja“).

Odvetniki

Plačila za storitve odvetnikov niso zakonsko urejena. Odvetniki jih prosto določajo, o njih pa se lahko dogovorita stranka in odvetnik, vendar v razumnih mejah. Odvetniška zbornica lahko nadzira, da odvetnik teh meja ne preseže.

Obstaja več načinov obračuna: urna postavka, plačilo glede na storitev, plačilo glede na vrednost zadeve (odstotek vrednosti spora)… Dogovor o plačilu, povezan izključno z izidom spora, je prepovedan v skladu s členom 446b belgijskega Sodnega zakonika. Odvetnik mora predhodno svojo stranko obvestiti o načinu obračunavanja plačil za svoje storitve. Plačila za storitve odvetnikov so izvzeta iz sistema DDV v Belgiji.

Fiksni pravni stroški

Fiksni stroški v civilnih postopkih

Fiksni stroški strank v civilnih postopkih

Sodne takse v Belgiji so fiksne. Stroški se spreminjajo glede na sodišče, pred katerim poteka postopek, in glede na stopnjo postopka (prva stopnja ali prizivna stopnja).

Strošek sodnega postopka se imenuje „sodna taksa“ in je naveden v členu 1017 in naslednjih členih Sodnega zakonika. V členu 1018 so podrobno navedeni stroški, ki sodijo v sodne takse. Sodne takse zajemajo:

 • različne pristojbine, sodne in registracijske takse. Pristojbine obsegajo stroške vpisa v sodni koledar, priprave in pošiljanja in so podrobno navedene v zakonu o dajatvah za vpis, hipoteko in sodnih taksah v členu 268 in naslednjih členih;
 • stroški, pristojbine in nadomestila v zvezi s sodnimi listinami;
 • stroški izdaje sodbe;
 • stroški preiskovalnih ukrepov, vključno s stroški prič in izvedencev. Kraljeva uredba z dne 27. julija 1972 določa višino takse in povračila stroškov za priče;
 • potni stroški in stroški bivanja sodnikov, sodnih uradnikov in strank, če njihovo potovanje odredi sodnik, in stroški listin, če so bile sestavljene izključno za postopek;
 • stroški postopka, določeni v členu 1022;
 • honorarji, nagrade in stroški mediatorja, imenovanega v skladu s členom 1734.

Člen 1019 določa, da pristojbine za registracijo, ki spadajo med sodne takse, vključujejo:

 • splošno fiksno pristojbino,
 • posebne fiksne pristojbine in
 • sodne takse za obsodilne sodbe ter sodbe glede unovčenja ali zasega gotovine ali vrednostnih papirjev.

V nekaterih primerih, če tožeča stranka ali posrednik v postopku ni Belgijec in če je tožena stranka Belgijec, slednja lahko zahteva, da tožeča stranka ali posrednik plača kavcijo, s katero jamči plačilo odškodnine in obresti, ki izhajajo iz postopka, razen če ni v mednarodni pogodbi določena oprostitev in v posebnih primerih. To določa člen 851 Sodnega zakonika.

Upoštevati je treba tudi morebitne stroške sodnega izvršitelja, odvetnikov (glej zgoraj), prevajalcev in tolmačev (glej spodaj).

Faza civilnega postopka, v kateri mora stranka plačati fiksne stroške

Nekatere stroške je treba plačati pred vložitvijo tožbe. To je sodna taksa, ki se zaračuna ob vpisu v sodni koledar.

Stroški, ki nastanejo med postopkom, se praviloma zaračunajo med postopkom.

Za nekatere stroške je potrebno oblikovati rezervo. Izvedenci se tako plačajo iz rezerve, ki jo oblikuje stranka, ki je zahtevala pripravljalno preiskavo. Tudi člen 953 določa, da mora stranka, ki zahteva zaslišanje priče, pred zaslišanjem pri sodnem uradniku vplačati polog, ki predstavlja znesek takse in povračila stroškov (potni stroški,…).

Sodne stroške lahko vnaprej plača tudi odvetnik in se nato vključijo v njegove stroške in honorar.

Fiksni stroški v kazenskih postopkih

Fiksni stroški vseh strank v kazenskem postopku

Vprašanje fiksnih stroškov v kazenskih postopkih urejajo člen 91 in naslednji členi Kraljeve uredbe z dne 28. decembra 1950.

Faza kazenskega postopka, v kateri mora stranka plačati fiksne stroške

Vprašanje fiksnih stroškov v kazenskih postopkih urejajo člen 91 in naslednji členi Kraljeve uredbe z dne 28. decembra 1950.

Sodni stroški v ustavnih postopkih

Fiksni stroški strank v ustavnih postopkih

Edini stroški, ki se zaračunavajo strankam v ustavnem postopku, so stroški poštnine za priporočeno pošiljko.

Predhodne informacije, ki jih zagotovijo zakoniti zastopniki (odvetniki)

Informacije o pravicah in obveznostih strank

Pravila deontologije odvetnikom nalagajo, da obveščajo svoje stranke in jim svetujejo. To pomeni, da odvetnik svoji stranki zagotovi informacije v zvezi z njenimi pravicami in obveznostmi.

Odvetnik mora med drugim svoje stranke obvestiti o načinu obračunavanja svojih honorarjev.

Viri informacij o sodnih stroških

Kje je mogoče najti informacije o sodnih stroških v Belgiji?

Informacije o tem so na voljo na spletni strani Povezava se odpre v novem oknuZvezne javne službe za pravosodje, na spletni strani Povezava se odpre v novem oknuKomisije za modernizacijo pravnega reda (razdelek „pravne informacije“) ali na spletnih straneh različnih pravosodnih poklicev.

Podobne informacije je mogoče najti tudi v predpisih ali v tajništvu sodišča oziroma pri odvetniku.

V katerih jezikih je mogoče dobiti informacije o sodnih stroških v Belgiji?

Te informacije so na voljo v nizozemskem in francoskem jeziku.

Kje najti informacije o mediaciji?

Informacije o mediaciji so na voljo na spletni strani Povezava se odpre v novem oknuZvezne javne službe za pravosodje (razdelek „publikacije“) in na spletni strani Povezava se odpre v novem oknuZvezne komisije za mediacijo.

Kje najti druge informacije o stroških?

Spletna stran o sodnih stroških

Glej zgoraj.

Kje najti informacije o povprečnem trajanju postopka?

Odvetnik vam lahko da nekaj informacij o oceni trajanja vašega postopka. To je odvisno od vrste postopka in od sodišča, pred katerim želite sprožiti postopek.

Kje najti informacije o celotnih povprečnih stroških postopka?

Odvetnik vam lahko da nekaj informacij o oceni stroškov vašega postopka. To je odvisno od vrste postopka in od sodišča, pred katerim želite sprožiti postopek.

Davek na dodano vrednost (DDV)

Kje najti informacije o tem? Kakšne so veljavne stopnje?

Objavljene informacije o stroških ne vključujejo DDV. Veljavna stopnja DDV je 21 %.

Pravna pomoč

Kakšni so dohodkovni pragovi za upravičenost do pravne pomoči v civilnih zadevah?

To področje urejajo člen 508/1 in naslednji členi belgijskega Sodnega zakonika.

Primarna pravna podpora je brezplačna za vse. Obsega prvi pravni nasvet za boljšo seznanitev:

 • praktične informacije,
 • pravne informacije,
 • prvo mnenje ali napotilo na specializirano organizacijo.

Ta prvi nasvet zagotovijo pravni strokovnjaki in je popolnoma brezplačen ne glede na vaše dohodke.

Sekundarna pravna podpora omogoča osebam, katerih dohodki ne zadoščajo za stroške odvetnika, da prejmejo brezplačno ali deloma brezplačno pomoč odvetnika. Odvetnik vam pomaga, tako da vam svetuje in vas zastopa. Kraljeva uredba z dne 18. decembra 2003 določa pogoje popolnoma ali delno brezplačne sekundarne pravne podpore in pravne pomoči.

Upravičenci do popolnoma brezplačne pravne pomoči zaradi svojega socialnega položaja so:

 • samske osebe, katerih mesečni neto dohodek je nižji od 944 EUR;
 • samske osebe z vzdrževano osebo, katerih mesečni neto dohodek je nižji od 1 213 EUR (+163,47 EUR na vzdrževano osebo);
 • osebe, ki živijo v skupnem gospodinjstvu (z zakonskim partnerjem ali drugo osebo) in katerih mesečni neto dohodek gospodinjstva je nižji od 1 213 EUR (+163,47 EUR na vzdrževano osebo);
 • osebe, upravičene do dodatka za socialno integracijo ali socialne pomoči;
 • osebe, upravičene do zajamčenega dohodka za starejše osebe (GRAPA);
 • osebe, upravičene do nadomestil dohodka za invalide, ki ne prejemajo dodatka za integracijo;
 • osebe z vzdrževanimi otroki, ki prejemajo družinske dajatve;
 • najemniki socialnih stanovanj, ki v flamski regiji in regiji glavnega mesta Bruslja plačujejo najemnino v višini polovice osnovne najemnine ali ki v valonski regiji plačujejo minimalno najemnino;
 • mladoletne osebe;
 • tuji državljani ob vložitvi prošnje za ureditev statusa prebivališča ali upravne ali sodne pritožbe proti odredbi, izdani v skladu z zakoni o vstopu na ozemlje, prebivanju, stalni naselitvi in izgonu tujcev;
 • prosilci za azil ali osebe, ki vložijo izjavo ali prošnjo za priznanje statusa begunca ali razseljene osebe;
 • oseba, vključena v postopek skupne poravnave dolgov ali ki želi vložiti prošnjo za skupno poravnavo dolgov.

Upravičenci do brezplačne pravne podpore zaradi domneve o nezadostnih dohodkih (domnevi je mogoče nasprotovati) :

 • osebe v priporu ali osumljenci, za katere zakon določa takojšnje sojenje in za katere se domneva, razen če ni dokazano nasprotno, da nimajo zadostnih sredstev;
 • duševni bolniki, za katere velja ukrep, določen v zakonu z dne 26. junija 1990 o zaščiti duševnih bolnikov, za katere se domneva, razen če ni dokazano nasprotno, da nimajo zadostnih sredstev;
 • obtoženci, za katere zakon določa takojšnje sojenje.

Storitev bo delno brezplačna (odvetnik v tem primeru lahko zahteva manjši znesek, da pokrije svoje stroške) za:

 • samske osebe, katerih mesečni neto dohodek znaša od 944 EUR do 1 213 EUR;
 • samske osebe z vzdrževano osebo, katerih mesečni neto dohodek znaša od 1 213 EUR do 1 480 EUR (+163,47 EUR na vzdrževano osebo);
 • osebe, ki živijo v skupnem gospodinjstvu z zakoncem ali drugo osebo in katerih mesečni neto dohodek na gospodinjstvo znaša od 1 213 EUR do 1 480 EUR (+163,47 EUR na vzdrževano osebo).

Zgoraj navedeni zneski se usklajujejo letno glede na indeks cen življenjskih potrebščin.

Pravna pomoč je povezana s sodnimi stroški. Če stranka nima zadostnih sredstev za plačilo sodnih stroškov, se lahko sama ali prek svojega odvetnika, obrne na urad za pravno pomoč. Glede na stopnjo plačilne nesposobnosti je lahko v celoti ali delno oproščena plačila stroškov sodnega izvršitelja, izvedenca itd. To urejajo člen 664 in naslednji členi Sodnega zakonika.

Kakšni so pogoji za pridobitev pravne pomoči za obdolžence v kazenskem postopku ali žrtve oziroma obtožence kaznivega dejanja?

Pogoji za pridobitev pravne pomoči za obdolžence v kazenskem postopku ali žrtve oziroma obdolžence kaznivega dejanja so enaki, kot so navedeni zgoraj.

Ali obstajajo brezplačni postopki?

Da, na primer postopek za skupno poravnavo dolgov ali možnost nastopanja pred sodiščem brez stroškov.

Kdaj mora stranka, ki v postopku ni uspela, plačati stroške stranke, ki je uspela?

V civilnih in gospodarskih zadevah

Po izreku sodbe stroške, zajete v sodni taksi (stroški izvršitelja, izvedencev, sodišč,…), v skladu s členom 1017 in naslednjimi členi praviloma poravna stranka, ki v pravdi ne uspe.

Stranka, ki je pravdo izgubila, krije pavšalni znesek stroškov in honorarjev odvetnika stranke, ki je v pravdi zmagala. To se imenuje „odvetniški honorar“(indemnité de procédure), pavšalni znesek pa se izračuna po lestvici, določeni glede na zneske pravde. Ni nujno, da ta znesek pokrije celotne stroške honorarjev. Kraljeva uredba z dne 26. oktobra 2007 določa zneske tega „odvetniškega honorarja“. Ti zneski vključujejo najvišje in najnižje dovoljene, sodnik pa v okviru tega oceni znesek honorarja.

V nekaterih primerih je mogoče, da sodišče od stranke, ki je v pravdi izgubila, ne zahteva plačila sodnih taks, temveč to vprašanje uredi drugače (delitev stroškov,…).

V kazenskih zadevah

V primeru obsodbe obdolžencev in civilno odgovornih oseb ti praviloma nosijo stroške postopka, kakor tudi povrnitev stroškov postopka (pavšalni znesek stroškov in honorarjev odvetnika stranke, ki je v postopku uspela – glej zgoraj v civilnih in gospodarskih zadevah). Če pa obdolženci in civilno odgovorne osebe niso obsojene in v pravdi izgubi oškodovanec, se od slednjega lahko ali se mora zahtevati celotno ali delno plačilo stroškov postopka državi in obdolžencu, kakor tudi postopkovne odškodnine. V nekaterih primerih stroške postopka plača država. Ta pravila so navedena v Zakoniku o kazenski preiskavi.

Nagrade izvedencem

V civilnih in gospodarskih zadevah

Nagrade izvedencem niso zakonsko urejene in slednji prosto določajo višino svojih honorarjev. Sodnik te honorarje nadzoruje v neznatni meri (ukrepa lahko v primeru nesoglasja med strankama in izvedencem), ne obstaja pa pravni dokument, ki bi določal višino nagrad izvedencem. Ta način je urejen v členu 987 in naslednjih členih Sodnega zakonika in v Kraljevi uredbi z dne 24. maja 1933.

Kraljeva uredba z dne 14. novembra 2003 pa določa višino honorarjev in stroške za izvedence, ki jih imenujejo delovna sodišča v okviru priprave zdravstvenih izvedenskih mnenj glede:

 • sporov, povezanih z dodatki za invalide,
 • družinskih dodatkov za zaposlene in samozaposlene,
 • zavarovanja za primer brezposelnosti in
 • obveznega zdravstvenega in invalidskega zavarovanja.

V kazenskih zadevah

Nagrade izvedencem v kazenskih zadevah urejata Kraljeva uredba z dne 28. decembra 1950 in ministrska okrožnica z dne 22. januarja 2009. Cenik za leto 2009 je bil objavljen v Moniteur belge z dne 12. januarja 2009.

Ustrezna besedila najdete na spletni strani Povezava se odpre v novem oknuKomisije za modernizacijo pravnega reda (razdelek „pravne informacije“ – „izvedenci“ – „tarife“ – „sodni stroški“) ali na spletni strani Povezava se odpre v novem oknuportala belgijske sodne oblasti (razdelek „zakonodaja“).

Nagrade prevajalcem in tolmačem

Med postopkom se lahko zgodi, da je treba poklicati prevajalca ali tolmača. Tak primer je, kadar se predložijo dokumenti v jeziku, ki ni jezik postopka, ali kadar se priča izraža v drugem jeziku. Enako velja tudi v primeru, ko ena stranka govori jezik, ki ni jezik postopka, in ne razume jezika postopka ali pa sodnik ne razume jezika, ki ga ta stranka uporablja. Veljavna pravila so navedena v zakonu z dne 15. junija 1935 o uporabi jezikov v sodnih zadevah.

V kazenskih zadevah

Nagrade prevajalcem in tolmačem v kazenskih postopkih urejata Kraljeva uredba z dne 28. decembra 1950 in ministrska okrožnica z dne 22. januarja 2009. Cenik za leto 2009 je bil objavljen v Moniteur belge z dne 12. januarja 2009.

Ustrezna besedila najdete na spletni strani Povezava se odpre v novem oknuKomisije za modernizacijo pravnega reda (razdelek „pravne informacije“ – „izvedenci“ – „tarife“ – „sodni stroški“) ali na spletni strani Povezava se odpre v novem oknuportala belgijske sodne oblasti (razdelek „zakonodaja“).

Sorodne povezave

Povezava se odpre v novem oknuZvezna javna službe za pravosodje

Povezava se odpre v novem oknuKomisija za modernizacijo pravnega reda

Sorodni dokumenti

Poročilo Belgije o študiji preglednosti stroškovPDF(829 Kb)en

Zadnja posodobitev: 20/09/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Študija primera 1 – družinsko pravo – ločitev - Belgija

V tej študiji primera družinskega prava s področja razveze zakonske zveze so bile države članice pozvane, naj stranki, ki je vložila tožbo za razvezo zakonske zveze, svetujejo glede stroškov postopka v naslednjih dveh situacijah:

Primer A – nacionalna situacija: par sklene zakonsko zvezo. Pozneje se par loči in sporazume o razvezi zakonske zveze.

Primer B – večnacionalna situacija: državljana iste države članice (država članica A) skleneta zakonsko zvezo v državi članici A. Po obredu sklenitve zakonske zveze se par preseli z namenom živeti in delati v drugi državi članici (država članica B), kjer si uredi prebivališče. Kmalu po tem se par loči, žena se vrne v državo članico A, mož pa ostane v državi članici B. Par se sporazume o razvezi zakonske zveze. Žena takoj po vrnitvi v državo članico A pri sodišču države članice B vloži tožbo za razvezo zakonske zveze.


Pomembna predhodna opomba: V Belgiji stroški in honorarji odvetnikov niso zakonsko urejeni (stroški in honorarji so odvisni od težavnosti in pomembnosti zadeve, imena in ugleda odvetnika, nujnosti primera, izida zadeve,…). Vendar pa odvetnike v Belgiji zavezujejo pravila deontologije, stroške in izdatke pa morajo oceniti v razumnih mejah (glej zgoraj).

Ocena stroškov in izdatkov je navedena zgolj informativno.


Stroški v Belgiji

Stroški sodnega postopka, postopka pritožbe in alternativnega načina reševanja sodnih sporov (ARS)


Praktičen primer

Sodni postopek

Pritožbeni postopek

Alternativni način reševanja sodnih sporov (ARS)

Začetne sodne takse

Takse za sodne prepise

Druge takse

Začetne sodne takse

Takse za sodne prepise

Druge takse

Ali je ta možnost na voljo v tej vrsti postopka?

Stroški

Primer A

82 EUR

od 7,57 EUR do 34,48 EUR na stran

186 EUR

od 7,57 EUR do 34,48 EUR na stran

ne

Primer B

82 EUR

od 7,57 EUR do 34,48 EUR na stran

186 EUR

od 7,57 EUR do 34,48 EUR na stran

neStroški odvetnika, sodnega izvršitelja in izvedencev


Praktičen primer

Odvetnik

Sodni izvršitelj

Izvedenec

Ali je zastopanje obvezno?

Povprečni stroški

Ali je zastopanje obvezno?

Stroški pred izdajo sodne odločbe

Stroški po izdaji sodne odločbe

Ali je uporaba obvezna?

Stroški

Primer A

ne

približno 2 500 EUR

ne

približno 250 EUR

približno 250 EUR

ne

Primer B

ne

približno 3 500 EUR

ne

približno 350 EUR

približno 350 EUR

neStroški odškodnin pričam, podaje prisege ali drugega jamstva in drugi stroški


Praktičen primer

Povrnitev stroškov pričam

Prisega ali drugo jamstvo

Drugi stroški

Ali se pričam povrnejo stroški?

Stroški

Ali to obstaja in kdaj in kako se izvaja?

Stroški

Opis

Stroški

Primer A

da

od 15,65 EUR do 48,24 EUR

V civilnih postopkih lahko praviloma obveznost zagotovitve jamstva ob uvedbi postopka nastane v primeru iz člena 851 Sodnega zakonika. Pri tem gre za domnevo izjeme od jamstva za tuje prosilce. Belgijski obtoženec lahko zahteva, da tuji prosilec ali tožnik predloži jamstvo. Člen 852 določa obliko, v kateri se lahko predloži jamstvo (denarni znesek, poroštvo ...). Glej stran o preglednosti stroškov.

Primer B

da

od 15,65 EUR do 48,24 EUR

V civilnih postopkih lahko praviloma obveznost zagotovitve jamstva ob uvedbi postopka nastane v primeru iz člena 851 Sodnega zakonika. Pri tem gre za domnevo izjeme od jamstva za tuje prosilce. Belgijski obtoženec lahko zahteva, da tuji prosilec ali tožnik predloži jamstvo. Člen 852 določa obliko, v kateri se lahko predloži jamstvo (denarni znesek, poroštvo ...). Glej stran o preglednosti stroškov.Stroški pravne pomoči in druga povračila

Glej rubriko „Pravna pomoč“ na strani o stroških postopkov.

Stroški prevajanja in tolmačenja


Praktičen primer

Prevajanje

Tolmačenje

Drugi stroški nadnacionalnih sporov?

Kdaj in pod katerimi pogoji je potrebno?

Približni stroški?

Kdaj in pod katerimi pogoji je potrebno?

Približni stroški?

Opis

Približni stroški?

Primer A

kadar so dokumenti potrebni za postopek

od 7,57 EUR do 34,48 EUR na stran

kadar tožena stranka ne razume jezika postopka

od 31,61 EUR do 54,62 EUR na uro

Primer B

kadar so dokumenti potrebni za postopek

od 7,57 EUR do 34,48 EUR na stran

kadar tožena stranka ne razume jezika postopka

od 31,61 EUR do 54,62 EUR na uro

stroški eksekvature

približno 100 EUR


Zadnja posodobitev: 20/09/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Študija primera 2 – družinsko pravo – skrbništvo otrok - Belgija

V tej študiji primera družinskega prava s področja varstva in vzgoje otrok so bile države članice pozvane, naj stranki, ki je vložila zahtevo za varstvo in vzgojo otrok, svetujejo glede stroškov postopka v naslednjih dveh situacijah:

Primer A – nacionalna situacija: osebi več let živita skupaj, ne da bi sklenili zakonsko zvezo. V trenutku ločitve imata tri leta starega otroka. Sodišče odloči, da je otrok v varstvu in vzgoji pri materi, očetu pa prizna pravico do stikov z otrokom. Mati vloži tožbo za omejitev očetovih stikov z otrokom.

Primer B – večnacionalna situacija, v kateri ste odvetnik v državi članici A: osebi več let živita skupaj v državi članici (država članica B), ne da bi sklenili zakonsko zvezo. V zvezi se jima rodi otrok, vendar se takoj po njegovem rojstvu ločita. Sodišče v državi članici B odloči, da je otrok v varstvu in vzgoji pri materi, očetu pa prizna pravico do stikov z otrokom. Mati se z otrokom preseli v drugo državo članico (država članica A), kar ji dovoljuje sodna odločba, oče pa ostane v državi članici B. Nekaj let kasneje mati v državi članici A vloži tožbo za spremembo očetovih stikov z otrokom.

Pomembna predhodna opomba: V Belgiji stroški in honorarji odvetnikov niso zakonsko urejeni (stroški in honorarji so odvisni od težavnosti in pomembnosti zadeve, imena in ugleda odvetnika, nujnosti primera, izida zadeve,…). Vendar pa odvetnike v Belgiji zavezujejo pravila deontologije, stroške in izdatke pa morajo oceniti v razumnih mejah (glej zgoraj).

Ocena stroškov in izdatkov je navedena zgolj informativno.


Stroški v Belgiji

Stroški sodnega postopka, postopka pritožbe in alternativnega načina reševanja sodnih sporov (ARS)


Praktičen primer

Sodni postopek

Pritožbeni postopek

Alternativni način reševanja sodnih sporov (ARS)

Začetne sodne takse

Takse za sodne prepise

Druge takse

Začetne sodne takse

Takse za sodne prepise

Druge takse

Ali je ta možnost na voljo v tej vrsti postopka?

Stroški

Primer A

52 EUR

od 7,57 EUR do 34,48 EUR na stran

186 EUR

od 7,57 EUR do 34,48 EUR na stran

ne

Primer B

52 EUR

od 7,57 EUR do 34,48 EUR na stran

186 EUR

od 7,57 EUR do 34,48 EUR na stran

neStroški odvetnika, sodnega izvršitelja in izvedencev


Praktičen primer

Odvetnik

Sodni izvršitelj

Izvedenec

Ali je zastopanje obvezno?

Povprečni stroški

Ali je zastopanje obvezno?

Stroški pred izdajo sodne odločbe

Stroški po izdaji sodne odločbe

Ali je njihova uporaba obvezna?

Stroški

Primer A

ne

približno 1 500 EUR

ne

52 EUR

približno 100 EUR

ne

Primer B

ne

približno 1 000 EUR

ne

52 EUR

približno 100 EUR

neStroški odškodnin pričam, podaje prisege ali drugega jamstva in drugi stroški


Praktičen primer

Povrnitev stroškov pričam

Prisega ali drugo jamstvo

Ali se pričam povrnejo stroški?

Stroški

Ali to obstaja in kdaj in kako se izvaja?

Primer A

da

od 15,65 EUR do 48,24 EUR

V civilnih postopkih lahko praviloma obveznost zagotovitve jamstva ob uvedbi postopka nastane v primeru iz člena 851 Sodnega zakonika. Pri tem gre za domnevo izjeme od jamstva za tuje prosilce. Belgijski obtoženec lahko zahteva, da tuji prosilec ali tožnik predloži jamstvo. Člen 852 določa obliko, v kateri se lahko predloži jamstvo (denarni znesek, poroštvo ...). Glej stran o preglednosti stroškov.

Primer B

da

od 15,65 EUR do 48,24 EUR

V civilnih postopkih lahko praviloma obveznost zagotovitve jamstva ob uvedbi postopka nastane v primeru iz člena 851 Sodnega zakonika. Pri tem gre za domnevo izjeme od jamstva za tuje prosilce. Belgijski obtoženec lahko zahteva, da tuji prosilec ali tožnik predloži jamstvo. Člen 852 določa obliko, v kateri se lahko predloži jamstvo (denarni znesek, poroštvo ...). Glej stran o preglednosti stroškov.Stroški pravne pomoči in druga povračila

Glej rubriko „Pravna pomoč“ na strani o stroških postopkov.

Stroški prevajanja in tolmačenja


Praktičen primer

Prevajanje

Tolmačenje

Drugi stroški nadnacionalnih sporov?

Kdaj in pod katerimi pogoji je potrebno?

Približni stroški?

Kdaj in pod katerimi pogoji je potrebno?

Približni stroški?

Opis

Približni stroški?

Primer A

kadar so dokumenti potrebni za postopek

od 7,57 EUR do 34,48 EUR na stran

kadar tožena stranka ne razume jezika postopka

od 31,61 EUR do 54,62 EUR na uro

Primer B

kadar so dokumenti potrebni za postopek

od 7,57 EUR do 34,48 EUR na stran

kadar tožena stranka ne razume jezika postopka

od 31,61 EUR do 54,62 EUR na uro

Stroški eksekvature

približno 100 EUR


Zadnja posodobitev: 20/09/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Študija primera 3 – družinsko pravo – preživnina - Belgija

V tej študiji primera družinskega prava s področja preživnine so bile države članice pozvane, naj stranki, ki je vložila preživninsko tožbo, svetujejo glede stroškov postopka v naslednjih dveh situacijah:

Primer A – nacionalna situacija: osebi več let živita skupaj, ne da bi sklenili zakonsko zvezo.  V trenutku ločitve imata tri leta starega otroka. Sodišče odloči, da je otrok v varstvu in vzgoji pri materi. Edino nerešeno vprašanje je višina preživnine, ki jo mora materi za preživljanje in izobraževanje otroka plačevati otrokov oče. Mati ga zato toži.

Primer B – večnacionalna situacija, v kateri ste odvetnik v državi članici A: osebi živita skupaj v državi članici (država članica B), ne da bi sklenili zakonsko zvezo. Imata tri leta starega otroka. Osebi se ločita. Sodišče v državi članici B odloči, da je otrok v varstvu in vzgoji pri materi. S soglasjem očeta se mati z otrokom preseli v drugo državo članico (država članica A), kjer si uredita prebivališče.

Eno vprašanje ni rešeno, in sicer višina preživnine, ki jo mora materi za preživljanje in izobraževanje otroka plačevati otrokov oče. Mati ga zato toži v državi članici A.

Pomembna predhodna opomba: V Belgiji stroški in honorarji odvetnikov niso zakonsko urejeni (stroški in honorarji so odvisni od težavnosti in pomembnosti zadeve, imena in ugleda odvetnika, nujnosti primera, izida zadeve,…). Vendar pa odvetnike v Belgiji zavezujejo pravila deontologije, stroške in izdatke pa morajo oceniti v razumnih mejah (glej zgoraj).

Ocena stroškov in izdatkov je navedena zgolj informativno.

Stroški v Belgiji

Stroški sodnega postopka, postopka pritožbe in alternativnega načina reševanja sodnih sporov (ARS)


Praktičen primer

Sodni postopek

Pritožbeni postopek

Alternativni način reševanja sodnih sporov (ARS)

Začetne sodne takse

Takse za sodne prepise

Druge takse

Začetne sodne takse

Takse za sodne prepise

Druge takse

Ali je ta možnost na voljo v tej vrsti postopka?

Stroški

Primer A

27 EUR

od 7,57 EUR do 34,48 EUR na stran

82 EUR

od 7,57 EUR do 34,48 EUR na stran

ne

Primer B

27 EUR

od 7,57 EUR do 34,48 EUR na stran

82 EUR

od 7,57 EUR do 34,48 EUR na stran

neStroški odvetnika, sodnega izvršitelja in izvedencev


Praktičen primer

Odvetnik

Sodni izvršitelj

Izvedenec

Ali je zastopanje obvezno?

Povprečni stroški

Ali je zastopanje obvezno?

Stroški pred izdajo sodne odločbe

Stroški po izdaji sodni odločbi

Ali je uporaba obvezna?

Stroški

Primer A

ne

približno 1 000 EUR

ne

približno 27 EUR

približno 60 EUR

ne

Primer B

ne

približno 1 000 EUR

ne

približno 27 EUR

približno 60 EUR

neStroški odškodnin pričam, podaje prisege ali drugega jamstva in drugi stroški


Praktičen primer

Povrnitev stroškov pričam

Prisega ali drugo jamstvo

Ali se pričam povrnejo stroški?

Stroški

Ali to obstaja in kdaj in kako se izvaja?

Primer A

da

od 15,65 EUR do 48,24 EUR

V civilnih postopkih lahko praviloma obveznost zagotovitve jamstva ob uvedbi postopka nastane v primeru iz člena 851 Sodnega zakonika. Pri tem gre za domnevo izjeme od jamstva za tuje prosilce. Belgijski obtoženec lahko zahteva, da tuji prosilec ali tožnik predloži jamstvo. Člen 852 določa obliko, v kateri se lahko predloži jamstvo (denarni znesek, poroštvo ...). Glej stran o preglednosti stroškov.

Primer B

da

od 15,65 EUR do 48,24 EUR

V civilnih postopkih lahko praviloma obveznost zagotovitve jamstva ob uvedbi postopka nastane v primeru iz člena 851 Sodnega zakonika. Pri tem gre za domnevo izjeme od jamstva za tuje prosilce. Belgijski obtoženec lahko zahteva, da tuji prosilec ali tožnik predloži jamstvo. Člen 852 določa obliko, v kateri se lahko predloži jamstvo (denarni znesek, poroštvo ...). Glej stran o preglednosti stroškov.Stroški pravne pomoči in druga povračila

Glej rubriko „Pravna pomoč“ na strani o stroških postopkov.

Stroški prevajanja in tolmačenja


Praktičen primer

Prevajanje

Tolmačenje

Drugi stroški nadnacionalnih sporov?

Kdaj in pod katerimi pogoji je potrebno?

Približni stroški?

Kdaj in pod katerimi pogoji je potrebno?

Približni stroški?

Opis

Približni stroški?

Primer A

kadar so dokumenti potrebni za postopek

od 7,57 EUR do 34,48 EUR na stran

kadar tožena stranka ne razume jezika postopka

od 31,61 EUR do 54,62 EUR na uro

Primer B

kadar so dokumenti potrebni za postopek

od 7,57 EUR do 34,48 EUR na stran

kadar tožena stranka ne razume jezika postopka

od 31,61 EUR do 54,62 EUR na uro

stroški eksekvature

približno 100 EUR


Zadnja posodobitev: 20/09/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Študija primera 4 – gospodarsko pravo – pogodbe - Belgija

V tej študiji primera s področja pogodb gospodarskega prava so bile države članice pozvane, naj prodajalcu svetujejo glede stroškov postopka v naslednjih dveh situacijah:

Primer A – nacionalna situacija: gospodarska družba je dobavila blago v vrednosti 20 000 EUR. Prodajalec kupnine ni prejel, ker kupec meni, da blago ni skladno z dogovorjenim.

Prodajalec se odloči, da bo kupca tožil na plačilo celotne kupnine.

Primer B – večnacionalna situacija: gospodarska družba s sedežem v državi članici B dobavi blago v vrednosti 20 000 EUR kupcu v državi članici A. Za pogodbo velja pravo države članice B, v jeziku države članice B je pogodba tudi napisana. Ta prodajalec kupnine ni prejel, ker kupec s sedežem v državi članici A meni, da blago ni skladno z dogovorjenim. Prodajalec se odloči, da bo kupca v državi članici A tožil na plačilo celotne kupnine, kot je bila določena v pogodbi s kupcem.

Pomembna predhodna opomba: V Belgiji stroški in honorarji odvetnikov niso zakonsko urejeni (stroški in honorarji so odvisni od težavnosti in pomembnosti zadeve, imena in ugleda odvetnika, nujnosti primera, izida zadeve,…). Vendar pa odvetnike v Belgiji zavezujejo pravila deontologije, stroške in izdatke pa morajo oceniti v razumnih mejah (glej zgoraj).

Ocena stroškov in izdatkov je navedena zgolj informativno.


Stroški v Belgiji

Stroški sodnega postopka, postopka pritožbe in alternativnega načina reševanja sodnih sporov (ARS)


Praktičen primer

Sodni postopek

Pritožbeni postopek

Alternativni način reševanja sodnih sporov (ARS)

Začetne sodne takse

Takse za sodne prepise

Začetne sodne takse

Takse za sodne prepise

Ali je ta možnost na voljo v tej vrsti postopka?

Stroški

Primer A

82 EUR

od 7,57 EUR do 34,48 EUR na stran

186 EUR

od 7,57 EUR do 34,48 EUR na stran

da

glej rubriko „Stroški mediacije“na spletni strani o mediaciji v Belgiji

Primer B

52 EUR (Evropski plačilni nalog)

od 7,57 EUR do 34,48 EUR na stran

186 EUR

od 7,57 EUR do 34,48 EUR na stran

da

glej rubriko „Stroški mediacije“na spletni strani o mediaciji v BelgijiStroški odvetnika, sodnega izvršitelja in izvedencev


Praktičen primer

Odvetnik

Sodni izvršitelj

Izvedenec

Ali je zastopanje obvezno?

Povprečni stroški

Ali je zastopanje obvezno?

Stroški pred izdajo sodne odločbe

Stroški po izdaji sodne odločbe

Ali je njihova uporaba obvezna?

Primer A

ne

približno 2 000 EUR

ne

približno 250 EUR

približno 250 EUR

ne

Primer B

ne

približno 2 000 EUR

ne

približno 52 EUR

približno 100 EUR

neStroški odškodnin pričam, podaje prisege ali drugega jamstva in drugi stroški


Praktičen primer

Povrnitev stroškov pričam

Jamstvo ali druga garancija

Ali se pričam povrnejo stroški?

Stroški

Ali to obstaja in kdaj in kako se izvaja?

Primer A

da

od 15,65 EUR do 48,24 EUR

V civilnih postopkih lahko praviloma obveznost zagotovitve jamstva ob uvedbi postopka nastane v primeru iz člena 851 Sodnega zakonika. Pri tem gre za domnevo izjeme od jamstva za tuje prosilce. Belgijski obtoženec lahko zahteva, da tuji prosilec ali tožnik predloži jamstvo. Člen 852 določa obliko, v kateri se lahko predloži jamstvo (denarni znesek, poroštvo ...). Glej stran o preglednosti stroškov.

Primer B

da

med 15,65 EUR in 48,24 EUR

V civilnih postopkih lahko praviloma obveznost zagotovitve jamstva ob uvedbi postopka nastane v primeru iz člena 851 Sodnega zakonika. Pri tem gre za domnevo izjeme od jamstva za tuje prosilce. Belgijski obtoženec lahko zahteva, da tuji prosilec ali tožnik predloži jamstvo. Člen 852 določa obliko, v kateri se lahko predloži jamstvo (denarni znesek, poroštvo ...). Glej stran o preglednosti stroškov.Stroški pravne pomoči in druga povračila

Glej rubriko „Pravna pomoč“ na strani o stroških postopkov.


Stroški prevajanja in tolmačenja


Praktičen primer

Prevajanje

Tolmačenje

Drugi stroški nadnacionalnih sporov?

Kdaj in pod katerimi pogoji je potrebno?

Približni stroški?

Kdaj in pod katerimi pogoji je potrebno?

Približni stroški?

Opis

Približni stroški?

Primer A

kadar so dokumenti potrebni za postopek

od 7,57 EUR do 34,48 EUR na stran

kadar tožena stranka ne razume jezika postopka

od 31,61 EUR do 54,62 EUR na uro

Primer B

kadar so dokumenti potrebni za postopek

od 7,57 EUR do 34,48 EUR na stran

kadar tožena stranka ne razume jezika postopka

od 31,61 EUR do 54,62 EUR na uro

stroški eksekvature

približno 100 EUR


Zadnja posodobitev: 20/09/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Študija primera 5 – gospodarsko pravo – odgovornost - Belgija

V tej študiji primera gospodarskega prava s področja odgovornosti so bile države članice pozvane, naj stranki svetujejo glede stroškov postopka v naslednjih dveh situacijah:

Primer A – nacionalna situacija: proizvajalec grelnih naprav dobavi grelec monterju. Monter grelec proda in ga montira v hiši kupca, ki opremlja svojo hišo. Hiša kmalu potem zgori. Vsi sodelujoči (proizvajalec grelnih naprav, monter in končni kupec) so zavarovani. Izvor požara je sporen. Nihče ne želi kupcu plačati odškodnine.

Kupec se odloči, da bo tožil proizvajalca grelnih naprav, monterja grelnih naprav in zavarovalnice na plačilo popolne odškodnine.

Primer B – večnacionalna situacija: proizvajalec grelnih naprav iz države članice B dobavi grelec monterju v državi članici C. Monter grelec proda in ga montira v hiši kupca v državi članici A, ki opremlja svojo hišo. Hiša kmalu potem zgori. Vsi sodelujoči (proizvajalec grelnih naprav, monter in končni kupec) so zavarovani pri zavarovalnicah v svojih državah. Izvor požara je sporen. Nihče ne želi kupcu plačati odškodnine.

Kupec se odloči, da bo v državi članici A tožil proizvajalca grelnih naprav, monterja grelnih naprav in zavarovalnico v državi članici A na plačilo popolne odškodnine.


Pomembna predhodna opomba: V Belgiji stroški in honorarji odvetnikov niso zakonsko urejeni (stroški in honorarji so odvisni od težavnosti in pomembnosti zadeve, imena in ugleda odvetnika, nujnosti primera, izida zadeve,…). Vendar pa odvetnike v Belgiji zavezujejo pravila deontologije, stroške in izdatke pa morajo oceniti v razumnih mejah (glej zgoraj).

Ocena stroškov in izdatkov je navedena zgolj informativno.


 Stroški v Belgiji

Stroški sodnega postopka, postopka pritožbe in alternativnega načina reševanja sodnih sporov (ARS)


Praktičen primer

Sodni postopek

Pritožbeni postopek

Alternativni način reševanja sodnih sporov (ARS)

Začetne sodne takse

Takse za sodne prepise

Začetne sodne takse

Takse za sodne prepise

Ali je ta možnost na voljo v tej vrsti postopka?

Stroški

Primer A

82 EUR

od 7,57 EUR do 34,48 EUR na stran

186 EUR

od 7,57 EUR do 34,48 EUR na stran

da

glej rubriko „Stroški mediacije“na spletni strani o mediaciji v Belgiji

Primer B

82 EUR

od 7,57 EUR do 34,48 EUR na stran

186 EUR

od 7,57 EUR do 34,48 EUR na stran

da

glej rubriko „Stroški mediacije“na spletni strani o mediaciji v BelgijiStroški odvetnika, sodnega izvršitelja in izvedencev


Praktičen primer

Odvetnik

Sodni izvršitelj

Izvedenec

Ali je zastopanje obvezno?

Povprečni stroški

Ali je zastopanje obvezno?

Stroški pred izdajo sodne odločbe

Stroški po izdaji sodne odločbe

Ali je njihova uporaba obvezna?

Primer A

ne

približno 3 000 EUR

ne

približno 500 EUR

približno 250 EUR

ne

Primer B

ne

približno 3 000 EUR

ne

približno 500 EUR

približno 250 EUR

neStroški odškodnin pričam, podaje prisege ali drugega jamstva in drugi stroški


Praktičen primer

Povrnitev stroškov pričam

Jamstvo ali druga garancija

Ali se pričam povrnejo stroški?

Stroški

Ali to obstaja in kdaj in kako se izvaja?

Primer A

da

od 15,65 EUR do 48,24 EUR

V civilnih postopkih lahko praviloma obveznost zagotovitve jamstva ob uvedbi postopka nastane v primeru iz člena 851 Sodnega zakonika. Pri tem gre za domnevo izjeme od jamstva za tuje prosilce. Belgijski obtoženec lahko zahteva, da tuji prosilec ali tožnik predloži jamstvo. Člen 852 določa obliko, v kateri se lahko predloži jamstvo (denarni znesek, poroštvo ...). Glej stran o preglednosti stroškov.

Primer B

da

od 15,65 EUR do 48,24 EUR

V civilnih postopkih lahko praviloma obveznost zagotovitve jamstva ob uvedbi postopka nastane v primeru iz člena 851 Sodnega zakonika. Pri tem gre za domnevo izjeme od jamstva za tuje prosilce. Belgijski obtoženec lahko zahteva, da tuji prosilec ali tožnik predloži jamstvo. Člen 852 določa obliko, v kateri se lahko predloži jamstvo (denarni znesek, poroštvo ...). Glej stran o preglednosti stroškov.Stroški pravne pomoči in druga povračila

Glej rubriko „Pravna pomoč“ na strani o stroških postopkov.


Stroški prevajanja in tolmačenja


Praktičen primer

Prevajanje

Tolmačenje

Drugi stroški nadnacionalnih sporov?

Kdaj in pod katerimi pogoji je potrebno?

Približni stroški?

Kdaj in pod katerimi pogoji je potrebno?

Približni stroški?

Opis

Približni stroški?

Primer A

kadar so dokumenti potrebni za postopek

od 7,57 EUR do 34,48 EUR na stran

kadar tožena stranka ne razume jezika postopka

od 31,61 EUR do 54,62 EUR na uro

Primer B

kadar so dokumenti potrebni za postopek

od 7,57 EUR do 34,48 EUR na stran

kadar tožena stranka ne razume jezika postopka

od 31,61 EUR do 54,62 EUR na uro

stroški eksekvature

približno 100 EUR


Zadnja posodobitev: 20/09/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Izvirna jezikovna različica te strani bolgarščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.

Stroški postopka - Bolgarija

Na tej strani so podatki o stroških sodnih postopkov v Bolgariji.

Predpisi, ki urejajo plačila za storitve zaposlenih v pravniških poklicih

Pravniki

V členu 36 bolgarskega Zakona o odvetništvu (zadnja različica SG 69/5. 8. 2008) je določeno:

 1. Odvetniki imajo pravico do plačila za opravljeno delo.
 2. O znesku honorarja se dogovorita odvetnik in stranka. Ta mora biti pravičen in utemeljen in ne sme biti nižji od zneska, ki je predviden za določeno delo (uredba vrhovne odvetniške zbornice).
 3. Če ni pogodbe, znesek na zahtevo odvetnika ali stranke določi odvetniška zbornica (uredba vrhovne odvetniške zbornice).
 4. Lahko se določi fiksni znesek in/ali znesek, izražen v odstotkih glede na znesek, ki bi ga glede na izid postopka lahko določilo sodišče. To ni mogoče v kazenskih zadevah in v civilnih zadevah, v katerih je prisoten moralni interes.

V členu 38 je določeno:

 1. Odvetniki lahko nudijo pravno pomoč in sodelovanje:
 • posameznikom, ki so upravičeni do preživnine;
 • osebam v finančnih težavah;
 • sorodnikom, prijateljem ali drugim odvetnikom.
 1. V takšnih primerih je odvetnik upravičen do plačila, če sodišče odloči, da mora stroške kriti nasprotna stran v postopku. Znesek, ki ga določi sodišče in plača druga stranka, ne sme biti nižji od predvidenega zneska (člen 36(3) odredbe).

Plačilo (honorar) se določi v skladu z odredbo vrhovne odvetniške zbornice št. 1 iz leta 2004: Najnižji honorarji so:

 1. honorarji za svetovanje, posredovanje informacij ter pripravo dokumentov in pogodb:
 • fiksni honorarji – približno od 10 do 300 EUR;
 • glede na materialni interes v zadevi, fiksni honorarji (približno od 75 do 350 EUR) + odstotek glede na materialni interes (od 0,1 do 1%).
 1. Stroški v civilnih in upravnih postopkih na eni instanci:
 • fiksni honorarji (približno od 50 do 250 EUR)
 • glede na materialni interes v zadevi, fiksni honorarji (približno od 50 do 325 EUR) + odstotek glede na materialni interes (od 2 do 6%).
 1. Za postopke v zvezi z izvrševanjem sodnih odločb
 • polovični znesek honorarja v razdelku 2.
 1. Honorarji v kazenskih in upravnih postopkih sankcij na eni instanci (samo fiksni honorarji):
 • v predhodnem postopku, približno 150 EUR;
 • v postopku na sodišču – približno od 150 do 900 EUR, odvisno od resnosti domnevnega kaznivega dejanja;
 • pri disciplinskem postopku, 75 EUR
 1. honorarji v postopkih v skladu s posebnimi zakoni (zaščita otrok, družinsko pravo, nasilje v družini, izročitev in evropski nalog za prijetje ipd.)
 • samo fiksni honorarji (približno od 75 do 125 EUR)

Sodni izvršitelji

Od leta 2006 so sodni izvršitelji v Bolgariji zasebni izvršilni organi in državni uslužbenci, Za katere se uporabljajo predpisane tarife.

 1. Honorarji državnih uslužbencev so določeni v oddelku II tarif državnih stroškov, ki jih zaračunavajo sodišča v skladu z zakonom o pravdnem postopku iz leta 2008.
 2. Honorarji zasebnih izvršilnih organov so določeni v členu 78 zakona o zasebnih izvršilnih organih ter tarifah za honorarje in stroške izvršitve iz zakona o zasebnih izvršilnih organih.

Tarife so v obeh primerih enake.

Zasebni izvršilni organi zaračunavajo dodatnih petdeset odstotkov standardne tarife za vročanje dokumentov na nedelovne dneve in med prazniki, poštno pošiljanje pozivov ter pripravo kopij pritožb, obvestil in dokumentov.

Fiksni stroški

Fiksni stroški v civilnih postopkih

Fiksni stroški strank v civilnih postopkih

Stroški civilnih postopkov so določeni v oddelku I tarif stroškov, ki jih zaračunavajo sodišča v skladu z zakonom o pravdnem postopku iz leta 2008). Stroški so naslednji:

 • civilna tožba znaša štiri odstotke zahtevanega zneska, vendar ne manj kot 25 EUR;
 • zahtevki za povračilo nematerialne škode znašajo do 40 EUR, vendar ne manj kot 15 EUR;
 • razveza (vključno s sporazumno razvezo) znaša dva odstotka skupnega triletnega deleža obeh strank (v skladu z dogovorom o razdelitvi zakonske lastnine in določitvi preživnine);
 • izvršba znaša dva odstotka glede na materialni interes, vendar ne manj kot 12,5 EUR;
 • postopki v zvezi s posvojitvami znašajo 12,5 EUR;
 • zavarovanje nedotakljivosti zahtevanega imetja znaša20 EUR;
 • zavarovanje dokazov znaša 10 EUR;
 • zadeve v zvezi s plačilno nesposobnostjo znašajo 25 EUR za samostojni poslovni subjekt in 125 EUR za podjetje;

V kateri fazi civilnega postopka je treba plačati fiksne stroške?

Stroške je treba plačati pred začetkom postopka ali izvedbo zahtevane naloge (člen 76 zakona o pravdnem postopku).

Fiksni stroški v kazenskih postopkih

Fiksni stroški strank v kazenskih postopkih

Stroški in honorarji v kazenskih postopkih so določeni v zakonu o kazenskem postopku:

Člen 187: Kritje stroškov

 1. Stroške kazenskega postopka je treba – razen v zakonsko določenih primerih – kriti z zneski, opredeljenimi v proračunu zadevne institucije.
 2. V kazenskih zadevah, ki jih sodišče obravnava na podlagi tožbe žrtve/oškodovanca, mora zasebni tožnik predhodno plačati predvidene stroške. Če ti niso poravnani, je treba zasebni tožeči stranki določiti sedemdnevni rok za plačilo.
 3. V postopku na podlagi tožbe žrtve/oškodovanca, ki je bila vložena na sodišču, je treba stroške za pridobitev dokaznih predlogov, ki jih je na sodišču vložila tožena stranka, poravnati iz proračunskih sredstev sodišča.

Fiksni stroški kazenskih postopkov so določeni v tarifi št. 1 iz Zakona o stroških, ki jih zaračunavajo sodišča, tožilci, preiskovalne službe in ministrstvo za pravosodje, kakor je bil nazadnje spremenjen leta 2005:

 • postopki na podlagi pritožb zasebne narave: 6 EUR;
 • zasebne pritožbe v kazenskih postopkih zasebne narave: 2,5 EUR;
 • zahtevki za rehabilitacijo v primeru nerešenih zadev: 3 EUR.

V kateri fazi kazenskega postopka je treba plačati fiksne stroške?

Navedene stroške mora predhodno plačati zasebna tožeča stranka (v skladu z zakonom o kazenskem postopku). Če niso poravnani, je treba zasebni tožeči stranki določiti sedemdnevni rok za plačilo.

Fiksni stroški v ustavnih postopkih

Fiksni stroški strank v ustavnih postopkih

V bolgarskem pravnem sistemu ni ustavnih postopkov.

Predhodne informacije, ki jih zagotovijo zakoniti zastopniki

Pravice in obveznosti strank

V členu 40(3) zakona o odvetništvu je določeno, da "morajo odvetniki ustrezno obvestiti stranke o njihovih pravicah in obveznostih". Čeprav ni izrecno določeno, da morajo obvestiti stranke o predvidenih stroških sodnih postopkov, je ta obveznost določena v kodeksu odvetniške poklicne etike.

Pravna podlaga za določitev stroškov

Kje lahko najdete informacije o pravni podlagi za določitev stroškov v Bolgariji?

Fizične in pravne osebe, ki želijo vložiti tožbo na sodišču, nimajo na voljo javnih informacij o stroških postopkov, ker ni ne uradne ali neuradne spletne strani s tovrstnimi informacijami niti drugega javnega organa, ki bi zagotavljal takšne zbrane informacije. Zato so stranke odvisne predvsem od odvetnikov.

Kljub temu pa lahko državljani stroške predvidijo na podlagi predpisov o honorarjih in stroških pravnih postopkov, objavljenih na javnih spletnih straneh: Povezava se odpre v novem oknunacionalna zakonodaja, spletna stran Povezava se odpre v novem oknuvrhovne odvetniške zbornice, spletna stran Povezava se odpre v novem oknuvrhovnega sodnega sveta in spletna stran Povezava se odpre v novem oknunacionalne službe za pravno pomoč. Vse navedene strani so trenutno na voljo samo v bolgarskem jeziku.

V katerih jezikih so na voljo informacije o določitvi stroškov v Bolgariji?

Vse navedene strani so trenutno na voljo samo v bolgarskem jeziku.

Kje najti informacije o mediaciji?

Te informacije so na voljo na spletni strani Povezava se odpre v novem oknuministrstva za pravosodje.

Kje najti dodatne informacije o stroških?

Kje najti informacije o povprečnem trajanju različnih postopkov?

Na spletni strani Povezava se odpre v novem oknuvrhovnega sodnega sveta lahko najdete letna in polletna/šestmesečna poročila o dejavnosti sodišč na vseh ravneh. Objavljene so informacije o zaključenih zadevah v zadnjih treh oziroma šestih mesecih, v enem oziroma dveh letih in v daljšem obdobju. V statističnih podatkih vrhovnega sodnega sveta je vključena analiza in informacije o povprečnem trajanju sodnih postopkov v civilnih, kazenskih in upravnih zadevah.

Kje najti informacije o povprečnih skupnih stroških posameznih postopkov?

V tej zvezi ni na voljo uradnih informacij.

Davek na dodano vrednost

Kje najti informacije? Katere stopnje se uporabljajo?

DDV je v skladu z navedenimi tarifami in predpisi vključen v stroških.

Pravna pomoč

Dohodkovni prag, ki se uporablja na področju civilnega pravosodja

V skladu z zakonom o pravni pomoči, veljajo na področju civilnega pravosodja in v kazenskih zadevah enaki pogoji (kot je navedeno v nadaljnjem besedilu):

Člen 22:

 • Pravna pomoč (v skladu s členom 21(1) in (2)) je zagotovljena osebam, ki izpolnjujejo pogoje za dodelitev mesečnih prejemkov socialnega varstva (v skladu s postopkom, določenim v predpisih o izvajanju zakona o socialni pomoči), in osebam v posebnih institucijah, ki zagotavljajo socialno pomoč.
 • Pravna pomoč (v skladu s členom 21(1) in (2)) mora biti zagotovljena rejniški družini ter družini ali prijateljem in sorodnikom, pri katerih živi otrok (v skladu s postopki, določenimi v Povezava se odpre v novem oknuzakonu o varstvu otrok).
 • Odločbo o namestitvi otroka mora potrditi direktor direktorata za socialno pomoč ali sodišče s sodno določbo. Osebe, ki so v skladu s postopkom iz predpisov o uporabi zakona o socialni pomoči upravičene do mesečne socialne pomoči, pa zanjo niso zaprosile, morajo Nacionalni službi za pravno pomoč predložiti potrdilo direktorja direktorata za socialno pomoč, iz katerega je razvidno, da je oseba upravičena do mesečnih prejemkov socialne pomoči.

V civilnih in upravnih zadevah so še dodatne zahteve:

Člen 23:

 1. V civilnih in upravnih zadevah se pravna pomoč odobri na podlagi dokazov, ki jih predložijo pristojni organi, če sodišče presodi, da stranka ne more plačati odvetniškega honorarja. Pri tem sodišče upošteva:
 • dohodke osebe ali družine;
 • premoženjsko stanje, ki je potrjeno v izjavi;
 • družinske razmere;
 • zdravstveno stanje;
 • zaposlitveni status;
 • starost;
 • druge preverjene okoliščine.

Dohodkovni prag, ki se uporablja za tožene stranke na področju kazenskega pravosodja

Poleg meril, ki se uporabljajo v kazenskih zadevah (člen 22 navedenega zakona o pravni pomoči), se uporabljajo še naslednja merila:

Člen 23:

 1. Pravna pomoč (iz člena 21(3)) vključuje zadeve, v katerih je obvezna obramba ali pravno zastopstvo.
 2. Sistem pravne pomoči mora poleg tega vključevati zadeve, v katerih osumljena, obdolžena ali obtožena oseba, tožena stranka ali stranka v kazenskem, civilnem ali upravnem postopku, ki ne more plačati odvetniškega honorarja, želi pravno pomoč in je to v interesu pravice.
 3. V kazenskih zadevah o tem presoja ustrezni organ na podlagi premoženjskega stanja osebe/tožene stranke, ki ne more plačati odvetniških storitev.

Dohodkovni prag, ki se uporablja za žrtve/oškodovance na področju kazenskega pravosodja

Uporablja se enak dohodkovni prag kot za druge stranke v kazenskih postopkih (glej prejšnji odstavek).

Ostali pogoji v zvezi z odobritvijo pravne pomoči žrtvam/oškodovancem

V zakonu ni nobenih posebnih pogojev za žrtve/oškodovance. Uporabljajo se splošni predpisi o pravni pomoči v kazenskih zadevah (člena 22 in 23 zakona o pravni pomoči).

Ostali pogoji v zvezi z odobritvijo pravne pomoči toženim strankam

V zakonu ni nobenih posebnih pogojev, ki bi se nanašali na tožene stranke. Uporabljajo se splošni predpisi o pravni pomoči v kazenskih zadevah (člena 22 in 23 zakona o pravni pomoči).

Brezplačni sodni postopki

Člen 83: Oprostitev plačila stroškov in izdatkov

 1. Plačila stroškov in izdatkov so oproščeni:
 • vlagatelji tožb – delavci, zaposleni in osebe, ki sodelujejo v kolektivnih tožbah v delovno-pravnih razmerjih;
 • vlagatelji zahtevkov za preživnino;
 • udeleženi v tožbah, ki jih vloži tožilstvo;
 • vlagatelji zahtevkov za povračilo škode, povzročene v kaznivem dejanju, v zvezi s katerim je že bila izdana pravnomočna sodba;
 • imenovani posebni predstavniki stranke, katere naslov ni znan.
 1. Plačila stroškov in izdatkov so oproščene fizične osebe, za katere sodišče presodi, da nimajo zadostnih virov za njihovo plačilo. Pri tem sodišče upošteva
 • prihodke osebe ali njene družine;
 • premoženjsko stanje, ki je potrjeno v izjavi;
 • družinski status osebe;
 • zdravstveno stanje;
 • zaposlitveni status;
 • staros;t
 • druge ustrezne okoliščine.
 1. V primerih iz prvega in drugega odstavka je treba  stroške postopkov plačati iz proračunskih sredstev sodišča.

Člen 84: Oprostitev v posebnih primerih

Sodne stroške morajo plačati naslednji subjekti, ki so oproščeni plačila državnih pristojbin:

 1. države in državne institucije, razen v primerih, ki se nanašajo na zasebno lastnino države, in tožbah v zvezi s terjatvami in pravicami, ki izhajajo iz zasebne lastnine države (sprem.  – uradni list 50/08, velja od 1. marca 2008; spremenjen z odločbo Vrhovnega ustavnega sodišča v zadevi št. 3 iz leta 2008 – uradni list 63/08).
 2. bolgarski Rdeči križ
 3. občine, razen v zahtevah v zvezi s terjatvami in pravicami, ki izhajajo iz zasebne lastnine občine – zasebna lastnine občin.

Kdaj mora stranka, ki je v postopku izgubila, plačati stroške uspešne stranke?

Civilne zadeve

Člen 78: Plačilo stroškov

 1. Stroške tožeče stranke (tudi stroške postopka in odvetniški honorar, če je uporabila njegove storitve), ki so sorazmerni s prisojenim zneskom terjatve, mora plačati tožena stranka.
 2. Če je tožba neutemeljena, mora stroške plačati tožeča stranka.
 3. Tožena stranka ima tudi pravico zahtevati povračilo stroškov v sorazmerju z delom zahteve, ki ni bila sprejeta.
 4. Tožena stranka je poleg tega upravičena do povračila stroškov, če je postopek končan.
 5. Če je odvetniški honorar glede na resnično pravno in dejansko težavnost primera previsok, lahko sodišče na zahtevo nasprotne stranke prisodi nižji znesek, ki pa ne sme biti nižji od najnižjega določenega zneska (v skladu s členom 36 zakona o odvetništvu).
 6. Če v zadevi zmaga oseba, ki je oproščena plačila državnih pristojbin ali stroškov postopka, mora vse zapadle pristojbine in stroške poravnati tožena stranka. Zadevne zneske plača sodišče.
 7. Če je zahteva osebe, ki je uveljavila brezplačno pravno pomoč, priznana, odvetniški honorar, ki se določi glede na sprejeti del zahteve, plača državni urad za pravno pomoč. Če oseba, ki je uveljavila brezplačno pravno pomoč, izgubi tožbo, mora plačati stroške v sorazmerju z zavrnjenim delom zahteve.
 8. Pravne osebe in samostojni podjetniki imajo prav tako pravico do povračila odvetniškega honorarja, če jih zastopa zaposleni v funkciji pravnega svetovalca.
 9. Če se postopek konča sporazumno, je tožeča stranka upravičena do povračila polovice plačanih državnih pristojbin. Če ni dogovorjeno drugače, veljajo stroški postopka in sporazum.
 10. Tretji osebi* se v primeru posredovanja ne pripišejo stroški, vendar mora plačati stroške postopka, ki ga je vodila.
 11. Če v postopku sodeluje tožilec, se stroški povrnejo državi ali pa jih mora država plačati.

*Tretja oseba je ločena pravdna stranka v civilnem postopku s posebnimi pravicami in dolžnostmi, opredeljenimi v zakonu o pravdnem postopku.

Kazenske zadeve

Zakon o kazenskem postopku – stroški in osebni prejemki

Člen 187: kritje stroškov

 1. Stroške kazenskega postopka je treba – razen v zakonsko določenih primerih – kriti z zneski, opredeljenimi v proračunu zadevne institucije.
 2. V kazenskih zadevah, ki jih sodišče obravnava na podlagi tožbe žrtve/oškodovanca, mora stroške predhodno poravnati zasebni tožnik. Če ti niso poravnani, je treba zasebni tožeči stranki določiti sedemdnevni rok za plačilo.
 3. V postopku na podlagi tožbe žrtve/oškodovanca, ki je bila vložena na sodišču, je treba stroške za pridobitev dokaznih predlogov, ki jih je na sodišču vložila tožena stranka, poravnati iz proračuna sodišča.

Člen 188: Določitev stroškov

 1. Višino stroškov določi sodišče ali pristojni organ v predhodnem postopku.
 2. Honorar prič (delavcev ali zaposlenih) določi sodišče.

Člen 189: Odločba o določitvi stroškov

 1. Ob razglasitvi sodbe ali izdaji odločbe sodišče odloči glede plačila stroškov.
 2. Stroške prevajanja v predhodnem postopku krije zadevni organ, stroške prevajanja med sodnim postopkom pa sodišče.
 3. Če je obtožena stranka spoznana za krivo, ji sodišče prisodi plačilo sodnih stroškov, med drugim tudi odvetniškega honorarja in ostalih stroškov zagovornika, ki je bil določen po uradni poti. Ti stroški vključujejo stroške zasebnega tožilca in civilne tožeče stranke, če je slednja vložila tozadevno zahtevo. Pri več obsojenih osebah sodišče določi delež stroškov, ki ga mora poravnati vsaka izmed njih.
 4. Če je obtožena stranka v določenih točkah obtožnice spoznana za nedolžno, ji sodišče naloži samo plačilo tistih stroškov, ki so nastali v zvezi s točkami obtožnice, v katerih je bila spoznana za krivo.

Člen 190: Prisoditev stroškov

 1. Če je obtoženec oproščen ali je kazenski postopek zaključen, vse stroške kazenskega postopka, ki se odvija po uradni dolžnosti, poravna država, v tožbi, ki jo vloži žrtev, pa tožeča stranka.
 2. Sodišče prve stopnje mora za poravnavo stroškov izdati sklep o izvršbi.

Honorarji izvedencev

V zakonu o pravdnem postopku je opredeljeno splošno pravilo o honorarjih izvedencev v pravdnih postopkih.

Člen 75: Določitev stroškov

"…honorarje izvedencev določi sodišče, pri čemer upošteva opravljeno delo in nastale stroške."

Odredbo št. 1/2008 o registraciji, kvalifikacijah in honorarju izvedencev je izdal vrhovni sodni svet in velja v civilnih, kazenskih in upravnih zadevah. Višino honorarja izvedencev morajo po členu 29 določiti organi, ki odločajo o strokovnosti, pri tem pa upoštevajo:

 1. zapletenost naloge,
 2. strokovno usposobljenost in kvalifikacije strokovnjaka,
 3. čas, ki je potreben za izpolnitev naloge,
 4. količino opravljenega dela,
 5. neizogibne stroške, kot so denimo stroški uporabljenega materiala, potrošniškega materiala, orodja, opreme itd.in
 6. druge pogoje, ki vplivajo na opravljanje dela, kot so denimo spoštovanje rokov, dodatno delo izven uradnega delovnega časa in med prazniki itd.

Honorar prevajalcev in tolmačev

Civilne zadeve

Predpisi, ki veljajo za strokovnjake, veljajo tudi za prevajalce – glej prejšnji odstavek.

Kazenske zadeve

Zakon o kazenskemu postopku: člen 189(2)

Stroške prevajanja v predhodnem postopku krije zadevni organ, stroške prevajanja med sodnim postopkom pa sodišče.

Sorodni dokumenti

Poročilo Bolgarije o študiji preglednosti stroškovPDF(566 Kb)en

Zadnja posodobitev: 17/12/2018

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Stroški postopka - Češka

Ta stran vam nudi podatke o stroških postopkov v Češki republiki. Natančnejše podatke o stroških postopka boste našli v študijah primerov:

Povezava se odpre v novem oknuDružinsko pravo - ločitev

Povezava se odpre v novem oknuDružinsko pravo - skrbništvo nad otroki in preživnina

Povezava se odpre v novem oknuGospodarsko pravo - pogodbe

Povezava se odpre v novem oknuGospodarsko pravo - obveznosti

Predpisi, ki urejajo plačila za storitve zaposlenih v pravniških poklicih

Odvetniki

V Češki republiki je le ena vrsta odvetnikov (odvetnik) in ni delitve na odvetnike in pravne svetovalce.

Povezava se odpre v novem oknuUredba Ministrstva za pravosodje št. 177/1996 Sb. z dne 4. junija 1996 ureja plačila in nagrade, ki se plačajo odvetnikom za pravne storitve (odvetniška tarifa). Na voljo je v angleščini na spletni strani češke Odvetniške zbornice.

O plačilu odvetnikom se lahko stranki med seboj zasebno dogovorita.

V večini civilnih zadev (vključno z družinskimi in gospodarskimi zadevami) pravno zastopanje ni obvezno.

Fiksni stroški

Fiksni stroški v civilnih postopkih

Fiksni stroški strank v civilnih postopkih

Zakon št. 549/1991 Coll. o sodnih plačilih (angleška verzija ni na voljo) ureja stroške, ki se plačajo v civilnih postopkih. Ti so odvisni od vrste postopka. Fiksni stroški veljajo v določenih zadevah, v drugih zadevah pa se izračunajo po odstotkih.

V vseh primerih je stroške potrebno plačati v češki valuti (CZK) in se lahko nakažejo na državni bančni račun (ali račun sodišča). Stroški do 5 000 CZK se lahko plačajo z državnimi koleki, ki se dobijo na poštah in določenih drugih mestih.

Sodišče mora posameznika, ki vlaga zahtevek, obvestiti o določenem znesku, ki ga mora plačati.

Faza civilnega postopka, ko morajo biti plačani fiksni stroški

Stroški morajo biti plačani v roku treh dni od dneva obvestila, preden se začne prva obravnava.

Fiksni stroški v kazenskih postopkih

Fiksni stroški strank v kazenskih postopkih

Kazenski postopki se vedno začnejo po uradni dolžnosti (s strani državnega tožilstva) in obdolženec plača le stroške pravnega zastopanja.

Faza kazenskega postopka, ko je fiksne stroške treba plačati

Sodnih stroškov v kazenskih zadevah ni.

Fiksni stroški v postopkih pred Ustavnim sodiščem

Fiksni stroški strank v ustavnih postopkih

Za tožbe vložene pri Ustavnem sodišču Češke republike ni fiksnih sodnih stroškov, vendar pa je odvetniško zastopanje obvezno.

Faza ustavne presoje, ko je fiksne stroške treba plačati

Fiksnih sodnih stroškov ni.

Predhodne informacije, ki jih zagotovijo zakoniti zastopniki

Pravice in obveznosti strank

Pravni zastopniki niso dolžni priskrbeti predhodnih informacij.

Odvetnik in njegova stranka se lahko dogovorita o pravicah in obveznostih strank.

Pravna podlaga za stroške postopka

Kje najti informacije o pravni podlagi za stroške postopka v Češki republiki?

Priporočljivo se je posvetovati z odvetnikom glede vsake posamezne zadeve. Po vložitvi tožbe je za obvestilo o sodnih taksah, ki jih je treba plačati, odgovorno sodišče.

V katerih jezikih lahko dobim informacije o pravni podlagi za stroške postopka v Češki republiki?

Ker je češčina edini uradni jezik Češke republike, ni zakonske dolžnosti priskrbeti informacije v drugih jezikih. Kvaliteta informacij je tako odvisna od pripravljenosti in znanja posameznika, ki informacije nudi.

Kje najti informacije o mediaciji/poravnavi?

Informacije o mediaciji se najdejo na spletni strani Povezava se odpre v novem oknuZdruženja mediatorjev Češke republike (AMČR).

Kje najti dodatne informacije o stroških?

Informacije o stroških na spletni strani

Uradne strani z informacijami o stroških ni.

Kje najti informacije o povprečnem trajanju različnih postopkov?

Različne statistike so na voljo na spletni strani Ministrstva za pravosodje, vendar je trajanje postopka predvsem odvisno od posameznega zadevnega primera. Nekatera pravna pravila določajo roke glede določenih dejanj sodišča (npr. predhodna odločanja).

Kje najti informacije o povprečnih skupnih stroških posameznih postopkov?

Stroški, ki se plačajo, so odvisni od okoliščin vsakega posameznega primera, zaradi česar takšne informacije ni mogoče priskrbeti vnaprej.

Davek na dodano vrednost

Kako se dobijo te informacije?

Sodni stroški so oproščeni DDV-ja in njihov znesek je omejen. Odvetniška tarifa ne vsebuje DDV-ja. Določene odvetniške pisarne, ki so zavezanke za DDV, DDV dodajo (19 %).

Kakšne so stopnje?

Glej zgoraj o DDV-ju.

Pravna pomoč

Dohodkovni prag na področju civilnega pravosodja

Ni določenega dohodkovnega praga. Vendar lahko sodniki na zahtevo pregledajo vsako zadevo posamezno. Pod pogojem, da vlagatelj ni vložil nerazumne tožbe, se lahko odobri delna ali celotna oprostitev plačila sodne takse. Sodnik sme stranki dodeliti pravnega pomočnika, kadar je pravno zastopanje obvezno.

Brezplačno pravno pomoč nudijo specializirane nevladne organizacije (odvisno od področja zadeve) in češka Odvetniška zbornica. V določenih primerih lahko češka Odvetniška zbornica imenuje odvetnika, ki zagotavlja brezplačne pravne storitve. Upravičenost do brezplačne pravne pomoči ne izhaja samo iz dohodka posameznika, temveč se pri tem upošteva celotno finančno situacijo njegovega gospodinjstva.

Dohodkovni prag na področju kazenskega pravosodja za obtoženca

Ni določenega dohodkovnega praga. Sodišče postavi odvetnika obtožencu v vseh zadevah, kjer je pravno zastopanje obvezno, obdolženec pa si ni vzel lastnega odvetnika.

Dohodkovni prag na področju kazenskega pravosodja za oškodovano osebo

Samo določene nevladne organizacije nudijo brezplačno pravno pomoč za oškodovane osebe. Oškodovane osebe so stranke v kazenskem postopku le v nekaterih specifičnih primerih, v ostalih pa so dolžne vložiti tožbeni zahtevek (upoštevajo se informacije o dohodkovnem pragu za pravno pomoč na področju civilnega sodstva).

Drugi pogoji za odobritev pravne pomoči za oškodovane osebe

Oškodovane osebe lahko zahtevajo nadomestilo od Ministrstva za pravosodje (v skladu z Zakonom št. 209/1997 Coll.).

Drugi pogoji za odobritev pravne pomoči za obdolžence

Upoštevajo se informacije o dohodkovnem pragu za pravno pomoč na področju kazenskega sodstva.

Brezplačni sodni postopki

Zahtevki vloženi pri Ustavnemu sodišču so brezplačni. V določenih postopkih se ne zahtevajo niti sodne takse (določeno v § 11 Zakona št. 549/1991 Coll. o sodnih taksah) – na primer, kadar je vlagatelj mladoletna oseba in v določenih drugih zadevah (kadar so država ali njeni organi stranke postopka, kadar tujec zahteva azil in v drugih postopkih, v katere je vključena „šibkejša stranka“).

Kdaj mora stranka, ki v postopku ni uspela, plačati stroške stranke, ki je uspela?

O tem (v končni odločbi) odloči sodnik za vsak primer posebej. Sodnik lahko odredi, da stranka, ki v postopku ni uspela, plača vse ali del stroškov. To pa ne velja v ločitvenih postopkih. Odredbe o plačilu stroškov lahko zajemajo tudi stroške odvetnikov.

Nagrade izvedencem

Sodišče plača nagrade izvedencem, ki jih je imenovalo. Stranke postopka so odgovorne za plačilo nagrade izvedencu samo, če so izvedenca same zahtevale. V določenih specifičnih zadevah lahko sodišče odloči, da nagrado izvedencu plača stranka, ki v postopku ni uspela.

Nagrade prevajalcem in tolmačem

Sodišče je odgovorno za plačilo nagrad prevajalcem in tolmačem v sodnih postopkih; kadar je stranka postopka tujec in češko ne razume, ima pravico, da sodišče nagovori v lastnem jeziku.

Sorodni dokumenti

Poročilo Češke republike o študiji glede transparentnosti stroškovPDF(703 Kb)en

Zadnja posodobitev: 20/09/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.

Študija primera 1 – družinsko pravo – ločitev - Češka

V tej študiji primera družinskega prava s področja razveze zakonske zveze so bile države članice pozvane, naj stranki, ki je vložila tožbo za razvezo zakonske zveze, svetujejo glede stroškov postopka v naslednjih dveh situacijah:

Primer A – nacionalna situacija: par sklene zakonsko zvezo. Pozneje se par loči in sporazume o razvezi zakonske zveze.

Primer B – večnacionalna situacija: državljana iste države članice (država članica A) skleneta zakonsko zvezo v državi članici A. Po obredu sklenitve zakonske zveze se par preseli z namenom živeti in delati v drugi državi članici (država članica B), kjer si uredi prebivališče. Kmalu po tem se par loči, žena se vrne v državo članico A, mož pa ostane v državi članici B. Par se sporazume o razvezi zakonske zveze. Žena takoj po vrnitvi v državo članico A pri sodišču države članice B vloži tožbo za razvezo zakonske zveze.

Stroški v Češki republiki

Stroški sodnega postopka na prvi stopnji, postopka s pravnimi sredstvi in alternativnega reševanja sporov


Študija primera

Sodišče

Pravna sredstva

ARS

Začetne sodne takse

Taksa za sodne prepise

Druge takse

Začetne sodne takse

Taksa za sodne prepise

Druge takse

Ali ta možnost obstaja za to vrsto primera?

Stroški

Primer A

1 000 CZK.

Ne velja.

Ne velja.

1 000 CZK.

Ne velja.

Ne velja.

Da (ni obvezno).

Po pogodbi (običajno 1 000 CZK na uro, 3 ure).

Primer B

1 000 CZK.

Ne velja.

Ne velja.

1 000 CZK.

Ne velja.

Ne velja.

Da (ni obvezno).

Po pogodbi.Stroški odvetnika, sodnega izvršitelja in izvedenca


Študija primera

Odvetnik

Sodni izvršitelj

Izvedenec

Ali je zastopanje obvezno?

Povprečni stroški

Ali je zastopanje obvezno?

Stroški pred izdajo sodne odločbe

Stroški po izdaji sodbe odločbe

Ali je uporaba obvezna?

Stroški

Primer A

Ne.

Po pogodbi, vendar, glede na odvetniško tarifo, 1 500 CZK za vsako fazo (običajno 5).

Ne (po pošti).

-

-

Ne.

350 CZK na uro.

Primer B

Ne.

Po pogodbi.

Ne (odvisno od drugih vpletenih držav).

-

-

Ne.

350 CZK na uro.Stroški prič, jamstvo ali varščina in druge takse


Študija

primera

Povrnitev stroškov pričam

Jamstvo ali varščina

Druge takse

Ali se pričam povrnejo stroški?

Stroški

Ali obstaja ter kdaj in kako se uporabi?

Stroški

Opis

Stroški

Primer A

Da. Povrnejo se dejanski stroški.

Odvisno od vsakega primera posebej.

Ne.

-

-

-

Primer B

Da. Povrnejo se dejanski stroški.

Odvisno od vsakega primera posebej.

Ne.

-

-

-


Stroški pravne pomoči in druga povračilaŠtudija

primera

Pravna pomoč

Povračilo

Kdaj in pod kakšnimi pogoji se uporablja?

Kdaj je pomoč popolna?

Pogoji?

Ali se stranki, ki v postopku uspe, lahko povrnejo stroški postopka?

V kakšnem odstotku se stroški na splošno povrnejo, če se ne povrnejo v celoti?

Kateri stroški se nikoli ne povrnejo?

Ali obstajajo primeri, ko je treba stroške pravne pomoči povrniti organizaciji, ki nudi pravno pomoč?

Primer A

Samo NVO.

-

-

Ne.

-

Vsi stroški v ločitvenih zadevah.

Ne.

Primer B

Glej Direktivo o pravni pomoči za čezmejne spore.

-

-

Ne.

-

Vsi stroški v ločitvenih zadevah.

Ne.Stroški prevajanja in tolmačenja


Študija

primera

Prevajanje

Tolmačenje

Drugi stroški, značilni za čezmejne spore

Kdaj in pod kakšnimi pogoji je potrebno?

Približni stroški

Kdaj in pod kakšnimi pogoji je potrebno?

Približni stroški

Opis

Približni stroški

Primer A

Izvirni dokumenti v tujem jeziku, ki so potrebni v postopku.

Od 350 CZK na stran (odvisno od jezika).

-

-

-

-

Primer B

Izvirni dokumenti v tujem jeziku, ki so potrebni v postopku.

Najmanj 350 CZK na stran (odvisno od jezika).

Kadar je stranka ali priča tujec ali ne razume češko.

350 CZK na uro.

-

-


Zadnja posodobitev: 20/09/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.

Študija primera 2 – družinsko pravo – skrbništvo otrok - Češka

V tej študiji primera družinskega prava s področja varstva in vzgoje otrok so bile države članice pozvane, naj stranki, ki je vložila zahtevo za varstvo in vzgojo otrok, svetujejo glede stroškov postopka v naslednjih dveh situacijah:

Primer A – nacionalna situacija: osebi več let živita skupaj, ne da bi sklenili zakonsko zvezo. V trenutku ločitve imata tri leta starega otroka. Sodišče odloči, da je otrok v varstvu in vzgoji pri materi, očetu pa prizna pravico do stikov z otrokom. Mati vloži tožbo za omejitev očetovih stikov z otrokom.

Primer B – večnacionalna situacija, v kateri ste odvetnik v državi članici A: osebi več let živita skupaj v državi članici (država članica B), ne da bi sklenili zakonsko zvezo. V zvezi se jima rodi otrok, vendar se takoj po njegovem rojstvu ločita. Sodišče v državi članici B odloči, da je otrok v varstvu in vzgoji pri materi, očetu pa prizna pravico do stikov z otrokom. Mati se z otrokom preseli v drugo državo članico (država članica A), kar ji dovoljuje sodna odločba, oče pa ostane v državi članici B. Nekaj let kasneje mati v državi članici A vloži tožbo za spremembo očetovih stikov z otrokom.

Stroški v Češki republiki

Stroški sodnega postopka na prvi stopnji, postopka s pravnimi sredstvi in alternativnega reševanja sporov


Študija primera

Sodišče

Pravna sredstva

ARS

Začetne sodne takse

Taksa za sodne prepise

Druge takse

Začetne sodne takse

Taksa za sodne prepise

Druge takse

Ali ta možnost obstaja za to vrsto primera?

Stroški

Primer A

0 CZK.

Ne velja.

Ne velja.

0 CZK.

Ne velja.

Ne velja.

Da.

500 do 1 000 CZK na uro.

Primer B

0 CZK.

Ne velja.

Ne velja.

0 CZK.

Ne velja.

Ne velja.

Da.

500 do 1 000 CZK na uro.Stroški odvetnika, sodnega izvršitelja in izvedenca


Študija primera

Odvetnik

Sodni izvršitelj

Izvedenec

Ali je zastopanje obvezno?

Povprečni stroški

Ali je zastopanje obvezno?

Stroški pred izdajo sodne odločbe

Stroški po izdaji sodbe odločbe

Ali je uporaba obvezna?

Stroški

Primer A

Ne.

Običajno po pogodbi, odvisno od števila opravil na sodišču

(od 5 000 CZK).

Ne.

-

-

Ne.

350 CZK na uro.

Primer B

Ne.

Običajno po pogodbi, odvisno od okoliščin.

Ne (odvisno od drugih držav).

-

-

Ne.

350 CZK na uro.


Stroški prič, jamstvo ali varščina in druge takse


Študija

primera

Povrnitev stroškov pričam

Jamstvo ali varščina

Druge takse

Ali se pričam povrnejo stroški?

Stroški

Ali obstaja ter kdaj in kako se uporabi?

Stroški

Opis

Stroški

Primer A

Da, v zvezi z njihovimi dejanskimi stroški.

Odvisno od vsakega primera posebej.

Ne v teh postopkih.

-

-

-

Primer B

Da, v zvezi z njihovimi dejanskimi stroški.

Odvisno od vsakega primera posebej.

Ne v teh postopkih.

-

-

-Stroški pravne pomoči in druga povračilaŠtudija

primera

Pravna pomoč

Povračilo

Kdaj in pod kakšnimi pogoji se uporablja?

Kdaj je pomoč popolna?

Pogoji?

Ali se stranki, ki v postopku uspe, lahko povrnejo stroški postopka?

V kakšnem odstotku se stroški na splošno povrnejo, če se ne povrnejo v celoti?

Kateri stroški se nikoli ne povrnejo?

Ali obstajajo primeri, ko je treba stroške pravne pomoči povrniti organizaciji, ki nudi pravno pomoč?

Primer A

Samo NVO.

-

-

Na splošno ne (samo v določenih zadevah, kjer je dohodek stranke, ki je v postopku uspešna, zelo nizek).

-

Sodne takse ni, povračilo se nanaša le na stroške odvetnikov.

Ne.

Primer B

Glej Direktivo o pravni pomoči za čezmejne spore.

-

-

Ne.

-

-

Ne.


Stroški prevajanja in tolmačenja


Študija

primera

Prevajanje

Tolmačenje

Drugi stroški, značilni za čezmejne spore

Kdaj in pod kakšnimi pogoji je potrebno?

Približni stroški

Kdaj in pod kakšnimi pogoji je potrebno?

Približni stroški

Opis

Približni stroški

Primer A

Izvirni dokumenti v tujem jeziku, ki so potrebni v postopku.

Najmanj 350 CZK na stran.

-

-

-

-

Primer B

Izvirni dokumenti v tujem jeziku, ki so potrebni v postopku.

Najmanj 350 CZK na stran.

Kadar je stranka ali priča tujec ali ne razume češko.

350 CZK na uro.

-

-


Zadnja posodobitev: 20/09/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.

Študija primera 4 – gospodarsko pravo – pogodbe - Češka

V tej študiji primera s področja pogodb gospodarskega prava so bile države članice pozvane, naj prodajalcu svetujejo glede stroškov postopka v naslednjih dveh situacijah:

Primer A – nacionalna situacija: gospodarska družba je dobavila blago v vrednosti 20 000 EUR. Prodajalec kupnine ni prejel, ker kupec meni, da blago ni skladno z dogovorjenim.

Prodajalec se odloči, da bo kupca tožil na plačilo celotne kupnine.

Primer B – večnacionalna situacija: gospodarska družba s sedežem v državi članici B dobavi blago v vrednosti 20 000 EUR kupcu v državi članici A. Za pogodbo velja pravo države članice B, v jeziku države članice B je pogodba tudi napisana. Ta prodajalec kupnine ni prejel, ker kupec s sedežem v državi članici A meni, da blago ni skladno z dogovorjenim. Prodajalec se odloči, da bo kupca v državi članici A tožil na plačilo celotne kupnine, kot je bila določena v pogodbi s kupcem.


Stroški v Češki republiki

Stroški sodnega postopka na prvi stopnji, postopka s pravnimi sredstvi in alternativnega reševanja sporov


Študija primera

Sodišče

Pravna sredstva

ARS

Začetne sodne takse

Taksa za sodne prepise

Druge takse

Začetne sodne takse

Taksa za sodne prepise

Druge takse

Ali ta možnost obstaja za to vrsto primera?

Stroški

Primer A

4 % od zneska (enakovredno 800 EUR v CZK).

Ne velja.

Ne.

4 % od zneska (enakovredno 800 EUR v CZK).

Ne velja.

Ne.

Da (ni obvezno).

Po pogodbi (običajno 1 000 CZK na uro, 3 ure).

Primer B

4 % od zneska (enakovredno 800 EUR v CZK).

Ne velja.

Ne.

4 % od zneska (enakovredno 800 EUR v CZK).

Ne velja.

Ne.

Da (ni obvezno).

Po pogodbi.Stroški odvetnika, sodnega izvršitelja in izvedenca


Študija primera

Odvetnik

Sodni izvršitelj

Izvedenec

Ali je zastopanje obvezno?

Povprečni stroški

Ali je zastopanje obvezno?

Stroški pred izdajo sodne odločbe

Stroški po izdaji sodbe odločbe

Ali je uporaba obvezna?

Stroški

Primer A

Ne.

Po pogodbi.

Ne.

-

-

Ne.

Po pogodbi (najmanj 350 CZK na uro).

Primer B

Ne.

Po pogodbi.

Ne.

-

-

Ne.

Po pogodbi (najmanj 350 CZK na uro).Stroški prič, jamstvo ali varščina in druge takse


Študija

primera

Povrnitev stroškov pričam

Jamstvo ali varščina

Druge takse

Ali se pričam povrnejo stroški?

Stroški

Ali obstaja ter kdaj in kako se uporabi?

Stroški

Opis

Stroški

Primer A

Da. Povrnejo se dejanski stroški.

Odvisno od vsakega primera posebej.

V gospodarskih zadevah, kadar se zahtevajo začasni ukrepi.

100 000 CZK

-

-

Primer B

Da. Povrnejo se dejanski stroški.

Odvisno od vsakega primera posebej.

V gospodarskih zadevah kadar se zahtevajo začasni ukrepi.

100 000 CZK

-

-Stroški pravne pomoči in druga povračilaŠtudija

primera

Pravna pomoč

Povračilo

Kdaj in pod kakšnimi pogoji se uporablja?

Kdaj je pomoč popolna?

Pogoji?

Ali se stranki, ki v postopku uspe, lahko povrnejo stroški postopka?

V kašnem odstotku se stroški na splošno povrnejo, če se ne povrnejo v celoti?

Kateri stroški se nikoli ne povrnejo?

Ali obstajajo primeri, ko naj bi bila pravna pomoč povrnjena organizaciji pravne pomoči?

Primer A

Samo NVO.

-

-

Da.

Odvisno od okoliščin zadeve.

Povrnejo se lahko vsi stroški.

Ne.

Primer B

Glej Direktivo o pravni pomoči za čezmejne spore.

-

-

Da.

Odvisno od okoliščin zadeve.

Povrnejo se lahko vsi stroški.

Ne.Stroški prevajanja in tolmačenja


Študija

primera

Prevajanje

Tolmačenje

Kdaj in pod kakšnimi pogoji je potrebno?

Približni stroški

Kdaj in pod kakšnimi pogoji je potrebno?

Približni stroški

Primer A

Izvirni dokumenti v tujem jeziku, ki so potrebni v postopku.

Najmanj 350 CZK na stran.

-

-

Primer B

Izvirni dokumenti v tujem jeziku, ki so potrebni v postopku.

Najmanj 350 CZK na stran.

Kadar je stranka ali priča tujec ali ne razume češko.

350 CZK na uro.


Zadnja posodobitev: 20/09/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.

Študija primera 5 – gospodarsko pravo – odgovornost - Češka

V tej študiji primera gospodarskega prava s področja odgovornosti so bile države članice pozvane, naj stranki svetujejo glede stroškov postopka v naslednjih dveh situacijah:

Primer A – nacionalna situacija: proizvajalec grelnih naprav dobavi grelec monterju. Monter grelec proda in ga montira v hiši kupca, ki opremlja svojo hišo. Hiša kmalu potem zgori. Vsi sodelujoči (proizvajalec grelnih naprav, monter in končni kupec) so zavarovani. Izvor požara je sporen. Nihče ne želi kupcu plačati odškodnine.

Kupec se odloči, da bo tožil proizvajalca grelnih naprav, monterja grelnih naprav in zavarovalnice na plačilo popolne odškodnine.

Primer B – večnacionalna situacija: proizvajalec grelnih naprav iz države članice B dobavi grelec monterju v državi članici C. Monter grelec proda in ga montira v hiši kupca v državi članici A, ki opremlja svojo hišo. Hiša kmalu potem zgori. Vsi sodelujoči (proizvajalec grelnih naprav, monter in končni kupec) so zavarovani pri zavarovalnicah v svojih državah. Izvor požara je sporen. Nihče ne želi kupcu plačati odškodnine.

Kupec se odloči, da bo v državi članici A tožil proizvajalca grelnih naprav, monterja grelnih naprav in zavarovalnico v državi članici A na plačilo popolne odškodnine.


Stroški v Češki republiki

Stroški sodnega postopka na prvi stopnji, postopka s pravnimi sredstvi in alternativnega reševanja sporov


Študija primera

Sodišče

Pravna sredstva

ARS

Začetne sodne takse

Taksa za sodne prepise

Druge takse

Začetne sodne takse

Taksa za sodne prepise

Druge takse

Ali ta možnost obstaja za to vrsto primera?

Stroški

Primer A

4 % od zneska (zahteva se zavarovanje).

Ne velja.

Ne.

4 % od zneska.

Ne velja.

Ne.

Da (ni obvezno).

Po pogodbi (običajno 1 000 CZK na uro, 3 ure).

Primer B

4 % od zneska (zahteva se zavarovanje).

Ne velja.

Ne.

4 % od zneska.

Ne velja.

Ne.

Da (ni obvezno).

Po pogodbi.Stroški odvetnika, sodnega izvršitelja in izvedenca


Študija primera

Odvetnik

Sodni izvršitelj

Izvedenec

Ali je zastopanje obvezno?

Povprečni stroški

Ali je zastopanje obvezno?

Stroški pred izdajo sodne odločbe

Stroški po izdaji sodbe odločbe

Ali je uporaba obvezna?

Stroški

Primer A

Ne.

Po pogodbi.

Ne.

-

-

Ne.

Po pogodbi (najmanj 350 CZK na uro).

Primer B

Ne.

Po pogodbi.

Ne.

-

-

Ne.

Po pogodbi (najmanj 350 CZK na uro).Stroški prič, jamstvo ali varščina in druge takse


Študija

primera

Povrnitev stroškov pričam

Jamstvo ali varščina

Druge takse

Ali se pričam povrnejo stroški?

Stroški

Ali obstaja ter kdaj in kako se uporabi?

Stroški

Opis

Stroški

Primer A

Da. Povrnejo se dejanski stroški.

Odvisno od vsakega primera posebej.

Če se zahteva začasni ukrep.

50 000 CZK

-

-

Primer B

Da. Povrnejo se dejanski stroški.

Odvisno od vsakega primera posebej.

Če se zahteva začasni ukrep.

50 000 CZK

-

-Stroški pravne pomoči in druga povračilaŠtudija

primera

Pravna pomoč

Povračilo

Kdaj in pod kakšnimi pogoji se uporablja?

Kdaj je pomoč popolna?

Pogoji?

Ali se stranki, ki v postopku uspe, lahko povrnejo stroški postopka?

V kakšnem odstotku se stroški na splošno povrnejo, če se ne povrnejo v celoti?

Kateri stroški se nikoli ne povrnejo?

Ali obstajajo primeri, ko je treba stroške pravne pomoči povrniti organizaciji, ki nudi pravno pomoč?

Primer A

Centri za varstvo potrošnikov, druge NVO.

-

Da.

Odvisno od okoliščin zadeve.

Povrnejo se lahko vsi stroški.

Ne.

Primer B

Glej Direktivo o pravni pomoči za čezmejne spore; glej tudi Evropski center za potrošnike.

-

-

Da.

Odvisno od okoliščin zadeve.

Povrnejo se lahko vsi stroški.

Ne.Stroški prevajanja in tolmačenja


Študija

primera

Prevajanje

Tolmačenje

Kdaj in pod kakšnimi pogoji je potrebno?

Približni stroški

Kdaj in pod kakšnimi pogoji je potrebno?

Približni stroški

Primer A

Izvirni dokumenti v tujem jeziku, ki so potrebni v postopku.

Najmanj 350 CZK na stran.

-

-

Primer B

Izvirni dokumenti v tujem jeziku, ki so potrebni v postopku.

Najmanj 350 CZK na stran.

Kadar je stranka ali priča tujec ali ne razume češko.

350 CZK na uro.


Zadnja posodobitev: 20/09/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Stroški postopka - Danska

Na tej strani so na voljo informacije o stroških postopka na Danskem.

Pravni okvir, ki ureja plačila za storitve zaposlenih v pravni stroki

Plačila za storitve zaposlenih v pravni stroki načeloma niso urejena z zakonodajo. Vendar pa je višje sodišče (landsret) oblikovalo javno dostopne smernice glede višine plačil. Pritožbo glede plačila odvetniškega honorarja lahko vsakdo vloži pri disciplinski komisiji za odvetnike Povezava se odpre v novem oknuAdvokatnævnet.

Fiksni stroški postopka

Fiksni stroški v civilnih postopkih

Fiksni stroški strank v civilnih postopkih

Danska zakonodaja določa, da mora tožnik ob vložitvi zahtevka plačati sodno takso. Najnižji znesek takse je 500 DKK. Kadar višina zahtevka presega 50 000 DKK, je taksa 750 DKK plus znesek v višini 1,2 % vrednosti, za katero zahtevani znesek presega 50 000 DKK.

Kadar višina zahtevka presega 50 000 DKK, se za glavno obravnavo plača dodatna sodna taksa. Ta taksa je enaka taksi, ki se plača ob vložitvi zahtevka. Za glavno obravnavo mora tako tožnik plačati 750 DKK plus znesek v višini 1,2 % vrednosti, za katero zahtevani znesek presega 50 000 DKK.

Zgornja meja 75 000 DKK je določena za vsako od teh dveh vrst sodnih taks (taksa za vložitev vloge in taksa za glavno obravnavo). V nekaterih primerih (na primer tistih v zvezi z izvajanjem javnih pooblastil) je zgornja meja le 2 000 DKK.

V nekaterih vrstah civilnih zadev, tudi v civilnih zadevah na področju družinskega prava, ni treba plačati nobenih sodnih taks.

Faza civilnega postopka, v kateri morata stranki plačati fiksne stroške

Kot je navedeno zgoraj, mora tožnik sodno takso plačati ob vložitvi zahtevka.

Takso za glavno obravnavo je treba plačati do dneva, določenega za glavno obravnavo, in najprej tri mesece pred glavno obravnavo.

Fiksni stroški v kazenskih postopkih

Fiksni stroški strank v kazenskih postopkih

V kazenskih zadevah ponavadi ni treba plačati sodnih taks. Vendar pa se manjše število kazenskih postopkov začne na podlagi zasebne tožbe, pri čemer veljajo pravila v zvezi s sodnimi taksami v civilnih postopkih.

Fiksni stroški v ustavnosodnih postopkih

Fiksni stroški strank v ustavnosodnih postopkih

Ustavnosodne zadeve so lahko bodisi civilne bodisi kazenske narave. Na Danskem ni posebnih pravil za ustavnosodne postopke.

Informacije o stroških postopka, o katerih mora pravni zastopnik obvestiti stranko

Pravice in obveznosti strank

V točki 16.8 Kodeksa ravnanja Danske odvetniške zbornice (Advokatsamfundets advokatetiske regler) je določeno:

„Odvetnik si po svojih najboljših močeh prizadeva poiskati cenovno najbolj ugodno rešitev spora za svojo stranko, pri tem pa upošteva njene želje in navodila.“

Viri informacij o stroških postopka

Kje so na voljo informacije o stroških postopka na Danskem?

Informacije o stroških postopka so na voljo na spletišču Danske odvetniške zbornice Povezava se odpre v novem oknuAdvokatsamfundet ter spletišču danskih sodišč Povezava se odpre v novem oknuDanmarks Domstole.

V katerih jezikih so na voljo informacije o stroških postopka na Danskem?

Informacije o stroških postopka so na voljo v danskem in angleškem jeziku.

Kje so na voljo informacije o mediaciji?

Informacije o mediaciji (retsmægling) so na voljo na spletišču danskih sodišč Povezava se odpre v novem oknuDanmarks Domstole.

Kje so na voljo podrobnejše informacije o stroških?

Spletišča z informacijami o stroških

Na uradnem spletišču danske sodne uprave Povezava se odpre v novem oknuDomstolsstyrelsen so na voljo splošne informacije o danskem pravosodnem sistemu in kontaktni podatki pristojnih organov.

Kje so na voljo informacije o povprečnem času trajanja posameznih postopkov?

Informacije o povprečnem času trajanja posameznih postopkov so na voljo na spletišču danskih sodišč Povezava se odpre v novem oknuDanmarks Domstole.

Davek na dodano vrednost (DDV)

Kje so na voljo informacije o tem?

Objavljeni zneski običajno vsebujejo DDV.

Pravna pomoč

Dohodkovni prag na področju civilnega pravosodja

Dohodkovni prag za pravno pomoč se določi enkrat letno. Leta 2019 je bil dohodkovni prag:

 • za samske vložnike: 329 000 DKK,
 • za vložnike v zakonski zvezi ali podobnem razmerju: 418 000 DKK,
 • dodani znesek za vsakega otroka: 57 000 DKK.

Vsakdo ima ne glede na dohodek pravico, da od institucij pravne pomoči (advokatvagten in retshjælpen) prejme osnovno pravno pomoč v ustni obliki in brezplačno.

Dohodkovni prag obdolžencev na področju kazenskega pravosodja

Pravica obdolženca do pravnega zastopanja ni odvisna od višine njegovega dohodka, ampak od narave zadeve. Na splošno mora obdolženec, če je spoznan za krivega, plačati honorar svojemu odvetniku, in sicer ne glede na višino svojega dohodka.

Dohodkovni prag žrtev na področju kazenskega pravosodja

Pravica žrtve do pravnega zastopanja ni odvisna od višine njenega dohodka, ampak od narave zadeve. Osnovni primeri, v katerih so žrtve upravičene do pravnega zastopanja na podlagi člena 741(a) Zakona o sodnem varstvu, so zadeve v zvezi s kaznivimi dejanji nasilja in kaznivimi dejanji zoper spolno nedotakljivost. V takšnih primerih se odvetniški honorar plača iz državne blagajne.

Drugi pogoji za dodelitev pravne pomoči žrtvam

Glej odgovor o dohodkovnem pragu žrtev na področju kazenskega pravosodja.

Drugi pogoji za dodelitev pravne pomoči obdolžencem

Glej odgovor o dohodkovnem pragu obdolžencev na področju kazenskega pravosodja.

Ali obstajajo brezplačni sodni postopki?

Kot je navedeno zgoraj (glej odgovor o fiksnih stroških strank v civilnih postopkih), v določenih civilnih postopkih ni treba plačati sodnih taks. Vendar je lahko treba plačati druge stroške postopka (na primer odvetniški honorar).

Kdaj mora stranka, ki v postopku ne uspe, plačati stroške postopka stranke, ki v postopku uspe?

Pravila o povračilu stroškov postopka v civilnih zadevah so določena v Poglavju 30 Zakona o sodnem varstvu (retsplejeloven).

Praviloma mora stranka, ki v postopku ne uspe, plačati stroške stranke, ki v postopku uspe. Vendar pa lahko sodišče v posebnih primerih odloči, da stranki, ki v postopku ni uspela, ni treba plačati stroškov stranke, ki je v postopku uspela, ali da mora plačati le sorazmerni del takšnih stroškov.

Naloži se lahko le povračilo stroškov, ki so potrebni za ustrezno vodenje zadeve.

Plačilo nagrad izvedencem

Tožnik je odgovoren za plačilo nagrade izvedencu, če je zahteval izvedensko mnenje o določenem vprašanju.

Sodišče ob koncu postopka odloči, ali mora tožnik plačati stroške izvedenca. To je odvisno od izida postopka.

Plačilo nagrad prevajalcem in tolmačem

V civilnih zadevah nagrade prevajalcem in tolmačem praviloma plačata stranki v sporu.
V kazenskih zadevah se nagrade prevajalcem in tolmačem plačajo iz državne blagajne.

Pomembni dokumenti

Poročilo Danske o preglednosti stroškov postopkaPDF(560 Kb)en

Zadnja posodobitev: 27/08/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Stroški postopka - Nemčija

Na tej strani so na voljo podatki o stroških postopka v Nemčiji.

Predpisi, ki urejajo plačila za storitve zaposlenih v pravniških poklicih

Odvetniki

Nemčija ima samo en „odvetniški“ poklic (Rechtsanwalt) in ne pozna različnih vrst odvetnikov.

V Nemčiji se nagrade odvetnikom obračunajo v skladu z Zakonom o odvetniški nagradi (Rechtsanwaltsvergütungsgesetz) (RVG) ali na podlagi dogovorov o nagradi. Načeloma so dogovori o nagradi vedno alternativna možnost zakonsko določenim cenam. Vseeno pa je treba spoštovati določbe člena 49b Zveznega odvetniškega kodeksa (Bundesrechtsanwaltsordnung) (BRAO) in členov 3a do 4b Zakona o odvetniški nagradi. Še zlasti ko odvetnik zastopa stranko pred sodiščem, nagrada ne more biti nižja od zakonsko določene. Dogovor o nagradi, ki je višja od zakonsko določene, je vedno možen.

Seznam nagrad, priložen RVG (Priloga 1 k RVG), določa fiksne nagrade ali razpon nagrad za posamezna dejanja. Višina nagrade je po navadi določena na podlagi vrednosti zahtevka. Razpon nagrad, ki temeljijo na vrednosti zahtevka, predvideva najvišjo in najnižjo plačljivo nagrado. Dejanske vrednosti plačila, ki temeljijo na vrednosti zahtevka, so določene v tabeli nagrad (Priloga 2 k RVG). V vsakem primeru mora biti primerna nagrada iz določenega razpona določena po načelu ex aequo et bono ob upoštevanju vseh okoliščin, še posebej obsega in težavnosti dela, pomembnosti primera ter dohodka stranke in njenih finančnih okoliščin. Če odvetnik prevzame določeno tveganje za odgovornost, se to lahko upošteva pri določitvi njegove nagrade. Razpon nagrad z zakonsko določeno najnižjo in najvišjo vrednostjo velja za številna posebna področja, predvsem za kazenske zadeve in zadeve s področja socialnega prava.

Sodni izvršitelji

Sodni izvršitelji (Gerichtsvollzieher) zaračunajo samo stroške, določene v Zakonu o plačilu sodnih izvršiteljev (Gerichtsvollzieherkostengesetz) (GvKostG). Za vsako dejanje, ki ga izvrši sodni izvršitelj, je predpisano določeno plačilo.

Fiksni stroški

Fiksni stroški v civilnih postopkih

Fiksni stroški strank v civilnih postopkih

Sodišče običajno prejme sodno takso, izračunano na podlagi vrednosti zahtevka. V civilnih zadevah je določena z Zakonom o sodnih stroških (Gerichtskostengesetz) (GKG) in Zakonom o sodnih stroških v družinskih zadevah (Gesetz über Gerichtskosten in Familiensachen) (FamGKG). Količniki so določeni na seznamu stroškov (Priloga 1 k zadevnemu zakonu). Takse, ki temeljijo na vrednosti zahtevka, so določene v tabeli sodnih taks (Priloga 2 k zadevnemu zakonu). V splošnih civilnih postopkih in postopkih v družinskih sporih, zlasti v preživninskih zadevah, se uporablja količnik 3,0. V zakonskih sporih je količnik 2,0, medtem ko se v zadevah, ki se nanašajo na razmerja do otrok, vključno z varstvom in vzgojo otrok ter stiki z njimi, uporablja količnik 0,5. Vrednost predmeta spora se določi tako:

 • V zakonskih sporih vrednost predmeta spora določi sodišče na podlagi posebnih okoliščin posameznega primera, zlasti obsega in pomembnosti zadeve, ter relativnih dohodkov in premoženja zakoncev. Prihodki se izračunajo na podlagi trikratnika neto dohodkov obeh zakoncev. Sodišče običajno določi vrednost predmeta spora kot trikratnik neto dohodkov.
 • V družinskih zadevah je vrednost običajno odvisna od vrednosti zahtevka. Vrednost v preživninskih zadevah temelji na zahtevanih prihodnjih preživninah in ne presega vrednosti enoletne preživnine. Zaostala plačila, ki se naberejo do vložitve zahtevka, se vključijo v izračun.
 • V zadevah, ki se nanašajo na razmerja do otrok, vključno z varstvom in vzgojo otrok ter stiki z njimi, je taksa 3 000 EUR.

Če dogovor ni uspešno dosežen, se plačilo za zastopanje po odvetniku pred sodiščem izračuna na podlagi vrednosti zahtevka. Ta običajno ustreza vrednosti predmeta spora, ki se določi za določitev sodnih taks. Zakon o odvetniški nagradi (Rechtsanwaltsvergütungsgesetz) (RVG) natančno določa, katere nagrade se lahko določijo po katerem količniku za katero vrsto postopka. Priloga 2 k RVG določa nagrade glede na vrednost zahtevka. V civilnih zadevah na prvi stopnji odvetniki običajno prejmejo nagrado za zastopanje po količniku 1,3 in nagrado za svetovanje po količniku 1,2. Odvetniki za sporazum o poravnavi na prvi stopnji prejmejo tudi nagrado za poravnavo po količniku 1,0.

Faza civilnega postopka, v kateri je treba plačati fiksne stroške

Sodne takse v splošnih civilnih zadevah ter preživninskih zadevah in zakonskih sporih se plačajo ob vložitvi tožbe ali zahtevka. V družinskih zadevah se plačajo ob koncu postopka. Če ni drugega dogovora, odvetniki dobijo plačilo za opravljene storitve, ko je zadeva končana. Imajo pa zakonsko pravico do predplačila.

Fiksni stroški v kazenskih postopkih

Fiksni stroški strank v kazenskih postopkih

V kazenskih postopkih so sodni stroški naloženi šele ob izreku kazni za obtoženca. Višina plačila je določena na podlagi izrečene kazni in se giblje med 120 EUR in 900 EUR. Če ni bil sklenjen dogovor o nagradi, dobi odvetnik, bodisi kot zagovornik bodisi kot odvetnik zasebnega tožilca, nagrado za posamezne stopnje, ki so določene znotraj okvira, ki se po zakonu za ta namen določi v vsaki zadevi. Znesek za vsako stopnjo je zakonsko predpisan za vsak primer.

Faza kazenskega postopka, v kateri je treba plačati fiksne stroške

Sodni stroški se plačajo po izreku kazni. Če ne obstaja drugačen dogovor, odvetniki dobijo plačilo za opravljene storitve, ko je zadeva končana. Imajo pa zakonsko pravico do predplačila.

Fiksni stroški v ustavnih postopkih

Fiksni stroški strank v ustavnih postopkih

Za postopke pred Zveznim ustavnim sodiščem (Bundesverfassungsgericht) ni sodnih stroškov, razen za nadležne tožbe (člen 34 Zakona o Zveznem ustavnem sodišču (Bundesverfassungsgerichtsgesetzes)). Odvetnika (Rechtsanwalt) je treba pridobiti samo v primeru obravnave (člen 22 Zakona o Zveznem ustavnem sodišču).

Faza ustavnega postopka, v kateri je treba plačati fiksne stroške

Če ne obstaja drugačen dogovor, se odvetnikova nagrada v osnovi plača, ko je zadeva končana. Odvetniki pa imajo zakonsko pravico do predplačila.

Predhodne informacije, ki jih zagotovijo pravni zagovorniki

Pravice in obveznosti strank

Odvetniki so zavezani k temu, da strankam podajo popolne informacije in nasvete ter jim predlagajo najvarnejšo pot za dosego želenega cilja. Odvetniki morajo tudi izpostaviti morebitna tveganja v zadevi, tako da stranke lahko dobro obveščene ob sprejetju odločitve. Obseg posredovanih informacij je odvisen od odvetnikovega pogleda na to, kaj mora stranka vedeti. Odvetniki morajo odgovoriti na vprašanja strank v celoti in odkrito. Preden gre zadeva pred sodišče, morajo odvetniki razjasniti možnosti in tveganja v zvezi z nadaljevanjem pravdnega spora. To vključuje tveganja stroškov in možnosti za uspeh.

Odvetniki imajo posebno obveznost predložiti informacije v določenih primerih:

 • če je njihova nagrada določena na podlagi vrednosti zahtevka, morajo stranko o tem obvestiti, preden jih ta pooblasti (člen 49b(5) Zveznega odvetniškega kodeksa);
 • če se sklene sporazum o odvetnikovi nagradi, morajo odvetniki izpostaviti dejstvo, da bodo v primeru, da sodišče odobri povračilo stroškov, povrnjeni le zakonski stroški (člen 3a(1), tretji stavek, Zakona o odvetniški nagradi);
 • če se odvetniki s stranko dogovorijo, da bo ta plačala honorar glede na izid spora, morajo stranko opozoriti, da tak dogovor ne vpliva na druge stroške, ki jih je stranka lahko dolžna plačati (člen 4a(3), drugi stavek, Zakona o odvetniški nagradi);
 • preden se sklene dogovor o zastopanju stranke v postopkih na prvi stopnji pred delovnim sodiščem, morajo odvetniki stranki pojasniti, da stroški odvetnika ne bodo povrnjeni (člen 12a(1), drugi stavek, Zakona o delovnih sodiščih (Arbeitsgerichtsgesetz)).

Kako se določijo stroški – pravna podlaga

Kje najti informacije o pravni podlagi za stroške postopka v Nemčiji?

Besedila zakonov, ki določajo višino stroškov, so na voljo v knjigarnah ali pa so v najnovejših različicah na voljo brezplačno na internetu.

V katerih jezikih so na voljo informacije o pravni podlagi za stroške postopka v Nemčiji?

Informacije so v nemščini.

Kje najti dodatne informacije o stroških?

Informacije o stroških na spletni strani

Povezava se odpre v novem oknuZadnje različice zakonov so dostopne na uradni spletni strani Zveznega ministrstva za pravosodje. Različne zakone o stroških si lahko prenesete tako, da vnesete okrajšavo zakona (GKG, FamGKG, GvKostG in RVG).

Kje najti informacije o povprečnem trajanju različnih postopkov?

Zvezni urad za statistiko (Statistisches Bundesamt) izdaja letne serije statističnih publikacij o izvajanju sodne oblasti. Na primer, serija 10, podserija 2.1, ponuja podatke o trajanju civilnih postopkov v Nemčiji po posameznih deželah in okrožjih višjih deželnih sodišč (Oberlandesgericht). Podatki so na voljo za okrajna sodišča (Amtsgerichte) in deželna sodišča (Landgerichte) ter za višja deželna sodišča (Oberlandesgerichte) in postopke na prvi in drugi stopnji. Serija ne vsebuje statističnih podatkov o trajanju postopkov v različnih vrstah zadev.

Kje najti informacije o povprečnih skupnih stroških posameznih postopkov?

Na voljo so knjige s podrobnostmi o povprečnem tveganju stroškov za civilne postopke.

Davek na dodano vrednost

Kje najti informacije o davku na dodano vrednost? Kakšne so stopnje?

Sodišča in sodni izvršitelji ne plačujejo davka na dodano vrednost. Odvetniki morajo zaračunati DDV po 19-odstotni stopnji. Zaračuna se posebej kot strošek in ni vključen v njihove nagrade.

Pravna pomoč

Veljaven dohodkovni prag na področju civilnega prava

Pravna pomoč je na voljo vsem, ki zaradi osebnih in finančnih okoliščin ne morejo plačati stroškov postopka oziroma jih lahko plačajo le delno ali v obrokih. Načrtovano pravno sredstvo ali obramba morata zagotavljati razumno možnost uspeha in ne smeta biti neresna. Stranke morajo vseeno uporabiti svoja sredstva, kolikor je to razumno. Stranki se glede na njen dohodek lahko odobri pravna pomoč, ki ji je ni treba vrniti ali jo mora vrniti v obrokih. Zvezno ministrstvo za pravosodje (Bundesministerium der Justiz) (BMJ) je izdalo letak z naslovom Pravno svetovanje in pravna pomoč (Beratungshilfe und Prozesskostenhilfe), ki v obliki primerov odgovarja na najpogostejša vprašanja.

Veljaven dohodkovni prag za obdolžence v kazenskih postopkih

Dohodkovni pragi ne veljajo za obdolžence v kazenskih postopkih. Pravna pomoč se odobri po drugih merilih.

Veljaven dohodkovni prag za žrtve v kazenskih postopkih

Odobritev pravne pomoči je odvisna od dohodkovnega praga. Ti so fleksibilni in določeni v skladu s pričakovanimi stroški zadeve na eni in socialnim položajem stranke na drugi strani (obveznosti preživljanja, stroški bivanja). Pravna pomoč se lahko odobri tudi z obveznostjo vračila v obrokih.

Drugi pogoji za odobritev pravne pomoči žrtvam kaznivih dejanj

Žrtve določenih hudih kaznivih dejanj lahko zaprosijo za dodelitev brezplačnega pravnega svetovalca ne glede na svoje finančne okoliščine.

Drugi pogoji za odobritev pravne pomoči obdolžencem

Pravna pomoč za osumljence/obdolžence (dodelitev zagovornika po uradni dolžnosti) ni pogojena z višino dohodka, ampak le s pravom. Primarno se navezuje na težo kaznivega dejanja, možnost nekaterih pravnih posledic (kot so prepoved opravljanja poklica, zadržanje v psihiatrični ustanovi ali nevrološki bolnišnici), ali je obdolženec v preiskovalnem zaporu ali iz varnostnih razlogov v priporu, ali je bil prejšnji zagovornik odpuščen, zapletenost dejanskega in pravnega položaja, ali se je obdolženec zmožen braniti sam.

Brezplačni sodni postopki

Glede na člen 183 Zakona o socialnih sodiščih (Sozialgerichtsgesetz) (SGG) postopki pred socialnimi sodišči (Sozialgerichte) ne povzročijo stroškov za osebe, upravičene do prejemkov (to so zavarovane osebe, osebe, ki dobivajo prejemke, vključno s tistimi, ki dobivajo družinsko ali vdovsko pokojnino, invalidi in njihovi nasledniki, če so vpleteni v sodni postopek kot tožeče ali tožene stranke). Tožeče in tožene stranke v postopkih pred socialnimi sodišči, ki ne spadajo v kategorije iz člena 183 SGG, morajo plačati takso v skladu s členom 184 SGG (150 EUR za postopke pred socialnimi sodišči, 225 EUR za postopke pred deželnimi socialnimi sodišči (Landessozialgerichte), 300 EUR za postopke pred Zveznim socialnim sodiščem (Bundessozialgericht)). Člen 197a SGG predvideva odstopanja od teh posebnih pravil, kjer so stroški, ki so navadno plačljivi v skladu z Zakonom o sodnih stroških, veljavni tudi v postopkih pred socialnimi sodišči, če tožeča in tožena stranka nista med osebami, omenjenimi v členu 183 SGG.

Naslednje velja v kazenskih postopkih: če je obdolženec oproščen ali zadeva ne pride do sojenja ali so postopki proti obdolžencu opuščeni, se stroški (javni izdatki) in izdatki, ki jih ima obdolženec, načeloma plačajo iz javnega proračuna.

Kdaj mora stranka, ki v postopku ni uspela, plačati stroške stranke, ki je uspela?

Stranka, ki v postopku ni uspela, mora plačati stroške nasprotne stranke, če so bili ti nujni za ustrezen potek postopka; torej zakonske nagrade ter stroške odvetnika in potne stroške nasprotne stranke, vključno z izpadom dohodka zaradi prisotnosti na sodišču.

Nagrade izvedencem

Izvedenci, ki jih pokliče sodišče, dobijo nagrado na podlagi urne postavke, ki je določena z Zakonom o nagradah in nadomestilih v sodstvu (Justizvergütungs- und –entschädigungsgesetz) (JVEG) ter jo morajo plačati stranke v sodnem postopku.

Nagrada za izvedenca, ki ga zasebno najame stranka za pripravo na postopek, ni del procesnih stroškov, povračilo katerih se določi s sodbo. Te stroške je treba zahtevati posebej. Če se je stranka zatekla po nasvet k izvedencu, je povračilo odvisno od nujnosti njegove storitve v tej zadevi. Nagrade izvedenca, ki ga je pozvalo sodišče, plača stranka, ki v postopku ne uspe, ali če sta bili obe stranki deloma uspešni, morata obe plačati svoj delež nagrade na podlagi relativnega obsega zmage oziroma poraza.

Nagrade prevajalcem in tolmačem

Tolmači in prevajalci, ki jih pokliče sodišče, dobijo nagrado, ki je tudi določena z Zakonom o nagradah in nadomestilih v sodstvu (Justizvergütungs-und –entschädigungsgesetz) (JVEG) in jo plačajo stranke v sodnih postopkih. Tolmači so plačani na podlagi urne postavke, prevajalci dobijo plačilo po vrstici.

V kazenskih postopkih se stroški obdolženca ali zainteresirane stranke za tolmačenje in prevajanje, če sta nujna za obrambo ali uveljavljanje procesnih pravic, po navadi plačajo iz javnega proračuna.

Sorodne povezave

Povezava se odpre v novem oknuZvezno ministrstvo za pravosodje

Povezava se odpre v novem oknuDelovno združenje za mediacijo pri zvezi nemških odvetnikov

Povezava se odpre v novem oknuZvezno združenje za družinsko mediacijo

Povezava se odpre v novem oknuZvezno združenje za mediacijo

Povezava se odpre v novem oknuZvezno združenje za mediacijo v gospodarskih in delovnih sporih

Povezava se odpre v novem oknuCenter za mediacijo

Povezava se odpre v novem oknuOmbudsman za zasebno bančništvo

Povezava se odpre v novem oknuOmbudsman za javno bančništvo

Povezava se odpre v novem oknuSpravni odbor nemške centralne banke

Povezava se odpre v novem oknuOmbudsman nemške zadružne bančne skupine

Povezava se odpre v novem oknuOmbudsman zasebnih stanovanjskih hranilnic

Povezava se odpre v novem oknuOmbudsman deželnih stanovanjskih hranilnic

Povezava se odpre v novem oknuSpletna spravna služba za spore v spletnem poslovanju

Povezava se odpre v novem oknuSvetovalni in spravni odbori zdravniške zbornice

Povezava se odpre v novem oknuSpravni odbor na področju mobilnosti

Povezava se odpre v novem oknuSpravni odbor na področju turizma

Povezava se odpre v novem oknuSpravni odbor za lokalni prevoz v Severnem Porenju - Vestfaliji

Povezava se odpre v novem oknuOmbudsman za osebno zdravstveno zavarovanje in zavarovanje za nego

Povezava se odpre v novem oknuSpravni odbor nemške zveze direktorjev pogrebnih zavodov

Povezava se odpre v novem oknuSpravni odbor Zvezne agencije za omrežja

Povezava se odpre v novem oknuOmbudsman za nepremičnine nemške nepremičninske zveze

Povezava se odpre v novem oknuRazsodišča gospodarskih in trgovinskih zbornic

Povezava se odpre v novem oknuOdbor za dogovor o plačilih in nagradah

Povezava se odpre v novem oknuCentralna nemška zveza za avtomobilsko trgovino

Povezava se odpre v novem oknuZadnje različice zakonov

Zadnja posodobitev: 29/08/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Izvirna jezikovna različica te strani estonščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.

Stroški postopka - Estonija

Ta stran nudi informacije o sodnih stroških v Estoniji.

Predpisi, ki urejajo plačila za storitve zaposlenih v pravniških poklicih

Pravni svetovalci

Plačila pravnim svetovalcem se v Estoniji ne urejajo s predpisi.

Pravniki

Plačila pravnikom se v Estoniji ne urejajo s predpisi.

Odvetniki, pooblaščeni za zastopanje pred sodiščem

Plačila odvetnikom, pooblaščenim za zastopanje pred sodiščem, se v Estoniji ne urejajo s predpisi.

Sodni izvršitelji

Plačila sodnim izvršiteljem se v Estoniji urejajo z Povezava se odpre v novem oknuzakonom o sodnih izvršiteljih. Plačilo sodnemu izvršitelju je lahko sestavljeno iz plačila za sprožitev postopka, glavnega plačila za postopek in dodatnega plačila za izvršilne dejavnosti. Sodni izvršitelj lahko zaračuna tudi znesek za zagotovitev strokovne storitve.

Odvetniki

Plačila odvetnikom se v Estoniji ne urejajo s predpisi, temveč se določijo v pogodbi s stranko. Odvetnik ali vodja odvetniške pisarne stranki ponudi predračun in ji ga obrazloži. Stranka mu povrne stroške, ki so mu nastali pri zagotavljanju pravnih storitev.

Fiksni stroški

Fiksni stroški v civilnih postopkih

Fiksni stroški strank v civilnih postopkih

Fiksni stroški, ki jih imajo stranke v civilnih postopkih, so:

 • sodna taksa,
 • stroški zavarovanja razveljavitve,
 • stroški zavarovanja zahteve za razveljavitev zamudne sodbe,
 • stroški zavarovanja obnove postopka ali ponovne določitve kazni,
 • stroški sodnih izvršiteljev, ki vročijo procesne listine,
 • stroški objave sodnih pozivov ali obvestil v uradni publikaciji Ametlikud Teadaanded (uradne objave) ali časopisu,
 • plačilo izvedencem, tolmačem in prevajalcem,
 • drugi stroški obravnavanja zadeve in izvensodni stroški.

Faza civilnega postopka, v kateri je treba plačati fiksne stroške

Stranka, ki je vložila zahtevek za začetek postopka ali izvedbo procesnega dejanja, mora vnaprej plačati naslednje stroške:

 • sodno takso,
 • stroške zavarovanja razveljavitve,
 • stroške zavarovanja zahteve za razveljavitev zamudne sodbe,
 • stroške zavarovanja obnove postopka ali ponovne določitve kazni,
 • stroške sodnih izvršiteljev, ki posredujejo procesne listine,
 • stroške objave sodnih pozivov ali obvestil v uradni publikaciji Ametlikud Teadaanded (uradne objave) ali časopisu,
 • stroške pregleda zadeve v znesku, ki ga določi sodišče.

Razen če sodišče odloči drugače, mora stranka v postopku, ki je vložila zahtevek, zaradi katerega so nastali stroški, vnaprej poravnati zneske, ki jih zaračunajo izvedenci, tolmači in prevajalci.

Fiksni stroški v kazenskih postopkih

Fiksni stroški strank v kazenskih postopkih

Fiksni stroški strank v kazenskem postopku so določeni v Povezava se odpre v novem oknuzakonu o kazenskem postopku in se delijo na stroške postopka, posebne stroške in dodatne stroške.

Stroški postopka so:

 • ustrezno plačilo izbranemu zagovorniku ali zastopniku in drugi nujni stroški, ki jih ima stranka v postopku v zvezi s kazenskim postopkom;
 • zneski, ki se izplačajo žrtvam, pričam, izvedencem in usposobljenim osebam na podlagi člena 178 zakona o kazenskem postopku, razen stroškov, navedenih v členu 176(1)(1) zakona;
 • stroški državne sodnomedicinske institucije ali drugega državnega organa ali pravne osebe v zvezi z izvedbo izvedenskih ocen ali ugotavljanjem intoksikacije;
 • plačilo, določeno za postavljenega zagovornika, in njegovi stroški, če so upravičeni in razumni;
 • stroški, nastali pri kopiranju gradiva iz kazenskega spisa za zagovornika v skladu s členom 224(1) zakona o kazenskem postopku;
 • stroški hranjenja, pošiljanja in uničenja dokazov;
 • stroški v zvezi s hranjenjem, prenosom in uničenjem zaseženega premoženja;
 • stroški, nastali zaradi zavarovanja civilne tožbe;
 • odškodnine ob obsodilni sodbi;
 • drugi stroški, ki jih ima organ, ki vodi kazenski postopek med izvajanjem tega postopka, razen stroškov, ki se v skladu z zakonom o kazenskem postopku štejejo za posebne ali dodatne stroške.

Če ima stranka v postopku več zagovornikov ali zastopnikov, se plačilo zanje vključi v stroške postopka, če ne presega razumne ravni običajnega plačila enemu zagovorniku ali zastopniku.

Če se osumljeni ali obtoženi zagovarja sam, se stroški obrambe, potrebni za obramo, vključijo v stroške postopka. Čezmerni stroški, ki ne bi nastali, če bi sodeloval zagovornik, ne bodo vključeni v stroške postopka.

Stroški, ki nastanejo osebam, ki niso stranke v postopku, in se nanašajo na izvedbo izvedenskih analiz, se povrnejo v skladu s pogoji in pravili iz zakona o sodnomedicinskih preiskavah.

Posebni stroški so stroški, povezani s preložitvijo sodne obravnave, ker se je stranka v postopku ne udeleži, in stroški obvezne udeležbe.

Dodatni stroški so:

 • plačilo osebi, ki ni stranka v postopku, za informacije o dejstvih, povezanih s predmetom dokazovanja;
 • stroški zadržanja osumljenca ali obtoženca v priporu;
 • zneski, plačani tolmačem ali prevajalcem v skladu s členom 178 zakona o kazenskem postopku;
 • zneski, izplačani v kazenskem postopku v skladu z zakonom o nadomestilu za škodo, ki jo je država povzročila osebi zaradi neupravičenega odvzema prostosti;
 • stroški, ki so nastali državnim in lokalnim organom v zvezi s kazenskim postopkom in niso navedeni v členu 175(1)(1) ali (10) zakona o kazenskem postopku;
 • zneski, plačani zastopnikom prič v skladu s členom 671 zakona o kazenskem postopku.

Faza kazenskega postopka, v kateri je treba plačati fiksne stroške strank v postopku

 • Ob oprostilni sodbi stroške postopka povrne država. Če je sodba obsodilna, stroške postopka povrne obsojenec. V primeru delne oprostilne sodbe država stroške povrne v skladu z obsegom, v katerem je bil obtoženi oproščen. Obveznost povračila stroškov postopka nastane, ko končna odločba postane pravnomočna.
 • Če se civilna tožba zavrne, stroške postopka, povezane z zavarovanjem civilne tožbe, povrne oškodovanec. Če je civilni tožbi v celoti ugodeno, stroške postopka, povezane z zavarovanjem civilne tožbe, povrne obsojeni storilec ali toženec. Če je civilni tožbi delno ugodeno, sodišče stroške postopka, povezane z zavarovanjem civilne tožbe, ob upoštevanju vseh okoliščin razdeli med oškodovanca in obsojenega storilca ali toženca. Če se preizkus civilne tožbe zavrne, stroške postopka, povezane z zavarovanjem civilne tožbe, povrne država.

Fiksni stroški v ustavnih postopkih

Fiksni stroški strank v ustavnih postopkih

V Estoniji posamezniki ne morejo vlagati zahtev za oceno ustavnosti. Stroški ocene se krijejo iz državnega proračuna. Stroški za strokovnjake, ki sodelujejo v sodnih postopkih, se krijejo iz državnega proračuna pod enakimi pogoji, kot veljajo za plačila izvedencem v civilnih postopkih.

Faza ustavnega postopka, v kateri je treba plačati fiksne stroške strank v postopku

V ustavnih postopkih stranke v postopku nimajo fiksnih stroškov.

Predhodne informacije, ki jih zagotovijo pravni zastopniki

Pravice in obveznosti strank

Odvetniki morajo obvestiti stranke o celotnem obsegu dejavnosti, povezanih z zagotavljanjem pravnih storitev, in vseh povezanih stroških. Odvetnik ali vodja odvetniške pisarne stranki ponudi predračun in ji ga obrazloži.

Stroški udeležbe v postopkih

Stroški, ki jih krije stranka, ki je v postopku uspela

Stranka, ki je v postopku uspela, krije stroške plačila pravnega zastopnika ali svetovalca za tiste stroške, za katere sodišče meni, da so razumni in jih ne bi smela kriti stranka, ki v postopku ni uspela.

Stroški, ki jih krije stranka, ki v postopku ni uspela

V skladu z odločitvijo o stroških postopka mora stranka, ki v postopku ni uspela, povrniti stroške postopka stranke, ki je v postopku uspela, vključno s/z:

 • sodno takso,
 • jamstvom,
 • stroški, povezanimi s pričami, izvedenci, tolmači in prevajalci, ter stroški izvedenskega mnenja, ki ga pripravi oseba, ki ni stranka v postopku, pri čemer se slednji povrnejo na podlagi zakona o sodnomedicinskih preiskavah,
 • stroški pridobitve dokaznih listin in fizičnih dokazov,
 • stroški inšpekcijskega pregleda, vključno s potnimi stroški, ki jih je imelo sodišče,
 • stroški vročanja, posredovanja in izdaje procesnih listin,
 • stroški določitve vrednosti civilne zadeve,
 • stroški, povezanimi z zastopniki in svetovalci strank v postopku,
 • potnimi stroški, stroški poštnih in komunikacijskih storitev, stroški nastanitve in drugimi podobnimi stroški, ki jih imajo stranke v postopku v zvezi z njim,
 • zaslužkom ali drugimi stalnimi prihodki, ki jih izgubi stranka v postopku,
 • stroški zakonsko določenega predsodnega postopka, razen če je bila tožba vložena več kot šest mesecev po koncu predsodnega postopka,
 • plačilom sodnemu izvršitelju za zavarovanje tožbe in stroški izvršitve odločitve o zavarovanju tožbe,
 • plačilom sodnemu izvršitelju za vročitev procesnih listin,
 • stroški obravnave prošnje za pravno pomoč pri kritju stroškov postopka,
 • stroški pospešenega postopka za plačilni nalog,
 • stroški udeležbe v spravnem postopku, če je sodišče od strank zahtevalo udeležbo na podlagi člena 4(4) zakona o pravdnem postopku ali je postopek obvezen predsodni spravni postopek na podlagi člena 1(4) zakona o spravnem postopku.

Če mora stranka v postopku v skladu z odločitvijo sodišča o delitvi stroškov postopka kriti stroške, povezane s pravnim zastopnikom ali svetovalcem druge stranke v postopku, morajo biti stroški, ki jih določi sodišče, upravičeni in ne smejo biti višji, kot je potrebno. Stroški najema več zastopnikov se povrnejo samo, če so nastali zaradi zapletenosti zadeve ali potrebne zamenjave zastopnika.

Pravna podlaga za stroške postopka

Kje najti informacije o pravni podlagi za stroške postopka v Estoniji?

Pravna podlaga za stroške postopka:

 • zakon o pravdnem postopku,
 • zakon o sodnih izvršiteljih,
 • zakon o državnih taksah,
 • pravni akti, izdani na podlagi zakona o pravdnem postopku.

V katerih jezikih so na voljo informacije o pravni podlagi za stroške postopka v Estoniji?

Informacije o pravni podlagi za stroške postopka so na voljo v estonščini.

Angleški prevodi estonskih pravnih aktov, ki določajo stroške in njihovo pravno podlago, so na voljo na Povezava se odpre v novem oknuspletni strani Riigi Teataja (državni uradni list).

Kje najti informacije o mediaciji?

Ministrstvo za pravosodje je pristojno za izvajanje Povezava se odpre v novem oknuDirektive 2008/52/ES o nekaterih vidikih mediacije v civilnih in gospodarskih zadevah. Splošna vprašanja o mediaciji lahko pošljete na e-naslov ministrstva za pravosodje: Povezava se odpre v novem oknuinfo@just.ee.

Spravni postopek v civilnih zadevah je urejen z zakonom o spravnem postopku, ki določa pravice in obveznosti mediatorjev ter smernice za izvajanje in izvrševanje sporazumov, sklenjenih s pomočjo mediatorja. V skladu z navedenim zakonom lahko spravni postopek vodi:

 • fizična oseba, ki ji stranki v postopku zaupata nalogo vodenja postopka,
 • odvetnik;
 • notar,
 • v primeru, določenem z zadevnim zakonom, državni ali lokalni spravni organ.

Spravni postopek v upravnih zadevah je urejen z zakonom o postopku pred upravnimi sodišči, v kazenskih in prekrškovnih zadevah pa z zakonom o kazenskem postopku.

Kar zadeva uporabo mediacije v družinskem pravu, ministrstvo za socialne zadeve spodbuja razvoj dejavnosti družinskih mediatorjev. Na spletni strani Povezava se odpre v novem oknuzdruženja mediatorjev Estonije so na voljo informacije v estonščini in angleščini. Povezava se odpre v novem oknuEstonska zveza za dobrobit otrok – nepridobitna organizacija, ki podpira pravice otrok – pa zagotavlja svetovanje staršem, ki se želijo razvezati ali ločiti, in jih zaradi zaščite interesov otrok spodbuja k uporabi storitev spravnih posredovalcev. Zveza organizira tudi usposabljanje na področju družinske mediacije.

Kje najti dodatne informacije o stroških?

Spletna stran o stroških

Stroški, povezani s sodnimi postopki, in njihova višina so odvisni od trajanja in vrste sodne zadeve. Osnovni viri informacij o stroških, povezanih s sodnimi postopki, so zakoni o sodnih postopkih in zakon o državnih taksah. Ministrstvo za pravosodje objavlja in ureja uradno publikacijo Povezava se odpre v novem oknuRiigi Teataja (državni uradni list), ki omogoča dostop do:

 • zakonov in uredb,
 • uredb z zakonsko močjo predsednika republike,
 • odločb vrhovnega sodišča in mednarodnih sporazumov,
 • uredb samoupravnih lokalnih skupnosti.

Riigi Teataja vsebuje uradna prečiščena besedila zakonov, vladnih uredb in odredb, ministrskih uredb, uredb predsednika Eesti Pank (Banke Estonije), uredb državnega volilnega odbora, sklepov parlamenta, uredb občinskih in mestnih svetov ter uredb občinskih in mestnih uprav. Zakonodaja in drugi dokumenti, ki so objavljeni v Riigi Teataja, so na voljo od leta 1990.

Analiza prakse določanja pravnih stroškov v civilnih postopkih je objavljena na Povezava se odpre v novem oknuspletni strani vrhovnega sodišča.

Kje najti informacije o povprečnem trajanju različnih postopkov?

Na Povezava se odpre v novem oknuspletni strani sodišč so na voljo statistični podatki o postopkih pred sodišči prve in druge stopnje od leta 1996.

Kje najti informacije o povprečnih skupnih stroških posameznih postopkov?

•   Sodna taksa, ki jo je treba plačati za posamezne vrste postopkov, je določena v Povezava se odpre v novem oknuzakonu o državnih taksah.

•   Plačila sodnim izvršiteljem so določena v Povezava se odpre v novem oknuzakonu o sodnih izvršiteljih.

•   Statistični podatki o povprečnih skupnih stroških posameznih vrst postopkov niso na voljo.

Davek na dodano vrednost

Kako se zagotavljajo takšne informacije?

Pri plačilih sodnim izvršiteljem se obračuna 20-odstotni DDV.

Za povrnitev DDV, ki se obračuna na stroške postopka, mora prijavitelj dokazati, da ni zavezanec za DDV ali da DDV ne more dobiti povrnjenega iz drugih razlogov.

Kakšne so veljavne stopnje?

Od 1. julija 2009 je stopnja DDV v Estoniji 20 %.

Pravna pomoč

Dohodkovni prag na področju civilnega pravosodja

Pravna pomoč je na voljo, če stroški pravnih storitev za več kot dvakrat presegajo prosilčev povprečni mesečni dohodek, ki se izračuna na podlagi povprečnega mesečnega dohodka v zadnjih štirih mesecih pred vložitvijo prošnje.

Davki in plačila obveznega zavarovanja, stroški preživninskih obveznosti ter upravičeni stroški, povezani z nastanitvijo in prevozom, se odštejejo od izračunanega rezultata.

Drugi pogoji, povezani z dodelitvijo pravne pomoči oškodovancem

Država lahko dodeli pravno pomoč v skladu z zakonom o pravdnem postopku. Vrste pravne pomoči, ki jih zagotavlja država, ter pogoji in pravila za pridobitev takih vrst pravne pomoči so določeni v Povezava se odpre v novem oknuzakonu o državni pravni pomoči.

Pravna pomoč se lahko dodeli fizični osebi, ki ima ob vložitvi prošnje stalno prebivališče v Estoniji ali drugi državi članici Evropske unije. Stalno prebivališče osebe se ugotavlja na podlagi člena 59 Uredbe Sveta (ES) št. 44/2001 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah. Drugim fizičnim osebam se pravna pomoč lahko dodeli samo, če so do nje upravičene na podlagi mednarodnega sporazuma.

Državna pravna pomoč se ne dodeli, če:

 • je prosilec sposoben sam braniti svoje pravice;
 • prosilec nima pravice, za katere zaščito zaproša za pravno pomoč;
 • bi prosilec lahko kril stroške pravnih storitev iz lastnega premoženja, ki ga je mogoče prodati brez večjih težav;
 • se pričakuje, da stroški pravnih storitev ne bodo za več kot dvakrat presegli prosilčevega povprečnega mesečnega dohodka, ki se izračuna na podlagi povprečnega mesečnega dohodka v zadnjih štirih mesecih pred vložitvijo prošnje ter od katerega se odštejejo davki in plačila obveznega zavarovanja, stroški preživninskih obveznosti ter upravičeni stroški, povezani z nastanitvijo in prevozom;
 • iz okoliščin jasno izhaja le majhna verjetnost, da bo prosilec sposoben braniti svoje pravice;
 • se prošnja vloži zaradi vložitve odškodninskega zahtevka za nematerialno škodo in v zadevi ni pomembnega javnega interesa;
 • spor zadeva poslovno dejavnost prosilca in ne vpliva na njegove pravice, ki niso povezane s to poslovno dejavnostjo;
 • se prošnja vloži za zaščito blagovne znamke, patenta, uporabnega ali industrijskega modela, topografij integriranih vezij ali drugih vrst pravic intelektualne lastnine, razen pravic, ki izhajajo iz zakona o avtorskih pravicah;
 • ima prosilec jasne skupne interese z osebo, ki ni upravičena do pravne pomoči; v tem primeru obstaja tveganje, da bi se lahko prejeta pravna pomoč prenesla na neupravičeno osebo;
 • se prošnja vloži za zaščito pravice, ki je bila prenesena na prosilca, in je mogoče sklepati, da je bila ta pravica na prosilca prenesena z namenom pridobitve državne pravne pomoči;
 • so pravne storitve zagotovljene s pogodbo o zavarovanju stroškov postopka, ki jo je sklenil prosilec, ali na podlagi obveznega zavarovanja;
 • je morebitna korist prosilca v tej zadevi nesorazmerno majhna v primerjavi s predvidenimi stroški, ki bi jih imela država z zagotavljanjem pravne pomoči.

Več informacij o državni pravni pomoči je na voljo na Povezava se odpre v novem oknuspletni strani estonske odvetniške zbornice.

Drugi pogoji, povezani z dodelitvijo pravne pomoči osumljencem in tožencem

Za dodelitev pravne pomoči osumljencem ali tožencem veljajo enaki pogoji kot za oškodovance.

Brezplačni sodni postopki

V zakonu o državnih taksah so določene okoliščine, v katerih je mogoča oprostitev plačila državnih taks. V sodnem postopku so plačila sodne takse oproščena naslednja dejanja:

 • pregled ugovora ali pritožbe, s katero se zahteva plačilo ali plača, razglasitev ničnosti prekinitve pogodbe o zaposlitvi, vrnitev na delovno mesto ali sprememba besedila podlage za prenehanje delovnega razmerja;
 • pregled pritožbe, s katero se zahteva preživnina, pri preživninskem zahtevku za otroke pa zahtevek za pospešeni postopek za plačilni nalog;
 • pregled odškodninskega zahtevka zaradi protipravne obsodbe, protipravnega kazenskega pregona, protipravnega preventivnega pripora in drugih vrst neupravičenega odvzema prostosti ter pregled odškodninskega zahtevka zaradi materialne škode, ki je nastala zaradi protipravnega izreka kazni za prekršek;
 • prva izdaja sodnih listin v zvezi s kazensko zadevo;
 • postopek za napotitev osebe v ustanovo zaprtega tipa;
 • pregled zahtevka za povračilo premoženja, ki je bilo zaseženo ali zapuščeno v povezavi s protipravnimi prisilnimi ukrepi, in odškodninskega zahtevka;
 • pregled zadeve, v kateri se dokazuje trajanje pokojninske dobe;
 • pregled ugovora v upravni zadevi;
 • pregled prošnje za oprostitev plačil notarjem in predložitev ugovora zoper odločitev sodišča v taki zadevi;
 • pregled prošnje za pravno pomoč in predložitev ugovora zoper odločitev sodišča v taki zadevi;
 • pregled ugovora ali pritožbe v zvezi s škodo, ki je nastala zaradi telesne poškodbe ali druge motnje ali smrti glavnega hranilca;
 • izdelava kopije do petih strani procesnih listin v upravni zadevi.

Plačila sodnih taks so oproščena naslednja dejanja:

 • vložitev ugovora mladoletne osebe zoper odločitev sodišča v zadevi, v kateri ji je zakonsko dodeljena neodvisna pravica do pritožbe;
 • zadeva, ki jo vloži prosilec za pokojnino ali podporo zaradi nepravilnega izplačila ali neizplačila pokojnine ali podpore;
 • vložitev pritožbe fizične osebe zoper odločitev volilnega odbora;
 • vložitev zahtevka skrbniške ustanove za odvzem starševskih pravic ali imenovanje skrbnika mladoletne osebe ali drugega zahtevka, vloženega v interesu otroka, za katerega je ta ustanova odgovorna;
 • vložitev predloga davčnih organov za uvedbo stečajnega postopka ali drugega zahtevka v zvezi s postopki zaradi nesolventnosti in v zadevah, vloženih za določitev višine davka;
 • vložitev pritožbe okrajne uprave v skladu s pravili, ki temeljijo na zakonu o zemljiški reformi, glede opravljanja nalog hipotekarnega upnika v zadevi, povezani s hipoteko, v korist države;
 • predložitev zahtevka sodnega izvršitelja sodišču v zvezi z opravljanjem izvršilnega postopka na podlagi zakona o izvršilnem postopku in vložitev ugovora zoper odločitev sodišča v zvezi z izvršilnim postopkom v skladu s členom 599 zakona o pravdnem postopku.

Kdaj mora stranka, ki v postopku ni uspela, plačati stroške stranke, ki je uspela?

Sodišče, ki odloča v zadevi, v sodni odločbi ali odločitvi o koncu postopka določi, kako se stroški postopka razdelijo med strankama. Sodišče mora določiti, katere stroške postopka ali po potrebi kolikšen delež stroškov postopka mora kriti vsaka stranka. Če višje sodišče spremeni sodbo ali izda novo sodbo, ne da bi zadevo predložilo v novo obravnavo, mora sodišče skladno s tem po potrebi spremeniti razdelitev stroškov postopka.

Stranka v sodnem postopku ima pravico, da od sodišča prve stopnje, ki je odločalo v zadevi, zahteva, naj določi denarni znesek stroškov postopka na podlagi sorazmerne delitve stroškov, določene v sodbi sodišča. Stranka v sodnem postopku lahko to stori v 30 dneh od začetka veljavnosti odločbe sodišča o razdelitvi stroškov. Zahtevku je treba priložiti seznam stroškov postopka, ki vsebuje tudi podrobne podatke o sestavi teh stroškov. Sodišče lahko določi rok, do katerega mora stranka v postopku predložiti dodatne podatke o stroških postopka, ki jih želi povrnjene, ali od stranke zahteva, naj zagotovi dokazila o teh stroških. Sodišče nasprotni stranki takoj posreduje zahtevek za določitev stroškov postopka ter seznam stroškov postopka in dokazila o stroških.

Nasprotna stranka lahko po vročitvi zahtevka v roku, ki ga določi sodišče, vloži ugovor. Rok za odgovor ne sme biti krajši od sedmih dni. Dodelitev pravne pomoči ne izključuje ali omejuje obveznosti prejemnika pravne pomoči, da v skladu s sodbo sodišča povrne stroške, ki jih je imela nasprotna stranka. Neuspela stranka krije svoje stroške postopka v celoti, tudi kadar je oproščena plačila stroškov postopka ali kadar ji je bila za plačilo teh stroškov dodeljena pravna pomoč.

Če sodišče tožbi ugodi, odredi, naj toženec plača delež stroškov postopka, katerih plačila je tožnik oproščen ali ki jih lahko plača v obrokih. Ta znesek, ki je sorazmeren s tistim delom tožbe, ki mu je bilo ugodeno, je treba vplačati v javna sredstva.

Plačila izvedencem

Razen če sodišče odredi drugače, mora osnovne stroške postopka v obsegu, ki ga določi sodišče, plačati stranka, ki je vložila zahtevek, v zvezi s katerim so stroški nastali. Če obe stranki vložita zahtevek ali če izvedenca povabi sodišče, se stroški enakovredno razdelijo med stranki.

Izvedenci prejmejo plačilo glede na opravljene naloge. Urne postavke je treba izplačati v znesku, ki je med najnižjo in najvišjo urno postavko, določeno v vladni uredbi. Izvedencem se za izvedensko mnenje plača od deset- do štiridesetkratnik najnižje urne postavke. Pri določitvi urne postavke, ki jo je treba plačati, sodišče upošteva:

 • kvalifikacije izvedenca,
 • zapletenost dela,
 • neizogibne stroške, ki so nastali zaradi uporabe potrebnih sredstev,
 • posebne okoliščine, v katerih je izvedenec opravil zahtevano delo.

Povrniti je treba tudi stroške, povezane s pripravo in oblikovanjem izvedenskega mnenja, vključno s stroški pomožnega osebja ter materialov in sredstev, uporabljenih pri preiskavi, ter vse stroške, nastale zaradi sodnega postopka, zlasti v zvezi s prehrano in nastanitvijo.

Znesek, ki ga je treba plačati izvedencu, in njegove stroške, ki jih je treba povrniti, določi sodišče, ki je naročilo njegove storitve.

Izvedenci prejmejo plačilo samo, če vložijo zahtevo. Če je izvedenec izpolnil svojo obveznost, mu sodišče zagotovi plačilo ne glede na to, ali so stranke v postopku vnaprej poravnale stroške ali pa je sodišče odredilo, da morajo stranke povrniti stroške.

Plačila izvedencem in stroški javne sodnomedicinske ustanove, povezani s pripravo izvedenskega mnenja, so del stroškov postopka, ki jih stranka, ki v postopku ni uspela, povrne enako kot stroške postopka.

Plačila prevajalcem in tolmačem

Zunanji tolmači, ki sodelujejo v sodnem postopku, prejmejo za tolmačenje od dva- do štiridesetkratnik najnižje državne urne postavke Prevajalci prejmejo plačilo na stran prevoda, ki je največ dvajsetkratnik najnižje urne postavke.

Znesek, ki ga je treba plačati tolmačem ali prevaja

Predpisi, ki urejajo plačila za storitve zaposlenih v pravniških poklicih

Pravni svetovalci

Plačila pravnim svetovalcem se v Estoniji ne urejajo s predpisi.

Pravniki

Plačila pravnikom se v Estoniji ne urejajo s predpisi.

Odvetniki, pooblaščeni za zastopanje pred sodiščem

Plačila odvetnikom, pooblaščenim za zastopanje pred sodiščem, se v Estoniji ne urejajo s predpisi.

Sodni izvršitelji

Plačila sodnim izvršiteljem se v Estoniji urejajo z Povezava se odpre v novem oknuzakonom o sodnih izvršiteljih. Plačilo sodnemu izvršitelju je lahko sestavljeno iz plačila za sprožitev postopka, glavnega plačila za postopek in dodatnega plačila za izvršilne dejavnosti. Sodni izvršitelj lahko zaračuna tudi znesek za zagotovitev strokovne storitve.

Odvetniki

Plačila odvetnikom se v Estoniji ne urejajo s predpisi, temveč se določijo v pogodbi s stranko. Odvetnik ali vodja odvetniške pisarne stranki ponudi predračun in ji ga obrazloži. Stranka mu povrne stroške, ki so mu nastali pri zagotavljanju pravnih storitev.

Fiksni stroški

Fiksni stroški v civilnih postopkih

Fiksni stroški strank v civilnih postopkih

Fiksni stroški, ki jih imajo stranke v civilnih postopkih, so:

 • sodna taksa,
 • stroški zavarovanja razveljavitve,
 • stroški zavarovanja zahteve za razveljavitev zamudne sodbe,
 • stroški zavarovanja obnove postopka ali ponovne določitve kazni,
 • stroški sodnih izvršiteljev, ki vročijo procesne listine,
 • stroški objave sodnih pozivov ali obvestil v uradni publikaciji Ametlikud Teadaanded (uradne objave) ali časopisu,
 • plačilo izvedencem, tolmačem in prevajalcem,
 • drugi stroški obravnavanja zadeve in izvensodni stroški.

Faza civilnega postopka, v kateri je treba plačati fiksne stroške

Stranka, ki je vložila zahtevek za začetek postopka ali izvedbo procesnega dejanja, mora vnaprej plačati naslednje stroške:

 • sodno takso,
 • stroške zavarovanja razveljavitve,
 • stroške zavarovanja zahteve za razveljavitev zamudne sodbe,
 • stroške zavarovanja obnove postopka ali ponovne določitve kazni,
 • stroške sodnih izvršiteljev, ki posredujejo procesne listine,
 • stroške objave sodnih pozivov ali obvestil v uradni publikaciji Ametlikud Teadaanded (uradne objave) ali časopisu,
 • stroške pregleda zadeve v znesku, ki ga določi sodišče.

Razen če sodišče odloči drugače, mora stranka v postopku, ki je vložila zahtevek, zaradi katerega so nastali stroški, vnaprej poravnati zneske, ki jih zaračunajo izvedenci, tolmači in prevajalci.

Fiksni stroški v kazenskih postopkih

Fiksni stroški strank v kazenskih postopkih

Fiksni stroški strank v kazenskem postopku so določeni v Povezava se odpre v novem oknuzakonu o kazenskem postopku in se delijo na stroške postopka, posebne stroške in dodatne stroške.

Stroški postopka so:

 • ustrezno plačilo izbranemu zagovorniku ali zastopniku in drugi nujni stroški, ki jih ima stranka v postopku v zvezi s kazenskim postopkom;
 • zneski, ki se izplačajo žrtvam, pričam, izvedencem in usposobljenim osebam na podlagi člena 178 zakona o kazenskem postopku, razen stroškov, navedenih v členu 176(1)(1) zakona;
 • stroški državne sodnomedicinske institucije ali drugega državnega organa ali pravne osebe v zvezi z izvedbo izvedenskih ocen ali ugotavljanjem intoksikacije;
 • plačilo, določeno za postavljenega zagovornika, in njegovi stroški, če so upravičeni in razumni;
 • stroški, nastali pri kopiranju gradiva iz kazenskega spisa za zagovornika v skladu s členom 224(1) zakona o kazenskem postopku;
 • stroški hranjenja, pošiljanja in uničenja dokazov;
 • stroški v zvezi s hranjenjem, prenosom in uničenjem zaseženega premoženja;
 • stroški, nastali zaradi zavarovanja civilne tožbe;
 • odškodnine ob obsodilni sodbi;
 • drugi stroški, ki jih ima organ, ki vodi kazenski postopek med izvajanjem tega postopka, razen stroškov, ki se v skladu z zakonom o kazenskem postopku štejejo za posebne ali dodatne stroške.

Če ima stranka v postopku več zagovornikov ali zastopnikov, se plačilo zanje vključi v stroške postopka, če ne presega razumne ravni običajnega plačila enemu zagovorniku ali zastopniku.

Če se osumljeni ali obtoženi zagovarja sam, se stroški obrambe, potrebni za obramo, vključijo v stroške postopka. Čezmerni stroški, ki ne bi nastali, če bi sodeloval zagovornik, ne bodo vključeni v stroške postopka.

Stroški, ki nastanejo osebam, ki niso stranke v postopku, in se nanašajo na izvedbo izvedenskih analiz, se povrnejo v skladu s pogoji in pravili iz zakona o sodnomedicinskih preiskavah.

Posebni stroški so stroški, povezani s preložitvijo sodne obravnave, ker se je stranka v postopku ne udeleži, in stroški obvezne udeležbe.

Dodatni stroški so:

 • plačilo osebi, ki ni stranka v postopku, za informacije o dejstvih, povezanih s predmetom dokazovanja;
 • stroški zadržanja osumljenca ali obtoženca v priporu;
 • zneski, plačani tolmačem ali prevajalcem v skladu s členom 178 zakona o kazenskem postopku;
 • zneski, izplačani v kazenskem postopku v skladu z zakonom o nadomestilu za škodo, ki jo je država povzročila osebi zaradi neupravičenega odvzema prostosti;
 • stroški, ki so nastali državnim in lokalnim organom v zvezi s kazenskim postopkom in niso navedeni v členu 175(1)(1) ali (10) zakona o kazenskem postopku;
 • zneski, plačani zastopnikom prič v skladu s členom 671 zakona o kazenskem postopku.

Faza kazenskega postopka, v kateri je treba plačati fiksne stroške strank v postopku

 • Ob oprostilni sodbi stroške postopka povrne država. Če je sodba obsodilna, stroške postopka povrne obsojenec. V primeru delne oprostilne sodbe država stroške povrne v skladu z obsegom, v katerem je bil obtoženi oproščen. Obveznost povračila stroškov postopka nastane, ko končna odločba postane pravnomočna.
 • Če se civilna tožba zavrne, stroške postopka, povezane z zavarovanjem civilne tožbe, povrne oškodovanec. Če je civilni tožbi v celoti ugodeno, stroške postopka, povezane z zavarovanjem civilne tožbe, povrne obsojeni storilec ali toženec. Če je civilni tožbi delno ugodeno, sodišče stroške postopka, povezane z zavarovanjem civilne tožbe, ob upoštevanju vseh okoliščin razdeli med oškodovanca in obsojenega storilca ali toženca. Če se preizkus civilne tožbe zavrne, stroške postopka, povezane z zavarovanjem civilne tožbe, povrne država.

Fiksni stroški v ustavnih postopkih

Fiksni stroški strank v ustavnih postopkih

V Estoniji posamezniki ne morejo vlagati zahtev za oceno ustavnosti. Stroški ocene se krijejo iz državnega proračuna. Stroški za strokovnjake, ki sodelujejo v sodnih postopkih, se krijejo iz državnega proračuna pod enakimi pogoji, kot veljajo za plačila izvedencem v civilnih postopkih.

Faza ustavnega postopka, v kateri je treba plačati fiksne stroške strank v postopku

V ustavnih postopkih stranke v postopku nimajo fiksnih stroškov.

Predhodne informacije, ki jih zagotovijo pravni zastopniki

Pravice in obveznosti strank

Odvetniki morajo obvestiti stranke o celotnem obsegu dejavnosti, povezanih z zagotavljanjem pravnih storitev, in vseh povezanih stroških. Odvetnik ali vodja odvetniške pisarne stranki ponudi predračun in ji ga obrazloži.

Stroški udeležbe v postopkih

Stroški, ki jih krije stranka, ki je v postopku uspela

Stranka, ki je v postopku uspela, krije stroške plačila pravnega zastopnika ali svetovalca za tiste stroške, za katere sodišče meni, da so razumni in jih ne bi smela kriti stranka, ki v postopku ni uspela.

Stroški, ki jih krije stranka, ki v postopku ni uspela

V skladu z odločitvijo o stroških postopka mora stranka, ki v postopku ni uspela, povrniti stroške postopka stranke, ki je v postopku uspela, vključno s/z:

 • sodno takso,
 • jamstvom,
 • stroški, povezanimi s pričami, izvedenci, tolmači in prevajalci, ter stroški izvedenskega mnenja, ki ga pripravi oseba, ki ni stranka v postopku, pri čemer se slednji povrnejo na podlagi zakona o sodnomedicinskih preiskavah,
 • stroški pridobitve dokaznih listin in fizičnih dokazov,
 • stroški inšpekcijskega pregleda, vključno s potnimi stroški, ki jih je imelo sodišče,
 • stroški vročanja, posredovanja in izdaje procesnih listin,
 • stroški določitve vrednosti civilne zadeve,
 • stroški, povezanimi z zastopniki in svetovalci strank v postopku,
 • potnimi stroški, stroški poštnih in komunikacijskih storitev, stroški nastanitve in drugimi podobnimi stroški, ki jih imajo stranke v postopku v zvezi z njim,
 • zaslužkom ali drugimi stalnimi prihodki, ki jih izgubi stranka v postopku,
 • stroški zakonsko določenega predsodnega postopka, razen če je bila tožba vložena več kot šest mesecev po koncu predsodnega postopka,
 • plačilom sodnemu izvršitelju za zavarovanje tožbe in stroški izvršitve odločitve o zavarovanju tožbe,
 • plačilom sodnemu izvršitelju za vročitev procesnih listin,
 • stroški obravnave prošnje za pravno pomoč pri kritju stroškov postopka,
 • stroški pospešenega postopka za plačilni nalog,
 • stroški udeležbe v spravnem postopku, če je sodišče od strank zahtevalo udeležbo na podlagi člena 4(4) zakona o pravdnem postopku ali je postopek obvezen predsodni spravni postopek na podlagi člena 1(4) zakona o spravnem postopku.

Če mora stranka v postopku v skladu z odločitvijo sodišča o delitvi stroškov postopka kriti stroške, povezane s pravnim zastopnikom ali svetovalcem druge stranke v postopku, morajo biti stroški, ki jih določi sodišče, upravičeni in ne smejo biti višji, kot je potrebno. Stroški najema več zastopnikov se povrnejo samo, če so nastali zaradi zapletenosti zadeve ali potrebne zamenjave zastopnika.

Pravna podlaga za stroške postopka

Kje najti informacije o pravni podlagi za stroške postopka v Estoniji?

Pravna podlaga za stroške postopka:

 • zakon o pravdnem postopku,
 • zakon o sodnih izvršiteljih,
 • zakon o državnih taksah,
 • pravni akti, izdani na podlagi zakona o pravdnem postopku.

V katerih jezikih so na voljo informacije o pravni podlagi za stroške postopka v Estoniji?

Informacije o pravni podlagi za stroške postopka so na voljo v estonščini.

Angleški prevodi estonskih pravnih aktov, ki določajo stroške in njihovo pravno podlago, so na voljo na Povezava se odpre v novem oknuspletni strani Riigi Teataja (državni uradni list).

Kje najti informacije o mediaciji?

Ministrstvo za pravosodje je pristojno za izvajanje Povezava se odpre v novem oknuDirektive 2008/52/ES o nekaterih vidikih mediacije v civilnih in gospodarskih zadevah. Splošna vprašanja o mediaciji lahko pošljete na e-naslov ministrstva za pravosodje: Povezava se odpre v novem oknuinfo@just.ee.

Spravni postopek v civilnih zadevah je urejen z zakonom o spravnem postopku, ki določa pravice in obveznosti mediatorjev ter smernice za izvajanje in izvrševanje sporazumov, sklenjenih s pomočjo mediatorja. V skladu z navedenim zakonom lahko spravni postopek vodi:

 • fizična oseba, ki ji stranki v postopku zaupata nalogo vodenja postopka,
 • odvetnik;
 • notar,
 • v primeru, določenem z zadevnim zakonom, državni ali lokalni spravni organ.

Spravni postopek v upravnih zadevah je urejen z zakonom o postopku pred upravnimi sodišči, v kazenskih in prekrškovnih zadevah pa z zakonom o kazenskem postopku.

Kar zadeva uporabo mediacije v družinskem pravu, ministrstvo za socialne zadeve spodbuja razvoj dejavnosti družinskih mediatorjev. Na spletni strani Povezava se odpre v novem oknuzdruženja mediatorjev Estonije so na voljo informacije v estonščini in angleščini. Povezava se odpre v novem oknuEstonska zveza za dobrobit otrok – nepridobitna organizacija, ki podpira pravice otrok – pa zagotavlja svetovanje staršem, ki se želijo razvezati ali ločiti, in jih zaradi zaščite interesov otrok spodbuja k uporabi storitev spravnih posredovalcev. Zveza organizira tudi usposabljanje na področju družinske mediacije.

Kje najti dodatne informacije o stroških?

Spletna stran o stroških

Stroški, povezani s sodnimi postopki, in njihova višina so odvisni od trajanja in vrste sodne zadeve. Osnovni viri informacij o stroških, povezanih s sodnimi postopki, so zakoni o sodnih postopkih in zakon o državnih taksah. Ministrstvo za pravosodje objavlja in ureja uradno publikacijo Povezava se odpre v novem oknuRiigi Teataja (državni uradni list), ki omogoča dostop do:

 • zakonov in uredb,
 • uredb z zakonsko močjo predsednika republike,
 • odločb vrhovnega sodišča in mednarodnih sporazumov,
 • uredb samoupravnih lokalnih skupnosti.

Riigi Teataja vsebuje uradna prečiščena besedila zakonov, vladnih uredb in odredb, ministrskih uredb, uredb predsednika Eesti Pank (Banke Estonije), uredb državnega volilnega odbora, sklepov parlamenta, uredb občinskih in mestnih svetov ter uredb občinskih in mestnih uprav. Zakonodaja in drugi dokumenti, ki so objavljeni v Riigi Teataja, so na voljo od leta 1990.

Analiza prakse določanja pravnih stroškov v civilnih postopkih je objavljena na Povezava se odpre v novem oknuspletni strani vrhovnega sodišča.

Kje najti informacije o povprečnem trajanju različnih postopkov?

Na Povezava se odpre v novem oknuspletni strani sodišč so na voljo statistični podatki o postopkih pred sodišči prve in druge stopnje od leta 1996.

Kje najti informacije o povprečnih skupnih stroških posameznih postopkov?

•   Sodna taksa, ki jo je treba plačati za posamezne vrste postopkov, je določena v Povezava se odpre v novem oknuzakonu o državnih taksah.

•   Plačila sodnim izvršiteljem so določena v Povezava se odpre v novem oknuzakonu o sodnih izvršiteljih.

•   Statistični podatki o povprečnih skupnih stroških posameznih vrst postopkov niso na voljo.

Davek na dodano vrednost

Kako se zagotavljajo takšne informacije?

Pri plačilih sodnim izvršiteljem se obračuna 20-odstotni DDV.

Za povrnitev DDV, ki se obračuna na stroške postopka, mora prijavitelj dokazati, da ni zavezanec za DDV ali da DDV ne more dobiti povrnjenega iz drugih razlogov.

Kakšne so veljavne stopnje?

Od 1. julija 2009 je stopnja DDV v Estoniji 20 %.

Pravna pomoč

Dohodkovni prag na področju civilnega pravosodja

Pravna pomoč je na voljo, če stroški pravnih storitev za več kot dvakrat presegajo prosilčev povprečni mesečni dohodek, ki se izračuna na podlagi povprečnega mesečnega dohodka v zadnjih štirih mesecih pred vložitvijo prošnje.

Davki in plačila obveznega zavarovanja, stroški preživninskih obveznosti ter upravičeni stroški, povezani z nastanitvijo in prevozom, se odštejejo od izračunanega rezultata.

Drugi pogoji, povezani z dodelitvijo pravne pomoči oškodovancem

Država lahko dodeli pravno pomoč v skladu z zakonom o pravdnem postopku. Vrste pravne pomoči, ki jih zagotavlja država, ter pogoji in pravila za pridobitev takih vrst pravne pomoči so določeni v Povezava se odpre v novem oknuzakonu o državni pravni pomoči.

Pravna pomoč se lahko dodeli fizični osebi, ki ima ob vložitvi prošnje stalno prebivališče v Estoniji ali drugi državi članici Evropske unije. Stalno prebivališče osebe se ugotavlja na podlagi člena 59 Uredbe Sveta (ES) št. 44/2001 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah. Drugim fizičnim osebam se pravna pomoč lahko dodeli samo, če so do nje upravičene na podlagi mednarodnega sporazuma.

Državna pravna pomoč se ne dodeli, če:

 • je prosilec sposoben sam braniti svoje pravice;
 • prosilec nima pravice, za katere zaščito zaproša za pravno pomoč;
 • bi prosilec lahko kril stroške pravnih storitev iz lastnega premoženja, ki ga je mogoče prodati brez večjih težav;
 • se pričakuje, da stroški pravnih storitev ne bodo za več kot dvakrat presegli prosilčevega povprečnega mesečnega dohodka, ki se izračuna na podlagi povprečnega mesečnega dohodka v zadnjih štirih mesecih pred vložitvijo prošnje ter od katerega se odštejejo davki in plačila obveznega zavarovanja, stroški preživninskih obveznosti ter upravičeni stroški, povezani z nastanitvijo in prevozom;
 • iz okoliščin jasno izhaja le majhna verjetnost, da bo prosilec sposoben braniti svoje pravice;
 • se prošnja vloži zaradi vložitve odškodninskega zahtevka za nematerialno škodo in v zadevi ni pomembnega javnega interesa;
 • spor zadeva poslovno dejavnost prosilca in ne vpliva na njegove pravice, ki niso povezane s to poslovno dejavnostjo;
 • se prošnja vloži za zaščito blagovne znamke, patenta, uporabnega ali industrijskega modela, topografij integriranih vezij ali drugih vrst pravic intelektualne lastnine, razen pravic, ki izhajajo iz zakona o avtorskih pravicah;
 • ima prosilec jasne skupne interese z osebo, ki ni upravičena do pravne pomoči; v tem primeru obstaja tveganje, da bi se lahko prejeta pravna pomoč prenesla na neupravičeno osebo;
 • se prošnja vloži za zaščito pravice, ki je bila prenesena na prosilca, in je mogoče sklepati, da je bila ta pravica na prosilca prenesena z namenom pridobitve državne pravne pomoči;
 • so pravne storitve zagotovljene s pogodbo o zavarovanju stroškov postopka, ki jo je sklenil prosilec, ali na podlagi obveznega zavarovanja;
 • je morebitna korist prosilca v tej zadevi nesorazmerno majhna v primerjavi s predvidenimi stroški, ki bi jih imela država z zagotavljanjem pravne pomoči.

Več informacij o državni pravni pomoči je na voljo na Povezava se odpre v novem oknuspletni strani estonske odvetniške zbornice.

Drugi pogoji, povezani z dodelitvijo pravne pomoči osumljencem in tožencem

Za dodelitev pravne pomoči osumljencem ali tožencem veljajo enaki pogoji kot za oškodovance.

Brezplačni sodni postopki

V zakonu o državnih taksah so določene okoliščine, v katerih je mogoča oprostitev plačila državnih taks. V sodnem postopku so plačila sodne takse oproščena naslednja dejanja:

 • pregled ugovora ali pritožbe, s katero se zahteva plačilo ali plača, razglasitev ničnosti prekinitve pogodbe o zaposlitvi, vrnitev na delovno mesto ali sprememba besedila podlage za prenehanje delovnega razmerja;
 • pregled pritožbe, s katero se zahteva preživnina, pri preživninskem zahtevku za otroke pa zahtevek za pospešeni postopek za plačilni nalog;
 • pregled odškodninskega zahtevka zaradi protipravne obsodbe, protipravnega kazenskega pregona, protipravnega preventivnega pripora in drugih vrst neupravičenega odvzema prostosti ter pregled odškodninskega zahtevka zaradi materialne škode, ki je nastala zaradi protipravnega izreka kazni za prekršek;
 • prva izdaja sodnih listin v zvezi s kazensko zadevo;
 • postopek za napotitev osebe v ustanovo zaprtega tipa;
 • pregled zahtevka za povračilo premoženja, ki je bilo zaseženo ali zapuščeno v povezavi s protipravnimi prisilnimi ukrepi, in odškodninskega zahtevka;
 • pregled zadeve, v kateri se dokazuje trajanje pokojninske dobe;
 • pregled ugovora v upravni zadevi;
 • pregled prošnje za oprostitev plačil notarjem in predložitev ugovora zoper odločitev sodišča v taki zadevi;
 • pregled prošnje za pravno pomoč in predložitev ugovora zoper odločitev sodišča v taki zadevi;
 • pregled ugovora ali pritožbe v zvezi s škodo, ki je nastala zaradi telesne poškodbe ali druge motnje ali smrti glavnega hranilca;
 • izdelava kopije do petih strani procesnih listin v upravni zadevi.

Plačila sodnih taks so oproščena naslednja dejanja:

 • vložitev ugovora mladoletne osebe zoper odločitev sodišča v zadevi, v kateri ji je zakonsko dodeljena neodvisna pravica do pritožbe;
 • zadeva, ki jo vloži prosilec za pokojnino ali podporo zaradi nepravilnega izplačila ali neizplačila pokojnine ali podpore;
 • vložitev pritožbe fizične osebe zoper odločitev volilnega odbora;
 • vložitev zahtevka skrbniške ustanove za odvzem starševskih pravic ali imenovanje skrbnika mladoletne osebe ali drugega zahtevka, vloženega v interesu otroka, za katerega je ta ustanova odgovorna;
 • vložitev predloga davčnih organov za uvedbo stečajnega postopka ali drugega zahtevka v zvezi s postopki zaradi nesolventnosti in v zadevah, vloženih za določitev višine davka;
 • vložitev pritožbe okrajne uprave v skladu s pravili, ki temeljijo na zakonu o zemljiški reformi, glede opravljanja nalog hipotekarnega upnika v zadevi, povezani s hipoteko, v korist države;
 • predložitev zahtevka sodnega izvršitelja sodišču v zvezi z opravljanjem izvršilnega postopka na podlagi zakona o izvršilnem postopku in vložitev ugovora zoper odločitev sodišča v zvezi z izvršilnim postopkom v skladu s členom 599 zakona o pravdnem postopku.

Kdaj mora stranka, ki v postopku ni uspela, plačati stroške stranke, ki je uspela?

Sodišče, ki odloča v zadevi, v sodni odločbi ali odločitvi o koncu postopka določi, kako se stroški postopka razdelijo med strankama. Sodišče mora določiti, katere stroške postopka ali po potrebi kolikšen delež stroškov postopka mora kriti vsaka stranka. Če višje sodišče spremeni sodbo ali izda novo sodbo, ne da bi zadevo predložilo v novo obravnavo, mora sodišče skladno s tem po potrebi spremeniti razdelitev stroškov postopka.

Stranka v sodnem postopku ima pravico, da od sodišča prve stopnje, ki je odločalo v zadevi, zahteva, naj določi denarni znesek stroškov postopka na podlagi sorazmerne delitve stroškov, določene v sodbi sodišča. Stranka v sodnem postopku lahko to stori v 30 dneh od začetka veljavnosti odločbe sodišča o razdelitvi stroškov. Zahtevku je treba priložiti seznam stroškov postopka, ki vsebuje tudi podrobne podatke o sestavi teh stroškov. Sodišče lahko določi rok, do katerega mora stranka v postopku predložiti dodatne podatke o stroških postopka, ki jih želi povrnjene, ali od stranke zahteva, naj zagotovi dokazila o teh stroških. Sodišče nasprotni stranki takoj posreduje zahtevek za določitev stroškov postopka ter seznam stroškov postopka in dokazila o stroških.

Nasprotna stranka lahko po vročitvi zahtevka v roku, ki ga določi sodišče, vloži ugovor. Rok za odgovor ne sme biti krajši od sedmih dni. Dodelitev pravne pomoči ne izključuje ali omejuje obveznosti prejemnika pravne pomoči, da v skladu s sodbo sodišča povrne stroške, ki jih je imela nasprotna stranka. Neuspela stranka krije svoje stroške postopka v celoti, tudi kadar je oproščena plačila stroškov postopka ali kadar ji je bila za plačilo teh stroškov dodeljena pravna pomoč.

Če sodišče tožbi ugodi, odredi, naj toženec plača delež stroškov postopka, katerih plačila je tožnik oproščen ali ki jih lahko plača v obrokih. Ta znesek, ki je sorazmeren s tistim delom tožbe, ki mu je bilo ugodeno, je treba vplačati v javna sredstva.

Plačila izvedencem

Razen če sodišče odredi drugače, mora osnovne stroške postopka v obsegu, ki ga določi sodišče, plačati stranka, ki je vložila zahtevek, v zvezi s katerim so stroški nastali. Če obe stranki vložita zahtevek ali če izvedenca povabi sodišče, se stroški enakovredno razdelijo med stranki.

Izvedenci prejmejo plačilo glede na opravljene naloge. Urne postavke je treba izplačati v znesku, ki je med najnižjo in najvišjo urno postavko, določeno v vladni uredbi. Izvedencem se za izvedensko mnenje plača od deset- do štiridesetkratnik najnižje urne postavke. Pri določitvi urne postavke, ki jo je treba plačati, sodišče upošteva:

 • kvalifikacije izvedenca,
 • zapletenost dela,
 • neizogibne stroške, ki so nastali zaradi uporabe potrebnih sredstev,
 • posebne okoliščine, v katerih je izvedenec opravil zahtevano delo.

Povrniti je treba tudi stroške, povezane s pripravo in oblikovanjem izvedenskega mnenja, vključno s stroški pomožnega osebja ter materialov in sredstev, uporabljenih pri preiskavi, ter vse stroške, nastale zaradi sodnega postopka, zlasti v zvezi s prehrano in nastanitvijo.

Znesek, ki ga je treba plačati izvedencu, in njegove stroške, ki jih je treba povrniti, določi sodišče, ki je naročilo njegove storitve.

Izvedenci prejmejo plačilo samo, če vložijo zahtevo. Če je izvedenec izpolnil svojo obveznost, mu sodišče zagotovi plačilo ne glede na to, ali so stranke v postopku vnaprej poravnale stroške ali pa je sodišče odredilo, da morajo stranke povrniti stroške.

Plačila izvedencem in stroški javne sodnomedicinske ustanove, povezani s pripravo izvedenskega mnenja, so del stroškov postopka, ki jih stranka, ki v postopku ni uspela, povrne enako kot stroške postopka.

Plačila prevajalcem in tolmačem

Zunanji tolmači, ki sodelujejo v sodnem postopku, prejmejo za tolmačenje od dva- do štiridesetkratnik najnižje državne urne postavke Prevajalci prejmejo plačilo na stran prevoda, ki je največ dvajsetkratnik najnižje urne postavke.

Znesek, ki ga je treba plačati tolmačem ali prevajalcem, in stroške, ki jih je treba povrniti, določi sodišče, ki je naročilo njihove storitve.

Pri določitvi urnih postavk, ki jih je treba plačati, mora sodišče upoštevati kvalifikacije tolmača ali prevajalca, zapletenost dela, neizogibne stroške, ki so nastali, in posebne okoliščine, v katerih je bilo potrebno tolmačenje ali prevod.

Tolmači in prevajalci prejmejo plačilo samo, če vložijo zahtevo. Sodišče zagotovi plačilo tolmaču ali prevajalcu ne glede na to, ali so stranke v postopku vnaprej poravnale stroške ali pa je sodišče odredilo, da morajo stranke povrniti stroške.

Plačila tolmačem in prevajalcem so del stroškov postopka, ki jih stranka, ki v postopku ni uspela, povrne stranki, ki je v postopku uspela, enako kot stroške postopka.

lcem, in stroške, ki jih je treba povrniti, določi sodišče, ki je naročilo njihove storitve.

Pri določitvi urnih postavk, ki jih je treba plačati, mora sodišče upoštevati kvalifikacije tolmača ali prevajalca, zapletenost dela, neizogibne stroške, ki so nastali, in posebne okoliščine, v katerih je bilo potrebno tolmačenje ali prevod.

Tolmači in prevajalci prejmejo plačilo samo, če vložijo zahtevo. Sodišče zagotovi plačilo tolmaču ali prevajalcu ne glede na to, ali so stranke v postopku vnaprej poravnale stroške ali pa je sodišče odredilo, da morajo stranke povrniti stroške.

Plačila tolmačem in prevajalcem so del stroškov postopka, ki jih stranka, ki v postopku ni uspela, povrne stranki, ki je v postopku uspela, enako kot stroške postopka.

Zadnja posodobitev: 08/08/2018

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Stroški postopka - Irska

Na tej strani so informacije o stroških postopka na Irskem.

Predpisi, ki urejajo plačila za storitve zaposlenih v pravniških poklicih

Pravni svetovalci (Solicitors)

Podlaga za plačilo pravnim svetovalcem se lahko določi v smislu pravdnih postopkov ( tj. svetovanje in zastopanje v postopkih pred sodiščem, tribunalom ali arbitražo) in nepravdnih postopkov. Kar zadeva pravdne postopke se lahko stroški nadalje opredelijo kot stroški pravnega svetovalca in stranke (tj. stroški, ki jih stranka plača svojemu pravnemu svetovalcu) ter stroški med strankama (tj. stroški, ki jih plača ena stranka v postopku drugi stranki v postopku).

Pravdni postopki

Temeljna primarna zakonodaja*

 • Zakon o odvetnikih in pravnih svetovalcih iz leta 1849,
 • Zakon o odvetnikih in pravnih svetovalcih iz leta 1870,
 • člen 68 Zakona o spremembah Zakona o pravnih svetovalcih iz leta 1994,
 • člen 94 Zakona o sodiščih iz leta 1924,
 • člen 78 Zakona o sodiščih iz leta 1936,
 • člen 8 poglavja 8 Zakona o sodiščih (dodatne določbe) iz leta 1961,
 • člen 17 Zakona o sodiščih iz leta 1981,
 • člen 14 Zakona o sodiščih iz leta 1991,
 • člen 68 Zakona o spremembah Zakona o pravnih svetovalcih iz leta 1994,
 • člena 27 in 46 Zakona o sodiščih in sodnih uradnikih iz leta 1995.

Temeljna sekundarna zakonodaja*

 • Odlok 22 pravila 4, 6 in 14(3); Odlok 27 pravilo 1A, Odlok 99 in Dodatek W, Pravilnik višjih sodišč,
 • Odlok 15, pravila 14, 15 in 21 ter odlok 66, Pravilnik okrožnih sodišč,
 • Odloka 51 in 52 ter Poglavje E, Pravilnik okrajnih sodišč.

Sodna praksa

 • Odločbe sodišč o razlagi zadevne zakonodaje.

Nepravdni postopki

Temeljna primarna zakonodaja*

Zakon o nagrajevanju pravnih svetovalcev iz leta 1881.

Temeljna sekundarna zakonodaja*:

 • Splošni odlok o nagradah pravnim svetovalcem iz leta 1884,
 • Splošni odlok o nagradah pravnim svetovalcem iz leta 1960,
 • Splošni odlok o nagradah pravnim svetovalcem iz leta 1964,
 • Splošni odlok o nagradah pravnim svetovalcem iz leta 1970,
 • Splošni odlok o nagradah pravnim svetovalcem iz leta 1972,
 • Splošni odlok o nagradah pravnim svetovalcem iz leta 1978,
 • Splošni odlok o nagradah pravnim svetovalcem iz leta 1982,
 • Splošni odlok o nagradah pravnim svetovalcem iz leta 1984,
 • Splošni odlok o nagradah pravnim svetovalcem iz leta 1986,
 • Pravili 210 in 239; Pravilnik o evidentiranju nepremičnin iz leta 1972.

Sodna praksa

 • Odločbe sodišč o razlagi zadevne zakonodaje.

* Sklicevanja na zakonodajo se nanašajo na zadevne zakone, odloke in pravilnike, kakor so bili spremenjeni. Zakonodaja, izdana po letu 1922, je na voljo na Povezava se odpre v novem oknuirski zakonodaji na spletu in na spletni strani Povezava se odpre v novem oknuirskega parlamenta.

Pravniki

Beseda „pravniki - lawyers“ opisuje dve skupini pravnikov v irskem pravnem sistemu, tj. pravne zastopnike (solicitors) in odvetnike (barristers).

Odvetniki (Barristers)

Odvetniški honorarji se obravnavajo kot izdatki pravnih svetovalcev, katerim se zaračunajo, in kot taki štejejo za izdatek pravnega svetovalca ter so urejeni v zakonodaji o honorarjih pravnih svetovalcev in odločbah sodišč glede honorarjev svetovalcev, zlasti v členu 27 Zakona o sodiščih in sodnih uradnikih iz leta 1995 ter zadevah Kelly proti Breen [1978] I.L.R.M. 63; Država (Gallagher Shatter & Co.) proti de Valera [1991] 2 I.R. 198; v Superquinn proti Bray U.D.C. (No. 2) [2001] 1 I.R. 459.

Sodni izvršitelji

Honorarje šerifov, vročevalcev in sodnih izvršiteljev za izvrševanje odredb sodišč ureja Odlok o honorarju in stroških šerifov iz leta 2005 ter vključuje določbe o nagradah, ki se zaračunajo ob vložitvi naloga za izvršbo, proviziji, potnih stroških, odstranitvi in hrambi zaseženega blaga ali živine.

Pravni zastopniki (Advocates)

Posebne skupine pravnikov pod imenom „pravni zastopniki“ v irskem pravnem sistemu ni.

Fiksni stroški

Fiksni stroški v civilnih postopkih

Fiksni stroški strank v civilnih postopkih

Z izjemo postavk iz Odloka 27 (pravila 1A(3) in pravila 9 (stroški, ki jih plača stranka, ki vloži vlogo po tem, ko je nasprotna stranka vložila predlog za izdajo zamudne sodbe, ker prva stranka ni vložila vloge)), Dodatka W Pravilnika vrhovnega sodišča in Poglavja E Pravilnika okrajnih sodišč, so ponavadi stroškovne postavke odvisne od posameznega postopka.

Stroški, ki jih treba plačati, prav tako vključujejo plačila, kot so sodne takse, ki jih z odloki o taksah določijo vrhovno in višje sodišče oziroma okrožno in okrajno sodišče.

Več informacij je na voljo na Povezava se odpre v novem oknuspletni strani sodnih taks.

Faza civilnega postopka, ko je treba plačati fiksne stroške

V primerih Pravila 1A(3) in Pravila 9 (stroški, ki jih plača stranka, ki vloži vlogo po tem, ko je nasprotna stranka vložila predlog za izdajo zamudne sodbe, ker prva stranka ni vložila vloge) Odloka 27 se stroški plačajo ob zavrnitvi predloga za izdajo zamudne sodbe.

Stroški iz Dodatka W Pravilnika višjih sodišč, se povrnejo:

 • pravnemu svetovalcu stranke v enem mesecu po tem, ko ta prejme račun, če stranka v tem času ni zahtevala presoje računa (člen 2 Zakona o odvetnikih in pravnih svetovalcih iz leta 1849). Stranka lahko v vsakem primeru zahteva in pridobi presojo računa v 12 mesecih od prejema računa. Po preteku 12 mesecev ali po plačilu zneska računa lahko sodišče, če posebne okoliščine zadeve tako zahtevajo, pošlje račun v presojo, če je bil zahtevek za to pri sodišču vložen v 12 koledarskih mesecih po plačilu računa;
 • stranki, ki je plačala stroške drugi stranki, in sicer ob izdaji potrdila o presoji stroškov ali v skladu s sporazumom, ki ga skleneta stranki glede plačila.

Stroške iz poglavja E Pravilnika okrožnih sodišč plača:

 • stroške zamudne sodbe stranka, zoper katero se izda zamudna sodba,
 • druge stroške stranka, ki ji je sodišče naložilo plačilo stroškov ob izdaji sklepa o stroških.

Fiksni stroški v kazenskih postopkih

Fiksni stroški strank v kazenskih postopkih

Za stranke v kazenskih postopkih ni fiksnih stroškov. V kazenskih postopkih se sodne takse ne zaračunavajo.

(Okrajno sodišče lahko v skrajšanih kazenskih postopkih naloži plačilo stroškov stranki, ne pa tudi direktorju državnih tožilcev ali policijskemu uradniku, ki izvaja pregon. Okrožno sodišče in osrednje kazensko sodišče (sodišči, pristojni za preizkus obtožnice) imata diskrecijsko pravico glede prisojanja stroškov:

 • za oprostilne sodbe (zoper katere se je možno pritožiti pri kazenskem prizivnem sodišču),
 • kadar obtožnica vsebuje nepotrebne točke, je brez potrebe predolga ali vsebinsko pomanjkljiva,
 • kadar je sojenje preloženo zaradi spremembe obtožnice ali
 • kadar se odredi poseben postopek za določeno točko v obtožnici).

Fiksni stroški v ustavnih postopkih

Fiksni stroški strank v ustavnih postopkih

Za sojenje v ustavnih postopkih sta pristojna višje in vrhovno sodišče. Posebnega režima za stroške ali takse v teh postopkih ni. Fiksni stroški, ki so v takih postopkih dovoljeni, so določeni v Dodatku W Pravilnika višjih sodišč. Sodne takse, ki jih je potrebno plačati, so določene z Odlokom vrhovnega in višjega sodišča.

Več informacij je na voljo na Povezava se odpre v novem oknuspletni strani sodnih taks.

Faza ustavnega sojenja, ko je treba plačati fiksne stroške

Sodne takse je ponavadi treba plačati ob vložitvi zadevnih listin.

Predhodne informacije, ki jih zagotovijo pravni zastopniki

Pravice in obveznosti strank

Člen 68 Zakona o spremembi Zakona o pravnih svetovalcih iz leta 1994 določa:

 1. „68.—(1) Ob prejemu navodil za zagotavljanje pravnih storitev za stranko ali takoj, ko je izvedljivo, pravni svetovalec zagotovi stranki v pisni obliki podrobne podatke:
  1. o dejanskih stroških ali
  2. kadar zagotovitev podatkov o dejanskih stroških v danih okoliščinah ni mogoča ali izvedljiva, (čim natančnejšo) oceno stroškov ali
  3. kadar zagotovitev podatkov o dejanskih stroških ali ocena takih stroškov v danih okoliščinah nista možni ali izvedljivi, podlago, po kateri pravni svetovalec ali njegovo podjetje zaračunava stroške za take pravne storitve in, kadar take pravne storitve vključujejo zastopanje v pravdnem postopku, s podrobnimi podatki v pisni obliki glede okoliščin, v katerih se lahko od stranke zahteva, da plača stroške katere koli druge stranke ali strank, in glede okoliščin, če obstajajo,  katerih obveznost stranke, da plača stroške storitev pravnega svetovalca, ne bodo v celoti poplačane z zneskom stroškov, ki se izterjajo v pravdnem postopku od katere koli druge stranke ali strank (ali zavarovalnice take stranke ali strank).
 2. Pravni svetovalec ne zastopa stranke v pravdnem postopku (ki ni v zvezi s postopki izključno za povračilo dolga ali zahtevani znesek), če se vsi stroški ali del stroškov stranke izračunajo kot določen odstotek ali delež odškodnine ali drugega zneska, ki se bo morda izplačal stranki, povrnitve stroškov, ki se zaračunajo v nasprotju s tem odstavkom, pa s tožbo zoper navedeno stranko ni mogoče izterjati.
 3. Pravni svetovalec ne bo odštel ali si prisvojil zneska v zvezi z vsemi stroški ali njihovim delom od zneska odškodnine ali drugega premoženja, ki se izplača stranki zadevnega pravnega svetovalca, in izhaja iz pravdnega postopka, ki se izvaja v imenu zadevne stranke zadevnega pravnega svetovalca.
 4. Podpoglavje (3) tega poglavja se ne uporablja, da se prepreči pravnemu svetovalcu, da bi se kadar koli dogovoril s stranko, da se mu znesek za stroške plača iz odškodnine ali drugega premoženja, ki se bo morda izplačalo stranki in izhaja iz pravdnega postopka, ki teče v imenu zadevne stranke, zastopane po zadevnem pravnem svetovalcu ali njegovem podjetju.
 5. Vsak dogovor v skladu s podpoglavjem (4) tega poglavja ni izvršljiv za stranko pravnega svetovalca, razen če je tak dogovor v pisni obliki in vključuje oceno (čim natančnejšo) tega, kar pravni svetovalec razumno verjame, da je mogoče izterjati od druge stranke ali strank (ali zavarovalnic take stranke ali strank) v zvezi s stroški pravnega svetovalca v primeru, da ta stranka izterja odškodnine ali drugo premoženje, ki izhaja iz takega pravdnega postopka.
 6. Ne glede na ostale pravne določbe s tem učinkom mora pravni svetovalec pokazati stranki razčlenitev stroškov čim prej po sklenitvi pravdnega posla, ki ga pravni svetovalec opravi v imenu svoje stranke –
  1. povzetek pravnih storitev, ki se zagotovijo stranki v povezavi s takim pravdnim postopkom,
  2. skupni znesek odškodnine ali drugih sredstev, ki jih izterja stranka v takem pravdnem postopku in
  3. podrobne podatke o vseh stroških ali njihovem delu, ki jih je pravni svetovalec izterjal v imenu stranke od druge stranke ali strank (ali zavarovalnice take stranke ali strank),
  4. račun stroškov prikazuje ločene zneske honorarjev, izdatkov, plačil in stroškov, ki so nastali v povezavi z zagotavljanjem takih pravnih storitev.
 7. Nič v tem členu ne preprečuje nobeni osebi, da ne bi uveljavljala obstoječih zakonitih pravic in zahtevala od pravnega svetovalca, da predloži račun s stroški v presojo, ali na podlagi načela stranka – stranka, ali pravni svetovalec – lastna stranka, ali da ne bi omejila pravice katere koli osebe ali društva v skladu s poglavjem 9 tega zakona.
 8. Kadar pravni svetovalec predloži stranki za opravljene pravne storitve račun s stroški in se stranka z zneskom ne strinja (ali z delom zneska), pravni svetovalec –
  1. sprejme ustrezne ukrepe za razrešitev zadeve sporazumno s stranko in
  2. obvesti stranko v pisni obliki glede –

i)  njene pravice, da zahteva od pravnega svetovalca, da predloži račun ali njegov del ocenjevalcu višjega sodišča na podlagi načela pravni svetovalec – lastna stranka, in

ii) pravice stranke, da se pritoži pri združenju v skladu s poglavjem 9 tega zakona, ker ji je bil izdan račun, za katerega meni, da je previsok.

 1. V tem poglavju „stroški“ vključujejo takse, izdatke, izplačila in stroške.
 2. Določbe tega poglavja se uporabljajo ne glede na določbe Zakona o odvetnikih in pravnih svetovalcih (Irska) iz leta 1849 ter Zakona o odvetnikih in pravnih svetovalcih (Irska) iz leta1870.“

Odstavek 12.6 Kodeksa ravnanja skupščine odvetniške zbornice Irske določa:

„12.6 Ob prejemu navodil za zagotavljanje pravnih storitev ali takoj ko je izvedljivo, odvetnik na zahtevo zagotovi svetovalcu ali stranki, v primeru dostopa v skladu s shemo neposrednega strokovnega pristopa, podrobne podatke v pisni obliki, kjer potrjuje:

  1. dejanske stroške ali
  2. kadar zagotovitev podatkov o dejanskih stroških v danih okoliščinah ni mogoča ali izvedljiva, oceno (čim natančnejšo) stroškov ali
  3. kjer zagotovitev podatkov o dejanskih stroških ali ocena takih stroškov v danih okoliščinah nista možni ali izvedljivi, podlago, po kateri se zaračunajo stroški,

O obliki zapisa takih podatkov odloča posamezni odvetnik.“

Pravna podlaga za stroške postopka

Kje najti informacije o pravni podlagi za stroške postopka na Irskem?

Informacije so na voljo na spletni strani Povezava se odpre v novem oknuurada za oceno stroškov (Taxing Master's Office) skupaj z gradivom, ki si ga je mogoče naložiti s strežnika.

V katerih jezikih lahko dobim informacije o pravni podlagi za stroške postopka na Irskem?

Informacije o pravni podlagi za stroške postopka na Irskem so v angleščini.

Kje najti informacije o mediaciji?

 • Člen 7(1) Zakona o sodni ločitvi in reformi družinskega prava iz leta 1989 določa, da kadar je pri sodišču vložena vloga za izdajo odloka o sodni ločitvi, sodišče zakoncema ponudi možnost za spravo in v skladu s tem lahko kadar koli preloži postopek z namenom, da se zakoncema da priložnost, če oba tako želita, da razmislita o medsebojni spravi s pomočjo tretje strani ali brez nje. Člen 7(3) določa, da sodišče preloži postopek, da omogoči zakoncema, če oba tako želita, da se sporazumeta s pomočjo tretje strani ali brez nje, o pogojih ločitve.
 • Člen 8(1) in (3) Zakona o družinskem pravu (razveza zakonske zveze) iz leta 1996 vsebujeta podobne določbe glede postopkov razveze zakonske zveze.
 • Člena 15 in 16 Zakona o civilni odgovornosti in sodiščih iz leta 2004 določata postopek mediacije za pravdne spore glede telesnih poškodb.
 • Odlok 63A pravila 6(1)(xiii) in odlok 63B pravila 6(1)(xiii) omogočata sodniku z gospodarskega seznama in sodniku v konkurenčnih postopkih pred višjim sodiščem, da na predlog katere koli stranke ali na lastno pobudo odločita, da se postopki ali vsa vprašanja preložijo za največ 28 dni, kadar sodnik meni, da je ustrezno, da se strankama omogoči, da premislita, ali naj se postopek ali vprašanje preloži na postopek mediacije, spravo ali arbitražo; in kadar se stranki za to odločita, podaljša čas, da stranki izpolnita morebitne pogoje sklepov sodišča ali drugih aktov sodišča.

Več informacij o mediaciji je na voljo na spletni strani Povezava se odpre v novem oknuagencije za podporo družini.

Kje najti dodatne informacije o stroških?

Na spletni strani o informacijah glede stroškov.

Kje najti informacije o povprečnem trajanju različnih postopkov?

Več informacij je na voljo na strani Povezava se odpre v novem oknuletna poročila sodne službe.

Davek na dodano vrednost

Kje so na voljo informacije? Kakšne so stopnje?

Glej spletno stran Povezava se odpre v novem oknuirske davčne in carinske službe.

Pravna pomoč

Dohodkovni prag na področju civilnega pravosodja

Razpoložljiv dohodkovni prag v civilnih zadevah je 18 000 EUR po odbitku fiksnih stroškov za vzdrževane člane družine, nastanitev, davke in socialno zavarovanje.

Več informacij je na voljo na spletni strani Povezava se odpre v novem oknuoddelka za pravosodje, enakopravnost in zakonodajne reforme ter spletni strani Povezava se odpre v novem oknuodbora za pravno pomoč.

Dohodkovni prag na področju kazenskega pravosodja za obdolženca

Povezava se odpre v novem oknuShema pravne pomoči v kazenskih postopkih, s katero upravlja oddelek za pravosodje, enakopravnost in zakonodajne reforme, določa, da je pravno pomoč v določenih okoliščinah mogoče zagotoviti za obrambo oseb v kazenskih postopkih, ki za to nimajo dovolj sredstev. Zakonsko določenega dohodkovnega praga ni. Obdolženca mora sodišče, pred katerim poteka sojenje, obvestiti o pravici do pravne pomoči. Dodeljena pravna pomoč upravičencu omogoča storitve pravnega svetovalca in v določenih okoliščinah največ dveh svetovalcev pri pripravi in vodenju obrambe ali vložitvi pravnega sredstva. Sodišča so kot organ sodne veje oblasti pristojna za dodelitev pravne pomoči. Vlogo za pravno pomoč je mogoče vložiti pri sodišču (a) osebno ali (b) po zakonitem zastopniku ali (c) pisno pri sodnem tajniku.

Vlagatelj mora sodišču dokazati, da nima dovolj sredstev za plačilo pravne pomoči. Odločitev je povsem odvisna od posameznega sodišča, saj smernic o finančni upravičenosti ni. Sodišče se mora prepričati, da je zaradi „resnosti obtožb“ ali „izjemnih okoliščin“ v interesu pravosodja nujno, da ima vlagatelj pravno pomoč. Vendar pa se v postopku zaradi umora ali v postopku s pravnim sredstvom zoper odločbo prizivnega kazenskega sodišča, o katerem odloča vrhovno sodišče, brezplačna pravna pomoč zagotovi le zaradi pomanjkanja sredstev.

Sodišče lahko od vlagatelja zahteva, da izpolni izjavo o sredstvih. Če vlagatelj namenoma da napačne podatke ali prikrije odločilno dejstvo z namenom pridobitve pravne pomoči, stori kaznivo dejanje. Tako kaznivo dejanje lahko vodi do plačila globe ali zapora ali obojega.

Dohodkovni prag na področju kazenskega pravosodja za žrtev

Razpoložljivega dohodkovnega praga ni za vlagatelje pravnih sredstev v postopkih zaradi določenega kaznivega dejanja spolnega nasilja, kadar ti vlagatelji zaprosijo za pravno pomoč pri odboru za pravno pomoč v kazenskih zadevah, v katerih se bo obramba na obravnavi sklicevala na zgodovino spolnega ravnanja vlagatelja pravnega sredstva.

Drugi pogoji, povezani z dodelitvijo pravne pomoči žrtvam

Pravna pomoč se samodejno dodeli vlagateljem pravnih sredstev v postopkih zaradi določenega kaznivega dejanja spolnega nasilja. Vse druge žrtve morajo izpolnjevati merila, ki veljajo za fizične osebe.

Drugi pogoji za dodelitev pravne pomoči za obtožence

Drugih pogojev ni, prav tako ni posebnih določb v zvezi z mladoletniki.

Brezplačni sodni postopki

V določenih okoliščinah sodnih taks ni potrebno plačati, na primer v postopkih na področju družinskega prava in določenih postopkih v zvezi z mladoletniki. Podrobnejše informacije glede okoliščin, v katerih sodnih taks ni potrebno plačati, so na voljo na spletni strani sodne službe.

Podrobne podatke o Povezava se odpre v novem oknutaksah in oprostitvah so na voljo na spletni strani sodne službe.

Kdaj mora stranka, ki v postopku ni uspela, plačati stroške stranke, ki je uspela?

Odločitev o stroških je v pristojnosti sodišča. Sodišče mora diskrecijsko pravico izvrševati v skladu z veljavnimi predpisi in načeli sodne prakse sodišč. Temeljno pravilo na primer določa, da stroški sledijo dogodku, tj., da stranka, ki v postopku ne uspe, plača stroške stranke, ki v postopku uspe. Veljajo tudi izjeme od tega pravila, kar pa je odvisno od okoliščin posameznega primera. Na primer uspela stranka ne dobi plačanih vseh svojih stroškov, če sodišče meni, da je zavlačevala ali nepotrebno podaljševala postopek ali pa, čeprav je v postopku uspela, nekaterim njenim zahtevkom ni bilo ugodeno. V zadevah, ki vključujejo ustavna vprašanja, in v zadevah v javnem interesu se lahko stranki, ki v postopku ne uspe, povrne del stroškov ali pa celota.

Nagrade izvedencem

V pravni pomoči v civilnih zadevah odbor določi lestvico nagrad, ki jo uporablja za različne kategorije izvedencev. Poleg tega si odbor pridržuje pravico, da uporabi posebne nagrade, kadar določene zadeve zahtevajo sodelovanje posebnega ali specializiranega izvedenca. V takih primerih se o nagradi sporazume z vsakim izvedencem posebej, odvisno od opravljenega dela, ravni strokovnega znanja in vrednosti zadeve za osebo, ki se ji nudi pravna pomoč.

V kazenskih zadevah, v katerih je bilo podeljeno potrdilo o pravni pomoči, shema za pravno pomoč v kazenskih zadevah odobri plačilo vseh razumnih stroškov pravnega svetovalca obdolženca, vključno z nagradami za strokovne priče.

Nagrade prevajalcem in tolmačem

V civilnih pravdnih postopkih se o nagradah prevajalcem in tolmačem na splošno dogovorita prevajalec/tolmač in stranka v pravdnem postopku. Kadar pa mora stroške ene stranke plačati nasprotna stranka na podlagi sklepa sodišča, zneske nagrad, ki se izplačajo prevajalcem/tolmačem, določi uradnik za oceno stroškov (tj. cenilec pravnih stroškov).

V vsaki zadevi, ki vključuje pravno pomoč, odbor objavi javni razpis in izbere ponudnika izmed organizacij, ki sodelujejo v razpisu.

V kazenskih zadevah, v katerih je bilo podeljeno potrdilo o pravni pomoči, shema za pravno pomoč v kazenskih zadevah odobri plačilo vseh razumnih stroškov pravnega svetovalca obdolženca, vključno z nagradami prevajalcem in tolmačem.

Sorodni dokumenti

Poročilo Irske o študiji preglednosti stroškovPDF(400 Kb)en

Zadnja posodobitev: 21/11/2018

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice.

Stroški postopka - Grčija

Ta stran nudi podatke o stroških postopka v Grčiji.

Predpisi o tarifah v v pravniških poklicih

Odvetniki

Odvetniške tarife so določene v členih od 91 do 180 Zakonodajne uredbe 3026/1954, kakor je bila spremenjena z Zakonom 3919/2011. V skladu s temi določbami se odvetniki lahko s strankami pisno dogovorijo o plačilu, pri čemer najnižji in najvišji znesek nista zakonsko določena.

Če ne pride do pisnega dogovora, zakonsko določen tarifni sistem (za nastopanje pred sodiščem in na podlagi zadevnega zneska) določa stroške postopka, odvetniške tarife za pravno pomoč itd.

Odvetniki in pravni svetovalci

V Grčiji v okviru odvetniškega poklica ni posebnih razlikovanj v poimenovanju odvetnika glede na njegovo področje dela.

Sodni izvršitelji

Tarife sodnih izvršiteljev so točno določene, vendar se po dogovoru, odvisno od zapletenosti zadeve, lahko zvišajo. V skladu s členom 50 Zakona 2318/1995 se tarife sodnih izvršiteljev določijo s skupno odločbo ministra za finance in ministra za pravosodje. Trenutno je v veljavi Odločba št. 2/54638/2008 (B 1716, kakor je bila spremenjena z B 1916).

Notarji

Notarske tarife so določene v členu 40 Zakona 2830/2000.

Fiksni stroški

Fiksni stroški v civilnih postopkih

Fiksni stroški strank v civilnih postopkih

V družinskih zadevah so odvetniške tarife določene, kot je naveden zgoraj.

V zadevah, v katerih je mogoče določiti vrednost predmeta spora (npr. gospodarski spori), so odvetniške tarife določene, kot je navedeno zgoraj.

Tarife za sestavljanje zasebnih ali javnih listin se določijo, kot je opisano zgoraj.

Faza civilnega postopka, ko je fiksne stroške treba plačati

Odvetniki se s strankami dogovorijo o času plačila odvetniških tarif. Na splošno se tarife plačajo obročno na različnih stopnjah postopka.

Fiksni stroški v kazenskih postopkih

Fiksni stroški strank v kazenskih postopkih

Glede plačila tarif zadevnih pravniških poklicev se uporabljajo zgoraj opisana pravila.

Faza kazenskega postopka, ko je fiksne stroške treba plačati

Glede plačila tarif zadevnih pravniških poklicev se uporabljajo zgoraj opisana pravila.

Fiksni stroški v ustavnih postopkih

Fiksni stroški strank v ustavnih postopkih

Tudi v upravnih sporih se glede plačila tarif zadevnih pravniških poklicev uporabljajo zgoraj opisana pravila.T

Faza ustavnega postopka, ko morajo stranke plačati fiksne stroške

Glede plačila tarif zadevnih pravniških poklicev veljajo enaka pravila kot v civilnih postopkih.

Predhodne informacije, ki jih zagotovijo pravni zastopniki

Pravice in obveznosti strank

Kodeks ravnanja za odvetnike vsebuje posebne določbe o tem, kako morajo odvetniki obravnavati svoje stranke. Vsaka kršitev teh obveznosti pomeni disciplinski prekršek. Med temi obveznostmi tarife niso izrecno navedene.

Pravna podlaga za stroške postopka

Kje najti informacije o pravni podlagi za stroške postopka v Grčiji?

Informacije o odvetniških tarifah so na voljo v odvetniškem kodeksu ali pri odvetniški zbornici.

Informacije o notarskih tarifah se lahko pridobijo pri oddelku za notarske storitve (Τμήμα Συμβολαιογράφων) ministrstva za pravosodje ali pri notarski zbornici (Συμβολαιογραφικοί Σύλλογοι) (ureja jih javno pravo).

V katerih jezikih lahko dobim informacije o pravni podlagi za stroške postopka v Grčiji?

Informacije o pravni podlagi za stroške postopka so na voljo samo v grščini.

Kje najti informacije o mediaciji?

Glej posebne informacije o mediaciji v Grčiji.

Kje najti dodatne informacije o stroških?

Spletno mesto z informacijami o stroških

Spletno mesto s takšnimi informacijami ne obstaja.

Kje najti informacije o povprečnem trajanju različnih postopkov?

Take informacije za Grčijo niso na voljo.

Kje najti informacije o povprečnih skupnih stroških posameznih postopkov?

Informacije o skupnih stroških postopka za Grčijo niso na voljo.

Davek na dodano vrednost

Kje se lahko pridobijo ustrezne informacije?

Za odvetniške tarife velja obveznost obračuna DDV. Ustrezne informacije se lahko pridobijo pri davčnem oddelku (Τμήμα Φορολογίας) ministrstva za finance in pri odvetniški zbornici.

Katera stopnja se uporablja?

Uporablja se davčna stopnja 23 %.

Pravna pomoč

Dohodkovni prag za pravno pomoč v civilnih zadevah

V skladu s členom 194 Zakonika o civilnem postopku se pravna pomoč zagotovi osebam, ki dokažejo, da ne morejo plačati stroškov postopka, ne da bi ogrozili svoje preživetje ali preživetje svoje družine.

Pravna pomoč se pod pogojem vzajemnosti zagotovi tudi tujim državljanom, zagotovi pa se tudi osebam brez državljanstva.

Po Zakonu 3226/2004 se v civilnih zadevah pravna pomoč zagotovi državljanom z nizkimi dohodki (če letni dohodek družine ne presega 2/3 minimalnega letnega dohodka, določenega v nacionalni splošni kolektivni pogodbi).

Pravna pomoč vključuje stroške postopka ter honorarje notarjev, sodnih izvršiteljev in odvetnikov (člen 199 Zakonika o civilnem postopku).

Dohodkovni prag za pravno pomoč obtožencem v kazenskih zadevah

V skladu s členom 340 Zakonika o kazenskem postopku se obtožencu brez pravnega zastopnika določi odvetnik s seznama lokalne odvetniške zbornice.

V skladu z Zakonom 3226/2004 se v kazenskih postopkih državljanom z nizkim dohodkom zagotovi pravna pomoč, kot je navedeno zgoraj.

Dohodkovni prag za pravno pomoč žrtvam v kazenskih zadevah

Direktiva Sveta 2004/80/ES z dne 29. aprila 2004 o odškodnini žrtvam kaznivih dejanj je bila prenesena v grško zakonodajo z Zakonom 3811/2009.

Drugi pogoji za zagotovitev pravne pomoči žrtvam

Nagrade za odvetnike, notarje in sodne izvršitelje, ki zagotavljajo storitve pravne pomoči, določa Ministrska odločba (člen 14 Zakona 3226/2004).

Pravna pomoč v kazenskih zadevah vključuje dodelitev odvetnika.

Pravna pomoč v civilnih zadevah vključuje delno ali popolno oprostitev plačila stroškov postopka.

Drugi pogoji za zagotovitev pravne pomoči obtožencem

Jih ni.

Brezplačni sodni postopki

Jih ni.

Kdaj mora stranka, ki v postopku ni uspela, plačati stroške stranke, ki je uspela?

Ko sodišče izda sklep, pravni stroški in izdatki stranke, ki je uspela, na splošno zapadejo v plačilo s strani stranke, ki ni uspela, odvisno od tega, v kolikšnem delu je stranka v postopku uspela. Sodišče mora izvršiti tudi ta del sodbe. Stroški se izračunajo v skladu z zgornjimi pravili, pri čemer se posebna pozornost nameni določbam o tarifah v pravniških poklicih in morebitnim fiksnim stroškom strank v civilnih postopkih. Izračunani znesek je v splošnem manjši od dejanskih stroškov.

Izvedenske tarife

Izvedenci sami določijo višino tarife, ki se, če stranka tako zahteva, vključijo v stroške postopka, ki jih prizna sodišče.

Honorarji prevajalcev in tolmačev

Prevajalci in tolmači določijo višino lastnega honorarja, ki se, če stranka tako zahteva, vključijo v stroške postopka, ki jih prizna sodišče.

Sorodne povezave

Povezava se odpre v novem oknuOdvetniška zbornica v Atenah

Povezava se odpre v novem oknuOdvetniška zbornica v Pireju

Povezava se odpre v novem oknuNotarska zbornica v Solunu

Povezava se odpre v novem oknuGrška notarska zbornica

Povezava se odpre v novem oknuOdvetniška zbornica v Solunu

Sorodni dokumenti

Poročilo o študiji transparentnosti stroškov v GrčijiPDF(849 Kb)en

Zadnja posodobitev: 25/06/2018

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Stroški postopka - Španija

Na tej strani so na voljo informacije o stroških postopkov v Španiji.

Predpisi, ki urejajo plačila za storitve delavcev v pravni stroki

Odvetniki

V Španiji obstaja le ena vrsta odvetnikov (abogado), ki lahko po tem, ko postanejo člani ustreznega poklicnega združenja, sodelujejo v vseh vrstah postopkov in pred vsemi sodišči.

Odvetniki določijo svoje honorarje v skladu s smernicami, ki jih objavi njihovo poklicno združenje. Ta pravila temeljijo na splošnih merilih za pripravo računov odvetnikov, kot sta kompleksnost zadeve, sorazmernost itd., ki jih morajo pri izdaji računov upoštevati vsi.

Poleg tega pravila vedno razlikujejo med različnimi sodnimi sistemi, v katerih poteka pravni spor.

Fiksni stroški

Fiksni stroški v civilnih postopkih

Fiksni stroški za stranke v civilnih postopkih

V členu 241(1)(1) zakona o civilnem postopku (Ley de Enjuiciamiento Civil) so izrecno določeni honorarji odvetnikov v primerih, ko je njihovo posredovanje obvezno. Te honorarje je treba vključiti kot postavko pri določitvi stroškov.

Zakon o civilnem postopku določa, da odvetniki določijo svoje honorarje na podlagi pravil, ki urejajo njihov poklic.

Faza civilnega postopka, v kateri je treba poravnati fiksne stroške:

Stranka mora odvetniku vedno plačati honorar. Že od začetka postopka približno ve, koliko bodo znašali stroški, natančen znesek odvetnikovega računa pa je znan po koncu pravdnega postopka. Odvetnik lahko zahteva honorar od stranke tudi prek posebnih postopkov, kot sta predplačilo honorarja (provisión de fondos, med postopkom) ali končni računovodski obračun (jura de cuentas, po končanem postopku).

V praksi običajno stranka na začetku postopka vnaprej plača nek znesek in počaka na izdajo sklepa o plačilu sodnih stroškov in honorarju zagovornika. Če mora stroške plačati druga stranka, odvetnik in zagovornik sodišču predložita svoja računa in ko ju sodišče odobri, ju nasprotna stranka poravna.

Od začetka veljavnosti zakona št. 10/2012 je treba plačati sodno takso.

Kaj je sodna taksa?

To je nacionalni davek, ki ga morajo v nekaterih primerih plačati uporabniki, bodisi fizične bodisi pravne osebe, za sodni postopek in za uporabo javne storitve sojenja. Ministrstvo za finance in javno upravo je pravno odgovorno za upravljanje tega davka. Obveznost plačila te takse je bila uvedena 1. aprila 2003 in jo trenutno urejata zakon št. 10/2012 z dne 20. novembra 2012, kakor je bil spremenjen s Kraljevim zakonskim odlokom št. 3/2013 z dne 22. februarja 2013 o nekaterih taksah v okviru sojenja, ter Nacionalni inštitut za toksikologijo in forenziko.

Zadeve, v katerih je plačilo te takse obvezno (obdavčljivi dogodek)

V skladu s členom 1 zakona št. 10/2012 je taksa za izvrševanje sodne oblasti v civilnih in upravnih zadevah (contencioso-administrativo) ter zadevah v zvezi z zaposlovanjem nacionalna taksa, ki se enotno zaračunava v vsej Španiji v okoliščinah, ki jih določa navedeni zakon, in sicer brez poseganja v takse in druge dajatve, ki jih nalagajo avtonomne skupnosti pri izvrševanju lastnih finančnih pooblastil. Z njimi ni mogoče obdavčiti istega obdavčljivega dogodka.

V skladu s členom 2 je obdavčljivi dogodek za to takso izvrševanje sodne oblasti, do katere privedejo naslednja postopkovna dejanja:

 • vložitev tožbe v vseh vrstah postopkov za izdajo popolne sodbe in postopkov za izvršitev izvensodnih izvršljivih listin v civilnih zadevah, vložitve nasprotne tožbe in prvotne vloge za postopek odreditve plačila stroškov in postopek za evropski plačilni nalog;
 • uvedba prisilnega postopka zaradi insolventnosti in dodatnih zahtevkov v stečajnem postopku;
 • začetek postopka v upravnih zadevah;
 • vložitev izrednega pravnega sredstva zaradi kršitve postopka v civilni zadevi;
 • vložitev pravnega sredstva (apelación ali casación) v civilnih ali upravnih zadevah;
 • vložitev pravnega sredstva (suplicación ali casación) v delovnih in socialnih zadevah;
 • vložitev ugovora zoper sklep o izvršbi sodnih listin.

Za koga velja obveznost plačila sodne takse?

Člen 3 določa, da mora takso plačati vsaka oseba, ki sproži izvrševanje sodne oblasti, kar pomeni obdavčljivi dogodek.

Za namene predhodnega odstavka se šteje, da je prišlo do enega obdavčljivega dogodka, kadar dokument, s katerim je bilo začeto postopkovno dejanje, ki pomeni obdavčljivi dogodek, zajema več glavnih ukrepov, ki ne izhajajo iz istega pravnega akta. V tem primeru se višina takse izračuna tako, da se seštejejo zneski vsakega od skupnih ukrepov.

Takso lahko v imenu davčnega zavezanca poravna zagovornik (procurador) ali odvetnik (abogado), zlasti če prvi ni rezident Španije. Tako nerezidentu ni treba pridobiti davčne številke, da bi sam opravil plačilo. Ne zagovornik ne odvetnik nista davčno odgovorna za to plačilo.

Izjeme:

 • izjeme za kategorije ukrepov:
  • vložitev tožbe in naknadnih pravnih sredstev v zadevah glede poslovne sposobnosti, priznanja očetovstva, zakonske zveze in mladoletnikov, zajetih v naslovu I zvezka IV zakona o civilnem postopku. Vendar je treba v postopkih iz poglavja IV zgoraj navedenega naslova in zvezka zakona o civilnem postopku, ki se ne začnejo z medsebojnim soglasjem ali ki jih ne začne ena od strank s soglasjem druge, tudi če gre v zadevi za mladoletnike (razen če se zahtevani ukrepi nanašajo izključno na mladoletnike), takso plačati;
  • vložitev tožbe in naknadnih pravnih sredstev v postopkih, ki so posebej vzpostavljeni za varstvo temeljnih pravic in državljanskih svoboščin, ter tudi vložitev pravnih sredstev zoper ravnanje volilnih organov;
  • začetek prostovoljnega postopka zaradi insolventnosti s strani dolžnika;
  • začetek upravnega postopka s strani javnih uslužbencev, ki zagovarjajo svoje zakonite pravice;
  • vložitev prvotne vloge za postopek odreditve plačila stroškov in zahtevek za izdajo dopolnilne sodbe, da se zahteva zadevni znesek, če ta ne presega 2 000 EUR. Ta izjema se ne uporablja, če zahtevek v teh postopkih temelji na dokumentu v obliki izvensodne izvršljive listine v skladu s členom 517 zakona o civilnem postopku (zakon št. 1/2000 z dne 7. januarja 2000);
  • začetek postopka v upravnih zadevah, v katerem se izpodbija molk upravnih organov ali njihovo neukrepanje;
  • vložitev tožbe za izvršbo na podlagi arbitražnih odločb, ki jih sprejmejo odbori za arbitražo med potrošniki;
  • tožbe, ki jih vložijo stečajni upravitelji, potem ko jih odobri gospodarsko sodišče, in so v interesu stečajne mase;
  • postopki za sodno razdelitev zapuščine, razen v primerih, ko je vložen ugovor ali obstaja spor v zvezi z vključitvijo ali izključitvijo premoženja. Taksa se plača za obravnavo in za sporni znesek ali za znesek, ki izhaja iz ugovora zoper sklep o razdelitvi zapuščine, ki ga vloži nasprotna stranka. Če razdelitvi ugovarjata obe stranki, vsaka plača svoj delež zneska;
 • izjeme za kategorije oseb:
  • osebe, ki so upravičene do pravne pomoči in lahko dokažejo, da izpolnjujejo zakonske zahteve;
  • Vrhovno državno tožilstvo;
  • splošna uprava države in avtonomnih skupnosti, lokalni organi in vsi javni organi pod njihovim nadzorom;
  • španski parlament in zakonodajne skupščine avtonomnih skupnosti.

Na področju delovnega prava so do oprostitve 60 % zneska takse, ki se zaračuna za vložitev pravnih sredstev, upravičeni delavci, bodisi zaposleni ali samozaposleni. V upravnih zadevah so do oprostitve 60 % zneska takse, ki se zaračuna za vložitev pravnih sredstev, upravičeni javni uslužbenci, ki zagovarjajo svoje zakonske pravice.

Fiksni stroški v kazenskih postopkih

Fiksni stroški za stranke v kazenskih postopkih

To področje ureja zakon o civilnem postopku.

Vsaka oseba, ki je bila obdolžena storitve kaznivega dejanja, ki je bila priprta ali predmet kakega drugega previdnostnega ukrepa ali ki se ji sodi, lahko uveljavlja pravico do obrambe v postopku ne glede na vrsto postopka, takoj ko se jo seznani z njenim obstojem, zato se to osebo o navedeni pravici obvesti.

Za uveljavljanje te pravice mora zadevni stranki zastopati zagovornik (procurador) in braniti odvetnik (abogado), ki ju imenuje sodišče po uradni dolžnosti, če ju zadevni stranki nista imenovali in to zahtevata, in v vsakem primeru, če stranki nista pravno sposobni, da to storita.

Osebe, ki so stranke v postopku in katerim ni bila priznana pravica do pravne pomoči, morajo plačati honorarje zagovornikov, ki jih zastopajo, odvetnikov, ki jih branijo, in izvedencev, ki pričajo na njihovo zahtevo, ter plačati stroške pričam, ki se pojavijo na sodišču, če so izvedenci in priče zaradi pričanja vložili zahtevek za povračilo stroškov, sodnik ali sodišče pa takemu zahtevku ugodi.

Drugih stroškov postopka jim ni treba plačati niti med postopkom niti po koncu postopka, razen če jim sodišče to naloži.

Vsak zagovornik, ki ga za zastopanje pooblastijo stranke v postopku in je pooblastilo za zastopanje sprejel, mora plačati honorar odvetnikom, ki so jih stranke najele za svojo obrambo.

Stranke, ki jim je bila priznana pravica do pravne pomoči, lahko najamejo odvetnika in zagovornika po lastni izbiri; v tem primeru jim morajo plačati honorarje, kot to velja za vse stranke, ki niso upravičene do pravne pomoči, razen če se prosto izbrani pravni strokovnjaki odrečejo honorarju, kot je določeno v členu 27 zakona o brezplačni pravni pomoči (Ley de Asistencia Jurídica Gratuita).

Faza kazenskega postopka, v kateri je treba poravnati fiksne stroške

Stranka mora po končanem postopku vedno plačati vse honorarje, za katere se izda račun. Stroški se ne plačajo vnaprej, če je odvetnik imenovan po uradni dolžnosti, saj se stroški krijejo v okviru pravne pomoči.

Uporaba odvetnikov, imenovanih po uradni dolžnosti, je zelo razširjena. Če se stranki prizna pravica do pravne pomoči, honorarja odvetnika ne plača stranka, temveč država, razen če se finančno stanje stranke v treh letih izboljša (stranke navadno ne plačajo nič).

Informacije, ki jih zagotovijo pravni zastopniki

Pravice in obveznosti strank

Zagovornik (procurador) mora stranko kot njen zastopnik obveščati o vseh opravljenih postopkovnih dejanjih.

Odvetnik in zagovornik morata stranko obveščati tako pogosto, kot to zahteva stranka.

Stroški

Kje najti informacije o stroških v Španiji?

Na voljo ni nobene posebne spletne strani, na kateri bi bilo mogoče najti informacije o stroških sodnih postopkov v Španiji. Kljub temu obstajajo spletne strani, kot so na primer spletne strani odvetniških zbornic, ki ponujajo informacije o honorarjih svojih članov.

V katerih jezikih so na voljo informacije o stroških v Španiji?

Zagotovljene informacije so običajno v španščini (kastiljščini). Na voljo so tudi informacije v uradnih jezikih avtonomnih skupnosti.

Poleg tega nekatere spletne strani vsebujejo nekatere informacije v angleškem jeziku.

Kje najti informacije o mediaciji?

Glej razdelka „Mediacija v Španiji“ in „Kako najti mediatorja v Španiji“.

Davek na dodano vrednost

Kako se zagotavljajo te informacije?

Španski davčni urad zagotavlja te informacije na svoji Povezava se odpre v novem oknuspletni strani.

Katere stopnje se uporabljajo?

Španski davčni urad zagotavlja te informacije na svoji Povezava se odpre v novem oknuspletni strani.

Brezplačna pravna pomoč

Kaj je to?

Pravna pomoč je postopek, v katerem se lahko na podlagi člena 119 španske ustave osebam, ki dokažejo, da nimajo dovolj finančnih sredstev, dodeli vrsta ugodnosti, ki v glavnem vključujejo oprostitev plačila honorarjev odvetnikov in zagovornikov, stroškov pričevanj izvedencev, varščin itd.

Pravica do pravne pomoči na splošno obsega naslednje ugodnosti:

– brezplačno svetovanje pred začetkom postopka,

– dostop do odvetnika za priprtega posameznika ali zapornika,

– brezplačno obrambo in zastopanje odvetnika in zagovornika med sodnim postopkom,

– brezplačno objavo obvestil in razglasov med postopkom, ki jih je treba objaviti v uradnih glasilih,

– oprostitev plačila varščine za vložitev pravnih sredstev,

– brezplačno pomoč izvedencev med postopkom,

– brezplačno zagotavljanje kopij, pričevanj, listin in notarskih potrdil,

– 80-odstotno znižanje tarif za nekatera notarska dejanja,

– 80-odstotno znižanje tarif za nekatera dejanja v zvezi z zemljiško knjigo in poslovnim registrom.

Naslednje postavke so bile dodane zgoraj navedenim pravicam, in sicer samo za čezmejne spore (po spremembi zakona o brezplačni pravni pomoči št. 16/2005 z dne 18. julija 2005, s katero je bil usklajen z Direktivo 2002/8/ES):

 1. storitve tolmačenja;
 2. prevajanje dokumentov;
 3. potni stroški, če se zahteva osebna prisotnost na sodišču;
 4. odvetnikova obramba in zagovornikovo zastopanje, tudi če to ni potrebno, če tako določi sodišče zaradi zagotavljanja enakosti strank.

Kdo lahko zaprosi za brezplačno pravno pomoč?

Na splošno lahko za brezplačno pravno pomoč zaprosi vsak državljan, ki je vključen v kateri koli sodni postopek ali ga bo začel in nima dovolj finančnih sredstev za pravdo.

Šteje se, da posameznik nima dovolj finančnih sredstev, če lahko dokaže, da njegova sredstva in dohodek, izračunani letno na podlagi vseh parametrov in na gospodinjstvo, ne presegajo dvakratne vrednosti večnamenskega javnega kazalnika prihodkov (Mediatorji Público de Renta de Efectos Múltiples – IPREM), ki velja v času vložitve zahtevka.

Če želijo pravne osebe pridobiti pravico do te pomoči, mora biti njihov obdavčljivi znesek za davek od dobička pravnih oseb nižji od zneska, enakega trikratni vrednosti letnega izračunanega večnamenskega javnega kazalnika prihodkov (IPREM).

V vsakem primeru se upoštevajo tudi drugi zunanji znaki, ki dokazujejo dejansko finančno sposobnost prosilca.

Za fizične osebe obstajajo izjeme zaradi invalidnosti in/ali drugih družinskih razmer, na podlagi katerih je mogoče preseči zgoraj navedene omejitve dohodka (na podlagi pogojev osemindvajsete dopolnilne določbe LPGE (zakona o splošnem državnem proračunu) znaša kazalnik IPREM za leto 2009 7 381,33 EUR na leto).

Natančneje, do pravne pomoči so upravičeni naslednji subjekti:

 1. španski državljani, državljani drugih držav članic Evropske unije in vsi tujci s prebivališčem v Španiji, če lahko dokažejo, da nimajo dovolj sredstev za pravdo;
 2. upravni organi in splošne službe socialnega varstva;
 3. naslednje pravne osebe, če lahko dokažejo, da nimajo dovolj sredstev za pravdo:

neprofitne organizacije;

ustanove, vpisane v ustrezni upravni register;

 1. v zadevah v zvezi z zaposlovanjem: vsi zaposleni in upravičenci sistema socialne varnosti;
 2. v kazenskih zadevah: vsi državljani, tudi tujci, ki lahko dokažejo, da nimajo dovolj sredstev za pravdo (tudi če v Španiji ne prebivajo zakonito), so upravičeni do pravne pomoči ter brezplačne obrambe in zastopanja;
 3. v upravnih zadevah: vsi tuji državljani, ki lahko dokažejo, da nimajo dovolj sredstev za pravdo (tudi če v Španiji ne prebivajo zakonito), so upravičeni do pravne pomoči v vseh postopkih, ki se nanašajo na njihovo prošnjo za azil in zakon o tujcih (vključno s predhodnim upravnim postopkom).

Dodatne informacije

Zahteve za vložitev prošnje za dodelitev pravne pomoči

Fizične osebe:

Finančna sredstva in dohodek osebe, ki se izračuna letno na podlagi vseh parametrov in na gospodinjstvo, ne smejo presegati dvakratne vrednosti kazalnika IPREM, ki velja v času vložitve prošnje.

Če sredstva presegajo dvakratno vrednost kazalnika IPREM, vendar ne presegajo njegove štirikratne vrednosti, se lahko komisija za pravno pomoč odloči, da izjemoma podeli pravico do pravne pomoči na podlagi družinskih okoliščin prosilca, števila vzdrževanih otrok ali družinskih članov, zdravstvenega stanja, invalidnosti, finančnih obveznosti, stroškov, ki nastanejo zaradi uvedbe postopka, ali drugih okoliščin, in v vsakem primeru, če je prosilec odgovoren za veliko družino posebne kategorije.

Stranka mora v postopku sodelovati zaradi obrambe svojih pravic in interesov.

Pravne osebe:

Pravna oseba mora biti nepridobitna organizacija ali ustanova, vpisana v ustrezni upravni register.

Njen obdavčljivi znesek za davek od dobička pravnih oseb mora biti nižji od zneska, enakega trikratni vrednosti letnega izračunanega kazalnika IPREM.

Z začetkom veljavnosti sistemskega zakona št. 1/2004 z dne 28. decembra 2004 o celovitih zaščitnih ukrepih zoper nasilje na podlagi spola (Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género) se ženskam, ki so žrtve spolnega nasilja, takoj dodeli popolna pravna pomoč ne le v vseh sodnih postopkih, temveč tudi v upravnih postopkih (policijske preiskave so zato vključene) zaradi spolnega nasilja, in sicer do sprejetja sodbe, ne da bi bilo treba za pravno pomoč zaprositi vnaprej. To pomeni, da vprašanje pravne pomoči nikoli ne ovira pravice do obrambe in učinkovitega sodnega varstva, ki se ponudita žrtvi, ne glede na to, ali je bila vložena prošnja za pravno pomoč, pri čemer se razume, da se taka pravna pomoč zagotovi le, če lahko zadevna stranka naknadno ali med sodnim postopkom dokaže obstoj dejanskih okoliščin za dodelitev pravice do pravne pomoči v skladu s splošnimi pravili iz zakona o pravni pomoči in spremljajočih uredb, ki so bile v ta namen spremenjene s šesto končno določbo sistemskega zakona št. 1/2004.

Kdaj mora stranka, ki v postopku ni uspela, plačati stroške postopka?

Zakon o civilnem postopku obravnava plačilo stroškov v civilnih postopkih v členih od 394 do 398.

V ugotovitvenih postopkih se stroški na prvi stopnji naložijo stranki, ki so ji bili zavrnjeni vsi zahtevki, razen če sodišče meni, da v zadevnem primeru obstajajo resni dejanski in pravni zadržki.

Če so zahtevki delno sprejeti ali zavrnjeni, vsaka stranka plača svoje stroške in polovico skupnih stroškov, razen če obstajajo razlogi, da se stroški naložijo eni stranki zaradi lahkomiselnega pravdanja.

Če se stroški naložijo stranki, ki v postopku ni uspela, mora ta stranka – za del stroškov odvetnikov in drugih pravnih strokovnjakov, za katere ne veljajo honorarji in tarife – plačati le skupni znesek, ki ne presega tretjine stroškov postopka za vsako od strank v postopku, ki so prejele tako odločbo; samo v ta namen se vrednost neocenljivih zahtevkov oceni na 18 000 EUR, razen če sodišče zaradi zapletenosti zadeve določi drugače.

Določbe iz prejšnjega odstavka se ne uporabljajo, če sodišče meni, da je stranka v postopku, ki ji je bilo naloženo plačilo stroškov, ravnala lahkomiselno.

Če stranka, ki ji je bilo naloženo plačilo stroškov, prejema pravno pomoč, mora plačati le stroške, ki izhajajo iz obrambe interesov nasprotne stranke v primerih, ki so izrecno navedeni v zakonu o brezplačni pravni pomoči.

Stroški se v nobenem primeru ne naložijo državnemu tožilstvu, kadar je to stranka v postopku.

Honorarji izvedencev

Izvedenci, ki sodelujejo v postopkih, se imenujejo „peritos“ (izvedenci). Register pravnih izvedencev je mogoče najti na vsakem višjem sodišču.

V členu 241(1)(4) zakona o civilnem postopku so kot posebna postavka, ki jo je treba upoštevati pri izračunu stroškov, določeni „honorarji izvedencev in druga plačila, ki jih je morda treba plačati osebam, ki sodelujejo v postopku“. To se nanaša na stroške, ki jih imajo osebe, ki sicer niso stranke v postopku, vendar so navzoče zaradi zagotavljanja neke storitve.

Člen 243 zakona o civilnem postopku določa, da sodni uradnik sodišča, ki je vodilo postopek s tožbo ali pritožbo, izračuna stroške za vse postopke in pravna sredstva. Pri izračunu se ne upoštevajo stroški odredb in dokumentov v zvezi s postopki, ki so nepotrebni, odvečni ali nezakoniti, ali postavke v honorarjih odvetnikov, ki niso podrobno navedene ali se nanašajo na honorarje, ki niso bili zasluženi v pravnem postopku.

Sodni uradnik zniža znesek honorarjev odvetnikov in drugih delavcev v pravni stroki, za katere niso določene stopnje ali tarife, če zahtevani honorar presega tretjino stroškov postopka in stranka, ki ji je bilo naloženo plačilo stroškov, ni bila razglašena za lahkomiselno.

Ne upoštevajo se niti stroški ukrepov ali zadev, ki jih mora v skladu s sklepom o stroških postopka v glavni stvari izrecno poravnati stranka, ki je v postopku uspela.

Nagrade tolmačem in prevajalcem

Obstaja uradna tarifa, ki se uporablja za zaprisežene prevajalce in tolmače. Zapriseženi tolmači lahko sami določijo višino nagrade za svoje prevode, vendar morajo o tarifah, ki jih uporabijo, obvestiti urad za tolmačenje in ustrezno vladno poddelegacijo. Te informacije se navedenim organom posredujejo januarja vsako leto.

Sorodne povezave

Povezava se odpre v novem oknuŠpanska vladna agencija za davčno upravo / DDV (Agencia estatal de la administración tributaria de España/IVA)

Sorodni dokumenti

Poročilo Španije o študiji preglednosti stroškovPDF(640 Kb)en

Zadnja posodobitev: 07/06/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Izvirna jezikovna različica te strani francoščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.

Stroški postopka - Francija

V tem razdelku boste našli pregled stroškov postopka, ki se uporabljajo v Franciji.

Predpisi o plačilu za storitve zaposlenih v pravniških poklicih

Tarife so sestavljene iz fiksnega in spremenljivega honorarja (pogosto v odstotku vrednosti spora).

Treba je razlikovati med:

 • pravnimi strokovnjaki (odvetniki, sodni upravitelji), katerih plačilo je samo delno določeno s cenikom. Večinoma se o honorarjih sami dogovorijo s stranko;
 • javnimi in sodnimi uslužbenci, katerih plačilo francoska vlada določi s cenikom v okviru svoje zakonodajne pristojnosti.

Zagovorniki pred pritožbenim sodiščem

Dekret št. 80-608 z dne 30. julija 1980 določa tarife zagovornikov pred pritožbenimi sodišči. Pravni strokovnjaki/odvetniki

Uredbeni akti določajo tarife odvetnikov za zastopanje strank na prvi stopnji (dekreta št. 72-784 z dne 25. avgusta 1972 in št. 75-785 z dne 21. avgusta 1975).

Sodni izvršitelji

Tarife sodnih izvršiteljev za sodne pozive in vročitve tožb in sodnih odločb so določene v dekretu št. 96-1080 z dne 12. decembra 1996.


Fiksni sodni stroški

Fiksni stroški v civilnem postopku

Fiksni stroški strank v civilnem postopku

V civilnih zadevah so stroški, ki so zakonsko nujni za potek postopka in katerih višina je določena z uredbo ali sodno odločbo. Ti stroški se imenujejo sodni stroški.

Zajemajo:

 1. dajatve, takse, pristojbine ali honorarje, ki jih prejmejo sekretariati sodišč ali davčna uprava. Te dajatve in takse so redke, saj je bilo z zakonom št. 77-1468 z dne 30. decembra 1977 uvedeno načelo brezplačnosti sodnih aktov na civilnih in upravnih sodiščih;
 2. stroške prevajanja aktov, kadar je to potrebno po zakonu ali zaradi mednarodne obveznosti;
 3. povrnitev stroškov pričam;
 4. plačilo specialistov;
 5. izdatke po ceniku (tarifa sodnih izvršiteljev, zagovornikov pred pritožbenim sodiščem, odvetnikov);
 6. honorarje javnih ali sodnih uslužbencev;
 7. plačilo odvetnikov, če je zakonsko urejeno, skupaj s stroški zagovora;
 8. stroške, nastale zaradi vročitve akta v tujini;
 9. stroške tolmačenja in prevajanja, potrebnega zaradi preiskave, opravljene v tujini na zahtevo sodišč v okviru Uredbe Sveta (ES) št. 1206/2001 z dne 28. maja 2001 o sodelovanju med sodišči držav članic pri pridobivanju dokazov v civilnih in kazenskih zadevah;
 10. stroške preiskav, odrejenih v družinskih zadevah in zadevah, povezanih s pravnim varstvom polnoletnih in mladoletnih oseb;
 11. plačilo osebe, ki jo sodnik določi za zaslišanje mladoletnega otroka.

Faza civilnega postopka, v kateri je treba plačati fiksne stroške

Stroški civilnega postopka zajemajo vse zneske, ki jih plačajo ali dolgujejo stranke pred in med postopkom.

To so na primer pred začetkom postopka stroški posvetovanja s pravniki in specialisti ter potni stroški.

Med postopkom so to lahko stroški postopka, ki se plačajo pravnim strokovnjakom in sodnim uslužbencem, takse, ki jih pobere država, in honorarji pravnih svetovalcev.

Po postopku gre lahko za stroške izvršitve odločbe.

Sodni stroški v ustavnih zadevah

Fiksni stroški strank v ustavnem postopku

Ker v sedanjem stanju francoskih postopkov možnost, da posameznik predloži zadevo Ustavnemu svetu, ni predvidena, na to vprašanje ni treba odgovoriti.


Katere predhodne informacije lahko dobimo pri pravnem zastopniku (odvetniku)?

Informacije o pravicah in obveznostih strank

Pravni strokovnjaki morajo v skladu z etičnim kodeksom svojim strankam dati primerne informacije o njihovih pravicah in obveznostih.

Viri informacij o sodnih stroških

Kje najti informacije o sodnih stroških v Franciji?

Na spletnih mestih Povezava se odpre v novem oknuMinistrstva za pravosodje in Povezava se odpre v novem oknurazličnih poklicev.

V katerih jezikih so informacije o sodnih stroških v Franciji?

Informacije so v francoskem jeziku.

Kje najti druge informacije o stroških?

Spletne strani, na kateri bi bili objavljeni stroški postopkov, ni.

Davek na dodano vrednost (DDV)

Kje najti informacije o tem davku? Kakšne davčne stopnje se uporabljajo?

Tarife so navedene brez davkov. Vedno se uporablja 19,6-odstotna stopnja DDV, razen za storitve, opravljene za upravičence do pravne pomoči (5,5 %).

Pravna pomoč

Kakšen je prag dohodkov za upravičenost do pravne pomoči v civilnih zadevah?

Pri pravni pomoči ni razlikovanja glede na področje, tj. med civilnimi in kazenskimi zadevami, in naravo spora. Odobritev ali zavrnitev pomoči je odvisna samo od sredstev prosilca.

Tako lahko vse fizične osebe, ki so francoski državljani in državljani držav članic Evropske unije, in nepridobitne pravne osebe, ki želijo uveljavljati svoje pravice pred sodiščem in nimajo zadostnih sredstev, zaprosijo za pravno pomoč.

Do pravne pomoči so v civilnih zadevah upravičene tudi osebe, ki so tuji državljani ter redno in zakonito prebivajo v Franciji. Ta pogoj o zakonitem prebivanju se vseeno ne zahteva v kazenskih zadevah. Pogoj ne velja za mladoletne osebe ne glede na postopek, v katerem so stranke (civilni, upravni ali kazenski).

 

Upoštevajo se povprečni mesečni dohodki prosilca za pravno pomoč v zadnjem koledarskem letu in po potrebi dohodki oseb, ki običajno prebivajo v istem gospodinjstvu. V tem primeru se zgornje meje za upravičenost do pomoči zvišajo s korekcijskimi koeficienti za vzdrževane družinske člane.

Vendar prejemnikom nekaterih osnovnih socialnih prejemkov (dodatni prejemek iz nacionalnega solidarnostnega sklada, zajamčeni minimalni dohodek) ni treba dokazati, da nimajo zadostnih sredstev.

Poleg tega se v dohodkih ne upoštevajo nekateri socialni prejemki (družinski dodatki, prejemki socialne varnosti, stanovanjske dajatve).

Pravna pomoč je glede na sredstva lahko popolna ali delna. Zgornje meje dohodkov za odobritev pomoči se vsako leto spremenijo z zakonom o javnih financah. Za leto 2009 morajo biti povprečni mesečni dohodki, prejeti v letu 2008, za samsko osebo:

 • največ 911 EUR za popolno pravno pomoč;
 • med 912 in 1367 EUR za delno pravno pomoč.

Te zgornje meje se zvišajo za 164 EUR za vsako od prvih dveh vzdrževanih oseb, ki živijo s prosilcem (otroci, zakonec, nezakonski partner, partner v okviru civilnega solidarnostnega pakta, prednik …), in nato za 104 EUR za vsako naslednjo vzdrževano osebo.

Ali obstajajo drugi pogoji, da oseba kot oškodovanec pridobi pravno pomoč?

Načeloma se status stranke v postopku (npr. oškodovanec ali obtoženec) ne upošteva. Oškodovanci, obtoženci, tožeče stranke ali tožene stranke se pri odločitvi o odobritvi ali zavrnitvi pravne pomoči ne obravnavajo različno.

Vendar so se s sistemskim zakonom o pravosodju z dne 9. septembra 2002 izboljšali pogoji dostopa do pravnega varstva za žrtve najtežjih kaznivih dejanj, zlasti naklepnega kaznivega dejanja zoper življenje ali osebno integriteto (težja kazniva dejanja, opredeljena in kaznovana v skladu s členi 221-1 do 221-5, 222-1 do 222-6, 222-8, 222-10, 222-14(1) in (2), 222-23 do 222-26, 421-1(1) in 421-3(1) do (4), kazenskega zakonika), in njihove vzdrževance, da lahko vložijo zasebno odškodninsko tožbo zaradi kaznivega dejanja zoper osebo, saj jim za pridobitev pravne pomoči ni treba dokazati, kakšne dohodke imajo. Ta določba se uporablja predvsem za žrtve posilstva ali fizičnega nasilja nad osebo, mlajšo od 15 let, ali posebno ranljivimi osebami, ki se je končalo s smrtjo ali trajno invalidnostjo.

Poleg tega se lahko izjemoma odstopa od pogoja o zadostnih sredstvih, ne glede na status prosilca za pomoč v postopku (tožeča/tožena stranka, oškodovanec/obtoženec), vsakič ko ima njegov položaj poseben interes z vidika predmeta spora ali predvidljivih stroškov postopka.

Ta določba se lahko uporablja predvsem za žrtev kaznivega dejanja zaradi okoliščin, v katerih je bilo to dejanje storjeno.

Ali obstajajo drugi pogoji, da oseba kot obtoženec pridobi pravno pomoč?

Načeloma noben poseben pogoj ne ureja pogojev za odobritev pravne pomoči toženim strankam v postopku. Vendar je v primeru vložitve pravnega sredstva (pritožba, ugovor, kasacijska pritožba) položaj nasprotne stranke boljši, kadar so že deležne pravne pomoči. Te osebe namreč avtomatično ohranijo pravico do te pomoči pri svoji obrambi.

Vendar je treba opozoriti na splošno pravilo, ki velja za tožečo stranko in tudi za toženo stranko v postopku, in sicer da se pravna pomoč ne odobri, kadar se stroški, ki jih ta pomoč pokriva, krijejo iz zavarovanja pravne zaščite ali enakovrednega sistema varstva.


Ali so nekateri postopki oproščeni sodnih stroškov?

Strankam pred sodnikom za spore majhne vrednosti in lažja kazniva dejanja in okrajnim sodiščem ni treba pooblastiti odvetnika. Kadar je vrednost zahtevka manjša od 4 000 EUR, se zadeva lahko predloži tem sodiščem po poenostavljenem postopku, v katerem strankam ni treba uporabiti sodnega izvršitelja.

Predlogi za revizijo ukrepov o izvajanju starševske odgovornosti, zahtevkov na področju posvojitev, če je bil otrok sprejet pred dopolnjenim 15. letom starosti, ukrepov po razvezi zakonske zveze in zahtevkov za preživnino se lahko vložijo brez pomoči odvetnika, to je samo z vlogo.

Kot velja za vse postopke pred civilnimi sodišči, ta sodišča ne zaračunavajo stroškov za začetek postopka ali izdajo odločbe.

Kdaj mora stranka, ki je izgubila, plačati sodne stroške stranke, ki je uspela?

V civilnih zadevah mora vsaka sodna odločba ali sodba, s katero se konča postopek, vsebovati odločitev o tem, kdo bo nosil stroške, nastale v postopku.

Načeloma sodne stroške (stroške po ceniku, glej zgoraj) nosi stranka, ki je izgubila. Vendar lahko sodnik z obrazloženim sklepom odloči, da del ali vse stroške nosi druga stranka.

Stranka lahko še predlaga, da nasprotna stranka nosi vse ali del stroškov, ki jih je priglasila in niso vključeni v sodne stroške. To so predvsem honorarji njenega odvetnika, stroški sodnega izvršitelja in potni stroški. V tem primeru sodnik stranki, ki mora plačati stroške, ali če te ni, stranki, ki je izgubila, naloži, da drugi stranki plača znesek, ki ga določi, za priglašene stroške, ki niso vključeni v sodne stroške. Sodnik pri tem upošteva načelo pravičnosti ali ekonomski položaj stranke, ki ji je naloženo plačilo. Sodnik lahko – celo po uradni dolžnosti – iz razlogov, ki temeljijo na istih premislekih, odloči, da ni razlogov za naložitev takega plačila.

Nagrade izvedencem

V civilnih zadevah se plačilo izvedencev, ki jih imenuje sodnik, določi v sodni odločbi.

Kadar sodnik zaupa nalogo izvedencu, določi znesek vnaprej plačanega honorarja, ki se odšteje od plačila izvedenca. Višina vnaprej plačanega honorarja je čim bližje predvidenemu končnemu plačilu. Sodnik določi stranko ali stranke, ki bodo morale položiti ta honorar v sodni pisarni sodišča.

Sodnik po predložitvi poročila izvedenca določi njegovo plačilo predvsem glede na opravljena potrebna dejanja, upoštevanje določenih rokov in kakovost opravljenega dela. Izvedencu dovoli, da zahteva izročitev zneskov, položenih v sodni pisarni, in po potrebi odredi, da se izvedencu nakažejo dodatni zneski, pri čemer navede stranko ali stranke, ki morajo plačati te zneske.

Sodnik s sodno odločbo ali sodbo, s katero se konča postopek, odloči, kdo nosi stroške plačila izvedenca. Načeloma plačilo nosi stranka, ki je izgubila, razen če sodnik z obrazloženim sklepom ne odloči, da vse te stroške ali njihov del nosi druga stranka.

Nasprotno pa se o honorarjih izvedencev, ki jih ne imenuje sodnik, svobodno dogovorita izvedenec in njegov naročnik. Ta honorar ni vključen v sodne stroške. Stranka lahko od sodnika zahteva, da stranki, ki je izgubila, ali če te ni, stranki, ki ji je bilo naloženo plačilo sodnih stroškov, naloži, naj ji povrne stroške tako nastalih honorarjev. Sodnik odloči na podlagi načela pravičnosti ali ekonomskega položaja stranke, ki ji je naloženo plačilo.


Nagrade prevajalcem in tolmačem

Te stroške nosi stranka, ki ni uspela, razen če sodnik z obrazloženim sklepom ne naloži plačila vseh stroškov ali njihovega dela drugi stranki.

Sorodni dokumenti

Poročilo Francije o Študiji o preglednosti stroškovPDF(1312 Kb)en

Zadnja posodobitev: 07/06/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Stroški postopka - Ciper

Predpisi, ki urejajo plačila za storitve zaposlenih v pravniških poklicih

V Republiki Ciper zaposleni v pravniških poklicih niso razdeljeni na različne kategorije (tj. zastopnike, zagovornike, odvetnike in pravnike). Vsi zaposleni v pravniških poklicih, ki so vneseni v register odvetnikov, imajo pravico nastopati pred nacionalnimi sodišči in se na splošno ukvarjati s pravom. To velja ne glede na dejstvo, ali ima odvetnik v tujini naziv pravnega zastopnika ali zagovornika. Za vse, ki opravljajo pravniški poklic, se uporablja izraz „odvetnik“.

Odvetniki (Δικηγόροι)

Plačila za pravne storitve so določena na podlagi lestvice sodnih stroškov, ki jo je odobrilo vrhovno sodišče (Ανώτατο Δικαστήριο).

Za zunajsodne storitve se uporabljajo lestvice, ki določajo minimalno plačilo za pravne storitve.

Odvetnik se lahko s stranko v obeh primerih dogovori za višje plačilo.

Pri sodnih primerih je to treba uradno razglasiti.

Na Cipru sta dve vrsti sodnih izvršiteljev:

 1. sodni izvršitelji v zasebnem sektorju, ki izročajo sodne listine, in
 2. sodni izvršitelji, ki so javni uslužbenci, pristojni za dokončanje postopkov za izvršitev sodnih odločb (npr. odredb o zasegu in prodaji premičnega premoženja).

Plačila sodnim izvršiteljem v zasebnem sektorju za izročanje listin se izračunajo na podlagi razdalje do naslova vročitve.

Sodni izvršitelji, ki so javni uslužbenci, dobivajo mesečno plačo. Stranke v sodnem postopku, ki zaprosijo za izvršilne ukrepe, plačajo pristojbino za kolek v znesku, ki je določen v poslovniku in je odvisen od vrste izvršilnega ukrepa in zneska, ki ga želijo pobrati.

Predpisane takse

Predpisane takse za civilne postopke

Predpisane takse za stranke v civilnih postopkih

Začetni stroški za sodne takse so predpisani na podlagi lestvice vlog ali nekega drugega postopka in se plačajo ob predložitvi vloge. Sodne takse niso predpisane kot točno določen znesek; odvisne so od poteka zadeve in izračunane na podlagi odobrene lestvice.

Kdaj v civilnem postopku je treba plačati predpisane takse?

Začetni stroški za sodne takse se plačajo ob predložitvi vloge.

Predpisane takse v kazenskih postopkih

Predpisane takse za stranke v kazenskih postopkih

Če je obtoženi obsojen, se mu lahko naloži plačilo stroškov postopka. Praviloma se temu izogne, kadar je izrečena zaporna kazen; v tem primeru stroške plača država, tako kot če je obtoženi oproščen.

Kdaj v kazenskem postopku je treba plačati predpisane takse?

Stroški, zmanjšani za začetne stroške v obliki koleka ob predložitvi zadeve, se plačajo na koncu postopka.

Predpisane takse v ustavnih postopkih

Predpisane takse za stranke v ustavnih postopkih

Stroški se izračunajo na podlagi veljavne lestvice.

Kdaj v ustavnem postopku je treba plačati predpisane takse?

Takse se plačajo na koncu postopka, razen sodnih stroškov, ki se plačajo ob vložitvi pravnega sredstva.

Predhodne informacije, ki jih zagotovijo zagovorniki

Pravice in obveznosti strank

Obveznosti, ki jih imajo odvetniki do strank, so navedene v Predpisih odvetniškega kodeksa iz leta 2002 (Οι περί Δεοντολογίας των Δικηγόρων Κανονισμοί του 2002) (Uradni list republike, Priloga C(1), št. 237, 17.5.2002 (regulativni upravni akt št. 237/2002)).

Pravna podlaga za stroške postopka

Kje najti informacije o pravni podlagi za stroške postopka na Cipru?

Najpomembnejša pravna podlaga za stroške postopka je navedena na spletni strani Povezava se odpre v novem oknuvrhovnega sodišča.

Te informacije so v grščini.

Kje najti dodatne informacije o stroških?

Razpoložljiva spletna stran z informacijami o stroških:

spletna stran Povezava se odpre v novem oknuvrhovnega sodišča.

Kje najti informacije o povprečnem trajanju različnih postopkov?

Statistični podatki o delu, ki ga opravljajo sodišča v Republiki Ciper, so na voljo na spletni strani Povezava se odpre v novem oknuvrhovnega sodišča v grščini in Povezava se odpre v novem oknuangleščini.

Davek na dodano vrednost

Kje dobiti ustrezne informacije?

Za plačila odvetnikov velja 15-odstotni DDV, če je odvetnik, ki opravlja storitve, zavezanec za plačilo DDV.

Kakšna stopnja se uporablja?

Uporablja se 15-odstotna stopnja DDV.

Pravna pomoč

Omejitev dohodka, ki velja v civilnih postopkih

V civilnih postopkih ni pravne pomoči.

Omejitev dohodka, ki velja za obdolžence v kazenskem postopku

Obdolženci v kazenskem postopku imajo pravico do brezplačne pravne pomoči, če njihov dohodek ne zadošča za plačilo storitev odvetnika in sodišče meni, da je zagotovitev brezplačne pravne pomoči v interesu pravice. Dohodek ni vnaprej omejen. Sodišče preuči vlogo na podlagi vseh dokazov, vključno s poročilom, ki ga je oddelek za službe socialnega varstva (Τμήμα Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας) pripravil o dohodku in zahtevah obdolženca.

Omejitev dohodka, ki velja za žrtve v kazenskem postopku

Praviloma kazenskega postopka ne sproži žrtev, temveč ga sproži država, in ta tudi plača zadevne stroške. Zato ni določbe o brezplačni pravni pomoči za žrtve.

Drugi osnovni pogoji za pravno pomoč za žrtve

Praviloma kazenskega postopka ne sproži žrtev, temveč ga sproži država, in ta tudi plača zadevne stroške. Zato ni določbe o brezplačni pravni pomoči za žrtve.

Drugi osnovni pogoji za pravno pomoč za obdolžence

V skladu z veljavno zakonodajo mora biti za kaznivo dejanje, očitano obdolženemu, zagrožena vsaj 12-mesečna zaporna kazen, da lahko zaprosi za pravno pomoč. Vendar je zadevna določba obveljala za neustavno, zato je treba predvidevati, da je možnost brezplačne pravne pomoči na voljo v vseh primerih.

Kdaj mora stranka, ki v postopku ni uspela, plačati stroške stranke, ki je uspela?

Praviloma stranka, ki v postopku ni uspela, plača stroške nasprotne stranke, čeprav o vprašanju stroškov po lastni presoji odloča sodišče, ki lahko odredi drugače.

Sorodne povezave

Povezava se odpre v novem oknuSodne takse in stroški

Povezava se odpre v novem oknuStatistični podatki (grščina)

Povezava se odpre v novem oknuStatistični podatki (angleščina)

Sorodni dokumenti

Poročilo Cipra o študiji preglednosti stroškovPDF(555 Kb)en

Zadnja posodobitev: 23/07/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Stroški postopka - Latvija

Ta stran nudi informacije o stroških postopka v Latviji.

Predpisi, ki urejajo plačila za storitve zaposlenih v pravniških poklicih

1. Sodni izvršitelji

Nagrade zapriseženim sodnim izvršiteljem (zvērināti tiesu izpildītāji) se določijo v skladu s Povezava se odpre v novem oknupredpisanimi tarifami. Dogovori o nagradah, ki se razlikujejo od predpisane tarife, so prepovedani.

2. Odvetniki

Razen kadar pravno pomoč zagotovi država, ni v Latviji nobenih fiksnih nagrad za storitve, ki jih ponujajo zapriseženi odvetniki (zvērināti advokāti), saj se ti s stranko sami dogovorijo o nagradi.

Člen 57 Povezava se odpre v novem oknuzakona o odvetništvu (Advokatūras likums) določa, da zapriseženi odvetniki s strankami sklenejo pisni dogovor o zastopanju in nagradi.

Če pisnega dogovora ni in pride do spora, se lahko znesek za nagrado odvetnikom določi kot dvakratnik zneska, določenega v zakonodaji o plačilu državne pravne pomoči, drugi stroški pa se določijo ob upoštevanju omejitev, določenih z navedeno zakonodajo.

Člen 12 Povezava se odpre v novem oknuzakona o odvetništvu določa, da v zakonsko določenih primerih država krije nagrade odvetnikom in druge stroške, povezane s tem. Zakonodaja o državni pravni pomoči (Povezava se odpre v novem oknuzakon o državni pravni pomoči (Valsts nodrošinātās juridiskās palidzības likums) in Povezava se odpre v novem oknuzakon o kazenskem postopku (Kriminālprocesa likums)) določa okoliščine, v katerih se lahko odobri pravna pomoč v civilnih, upravnih in kazenskih zadevah, ki jo plača država.

Država stroške pravne pomoči odvetnikom plača v skladu z Povezava se odpre v novem oknuUredbo kabineta ministrov št. 1493 z dne 22. decembra 2009 o pravilih glede obsega državne pravne pomoči, zneska plačila, stroškov, povezanih s tem, in postopka plačila. Ta uredba določa fiksne nagrade (znesek ali urno postavko), ki jih država plača odvetnikom v skladu z določenim postopkom. Glej tudi odgovore na vprašanja spodaj.

Fiksni stroški

Fiksni stroški v civilnih postopkih

Fiksni stroški strank v civilnih postopkih

Fiksni stroški strank vključujejo državne takse, takse za sodne prepise in stroške v zvezi z obravnavo zadeve.

Faza civilnega postopka, v kateri je treba plačati fiksne stroške

Vlogi, ki se vloži pri sodišču, morajo biti priloženi dokumenti o plačilu državnih taks in drugih sodnih stroškov v skladu s postopki, ki jih določa zakon.

Takso za delo sodišča (državno takso) in takso za sodne prepise je treba nakazati na račun državne zakladnice (Valsts kase):

 • Prejemnik: Valsts kase
 • Davčna številka prejemnika: 90000050138
 • Številka računa prejemnika: LV55TREL1060190911200
 • Banka prejemnika: Valsts kase
 • Identifikacijska koda banke: TRELLV22
 • Namen: vnesti podatke o zadevi.

Taksa za obravnavo zadeve mora biti plačana, preden se zadeva obravnava.

Zneske, ki se plačajo pričam in izvedencem (za izvajanje pregledov ali zaslišanje prič na kraju samem), kot tudi stroške za vročitev sodnih vabil, objavo obvestil v časopisih in zavarovanje terjatve mora plačati stranka, ki vloži vlogo, in sicer preden se zadeva obravnava.

Stranka, ki vloži vlogo, mora pred obravnavo zadeve plačati naslednje stroške:

 • zneske, ki se plačajo pričam in izvedencem;
 • stroške, ki nastanejo pri zaslišanju prič ali izvajanju pregledov na kraju samem;
 • stroške izdaje in vročitve sodnih vabil;
 • stroške, nastale pri sledenju toženca;
 • stroške objave obvestil v časopisih;
 • stroške za zavarovanje terjatve.

Plačila, ki so povezana z obravnavo zadeve na okrožnem (mestnem) sodišču (rajona (pilsētas) tiesa) ali regionalnem sodišču (apgabaltiesa), se nakažejo na račun sodne uprave (Tiesu administrācija):

 • Prejemnik: Tiesu administrācija
 • Številka računa prejemnika: LV51TREL2190458019000
 • Davčna številka prejemnika: 90001672316
 • Banka prejemnika: Valsts kase
 • Identifikacijska koda banke: TRELLV22
 • Druge podrobnosti o plačilu, ki jih je treba navesti: 21499 (koda, ki označuje kategorijo plačila) in druge informacije, potrebne za identifikacijo zadeve, kot so številka zadeve, ime toženca in navedba, ali je toženec fizična ali pravna oseba.

Fiksni stroški v kazenskih postopkih

Fiksni stroški strank v kazenskih postopkih

Obdolženci v kazenskem postopku ne plačajo sodnih taks. Povezava se odpre v novem oknuZakon o kazenskem postopku (Kriminālprocesa likums) ne določa taks v kazenskem postopku. Člen 8 prehodnih določb tega zakona določa, da se morajo civilni zahtevki, ki so bili vloženi v kazenskem postopku, preden je zakon začel veljati, obravnavati kot odškodninski zahtevki. Kadar zasebni tožilec ni žrtev ali toženec ni obdolženec, se civilni zahtevek obravnava v skladu z Povezava se odpre v novem oknuzakonom o civilnem postopku (Civilprocesa likums). En mesec po začetku veljavnosti zakona tožilec, ki vodi postopek (procesa virzītājs), o tem obvesti druge stranke.

Faza kazenskega postopka, v kateri je treba plačati fiksne stroške

Glej odgovor na vprašanje o fiksnih stroških strank v kazenskih postopkih.

Fiksni stroški v ustavnih postopkih

Fiksni stroški strank v ustavnih postopkih

Na nobeni stopnji ustavnih postopkov ni sodnih taks.

Faza ustavnega postopka, v kateri je treba plačati fiksne stroške

Na nobeni stopnji ustavnih postopkov ni sodnih taks.

Predhodne informacije, ki jih zagotovijo pravni zastopniki

Pravice in obveznosti strank

Odvetniki morajo v skladu s členom 2.2 Povezava se odpre v novem oknuEtičnega kodeksa latvijskih zapriseženih odvetnikov (Latvijas Zvērinātu advokātu Ētikas kodekss) stranki predložiti strokovno in jasno razumljivo mnenje o zadevi ter zagotoviti ustrezno pravno pomoč. Poleg tega člen 3.1 kodeksa določa, da odvetniki ne obravnavajo zadev v zvezi z vprašanji, za katera niso usposobljeni ali v zvezi s katerimi niso sposobni ustrezno opraviti svojih dolžnosti. Zato se mora odvetnik, preden prevzame zastopanje v zadevi, seznaniti z okoliščinami zadeve in predložiti mnenje. Z Povezava se odpre v novem oknuzakonom o odvetništvu so določene tudi dolžnosti zapriseženih odvetnikov, na primer, da morajo uporabiti vsa sredstva in metode, ki jih je po zakonu mogoče uporabiti pri obrambi ter zastopanju pravic in pravnih interesov osebe, ki je zaprosila za pravno pomoč.

Pravna podlaga za stroške postopka

Kje najti informacije o pravni podlagi za stroške postopka v Latviji?

Informacije o pravni podlagi za stroške postopka lahko najdete v zakonodaji in predpisih, ki jih je izdal kabinet ministrov, in sicer na spletu in v informativnih brošurah na sodiščih.

V katerih jezikih so na voljo informacije o pravni podlagi za stroške postopka v Latviji?

Informacije o pravni podlagi za stroške postopka, ki jih je treba plačati ob vložitvi vloge (brez navedbe točnih zneskov), so na voljo v vseh jezikih EU na spletišču Povezava se odpre v novem oknu Evropske pravosodne mreže v civilnih in gospodarskih zadevah (glej oddelek „Predložitev zadeve sodišču“).

Kje najti informacije o mediaciji?

Informacije o mediaciji so na voljo na spletišču Povezava se odpre v novem oknuMediācija.lv.

Kje najti dodatne informacije o stroških?

Spletišče z informacijami o stroških

Informacije o stroških so na voljo na Povezava se odpre v novem oknuportalu latvijskih sodišč.

Na uradnem spletišču Povezava se odpre v novem oknuministrstva za pravosodje so na voljo informacije o sodiščih, sodnih postopkih, sodbah upravnih in drugih sodišč ter razne druge informacije.

Kje najti informacije o povprečnem trajanju različnih postopkov?

Informacije o trajanju postopkov je mogoče najti v statističnih poročilih o delu sodišč, ki so na voljo na spletišču Povezava se odpre v novem oknusodnega informacijskega sistema (Tiesu informācijas sistēma).

Kje najti informacije o povprečnih skupnih stroških posameznih postopkov?

O povprečnih skupnih stroških posameznih postopkov ni na voljo nobenih podatkov.

Davek na dodano vrednost

Kako se zagotavljajo te informacije?

Državne in sodne takse so oproščene DDV.

Katere so veljavne stopnje?

Državne in sodne takse so oproščene DDV.

Pravna pomoč

Dohodkovni prag na področju civilnega pravosodja

V skladu z Povezava se odpre v novem oknuzakonom o državni pravni pomoči (Valsts nodrošinātās juridiskās palidzības likums) država dodeli pravno pomoč osebam, ki:

 • so v skladu z zakonsko določenimi postopki pridobile status revne osebe ali status osebe v težkih materialnih razmerah;
 • se nenadoma znajdejo v položaju in materialnih okoliščinah, ki jim onemogočajo varstvo pravic (na primer zaradi višje sile ali drugih okoliščin, na katere ne morejo vplivati);
 • so popolnoma odvisne od državnih organov ali organov lokalnih skupnosti.

Če si posamezniki zaradi svojega posebnega položaja, materialnih okoliščin ali višine dohodka ne morejo sami zagotoviti pravnega zastopanja, se državna pravna pomoč zagotovi tudi osebam, ki:

 • so upravičene do pravne pomoči Republike Latvije na podlagi mednarodnih obveznosti Latvije;
 • imajo stalno ali običajno prebivališče v državi članici Evropske unije, če gre za čezmejne spore.

Državna pravna pomoč se dodeli tudi v upravnih zadevah (pravna sredstva zoper odločbe o azilu, odločbe v zvezi z izpodbijanimi odredbami o vrnitvi in odločbe o preizkusu odredb o obveznem izgonu).

Vloge za pravno pomoč obravnava Povezava se odpre v novem oknuuprava za pravno pomoč (Juridiskās palīdzības administrācija), ki odloča o dodelitvi ali zavrnitvi pravne pomoči in o teh odločitvah obvešča vložnike.

Dohodkovni prag na področju kazenskega pravosodja za obdolžence

V skladu s členi 17 do 19 Povezava se odpre v novem oknuzakona o državni pravni pomoči lahko osebe, ki so upravičene do zagovornika v kazenskem postopku, zaprosijo za pravno pomoč, preden sodba sodišča postane pravnomočna. V kazenskem postopku državna pravna pomoč zagotavlja svetovanje, pomoč pri pripravi procesnih dokumentov ter zastopanje v predhodnem postopku in pred sodiščem. V primerih, določenih v Povezava se odpre v novem oknuzakonu o kazenskem postopku, država imenuje odvetnika, ki zastopa obdolženca.

V skladu s členom 20 Povezava se odpre v novem oknuzakona o kazenskem postopku ima vsakdo, ki je osumljen ali obtožen storitve kaznivega dejanja, pravico do obrambe, to je pravico biti seznanjen, katerega kaznivega dejanja je osumljen ali obtožen, in pravico izbrati način zagovora. Take osebe lahko izvajajo to pravico tako, da se same zastopajo ali imenujejo osebo po lastni izbiri, ki jih bo zastopala. Ta oseba je lahko zapriseženi odvetnik. Zakon določa primere, ko je zastopanje po zapriseženem odvetniku obvezno. Če obdolženec nima zadostnih sredstev za plačilo storitev zapriseženega odvetnika in ne doseže dogovora z odvetnikom, ki bi ga bil pripravljen zastopati, država zagotovi zastopanje in odredi plačilo stroškov obrambe iz državnih sredstev ter določi, ali in kolikšen del tega zneska mora plačati obdolženec.

V skladu s členom 80 Povezava se odpre v novem oknuzakona o kazenskem postopku lahko obdolženec sklene dogovor z odvetnikom ali pa to stori kdo drug v njegovem imenu. Tožilec, ki vodi postopek (procesa virzītājs), z obdolžencem ne more skleniti takega dogovora ali zagotoviti določenega odvetnika, mora pa obdolžencu nuditi potrebne informacije in mu dati možnost, da stopi v stik z odvetnikom. Če obdolženec ni sklenil dogovora v zadevi, v kateri je zastopanje po odvetniku obvezno, ali če obdolženec želi biti zastopan, tožilec, ki vodi postopek, prosi višjega zapriseženega odvetnika, da priskrbi zagovornika. V treh delovnih dneh po prejemu prošnje mora višji zapriseženi odvetnik tožilcu, ki vodi postopek, sporočiti ime zagovornika.

Člen 81 Povezava se odpre v novem oknuzakona o kazenskem postopku, ki ureja posebne procesne korake, določa, da mora tožilec, ki vodi postopek, če dogovor o obrambi ni sklenjen ali če se izbrani zagovornik ne more udeležiti faze postopka, izbrati odvetnika, ki bo zastopal obdolženca v posameznih fazah postopka (v vseh preiskavah v zvezi z obdolžencem), s seznama dežurnih odvetnikov, ki ga pripravi višji odvetnik za območje pristojnosti sodišča.

Člen 84(2) Povezava se odpre v novem oknuzakona o kazenskem postopku pa določa, da znesek in postopek plačila nagrad in stroškov za storitve odvetnika, ki zagotavlja državno pravno pomoč in s katerim stranka ni sklenila dogovora, določi kabinet ministrov (glej Povezava se odpre v novem oknuUredbo kabineta ministrov št. 1493 z dne 22. decembra 2009 o pravilih glede obsega državne pravne pomoči, zneska plačila, stroškov, povezanih s tem, in postopka plačila).

Dohodkovni prag na področju kazenskega pravosodja za žrtve

V kazenskem postopku se državna pravna pomoč (to je odvetnik za zastopanje) žrtvam dodeli v skladu s postopkom, določenim v Povezava se odpre v novem oknuzakonu o kazenskem postopku, in sicer v primerih, navedenih v tem zakonu.

Poleg tega lahko v skladu s členom 104(5) Povezava se odpre v novem oknuzakona o kazenskem postopku tožilec, ki vodi postopek, odloči, da imenuje odvetnika za zastopanje mladoletnika v naslednjih primerih:

 • če je varstvo pravic in interesov mladoletnika ovirano ali ni zajamčeno drugače;
 • na utemeljeno zahtevo predstavnika družine mladoletnika (mame, očeta ali skrbnika, starega starša, odraslega brata ali sestre), s katerim mladoletnik živi in ki skrbi zanj, ali predstavnika institucije za varstvo otrokovih pravic ali predstavnika katere koli nevladne organizacije, ki varuje otrokove pravice.

V izjemnih okoliščinah, če v kazenskem postopku ni mogoče drugače zagotoviti varstva pravic in interesov žrtve, ki je revna ali v težkih materialnih razmerah, lahko tožilec, ki vodi postopek, odloči, da imenuje odvetnika za zastopanje te osebe. V takih primerih znesek in postopek plačila za storitve odvetnika določi kabinet ministrov (glej Povezava se odpre v novem oknuUredbo kabineta ministrov št. 1493 z dne 22. decembra 2009 o pravilih glede obsega državne pravne pomoči, zneska plačila, stroškov, povezanih s tem, in postopka plačila).

Država nato dodeli pravno pomoč osebi, ki je priznana kot žrtev (pomoč pri pripravi procesnih dokumentov ter zastopanje v predhodnem postopku in pred sodiščem).

Drugi pogoji v zvezi z dodelitvijo pravne pomoči žrtvam

Glej zgoraj navedene informacije o dohodkovnem pragu za žrtve na področju kazenskega pravosodja.

Drugi pogoji v zvezi z dodelitvijo pravne pomoči obdolžencem

Glej zgoraj navedene informacije o dohodkovnem pragu za obdolžence na področju kazenskega pravosodja.

Brezplačni sodni postopki

Naslednje osebe so oproščene plačila sodnih stroškov državi:

 • tožniki pri zahtevkih delavcev za izterjavo plačil za delo in drugih zahtevkih, ki izvirajo iz zakonitega delovnega razmerja ali so z njim povezani;
 • tožniki pri zahtevkih, ki izhajajo iz pogodb za opravljanje dela, če je tožnik oseba, ki prestaja zaporno kazen;
 • tožniki pri zahtevkih zaradi telesnih poškodb, ki imajo za posledico pohabljenje ali drugo okvaro zdravja ali smrt;
 • tožniki pri zahtevkih za izterjavo preživnine za otroka ali starša in pri zahtevkih za ugotavljanje očetovstva, če je zahtevek vložen skupaj z zahtevkom za izterjavo preživnine za otroka;
 • vložniki v zadevah v zvezi s priznavanjem ali priznavanjem in izvrševanjem tujih sodnih odločb o izterjavi preživnine za otroka ali starša;
 • tožniki pri zahtevkih za odškodnino za materialno in nematerialno škodo, nastalo zaradi kaznivih dejanj;
 • tožilci, državni organi ali organi lokalnih skupnosti in osebe, ki so upravičene, da pred sodiščem zastopajo pravice in zakonite interese drugih oseb;
 • vložniki v zadevah v zvezi z odločbo o odvzemu poslovne sposobnosti ali o imenovanju skrbnika;
 • vložniki v zadevah v zvezi z imenovanjem skrbnika za osebo zaradi njenega nemoralnega ali razsipnega načina življenja ali prekomerne uporabe alkohola ali drog;
 • toženci v zadevah v zvezi z znižanjem preživnine za otroka ali starša, ki jo je določilo sodišče, in znižanjem preživnine, ki jo je sodišče določilo na podlagi zahtevka zaradi telesnih poškodb, ki imajo za posledico pohabljenje ali drugo poslabšanje zdravja ali smrt;
 • vložniki, kadar je bil otrok nezakonito premeščen preko meje ali pridržan;
 • upravitelji pri zahtevkih, ki so vloženi v korist fizičnih ali pravnih oseb, ki so plačilno nesposobne, in upravitelji, ki vložijo zahtevke za razglasitev plačilne nesposobnosti pravnih oseb v primerih iz odstavka 3 Povezava se odpre v novem oknučlena 51 zakona o plačilni nesposobnosti (Maksātnespējas likums);
 • upniki na podlagi sodbe v izvršilnih zadevah v zvezi z izterjavo plačil v korist proračuna;
 • upniki na podlagi sodbe v izvršilnih zadevah, kadar se izterjava izvede na podlagi enega samega izvršilnega naslova, ki dovoljuje izterjavo terjatve v zaprošeni državi članici;
 • davčni organi v zvezi z zahtevami za razglasitev plačilne nesposobnosti pravne osebe;
 • Urad za državljanstvo in migracije (Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde) v primerih odvzema državljanstva Latvije;
 • Državna agencija za socialno zavarovanje (Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra) v zadevah v zvezi z izterjavo finančnih virov za državni proračun glede storitev socialnega zavarovanja, preplačil državnih socialnih prejemkov in storitev socialnega zavarovanja ali plačil državnih socialnih prejemkov v zvezi s prometnimi nesrečami.

Stranke so lahko oproščene plačila sodnih stroškov državi tudi v drugih primerih, določenih z zakonom. Sodišče ali sodnik lahko ob upoštevanju premoženjskega stanja fizične osebe stranko delno ali v celoti oprosti plačila sodnih stroškov v korist proračuna, odloži plačilo zahtevanih sodnih stroškov v korist proračuna ali odredi plačilo po obrokih.

Kdaj mora stranka, ki v postopku ni uspela, plačati stroške stranke, ki je uspela?

Stranka, v korist katere je bila izdana sodba, lahko od druge stranke izterja vse sodne stroške, ki jih je plačala. Če je bilo zahtevku delno ugodeno, se stroški izterjajo sorazmerno z obsegom, v katerem je bilo zahtevku ugodeno. Tožencu se stroški povrnejo sorazmerno z zavrnjenim delom zahtevka. Državne takse za vlogo za obnovo postopka in ponovno odločanje o zadevi, kadar je bila izdana zamudna sodba, se ne povrnejo.

Če se tožnikovemu zahtevku ugodi v celoti ali delno, mora toženec tožniku povrniti stroške, nastale v zvezi z vložitvijo tožbe, kot so stroški odvetnika, stroški, povezani z udeležbo na sodišču, ali stroški, povezani s pridobivanjem dokazov, in sicer v obsegu, ki je določen z zakonom. Če se zahtevek zavrne, sodišče tožniku odredi povrnitev stroškov, ki jih je imel toženec.

Nagrade izvedencem

Stroške izvedencev mora plačati stranka, ki je zahtevala izvedenca, in sicer preden se o zadevi odloči. Stranki, ki je oproščena plačila sodnih stroškov, teh stroškov ni treba plačati. V takem primeru nagrade izvedencem plača sodna uprava (z izjemo državnih izvedencev za forenzične preiskave).

Nagrade prevajalcem in tolmačem

Če stranka v postopku ne obvlada jezika postopka (z izjemo zastopanja pravnih oseb), ji mora sodišče zagotoviti, da se lahko seznani z dokumenti v spisu in sodeluje v postopku s pomočjo tolmača.

Sorodni dokumenti

Poročilo Latvije o študiji transparentnosti stroškovPDF(742 Kb)en

Zadnja posodobitev: 07/06/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Stroški postopka - Litva

Na tej strani so na voljo podatki o stroških postopka v Litvi.

Predpisi, ki urejajo plačila za storitve zaposlenih v pravniških poklicih

 1. Pravni svetovalci (solicitors)

V Litvi tak poklic ne obstaja.

 1. Odvetniki

Plačila odvetnikov v Litvi niso zakonsko urejena. Razlikujejo se glede na stopnjo zapletenosti zadeve in vključena sredstva. Znesek plačila ne sme biti višji od maksimalne višine, določene v priporočilih, ki sta jih potrdila minister za pravosodje in predsednik sveta litovske odvetniške zbornice (Lietuvos advokatų tarybos pirmininkas).

 1. Pravni zastopniki (barristers)

V Litvi tak poklic ne obstaja.

 1. Sodni izvršitelji

Storitve sodnega izvršitelja so potrebne le, če dolžnik ne izvrši sodbe in kadar so potrebne izvršljive listine. Znesek, plačilo in oprostitev stroškov izvršbe so določeni z Navodili za izvršbo sodbe. Vse stroške izvršbe mora plačati obsojeni dolžnik. Med ali po izvršbi sodbe se plačilo sodnega izvršitelja izterja od dolžnika.

Znesek plačila je odvisen od vrste zahtevane izvršbe in števila opravljenih izvršb. Nekateri stroški izvršbe so fiksni: nekateri znašajo 60 LTL na uro, drugi so določeni glede na odstotek vrednosti premoženja v izvršbi.

Fiksni stroški

Fiksni stroški v civilnih postopkih

Fiksni stroški za stranke v civilnih postopkih

Stroški postopka v civilnih postopkih vključujejo sodne takse in druge stroške: stroške zastopanja, stroške vročitev sodnih dokumentov, nagrade izvedencem, stroške prič, stroške izvršbe itd. Sodne takse so v nekaterih primerih določene v Zakoniku o civilnem postopku in so fiksne. Stroški postopka so določeni v poglavju VII Zakonika o civilnem postopku (Civilinio proceso kodeksas).

Faza civilnega postopka, ko morajo stranke plačati fiksne stroške

Sodne takse se navadno plačajo, preden se vloži tožba pri sodišču.

Fiksni stroški v kazenskih postopkih

Fiksni stroški za stranke v kazenskih postopkih

Za stranke v kazenskih postopkih ni fiksnih stroškov.

Fiksni stroški v ustavnih postopkih

Fiksni stroški za stranke v ustavnih postopkih

Ustavni postopki so brezplačni, vendar niso dostopni splošni javnosti.

Predhodne informacije, ki jih zagotovijo zakoniti zastopniki

Takšna neposredna zakonska obveznost ne obstaja.

Stroški, ki jih plača stranka, ki je v postopku uspela

Stroški v civilnih postopkih so določeni v poglavju VII Zakonika o civilnem postopku.

Pravna podlaga za stroške postopka

Kje najti informacije o pravni podlagi za stroške postopka v Litvi?

Več informacij je na voljo v priloženem Poročilu Litve o Študiji preglednosti stroškovPDF(950 Kb)en.

V katerih jezikih so na voljo informacije o pravni podlagi za stroške postopka v Litvi?

Vse informacije so na voljo v angleščini.

Kje najti informacije o mediaciji?

Več informacij je na voljo na spletni strani o Povezava se odpre v novem oknupostopku sodne mediacije.

Pravna pomoč

Pogoji za dodelitev pravne pomoči

Po litovski zakonodaji obstajata dve vrsti državne pravne pomoči:

 1. ''primarna pravna pomoč'' (pirminė teisinė pagalba) obsega pravno pomoč v skladu s postopki iz zakona, ki ureja področje državne pravne pomoči, pravnega svetovanja in priprave dokumentov, ki se vložijo pri državnih in občinskih institucijah z izjemo procesnih dokumentov. Pravna pomoč obsega tudi svetovanje za izvensodno reševanje spora, dejavnosti za sporazumno razrešitev spora in pripravo sodne poravnave;
 2. ''sekundarna pravna pomoč'' (antrinė teisinė pagalba) obsega pripravo dokumentov, obrambe in zastopanje pred sodiščem. To vključuje postopke izvršbe in zastopanja v predhodni izvensodni fazi spora, kadar je tak postopek določen z zakonom ali sodno odločbo. Pravna pomoč obsega tudi pravdne stroške v civilnih postopkih, stroške upravnih postopkov in stroške, povezane z obravnavo civilne tožbe, ki izhaja iz kazenske zadeve.

Vsi državljani Republike Litve, državljani držav članic Evropske unije, druge fizične osebe, ki zakonito prebivajo v Litvi ali državah članicah, in druge osebe, določene v mednarodnih pogodbah, ki jih je sklenila Litva, so upravičeni do primarne pravne pomoči ne glede na njihov dohodek.

Vsi državljani Republike Litve, državljani držav članic Evropske unije in druge fizične osebe, ki zakonito prebivajo v Litvi ali državah članicah, lahko zaprosijo za sekundarno pravno pomoč. Sekundarno pravno pomoč lahko uveljavlja posameznik, čigar premoženje in letni dohodek ne presegata praga, ki ga določi vlada v predpisu, ki ureja državno pravno pomoč.

Uporablja se torej enoten sistem mejne vrednosti pri ocenjevanju slabega premoženjskega stanja (maksimalna mejna vrednost, pod katero se smatra, da je premoženjsko stanje vlagatelja slabo).

Upravičenost do pravne pomoči

Vlada je določila dve stopnji premoženja in dohodkov. Vlagateljeva premoženje in dohodek ne smeta presegati prve ali druge stopnje, določene z zakonom. Vlagateljev letni neto dohodek (v zadnjih dvanajstih mesecih) ne sme presegati prve ali druge stopnje dohodka, določene v litovskem zakonu.

Slabo premoženjsko stanje ni edini kriterij, ki se uporablja za določitev posameznikove upravičenosti do sekundarne pravne pomoči.

Do pravne pomoči na prvi stopnji je upravičen posameznik, katerega letni dohodek ne presega 8 000 LTL (2 318,8 EUR) plus 3 000 LTL (869,6 EUR) za vsakega vzdrževanega člana. Do pravne pomoči na drugi stopnji je upravičen posameznik, katerega letni dohodek ne presega 12 000 LTL (3 478,2 EUR) plus 4 400 LTL (1 275,3 EUR) za vsakega vzdrževanega člana. Preživninske obveznosti vlagatelja se pri ugotavljanju premoženjskega stanja ne upoštevajo.

Obseg sekundarne pravne pomoči, ob upoštevanju premoženja in dohodka posameznika, zagotovi in krije država na sledeč način:

 1. 100 odstotkov – če je na podlagi premoženja in dohodka posameznik upravičen do pravne pomoči na prvi stopnji;
 2. 50 odstotkov -– če je na podlagi premoženja in dohodka posameznik upravičen do pravne pomoči na drugi stopnji.

Država mora zagotoviti in kriti 100 odstotkov stroškov sekundarne pravne pomoči, ki se dodeli osebam, določenim v členu 12 navedenega zakona (glej spodaj). Sekundarna pravna pomoč se izplača ne glede na premoženje in dohodek posameznika. Izjema so posamezniki (določeni v pododstavku 6 člena 12 zakona), ki se lahko svobodno odrečejo premoženju in dohodku. Ti lahko uveljavljajo pravno pomoč na drugi stopnji. Na drugi stopnji država zagotovi in krije 50 odstotkov stroškov sekundarne pravne pomoči.

Nekatere skupine posameznikov so upravičene do sekundarne pravne pomoči ne glede na obseg premoženja in višino dohodka, ki ga določi vlada (v skladu s členom 12 zakona, ki ureja državno pravno pomoč):

 1. posamezniki v kazenskem postopku (v skladu s členom 51 Zakona o kazenskem postopku) in v drugih primerih, določenih z zakonom, ko je obvezna fizična prisotnost odvetnika obdolženca;
 2. oškodovanci v zadevah, ki vključujejo nadomestilo za škodo, povzročeno s kaznivimi dejanji, vključno z zadevami, ki obravnavajo odškodninske zahtevke v kazenskem postopku;
 3. posamezniki, ki prejemajo socialno podporo za družine z nizkim dohodkom (samski državljani) v skladu z litovskim pravom;
 4. posamezniki v institucionalnem varstvu;
 5. posamezniki z ugotovljeno hudo invalidnostjo, posamezniki z ugotovljeno nezmožnostjo za delo , posamezniki, ki so dosegli starost za upokojitev, in posamezniki z ugotovljenimi znatnimi posebnimi potrebami. To vključuje tudi skrbnike, kadar je državna pravna pomoč nujna za zastopanje in varstvo pravic in interesov oskrbovanca;
 6. posamezniki, ki so predložili dokaze, da se ne morejo odpovedati premoženju in sredstvom iz objektivnih razlogov in da iz teh razlogov premoženje in letni dohodek, ki se mu lahko odpovejo, ne presegata ravni premoženja in dohodka, določene z Zakonom o pravni pomoči;
 7. posamezniki z resnimi psihičnimi motnjami, ko se o zadevah, ki se tičejo njihove prisilne hospitalizacije in zdravljenja, odloča v skladu z zakonom, ki ureja področje zdravstvenega varstva. To vključuje tudi skrbnike, kadar je državna pravna pomoč nujna za zastopanje pravic in interesov oskrbovanca;
 8. dolžniki v postopkih izvršbe, ko se izvršba izvaja na zadnjem prebivališču;
 9. starši ali drugi pravni zastopniki mladoletnih otrok, ko se odloča o prisilni izselitvi;
 10. mladoletniki, ko se samostojno obrnejo na sodišče za zaščito lastnih pravic ali interesov, ki jih določa in varuje zakon. Mladoletniki, ki so sklenili zakonsko zvezo v skladu s predpisanim postopkom ali jim je sodišče priznalo popolno poslovno sposobnost, so izključeni;
 11. posamezniki, ki so poslovno nesposobni v zadevah, ki vključujejo odločanje o sposobnosti fizične osebe;
 12. posamezniki v zadevah, ki se tičejo prijave rojstva;
 13. drugi posamezniki v zadevah iz mednarodnih pogodb, ki jih je sklenila Republika Litva.

Nagrade izvedencem

Sodišče mora izvedencem povrniti izgubljeni zaslužek (iz dela ali njihovega poklica) za vsak dan, ki ga morajo preživeti pred sodiščem. Plačani so za ustrezno izvedensko mnenje in izvid, povrnejo pa se jim vsi stroški, ki so povezani z nastopom pred sodiščem, potni stroški in stroški prenočišča skupaj z dnevnicami. Stranka, ki predlaga izvedbo dokaza z izvedencem, mora založiti stroške v znesku, ki ga vnaprej določi sodišče. Če obe strani predlagata izvedbo dokazov z izvedencem(-i), založita stroške v enakih deležih. Stroški se založijo z nakazilom na poseben račun sodišča.

Če v zadevah, ki jih določajo litovski Civilni zakonik (Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas) ali drugi zakoni, sodišče povabi priče (liudytojai) ali izvedence (ekspertai) na lastno pobudo, se morajo stroški plačati iz državnega proračuna. To velja tudi za opravo dela izvedenca na kraju dogodka.

Pri določanju stroškov, ki se založijo, je potrebno upoštevati višino prihodnjih stroškov. Sodišče izvedence plača, ko opravijo svoje delo. Sodišče za izvedensko delo na podlagi izdanega računa plača tudi strokovnim institucijam. Ti zneski se plačajo s posebnega računa sodišča, odprtega pri banki na območju sodišča. Zneski, ki se plačajo izvedencem in strokovnim institucijam, če jih stranki nista založili, mora na poseben račun sodišča plačati stranka, zoper katero je bila izdana sodba, ali obe stranki glede na uspeh njunih zahtevkov. Ministrstvo za pravosodje določi najvišje zneske teh stroškov.

Nagrade prevajalcem in tolmačem

Sodišče prevajalcem povrne izgubljeni zaslužek (iz dela ali njihovega poklica) za vsak dan, ki ga morajo preživeti pred sodiščem. Prevajalcem je potrebno plačati za prevajanje in povrniti vse stroške, ki nastanejo zaradi nastopa pred sodiščem, potne stroške, stroške prenočišča in dnevnice. Stranka, ki sodišču predloži dokumente in želi njihov prevod v tuj jezik, mora založiti stroške v znesku, ki ga določi sodišče.

Sodišče mora prevajalcem plačati iz sredstev državnega proračuna, ki so dodeljena za prevajanje, z izjemo zneskov, ki se plačajo prevajalcem za prevajanje sodnih dokumentov, ki jih predložijo stranke. Stroški tolmačenja/prevajanja med sodno obravnavo se krijejo iz državnega proračuna. Ministrstvo za pravosodje je določilo najvišje zneske teh stroškov.

Sorodni dokumenti

Poročilo Litve o Študiji preglednosti stroškovPDF(950 Kb)en

Zadnja posodobitev: 07/06/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice.

Stroški postopka - Luksemburg

Ta stran prikazuje podatke o stroških sodnih postopkov v Velikem vojvodstvu Luksemburg.

.

Predpisi, ki urejajo plačila za storitve zaposlenih v pravniških poklicih

Sodni izvršitelji

Honorarje sodnih izvršiteljev ureja uredba Velikega vojvode. Ta uredba je bila spremenjena 24. januarja 1991 in se nanaša na določitev tarif sodnih izvršiteljev. Informacije v zvezi s tem najdete na strani Povezava se odpre v novem oknuZbornice sodnih izvršiteljev Velikega vojvodstva Luksemburg.

Odvetniki

V skladu s členom 38 spremenjenega zakona z dne 10. avgusta 1991 o odvetniškem poklicu odvetnik sam določi višino svojih honorarjev in izračuna svoje stroške storitev. Pri določanju svojih honorarjev odvetnik upošteva različne značilnosti primera, na primer pomembnost primera, stopnjo težavnosti, uspeh postopka in gmotni položaj stranke. Če ta znesek presega razumne meje, ga Svet zbornice po preučitvi različnih elementov navedenega primera zniža. Informacije v zvezi s tem najdete na strani Povezava se odpre v novem oknuOdvetniške zbornice Luksemburga.

Fiksni sodni stroški

Fiksni sodni stroški v civilnih postopkih

Vložitev tožbe pri civilnem sodniku je povezana samo s fiksnimi stroški sodnega izvršitelja in stroški odvetnika. Načeloma na ravni civilnih sodišč ni sodnih stroškov. Po izdaji sodbe lahko nastanejo naknadni stroški v zvezi z izvršbo odločbe in na zahtevo stranke, ki je dobila primer.

Sodni stroški v kazenskih postopkih

Fiksni stroški za vse stranke v kazenskem postopku

Stroški overjanja sodbe kazenskega sodišča se obračunajo po ceni 0,25 centa na stran. Drugih stroškov ni, izjema so le kopije kazenske dokumentacije, ki se načeloma obračunajo v skladu z istim zneskom na kopirano stran za odvetnika, ki je zahteval kopije.

Faza postopka, ko mora ena stranka poravnati fiksne stroške

V skladu s členom 59 Zakona o kazenskem postopku mora „zasebni tožnik, ki sproži postopek pred kazenskim sodiščem (to pomeni, ki vloži tožbo) in ki ni bil deležen pravne pomoči, plačati predvideno vsoto, ki je potrebna za kritje stroškov postopka.

Preiskovalni sodnik z odlokom ugotovi, da je bila vložena tožba. V zvezi s sredstvi zasebnega tožnika določi znesek povračila in rok, v katerem ga je treba plačati, v nasprotnem primeru tožba ni sprejemljiva. Zasebni tožnik, ki pa nima zadostnih sredstev, je lahko oproščen plačila povračila. “

Ta postopek seveda velja za tožbe zasebnega tožnika, vložene pri preiskovalnem sodniku. Tožbe in odpovedi državnega tožilstva, torej nasprotne tožbe zasebnih tožnikov pred sodnikom (ko se tožba vloži med procesom, na obravnavi) so brez sodnih stroškov.

Sodni stroški v ustavnih zadevah

V zvezi s tem ni posebnih fiksnih stroškov.

Predhodne informacije, ki jih zagotovijo zakoniti zastopniki (odvetniki)

Informacije glede pravic in obveznosti strank

V skladu z načeli „spremenjene notranje uredbe z dne 16. marca 2005 Odvetniške zbornice Luksemburga“ so zakoniti zastopniki (odvetniki) dolžni podati predhodne informacije strankam, ki nameravajo sprožiti postopek. Te informacije jim morajo omogočiti, da razumejo svoje pravice in obveznosti, svoje možnosti za uspeh in stroške, ki bi jim lahko nastali, sem spadajo tudi stroški zaradi izgube procesa.

Viri informacij glede sodnih stroškov

Kje najti informacije o sodnih stroških v Luksemburgu?

 • Zlasti v navedenih pravnih in internetnih virih,
 • na informacijski točki in pravnih informacijah pri generalnem tožilstvu,
 • na brezplačnih posvetovanjih, ki se nanašajo na pravice žensk in so organizirana pri generalnem tožilstvu,

V katerih jezikih je mogoče najti informacije o sodnih stroških v Luksemburgu?

 • Podatki o zakonodaji so na voljo v francoščini;
 • druge informacije in predvsem ustne informacije, ki jih dajejo informacijske točke in organi, navedeni zgoraj, so na voljo v angleščini, nemščini, francoščini in luksemburščini.

Kje najti informacije o mediaciji?

Informacije o mediaciji so na voljo na spletni strani Povezava se odpre v novem oknuLuksemburškega združenja za mediacijo in akreditirane mediatorje (ALMA Asbl), na spletni strani Povezava se odpre v novem oknuCentra za mediacijo luksemburške odvetniške zbornice (CMBL) in na spletni strani Povezava se odpre v novem oknuMinistrstva za pravosodje.

Pravna pomoč

Katere so omejitve glede prihodkov za njeno pridobitev v civilnih zadevah in v primeru obtožbe v kazenskem procesu?

V katerih primerih in pod katerimi pogoji se lahko poda zahtevek za pravno pomoč?

Fizične osebe, ki nimajo dovolj sredstev, imajo pravico do pravne pomoči z namenom zaščite njihovih interesov v Velikem vojvodstvu Luksemburg pod pogojem, da gre za luksemburške državljane ali tuje državljane, ki imajo dovoljenje za bivanje v državi, ali državljane države članice Evropske unije ali tuje državljane, ki se v zvezi s pravno pomočjo na podlagi mednarodne pogodbe obravnavajo kot luksemburški državljani.

Prav tako imajo pravico do pravne pomoči glede vseh postopkov v civilnih in gospodarskih zadevah v čezmejnih sporih, kot jih opredeljuje Direktiva Sveta 2003/8/ES z dne 27. januarja 2003 o izboljšanju dostopa do pravnega varstva v čezmejnih sporih z uvedbo minimalnih skupnih pravil v zvezi s pravno pomočjo pri takih sporih, tuji državljani, ki imajo kraj stalnega ali običajnega bivališča na ozemlju države članice z izjemo Danske.

Pravna pomoč se v civilnih ali gospodarskih zadevah prav tako lahko dodeli osebi iz prvega odstavka, ki ima kraj stalnega ali običajnega bivališča v Luksemburgu z namenom pridobitve pravnih nasvetov odvetnika iz Luksemburga, kamor spada tudi priprava dokumentacije zahtevka za pravno pomoč v drugi državi članici Evropske unije, dokler zahtevek za pravno pomoč tam ne bo sprejet v skladu z določbami navedene Direktive Sveta 2003/8/ES z dne 27. januarja 2003.

Pravna pomoč se prav tako lahko podeli drugemu tujemu državljanu, katerega sredstva so nezadostna, za postopke v zvezi s pravico do azila, dostopa na ozemlje, bivanja, ustanavljanja in odstranitve tujcev. Če si tuji državljani s pomočjo ostalih pravnih določb pridobijo odvetnika pri odvetniški zbornici, so deležni pravne pomoči, ki je omejena na povrnitev stroškov za dodelitev odvetnika na podlagi nezadostnih sredstev.

Nezadostnost sredstev fizičnih oseb, ki zaprosijo za pravno pomoč, se obravnava glede na celotni bruto prihodek in premoženje prosilca ter premoženje oseb, ki živijo z njim v gospodinjstvu, v skladu z določbami členov 19(1) in 20 zakona z dne 29. aprila 1999 glede ustanovitve pravice do minimalnega zajamčenega prihodka, kot je bil spremenjen, in glede na omejitve višine zneskov, opredeljenih v členu 5(1), (2), (3), (4) in (6) prej omenjenega spremenjenega zakona z dne 29. aprila 1999. Vendar pa se prihodki oseb, ki s prosilcem živijo v istem gospodinjstvu, ne upoštevajo, če postopek na nasprotno stran postavlja zakonca ali osebe, ki običajno živijo v istem gospodinjstvu, ali če med njimi glede predmeta spora obstaja navzkrižje interesov, ki zahteva ločeno obravnavo njihovih sredstev.

Če je prosilec mladoletna oseba, udeležena v pravnem postopku, mu je pravna pomoč dodeljena neodvisno od materialnega položaja njegovih staršev ali oseb, ki živijo z mladoletno osebo v skupnem gospodinjstvu, brez poseganja v pravico države, da zahteva povrnitev stroškov, ki jih je porabila za pravno pomoč mladoletni osebi zoper njenega očeta ali mater, ki razpolaga z zadostnimi sredstvi.

Pravna pomoč se prav tako prizna osebam, ki zaradi svojega gmotnega stanja te pomoči ne bi prejeli, toda resni razlogi, kot so socialni, družinski ali materialni položaj prosilca, to dodelitev upravičujejo.

Katera so podrobna pravila uporabe pravne pomoči?

Uredba velikega vojvode določa podrobna pravila za uporabo pravne pomoči.

Pravna pomoč se dodeli v zunajsodnih in sodnih zadevah, nepravdnih in pravdnih zadevah, za tožbo ali za obrambo.

Uporablja se na vseh stopnjah, bodisi na rednem ali upravnem sodišču.

Zanjo se lahko zaprosi med postopkom, za katerega je zaprošena, in ima v primeru odobritve retroaktivni učinek od dneva začetka postopka ali drugega datuma, ki ga določi predsednik odvetniške zbornice (Bâtonnier).

Prav tako se lahko dodeli za varnostne ukrepe ali za izvršbo sodnih odločb ali ostalih izvršljivih pravic.

Kljub temu se ne podeli lastniku, imetniku ali vozniku motornega vozila za tožbe, ki izhajajo iz takega vozila, proti trgovcu, proizvajalcu, obrtniku ali članu svobodnega poklica za tožbo, ki je povezana z njegovo trgovsko ali poklicno dejavnostjo, razen v utemeljenem primeru, in na splošno niti za spor, ki izhaja iz špekulativnih dejavnosti prosilca za pravno pomoč.

V okviru čezmejnih sporov, ki jih zajema prej navedena Direktiva Sveta 2003/8/ES z dne 27. januarja 2003, lahko predsednik odvetniške zbornice v primerih iz prejšnjega odstavka kljub vsemu dodeli pravno pomoč.

V kazenskih zadevah pravna pomoč ne pokriva stroškov in glob, ki se odredijo v breme obsojenca.

V civilnih zadevah pravna pomoč ne zajema kritja stroškov postopka niti kritja stroškov postopka, s katerim se zlorabi namen postopka oziroma zmanjša ugled stranke.

Pravna pomoč se zavrne osebi, katere delovanje se zdi očitno nedopustno, neutemeljeno, nerazumno ali nesorazmerno z njenim ciljem glede na predvidene stroške.

Pravna pomoč se zavrne, če ima prosilec na osnovi katerega koli razloga pravico, da od tretje osebe pridobi povrnjene stroške, ki bi jih krila pravna pomoč.

Prejemnik pravne pomoči ima pravico do pomoči odvetnika in vseh uradnikov, kjer primer, organ ali izvršba zahtevajo njihovo pomoč.

Odločba o dodelitvi pravne pomoči

Predsednik odvetniške zbornice ali član Sveta zbornice, ki ga prvi za ta namen pooblasti v okrožju prebivališča prosilca, odloči glede dodelitve pravne pomoči prosilcu. Če prosilec nima stalnega prebivališča, je za to pristojen predsednik odvetniške zbornice Luksemburga ali član Sveta zbornice, ki ga prvi ustrezno pooblasti.

Osebe, katerih sredstva so nezadostna, se obrnejo na predsednika odvetniške zbornice na obravnavi ali pisno.

Če oseba, ki jo zadrži policija, trdi, da ima pravico do koriščenja pravne pomoči, in jo tudi zahteva, odvetnik, ki ji med priprtjem pomaga, prenese zahtevo predsedniku odvetniške zbornice.

Če preiskovalni sodnik določi zagovornika osumljencu, ki trdi, da ima pravico do pravne pomoči, in ki jo tudi zahteva, preiskovalni sodnik prenese zahtevo predsedniku odvetniške zbornice.

Predsednik odvetniške zbornice preveri nezadostnost sredstev in, če jo ugotovi, prosilcu odobri pravno pomoč in obveže odvetnika, ki ga je prosilec prosto izbral, če pa ga ni izbral oziroma če predsednik odvetniške zbornice oceni, da izbira ni primerna, odvetnika, ki ga izbere sam. Odvetnik je, razen v primeru nezmožnosti ali navzkrižja interesov, dolžan prevzeti nalogo, ki mu je bila dodeljena.

V vseh nujnih primerih lahko predsednik odvetniške zbornice brez drugih formalnosti razglasi začasno dodelitev pravne pomoči za dejanja, ki jih določi.

Zahteva mladoletne osebe po pravni pomoči

Če predsednik odvetniške zbornice ugodi zahtevi za pravno pomoč mladoletni osebi, katere starši razpolagajo s tolikšnimi sredstvi, da mladoletnik ne bi spadal v kategorijo oseb, ki imajo nezadostna sredstva, se starša obvesti o odločbi o odobritvi pravne pomoči mladoletniku z navedbo, da ima država pravico od njiju zahtevati, da skupaj povrneta zneske, ki jih je izplačala država v okviru pravne pomoči mladoletni osebi.

V desetih dneh od prejema obvestila predsednika odvetniške zbornice lahko kateri koli izmed zgoraj omenjenih staršev vloži pritožbo pri Disciplinskem in upravnem svetu, ki odloča na zadnji stopnji. Disciplinski in upravni svet odloči v štiridesetih dneh od vložitve pritožbe.

Predsednik odvetniške zbornice ministru za pravosodje posreduje kopijo končne odločbe glede odobritve pravne pomoči mladoletni osebi.

Uprava za registracijo in premoženje (administration de l’enregistrement et des domaines) je pod okriljem Ministrstva za pravosodje pristojna, da od staršev, ki razpolagajo z zadostnimi sredstvi, izterja zneske, ki jih je država izplačala za pravno pomoč mladoletni osebi.

Pogoji za odvzem pravne pomoči

Predsednik odvetniške zbornice odvzame pravico do pravne pomoči, podeljene prosilcu, tudi po postopku ali zaključku dejanj, za katere je bila dodeljena, če je bila ta pomoč dodeljena na podlagi netočnih izjav in dokumentacije. Predsednik odvetniške zbornice lahko odvzame pravno pomoč, če med tem postopkom ali med izvajanjem teh dejanj ali kot njihov rezultat prejemnik pridobi tolikšna sredstva, ki bi bila v primeru njihovega obstoja na dan vložitve zahtevka za pravno pomoč razlog za zavrnitev dodelitve pomoči. Vsako tovrstno spremembo mora predsedniku odvetniške zbornice sporočiti prejemnik ali imenovani odvetnik.

Odvzem povzroči takojšnjo izterjavo vseh stroškov, pravic, honorarjev, prejemkov, taks, nagrad, povračil in predplačil kakršne koli narave, ki jih je prejemnik že prejel.

Odločitev predsednika odvetniške zbornice o odvzemu pomoči se takoj sporoči ministru za pravosodje. Uprava za registracijo in premoženje je pristojna, da od prejemnika izterja vse zneske, ki mu jih je izplačala država.

Pritožba zoper odvzem pravne pomoči

Zoper odločbe predsednika odvetniške zbornice glede zavrnitve ali odvzema pravice do pravne pomoči lahko prosilec vloži pritožbo pri Disciplinskem in upravnem svetu. Pritožba se vloži v obliki priporočenega pisma pri predsedniku disciplinskega in upravnega sveta v roku desetih dni od prejema odločbe predsednika odvetniške zbornice. Disciplinski in upravni svet ali eden izmed njegovih članov, ki je za to pristojen, se seznani z razlago prosilca.

Zoper odločbo Disciplinskega in upravnega sveta je mogoče vložiti pritožbo pri Prizivnem disciplinskem in upravnem svetu. Rok za vložitev pritožbe je petnajst dni.

Notarje in sodne izvršitelje po uradni dolžnosti imenuje pristojno sodišče, da nudijo pomoč osebam, ki prejemajo pravno pomoč. Če ni pristojno nobeno sodišče, notarje po uradni dolžnosti imenuje predsednik notarske zbornice, sodne izvršitelje pa po uradni dolžnosti imenuje predsednik zbornice sodnih izvršiteljev.

Uredba velikega vojvodstva določa: postopke, po katerih se dodeli pravna pomoč, stroške, ki jih pomoč pokriva, pogoje in postopke povračila izplačanih zneskov za pomoč državi in postopkov, po katerih odvetnik prevzame pomoč osebam, ki nimajo zadostnih sredstev, in ga poplača država, brez poseganja v njegovo morebitno pravico do honorarjev, ko se tem osebam, bodisi kot posledica postopka bodisi zaradi drugih razlogov, izboljša gmotni položaj.

Vse javne uprave so dolžne nuditi svojo pomoč pri sestavi dokumentov, ki so potrebni za vlogo zahtevka za pravno pomoč, in za njihovo preverjanje, brez možnosti sklicevanja na poklicne ali upravne skrivnosti.

Katere so omejitve prihodkov za njeno pridobitev za žrtve kaznivega dejanja?

Nezadostnost sredstev fizičnih oseb, ki zaprosijo za pravno pomoč, se obravnava glede na celotni bruto prihodek in premoženje prosilca ter premoženje oseb, ki živijo z njim v gospodinjstvu, v skladu z določbami členov 19(1) in 20 zakona z dne 29. aprila 1999 glede ustanovitve pravice do minimalnega zajamčenega prihodka, kot je bil spremenjen, in glede na omejitve višine zneskov, opredeljenih v členu 5(1), (2), (3), (4) in (6) prej omenjenega spremenjenega zakona z dne 29. aprila 1999. Vendar pa se prihodki oseb, ki s prosilcem živijo v istem gospodinjstvu, ne upoštevajo, če postopek na nasprotno stran postavlja zakonca ali osebe, ki običajno živijo v istem gospodinjstvu, ali če med njimi glede predmeta spora obstaja navzkrižje interesov, ki zahteva ločeno obravnavo njihovih sredstev.

Ali obstajajo za žrtve še drugi pogoji za pridobitev pravne pomoči?

Ne, za žrtve ne obstajajo dodatni pogoji za pridobitev pravne pomoči.

Ali obstajajo za obtožence še drugi pogoji za pridobitev pravne pomoči?

Ne, za obtožence ne obstajajo dodatni pogoji za pridobitev pravne pomoči.

Ali obstajajo postopki, oproščeni plačila?

Ne, ni drugih postopkov, ki bi bili oproščeni plačila.

Kdaj mora stranka, ki v postopku ni uspela, plačati stroške stranke, ki je uspela?

V civilnih zadevah

Vsaki stranki, ki v postopku ni uspela, se naloži plačilo stroškov, vendar sodišče odloči s posebnim in utemeljenim sklepom, ali mora nasprotna stranka plačati vse ali le del stroškov.

Če se ne zdi pravično, da bi morala ena stranka plačati za zneske, ki ne spadajo pod sodne stroške, lahko sodnik drugi stranki naloži, da nasprotni stranki plača znesek, ki ga določi.

Ta pravila so določena v novem zakoniku o civilnem postopku in v Uredbi velikega vojvode z dne 21. marca 1974 o pravicah in honorarjih pooblaščencev in odvetnikov.

V kazenskih zadevah

Ko je zoper obdolženca oziroma osebe, ki so civilnopravno odgovorne za kaznivo dejanje, ali zoper zasebnega tožnika, izrečena obsodilna sodba, se jim naloži plačilo stroškov, vključno s stroški javnega tožilca. Če pa je kazenski postopek začel zasebni tožnik z vložitvijo zasebne tožbe in s postopkom ni uspel, je dolžan osebno plačati vse stroške postopka. Če se je zasebni tožnik le pridružil tožbi državnega tožilca, je dolžan poplačati le stroške, nastale zaradi njegovega posredovanja.

Če se ne zdi pravično, da bi morala ena stranka plačati za zneske, ki ne spadajo pod sodne stroške, lahko sodišče drugi stranki naloži, da nasprotni stranki plača znesek, ki ga določi.

Ta pravila so določena v zakoniku o kazenskem postopku in v Uredbi velikega vojvode z dne 21. marca 1974 o pravicah in honorarjih pooblaščencev in odvetnikov.

Honorarji za izvedence

Vsaka stranka mora plačati honorarje lastnih izvedencev.

Honorarji za prevajalce in tolmače

Vsaka stranka mora plačati honorarje svojim prevajalcem ali tolmačem.

S tem povezani dokumenti

Rapport du Luxembourg sur l'Etude sur la transparence des coûtsPDF(551 Kb)en

Zadnja posodobitev: 21/02/2014

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Stroški postopka - Madžarska

Ta stran vsebuje informacije o stroških postopka na Madžarskem.

Predpisi, ki urejajo plačila za storitve zaposlenih v pravniških poklicih

 • Sodni izvršitelji

Višina plačila sodnega izvršitelja je odvisna od namena izvršilnega naloga (végrehajtható okirat) (ali gre za izterjavo dolga ali izvršitev določenega ukrepa). Če izvršba vključuje izterjavo dolga (pénzkövetelés behajtása), potem je plačilo sodnega izvršitelja v sorazmerju z zneskom dolga, ki ga je potrebno izterjati. Če izvršba zajema višji znesek zahtevka, je plačilo sodnega izvršitelja prav tako višje. Če naloga zajema izvršitev določenega ukrepa (meghatározott cselekmény végrehajtása), je honorar odvisen od tega, koliko časa je za to potrebno.

 • Odvetniki (ügyvéd)

Madžarska beseda ügyvéd (odvetnik) se uporablja za vse pravniške poklice (pravne svetovalce, pravnike in odvetnike). Po navadi se stranka in odvetnik dogovorita o plačilu odvetnika. Če dogovora ni mogoče doseči, znesek določi sodišče na podlagi zakona (5 odstotkov od zahtevanega zneska in najmanj 10 000 HUF). Stranki lahko prosita sodnika, naj plačilo določi na podlagi zakona, če ne želita, da postane poravnava javna.

Fiksni stroški

Fiksni stroški v civilnih postopkih

Fiksni stroški strank v civilnih postopkih

V zadevah na prvi stopnji znašajo takse (illeték) sodnih postopkov 6 odstotkov vrednosti zahtevka (med najmanj 10 000 HUF in največ 900 000 HUF). Če ni mogoče določiti vrednosti zahtevka, zakon določa plačilo 6 % fiktivnega zneska.

Stroški sodišča so določeni z zakonom v naslednjih primerih:

 • postopki razveze zakonske zveze (házassági bontóper): 12 000 HUF,
 • postopki pred delovnim sodiščem (munkaügyi per): 7 000 HUF,
 • upravni postopki razen zadev s področja konkurence ali davkov (közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti eljárás): 20 000 HUF,
 • upravni zunajsodni postopki (közigazgatási nemperes eljárás): 7 500 HUF,
 • stroški splošnih javnih naročil (általános meghatalmazás): 18 000 HUF,
 • postopki v zvezi s plačilno nesposobnostjo: likvidacija 50 000 HUF; stečaj 30 000 HUF,
 • zadeve, ki vključujejo poslovna združenja brez statusa pravne osebe (jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet): likvidacija 25 000 HUF, stečaj 20 000 HUF,
 • arbitraža: 1 odstotek (najmanj 5 000 HUF, največ 250 000 HUF), če ni mogoče izračunati vrednosti zahtevka, se plača 10 000 HUF,
 • nalogi za plačilne postopke (fizetési meghagyásos eljárás): 3 odstotke (najmanj 5 000 HUF, največ 300 000 HUF),
 • pritožba: 6 odstotkov (najmanj 10 000 HUF, največ 900 000 HUF),
 • obnova postopka (perújítás): takso je treba ponovno plačati,
 • predlog za revizijo (felülvizsgálati kérelem): 6 odstotkov za odločbe (najmanj 10 000 HUF, največ 2 500 000 HUF); za naloge (végzés) se plača pol zneska, ki se plača za odločbe (najmanj 7 000 HUF, največ 1 250 000 HUF).

Faza civilnega postopka, v kateri je treba plačati fiksne stroške

Obveznost plačila sodnih taks v civilnih postopkih nastane ob vložitvi tožbe. Zato je treba sodne takse plačati ob vložitvi tožbe. Če stranka ne plača stroškov sodišča ali plača manj, kot je določeno z zakonom, jo sodišče pozove, naj plača preostale obveznosti do sodišča ob predložitvi zahtevka. Sodišče mora prav tako obvestiti stranko, da bo njena vloga zavrnjena, če sodne takse ne bodo v celoti plačane.

O plačilu odvetnika se dogovorita stranka in odvetnik. Honorar sodnega izvršitelja je potrebno plačati vnaprej, na začetku izvršilnega postopka.

Fiksni stroški v kazenskih postopkih

Fiksni stroški strank v kazenskih postopkih

V postopkih, ki tečejo izključno na podlagi zasebnega pregona in zajemajo zasebne tožbe (magánvádas eljárás):

 • taksa za vložitev obtožnice (feljelentés) znaša 5 000 HUF,
 • taksa za vložitev rednega pravnega sredstva znaša 6 000 HUF,
 • taksa za vložitev predloga za revizijo ali obnovo postopka znaša 7 000 HUF.

Če civilni zahtevek (polgári jogi igény) izhaja iz kazenskega postopka, so edine takse, ki jih je potrebno plačati, takse za vložitev tožbe in pravnih sredstev.

Faza kazenskega postopka, ko je fiksne stroške treba plačati

Fiksne stroške v kazenskem postopku je treba plačati skupaj s takso za vlogo.

Fiksni stroški v ustavnih postopkih

V skladu s členom 28 Zakona XXXII z leta 1989 (az 1989. évi XXXII. törvény 28. cikke) so postopki pred ustavnim sodiščem (Alkotmánybíróság) brezplačni.

Vlagatelj, ki ob vložitvi predloga ne deluje v dobri veri, pa mora plačati stroške.

Predhodne informacije, ki jih zagotovijo pravni zastopniki

Pravice in obveznosti strank

Pri opravljanju poklica – s sredstvi in na način, ki ga določa zakon – morajo odvetniki pomagati svojim strankam pri uveljavljanju njihovih pravic in izpolnjevanju obveznosti. Pravni svetovalci (jogtanácsos) prav tako pomagajo uveljavljati pravice organizacij, ki jih zastopajo.

Ta obveznost zajema dolžnost zagotoviti potrebne informacije o pravicah in obveznostih, možnostih uspeha in predvidenih stroških postopka.

Pravna podlaga za stroške postopka

Kje najti informacije o pravni podlagi za stroške postopkov na Madžarskem?

Informacije o pravni podlagi za stroške postopkov so na voljo na spletni strani evropske pravosodne mreže (Európai Igazságügyi Hálózat):

Spletna stran Povezava se odpre v novem oknuodvetniške zbornica Budimpešte (Budapesti Ügyvédi Kamara) prav tako vsebuje informacije o plačilu odvetnikov.

V katerih jezikih so na voljo informacije o pravni podlagi za stroške postopkov na Madžarskem?

Informacije o pravni podlagi za stroške postopkov so na voljo na spletni strani evropske pravosodne mreže. Tam so na voljo pomembne informacije v vsakem uradnem jeziku Evropske unije.

Spletna stran odvetniške zbornice Budimpešte vsebuje informacije o stroških samo v madžarščini.

Kje najti informacije o mediaciji?

Informacije o mediaciji so na voljo na naslednjih spletnih straneh:

Kje najti dodatne informacije o stroških?

Informacije o stroških na spletni strani

Več informacij je na voljo na spletni strani Povezava se odpre v novem oknuodvetniške zbornice Budimpešte.

Kje najti informacije o povprečnem trajanju različnih postopkov?

Informacije o trajanju postopkov so na voljo na spletni strani Povezava se odpre v novem oknusodišč Republike Madžarske.

Druge zanimive povezave so:

Informacije o statističnih razpredelnicah so na voljo le v madžarščini.

Davek na dodano vrednost (hozzáadottérték-adó)

Kako so zagotovljene te informacije?

Zgoraj navedeni stroški za odvetnike so v neto znesku, ki se mu doda DDV (HÉA).

Katere so veljavne stopnje?

Na Madžarskem je bila stopnja DDV do 1. julija 2009 20-odstotna, po tem datumu se je povišala na 25 odstotkov.

Pravna pomoč (költségmentesség)

Dohodkovni prag na področju civilnega pravosodja

Obstajata dva minimuma:

 1. neto znesek najnižje pokojnine (trenutno 28 500 HUF), pod to mejo je vsaka pravna pomoč brezplačna;
 2. 43 odstotkov povprečnega nacionalnega dohodka (znesek sedaj znaša 72 000 HUF), nad to mejo pomoč ni več na voljo.

Plačila za pravno pomoč se lahko založijo.

Dohodkovni prag na področju kazenskega pravosodja za obdolžence

V kazenskih postopkih je lahko obdolženec brezplačno pravno zastopan, in sicer:

 • kadar to izhaja iz njegovih osebnih okoliščin – za osebe, ki živijo same, je v tem primeru dohodkovni prag dvakratnik najnižje neto pokojnine (trenutno 28 500 forintov), če v gospodinjstvu živi več oseb, pa ena najnižja neto pokojnina na osebo,
 • kadar je pravno zastopanje obvezno, če obtoženec nima odvetnika. V tem primeru mora obtoženec v primeru obsodbe državi vrniti plačilo za storitev.

Dohodkovni prag na področju kazenskega pravosodja za žrtve

Dohodkovni prag znaša 86 odstotkov povprečnega nacionalnega dohodka (približno 130 000 HUF). Pravna pomoč žrtvam vključuje pravno zastopanje.

Drugi pogoji v zvezi z odobritvijo pravne pomoči žrtvam

Žrtev mora poleg doseganja določenega dohodkovnega praga izpolniti še dva druga pogoja:

 • vložiti mora obtožnico / pravno sredstvo,
 • od organa, ki je pristojen za pomoč žrtvam, mora pridobiti potrdilo o tem, da izpolnjuje določene pogoje (da je v predpisanem roku vložila vlogo pri pristojnem organu).

Drugi pogoji v zvezi z odobritvijo pravne pomoči obdolžencem

Drugih pogojev za dodelitev pravne pomoči obtožencem ni.

Brezplačni sodni postopki

Za naslednje postopke se v civilnih zadevah ne plačajo stroški:

 • postopki, v katerih sodišče po uradni dolžnosti zavrne ali mora zavrniti vlogo brez izdaje sodnega naloga,
 • postopki za pravno varstvo zoper odločbe v primeru oprostitve plačila stroškov in za pravico do predznambe dolžnosti (ko država plača stroške vnaprej namesto stranke),
 • nasprotna tožba v zvezi z zakonsko zvezo v primeru tožb za razvezo zakonske zveze,
 • postopki v zvezi z razglasitvijo osebe za mrtvo in ugotovitvijo smrti, če je izginotje oziroma smrt posledica vojne ali naravne nesreče,
 • postopki za registracijo fundacij, javnih fundacij, nevladnih organizacij, javnih podjetij ter evropskih združenj za teritorialno sodelovanje, pa tudi postopki za registracijo organizacij z načrtom za lastništvo delnic s strani delavcev ter za odobritev udeležbe v evropskem združenju za teritorialno sodelovanje,
 • vloge za prenehanje podjetij, vključno z vlogami v poenostavljenih postopkih za prenehanje podjetja z navedbo imena stečajnega upravitelja,
 • vloge za popravek in/ali dopolnitev odločb,
 • postopki v zvezi z volilnim imenikom,
 • postopki v zvezi s sporočenimi spremembami ob vpisu v register pravnih svetovalcev,
 • pravna sredstva zoper sklepe o prenosu,
 • sodna presoja upravnih aktov, izdanih v odškodninskih zadevah,
 • postopki organov samoupravnih lokalnih skupnosti za poravnavo davčnih obveznosti,
 • postopki, ki jih začnejo neodvisni sodni izvršitelji v zvezi s postopki sodne izvršbe, in postopki za izvršbo sodnih odločb (sodna poravnava), sprejetih v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 44/2001 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah, Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 805/2004 z dne 21. aprila 2004 o uvedbi evropskega naloga za izvršbo nespornih zahtevkov in Uredbo Sveta (ES) št. 2201/2003 z dne 27. novembra 2003 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v zakonskih sporih in sporih v zvezi s starševsko odgovornostjo ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1347/2000,
 • postopki na podlagi pozitivne odločitve ustavnega sodišča,
 • tožbe v zvezi z varstvom osebnih podatkov in dostopom do informacij v javnem interesu,
 • sodna presoja upravnih aktov za odobritev pravne pomoči,
 • izvensodni postopki za sodno presojo sklepov o začasni sodni prepovedi ali o začasni prepovedi razpolaganja, ali preventivna sodna prepoved, izdana v skladu z drugimi posebnimi predpisi v zvezi z nasiljem v družini,
  • sodna presoja upravnih aktov v zvezi s pomočjo žrtvam kaznivih dejanj.

Za naslednje postopke se v kazenskih zadevah ne plačajo stroški:

 • v postopkih, ki tečejo izključno na podlagi zasebnega pregona: pritožba, vloga za obnovitev zadeve in predlog za sodno presojo, ki ga vložita obtoženec in odvetnik obrambe,
 • postopki, ki tečejo izključno na podlagi zasebnega pregona, če sodišče zadevo zavrne pred začetkom zasliševanja oseb ali se zadeva zavrne zaradi pomilostitve,
 • prošnja za pomilostitev ali spregled pravne norme, če ju vložita obtoženec ali odvetnik obrambe,
 • postopek za odobritev oprostitve plačila stroškov,
 • enkratna zagotovitev kopij dokumentov obtožencu, odvetniku obrambe ali pravnemu zastopniku mladoletne osebe, obtožene kaznivega dejanja,
 • kopija obtožnega poročila, ki se zagotovi tožniku.

Poleg oprostitve glede na predmet se lahko odobri tudi osebna oprostitev plačila stroškov.

Osebna oprostitev se med drugim odobri nevladnim organizacijam, javnim podjetjem, cerkvenim organizacijam, zvezam cerkvenih organizacij, verskim institucijam, fundacijam, javnim fundacijam, nepridobitnim poslovnim združenjem s statusom organizacije v javnem interesu ali prednostne organizacije v javnem interesu, Organizaciji Severnoatlantske pogodbe, Evropskima skupnostma ter njunim institucijam in organom, agencijam in ločenim skladom.

Kdaj mora stranka, ki v postopku ni uspela, plačati stroške stranke, ki je uspela?

V sodbi sodišče zahteva, da stranka, ki v postopku ni uspela, v 30 dneh plača stroške stranke, ki je v postopku uspela. Stranka, ki v postopku ni uspela, plača stroške neposredno stranki, ki je v postopku uspela, če pa tega ne stori, se začne izvršilni postopek.

Nagrade izvedencem

Praviloma nagrade izvedencem plača stranka, ki v postopku ni uspela; če (v določenih zadevah) država nosi stroške, plača tudi nagrade izvedencem. Kadar država založi stroške postopka, založi tudi nagrade izvedencem.

Nagrade prevajalcem in tolmačem

Praviloma nagrade prevajalcem in tolmačem plača stranka, ki v postopku ne uspe; če (v določenih zadevah) država nosi stroške, plača tudi nagrade izvedencem. Kadar država založi stroške postopka, založi tudi nagrade izvedencem.

Sorodne povezave

Povezava se odpre v novem oknuSpletna stran odvetniške zbornice Budimpešte (A Budapesti Ügyvédi Kamara honlapja)

Sorodni dokumenti

Poročilo Madžarske o študiji preglednosti stroškovPDF(533 Kb)en (Magyarország jelentése a költségek átláthatóságáról szóló tanulmányról)

Zadnja posodobitev: 11/06/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Stroški postopka - Malta

Ta stran vsebuje informacije o sodnih stroških na Malti.

Predpisi, ki urejajo plačila za storitve zaposlenih v pravniških poklicih

Plačila za storitve pravnih strokovnjakov so urejena s tarifo E Zakonika o organizaciji in civilnem postopku (poglavje 12 Zakonodaje Malte).

Odvetniki

Plačila za storitve, ki jih zaračunajo odvetniki, so urejena s tarifo E Priloge A k Zakoniku o organizaciji in civilnem postopku (poglavje 12 Zakonodaje Malte). Zagovorniki se pri določanju plačila za storitve ravnajo tudi po kodeksu etike in ravnanja za zagovornike, bodisi ko plačilo določajo sami bodisi v dogovoru s strankami. V skladu s tem etičnim kodeksom je plačilo razumno, če ustreza posebnim dejavnikom, med drugim potrebnemu času, novosti in zapletenosti obravnavanih zadev, prevzeti odgovornosti, časovnim omejitvam, naravi in trajanju poslovnega razmerja, izkušnjam, slovesu in zagovorniški sposobnosti zagovornika ter plačilom, ki jih je mogoče izterjati od druge stranke.

Fiksni stroški

Fiksni stroški v civilnih postopkih

Fiksni stroški strank v civilnih postopkih

Fiksni stroški strank se razlikujejo glede na naravo zadeve in njeno morebitno denarno vrednost.

Faza civilnega postopka, v kateri je treba plačati fiksne stroške

Takse za vložitev in evidentiranje je treba plačati ob začetku sodnega postopka.

Ob zaključku sodnega postopka se izda obračun stroškov, ki vključuje davek. Če obračunane takse za evidentiranje presegajo znesek, plačan ob predložitvi zadeve, je treba razliko obračunati in jo zahtevati od stranke, ki je začela postopek.

Fiksni stroški v kazenskih postopkih

Fiksni stroški strank v kazenskih postopkih

V kazenskih postopkih stroški ne nastanejo.

Faza kazenskega postopka, v kateri morata stranki plačati fiksne stroške

Civilne stranke v kazenskih postopkih nimajo stroškov. Vendar lahko sodišče ob zaključku obravnavanja zadeve obtožencu naloži plačilo vseh stroškov za izvedence, ki jih je imelo tožilstvo.

Fiksni stroški v ustavnih postopkih

Fiksni stroški strank v ustavnih postopkih

Takse za ustavne zadeve na prvi stopnji so naslednje:

vložitev vloge

58,53 EUR

taksa za evidentiranje

58,23 EUR

vročanje dokumentov (na posamezno uradno obvestilo)

6,99 EUR

Stroški za storitve zaposlenih v pravniških poklicih, zaračunani ob zaključku zadeve, lahko segajo od 46,49 EUR do 698,81 EUR. Drugi stroški strokovne pomoči, ki lahko nastanejo v okviru zadeve, so: 46,59 EUR za vsako manj pomembno vloženo vlogo; 9,32 EUR za vsak sodni poziv; 23,29 EUR za zapriseženo pisno izjavo, 4,66 EUR za kopije listin in 186,35 EUR za pisne prispevke.

Faza ustavnega postopka, v kateri je treba plačati fiksne stroške

Stroški se plačajo ob vložitvi vloge.

Predhodne informacije, ki jih morajo zagotoviti pravni zastopniki

Pravice in obveznosti strank

Odvetniki so s svojimi strankami zavezani ravnati v skladu z etičnim kodeksom, ki ga je sestavila Komisija za pravosodje. Kodeks odvetnikom predpisuje različne naloge, ki jih imajo do strank. Vendar pa zgoraj navedene obveznosti v kodeksu niso urejene.

Stroški stranke, ki je v postopku uspela

Stranki, ki je v postopku uspela, se običajno povrnejo vsi sodni stroški, če se v izdani sodbi plačilo stroškov naloži stranki, ki v postopku ni uspela.

Stroški stranke, ki v postopku ni uspela

Stranka, ki v postopku ni uspela, mora plačati stroške sodnega postopka in stroške stranke, ki je v postopku uspela.

Pravna podlaga za stroške postopka

Kje najti informacije o pravni podlagi za stroške postopka na Malti?

Tarife A do L Zakonika o organizaciji in civilnem postopku (poglavje 12 Zakonodaje Malte) urejajo vse vrste stroškov in taks, ki jih je treba plačati v sodnih postopkih. Na voljo so na spletišču Povezava se odpre v novem oknuMinistrstva za pravosodje, kulturo in lokalno samoupravo.

V katerih jezikih so na voljo informacije o pravni podlagi za stroške postopka na Malti?

Vsi zakoni so napisani v malteščini in angleščini, saj sta oba uradna jezika Malte.

Kje najti informacije o mediaciji?

Informacije o mediaciji so na voljo na spletišču Povezava se odpre v novem oknuCentra za arbitražo Malte.

Kje najti dodatne informacije o stroških?

Informacije o stroških so na voljo na spletišču

V rubriki Povezava se odpre v novem oknuPravne storitve na spletišču Povezava se odpre v novem oknuMinistrstva za pravosodje, kulturo in lokalno samoupravo so na voljo naslednje informacije:

 • vsa nacionalna primarna in subsidiarna zakonodaja,
 • uradne objave, vključno z zakoni, predlogi zakonov, pravnimi obvestili in predpisi lokalnih skupnosti.

Kje najti informacije o povprečnem trajanju različnih postopkov?

Posebnih informacij o trajanju različnih postopkov ni. Vendar so na spletišču Povezava se odpre v novem oknuSodišča med drugim na voljo informacije in mesečni statistični podatki o novih zadevah in zadevah v obravnavi pred sodišči ter o odločitvah sodišč v teh zadevah.

Dvakrat letno je na tej strani objavljena analiza trajanja zadev, ki kaže čas trajanja zadev, ki jih obravnavajo posamezni sodniki in mirovni sodniki na vseh civilnih sodiščih in razsodiščih.

Kje najti informacije o povprečnih skupnih stroških posameznih postopkov?

Glej zgoraj.

Davek na dodano vrednost

Kako dobiti te informacije?

Vsi stroški evidentiranja so oproščeni DDV. Plača pa se 18-odstotni DDV na nagrade, navedene v tarifah, ki jih je treba plačati sodnim izvedencem, pravnim zastopnikom strank in drugim izvedencem, ki jih imenuje sodišče.

Pravna pomoč

Veljavni dohodkovni prag na področju civilnega pravosodja

Čeprav obstajajo izjeme za določene vrste postopkov, je oseba na splošno upravičena do pravne pomoči, če:

 • nima nobene lastnine, katere neto vrednost znaša ali presega 6 988,22 EUR, kar ne vključuje vsakodnevnih gospodinjskih predmetov, ki veljajo za razumne in potrebne za prosilca in njegovo družino,
 • njen letni dohodek ne presega nacionalne minimalne plače, določene za osebe, stare 18 let ali več.

Veljavni dohodkovni prag na področju kazenskega pravosodja za obdolžence

Poseben dohodkovni prag ni predpisan. Vendar je obdolženec v kazenskopravni zadevi upravičen do pravne pomoči, kadar ne more stopiti v stik z zagovornikom ali kadar zaprosi za pravno pomoč.

Veljavni dohodkovni prag na področju kazenskega pravosodja za žrtve

Poseben dohodkovni prag ni predpisan. Vendar je Oddelek za pravosodje (poleg katerega koli zasebnega pravnega zastopnika, ki ga je najela žrtev) po zakonu zavezan, da zagotovi vso potrebno pomoč in podporo vsaki žrtvi kaznivega dejanja, katere končni cilj je zagotoviti ustrezno odškodnino.

Drugi pogoji, povezani z zagotavljanjem pravne pomoči žrtvam

Glede zagotovitve pravne pomoči žrtvam kaznivih dejanj ni nobenih drugih pogojev. Vendar se od domnevnih žrtev pričakuje, da bodo zagotovile vse informacije, ki so zahtevane in so jim na voljo, ter da bodo v celoti sodelovale z Oddelkom za pravosodje in Uradom generalnega državnega tožilca.

Drugi pogoji, povezani z zagotavljanjem pravne pomoči obdolžencem

Glede zagotovitve pravne pomoči obdolžencem ni nobenih drugih pogojev. Vendar daje zakon zagovorniku za pravno pomoč pravico, da pomoč zavrne iz katerega koli razloga, ki to zavrnitev po mnenju sodišča verjetno upravičuje. A zakon tudi v takih okoliščinah od sodišča zahteva, da obdolžencu zagotovi zastopanje, tako da samo imenuje zagovornika.

Brezplačni sodni postopki

Ko je stranki zagotovljena pravna pomoč, so zanjo brezplačni vsi sodni postopki.

Kdaj mora stranka, ki v postopku ni uspela, plačati stroške stranke, ki je v postopku uspela?

Le sodišče je izključno pristojno za odločitev, kako bodo porazdeljeni stroški zadeve. Glede tega v praksi ni uveljavljenih nobenih pravil.

Nagrade izvedencem

Nagrade izvedencem so urejene s tarifama G in K Zakonika o organizaciji in civilnem postopku (poglavje 12 Zakonodaje Malte).

Nagrade prevajalcem in tolmačem

V tarifi B poglavja 12 Zakonodaje Malte je navedeno, da za vsak prevod, ki je predpisan ali ga potrebuje sodišče:

 • taksa za evidentiranje znaša 34,94 EUR.

Znesek nagrade tolmaču se giblje med 11,65 in 58,23 EUR na uro, o njem pa po prosti presoji odloči sodni tajnik.

Nagrada prevajalcu se giblje med 11,65 in 58,23 EUR na dokument ter je prav tako odvisna od proste presoje sodnega tajnika.

Sorodne povezave

Povezava se odpre v novem oknuMinistrstvo za pravosodje, kulturo in lokalno samoupravo

Povezava se odpre v novem oknuCenter za arbitražo Malte

Povezava se odpre v novem oknuRubrika Pravne storitve

Povezava se odpre v novem oknuSodišča

Sorodni dokumenti

Poročilo Malte o študiji o preglednosti stroškov(742 Kb)

Zadnja posodobitev: 11/06/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice.

Stroški postopka - Nizozemska

Ta stran vsebuje informacije o sodnih stroških na Nizozemskem.

Predpisi, ki urejajo plačila za storitve zaposlenih v pravniških poklicih

Z izjemo plačil, ki se plačajo tistim, ki nudijo subvencionirano pravno pomoč, plačila na Nizozemskem niso zakonsko urejena.

Fiksni stroški

Fiksni stroški strank v civilnih postopkih

Zakon o taksah v civilnih postopkih (Wet tarieven in burgerlijke zaken – WTBZ) določa, da so stranke v civilnih postopkih dolžne plačati registracijsko takso.

Fiksni stroški strank v kazenskih postopkih

Po nizozemskem kazenskem pravu ni nobenih fiksnih stroškov za stranke v kazenskih postopkih.

Fiksni stroški strank v ustavnih postopkih

V nizozemskem sodnem sistemu ni nobenih predpisov o obravnavanju ustavnih zadev pred sodiščem.

Faza civilnega postopka, v kateri je treba plačati fiksne stroške strank

V civilnih postopkih je fiksna postavka obračunana za vsakega tožnika takoj, ko je prvič objavljeno, da bo sodišče zadevo obravnavalo, in za vsakega toženca, ki nastopi pred sodiščem. Vsako sodišče obračuna fiksno takso za vložitev vloge, ki ni navedena v členu 14(3), ali za odgovor na tožbo. Neplačilo ali pozno plačilo te takse nima posledic za postopek.

Faza kazenskega postopka, v kateri je treba plačati fiksne stroške strank

Velja enako kot za civilne postopke.

Predhodne informacije, ki jih zagotovijo zagovorniki

Pravice in obveznosti strank

Na tem področju ni nobenih zakonskih obveznosti. Vendar te izhajajo iz Kodeksa ravnanja za odvetnike iz leta 1992 (za več informacij glej spletno stran Povezava se odpre v novem oknuOdvetniške zbornice Nizozemske) in Kodeksa ravnanja za evropske odvetnike. Na primer, pravilo 26 Kodeksa ravnanja za odvetnike določa, da kadar koli odvetnik sprejme zastopanje, se mora pogovoriti s stranko o stroških ter podati podrobnosti o načinu in pogostosti njegovega izdajanja računov. Člen 3.7.1. Kodeksa ravnanja za evropske odvetnike določa, da si mora odvetnik ves čas prizadevati za stroškovno najučinkovitejšo rešitev spora svoje stranke ter da mora stranko ustrezno opozoriti na možnost poravnave in/ali alternativnega reševanja sporov.

Stroški stranke, ki je uspela v postopku

V civilnih zadevah lahko stranka, ki je uspela, plača naslednje stroške:

 • pravno pomoč (na primer nagrado odvetniku),
 • povrnitev stroškov pričam ali nagrade izvedencem,
 • potne stroške in stroške nastanitve ter
 • druge sodne in izvensodne stroške.

Stroški stranke, ki v postopku ni uspela

Stranka, ki v postopku ni uspela, lahko plača iste stroške kot stranka, ki je uspela, vendar ji sodnik lahko naloži plačilo stroškov stranke, ki je uspela.

Pravna podlaga za stroške postopka

Kje najti informacije o pravni podlagi za stroške postopka na Nizozemskem?

O WTBZ in drugih nizozemskih zakonih se lahko poučite med drugim tudi na spletni strani Povezava se odpre v novem oknunizozemske vlade.

V katerih jezikih so na voljo informacije o pravni podlagi za stroške postopka na Nizozemskem?

Informacije o pravni podlagi za stroške postopka na Nizozemskem so na voljo samo v nizozemščini.

Kje najti informacije o mediaciji?

Informacije so na voljo na spletni strani Povezava se odpre v novem oknuNizozemskega inštituta za mediacijo (NMI) in v razdelku, namenjenem mediacijam po napotitvi sodišča, na spletni strani Povezava se odpre v novem oknunizozemskega sodstva in Vrhovnega sodišča Nizozemske.

Kje najti dodatne informacije o stroških?

Informacije o stroških na spletni strani

Povezava se odpre v novem oknuVeč informacij o stroških postopka je na voljo v posebnem razdelku (Kosten van een procedure – stroški postopka) spletne strani nizozemskega sodstva in Vrhovnega sodišča Nizozemske.

Kje najti informacije o povprečnem trajanju različnih postopkov?

Podatke o trajanju postopkov je mogoče najti v letnem poročilu Sveta za pravosodje (Raad voor de rechtspraak). Poročilo je na voljo na Povezava se odpre v novem oknuspletni strani nizozemskega sodstva.

Davek na dodano vrednost

Kako so podane te informacije?

Kjer so objavljeni podatki o stroških, so podane številke brez DDV (kjer se uporablja).

Katere so veljavne stopnje?

Splošna stopnja DDV za blago in storitve je 21 %.

Pravna pomoč

Veljavni dohodkovni prag na področju civilnega pravosodja

Glej člen 12(1) v povezavi s členom 34 zakona o pravni pomoči (Wet op de rechtsbijstand – WRB).

Veljavni dohodkovni prag za obtožence na področju kazenskega pravosodja

Pravna pomoč je brezplačna, kadar sodišče dodeli zagovornika (glej člen 43 WRB). V drugih primerih lahko Urad za pravno pomoč dodeli zagovornika osebam, ki so upravičene do takšnega zagovornika v skladu s kazenskim zakonikom ali zakonom o kazenskem postopku (glej člen 44(1) WRB). V skladu s členom 35 WRB je stranka dolžna plačati prispevek glede na njen prihodek v primerih, kadar se pravna pomoč odobri na osnovi dodelitve.

Veljavni dohodkovni prag za žrtve na področju kazenskega pravosodja

Člen 44(5) WRB določa, da je pravna pomoč za žrtve kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost ali nasilnih kaznivih dejanj brezplačna, in sicer ne glede na plačilno sposobnost žrtve, če so bili postopki sproženi in če je žrtev upravičena do odškodnine v skladu s členom 3 zakona o odškodninskem skladu za žrtve kaznivih dejanj.

Drugi pogoji, povezani z zagotavljanjem pravne pomoči obtožencem

Pravna pomoč se ne odobri:

 • če je na podlagi zakona, ki je bil kršen, verjetno, da bo izrečena denarna kazen, ki je nizka glede na prihodek toženca. Glej člen 12(2)(c) WRB.

Člen 5(1) uredbe o pravni pomoči in kriterijih za postavitev zagovornikov določa, da se (razen med posvetovanjem) v kazenskih postopkih pravna pomoč ne odobri, če mora o zadevi odločati kantonski sodnik. Drugi odstavek tega člena določa, da se z odstopanjem od prvega odstavka lahko dodeli zagovornik, če to upravičujejo pomembni interesi stranke ali če tako zahtevajo določena dejstva oziroma pravna zapletenost zadeve.

Brezplačni sodni postopki

Obtožencem in tožencem ni treba plačati fiksnih taks v zadevah, ki jih obravnava kantonski sodnik ali sodišče za najemna razmerja.

Kdaj mora stranka, ki v postopku ni uspela, plačati stroške stranke, ki je uspela?

Odločitev o tem, katera stranka mora plačati stroške postopka, sprejme sodišče na pavšalni osnovi (tj. ne na osnovi dejansko nastalih stroškov).

Nagrade izvedencem

Nagrade izvedencem so različne: ustrezne informacije so na voljo v Povezava se odpre v novem oknuuredbi z dne 28. avgusta 2012 o spremembi uredbe o tarifah v kazenskih postopkih iz leta 2003. Z navedeno uredbo je bila spremenjena uredba o tarifah v kazenskih postopkih iz leta 2003.

Nagrade prevajalcem in tolmačem

Nagrade prevajalcem in tolmačem določa ministrstvo za pravosodje:

 • tolmači so plačani 43,89 EUR na uro. Poleg tega dobijo sodni tolmači plačano še nagrado v enkratnem znesku 20,23 EUR kot nadomestilo potovalnega in čakalnega časa (fiksna nagrada). Potni stroški se povrnejo v višini 1,55 EUR na kilometer;
 • prevajalci iz francoščine, nemščine in angleščine oziroma v francoščino, nemščino in angleščino so plačani 0,79 EUR na vrstico. Tarifa 0,14 EUR na besedo (ciljni jezik) se uporablja za druge jezike, tarifa 0,28 EUR na znak pa za orientalske jezike.

Povezave

Povezava se odpre v novem oknuMediacija NMI

Povezava se odpre v novem oknuNizozemsko sodstvo

Sorodni dokumenti

Nizozemsko poročilo o študiji o preglednosti stroškovPDF(702 Kb)en

Zadnja posodobitev: 05/03/2013

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Izvirna jezikovna različica te strani nemščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.

Stroški postopka - Avstrija

Ta stran vsebuje informacije o sodnih stroških v Avstriji.

Predpisi, ki urejajo plačila za storitve zaposlenih v pravniških poklicih

Odvetniki

Avstrijski Zakon o odvetništvu (Rechtsanwaltsordnung) določa, da se stranka in odvetnik prosto dogovorita o nagradi, ki se plača odvetniku za opravljene storitve.

Nagrade so lahko določene na podlagi urne postavke ali pavšalnega zneska ne glede na opravljeno delo in porabljen čas. Če o nagradi ni izrecnega dogovora, se šteje, da je bil na podlagi tarifnih lestvic, ki so določene v Zakonu o odvetniški tarifi (Rechtsanwaltstarifgesetz) ali Splošnih kriterijev nagrad (Allgemeine Honorar-Kriterien), sklenjen dogovor o razumnem plačilu.

Zakon o pravdnem postopku (Zivilprozessordnung (ZPO)) in Zakon o odvetniški tarifi določata, da mora v civilnih postopkih sodišče določiti delež, ki ga mora stranka, ki v postopku ni uspela, povrniti drugi stranki in ki se določi glede na višino zahtevka ter trajanje in naravo postopka. Po drugi strani pa Zakon o odvetniški tarifi velja neposredno za stranke samo, če sta se odvetnik in stranka prej o tem dogovorila.

V kazenskem postopku mora načeloma vsaka oseba (obtoženec/obdolženec, zasebni tožnik, stranski udeleženec), ki je pooblastila odvetnika, da jo zastopa, plačati stroške, ki iz tega izhajajo. To velja tudi, kadar je imenovan zagovornik po uradni dolžnosti, če niso izpolnjeni pogoji za odobritev brezplačne pravne pomoči. Stroški se razlikujejo glede na sodišče in sestavo senata (npr. okrožno sodišče („Bezirksgericht“), sodnik posameznik, senat sodnikov porotnikov („Schöffengericht“) ali porota („Geschworenengericht“) pri deželnem sodišču („Landesgericht“)).

Sodni izvršitelji

Plačilo sodnim izvršiteljem za njihove storitve je določeno v Zakonu o taksah za izvršbo (Vollzugsgebührengesetz). Zakon določa zlasti takso v izvršilnem postopku, ki jo mora poravnati upnik pri vložitvi predloga za izvršbo skupaj s pavšalno takso, kakor jo določa Zakon o sodnih taksah (Gerichtsgebührengesetz (GGG)).

Taksa za izvršbo ( Povezava se odpre v novem oknuparagraf 2 Zakona o taksah za izvršbo (Vollzugsgebührengesetz)) predstavlja del stroškov v postopku izvršbe. Na predlog upnika lahko sodišče odloči, da mora upnik takso za izvršbo povrniti.

Sodnemu izvršitelju pripada tudi nagrada za sprejemanje plačil. To plačilo se lahko odšteje od izterjanega zneska ( Povezava se odpre v novem oknuparagraf 11 Zakona o taksah za izvršbo).

Stroški

Stroški v civilnem postopku

Stroški strank v civilnem postopku

Višina sodnih taks za uporabo sodnih storitev, ki so določene kot pavšalne takse (fiksni zneski) ali kot odstotek osnove za odmero, je odvisna od narave zadeve in višine zahtevka (prilagojena v skladu z osnovo za odmero).

Faza civilnega postopka, v kateri je treba plačati fiksne stroške

Za civilne postopke na prvi stopnji je treba takse (pavšalni znesek) plačati ob vložitvi dokumentov za začetek postopka. Taksa se plača samo enkrat, ne glede na to, ali vloga vsebuje več kot en zahtevek ali se nanaša na več kot eno osebo, ter pokriva celoten postopek na prvi stopnji. Če se med postopkom zahtevek poveča, se lahko določijo dodatne takse. Te je treba plačati ob vložitvi pisne vloge

ali ob vpisu povečanja zahtevka v zapisnik med obravnavo. V primeru civilnega postopka na drugi ali tretji stopnji se taksa plača ob vložitvi pravnega sredstva (paragraf 2 št. 1 Zakona o sodnih taksah). Izjemoma se v nepravdnem postopku včasih plača taksa za odločbo in ne za zahtevek.

Stroški v kazenskih postopkih

Stroški strank v kazenskih postopkih

Taksa se v skladu s tarifno postavko 13 Zakona o sodnih taksah poravna samo v primeru vložitve zasebne tožbe.

Faza kazenskega postopka, v kateri je treba plačati stroške

Fiksne stroške je treba plačati na začetku postopka.

Stroški v ustavnih postopkih

Stroški strank v ustavnih postopkih
Taksa znaša v skladu s točko 1 paragrafa 17a Zakona o ustavnem sodišču (Verfassungsgerichtshofgesetz) 220 EUR.
Faza ustavnega postopka, v kateri je treba plačati stroške
Fiksne stroške je treba plačati na začetku postopka.

Predhodne informacije, ki jih zagotovijo odvetniki/pravni zastopniki

Pravice in obveznosti strank

Na splošno ima odvetnik dolžnost, da svojo stranko obvesti o tem, kako se bodo stroški obračunali in kolikšne stroške lahko pričakuje. S tem v zvezi odstavek 2 paragrafa 50 Smernic za izvajanje odvetniškega poklica in nadzor nad dolžnostmi odvetnikov (Richtlinien für die Ausübung des Rechtsanwaltsberufs und für die Überwachung der Pflichten des Rechtsanwalts) priporoča, da ob prevzemu nove zadeve odvetnik stranko obvesti o osnovi za izračun nagrade in o pravici do izstavitve vmesnega računa.

Če ni dogovora o pavšalni nagradi, ima stranka pravico, da v razumnih intervalih zahteva vmesni račun ali vmesno poročilo o že opravljenih storitvah ali za to potrebnem času (če je bila dogovorjena nagrada po urni postavki).

Začetek in pogostost izstavljanja vmesnih računov morata biti dogovorjena ob najemu odvetnika.

Pravna podlaga za stroške postopka

Kje najti informacije o pravni podlagi za stroške postopka v Avstriji?

Zakonski predpisi o povrnitvi stroškov v pravdnih civilnih postopkih (vključno z gospodarskimi zadevami) so navedena v paragrafih od 40 do 55 Zakona o pravdnem postopku. Družinske zadeve, še posebej sporazumna razveza zakonske zveze, spori o varstvu in vzgoji otrok in pravici do stikov ter preživninski zahtevki, se obravnavajo v nepravdnih postopkih. V nepravdnih postopkih veljajo posebna pravila glede odgovornosti za stroške; splošna pravila o dodelitvi stroškov so določena v paragrafu 78 Zakona o nepravdnem postopku (Außerstreitgesetz). Izjeme od teh pravil med drugim veljajo za postopke v sporih o varstvu in vzgoji otrok in pravici do stikov ter postopke v zvezi z zahtevki za preživljanje mladoletnih otrok. Stroški kazenskega postopka so določeni v paragrafih od 380 do 395 Zakona o kazenskem postopku (Strafprozessordnung (StPO)).

Pregled nagrad odvetnikom je na voljo na spletni informacijski zgibanki Povezava se odpre v novem oknuna spletni strani Odvetniške zbornice Avstrije (Österreichischer Rechtsanwaltskammertag). Splošne informacije o stroških sodnih postopkov so na voljo tudi na spletni strani Povezava se odpre v novem oknuHELP – Storitve za državljane prek povezave: Leben in Österreich > Zivilrecht > Zivilverfahren (Življenje v Avstriji > Civilno pravo > Civilni postopek).

Splošne informacije o stroških sodnih postopkov so na voljo tudi na spletni strani Povezava se odpre v novem oknuHELP – Storitve za državljane, besedila zakonov (Zakon o sodnih taksah in tarifne lestvice) so na voljo brezplačno na spletni strani Povezava se odpre v novem oknuPravnega informacijskega sistema urada zveznega kanclerja Avstrije.

V katerih jezikih so na voljo informacije o pravni podlagi za stroške postopka v Avstriji?

V nemščini.

Kje najti informacije o mediaciji?

Seznam mediatorjev (ki ga ureja Ministrstvo za pravosodje) je na voljo javnosti na posebni Povezava se odpre v novem oknuspletni strani Ministrstva za pravosodje.

V zvezi z restorativno pravičnostjo v kazenskem postopku so na spletni strani Povezava se odpre v novem oknuNEUSTART na voljo informacije o mediaciji med obdolžencem in žrtvijo (tudi v angleščini).

Kje najti dodatne informacije o stroških postopka?

Informacije o stroških na spletni strani

Splošne informacije o avstrijskem sodnem sistemu, stroških in zveznem ministrstvu za pravosodje so na voljo na Povezava se odpre v novem oknuavstrijski uradni spletni strani zveznega ministrstva za pravosodje in tudi na spletni strani Povezava se odpre v novem oknuHELP – Storitve za državljane, ki vsebuje bralcu prijazne informacije.

Na Povezava se odpre v novem oknuspletni strani Pravnega informacijskega sistema urada zveznega kanclerja Avstrije so na voljo naslednji zakoni:

 • Zakon o sodnih taksah (Gerichtsgebührengesetz),
 • Zakon o pravici do honorarja (Gebührenanspruchsgesetz),
 • Zakon o odvetništvu (Rechtsanwaltsordnung),
 • Zakon o odvetniški tarifi (Rechtsanwaltstarifgesetz).

Besedilo Splošnih kriterijev nagrad (Allgemeine Honorar-Kriterien) je na voljo na spletni strani Povezava se odpre v novem oknuOdvetniške zbornice Avstrije.

Kje najti informacije o povprečnem trajanju različnih postopkov?

Za tovrstne informacije se obrnite neposredno na avstrijsko Ministrstvo za pravosodje.

Kje najti informacije o povprečnih skupnih stroških različnih postopkov?

Sodne takse, ki se plačajo za posamezne postopke, so določene vnaprej (Zakon o sodnih taksah) in se lahko spremenijo, če se vrednost zahtevka zviša ali zniža.

Sodne takse in stroške v civilnih postopkih (nagrade odvetnikom, nagrade izvedencem, nagrade tolmačem, stroški prevoda), ki jih plača stranka, ki v postopku ni uspela, stranki, ki je v postopku uspela, določi sodišče na podlagi Zakona o odvetniški tarifi (nagrade odvetnikom) in Zakona o pravici do honorarja (nagrade izvedencem in tolmačem). Ti stroški so v veliki meri odvisni od ravni izdatkov in porabljenega časa. Vnaprej torej ni mogoče določiti natančnega zneska.

Načeloma se lahko stranka in odvetnik prosto dogovorita o nagradi, ki se plača odvetniku.

Davek na dodano vrednost

Kje najti informacije o davku na dodano vrednost? Kakšne so stopnje davka na dodano vrednost?

Odvetniške storitve so v Avstriji predmet davka na dodano vrednost, ki se obračuna v višini 20 %. Podobno kot drugi stroški se davek na dodano vrednost odvetniku plača posebej, kot je izrecno določeno v paragrafu 16 Zakona o odvetniški tarifi in paragrafu 17 Splošnih kriterijev nagrad. Davek na dodano vrednost ni vključen v tarifne lestvice, ki so določene v Zakonu o odvetniški tarifi in Splošnih kriterijih nagrad.

Pravna pomoč

Dohodkovni prag na področju civilnega pravosodja

Upravičenost do pravne pomoči ne temelji na zakonsko določenem dohodkovnem pragu. V civilnih postopkih (in, kot je omenjeno zgoraj, v gospodarskih zadevah) je pravna pomoč urejena v avstrijskem Zakonu o pravdnem postopku. Določbe Zakona o pravdnem postopku se smiselno uporabljajo tudi v nepravdnih postopkih. O odobritvi pravne pomoči odloča prvostopenjsko sodišče.

Pravna pomoč se stranki odobri, če so njen prihodek, finančne razmere in preživninske obveznosti take, da ne more plačati stroškov sodnega postopka, ne da bi to ogrozilo njena sredstva za preživljanje, potrebna za ohranjanje skromnega življenjskega sloga. Pravna pomoč se ne odobri, kadar je tožba ali obramba očitno zlonamerna ali brez vsake možnosti za uspeh. Sodišče v vsaki posamezni zadevi odloči o tem, katere od spodaj navedenih pravic se odobrijo.

V Avstriji lahko pravna pomoč vsebuje naslednje:

 • začasno oprostitev plačila sodnih taks, stroškov prič, nagrad izvedencev in tolmačev, stroškov potrebnih javnih obvestil, stroškov skrbnika ter izdatkov zakonitega zastopnika ali odvetnika, ki ga je imenovalo Sodišče;
 • zastopanje odvetnika.

V treh letih po zaključku postopka se od stranke, ki je prejela pravno pomoč, lahko zahteva, da deloma ali v celoti povrne že prejeto pomoč, če se njen finančni položaj toliko izboljša, da navedeno lahko poravna, ne da bi to ogrozilo njena osnovna sredstva za preživljanje.

Dohodkovni prag na področju kazenskega pravosodja za obtožence/obdolžence in žrtve kaznivih dejanj

Pri odločanju, ali obtoženec, žrtev kaznivega dejanja oziroma zasebni tožnik izpolnjujejo pogoje za odobritev pravne pomoči, fiksni dohodkovni prag ne obstaja. Vodilni kriterij so: sredstva za preživljanje nad eksistenčnim minimumom in pod primerno ravnjo preživljanja

Višina eksistenčnega minimuma se redno ocenjuje in objavi v posodobljeni različici na spletni strani Povezava se odpre v novem oknuavstrijskega ministrstva za pravosodje.

Pogoji v zvezi z odobritvijo pravne pomoči žrtvam kaznivih dejanj

Če zasebni tožnik ni upravičen do pravne pomoči v smislu odstavka 2 paragrafa 66 Zakona o kazenskem postopku, lahko pravico do pravne pomoči uveljavlja, kadar:

 • si ne more zagotoviti zastopanja odvetnika, ne da bi to ogrozilo njegova osnovna sredstva za preživljanje (glej zgoraj navedena pojasnila o osnovnih sredstvih za preživljanje) ali
 • je zastopanje odvetnika v interesu pravice in še posebej v interesu primernega uveljavljanja zahtevkov, da bi se tako izognili poznejšim civilnim postopkom.

Pogoji v zvezi z odobritvijo pravne pomoči obtožencem/obdolžencem

Poleg finančnega pogoja za dodelitev pravne pomoči mora biti pravna pomoč v interesu pravice in v interesu primerne obrambe.

Imenovanje zagovornika v interesu pravice je upravičeno, če

gre za primer obvezne obrambe v smislu odstavka 1 paragrafa 61 Zakona o kazenskem postopku (glej spodaj);

 • če je obtoženec/obdolženec slep, gluh, nem ali prizadet na kak drug način ali nima zadostnega znanja jezika sodišča;
 • gre za pritožbeni postopek;
 • gre za zapleten dejanski ali pravni položaj.

V primerih obvezne obrambe mora obdolženca/obtoženca zastopati zagovornik. V skladu z odstavkom 1 paragrafa 61 Zakona o kazenskem postopku se obvezna obramba zahteva v naslednjih primerih, ki so določeni z zakonom:

 • če je obdolženec v priporu oziroma dokler je v priporu;
 • v postopku za namestitev v zavod za duševno motene storilce;
 • v času obravnave na sodišču v zvezi z namestitvijo obdolženca v zavod za zdravljenje zasvojenosti ali namestitvijo v zavod za nevarne storilce povratnike;
 • na glavni obravnavi pred deželnim sodiščem v sestavi velike ali male porote;
 • na glavni obravnavi pred sodnikom posameznikom deželnega sodišča, če je za kaznivo dejanje zagrožena zaporna kazen najmanj treh let, razen v primerih vloma v skladu s točkami od 1 do 3 paragrafa 129 Kazenskega zakonika (Strafgesetzbuch) in prikrivanja ukradenega blaga v skladu z odstavkom 4 paragrafa 164 Kazenskega zakonika.
 • v pritožbenem postopku zoper sodbo male ali velike porote;
 • pri vložitvi predloga za obnovitev postopka in na javni obravnavi o tem predlogu.

Brezplačni sodni postopki

V kazenskih postopkih so žrtve nasilnih kaznivih dejanj, nevarnih groženj ali kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost, kot tudi njihov zakonec, zunajzakonski partner, sorodniki v ravni vrsti, brat ali sestra osebe, katere smrt bi bila lahko povzročena s kaznivim dejanjem, ali drugi sorodniki, ki so bili priče kaznivemu dejanju, upravičeni do brezplačne psihosocialne ali pravne pomoči za varovanje procesnih pravic žrtev. Psihosocialna pomoč vključuje pripravo žrtve na postopek in s tem povezano čustveno obremenitev. Psihosocialno in pravno pomoč nudijo organizacije za podporo žrtvam, ki jih pogodbeno najame ministrstvo za pravosodje (odstavek 2 paragrafa 66 Zakona o kazenskem postopku).

V nepravdnih postopkih se takse ne plačajo za postopke za postavitev skrbnika, postopke v zvezi z varstvom in vzgojo otrok in pravico do stikov ter postopke v skladu z Zakonom o namestitvi v zavod (Unterbringungsgesetz) in Zakonom o negi v domovih (Heimaufenthaltsgesetz). Pravna pomoč se lahko odobri v obliki začasne oprostitve plačila stroškov, kadar sta dohodek in premoženje majhna, pri čemer je obseg oprostitve plačila odvisen od vloge, sodišče pa o njem odloča po prostem preudarku.

Kdaj mora stranka, ki v postopku ni uspela, plačati stroške stranke, ki je uspela?

Pravdni postopki

Stroški v civilnih postopkih (vključno z gospodarskimi zadevami) so urejeni v avstrijskem Zakonu o pravdnem postopku. Ta določa, da mora vsaka stranka najprej sama plačati nastale stroške, in sicer v sorazmerju s sodelovanjem v postopku. Ko sodišče odloči o zadevi, mora odločiti tudi o stroških. Velja načelo povrnitve stroškov stranki, ki uspe v postopku. Stranka, ki ni uspešno uveljavila niti enega zahtevka v sporu, mora nasprotni stranki povrniti vse stroške, ki so bili potrebni za ustrezno uveljavljanje pravic ali obrambo pravic. Če sta stranki deloma uspešni in deloma neuspešni, morata druga drugi povrniti stroške ali jih sorazmerno razdeliti.

Odstopanje od načela povrnitve stroškov stranki, ki uspe v postopku, je upravičeno v določenih primerih iz razlogov pravičnosti:

 • v primeru neznatnega poraza, če zavrnjeni del tožbe ni povzročil posebnih stroškov;
 • če višino zahtevka določijo izvedenci ali sodišče po prosti presoji ter v primeru medsebojnega pobotanja;
 • če ravnanje toženca ni bil razlog za vložitev tožbe in je ta zahtevek pripoznal ob prvi priložnosti; in
 • če je razlog za avtomatično razveljavitev ali razglasitev ničnosti postopka na strani ene stranke, se lahko tej stranki naloži plačilo vseh stroškov.

Nepravdni postopki

Zadeve družinskega prava (preživnina, pravica do stikov, varstvo in vzgoja otrok, sporazumna razveza zakonske zveze) se obravnavajo v nepravdnih postopkih. Splošna pravila o stroških v nepravdnih postopkih so določena v paragrafu 78 Zakona o nepravdnem postopku (Außerstreitgesetz (AußerStrG). Vendar pa obstajajo izjeme za veliko število postopkov. Tudi tu načeloma velja načelo povrnitve stroškov stranki, ki uspe v postopku, od katerega pa je mogoče odstopiti iz razlogov pravičnosti. Teh je dosti več kot v Zakonu o pravdnem postopku. Če se povrnitev stroškov ne zahteva, se izdatki (npr. nagrade izvedencem) plačajo glede na delež v zadevi, če ga ni mogoče določiti, pa se plačajo v enaki meri.

Podrobnosti o različnih vrstah postopkov (preživnina, pravica do stikov, varstvo in vzgoja otrok, razveza zakonske zveze):

 • v zvezi s postopkom za razvezo zakonske zveze je treba razlikovati med dvema vrstama razveze zakonske zveze, in sicer med nesporazumno in sporazumno razvezo.

Nesporazumna razveza: – v tem primeru veljajo posebne določbe avstrijskega Zakona o pravdnem postopku. Če se ugotovi, da nobena stranka ni kriva za prenehanje zakonske zveze, se stroški medsebojno pobotajo. Če je razlog za razvezo zakonske zveze v tem, da je skupno gospodinjstvo zakoncev razpadlo, in je bilo v sodbi o razvezi zakonske zveze odločeno o odgovornosti za njen razpad, mora stranka, ki je kriva, povrniti stroške drugi stranki.

Sporazumna razveza:
– v primeru sporazumne razveze veljajo pravila, ki veljajo za nepravdni postopek. V tem primeru zakonca vložita pri sodišču dva enaka predloga. Ker ni kontradiktornega postopka, se o stroških ne odloča. Izdatke plačata stranki v enaki meri.

 • Postopki glede varstva in vzgoje otrok ter pravice do stikov so tudi nepravdni postopki. V skladu z določbami o izjemah (odstavek 3 paragrafa 107 Zakona o nepravdnem postopku) se o stroških v teh postopkih ne odloča;
 • nadaljnja izjema (odstavek 2 paragrafa 101 Zakona o nepravdnem postopku) določa, da se v postopkih glede preživninskih zahtevkov za mladoletne otroke, ki se vodijo kot nepravdni postopki, ne odloča o stroških.

Kazenski postopki

V kazenskem postopku mora načeloma vsaka oseba, ki najame zagovornika ali drugega zastopnika, plačati s tem povezane stroške, in sicer tudi, če je bil odvetnik postavljen po uradni dolžnosti (odstavek 1 paragrafa 393 Zakona o kazenskem postopku).

Če se obtoženca obsodi, mora ta plačati stroške kazenskega postopka. (odstavek 1 paragrafa 389 Zakona o kazenskem postopku). Stroški v zvezi s Povezava se odpre v novem oknuodstavek 1 paragrafa 381 Zakona o kazenskem postopku kazenskim postopkom so:

 • pavšalni znesek kot delež stroškov kazenskega postopka, ki niso podrobneje določeni (vključno s stroški preiskave, izvrševanja odredb tožilstva ali uradnih dejanj, ki jih odredi sodišče), ki so v skladu z odstavkom 3 navedenega zakona omejeni na naslednje najvišje zneske: – od 500 EUR do 10 000 EUR za postopke pred deželnim sodiščem v sestavi velike porote, od 250 EUR do 5000 EUR za postopke pred deželnim sodiščem v sestavi male porote, od 150 EUR do 3 000 EUR za postopke pred sodnikom posameznikom deželnega sodišča in od 50 EUR do 1 000 EUR za postopke pred okrožnim sodiščem;
 • nagrade izvedencem in načeloma tudi tolmačem;
 • stroški za informacije, poročila in mnenja, ki jih dajo organi;
 • stroški za čezmejni prevoz obtoženca/obdolženca iz druge države ali potni stroški za prihod priče iz tujine;
 • stroški v zvezi s sklepom o zasegu, informacijami o bančnih računih, zasegom pisem, informacijami o telekomunikacijskih podatkih, prestrezanjem telekomunikacij;
 • stroški izvršitve kazenskih sodb, brez stroškov izvrševanja zaporne kazni;
 • sodne takse v kazenskem postopku;
 • nagrade zagovornikom in drugim zastopnikom;
 • pavšalni znesek kot delež stroškov psihosocialne in/ali pravne pomoči žrtvi do 1 000 EUR.

Z izjemo stroškov v točkah 3, 7, 8 in 9 država plača stroške vnaprej. Pri odmeri pavšalnega zneska sodišče v skladu s točko 9 odstavka 1 upošteva finančni položaj stranke, ki mora stroške poravnati. Stroški za najem tolmača niso zajeti v stroške, ki jih je treba povrniti, če je tolmača treba najeti, ker obtoženec nima zadostnega znanja jezika sodišča ali pa zaradi svoje prizadetosti ni zmožen sporazumevanja s sodiščem.

V skladu z odstavkom 1 paragrafa 391 Zakona o kazenskem postopku je pri izterjavi stroškov od obsojenca treba upoštevati sredstva za preživljanje, potrebna za ohranjanje skromnega življenjskega sloga obsojenca in njegove družine, kot tudi obsojenčevo obveznost poravnati škodo, ki je nastala s kaznivim dejanjem. Kadar stroškov zaradi pomanjkanja sredstev ni mogoče izterjati od obsojenca, jih sodišče razglasi za neizterljive. Če sodišče predvideva, da bodo stroški izterljivi v prihodnosti, a trenutno niso, je treba po določenem času ponovno preučiti finančno stanje osebe. Zakonski rok za izterjavo stroškov je 5 let po izdaji pravnomočne sodbe. Če sodišče odloči, da mora obsojenec plačati stroške postopka, pozneje pa se izkaže, da tega ni zmožen, lahko organi, ki so pristojni za izterjavo stroškov, podaljšajo rok za plačilo, dovolijo obročno odplačevanje ali stroške zmanjšajo.

Če sodba kazenskega sodišča obsojencu nalaga, da mora plačati vsaj delno odškodnino zasebnemu tožniku, mu mora povrniti tudi stroške kazenskega postopka.

Obtoženec, ki ga je sodišče s sodbo oprostilo obtožbe, lahko v skladu s točko a paragrafa 393 Zakona o kazenskem postopku zahteva državni prispevek za stroške zastopanja. Ta pokriva nujne in že plačane gotovinske izdatke, kot tudi pavšalni znesek za stroške obrambe. Obseg in zapletenost zadeve ter nujnost in smotrnost obrambe se upoštevajo pri odločanju o pavšalnem znesku, ki je omejen na največ 5 000 EUR za postopke pred deželnim sodiščem v sestavi velike porote, 2 500 EUR za postopke pred deželnim sodiščem v sestavi male porote, 1 250 EUR za postopke pred sodnikom posameznikom deželnega sodišča in 450 EUR za postopke pred okrožnim sodiščem. Enako velja, če državni tožilec umakne obtožnico na obravnavi ali če je kazenski postopek zoper obdolženca pravnomočno ustavljen.

Kadar kazenski postopek začne zasebni tožnik ali se začne na njegovo zahtevo v skladu s paragrafom 72 Zakona o kazenskem postopku (zasebna tožba), obtoženec pa ni spoznan za krivega, mora zasebni tožilec oziroma oškodovanec plačati vse stroške, ki so s tem nastali. Če se kazenski postopek konča z zavrženjem zadeve (zunajsodno poravnavo) (paragrafi od 198 do 209 Zakona o kazenskem postopku), zasebnemu tožniku ni treba plačati stroškov.

Nagrade izvedencem

V pravdnih postopkih (tudi v gospodarskih zadevah) se stroški za nagrade izvedencem razdelijo glede na delež strankinega uspeha (odstavek 1 paragrafa 43 Zakona o pravdnem postopku).

V postopkih za (nesporazumno) razvezo zakonske zveze, v katerih se ne odloča o tem, kdo je kriv za nevzdržnost zakonske zveze, se gotovinski izdatki obeh strank medsebojno pobotajo; če je ena stranka plačala več kot polovico, mora druga povrniti presežek. Če je en zakonec spoznan za krivega, mora drugemu povrniti stroške za izvedenca.

V postopkih za (sporazumno) razvezo zakonske zveze, postopkih glede varstva in vzgoje otrok, pravice do stikov ter preživljanja mladoletnih otrok morajo biti vse nagrade izvedencem, ki so bile prvotno plačane iz uradnih skladov, povrnjene sodišču s strani strank, ki so stroške povzročile ali v interesu katerih je bilo uradno dejanje izvedeno. Če mora stroške povrniti več oseb, imajo skupno odgovornost (točka 5 paragrafa 1 Zakona o sodnih plačilih (Gerichtliches Einbringungsgesetz (GEG) v povezavi z odstavkom 1 paragrafa 2 Zakona o sodnih plačilih).

Višina nagrad izvedencem je določena v Zakonu o pravici do honorarja (Gebührenanspruchsgesetz (GebAG)) in je v posameznem primeru odvisna od vsebine in obsega mnenja, ki ga zahteva sodišče.

V kazenskem postopku so nagrade izvedencem del stroškov postopka (odstavek 1 paragrafa 381 Zakona o kazenskem postopku), ki jih mora v skladu z odstavkom 1 paragrafa 389 Zakona o kazenskem postopku plačati obsojenec. Nagrade izvedencem določi sodišče ali državni tožilec, plača pa jih država.

Nagrade prevajalcem in tolmačem

Zgornja razlaga velja tudi za nagrade prevajalcem in tolmačem.

Povezani dokumenti

Poročilo Avstrije o študiji preglednosti stroškovPDF(829 Kb)en

Sorodne povezave

Povezava se odpre v novem oknuParagraf 32 Zakona o sodnih taksah (GGG)

Zadnja posodobitev: 16/05/2018

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Stroški postopka - Poljska

Ta stran vam nudi podatke o stroških postopka na Poljskem.

Predpisi, ki urejajo tarife zaposlenih v pravniških poklicih

Odvetniki

Na Poljskem se nagrada v posameznih zadevah določi po dogovoru med odvetnikom (adwokat) in stranko, ki mora biti skladen z zakonodajo. Upoštevajo se lahko naslednji dejavniki:

 • zapletenost in obseg pravne zadeve,
 • čas, ki je potreben za pravilno opravljeno nalogo,
 • izkušnje in poklicne sposobnosti odvetnika,
 • roki,
 • stopnja nujnosti,
 • drugi dejavniki.

V skladu z Uredbo ministra za pravosodje o tarifah za odvetniške storitve z dne 28. septembra 2002 (Rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie) je pri plačilu treba upoštevati:

 • zapletenost in vrsto zadeve,
 • delo, ki ga zahteva zadeva.

V posebnih zadevah, odvisno od finančnega stanja in družinskih razmer stranke, lahko odvetnik določi plačilo, ki je nižje, kot to zahteva Zakon o sodnih stroških v civilnih zadevah (Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych).

Načeloma stroške sodnih postopkov plača stranka, ki ni uspela. Znesek, ki ga določi sodnik (za odvetniško zastopanje na sodišču), mora biti v mejah, določenih v Uredbi ministra za pravosodje o nagradah za odvetniške storitve z dne 28. septembra 2002. Honorar (v skladu z odstavkom 2) torej ne sme presegati šestkratnika minimalne tarife oziroma ne sme presegati vrednosti predmeta spora. Znesek je odvisen tudi od narave in ciljev zadeve ter od faze v postopku. Poglavja od 2 do 5 Uredbe določajo minimalne nagrade za različne vrste zadev.

Pravni svetovalci

Za pravne svetovalce (radcy prawni) na Poljskem veljajo predpisi, podobni tistim, ki veljajo za odvetnike.

Sodni izvršitelji

Poljska zakonodaja določa tudi nagrade za sodne izvršitelje (komornicy) – v Zakonu o sodnih izvršiteljih in postopkih izvršbe (Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji).

Splošna pravila so:

V vseh finančnih zadevah je honorar potrebno izračunati kot odstotek od vrednosti verjetnega zahtevka. Ko sodni izvršitelj izvrši premoženjskopravni zahtevek, honorar, ki ga plača upnik, ne sme preseči dveh odstotkov vrednosti zahtevka, niti ne sme biti manj kot 3 odstotke povprečne mesečne plače oziroma višje od petkratnika povprečne mesečne plače.

Pri izvršbi zahtevka sodni izvršitelj od dolžnika dobi honorar v višini 15 odstotkov zahtevka. To plačilo ne sme biti nižje od 10 odstotkov povprečne mesečne plače in ne sme presegati tridesetkratnika povprečne mesečne plače.

V nefinančnih zadevah, ko sodni izvršitelj zavaruje in izvrši nedenarni zahtevek, je plačilo fiksno.

Fiksni stroški

Fiksni stroški v civilnih postopkih

Pristojbine in stroške ureja zakon, ki ureja sodne stroške v civilnih zadevah.

Pristojbina je denarni znesek, ki se zaračuna za vsak dokument, predložen sodišču, če zakon tako pristojbino določa. Obstajajo tri vrste pristojbin: spremenljive, fiksne in osnovne.

Višina pristojbine se razlikuje glede na naravo zadeve: civilno pravo, družinsko pravo, gospodarsko pravo ali drugo. Pri določitvi stroškov se upošteva tudi vrsta tožbe.

Stroški vključujejo stroške, povezane s sodelovanjem strank, prič in izvedencev v postopkih. Odvisni so od vloženega časa in truda. Stroški lahko vključujejo nagrade tolmačev in prevajalcev, potne stroške in stroške nastanitve ter povračilo za izpad dohodka prič zaradi nastopanja na sodišču. Drugi s tem povezani stroški so: plačilo drugim institucijam ali osebam, preučitev dokazov, prevoz in varovanje živali in stvari, čas, preživet v priporu, in objave.

Obstajajo pa tudi stroški spora. Ti vključujejo sodne stroške, stroške priprave na sojenje in dejanja v postopku, ki jih je opravil odvetnik ali pravni svetovalec med zastopanjem stranke (vključno s honorarji za zastopanje in svetovanje).

Splošno pravilo je, da stranka, ki ne uspe, stranki, ki uspe, povrne stroške, ki so ji razumno nastali pri varovanju lastnih interesov, razen če je določeno drugače. Stranka, ki uspe, mora za povračilo stroškov počakati do izreka sodbe. O vprašanju stroškov se odloča v zadnji fazi sodnega postopka tik pred izrekom sodbe.

Faza civilnega postopka, ko je fiksne stroške treba plačati

Plačilo je potrebno izvesti, ko se na sodišče vloži dokument ( člen 10 Zakona o sodnih stroških v civilnih zadevah).

Fiksni stroški v kazenskih postopkih

Fiksni stroški za stranke v kazenskih postopkih

Na splošno stroški niso fiksni, ampak se izračunajo po izreku sodbe. Višina je odvisna od trajanja procesa, kazni in honorarjev izvedencev. Fiksne stroške se lahko predvidi samo v zadevah na zasebni predlog, ko mora oseba, ki vloži zahtevek, plačati fiksno začetno pristojbino.

Faza kazenskega postopka, ko je fiksne stroške treba plačati

Fiksne stroške za stranke v kazenskih postopkih je potrebno plačati po izreku sodbe, ko je ta pravnomočna in za stranke obvezujoča).

Osnovni stroški v ustavnih postopkih

Poljski zakon o pravdnem postopku določa (v členu 424) možnost vložitve revizijskega zahtevka na dokončno sodbo druge stopnje. To je možno storiti, če sodba škodi stranki in če sprememba oziroma razveljavitev odločbe/sodbe ni bila oziroma ni mogoča (zahteva za ugotavljanje neskladnosti sodbe z zakonom).

Tak zahtevek je možen tudi, ko neskladnost z zakonom zadeva kršenje temeljnih pravil pravnega reda, kršenje ustavnih svoboščin ali človekovih in civilnih pravic in če je bila sodba izrečena na prvi stopnji. V takem primeru, Zakon o sodnih stroških v civilnih zahtevah določa obvezno pristojbino. Če Zakon ne določa drugače, je osnovna pristojbina 30 PLN (člen 14).

Obstajajo tudi izjeme od tega pravila, v naslednjih primerih pristojbina znaša:

 • 40  PLN, ko zahteva za ugotovitev neskladnosti zadeva nepravdni postopek, začet po uradni dolžnosti,
 • 1 000  PLN, ko zahteva za ugotovitev neskladnosti zadeva odločbe predsednika Urada za varstvo konkurence in varstvo potrošnikov,
 • 3 000  PLN, ko zahteva za ugotovitev neskladnosti zadeva odločbe predsednika nacionalnega sveta za radiodifuzijo.

Osnovni stroški ustavnega postopka, če je fiksne stroške treba plačati

Osnovne stroške v ustavnih postopkih je potrebno plačati, ko se sodišču predloži plačljiv dokument (člen 10 Zakona o sodnih stroških v civilnih zadevah).

Predhodne informacije, ki jih zagotovijo pravni zastopniki

Pravice in obveznosti strank

Po zakonskih predpisih pravni zastopniki niso odgovorni za končni rezultat postopka. Njihova dolžnost je le obdržati primerno stopnjo prizadevnosti in opraviti vsa potrebna dejanja za pravilno obravnavo zadeve. To pomeni tudi, da imajo zastopniki pravico izbrati informacije, ki so lahko koristne za njihove stranke.

Nekatere dolžnosti so določene s strokovnimi kodeksi ravnanja. Te izdajajo poklicne zbornice in so povsem deklarativne narave. V primeru kršitev sledijo le disciplinski ukrepi.

Vključeni stroški

 • ki jih nosi stranka, ki uspe,
 • ki jih nosi stranka, ki ne uspe.

Pravna podlaga za stroške postopka

Kje najti informacije o pravni podlagi za stroške postopka na Poljskem?

Informacije (vključno z informacijami o stroških) lahko najdete na uradni spletni strani poljskega ministrstva za pravosodje. Na splošno velja Zakon o sodnih stroških v civilnih zadevah. To pomeni, da lahko vsakdo, ki je vpleten v sodni postopek ali išče informacije o stroških, veljavna pravila preprosto najde.

Posamezniki, ki imajo težave pri razumevanju zakona, lahko za pomoč prosijo svoje pravne zastopnike (odvetnik ali pravni svetovalec). Poklicni pravni zastopniki lahko nudijo informacije in pomoč pri različnih postopkih v tujih jezikih.

V katerih jezikih lahko dobim informacije o virih stroškov na Poljskem?

Informacije so na voljo le v poljščini.

Kje najti informacije o mediaciji?

Poljski kodeks civilnih postopkov ponuja informacije o mediaciji v členih od 183¹ to 183¹5. Plačilo mediatorjev in njihovi stroški, ki se povrnejo, so določeni v Uredbi ministra za pravosodje z dne 30. novembra 2003. Stroški mediacije se načeloma ne štejejo kot stroški postopka pred sodiščem, razen če je mediacijo naročilo sodišče.

Kje najti dodatne informacije o stroških?

Informacije o stroških na spletu

Spletišče Povezava se odpre v novem oknupoljskega ministrstva za pravosodje je del uradnega spletišča poljske vlade. Opisuje sodni sistem in zadeve v zvezi s poljskim civilnim pravom, vključno s sodnimi stroški. Povezava, dostopna na spletišču, vodi do razlage stroškov v civilnih zadevah (le v poljščini).

Kje najti informacije o povprečnem trajanju različnih postopkov?

Povprečno trajanje pravnega postopka je težko predvideti, ker je odvisno od obsega pravne in dejanske zapletenosti zadeve.

Kje najti informacije o povprečnih skupnih stroških posameznih postopkov?

Kljub zgoraj navedenemu dejstvu je mogoče izračunati povprečne stroške postopka. Strošek pravnega zastopanja se določi na začetku postopka. Stroški so odvisni od dogovora med stranko in zastopnikom. Kar zadeva pravno zastopanje po uradni dolžnosti, pa so stroški določeni v Uredbi.

Mogoče je oceniti tudi stroške postopka na sodišču. Stroški so določeni v Zakonu o sodnih stroških v civilnih zadevah in so odvisni od vrednosti objekta spora in narave zadeve (na primer gospodarska zadeva ali ločitev). Stranke lahko upoštevajo tudi stroške vključitve izvedencev.

Davek na dodano vrednost

Kako se take informacije zagotavljajo?

Honorarji in stroški, določeni v Zakonu o sodnih stroških v civilnih zadevah, so neobdavčeni in torej niso predmet davka na dodano vrednost. Pravna pomoč je predmet enotne stopnje DDV (23 %).

Katere stopnje se uporabljajo?

Veljavna stopnja DDV je 23 %. Storitve, ki jih nudijo pravni svetovalci in odvetniki, so obdavčene enako kot ostale storitve. Obdavčitev je določena v zakonu o davku na dodano vrednost.

Pravna pomoč

Dohodkovni prag na področju civilnega pravosodja

Posamezniki, ki želijo biti oproščeni pravnih stroškov, morajo vložiti uradno vlogo. Oprostitev se lahko odobri, če dokažejo, da niso zmožni pokriti stroškov, ne da bi to povzročilo težke socialne razmere zanje ali za njihove družine.

Vložniki morajo predložiti pisno izjavo z naslednjimi podatki: zakonski stan, dohodek, viri prihodkov in premoženje. Če so zgornji pogoji izpolnjeni, sodišče odobri oprostitev in dodeli brezplačno pravno pomoč (pravni zastopnik se plača iz državnega proračuna na začetku sojenja; na koncu postopka mora stranka, ki ne uspe, na zahtevo stranke, ki uspe, stroške povrniti).

Dohodkovni prag na področju kazenskega pravosodja

Dohodkovni prag ni fiksen. Po splošnem pravilu mora vložnik dokazati, da bi bilo – ob upoštevanju njegovih ali družinskih finančnih razmer – plačilo stroškov obremenjujoče.

Dohodkovni prag na področju kazenskega pravosodja za oškodovane osebe

Dohodkovni prag ni fiksen. Pravna pomoč se odobri, če oškodovana oseba – kot stranka v postopku – ne more plačati stroškov, ne da bi obremenila svoje ali družinske finančne razmere.

Drugi pogoji, povezani z odobritvijo pravne pomoči za oškodovane osebe

Kot je omenjeno zgoraj, mora biti oškodovana oseba stranka v postopku. Med preiskavo je oškodovana oseba stranka po uradni dolžnosti. V sodnem postopku pred sodiščem mora pridobiti status tako imenovanega subsidiarnega tožilca.

Drugi pogoji, povezani z odobritvijo pravne pomoči za obdolžence

Pravna pomoč za obdolžence ni predmet nobenih drugih pravil. Obstajajo pa dodatni razlogi za dodelitev pravne pomoči obdolžencem. Pravna pomoč je obvezna, ko:

 • je obdolženec mladoletna oseba,
 • je obdolženec gluha, nema ali slepa oseba,
 • obstaja utemeljen razlog za dvom o razsodnosti obdolženca,
 • sodišče meni, da je to nujno zaradi okoliščin, ki ovirajo obrambo,
 • postopek poteka pred okrajnim sodiščem kot sodiščem prve stopnje, kjer je oseba obtožena kaznivega dejanja ali ji je bila odvzeta prostost,
 • postopek poteka pred Vrhovnim sodiščem.

Brezplačni sodni postopki

V primeru pregona v kazenskih zadevah se stroški krijejo iz državnega proračuna.

V zadevah v zvezi z mladoletniki se stroški ne plačajo.

Tožniki so v določenih zadevah (na primer preživninske obveznosti in škodljive pogodbene klavzule) oproščeni sodnih stroškov (člen 96 Zakona o stroških v civilnih zadevah).

Kdaj mora stranka, ki v postopku ni uspela, plačati stroške stranke, ki je uspela?

Splošno pravilo je, da mora stranka, ki ne uspe, plačati bistvene stroške postopka in povrniti stroške pravnega zastopanja stranki, ki uspe. Stroški, ki se povrnejo, so določeni v poljskem zakoniku o civilnem postopku (členi od 98 do 110). Ti vključujejo zlasti: stroške sojenja, prevoza, nadomestilo za izpad dohodka in stroške pravnega zastopnika.

Izvedenske tarife

Sodišče odloči o izvedenskih tarifah – glede na cilje zadeve, usposobljenost, trajanje in obseg dela.

Tarife za prevajalce in tolmače

Tarife so odvisne od tega, ali je prevajanje/tolmačenje naročila država ali zasebni subjekti.

Uredba o tarifah za zaprisežene prevajalce (ki jo je ministrstvo za pravosodje sprejelo 25. januarja 2005 – Uradni list iz leta 2007, številka 41, postavka 265) določa nagrade, ki jih plačajo javne institucije. V skladu z zakonom se nagrade določijo ob upoštevanju naslednjega: izvirni in ciljni jezik (temelji na ideji, da je lažje in torej ceneje prevajati iz tujega v domači jezik). Ostali dejavniki so terminologija in raven strokovnosti.

V zasebnem sektorju nagrade ureja pogodba med prevajalcem/tolmačem in njegovo stranko.

Viri so:

 • Uredba ministrstva za pravosodje z dne 28. septembra 2002 o odvetniških tarifah – Uradni list iz leta 2002, številka 163, postavka 1348,
 • Zakon o stroških v civilnih zadevah – Uradni list iz leta 2005, številka 167, postavka 1398,
 • Uredba ministrstva za pravosodje z dne 25. januarja 2005 o tarifah za zaprisežene prevajalce – Uradni list iz leta 2007, številka 41, postavka 265,

Sorodne povezave

Poročilo Poljske o analizah preglednosti stroškovPDF(396 Kb)en

Zadnja posodobitev: 11/06/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Stroški postopka - Portugalska

Na tej strani so navedene informacije o sodnih stroških na Portugalskem.

Predpisi, ki urejajo tarife v pravniških poklicih

1. Pravni zastopniki

Na Portugalskem tarife pravnih zastopnikov (solicitadores), kadar so ti v vlogi izvršiteljev (agentes de execução), ureja Ministrska odredba (Portaria) št. 331-B/2009 z dne 30. marca (členi 11–25).

2. Pravni svetovalci

Tarife pravnih svetovalcev (consultores jurídicos) na Portugalskem niso regulirane.

3. Odvetniki

Odvetniške tarife (advogados) na Portugalskem niso regulirane.

4. Pravosodni uradniki

Tarife pravosodnih uradnikov (oficiais de justiça) za storitve v izvršilnih postopkih urejata člen 9 in tabela II Uredbe o procesnih stroških, potrjene z uredbo z zakonsko močjo (Decreto-Lei) št. 34/2008 z dne 26. februarja in Ministrsko odredbo št. 331‑B/2009 z dne 30. marca (člena 11 in 25).

5. Odvetniki, ki nudijo pravno pomoč

Odvetniške tarife za storitve, ki jih opravijo v okviru pravne pomoči, urejata Ministrska odredba št. 1386/2004 z dne 10. novembra in Ministrska odredba št. 10/2008 z dne 3. januarja, kakor je bila spremenjena z Ministrsko odredbo št. 210/2008 z dne 29. februarja.

Fiksni stroški

Fiksni stroški v civilnih postopkih

Fiksni stroški za stranke v sporu v civilnih postopkih

Fiksni stroški za stranke v civilnih postopkih so določeni v členih 5–7 ter Prilogi (tabela I in II) Uredbe o procesnih stroških, ki je bila potrjena z Uredbo z zakonsko močjo št. 34/2008 z dne 26. februarja.

V kateri fazi civilnega postopka morajo stranke plačati fiksne stroške

Praviloma se sodne takse plačajo na začetku postopkov in ko je določen datum za sodno obravnavo. Praviloma se storitve strokovnjakov in sodnih uradnikov plačajo preden ti začnejo sodelovati v postopku.

Fiksni stroški v kazenskih postopkih

Fiksni stroški za stranke v kazenskih postopkih

Fiksni stroški za stranke v kazenskih postopkih so določeni v členu 8 in Prilogi (tabela III) Uredbe o procesnih stroških, ki je bila potrjena z Uredbo z zakonsko močjo št. 34/2008 z dne 26. februarja.

V kateri fazi kazenskega postopka morajo stranke plačati fiksne stroške

Kdaj se v kazenskih postopkih plačajo fiksni stroški je odvisno od položaja posameznika v postopkih in vrste sodnega postopka. Edini primer, ko se sodne takse plačajo takoj ob sprejetju ukrepov, je ta, kadar tožbo vloži zasebni tožilec (assistente) in kadar se kazenska preiskava začne na predlog zasebnega tožilca. V vseh ostalih primerih, kar pomeni v vseh primerih, ki vključujejo obdolženca, in vseh drugih okoliščinah, v katerih sodeluje zasebni tožilec, se sodni stroški plačajo ob koncu posamezne faze kazenskega postopka (preiskava, sodba ali pritožba) v skladu z odločitvijo sodnika.

Fiksni stroški v ustavnih postopkih

Fiksni stroški za stranke v sporu v ustavnih postopkih

Fiksni stroški za stranke v postopkih pred ustavnim sodiščem urejajo členi 6–9 uredbe z zakonsko močjo št. 303/98 z dne 7. oktobra, kakor je bila spremenjena z uredbo z zakonsko močjo št. 91/2008 z dne 2. junija.

V kateri fazi se plačajo fiksni stroški v ustavnih postopkih

Fiksni stroški se plačajo šele na koncu postopka.

Predhodne informacije, ki jih zagotovijo pravni zastopniki

Pravice in obveznosti strank

Pravni zastopniki so etično in pravno zavezani, da strankam zagotovijo natančne informacije o njihovih pravicah in obveznostih, saj zelo dobro poznajo možnosti uspeha in vključene stroške.

Pravna podlaga za stroške postopka

Kje najti informacije o pravni podlagi za stroške postopka na Portugalskem?

Več informacij o sistemu sodnih stroškov na Portugalskem najdete na naslovu: Povezava se odpre v novem oknuhttps://igfij.mj.pt/custas/Paginas/default.aspx

V katerih jezikih je mogoče pridobiti informacije o pravni podlagi za stroške postopka na Portugalskem?

Informacije o pravni podlagi za stroške postopka na Portugalskem so na voljo le v portugalščini.

Kje pridobiti informacije o mediaciji?

Informacije o mediaciji, zlasti o sistemih javne mediacije v zadevah družinskega, delovnega in kazenskega prava, najdete na spletni strani Povezava se odpre v novem oknuhttp://www.dgpj.mj.pt/sections/gral/mediacao-publica/mediacao-anexos/formularios-para-pedidos/.

Kje najti informacije o povprečnem trajanju različnih postopkov?

Informacije o povprečnem trajanju pravnega postopka najdete na spletni strani portugalske pravne statistike:Povezava se odpre v novem oknuhttp://www.dgpj.mj.pt/sections/estatisticas-da-justica.

Kje pridobiti informacije o povprečnih stroških posameznih postopkov?

Informacije niso na voljo in jih je mogoče poiskati s pomočjo različnih seznamov in tabel o pristojbinah..

Davek na dodano vrednost – kako so te informacije zagotovljene?

Za sodne takse se DDV ne zaračunava. Za plačila izvedencem se DDV zaračunava, vendar znesek stroškov v informaciji o stroških, ki jo je treba stranki zagotoviti v skladu z zakonom,, ne vključuje DDV.

Katera stopnja obdavčitve se uporabi?

Informacije o tem, katero stopnjo obdavčitve z DDV se uporabi, ni na voljo.

Pravna pomoč

Veljavni dohodkovni prag v civilnih postopkih

Formula za izračun dohodkovnega praga za namene pravne pomoči v civilnih postopkih je na voljo v prilogi k zakonu (Lei) št. 34/2004 z dne 29. julija, kakor je bil spremenjen z zakonom št. 47/2007 z dne 28. avgusta.

Veljavni dohodkovni prag za obdolžence v kazenskih postopkih

Formula za izračun dohodkovnega praga za namene pravne pomoči v civilnih postopkih je na voljo v prilogi k zakonu (Lei) št. 34/2004 z dne 29. julija, kakor je bil spremenjen z zakonom št. 47/2007 z dne 28. avgusta.

Veljavni dohodkovni prag za žrtve v kazenskih postopkih

Za pravno pomoč za žrtve v kazenskih postopkih dohodkovni prag ni določen.

Drugi pogoji v zvezi z dodelitvijo pravne pomoči za žrtve

Pravna pomoč se žrtvi dodeli pod drugimi pogoji. Žrtve ne plačajo pravnih stroškov, kadar jih zastopa združenje za podporo žrtvam [Associação de Apoio à Vítima].

Drugi pogoji v zvezi z dodelitvijo pravne pomoči za obdolžence

Pravna pomoč se obdolžencem dodeli pod drugimi pogoji. Ti pogoji so povezani z gospodarskimi razmerami obdolženca in se izračunajo na podlagi modela, ki je določen v skladu s členom 39 zakona št. 34/2004 z dne 29. julija, kakor je bil spremenjen z zakonom št. 47/2007 z dne 28. avgusta.

Brezplačni sodni postopki

Sodni postopki so lahko brezplačni za eno ali obe stranki na podlagi oprostitve plačila sodnih stroškov ali dodelitve pravne pomoči.

Kdaj mora stranka, ki v postopku ni uspela, plačati stroške stranke, ki je uspela?

Praviloma je stranka, ki je uspela, upravičena do povrnitve stroškov, ki jih mora plačati stranka, ki ni uspela, in sicer v deležu, ki ga določi sodnik glede na dokončno odločitev. Stranka, ki je v postopku uspela, nima pravice do povrnitve stroškov, kadar stranka, ki v postopku ni uspela, prejema pravno pomoč in ji zaradi tega ni treba plačati sodnih taks.

Nagrade izvedencem

Običajno mora nagrade izvedencem plačati stranka. Če je stranka prejela pravno pomoč, nagrade izvedencem plača Inštitut za finančno upravljanje in infrastrukturo v pravosodnem sistemu [Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça – IGFEJ].

Nagrade prevajalcem in tolmačem

Običajno morajo nagrade prevajalcem in izvedencem plačati zadevne stranke. Če je stranka prejela pravno pomoč, nagrade izvedencem plača Inštitut za finančno upravljanje in infrastrukturo v pravosodnem sistemu [Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça – IGFEJ].

Pomembni dokumenti

Portugalsko poročilo o študiji preglednosti stroškovPDF(781 Kb)en

Zadnja posodobitev: 21/06/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Stroški postopka - Romunija

Ta stran vsebuje informacije o sodnih stroških v Romuniji.

Predpisi, ki urejajo plačila za storitve zaposlenih v pravniških poklicih

Odvetniki

Na splošno

Nagrade odvetnikom so spremenljive in določene glede na zapletenost, obsegom in trajanjem zadeve. Dogovor o višini nagrade se lahko prosto sklene med odvetnikom in njegovo stranko, vendar v mejah zakona in Poklicnega statuta.

Višina nagrad, ki se plačajo, lahko temelji na:

 • zaračunani urni postavki glede na številom opravljenih ur dela,
 • fiksnem znesku,
 • znesku odvisnemu na uspeh izida: poleg fiksnega zneska lahko odvetnik zahteva dodaten, fiksni ali spremenljiv znesek, ki se plača v primeru uspešnega izida (strogo je prepovedano, da se nagrade odvetnika določijo izključno glede na uspeh izida),
 • obeh, urnih in fiksnih nagradah, ne glede na uspeh izida.

Skoraj nemogoče je zagotoviti oceno nagrad, saj je to informacijo mogoče dobiti samo po tem, ko je zadeva predstavljena odvetniku, ki nato določi nagrado pri čemer upošteva vse potrebne vidike povezane z zadevo in predvsem delovno obremenitev, vrednost pravdnega spora in prav tako naravo pravdne stranke.

Sodni izvršitelji

Na splošno

Višina nagrad je odvisna od opravljene dejavnosti pri izvršbi na podlagi sodne odločbe ali naloga za izvršbo v skladu z zakonom. Seznam nagrad je določilo ministrstvo za pravosodje v sodelovanju z Povezava se odpre v novem oknuNacionalno zvezo sodnih izvršiteljev. Sodnega izvršitelja plača stranka, ki je zahtevala izvedbo določenega postopka. Na splošno so sodni izvršitelji plačani za vsako posamezno dejanje izvršbe.

V primerih izvršbe denarnih zahtevkov so najvišje nagrade naslednje:

Za zahtevke do vključno 50 000 RON

Najvišja nagrada je 10% vrednosti zahtevka (na primer: če vrednost zahtevka znaša 40 000 RON, potem nagrada ne more biti višja od 400 RON ali 100 EUR).

Za zahtevke med 50 000 in vključno 80 000 RON

Najvišja nagrada je fiksni znesek v višini 5 000 RON plus 3% vrednosti, ki presega 50 000 RON.

Za zahtevke med 80 000 in vključno 100 000 RON

Najvišja nagrada je znesek v višini 5 900 RON plus 2% vrednosti, ki presega 80 000 RON.

Za zahtevke nad 100 000 RON

Najvišja nagrada je fiksni znesek v višini 6 300 RON plus 1% vrednosti, ki presega 100 000 RON.

Podrobne informacije o najnižjih in najvišjih nagradah glede na vrsto dejanja izvršbe

Nagrade, ki se obračunajo pred sodbo (pred vložitvijo zahtevka)

Uradno obvestilo in sporočilo o procesnih dokumentih

Med 20 RON (5 EUR) in 400 RON (100 EUR).

Ugotavljanje dejanskega stanja in priprava zaloge blaga (člen 239 Zakonika o civilnem postopku)

Med 100 RON (25 EUR) in 2 200 RON (550 EUR) za dolžnike fizične osebe ali 5 200 RON (1 300 EUR) za dolžnike pravne osebe.

Dejanska ponudba

Med 50 RON (12,5 EUR) in 350 RON (87,5 EUR).

Zaplembe

10% dejanske vrednosti.

Zavarovanje zaplembe

Med 100 RON (25 EUR) in 1 200 RON (300 EUR) za fizične osebe  oz. 2 200 RON (550 EUR) za pravne osebe.

Pravno svetovanje v zvezi z ustavo izvršilnih dokumentov

Med 20 RON (5 EUR) in 200 RON (50 EUR).

Nagrade, ki se obračunajo med postopki

Izvršba na denarno terjatev

60 RON (15 EUR) je najnižja nagrada v primeru zahtevkov do 1 000 RON (250 EUR);

60 RON plus 2 % vrednosti, ki presega 1 000 RON, v primeru zahtevkov nad 1 000 RON.

Za zneske do 50 000 RON (12 500 EUR) lahko nagrada znaša do 10% vrednosti zahtevka;

Za zneske med 50 001 RON in 80 000 RON (20,000 EUR) znaša nagrada 3% vrednosti zahtevka;

Za zneske med 80 001 RON in 100 000 RON (25 000 EUR) znaša nagrada 2% vrednosti zahtevka;

Za zneske nad 100 000 RON, znaša nagrada 1% vrednosti zahtevka.

Pritožbe zaradi neplačevanja menic, zadolžnic in čekov

Najnižja nagrada 150 RON (37.5 EUR).

Najvišja 400 RON (100 EUR).

Sodna zaplemba

Najnižja nagrada 100 RON (25 EUR).

Najvišja nagrada 1 200 RON (300 EUR) za fizične osebe ali 2 200 RON (550 EUR) za pravne osebe.

Nagrade, ki se obračunajo po postopku (potem ko je sodišče izdalo sodbo)

Dodelitev mladoletnika v varstvo in vzgojo ali določitev stalnega prebivališča mladoletnika

Med 50 RON (približno 12,5 EUR) in 1 000 RON (250 EUR).

Stik z otrokom/obisk otroka (mladoletnika)

Med 50 RON (približno 12,5 EUR) in 500 RON (125 EUR).

V primeru izterjave dolgov

Izterjava dolgov/zahtevkov z izvršbo na premično premoženje

Najnižje nagrade

60 RON (15 EUR) za zahtevke do 1 000 RON (250 EUR);

60 RON plus 2% vrednosti, ki presega 1 000 RON, v primeru zahtevkov nad 1 000 RON.

Najvišje nagrade

Do 10% za zneske do 50 000 RON (12,500 EUR);

3% za zneske med 50 001 RON in 80 000 RON (20 000 EUR);

2% za zneske med 80 001 RON in 100 00 RON (25 000 EUR) in

1% za zneske, ki presegajo 100 000 RON.

Izterjava dolgov/zahtevkov z izvršbo na nepremično premoženje

Najnižje nagrade

150 RON (37,5 EUR) za zahtevke do 1 000 RON (250 EUR);

150 RON (37,5 EUR) plus 2% vrednosti, ki presega 1 000 RON, v primeru zahtevkov nad 1 000 RON.

Najvišje nagrade

Do 10% za zneske do 50 000 RON (12 500 EUR);

3% za zneske med 50 001 RON in 80 000 RON (20 000 EUR);

2% za zneske med 80 001 RON in 100 00 RON (25 000 EUR); in

1% za zneske, ki presegajo 100 000 RON.

Sodni izvedenci za tehniko

Nagrade, ki jih zaračunajo sodni izvedenci za tehniko, so spremenljive. Nagrado za izvedensko mnenje na področju tehnike določi organ, ki je naročil izvedensko mnenje, ob upoštevanju zapletenosti ocene, obsega dela in poklicnega ali znanstvenega razreda sodnega izvedenca za tehniko.

 • izvedensko mnenje na področju tehnike izdelajo sodni izvedenci za tehniko, pooblaščeni s strani ministrstva za pravosodje, ki jih postavijo sodišča, organi pregona ali drugi organi, ki opravljajo naloge v zvezi z ugotavljanjem dejstev ali okoliščin primera;
 • zainteresirana stranka ima pravico zahtevati, da mnenje izdela postavljeni sodni izvedenec za tehniko skupaj s sodnim izvedencem za tehniko ali specialistom, ki deluje kot svetovalec zadevne stranke in ki ga stranka postavi in plača, pravosodni organ, ki je naročil oceno, pa se s tem strinja. Nagrado postavljenemu sodnemu izvedencu za tehniko sporazumno določita stranka in izvedenec na podlagi pogodbenega razmerja, plača pa jo stranka, ki je izvedenca postavila.

Fiksni stroški

Fiksni stroški za pravdne stranke v civilnih postopkih

Fiksni strošek za vložitev tožbe na sodiščih: sodne takse in kolkovina

Zahtevki vloženi na sodiščih, za katere se plača kolkovina, morajo prejeti sodni pečat.

Sodne takse

Sodne takse se lahko gibljejo med 0,5 EUR in 1 500 EUR.

Za denarno določljive zahtevke (npr. ki se uporabljajo v preživninskih zadevah in gospodarskih zadevah) se sodne takse gibljejo glede na vrednost zahtevka:

Vrednost zahtevka

Znesek sodne takse

Do 39 RON

2 RON.

39,01 RON – 388 RON

2 RON plus 10% zneska, ki presega 39 RON.

388,01 RON – 3 879 RON

37 RON plus 8% zneska, ki presega 388 RON.

3 879,01 RON – 19 395,00 RON

316  RON plus 6% zneska, ki presega 3 879 RON.

19,395.01 RON - 38,790.00 RON

1 247 RON plus 4% zneska, ki presega 19 395 RON.

38,790,01 RON - 193,948.00 RON

2 023 RON plus 2% zneska, ki presega 38 790 RON.

Višja od 193,948.00 RON

5 126 RON plus 1% zneska, ki presega 193 948 RON.

Za zahtevke povezane z družinskim pravom znašajo sodne takse:

Za ločitev zaradi poslabšanja družinskih odnosov, ali ločitev s katero se partnerja strinjata (romunski Družinski zakonik, člen 38 odstavek 1 in 2)

39 RON (10 EUR)

Za ločitev zaradi nezmožnosti partnerja, da bi opravljal(-a) svoje družinske dolžnosti zaradi hude bolezni (romunski Družinski zakonik člen 38 odstavek 3) in ločitev zaradi nizkega prihodka partnerja (nižjega od minimalne državne bruto plače) ali pomanjkanja prihodka

8 RON (2 EUR)

Za skrbništvo nad otroki za ureditev stalnega prebivališča mladoletnega otroka za priznanje otrok z namenom, da se lahko uporabi ime starša

6 RON (2,5 EUR)

 • Kolkovina (približno 1 EUR) – se giblje med 1,5  in 5 RON
 • Sodne odločbe – strošek odločbe (približno 1 EUR)

Sodne odločbe, sodni pozivi in uradna obvestila se strankam, pričam, izvedencem ali katerim koli drugim osebam ali institucijam v pravdne, sporu, posredujejo brezplačno.

Posvetovanje ali razmnoževanje dokumentov iz sodnega spisa in potrdil iz pisarne sodnega uradnika se plača (največ 4 RON).

 • Strošek za pridobitev overjene odločbe (manj kot 1 EUR)

Zahtevki sodišču, da dostavi kopije sodnih odločb na katerih je navedeno, da so končne in nespremenljive

Označene s sodno takso v znesku 2 RON.

Drugi postopki: fiksni stroški

Nagrade, ki se plačajo prevajalcem ali tolmačem

1. Nagrade prevajalcem ali tolmačem

Določi jih sodišče v odločbi s katero se imenuje tolmač ali prevajalec. Najnižja tarifa 20 RON se poveča:

 • za 50% za prevode iz ali v orientalski jezik (japonski, kitajski) ali redko uporabljen jezik ali za nujno naročilo prevoda (v roku 24-48 ur),
 • za 100% za simultano tolmačenje ali za opravljanje storitev med vikendi, državnimi prazniki ali ob nedelavnikih ali med 22. uro zvečer in 6. uro zjutraj.

Točna tarifa je:

Za pooblaščene tolmače

23,15 RON (približno 6 EUR) na uro ali, če primerno, za manj kot eno uro (urni deleži).

Za prevode

33,56 RON (približno 8 EUR) na stran.

DDV se doda tem zneskom, kjer to zahteva zakon.

2. Sodnim izvršiteljem

Višina nagrade je odvisna od obsega dela, ki je bilo potrebno za izvršitev prisilne izvršbe sodne odločbe ali zakonskega sklepa o izvršbi. Lestvico nagrad je določilo ministrstvo za pravosodje v posvetovanju z Povezava se odpre v novem oknuZvezo nacionalnih sodnih izvršiteljev. Prosimo, poglejte poglavje o Nagradah sodnim izvršiteljem zgoraj.

Pritožbe

Stroški sojenja na prvi stopnji so po naravi podobni stroškom, ki se plačajo za pritožbeni postopek, vendar so zmanjšati do 50% stroškov nastalih pri sojenju.

Faza civilnega postopka, ko je fiksne stroške treba plačati

1. Sodne takse

Plačajo se vnaprej, pred prejemom, obdelavo ali izdajo ustrezne dokumentacije ali izvedbe zahtevanega dejanja. V praksi prosilec plača sodno takso, ki jo oceni sam, da je primerna za vložitev zahtevka. Na prvem zaslišanju sodišče določi plačilo zakonsko določenih sodnih taks in od strank zahteva plačilo kakršnega koli primanjkljaja.

2. Nagrade sodnim izvršiteljem

Stroške povezane z izvršbo mora stranka, ki je izvršbo zahtevala, plačati vnaprej. Vnaprejšnje plačilo nagrad sodnim izvršiteljem pa ne more biti pogoj za izvršbo sodnih odločb.

3. Nagrade za tolmačenje

Stranka, ki je prosila za storitve tolmačenja, mora plačati sodno določeno nagrado, potne stroške ali nagrado tolmaču v 5 roku dneh od določitve nagrade.

4. Nagrade izvedencem

Plačilo zneska, ki je določen kot začasna nagrada, in vnaprejšnje plačilo potnih stroškov je po potrebi dolžna izvršiti stranka, ki je zahtevala mnenje, v petih dneh po postavitvi sodnega izvedenca za tehniko, in sicer na poseben račun, ki ga je lokalni urad za sodne in računovodske tehnične ocene odprl posebej za ta namen. Sodišče lahko tudi določi, da morata stroške poravnati obe stranki.

Nagrado za izvedensko mnenje na področju tehnike določi organ, ki je naročil oceno, ob upoštevanju zapletenosti ocene, obsega dela in poklicnega ali znanstvenega razreda izvedenca ali specialista.

Fiksni stroški v kazenskih postopkih

Fiksni stroški za stranke v kazenskih postopkih

Za pravdne stranke v kazenskih postopkih ni nobenih fiksnih stroškov.

Fiksni stroški v ustavnih postopkih

Fiksni stroški za stranke v ustavnih postopkih

Za ustavne postopke ni nobenih fiksnih stroškov.

Predhodne informacije, ki jih zagotovijo zakoniti zastopniki

Pravice in obveznosti strank

V Romuniji zakoniti zastopniki nimajo neposredne obveznosti, da strankam nudijo predhodno informacijo o njihovih pravicah in dolžnostih, njihovih možnostih za uspeh in stroških v postopku. Vendar ima odvetnik na podlagi Statuta o pravniških poklicih dolžnosT svetovati svoji stranki hitro, zavestno, na vljuden in strokoven način.

Pravna podlaga za stroške postopkov

Kje najti informacije o pravni podlagi za stroške postopka v Romuniji?

Informacije, ki pojasnjujejo različne pravne podlage za stroške postopka, niso preprosto dostopne, kot tudi niso objavljene na spletnih straneh javnih institucij, niti omenjene v navodilih. Informacije je možno pridobiti neposredno od ljudi, ki delajo na tem področju ali v naslednjih zakonih, ki so povezani s sodnimi stroški.

 1. Sodne takse in kolkovina ureja Zakon št. 146/1997 o sodnih taksah in Uredba vlade št. 32/1995 o kolkovini.
 2. nagrade odvetnikom urejata Povezava se odpre v novem oknuZakon št. 188/2000 o sodnih izvršiteljih ter Odredba št. 2550/C z dne 14. novembra 2006 o odobritvi najnižjih in najvišjih nagrad za storitve sodnih izvršiteljev.
 3. nagrade sodnim izvedencem za tehniko ureja Zakonik o civilnem postopku in Uredba vlade št. 2/200 o organizaciji dejavnosti sodnega ali zunajsodnega strokovnega znanja in izkušenj.
 4. Nagrade za prevajanje in tolmačenje ureja Zakonik o civilnem postopku, Zakon št. 178 in Povezava se odpre v novem oknuOdredba št. 772 z dne 5. marca 2009 o oblikovanju nagrad za pooblaščene tolmače in prevajalce.

V katerih jezikih lahko dobim informacije o virih stroškov v Romuniji?

Zakoni, ki urejajo stroške, so na voljo samo v romunščini.

Kje najti informacije o mediaciji?

Mediacijo ureja Zakon št. 192/2006 o mediaciji in organizaciji poklica mediatorja. Ta zakon navaja, da je mediator upravičen do plačila nagrade, za katero se je dogovoril s strankami, kot tudi do povračila stroškov obračunanih v zvezi z mediacijo.

Kje najti dodatne informacije o stroških?

Kje najti informacije o povprečnem trajanju različnih postopkov?

Statistične informacije o povprečnem trajanju zadev so na voljo v letnem poročilu romunske sodne aktivnosti, ki je v Romuniji na voljo na javni spletni strani Višjega sodnega sveta (glej poglavje 3.4 z naslovom Povezava se odpre v novem oknuPokazatelji kakovosti sodne aktivnosti, strani 155-162).

Davek na dodano vrednost

DDV se ne uporablja za sodne takse, kolkovino, nagrade odvetnikom, ki so vključeni v pogodbo o pravni pomoči.

Za prevod dokumentov se DDV dodaja tarifi, kjer se to zakonsko zahteva.

Pravna pomoč

Dohodkovni prag na področju civilnega pravosodja

Povprečni mesečni neto dohodek na družinskega člana

Pogoji za dodeljevanje

Manj kot 500 RON (približno 125 EUR)

Višina prihodka mora biti pod pragom najmanj 2 meseca pred vložitvijo zahtevka na sodišču in v tem primeru stroške zadeve v celoti poravna država.

Manj kot 800 RON (približno  200 EUR)

Višina prihodka mora biti pod pragom najmanj 2 meseca pred vložitvijo zahtevka na sodišču in v tem primeru stroške zadeve poravna država v višini 50% stroškov.

Pravna pomoč se dodeli tudi:

 • kadar fiksni ali skupni ocenjeni stroški postopka lahko omejijo njegovo ali njeno ustavno pravico do učinkovitega dostopa do sodnega varstva ali
 • kadar je njegova ali njena pravica do dostopa sodnega varstva morda omejena zaradi razlik v stroških bivanja med državo članico bivanja in Romuniji;
 • ne glede na prihodek vlagatelja, kadar posebni zakon nudi pravico do pravne pomoči ali brezplačne pravne pomoči kot varnostni ukrep za vlagatelja (če je vlagatelj mladoletnik ali invalid ali v neki drugi posebni situaciji).

Dohodkovni prag na področju kazenskega pravosodja za toženo stranko

Pojem praga se uporablja samo v civilnih zadevah. V kazenskih zadevah so glavne pravne odločbe, ki urejajo to področje, vsebovane v členu 171 Zakonika o kazenskem postopku. Pravna pomoč se dodeli tožencu, kadar:

 1. je mladoleten,
 2. je bil zaprt v prevzgojnem domu ali izobraževalni zdravstveni ustanovi,
 3. mu je že bila odvzeta prostost v neki drugi kazenski(-h) zadevi (-ah),
 4. je bil hospitaliziran ali prejema obvezno zdravljenje,
 5. organ za preiskavo kaznivega dejanja ali sodišče menita, da toženec ni zmožen voditi lastne obrambe,
 6. je kazen, ki jo določa zakon za očitano kaznivo dejanje, dosmrtni zapor ali zapor v trajanju najmanj 5 let.

Dohodkovni prag na področju kazenskega pravosodja za oškodovano osebo

Pojem praga se ne uporablja pri oškodovanih osebah na področju kazenskega prava. Ustrezne pravne odločbe, ki urejajo to področje, so vsebovane v členu 173 Zakonika o kazenskem postopku.

Brezplačni sodni postopki

Naslednji zahtevki so zakonsko izvzeti kakršnih koli sodnih stroškov:

 • vsi zahtevki v zvezi (1) z zaščito in spodbujanjem otrokovih pravic (ureja jih Zakon št. 272/2004 o spodbujanju in zaščiti otrokovih pravic), (2) s skrbništvom, (3) s skrbništvom nad premoženjem, (4) s pomočjo za resno duševno bolne (motene) osebe,
 • zahtevki v zvezi s pravnimi in pogodbenimi obveznostmi vzdrževanja in vsi zahtevki v zvezi s sprejemom (ureja jih Zakon št. 273/2004 o sprejetju),
 • drugi zahtevki, kot določajo različni zakoni.

Kdaj mora stranka, ki v postopku ni uspela, plačati stroške stranke, ki je uspela?

V civilnih zadevah pravila o dodelitvi stroškov ali izravnavi stroškov urejajo členi 274-276 Zakonika o kazenskem postopku. Načeloma;

 • je stranka, ki ni uspela, dolžna (na zahtevo) plačati stroške tožbe,
 • sodnik ne more znižati sodno takso ali katere koli druge stroške, ki jih plača stranka, ki je uspela,
 • tožencu, ki prizna tožnikov zahtevek na prvem zaslišanju, ni potrebno plačati sodnih stroškov, razen če ga je sodni izvršitelj obvestil v posebnem postopku pred sojenjem kot je bilo predstavljeno zgoraj.

V kazenskih zadevah pravila o odobritvi/povrnitvi stroškov urejajo členi 189-193 Zakonika o kazenskem postopku. Načeloma:

 • stroški potrebni za izvedbo procesnih dejanj, upravljanje z dokazi, ohranjanje materialnih sredstev dokazov, plačilo odvetnikov, kot tudi kakršni koli drugi stroški povezani s kazenskimi sojenji se pokrijejo z zneski, ki jih posreduje država, ali jih plačajo stranke,
 • v primeru obsodbe, mora toženec pokriti sodne stroške države, z izjemo stroškov za tolmače, ki jih je imenoval sodni organi, in v primerih, kjer je bila dodeljena brezplačna pravna pomoč,
 • se, v primeru oprostilne sodbe ali ustavitve kazenskega postopka, sodni stroški države plačajo kot sledi:

V primeru oprostilne sodbe: (a) oškodovana oseba, v obsegu, ki jih je povzročila; (b) civilna stranka, katere civilni zahtevki so bili v celoti zavrnjeni, v obsegu, ki jih je povzročila; (c) toženec, kadar, tudi če je bil oproščen, je še vedno dolžan plačati škodo.

V primeru ustavitve kazenskega sojenja: (a) toženec, če je bila določena substitucija kazenske odgovornosti ali obstaja razlog za nekaznovanje; (b) obe stranki v primeru sprave; (c) oškodovana oseba kadar je bila ovadba umaknjena ali je bila prepozno vložena.

 • V primeru pomilostitve, priposestvovanja ali umika ovadbe, kot tudi v primeru obstoja razloga za nekaznovanje, če toženec zahteva nadaljevanje kazenskega postopka, krije sodne stroške oškodovana oseba ali toženec, odvisno od drugih povezanih zakonskih določb.
 • V vseh drugih primerih država plača lastne sodne stroške.

Nagrade izvedencem

Člen 274 Zakonika o civilnem postopku določa, da stranka, ki v postopku ne uspe, na zahtevo plača stroške postopka, vključno z nagradami sodnih izvedencev za tehniko, ki jih je plačala stranka, ki v postopku uspe.

Sorodni dokumenti

Poročilo Romunije o študiji transparentnosti stroškovPDF(544 Kb)en

Zadnja posodobitev: 24/06/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Stroški postopka - Slovenija

Na tej strani so na voljo informacije o sodnih stroških v Sloveniji.

Predpisi, ki urejajo plačila za storitve zaposlenih v pravniških poklicih

Odvetniki

Plačila odvetnikov ureja Odvetniška tarifa (Uradni list Republike Slovenije, št. 2/15) , ki jo sprejema Odvetniška zbornica Slovenije po predhodnem soglasju ministra, pristojnega za pravosodje.

Notarji

Plačila notarjev ureja Notarska tarifa (Uradni list Republike Slovenije št. 94/2008), ki jo sprejme minister za pravosodje in javno upravo. Minister predloži tarifo pred njenim sprejetjem Notarski zbornici Slovenije, ki poda predhodne pripombe in mnenje, vendar minister nanje ni pravno vezan.

Fiksni stroški

Fiksni stroški v civilnih postopkih

Fiksni stroški za stranke v sporu v civilnih postopkih

Fiksni stroški vključujejo:

 • sodne takse,
 • plačilo odvetnika,
 • nagrade izvedencem,
 • nagrade prevajalcem in tolmačem ter
 • potne stroške (npr. prič in izvedencev).

Faza civilnega postopka, v kateri je treba plačati fiksne stroške

Sodne takse je treba običajno plačati na začetku postopka ob vložitvi vloge.

V nekaterih primerih jih je treba plačati, ko sodišče izda odločbo (npr. postopek o individualnih delovnih sporih zaradi izplačila denarnih terjatev iz delovnega razmerja pred sodiščem prve stopnje, postopek o socialnih sporih pred sodiščem prve stopnje, postopek za določitev odškodnine pred prvostopenjskimi sodišči).

V zapuščinskih postopkih je treba takso plačati na koncu obravnave, tj. ko je znano, kakšno je dejansko zapustnikovo premoženje.

Plačilo odvetnika je treba poravnati potem, koodvetnik po opravljeni storitvi izstavi račun. Šteje se, da je odvetniška storitev opravljena najpozneje, ko odvetnik v celoti izvrši vsa opravila, ki izhajajo iz pooblastilnega razmerja ali iz sklepa pristojnega organa. Odvetnik lahko od stranke pred zaključkom postopka zahteva plačilo predujma za naročeno storitev in izdatke.

Stranka, ki predlaga izvedbo dokazov (npr. z izvedencem ali zaslišanjem priče) ali uporabo storitev prevajalca ali tolmača, mora te stroške založiti.

Fiksni stroški v kazenskih postopkih

Fiksni stroški za stranke v kazenskih postopkih

Fiksni stroški vključujejo:

 • sodne takse,
 • plačilo odvetnika (odvisno od števila obravnav),
 • nagrade izvedencem,
 • nagrade prevajalcem in tolmačem ter
 • potne stroške (npr. prič in izvedencev).

Faza kazenskega postopka, v kateri je treba plačati fiksne stroške

Sodne takse in druge stroške je treba običajno plačati, potem ko sodišče sprejme končno odločitev in ta postane pravnomočna ali ko sodišče naknadno izda poseben sklep o stroških postopka in ta postane pravnomočen.

Glede plačila odvetnika velja enako kot v civilnih postopkih (gl. zgoraj).

Fiksni stroški v postopkih pred Ustavnim sodiščem

Fiksni stroški za stranke v postopkih pred Ustavnim sodiščem

Sodnih taks v postopkih pred Ustavnim sodiščem ni. Druge stroške (npr. plačilo odvetnika in potne stroške) mora plačati vsaka stranka zase.

Faza postopka pred Ustavnim sodiščem, v kateri je treba plačati fiksne stroške

Plačilo odvetnika je treba poravnati na koncu postopka. Odvetniki lahko zahtevajo predplačilo delnega ali celotnega zneska, kar je običajno.

Predhodne informacije, ki jih zagotovijo pravni zastopniki

Pravice in obveznosti strank

Odvetnikom po zakonu ni treba zagotoviti informacij o pravicah in obveznostih, možnostih za uspeh in s tem povezanih stroških. Vendar pa Zakon o odvetništvu (Uradni list RS, št. 18/93, 24/96 – odl. US, 24/01, 54/08, 35/09, 97/14, 8/16 – odl. US in 46/16) izrecno določa, da je odvetnik pri zastopanju stranke dolžan ravnati vestno, pošteno, skrbno ter po načelih odvetniške poklicne etike. Skladno s Kodeksom odvetniške poklicne etike pa naj bi odvetnik po možnosti stranko že vnaprej seznanil s potekom postopka v njeni zadevi, poleg tega naj bi jo seznanil s približno oceno stroškov zastopanja in s tveganjem za plačilo teh stroškov ter jo poučil, da je lahko sodna odmera stroškov v breme nasprotne stranke manjša od njegovega računa.

Odvetnik je dolžan v skladu s predpisi izstaviti stranki oziroma naročniku storitve specificiran račun za opravljeno odvetniško storitev ali plačani predujem najkasneje osmi dan po tem, ko je storitev opravljena, ali po tem, ko je predujem plačan. V specifikaciji računa mora natančne informacije o plačilu in stroških.

Odvetnik je upravičen do višjega plačila za svoje delo, kakor mu gre po Odvetniški tarifi, če se o tem pisno dogovori s stranko in so izpolnjeni še nekateri drugi obličnostni pogoji takšnega dogovora.

Pravna podlaga za stroške postopka

Kje najti informacije o pravni podlagi za stroške postopka v Sloveniji?

Stroške sodnih postopkov določajo naslednja pravna besedila:

 • Zakon o sodnih taksah (Uradni list Republike Slovenije št. 37/08,, Povezava se odpre v novem oknu97/10, Povezava se odpre v novem oknu63/13, Povezava se odpre v novem oknu58/14 – odl. US, Povezava se odpre v novem oknu19/15 – odl. US, 30/16 in 10/17 – ZPP-E),
 • Odvetniška tarifa (Uradni list RS, št. 2/15),
 • Notarska tarifa (Uradni list Republike Slovenije št. 94/2008, 32/2011. Nova sprememba je predvidena v kratkem),
 • Pravilnik o sodnih tolmačih (Uradni list Republike Slovenije št. 49/2002, 75/2003, 71/2007),
 • Pravilnik o sodnih izvedencih in cenilcih (Uradni list Republike Slovenije št. 7/2002, 75/2003, 72/2005, 71/2007, 84/2008),
 • Zakon o kazenskem postopku (Uradni list Republike Slovenije št. 32/2012-UPB8),
 • Pravilnik o povrnitvni stroškov v kazenskem postopku (Uradni list republike Slovenije št. 61/1997, 6897 - popr. 62/2008),
 • Zakon o pravdnem postopku ( Uradni list Republike Slovenije št. 73/2007 - uradno prečiščeno besedilo, 45/08 - ZArbit, 45/08, 111/08 - Odl. US, 121/08 - Skl. US, 57/09 - Odl. US, 12/10 - Odl. US, 50/10 - Odl. US, 107/10 - Odl. US, 75/12 - Odl. US in 76/12 - popr.).

Zgoraj navedena besedila so na voljo na slovenskem spletnem pravnem portalu Povezava se odpre v novem oknuPravno-informacijski sistem ali v drugih registrih nacionalne zakonodaje.

V katerih jezikih je mogoče pridobiti informacije o pravni podlagi za stroške postopka v Sloveniji?

Informacije so na voljo samo v slovenskem jeziku.

Kje najti informacije o mediaciji?

Informacije o mediaciji so na voljo na spletni strani Povezava se odpre v novem oknupravosodnega atlasa Evropske pravosodne mreže o alternativnem reševanju sporov.

Na svojih spletnih straneh jih zagotavlja tudi MInistrstvo za pravosodje ter posamezna sodišča, ki omogočajo sodišču pridruženo mediacijo (npr. Povezava se odpre v novem oknuOkrožno sodišče v Ljubljani).

Dodatne informacije so na voljo tudi na spletnih straneh nevladnih organizacij in pravnih oseb zasebnega prava, ki se ukvarjajo z mediacijo (glej strani o mediaciji in o tem, kako najti mediatorja).

Kje najti dodatne informacije o stroških?

Kje najti informacije o povprečnem trajanju različnih postopkov?

Informacije o povprečnem trajanju različnih postopkov so na voljo v oddelku o analizi sodne statistike na spletni strani Povezava se odpre v novem oknuMinistrstva za pravosodje.

Davek na dodano vrednost

Kako so te informacije zagotovljene?

Informacije o stroških so objavljene v različnih predpisih, vendar DDV običajno ni vključen. Kadar je treba ceni dodati DDV (npr. če je treba za storitev odvetnika plačati DDV), je to običajno navedeno v predpisih.

Pravna pomoč

Veljavni dohodkovni prag na področju civilnega pravosodja

Dohodkovni prag za pravno pomoč ureja člen 13 Zakona o brezplačni pravni pomoči (Uradni list Republike Slovenije št. 48/2001, 50/2004, 96/2004-UPB1, 23/2008).

Do pravne pomoči so upravičene osebe, ki zaradi finančnega položaja svoje družine ne morejo brez škode za svoje socialno stanje plačati sodnih stroškov. Njihovo socialno stanje je ogroženo, če mesečni dohodek osebe ali mesečni povprečni dohodek na člana družine ne presega dvakratne minimalne mesečne plače iz Zakona o socialnem varstvu (Uradni list Republike Slovenije št. 3/2007-UPB2 {23/2007 popr., 41/2007 popr.}, 122/2007 Odl. US: U-I-11/07-45).

Od 1. junija 2012 znaša osnovni znesek minimalnega dohodka 260 EUR, tako da je dohodkovni prag za pravno pomoč 520 EUR.

Poleg tega lahko sodišče stranko v celoti ali deloma oprosti plačila sodnih taks (to urejajo členi 11do 15 Zakona o sodnih taksah), če bi bila s plačilom taks občutno zmanjšana sredstva, s katerimi se preživlja sama in njena družina. O tem odloča sodišče po prostem preudarku ob upoštevanju vseh pomembnih okoliščin.

Veljavni dohodkovni prag na področju kazenskega pravosodja za obdolžence in žrtve

Veljavni dohodkovni prag na področju kazenskega pravosodja za obdolžence in žrtve je enak dohodkovnemu pragu v civilnih zadevah.

Drugi pogoji v zvezi z odobritvijo pravne pomoči za žrtve in obdolžence

V zvezi z odobritvijo pravne pomoči za žrtve ali obdolžence ni drugih pogojev.

Brezplačni sodni postopki

Plačilo sodnih taks ni potrebno v naslednjih sodnih postopkih:

 • postopkih pred ustavnim sodiščem Slovenije,
 • izvršitvi preživninskih zahtevkov,
 • za začasne sodne odredbe v postopkih razveze zakonske zveze ali postopkih v zvezi s preživljanjem otrok,
 • postopkih zaradi plačilne nesposobnosti, kadar jih začne dolžnik (deloma),
 • overitvi dokumentov, potrebnih za uveljavljanje pravic iz socialnega zavarovanja v tujini,
 • upravnih sporih o priznanju mednarodne zaščite,
 • drugih postopkih in zadevah iz Zakona o sodnih taksah in drugih predpisov.

Kdaj mora stranka, ki v postopku ni uspela, plačati stroške stranke, ki je uspela?

Povračilo stroškov urejata Zakon o kazenskem postopku in Zakon o pravdnem postopku, ki določata načelo uspeha in načelo krivde.

V civilnem postopku mora stranka, ki v postopku ni uspela, plačati stroške stranke, ki je uspela. Vsaka stranka mora plačati stroške, ki jih je povzročila po svoji krivdi ali ki so nastali po naključju. Natančnejša pravila o povračilu stroškov so navedena v Zakonu o pravdnem postopku (členi 151–186 in 173.a) in Pravilniku o povrnitvi stroškov v pravdnem postopku (Ur. l. rs, št. 15/03).

V kazenskem postopku sodišče običajno odloči, da stroške krije obdolženec, če je spoznan za krivega. Natančnejša pravila o povračilu stroškov so navedena v Zakonu o kazenskem postopku (členi 92–99) in posebnem predpisu, ki ga izda minister za pravosodje in javno upravo.

Nagrade izvedencem

Nagrade izvedencem v civilnem postopku načeloma založi stranka, ki je zahtevala izvedbo dokazov z izvedencem. Če se sodišče odloči za zaslišanje izvedenca, založi stroške. Ti stroški so povrnjeni na koncu postopka po načelu uspeha.

Nagrade izvedencem v kazenskem postopku založi sodišče.

Nagrade prevajalcem in tolmačem

Nagrade prevajalcem in tolmačem v kazenskem postopku založi sodišče.

Stroški prevajanja in tolmačenja v italijanski in madžarski jezik in iz njiju se na podlagi ustavnih pravic italijanske in madžarske narodne skupnosti do uporabe lastnega jezika ne zaračunajo (čeprav morajo zadevne osebe povrniti druge stroške v kazenskem postopku).

Stroški prevajanja in tolmačenja se ne zaračunajo, če obdolženec ne razume jezika, v katerem poteka postopek.

V civilnem postopku so nagrade prevajalcem in tolmačem del stroškov postopka. Te stroške mora založiti stranka, zaradi katere je bil postopek začet. Na koncu postopka se stroški povrnejo na podlagi načela uspeha in načela krivde.

Študije primerov v Sloveniji

Natančnejše informacije o stroških postopkov v Sloveniji so na voljo v nekaterih dejanskih študijah primerov.

Sorodne povezave

Povezava se odpre v novem oknuSlovenski pravni sistem

Povezava se odpre v novem oknuSeznam okrožnega sodišča v Ljubljani

Povezava se odpre v novem oknuSeznam analize sodne statistike

Sorodni dokumenti

Poročilo o študiji glede preglednosti stroškov za SlovenijoPDF(723 Kb)en

Zadnja posodobitev: 26/06/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Stroški postopka - Slovaška

Questa pagina fornisce informazioni sulle spese dei procedimenti giudiziari in Slovacchia.

Zakonodajni okvir, ki ureja stroške postopka

Člen 1(2) Zakona št. 586/2003 o pravnih poklicih in spremembi Zakona št. 455/1991 o reguliranih poklicih, kakor je bil spremenjen, določa:

„Izvajanje pravnega poklica pomeni zastopanje strank pred sodišči, organi državne uprave in drugimi pravnimi subjekti, obrambo posameznikov v kazenskih postopkih, pravno svetovanje, pripravo listin o pravnih dejanjih, pripravo pravnih analiz, upravljanje s premoženjem strank in ostale oblike pravnega svetovanja in pomoči, če se izvaja neprekinjeno in proti plačilu (v nadaljnjem besedilu: pravne storitve).“

Odvetniki

Odvetniške nagrade ureja izvedbeni odlok Ministrstva za pravosodje Slovaške republike (št. 655/2004 o odvetniških nagradah in plačilu za pravne storitve) – angleška različica je na voljo na spletišču Povezava se odpre v novem oknuSlovaške odvetniške zbornice.

Znesek odvetniške nagrade morata sporazumno določiti odvetnik in njegova stranka (pogodbena nagrada). Velika večina vseh odvetniških nagrad je pogodbeno dogovorjena, razen če zakon določa uporabo odvetniške tarife. Če se odvetnik in njegova stranka ne moreta dogovoriti o odvetniški nagradi, se za določitev zneska uporabijo zadevne določbe odvetniške tarife (iz izvedbenega odloka o odvetniških nagradah). Odvetniška nagrada se v skladu z odvetniško tarifo določi tako, da se osnovni znesek tarife pomnoži s številom pravnih dejanj ali pravnih storitev, ki jih je opravil odvetnik.

Sodni izvršitelji

V Slovaški republiki ni sodnih izterjevalcev. Izvršilne naloge namreč opravljajo sodni izvršitelji na podlagi Zakona št. 233/1995 o sodnih uradnikih in zaplembi premoženja („Zakon o izvršilnem postopku).

Fiksni stroški

Fiksni stroški v civilnih postopkih

Fiksni stroški strank v civilnih postopkih

Vse vrste sodnih taks so določene v področnih predpisih in se določajo na različne načine:

Sodne takse ureja Zakon št. 71/1992 o sodnih taksah in potrdilih iz kazenske evidence, kakor je bil spremenjen („Zakon o sodnih taksah”). Sodne takse so določene z zneskom ali v odstotku zneska oziroma z zneskom in v odstotku zneska (odvisno od vrste zahtevka).

Nagrade sodnim izvršiteljem ureja Zakon št. 233/1995 o sodnih uradnikih in zaplembi premoženja. Znesek nagrade se določi po tarifi (kot določen znesek ali odstotek zneska – odvisno od predmeta izvršbe) ali s pogodbo.

Odvetniške nagrade ureja Izvedbeni odlok št. 655/2004 o odvetniških nagradah in plačilu za pravne storitve. Znesek nagrade se določi po tarifi (fiksna tarifa za vsako opravljeno pravno storitev, odvisno od vrednosti ali predmeta zahtevka) ali s pogodbo.

Nagrade izvedencem ureja Izvedbeni odlok št. 491/2004 o nagradi in plačilu stroškov in časa izvedencem, tolmačem in prevajalcem. Znesek nagrade se določi po tarifi (kot določen znesek za vsako storitev, urna postavka ali odstotek zneska – odvisno od predmeta storitev izvedenca) ali s pogodbo.

Nadomestilo stroškov prič ureja Zakon št. 99/1963 – Zakonik o civilnem postopku, poleg tega pa tudi Izvedbeni odlok št. 543/2005 o sodni upravi in sodnem redu okrožnih, območnih, specializiranih in vojaških sodišč, Zakon št. 311/2001 – Delovnopravni zakonik, Zakon št. 595/2003 o dohodnini in Zakon št. 663/2007 o minimalnem dohodku. Sodišče odloči o povračilu dejanskih izdatkov prič in nadomestilu za njihov izgubljeni zaslužek (v skladu s pravili, določenimi v izvedbenem odloku o sodni upravi in sodnem redu).

Nagrade prevajalcem/tolmačem ureja Izvedbeni odlok št. 491/2004 o nagradi in plačilu stroškov in časa izvedencem, tolmačem in prevajalcem. Znesek nagrade se določi po tarifi (fiksna urna postavka za stran prevoda v zadevnem jeziku ali fiksna tarifa za storitev prevajalca/tolmača) ali s pogodbo.

Zato je v večini možnih civilnih postopkov dejansko nemogoče, da bi posameznik, ki ni odvetnik, pravilno predvidel skupne dejanske stroške brez strokovne pomoči.

Vendar lahko strokovnjak (zlasti odvetnik) stranki na podlagi okoliščin njene zadeve da precej natančnejše nasvete o različnih vrstah stroškov, ki lahko zanjo nastanejo v postopku. Kadar je težko predvideti izid postopka, lahko odvetnik stranki svetuje tudi o predvidenih stroških v zvezi z različnimi možnimi izidi postopka, ki bodo v končni fazi odvisni od mnenja in diskrecije sodišča.

Različne vrste stroškov, ki lahko nastanejo v civilnem postopku, urejajo posebni predpisi. Ti predpisi določajo različne načine izračuna nagrad, ki se lahko delijo na dve glavni vrsti: nagrade na podlagi tarife in pogodbene nagrade.

Faza civilnega postopka, v kateri morata stranki plačati fiksne stroške postopka

V skladu z Zakonom št. 71/1992 o sodnih taksah in potrdilih iz kazenske evidence, kakor je bil spremenjen, je treba pred začetkom obravnave plačati le sodno takso.

V skladu z Zakonom št. 99/1963 (Zakonik o civilnem postopku) so stroški postopka poleg sodnih taks zlasti izdatki strank v postopku in njunih odvetnikov. Ti izdatki so:

 • izgubljeni zaslužek strank in njunih odvetnikov,
 • stroški predložitve dokazov (vključno z nagradami izvedencem),
 • stroški notarskih storitev (za opravljanje nalog sodnih komisarjev) in izdatki notarjev,
 • nagrade upraviteljem dediščine / izvršiteljem oporok in njihovi izdatki,
 • nagrade prevajalcem/tolmačem,
 • stroški zastopanja – če stranko zastopa pooblaščeni odvetnik, registriran pri Slovaški odvetniški zbornici.

Ti stroški se ponavadi plačajo po izdaji sodbe.

Poleg tega so stroški civilnega postopka v veliki meri odvisni od zadeve, ki se obravnava, in diskrecije sodišča (zlasti glede izbire dokazov, ki se izvedejo, in določitve stroškov, ki se povrnejo sodišču ali drugi stranki). Zato je težko predvideti dejanske stroške postopka pred njegovim začetkom.

Fiksni stroški v kazenskem postopku

Fiksni stroški strank v kazenskem postopku

Sodišče ima diskrecijsko pravico, da o stroških v kazenskem postopku odloči ob izdaji sodbe v postopku.

Faza kazenskega postopka, ko je treba plačati fiksne stroške

Vsi stroški v kazenskem postopku se plačajo, ko sodba postane pravnomočna, saj je del te sodbe odločitev o povračilu stroškov postopka (Zakon št. 301/2005 – Zakonik o kazenskem postopku).

Fiksni stroški v ustavnosodnih postopkih

Fiksni stroški strank v ustavnosodnih postopkih

Za izračun stroškov zastopanja strank v zadevah pred slovaškim Ustavnim sodiščem, ki jim ni mogoče določiti denarne vrednosti, je osnovni znesek tarife za vsako posamezno pravno storitev ena šestina osnovnega zneska izračuna (člen 11 Izvedbenega odloka št. 655/2004 o odvetniških nagradah in plačilu za pravne storitve).

Faza ustavnosodnega postopka, v kateri je treba plačati fiksne stroške

Za ustavnosodne postopke veljajo podobna pravila kot za civilne in kazenske postopke. Uporablja se Zakon št. 99/1963 (Zakonik o civilnem postopku).

Predhodne informacije, ki jih zagotovijo pravni zastopniki

Pravice in obveznosti strank

Člen 18 Zakona št. 586/2003 o pravnih poklicih in spremembi Zakona št. 455/1991 o reguliranih poklicih, kakor je bil spremenjen, določa naslednje:

 1. „Pri opravljanju poklica mora vsak odvetnik varovati in uveljavljati pravice in interese stranke ter ravnati po njenih navodilih. Navodila stranke, ki so v nasprotju s splošnimi pravnimi akti, odvetnika ne zavezujejo in odvetnik mora stranko o tem obvestiti na primeren način.
 2. Odvetnik mora pri opravljanju poklica ravnati pravično in pošteno ter z ustrezno poklicno skrbnostjo. Dosledno mora uporabljati vse razpoložljive pravne možnosti in znanje, da na najboljši možni način služi interesom svoje stranke. Odvetnik mora zagotoviti, da njegove pravne storitve služijo predvidenemu namenu in da jih opravlja za razumno nagrado.
 3. Pri opravljanju poklica mora odvetnik vedno ravnati v skladu z dostojanstvom pravnega poklica in in le-tega ne sme spravljati na slab glas. Odvetnik je zato zavezan upoštevati kodeks ravnanja in interna pravila Odvetniške zbornice.“

Viri informacij o stroških postopka

V katerih jezikih so na voljo informacije o stroških postopka na Slovaškem?

Navedeni predpisi o stroških postopka so objavljeni v slovaški Zbirki zakonov (v skladu s členom 8 Zakona o Narodnem svetu Slovaške republike št. 1/1993).

Kje so na voljo informacije o mediaciji?

Mediacija je določena z Zakonom št. 420/2004 o mediaciji.

Kje so na voljo podrobnejše informacije o stroških?

Informacije o stroških na spletu

Informacije o stroških so na voljo na spletišču Povezava se odpre v novem oknuIGNUM, na katerem so zbrani veljavni zakoni ter veljavni in nekdaj veljavni slovaški podzakonski predpisi. Spletišče vodi Povezava se odpre v novem oknuMinistrstvo za pravosodje Slovaške republike.

Kje so na voljo informacije o povprečnem času trajanja posameznih postopkov?

Te informacije so na voljo v statističnem letopisu Povezava se odpre v novem oknuMinistrstva za pravosodje Slovaške republike.

Kje so na voljo informacije o povprečnih skupnih stroških posameznih postopkov?

Informacije o povprečnih stroških in nagradah je težko določiti zaradi naslednjih razlogov:

 1. ni objavljenih statističnih podatkov;
 2. slovaška področna zakonodaja je relativno prilagodljiva in skoraj vedno ponuja možnost dogovarjanja o pogodbeni nagradi/plačilu, kar je odvisno od regije, slovesa pravne pisarne in ostalih posameznikov, ki ponujajo storitve, povezane s sodnimi postopki. Še pomembnejše je, da imajo velik pomen tudi zadeva sama in njena zahtevnost, količina potrebnih dokazov in čas trajanja postopka;
 3. poleg tega je celo znesek nagrad, določen po tarifi (znesek nagrad, ki se lahko dodelijo le na koncu postopka v obliki stroškov postopka, odvisne pa so od izida zadeve in diskrecije sodišča), povezan s sodnim postopkom, količino opravljenih storitev in različnimi drugimi dejavniki. Ker ni mogoče določiti povprečnega obsega dela v posameznem pravnem sporu, ni mogoče določiti povprečnih stroškov postopka.

Davek na dodano vrednost

Kako se dobijo te informacije?

Če je sodni izvršitelj prijavljen kot zavezanec za plačilo DDV, se DDV obračuna na njegov izračunani prihodek in stroške (na podlagi člena 196 Zakona št. 233/1995 o sodnih uradnikih in zaplembi premoženja).

Če je odvetnik prijavljen kot zavezanec za plačilo DDV, bodo njegov dohodek in stroški, izračunani na tej podlagi, vsebovali DDV (člen 18(3) Izvedbenega odloka Ministrstva za pravosodje št. 655/2004 o odvetniških nagradah in plačilu za pravne storitve).

Če je izvedenec, tolmač ali prevajalec prijavljen kot zavezanec za plačilo DDV, izračunane nagrade vsebujejo DDV (člen 16(2) Izvedbenega odloka Ministrstva za pravosodje št. 491/2004 o nagradi in plačilu stroškov in časa izvedencem, tolmačem in prevajalcem).

Katere stopnje veljajo?

DDV se na sodne takse ne obračuna (Zakon št. 71/1992 o sodnih taksah in potrdilih iz kazenske evidence, kakor je bil spremenjen). Vendar pa se obračuna na stroške mediacije, saj je opravljanje mediacijske dejavnosti poslovna dejavnost, in na stroške arbitraže po 20-odstotni stopnji, če je oseba, ki zaračuna te stroške, prijavljena kot zavezanka za plačilo DDV.

Pravna pomoč

Dohodkovni prag na področju civilnega pravosodja

Dohodkovni prag določa člen 4(i) Zakona št. 327/2005 o zagotavljanju pravne pomoči ljudem v materialni stiski, spremembi Zakona št. 586/2003 o pravnih poklicih in spremembi Zakona št. 455/1991 o reguliranih poklicih (Zakon o poklicih), kakor je bil spremenjen z Zakonom št. 8/2005.

Zadevno besedilo zakona: „Za fizično osebo se šteje, da je v materialni stiski, če prejema socialno ali drugo pomoč za ljudi v materialni stiski, 1e) ali če je njen dohodek enak ali nižji od 1,6-kratnika zneska življenjskega minimuma 2) in če fizična oseba nima sredstev, ki bi ji omogočila plačilo pravnih storitev.” (311,30 EUR)

Dohodkovni prag obdolžencev na področju kazenskega pravosodja

Dohodkovni prag za obdolžence, ki želijo pomoč odvetnika, ki se jim v kazenskem postopku postavi po uradni dolžnosti, ni določen. Zakonik o kazenskem postopku (člena 37 in 38) določa primere, v katerih je zastopanje po odvetniku obvezno:

 1. Obdolženec mora imeti odvetnika pred začetkom sodnega postopka, če:
  • je v priporu, prestaja kazen zapora ali je pridržan na opazovanju v zdravstvenem zavodu,
  • mu je odvzeta ali omejena poslovna sposobnost,
  • je obdolžen storitve posebej hudega kaznivega dejanja,
  • je mladoletnik,
  • je na begu pred organi pregona.
 2. Zastopanje po odvetniku je obvezno tudi, če sodišče, državni tožilec ali policijski uradnik pred začetkom postopka meni, da je to potrebno, zlasti zato, ker dvomi, da se je obdolženec sposoben ustrezno zagovarjati.
 3. Zastopanje po odvetniku je obvezno tudi v postopku izročitve in v postopku, v katerem se naloži obveznost zaščitnega zdravljenja, razen obveznosti odvajanja od alkohola.

Člen 38 Zakonika o kazenskem postopku določa naslednje:

 1. zastopanje po odvetniku je obvezno v postopku izročitve, v katerem sodišče odloči na javni obravnavi, če:
  • je obsojencu odvzeta ali omejena poslovna sposobnost,
  • je obsojenec mladoletnik, ki prestaja pogojno kazen in je v času javne obravnave mlajši od 18 let,
  • je obsojenec v priporu,
  • obstaja dvom v sposobnost obsojenca, da se ustrezno zagovarja.
 2. Obsojenec mora imeti odvetnika v postopku z izrednimi pravnimi sredstvi, če:
 • gre za zadeve iz člena 37(1)(a), (b) ali (c),
 • je mladoletnik – v času javne obravnave o izrednem pravnem sredstvu je mlajši od 18 let,
 • obstaja dvom v sposobnost obsojenca, da se ustrezno zagovarja,
 • se postopek izvaja zoper obsojenca po njegovi smrti.

Dohodkovni prag žrtev na področju kazenskega pravosodja

V skladu s členom 558(1) Zakonika o kazenskem postopku sodišče odloča o povračilu stroškov oškodovancu po pravnomočnosti sodbe.

Drugi pogoji, povezani z dodelitvijo pravne pomoči žrtvam

Vsi pogoji so določeni v Zakonu št. 301/2005 – Zakoniku o kazenskem postopku.

Brezplačni sodni postopki

Obstajata dve vrsti oprostitev plačila sodnih taks (člen 4 Zakona slovaškega Narodnega sveta št. 71/1992 o sodnih taksah in potrdilih iz kazenske evidence, kakor je bil spremenjen). Oprostitev plačila sodnih taks velja:

 • v posebnih vrstah postopkov (skrbništvo mladoletnikov, opustitev dolžnega postopanja ali nezakoniti posegi upravnih organov, vzajemna dolžnost preživljanja med starši in otroki), ali
 • za določene vrste oseb (vložnike v odškodninskem postopku zaradi poškodbe pri delu ali poklicne bolezni; v postopku za razglasite nezakonitosti odpovedi delovnega razmerja itd.). Če sodišče vlogi ugodi, je obdolženec dolžan plačati zadevno sodno takso ali del takšne takse, ki ga določi sodišče, razen če je oproščen tudi plačila sodne takse.

V skladu s členom 138 Zakonika o civilnem postopku ima sodišče tudi diskrecijsko pravico, da stranko oprosti plačila dela ali vseh sodnih taks, če je to upravičeno glede na razmere stranke ter če njen zahtevek ni neresen in če stranka ne uveljavlja ali brani svoje pravice brez očitne možnosti, da bo v zadevi uspela. Vendar lahko sodišče takšno oprostitev v postopku kadar koli prekliče.

V skladu z Zakonom št. 327/2005 o zagotavljanju pravne pomoči ljudem v materialni stiski (oziroma Zakonom o pravni pomoči) pravna pomoč pomeni zagotavljanje pravnih storitev osebi, ki je upravičena do pomoči na podlagi tega zakona, kadar uveljavlja svoje pravice, in sicer zlasti v obliki:

 • pravnega svetovanja,
 • pomoči v izvensodnih postopkih,
 • pripravljanja vlog, ki se vložijo pri sodišču,
 • pravnega zastopanja v sodnih postopkih,
 • opravljanja pravnih dejanj v zvezi z navedenim ter
 • plačila vseh s tem povezanih stroškov ali dela takšnih stroškov.

Vendar pa bo zadevna oseba, ki izpolnjuje zahteve za dodelitev pravne pomoči, verjetno oproščena tudi plačila stroškov postopka (vključno s sodnimi taksami). Ni izrecno predpisano, da je oseba, ki je upravičena do pravne pomoči, oproščena tudi plačila sodnih taks. Vendar je zelo verjetno, da bo sodišče takšno osebo oprostilo plačila sodnih taks.

Kdaj mora stranka, ki v postopku ni uspela, plačati stroške stranke, ki je uspela?

Civilni postopek: člen 142 Zakonika o civilnem postopku

Oseba lahko pristojno sodišče zaprosi za oprostitev plačila vseh sodnih taks ali njihovega dela. Sodišče lahko na lastno pobudo odloči, da se stranki, ki je v postopku (v celoti) uspela, povrnejo nujni stroški v postopku (vključno s sodnimi taksami). V primeru delnega uspeha posamezne stranke v postopku bo sodišče odločilo, da se vsaki od strank povrne del stroškov postopka, lahko pa odloči tudi, da nobena od strank ni upravičena do povračila stroškov postopka. Vendar lahko sodišče odloči, da se stranki, ki je v postopku delno uspela, povrnejo vsi stroški postopka, če je bila odločitev o znesku plačil, ki naj bi se naložila stranki, odvisna od izvedenskega mnenja ali diskrecijske pravice sodišča, oziroma če je neuspeh povezan s sorazmerno zanemarljivim delom postopka.

Kazenski postopek: člen 557 Zakonika o kazenskem postopku

Če je sodišče odločilo, da se žrtvi povrne vsaj del stroškov postopka, je obsojenec žrtvi dolžan povrniti nujne stroške v postopku, skupaj s stroški zastopanja, kadar je bilo zastopanje po odvetniku obvezno.

Čeprav sodišče na lastno pobudo ni odločilo, da se žrtvi povrnejo stroški postopka, pa lahko na zahtevo žrtve in ob upoštevanju okoliščin zadeve odloči, da se žrtvi povrnejo vsi stroški postopka ali njihov del.

Nagrade izvedencem

Izvedbeni odlok Ministrstva za pravosodje št. 491/2004 o nagradi in plačilu stroškov in časa izvedencem, tolmačem in prevajalcem določa zneske nagrad izvedencem. Seznam izvedencev, ki ga upravlja Povezava se odpre v novem oknuMinistrstvo za pravosodje Slovaške republike, je javno dostopen na spletišču ministrstva. Izvedenec se doda na seznam, če izpolnjuje vse zahteve iz izvedbenega odloka o nagradi izvedencem, tolmačem in prevajalcem.

Nagrado izvedencu morata sporazumno določiti izvedenec in stranka (pogodbena nagrada). Če se izvedenec in stranka ne moreta dogovoriti o nagradi, se za določitev zneska uporabijo zadevne določbe tarife.

Treba je omeniti, da se DDV na pogodbeno nagrado obračuna samo, če je prevajalec/tolmač prijavljen kot zavezanec za plačilo DDV.

Nagrada se po tarifi določi na podlagi:

 • števila porabljenih ur,
 • odstotka osnovne vrednosti spornega zneska v zadevi,
 • pavšalnega zneska nagrade na podlagi spornega zneska v zadevi in količine opravljenih storitev.

Slovaške študije primerov

Podrobnejše informacije o stroških postopka na Slovaškem so na voljo v nekaterih posebnih študijah primerov.

Sorodne priloge

Slovaško poročilo o Študiji o preglednosti stroškovPDF(872 Kb)en

Zadnja posodobitev: 26/06/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Stroški postopka - Finska

Ta stran vsebuje informacije o sodnih stroških na Finskem.

Predpisi, ki urejajo plačila za storitve zaposlenih v pravniških poklicih

Odvetniki

Na Finskem nagrade odvetnikov urejajo Pravilnik o ustreznem poklicnem ravnanju odvetnikov in Smernice o tarifah, ki jih je odobrila Odvetniška zbornica Finske.

Sodni izvršitelji

Na Finskem honorarje sodnih izvršiteljev urejajo Uredba Vlade št. 925/2008, Zakon o taksah za izvršbo (34/1995) in Uredba Vlade št. 35/1995.

Pravni zastopniki (Advocates)

Na Finskem honorarje pravnih zastopnikov urejajo Trgovinski zakonik 18:5, Zakon o pravni pomoči (257/2002) in Uredba Vlade št. 290/2008.

Fiksni stroški

Fiksni stroški v civilnih postopkih

Fiksni stroški strank v civilnih postopkih

Na Finskem so fiksni stroški sestavljeni iz procesnih stroškov in stroškov za dokumente. Procesni stroški (stroški obravnave, vlog, dostave) se zaračunajo stranki kot nadomestilo za obravnavo zadeve in za ukrepe, ki se sprejmejo v postopku. Procesni stroški zajemajo tudi dostavo uradnega instrumenta, ki vsebuje odločitev ali začasno odločitev v zadevi. Stroški obravnave se gibljejo od 79 EUR v civilnih zadevah na okrožnih sodiščih do 223 EUR na gospodarskih sodiščih.

Stroški za dokumente (stroški za izpiske, kopije, potrdila) se zaračunajo za posebej zahtevane dokumente, razen če se uporabi zakonska oprostitev plačila stroškov. Ne zaračunajo se na primer stroški za dokumente, ki se izdajo oškodovani stranki v kazenskem postopku, v katerem pregon izvaja državni tožilec.

Natančni podatki o stroških so na voljo na spletni strani pravosodja in v Zakonu o sodnih stroških (Zakon o taksah za storitve sodišč in organov sodne administracije 701/1993) ter v ustreznih uredbah Državnega sveta.

V ločitvenih zadevah skupni stroški sojenja zajemajo začetno takso 79 EUR in 44 EUR za nadaljevanje postopka po obdobju za premislek. Pomoč odvetnika stane približno 1 000 EUR. V zadevah, v katerih se vlagajo vloge, taksa znaša 72 EUR. V zadevah civilnega prava znašajo stroški sojenja od 79 do 179 EUR na okrožnem sodišču in dodatnih 179 EUR, če se vloži pritožba na Pritožbeno sodišče. Nagrade odvetnikov so lahko 6 000 EUR ali več.

Faza civilnega postopka, v kateri je treba plačati fiksne stroške

Stranke morajo plačati fiksne stroške ob koncu postopka.

Fiksni stroški v kazenskih postopkih

Fiksni stroški strank v kazenskih postopkih

Na Finskem stranke ne plačajo stroškov v kazenskih zadevah pred sodiščem prve stopnje, v katerih pregon izvaja državni tožilec.

Faza kazenskega postopka, v kateri je treba plačati fiksne stroške

Stranke morajo plačati fiksne stroške v kazenskem postopku ob koncu postopka.

Fiksni stroški v ustavnih postopkih

Fiksni stroški strank v ustavnih postopkih

Na Finskem ni ustavnih sodišč; zadevni primeri se obravnavajo v kazenskih postopkih. Stranke ne plačajo stroškov v kazenskih zadevah pred sodiščem prve stopnje, v katerih pregon izvaja državni tožilec.

Faza ustavnega postopka, v kateri je treba plačati fiksne stroške

Stroške je treba plačati ob koncu postopka.

Predhodne informacije, ki jih zagotovijo pravni zastopniki

Pravice in obveznosti strank

Pravni zastopniki morajo zagotoviti predhodne informacije strankam, ki bodo sodelovale v pravdi, tako da razumejo svoje pravice in obveznosti, možnosti za zmago in stroške – vključno s stroški, ki jih bo verjetno morala plačati stranka, ki ne bo uspela. Te zadeve ureja Povezava se odpre v novem oknuKodeks ravnanja Odvetniške zbornice Finske. Odvetnik je po zakonu zavezan k varovanju poklicne tajnosti.

Pravna podlaga za stroške postopka

Kje najti informacije o pravni podlagi za stroške postopka na Finskem?

Informacije o pravni podlagi za stroške postopka so na voljo na spletni strani Povezava se odpre v novem oknuMinistrstva za pravosodje.

V katerih jezikih je mogoče dobiti informacije o pravni podlagi za stroške postopka na Finskem?

Vse informacije so na razpolago v finščini, švedščini in angleščini.

Kje najti informacije o mediaciji?

Informacije o mediaciji lahko najdete na spletni strani Ministrstva za pravosodje in Nacionalnega inštituta za zdravje in socialno skrbstvo.

Kje najti dodatne informacije o stroških?

Spletna stran z informacijami o stroških

Natančne informacije o stroških in taksah sodnih postopkov najdete brezplačno na spletni strani Povezava se odpre v novem oknuMinistrstva za pravosodje.

Kje najti informacije o povprečnem trajanju različnih postopkov?

Informacije o povprečnem trajanju postopkov najdete v rubriki „Pregled“ dejavnosti na spletni strani Povezava se odpre v novem oknuMinistrstva za pravosodje.

Kje najti informacije o povprečnih skupnih stroških posameznih postopkov?

Informacije o povprečnih skupnih stroških postopkov najdete na spletni strani finskega Povezava se odpre v novem oknupravosodja.

Davek na dodano vrednost

Kako so zagotovljene te informacije?

Informacije so na voljo na spletni strani Povezava se odpre v novem oknuMinistrstva za pravosodje. V skladu s Smernicami o tarifah Odvetniške zbornice Finske mora ocena nagrade za opravljanje naloge za potrošnika vključevati DDV.

Kakšne so stopnje?

Za pravne storitve velja DDV po stopnji 22 odstotkov. Stroški pravne pomoči ne vključujejo DDV.

Pravna pomoč

Dohodkovni prag na področju civilnega pravosodja

Dohodkovni prag se izračuna v skladu z določeno formulo. Na splošno se brezplačna pravna pomoč odobri takrat, kadar vlagateljeva razpoložljiva sredstva znašajo manj kot 700 EUR na mesec za eno osebo. Pravna pomoč se odobri s postopnim odbitkom, kadar so vlagateljeva razpoložljiva sredstva med 700 in 1 500 EUR. Pravna pomoč se ne odobri, kadar vlagateljeva razpoložljiva sredstva presegajo 1 500 EUR na mesec. Zneski za zakonca so 600 EUR in 1 300 EUR.

Stroški pravne pomoči znašajo 70 EUR in se zaračunajo vlagateljem, ki se jim odobri pravna pomoč z odbitkom. Poleg tega se zaračuna dodaten odbitek, če vlagateljeva likvidna sredstva presegajo 5 000 EUR.

Dohodkovni prag na področju kazenskega pravosodja za obtožence

Dohodkovni prag se izračuna v skladu z določeno formulo. Na splošno se brezplačna pravna pomoč odobri takrat, kadar vlagateljeva razpoložljiva sredstva znašajo manj kot 700 EUR na mesec za eno osebo. Pravna pomoč se odobri s postopnim odbitkom, kadar so vlagateljeva razpoložljiva sredstva med 700 in 1 500 EUR. Pravna pomoč se ne odobri, kadar vlagateljeva razpoložljiva sredstva presegajo 1 500 EUR na mesec. Zneski za zakonca so 600 EUR in 1 300 EUR. Več informacij najdete na spletni strani pravosodja. Stroški pravne pomoči znašajo 70 EUR in se zaračunajo vlagateljem, ki se jim odobri pravna pomoč z odbitkom. Poleg tega se zaračuna dodaten odbitek, če vlagateljeva likvidna sredstva presegajo 5 000 EUR.

Poleg zgoraj navedenega so obtoženci upravičeni do zagovornika ne glede na svoj finančni položaj, če so obtoženi hudega kaznivega dejanja ali če so zaprti ali pridržani. Sodišče lahko na lastno pobudo imenuje zagovornika za osebo, mlajšo od 18 let, ali za osebo, ki ni sposobna, da bi se sama zagovarjala. Če se zgodi, da je obtoženec obsojen, mora povrniti stroške državi za honorar zagovornika, razen če bi bil upravičen do pravne pomoči. V tem primeru se obtoženčeva obveznost do plačila določi v skladu s predpisi o pravni pomoči.

Dohodkovni prag na področju kazenskega pravosodja za žrtve

Žrtve nekaterih hudih kaznivih dejanj, kot so nasilje v družini ali kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost, so upravičene do odvetnika in osebe za pomoč ne glede na svoje finančno stanje.

Poleg tega lahko žrtve prejmejo pravno pomoč glede na skupna merila: na splošno se brezplačna pravna pomoč odobri takrat, kadar vlagateljeva razpoložljiva sredstva znašajo manj kot 700 EUR na mesec za eno osebo. Pravna pomoč se odobri s postopnim odbitkom, kadar so vlagateljeva razpoložljiva sredstva med 700 in 1 500 EUR. Pravna pomoč se ne odobri, kadar vlagateljeva razpoložljiva sredstva presegajo 1 500 EUR na mesec. Zneski za zakonca so 600 EUR in 1 300 EUR. Stroški pravne pomoči znašajo 70 EUR in se zaračunajo vlagateljem, ki se jim odobri pravna pomoč z odbitkom. Poleg tega se zaračuna dodaten odbitek, če vlagateljeva likvidna sredstva presegajo 5 000 EUR.

Drugi pogoji, povezani z odobritvijo pravne pomoči žrtvam

Za pravno pomoč je treba vedno zaprositi pri javnem uradu za pravno pomoč. Vlogo je mogoče vložiti pri katerem koli takem uradu v državi, ne glede na prebivališče vlagatelja. Najlažje je vložiti vlogo pri najbližjem uradu.

Vlagatelj mora predložiti dokaze o svojem finančnem stanju, zavarovalno polico za sodne stroške, če jo ima, in zadevo, za katero potrebuje pravno pomoč.

Vloga se vloži pri uradu za pravno pomoč v ustni ali pisni obliki, priložiti pa ji je treba vso potrebno dokumentacijo. Obrazec vloge in priloge se lahko pošljejo uradu za pravno pomoč po pošti, telefaksu ali elektronski pošti.

Obrazec vloge najdete na strani pravne pomoči – vloga; prav tako jo lahko dobite v javnih uradih za pravno pomoč, na sodiščih in v odvetniških pisarnah.

Če vlagatelj želi, da mu v sodni zadevi pomaga zasebni odvetnik, lahko odvetnik vloži vlogo za pravno pomoč.

Če je oseba žrtev nasilja v družini ali spolnega delikta, lahko sodišče imenuje odvetnika ali osebo za pomoč žrtvi – za namene predkazenske preiskave in sojenja. Če žrtev želi vložiti zahtevek na sojenju, sodišče imenuje odvetnika. Če žrtev nima zahtevkov, se lahko imenuje oseba za pomoč.

Kot je navedeno zgoraj, se zagovornik imenuje na zahtevo za osebo, osumljeno hudega kaznivega dejanja, in za osebo, ki je zaprta ali pridržana. Sodišče lahko na lastno pobudo imenuje zagovornika za osebo, mlajšo od 18 let, ali za osebo, ki ni sposobna, da bi se sama zagovarjala.

Brezplačni sodni postopki

Upravičenec do pravne pomoči je oproščen plačila stroškov.

Poleg tega so določene zadeve po zakonu (Zakon o sodnih stroških 701/1993, člena 6 in 7) brezplačne. Take zadeve so na primer prilagoditev dolgov posameznikov in kazenske zadeve pred sodiščem prve stopnje, v katerih pregon izvaja državni tožilec. Tuji organi in tujci so lahko deležni brezplačnih postopkov v primerih vzajemne pravne pomoči.

Kdaj mora stranka, ki v postopku ni uspela, plačati stroške stranke, ki je uspela?

Praviloma stroške v zadevah civilnega prava nosi stranka, ki ni uspela (izjeme so zadeve z vlogami in zadeve z obveznimi pravnimi določbami, kot so mnoge zadeve s področja družinskega prava). Na upravnih sodiščih mora vsaka stranka plačati svoje stroške. V sodbi sodišča je navedeno, ali mora stranka, ki v postopku ni uspela, plačati stroške stranke, ki je uspela.

Nagrade izvedencem

O nagradah izvedencem odloča sodišče. Za te nagrade ni omejitev, vendar morajo biti zneski razumni.

Nagrade prevajalcem in tolmačem

O nagradah prevajalcem in tolmačem odloča sodišče. Za te nagrade ni omejitev, vendar morajo biti zneski razumni. Povprečna nagrada prevajalca znaša 80 EUR na stran. Stranka je oproščena plačila teh stroškov, če ji je bila odobrena pravna pomoč.

Sorodne povezave

Povezava se odpre v novem oknuSpletna stran Ministrstva za pravosodje

Povezava se odpre v novem oknuSpletna stran finskega sodstva

Povezava se odpre v novem oknuSpletna stran Odvetniške zbornice Finske

Sorodni dokumenti

Poročilo Finske o študiji preglednosti stroškovPDF(504 Kb)en

Zadnja posodobitev: 14/10/2018

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Izvirna jezikovna različica te strani švedščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.

Stroški postopka - Švedska

Na tej strani so na voljo informacije o sodnih stroških na Švedskem.

Predpisi, ki urejajo plačila za storitve zaposlenih v pravniških poklicih

Odvetniki

Na Švedskem ni predpisov, ki bi urejali plačila za storitve zaposlenih v pravniških poklicih. V primeru odobrene pravne pomoči se zaračuna urna postavka, ki jo določi vlada. Leta 2012 je v večini primerov znašala 1 205 SEK brez DDV (tj. 1 506 SEK z DDV). V kodeksu ravnanja za člane Odvetniškega združenja Švedske (advokater) je določeno, da morajo biti honorarji, ki jih zaračunajo člani združenja, zmerni.

Fiksni stroški

Fiksni stroški v civilnih postopkih

Fiksni stroški strank v civilnih postopkih

Za vložitev vloge v civilni zadevi mora vlagatelj plačati sodno takso. Taksa za vložitev vloge trenutno znaša 450 SEK (približno 50 EUR).

V civilnih zadevah, v katerih je možna izvensodna poravnava in vrednost zahtevka očitno ne presega polovice osnovnega zneska, določenega v nacionalnem zakonu o zavarovanju (osnovni znesek za leto 2012 je 44 000 SEK; tj. polovica osnovnega zneska za leto 2012 znaša 22 000 SEK), povračilo sodnih stroškov ne sme vključevati drugih stroškov razen:

 1. stroškov pravnega svetovanja, ki so omejeni na eno uro svetovanja za vsako obravnavano zadevo; obračunani honorar ustreza znesku za eno uro pravnega svetovanja po zakonu o pravni pomoči (1996:1619);
 2. takse za vlogo;
 3. potnih stroškov in dnevnic stranke ali njenega pravnega zastopnika, ki so nastali zaradi udeležbe na sodni obravnavi, ali potnih stroškov in dnevnic pravnega zastopnika, če se stranki obravnave ni treba udeležiti osebno;
 4. stroškov prič;
 5. stroškov prevajanja.

Povrnejo se samo tisti stroški, ki so bili potrebni za zaščito interesov zadevne stranke.

V drugih civilnih zadevah (kadar na primer vrednost zahtevka presega polovico osnovnega zneska, določenega v nacionalnem zakonu o zavarovanju) take omejitve fiksnih stroškov ne veljajo.

Faza civilnega postopka, v kateri je treba plačati fiksne stroške

Takso za vložitev vloge je treba sodišču plačati ob vložitvi vloge. Zakon o pravni pomoči določa, da stranka, ki se ji odobri pravna pomoč, plača takso za pravno pomoč pravnemu zastopniku ob nastanku stroškov. Ta taksa se načeloma zaračuna glede na dohodek stranke.

Fiksni stroški v kazenskih postopkih

Fiksni stroški strank v kazenskih postopkih

Če sodišče obdolžencu dodeli zagovornika po uradni dolžnosti, se uporabi urna postavka, navedena v zgornjem odstavku z naslovom „Odvetniki“. Za kratke postopke velja posebna ureditev. Če je obdolženec obsojen, mora državi povrniti javna sredstva, ki so bila porabljena v skladu z odločbo sodišča o plačilu obdolženčevega zagovornika. Vendar pa za zastopanje ni dolžan plačati več, kot bi znašal znesek takse za pravno pomoč, če bi bila pravna pomoč odobrena.

V določenih primerih se lahko oškodovani stranki (tj. domnevni žrtvi kaznivega dejanja) dodeli zagovornik v skladu z zakonom o zagovorniku oškodovane stranke. Oškodovani stranki ni treba plačati stroškov tega zagovornika. Če je obdolženec obsojen, mora državi povrniti javna sredstva, ki so bila porabljena v skladu z odločbo sodišča o plačilu zagovornika oškodovane stranke. Vendar ni dolžan plačati več, kot bi moral plačati, če bi bila odobrena pravna pomoč.

Faza kazenskega postopka, v kateri je treba plačati fiksne stroške

Če sodišče odloči, da mora obdolženec državi povrniti javna sredstva, ki so bila porabljena v skladu z odločbo sodišča o plačilu obdolženčevega zagovornika ali zagovornika oškodovane stranke, je treba ta znesek plačati po razglasitvi sodbe.

Fiksni stroški v ustavnih postopkih

Fiksni stroški strank v ustavnih postopkih

Na Švedskem ni posebnih ustavnih postopkov. Stranka pa lahko od države zahteva odškodnino zaradi kršitve človekovih pravic. V tem primeru velja zgoraj navedena ureditev plačil za storitve zaposlenih v pravniških poklicih in fiksnih stroškov.

Faza ustavnega postopka, v kateri je treba plačati fiksne stroške

Veljajo zgoraj navedene informacije.

Predhodne informacije, ki jih zagotovijo pravni zastopniki

Pravice in obveznosti strank

Glede informacij, ki jih zagotovi član Odvetniškega združenja Švedske v zvezi s pravicami in obveznostmi strank ter njihovimi možnostmi za uspeh, švedski zakonik o sodnem postopku določa samo, da mora član odvetniškega združenja pri svojem delu pošteno in vestno opravljati svoje naloge ter vedno spoštovati pravila poklicne etike.

V skladu s kodeksom ravnanja za člane Odvetniškega združenja Švedske mora član združenja že ob prevzemu zadeve obvestiti svojo stranko o načinu obračunavanja storitev in izstavljanja računov. Na podlagi navedenega kodeksa se lahko račun izstavi za del opravljenih storitev, mogoča pa sta tudi predplačilo ali izstavitev računa za vse storitve skupaj. Za druge pravne zastopnike, ki niso člani Odvetniškega združenja Švedske, takšne zakonske obveznosti niso določene.

Pravna podlaga za stroške postopka

Kje najti informacije o pravni podlagi za stroške postopka na Švedskem?

Informacije o pravni pomoči so na voljo (tudi v angleščini) na spletni strani Povezava se odpre v novem oknunacionalnega organa za pravno pomoč (Rättshjälpsmyndigheten). Informacije o sodnih taksah so na voljo (tudi v angleščini) na spletni strani Povezava se odpre v novem oknušvedskih sodišč. Informacije lahko najdete (v skoraj vseh uradnih jezikih EU) tudi na spletni strani Povezava se odpre v novem oknuEvropske pravosodne mreže v civilnih in gospodarskih zadevah.

V katerih jezikih so na voljo informacije o pravni podlagi za stroške postopka na Švedskem?

Na vsaki spletni strani je navedeno, v katerih jezikih so informacije na voljo.

Kje najti informacije o mediaciji?

Informacije o mediaciji so na voljo na spletni strani Povezava se odpre v novem oknuEvropske pravosodne mreže v civilnih in gospodarskih zadevah.

Kje najti dodatne informacije o stroških?

Informacije o stroških na spletni strani

Informacije o stroških lahko najdete na spletni strani Povezava se odpre v novem oknušvedskih sodišč. To je uradna spletna stran vlade, ki je na voljo v angleščini in švedščini ter vsebuje opis švedskih sodišč in sodnih postopkov.

Kje najti informacije o povprečnem trajanju različnih postopkov?

Švedska sodišča si prizadevajo, da obravnavanje civilnih zadev pred okrožnim sodiščem v povprečju ne bi trajalo več kot sedem mesecev, pred pritožbenim sodiščem pa ne več kot pet mesecev. Vendar pa so leta 2011 okrožna sodišča zadeve obravnavala v povprečju 7,9 meseca, pritožbena pa pet mesecev. Te informacije so na voljo (samo v švedščini) na spletni strani Povezava se odpre v novem oknušvedskih sodišč, na kateri lahko najdete letna poročila švedskih sodišč.

Kje najti informacije o povprečnih skupnih stroških posameznih postopkov?

Take uradne informacije niso na voljo.

Davek na dodano vrednost

Katere so veljavne stopnje DDV?

Takse za vložitev vloge pri švedskih sodiščih so proste DDV. Pri zasebnih pravnih storitvah je stopnja DDV 25 %.

Pravna pomoč

Veljavni dohodkovni prag na področju civilnega pravosodja

Da se vlagatelju lahko odobri pravna pomoč, njegov dohodek ne sme presegati finančnega praga, ki trenutno znaša 260 000 SEK (približno 25 000 EUR). Pri oceni vlagateljevega dohodka se prouči njegovo celotno finančno stanje, pri čemer se upoštevajo na primer preživnina otrok, izdatki za nepremičnine in dolgovi. V čezmejnih primerih se lahko pravna pomoč odobri tudi, če vlagateljev dohodek presega 260 000 SEK, in sicer pod pogojem, da vlagatelj ne more plačati stroškov. Odobritev je utemeljena na razliki v življenjskih stroških na Švedskem in v državi članici EU, v kateri ima vlagatelj stalno prebivališče.

Dohodkovni prag na področju kazenskega pravosodja za obdolžence

Pod določenimi pogoji ima vsak obdolženec ne glede na svoj dohodek pravico do zastopanja po uradni dolžnosti. Če je obdolženec obsojen, mora državi povrniti javna sredstva, ki so bila porabljena v skladu z odločbo sodišča o plačilu obdolženčevega zagovornika. Vendar pa za zastopanje ni dolžan plačati več, kot bi znašal znesek takse za pravno pomoč, če bi bila pravna pomoč odobrena.

Dohodkovni prag na področju kazenskega pravosodja za žrtve

Pod določenimi pogoji ima vsaka žrtev ne glede na svoj dohodek pravico do zastopanja v skladu z zakonom o zagovorniku oškodovane stranke.

Drugi pogoji v zvezi z odobritvijo pravne pomoči žrtvam

Sodišče lahko v določenih primerih oškodovani stranki dodeli zagovornika, ki je običajno odvetnik (advokat). Žrtvi kaznivega dejanja (oškodovani stranki) se lahko dodeli zagovornik, kadar gre na primer za kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost, telesno poškodbo, nezakonit odvzem prostosti, rop ali drugo kaznivo dejanje, za katero se storilec lahko kaznuje z zaporom. Sodišče lahko oškodovani stranki dodeli zagovornika po začetku predhodnega postopka. Stroškov zagovornika ne plača žrtev, temveč država.

Drugi pogoji v zvezi z odobritvijo pravne pomoči obdolžencem

Če osumljenec v priporu to zahteva, se mu dodeli zagovornik po uradni dolžnosti. Na zahtevo se zagovornik dodeli tudi osebi, osumljeni storitve kaznivega dejanja, za katero je z zakonom predpisana kazen zapora šest ali več mesecev.

Zagovornik se po uradni dolžnosti dodeli tudi v naslednjih primerih:

 1. če to zahteva osumljenec v zvezi s preiskavo kaznivega dejanja;
 2. kadar obstaja dvom o tem, katera sankcija naj se izreče, in obstajajo razlogi, da se ne izreče denarna kazen, pogojna obsodba ali obe skupaj;
 3. kadar obstajajo posebni razlogi v zvezi z osebnim položajem osumljenca ali vsebino zadeve.

Če osumljenca zastopa zagovornik, ki si ga je sam izbral, se zagovornik po uradni dolžnosti ne dodeli.

Brezplačni sodni postopki v civilnih zadevah

Če je odobrena pravna pomoč, tožniku ni treba plačati sodne takse za vložitev vloge. Tožencu ni treba plačati nobenih sodnih taks. Vendar pa so lahko stranke v postopku dolžne plačati sodne stroške nasprotne stranke, vključno s taksami za vložitev vlog. Za vložitev pravnih sredstev pri pritožbenem sodišču ali vrhovnem sodišču se takse ne plačajo.

Kdaj mora stranka, ki v postopku ni uspela, plačati stroške stranke, ki je uspela?

Praviloma mora stranka, ki v postopku ni uspela, plačati sodne stroške stranke, ki je uspela. Povračilo sodnih stroškov v celoti vključuje stroške priprav na glavno obravnavo, stroške zagovornikovega zastopanja na sodišču ter stroške predložitve dokazov (vključno s stroški za priče in izvedence), če so bili potrebni za zaščito interesov stranke. Nadomestilo se izplača tudi za porabljen čas in prizadevanja stranke, ki je uspela, v zvezi z glavno obravnavo. Opravljena pogajanja, ki so usmerjena v rešitev spora in so neposredno povezana s strankino tožbo, se štejejo za ukrepe priprav na glavno obravnavo.

Nagrade za izvedence

Glej zgornji odgovor o povračilu stroškov.

Nagrade prevajalcem in tolmačem

Če stranka, priča ali druga oseba, ki jo sodišče želi zaslišati, ne razume niti ne govori švedsko, sodišče dodeli tolmača. Sodišče lahko po potrebi zagotovi prevod dokumentov, ki so mu bili predloženi ali ki jih je poslalo. Sodišče plača stroške prevajanja in tolmačenja. Stranke jih niso dolžne plačati.

Sorodni dokumenti

Poročilo Švedske o študiji preglednosti stroškov civilnih sodnih postopkovPDF(457 Kb)en

Zadnja posodobitev: 19/03/2013

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Stroški postopka - Anglija in Wales

Na tej strani so na voljo okvirne informacije o stroških postopkov v Angliji in Walesu. Na voljo so tudi informacije o nagradah izvedencem, pravni pomoči, mediaciji in fiksnih stroških, kot so sodne takse.

Kje najti informacije o stroških postopka?

Informacije o stroških na spletu

Informacije o postopkih in stroških sodnih postopkov v Angliji in Walesu se trenutno pripravljajo za Povezava se odpre v novem oknudirectgov, spletno stran vlade Združenega kraljestva. Directgov omogoča preprost dostop do vladnih informacij.

Spletna stran Povezava se odpre v novem oknusodne službe njenega veličanstva (HMCS) zagotavlja natančne informacije o sodnih taksah v Angliji in Walesu (ne pa o vseh vrstah stroškov postopka). Na spletni strani so podatki o različnih vrstah sodnih taks, ki jih zaračunavajo sodišča v Angliji in Walesu, in informacije o tem, ali jih morate plačati. Na voljo so tudi informacije o predpisih s področja sodnih taks.

Kje najti informacije o povprečnem trajanju različnih postopkov?

Povprečnega časa trajanja postopka ni, saj je vsaka obravnavana zadeva drugačna. Zadevno sodišče lahko določi približen čas trajanja določenih vrst zadev.

Kje najti informacije o povprečnih skupnih stroških posameznih postopkov?

Informacij o povprečnih stroških ni, saj je vsaka obravnavana zadeva drugačna. Pravni svetovalec, ki ima izkušnje z določeno vrsto postopka, vam bo lahko svetoval glede višine stroškov.

Davek na dodano vrednost

Stroški za odvetnike: DDV se običajno obračuna na stroške pravnih svetovalcev in odvetnikov ter na določena izplačila (po stopnji 15 odstotkov, čeprav se bo ta stopnja leta 2010 po vsej verjetnosti spet zvišala na 17,5 odstotkov). V Združenem kraljestvu je registracija za DDV obvezna, če dohodek osebe preseže določen dohodkovni prag. Za več informacij glej spletno stran Povezava se odpre v novem oknudavki in carine.

Sodne takse: za sodne takse se DDV ne uporablja.

Plačila za storitve zaposlenih v pravniških poklicih

Predpisi, ki urejajo plačila za storitve zaposlenih v pravniških poklicih

Pravni svetovalci (solicitors)

Povezava se odpre v novem oknuKodeks ravnanja pravnih svetovalcev zahteva od pravnih svetovalcev, da dajo strankam najboljše možne informacije o svojih tarifah (pravilo 2.03). Pravilo 2.03 natančneje določa obveznost, da se stranke obvestijo o tarifah in o tem, kdaj so plačila predvidena, skupaj z nasvetom o možnostih financiranja, vključno z upravičenostjo do financiranja iz javnih sredstev. Pravni svetovalci morajo svetovati strankam tudi o njihovi možni obveznosti plačila stroškov tretjih oseb. Te določbe veljajo tudi za registrirane evropske odvetnike v Angliji in Walesu ter za pravniške družbe pravnih svetovalcev in ostalih pravnikov ter nepravnikov, katerih delovanje ureja regulatorni organ za pravne svetovalce (Solicitors Regulation Authority). Prvi dopisi z nasveti strankam morajo vsebovati tudi cilje strank, njihove možnosti in pravna vprašanja zadeve (v skladu s pravilom 2.02 kodeksa).

Ko je račun za plačilo pripravljen, lahko plačila pravnih svetovalcev oceni prizivna služba in davčni uradniki na sodiščih. Predpis o plačilih pravnim svetovalcem (za nepravdno svetovanje) iz leta 2009 (The Solicitors’ (Non-Contentious Business) Remuneration Order 2009) določa, da morajo biti plačila pravnim svetovalcem pravična in ustrezna ter da je treba upoštevati vse okoliščine zadeve, kjer delo ne vključuje zastopanja v sodnih postopkih. Če se sporni račun za plačilo navezuje na delo, ki ne zajema zastopanja v sodnih postopkih, lahko prizivna služba oceni ali je račun pravičen in ustrezen. S tako oceno se odloči, kakšen bi bil pravičen in ustrezen znesek, če se meni, da je trenutni znesek previsok. Za vsak dogovor o plačilu, povezanemu z delom, ki vključuje zastopanje v sodnih postopkih – t.i. „contentious business“  – veljajo določbe Zakona o pravnih svetovalcih iz leta 1974 (Solicitors Act 1974) in ga lahko oceni tudi sodišče.

Odvetniki (Barristers)

O plačilu, ki ga zaračunavajo odvetniki, se je mogoče pogajati in je dogovorjeno vnaprej, preden se kakršno koli delo začne; zato podrobna pravna ureditev področja ni potrebna. Kodeks ravnanja odvetniške zbornice Anglije in Walesa (Bar of England and Wales) določa načela, ki veljajo za odvetnike glede plačil in nagrad za samozaposlene odvetnike. Kodeks določa, da lahko samozaposleni odvetniki zaračunajo stroške za vsako delo, ki ga opravijo na podlagi zakona, in ki ni del plačila tedenske ali mesečne plače. Nadaljnje določbe urejajo delo, ki ga opravljajo samozaposleni odvetniki za druge odvetnike. Vse nepravilnosti glede plačil lahko prouči odbor za standarde odvetniške zbornice (Bar Standards Board) in tudi uvede disciplinske ukrepe.

Sodni izvršitelji (Bailiffs)

Nagrade za sodne izvršitelje pri grofijskih sodiščih so sodne takse in so zato vključene v stroške postopkov, navedene zgoraj.

V skladu z Zakonom o sodiščih (the Courts Act) iz leta 2003 mora lord kancler s podzakonskim predpisom urediti takse, ki jih lahko zaračuna sodni izvršitelj višjega sodišča (High Court Enforcement Officer).  Informacije o teh taksah so na voljo na spletni strani sodne službe njenega veličanstva.

Trenutni sistem nagrad za sodne izvršitelje z licenco je zapleten: vsako pooblastilo ima drugačno strukturo plačil. Nekatere strukture plačil, kot so tiste, ki se navezujejo na davek samoupravne lokalne skupnosti (council tax), so določene s podzakonskim aktom; druge pa so določene le v pogodbah med podjetjem sodnega izvršitelja in njegovimi strankami.

Sodna služba njenega veličanstva trenutno pripravlja spremembe ureditve sodnih izvršiteljev z licenco in strukture plačil. Čeprav bodo spremembe začele veljati šele aprila 2012, bo treba podatke na tej strani ustrezno posodobiti že prej.

Opravljanje zapriseg

Področje, kjer so stroški predpisani za vse zaposlene v pravniških poklicih, je področje zapriseg. V skladu z Zakonom o sodiščih in pravni službi iz leta 1990 mora Lord kancler s podzakonskim predpisom določiti zneske, ki jih lahko zaposleni v pravniških poklicih zaračunajo za opravljanje zapriseg. Trenutno je treba za pisno izjavo pod prisego plačati 5 GBP in za dokazno listino 2 GBP.

Pravna podlaga za stroške postopka

Kje najti informacije o pravnih stroških v Angliji in Walesu?

Informacije o sodnih taksah so na voljo na spletni strani Povezava se odpre v novem oknusodne službe njenega veličanstva, potrebovali pa boste tudi informacije o drugih pravnih podlagah za stroške postopkov, kot je na primer pravno zastopanje. Spletni strani Povezava se odpre v novem oknupravniške zbornice in Povezava se odpre v novem oknusveta odvetniške zbornice sta lahko v pomoč pri iskanju pravnega zastopnika, čeprav ne vsebujeta informacij o stroških pravnega zastopanja, saj so ti odvisni od vsake zadeve posebej. Če gre za čezmejni spor, obstajata dve vrsti odvetniških plačil, eno glede na kraj prebivališča stranke, ki je vložila tožbo, in drugo glede na kraj sedeža sodišča, ki bo tožbo obravnavalo.

Predpisani stroški

Predpisani stroški v civilnih postopkih

Predpisani stroški strank v civilnih postopkih

Informacije o sodnih taksah so na voljo na spletni strani Povezava se odpre v novem oknusodne službe njenega veličanstva. Te takse je potrebno plačati poleg stroškov za pravno zastopanje.

Faza civilnega postopka, ko je predpisane stroške treba plačati

Sodne takse je treba plačati na začetku katerega koli postopka, za katerega je takso potrebno plačati; vse druge takse in predpisane stroške je ponavadi treba plačati, ko se postopek konča.

Predpisani stroški v kazenskih postopkih

Predpisani stroški strank v kazenskih postopkih

Če izpolnjuje predpisane pogoje, ima obdolženec pravico do pravne pomoči pri zastopanju v kazenskem postopku. Več podatkov o pravni pomoči in predpisanih pogojih zanjo je na voljo spodaj. Če obdolženec ne prejema pravne pomoči, se o stroških sporazume s svojim pravnim zastopnikom.

Faza kazenskega postopka, ko je predpisane stroške treba plačati

Nagrade pričam in izvedencem je ponavadi treba plačati ob koncu postopka.

Predpisani stroški v postopku na področju ustavnega prava

Predpisani stroški stranke v postopku na področju ustavnega prava

Sodne takse so odvisne od vrste postopka in statusa sodišča, pri katerem se je postopek začel. Prav tako je potrebno upoštevati še druge stroške, kot na primer stroške pravnega zastopanja.

Faza sojenja v postopku na področju ustavnega prava, ko je predpisane stroške treba plačati

Sodne takse je treba plačati na začetku katerega koli postopka, za katerega je takso potrebno plačati; vse druge takse in predpisane stroške je ponavadi treba plačati ob koncu postopka.

Nagrade izvedencem

V civilnih postopkih za zahtevke do 5 000 GBP znašajo nagrade izvedencem največ 200 GBP, v vseh drugih zadevah pa ima sodnik pravico, da sam odloči o znesku, ki se mu zdi ustrezen. Sodišča morajo proučiti možnost uporabe enega skupnega izvedenca za obe stranki namesto enega za vsako stranko. Več informacij je na voljo na spletni strani Povezava se odpre v novem oknuministrstva za pravosodje.

Nagrade prevajalcem in tolmačem

Storitve tolmačev se v večini zadev na civilnih sodiščih plačajo iz javnih sredstev. Za to morajo biti izpolnjena nekatera merila. Tolmač se plača iz javnih sredstev, če sodeluje na obveznih obravnavah (na katerih se odloči, ali bo zadevo obravnavalo višje sodišče) ali v družinskih zadevah v zvezi s koristjo otrok ali nasiljem v družini (vključno s prisilno sklenitvijo zakonske zveze). Če zadeva ne izpolnjuje enega izmed teh meril, se tolmač še vedno plača iz javnih sredstev, če je to edini način, da lahko stranka razume postopek, in če si ne more pridobiti financiranja iz javnih sredstev ali nima zadostnih sredstev za plačilo zasebnega tolmača in nima prijatelja ali družinskega člana, ki bi ji pomagal. Nagrade se določijo v skladu s pravili in pogoji storitve. Nagrade so lahko od primera do primera zelo različne, odvisno od trajanja sojenja, razdalje in časa potovanja do sodišča in nazaj ter od prevoznega sredstva tolmača. Pravila in pogoji se dosledno uporabljajo za vse zahtevke, tako da se preprečijo previsoka plačila.

Glede nagrad prevajalcem ni predpisov. Prevajalci in prevajalske agencije si določajo nagrade sami.

Kdaj mora stranka, ki v postopku ni uspela, plačati stroške stranke, ki je uspela?

Velja osnovno načelo, da plača tista stranka, ki v postopku ni uspela, toda o povrnitvi stroškov v celoti odloči sodnik. Pri odločanju o stroških sodnik upošteva ravnanje strank, prizadevanja strank pred postopkom in med njim, da bi rešili spor (vključno s poskusi alternativnega reševanja spora). Med stroški postopka so lahko predpisani stroški, stroški, ki jih oceni sodnik v postopku z omejitvami zneska (odvisno od vrste in zneska povrnjenih stroškov). Stroški se lahko obravnavajo posebej v „podrobni oceni stroškov“, ki se običajno uporabi le v bolj zapletenih primerih, kjer je treba stroške podrobneje proučiti. Več informacij o postopku je na voljo na spletni strani Povezava se odpre v novem oknuministrstva za pravosodje.

Kje najti informacije o mediaciji?

Informacije o mediaciji, vključno z informacijami o stroških, so na voljo na naslednjih spletnih straneh in povezavah:

Informacije o alternativnem reševanju sporov za spore po razpadu življenjske skupnosti so na voljo na spletni strani Povezava se odpre v novem oknupomoč pri družinski mediaciji (ki obravnava izključno družinsko mediacijo) ali na telefonu 08456026627 (za klicatelje iz Združenega kraljestva) in +441823623650 (za klicatelje iz tujine). Tudi naslednje spletne strani nudijo informacije o družinski mediaciji:

Obiskovalci teh strani lahko uporabijo iskalno orodje za „družinsko mediacijo“.

Pravna pomoč

Dohodkovni prag na področju civilnega prava

Osebam, ki prejemajo denarna nadomestila (denarno pomoč za brezposelne, denarno pomoč za iskalce zaposlitve, dodatek za zaposlitev in zajamčeni znesek (za upokojence)), se prizna status upravičencev do pravne pomoči. To pomeni, da so upravičene do pravne pomoči zaradi slabih premoženjskih razmer. Navedene štiri vrste denarnih nadomestil se imenujejo tudi „prejemki za preživetje“, saj povišajo dohodek stranke do zakonskega minimuma, ki je potreben za preživetje.

Sicer pa lahko osebe, ki potrebujejo pravno pomoč, prejmejo brezplačno pomoč ali nepovratno pomoč, če imajo bruto mesečni dohodek nižji od 2 657 GBP, mesečni razpoložljivi dohodek nižji od 315 GBP in razpoložljiva sredstva nižja od 3 000 GBP. Če znaša njihov mesečni razpoložljivi dohodek med 316 in 733 GBP ali njihova razpoložljiva sredstva med 3 000 in 8 000 GBP, se jim ponudi financiranje, če se strinjajo, da prispevajo k svojim pravnim stroškom. Ti zneski veljajo od aprila 2009. Seveda se lahko višina zneskov spremeni, zato je treba pri Povezava se odpre v novem oknukomisiji za pravne storitve (upravlja shemo pravne pomoči v Angliji in Walesu) preveriti, če je višina zneskov še vedno nespremenjena.

Poleg finančne upravičenosti mora prosilec prav tako dokazati, da ima utemeljene razloge za začetek postopka, za zagovor ali da je stranka v postopku, ter da je razumno, zlasti glede na okoliščine primera, da se odobri pravna pomoč. Komisija za pravne storitve mora na primer preučiti, ali ima zadeva razumne možnosti za uspeh v postopku, ali bi rezultati postopka odtehtali stroške financiranja iz javnih sredstev ter ali bi vlagatelj v postopku pridobil pomembne osebne koristi, ob upoštevanju odgovornosti za poplačilo stroškov, če bi v postopku uspel. Ti dejavniki so podobni tistim, ki bi vplivali na stranko z zmernim premoženjem, ki plača stroške postopka sama, pri odločanju o tem, ali naj sodeluje v postopku.

Dohodkovni prag obdolženca na področju kazenskega prava

Od oktobra 2006 se v zvezi s premoženjem obdolžencev v postopkih pred magistratnimi sodišči (Magistrate Court) v Angliji in Walesu opravi preskus dohodka obdolženca, da se ugotovijo njegove premoženjske razmere v družini: na primer število otrok. Če je ovrednoten bruto letni dohodek obdolženca nižji od 12 475 GBP ali če obdolženec prejema posebna denarna nadomestila ali je mlajši od 18 let, je glede na svoje premoženjsko stanje upravičen do pravne pomoči. Če ovrednoten letni dohodek obdolženca presega 22 325 GBP, glede na svoje premoženjsko stanje ni upravičen do pravne pomoči. Če je ovrednoten bruto letni dohodek obdolženca med navedenima pragoma, se njegov razpoložljivi dohodek podrobneje ovrednoti. Ta izračun upošteva dejanske stroške bivanja in stroške za varstvo in vzgojo otrok ter vključuje dodatek za življenjske stroške. Če ovrednoten razpoložljivi dohodek obdolženca ne presega 3 398 GBP, je glede na svoje premoženjsko stanje upravičen do pravne pomoči zastopanja.

Novembra 2008 se je vlada s kronskim sodiščem (Crown Court) v Angliji in Walesu posvetovala o predlogu za razširitev preskusa premoženja in objavila svoj odgovor na pripombe, ki jih je prejela junija 2009. Vlada namerava svoj model preskusiti na petih kronskih sodiščih januarja 2010, na nacionalni ravni pa med aprilom in junijem 2010.

Dohodkovni prag žrtev na področju kazenskega pravosodja

Pravna pomoč za žrtve kaznivih dejanj ni na voljo. Toda osebje in služba za priče zagotavljata čustveno in praktično podporo: pričam, na primer, so na voljo ločene čakalnice. Ranljivim in ustrahovanim pričam so na voljo posebni ukrepi v okviru Zakona o sodiščih za mladoletnike in dokazih v kazenskem postopku (Youth Justice and Criminal Evidence Act) iz leta 2009, kot je na primer dokazovanje preko video povezave z druge lokacije.

Kronsko tožilstvo je pred kratkim prenovilo sveženj „informacij za žalujoče“ (Information for the bereaved), ki jih policijski uradniki, ki delajo na področju družinskih zadev, delijo družinam, katerih član je umrl za posledicami kaznivega dejanja. Sveženj vključuje informacije in nasvete o vrsti vprašanj, s katerimi se lahko soočajo družine, ter jim daje informacije o tem, kje najdejo nadaljnjo pomoč, če na primer potrebujejo pravni nasvet o tem, kje naj bi živel otrok ali s kom bi moral imeti stike.

Pravni nasveti za družine, katerih član je umrl za posledicami kaznivega dejanja, so se zagotavljali kot del sheme zagovornikov žrtev. Žalujoče družine so lahko prejele do 15 ur brezplačne pravne pomoči o družbenih in osebnih zadevah, ki so izhajale iz smrtnega primera, niso pa bile neposredno povezane s sojenjem. Pilotni primer se je zaključil aprila 2008, zdaj pa se pripravljajo predlogi za vzpostavitev službe, ki bi zagotavljala pravne nasvete po vsej Angliji in Walesu ter temeljila na izkušnjah pilotnega projekta.

Poleg tega shema kronskega tožilstva za žrtve zagotavlja, da imajo družine možnost sestanka s tožilstvom pred začetkom postopka: razloži se jim shema osebne izjave žrtve in ponudi možnost, da tožilec pred izrekom kazni v postopku na glas prebere izjavo družine. Po sojenju se žrtve napoti na shemo poskusne dobe za stike z žrtvami (probation service victim contact scheme). V projektu se imenuje uradnik za stik z žrtvijo, ki še naprej obvešča družino o bistvenih informacijah (kot je kazen, izrečena storilcu kaznivega dejanja) in podpira družino pri tem, da posodablja izjavo žrtve v zvezi z obravnavo pogojnega izpusta, če to želi.

Drugi pogoji, povezani z dodelitvijo pravne pomoči za obdolžence

Posameznik, ki zaprosi za zastopanje v okviru pravne pomoči na magistratnem ali kronskem sodišču v Angliji in Walesu, mora opraviti tudi preskus „interesov pravosodja“. Ta preskus upošteva dejavnike, kot so, ali bo obsodba za domnevno kaznivo dejanje najverjetneje imela za posledico zapor ali izgubo službe obdolženca in ali obdolženec lahko razume postopek in se zagovarja. Če za obdolženca velja eno ali več teh meril, potem se bo štelo, da je opravil preskus „interesov pravosodja“.

Oprostitev plačila sodnih taks

V določenih okoliščinah posameznik ni dolžan plačati sodne takse. Zagotovi se mu lahko popolna oprostitev plačila, kor celotne takse ne plača, ali pa delna oprostitev plačila, ko prispeva k stroškom. Več informacij o oprostitvi plačila sodnih taks najdete na spletni strani Povezava se odpre v novem oknusodne službe njenega veličanstva.

Sorodne povezave

Povezava se odpre v novem oknukomisija za pravne storitve,

Povezava se odpre v novem oknualternativno reševanje sporov (ARS), Povezava se odpre v novem oknupravni nasvet skupnosti, Povezava se odpre v novem oknunacionalna pomoč pri mediaciji, Povezava se odpre v novem oknualternativno reševanje sporov na ministrstvu za pravosodje, Povezava se odpre v novem oknustran za mediacijo na spletni strani sodne službe njenega veličanstva, Povezava se odpre v novem oknupomoč pri družinski mediaciji, Povezava se odpre v novem oknudirect.gov.uk, Povezava se odpre v novem oknunasvet takoj, Povezava se odpre v novem oknupravni nasvet skupnosti, Povezava se odpre v novem oknuvodič po nasvetih – spletna pomoč urada za svetovanje državljanom, Povezava se odpre v novem oknuARS takoj, Povezava se odpre v novem oknusodna služba njenega veličanstva , Povezava se odpre v novem oknukodeks ravnanja pravnih svetovalcev, Povezava se odpre v novem oknudavki in carine, Povezava se odpre v novem oknusodna služba njenega veličanstva, Povezava se odpre v novem oknuministrstvo za pravosodje Združenega kraljestva, Povezava se odpre v novem oknusodna služba njenega veličanstva (izvršitelji), Povezava se odpre v novem oknuministrstvo za pravosodje

Sorodni dokumenti

Poročilo Združenega kraljestva o študiji glede preglednosti stroškovPDF(448 Kb)en

Zadnja posodobitev: 26/06/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Stroški postopka - Severna Irska

Na tej strani najdete informacije o sodnih stroških na Severnem Irskem.

Predpisi, ki urejajo plačila za storitve zaposlenih v pravniških poklicih

Obstajajo lestvice stroškov za grofijska sodišča in vrhovno sodišče Severne Irske (Court of Judicature) – nekatere zajemajo tudi honorarje.

Besedilo zakonodaje, v kateri je določena veljavna lestvica stroškov za grofijska sodišča, najdete na strani Povezava se odpre v novem oknuUrada ZK za informacije javnega sektorja (UK Office of Public Sector Information). Z lestvico določeni stroški na Višjem sodišču (High Court) niso dostopni na spletu. Te lestvice se uporabljajo samo za nekatere zadeve in v določenih okoliščinah, ne pa za vse zadeve.

Tudi sodni uradnik, ki odmerja sodne stroške, lahko odmeri stroške postopka v nekaterih zadevah, npr. v postopku za razvezo zakonske zveze in postopku za ureditev finančnih vidikov razveze. Ti stroški zajemajo tudi honorarje, ki jih zaračunajo zaposleni v pravniških poklicih.

Komisija Severne Irske za pravne storitve (Northern Ireland Legal Services Commission) določa fiksne tarife za zadeve v zvezi s skrbništvom nad otroki, v katerih je bila odobrena pravna pomoč, ki jih ureja zakonodaja na podlagi Odredbe (Severne Irske) o otrocih iz leta 1995.

 • Stroški postopkov, ki tečejo pred sodiščem za družinskopravne sodne postopke in se financirajo po sistemu ABWOR (pomoč z zastopanjem), se odmerijo na podlagi urne postavke ali fiksne (celotne) takse.
 • Stroški postopkov, ki tečejo v centrih za pomoč družini in se jim podeli potrdilo iz člena 3 po Odredbi (Severne Irske) o pravni pomoči (Plačilo odvetnikov in svetovalcev v postopkih pred grofijskim sodiščem) iz leta 1981, se odmerijo in plačajo na podlagi standardnih stroškov. Če se potrdilo iz člena 3 ne podeli, se stroški zadev odmerijo in plačajo na podlagi urne postavke do določenih mej, navedenih v členu 2 navedene odredbe.
 • Stroški postopkov za ločitev in vzdrževanje, ki se obravnavajo na magistratnem sodišču (Magistrates Court) in se financirajo po sistemu ABWOR, se tudi odmerijo in plačajo na podlagi fiksnih taks.
 1. Odvetniki (solicitors)
  Spletna stran Povezava se odpre v novem oknuOdvetniškega združenja Severne Irske (Law Society of Northern Ireland) vam lahko pomaga pri iskanju odvetnika, vendar na njej ni informacij o stroških pravnega zastopanja, ker so ti odvisni od številnih dejavnikov, povezanih s posamezno zadevo.
 2. Odvetniki (barristers)
  Spletna stran Povezava se odpre v novem oknuOdvetniške knjižnice Severne Irske (Northern Ireland Bar Library) vam lahko pomaga pri iskanju odvetnika, vendar na njej ni informacij o stroških pravnega zastopanja, ker so ti odvisni od številnih dejavnikov, povezanih s posamezno zadevo.

Fiksni stroški

Fiksni stroški v civilnih postopkih

Fiksni stroški strank v civilnih postopkih

Fiksni stroški v ustavnih zadevah so odvisni od tega, kje se je postopek začel, in se zaračunajo po tarifah, ki jih določi sodišče na tisti stopnji. Veljavne sodne takse lahko najdete na spletni strani Povezava se odpre v novem oknusodne službe Severne Irske.

Ti stroški ne vključujejo stroškov pravnega zastopanja.

Sodne takse se plačajo tudi za ustavne zadeve, predložene vrhovnemu sodišču Združenega kraljestva, in so na voljo na tej povezavi: Povezava se odpre v novem oknutakse Povezava se odpre v novem oknuvrhovnega sodišča ZK.

Faza civilnega postopka, v kateri je treba plačati fiksne stroške

Sodni stroški se običajno plačajo ob začetku postopka, vendar lahko nastanejo drugi stroški zaradi dodatnih postopkov med samim potekom zadeve, npr. zaradi predlogov za izdajo začasne odredbe, obravnav za odmero stroškov itd.

O stroških postopka, ki jih plača oseba, ki ni deležna pravne pomoči, se morata dogovoriti stranka in njen pravni zastopnik.

Fiksni stroški v kazenskih postopkih

Fiksni stroški strank v kazenskih postopkih

V kazenskih postopkih obdolženec, ki prejme pravno pomoč, ne plača nobenih stroškov. O stroških postopka, ki jih plača oseba, ki ni deležna pravne pomoči, se morata dogovoriti stranka in njen pravni zastopnik.

Faza kazenskega postopka, v kateri je treba plačati fiksne stroške

Stroški civilnih strank v kazenskih postopkih, kot so izdatki za priče in nagrade izvedencem, se običajno plačajo ob koncu postopka. Vendar ti stroški niso fiksni stroški in se lahko spreminjajo glede na naravo zadeve.

Fiksni stroški v ustavnih postopkih

Fiksni stroški strank v ustavnih postopkih

Fiksni stroški v ustavnih zadevah so odvisni od tega, kje se je postopek začel, in se zaračunajo po tarifah, ki jih določi sodišče na tisti stopnji. Veljavne sodne stroške lahko najdete na strani Povezava se odpre v novem oknuSodne službe Severne Irske.

Ti stroški ne vključujejo stroškov pravnega zastopanja.

Sodni stroški se zaračunavajo tudi za ustavne zadeve, ki se predložijo Zgornjemu domu parlamenta (House of Lords) in novemu Vrhovnemu sodišču Združenega kraljestva (UK Supreme Court), ki je nadomestilo zgornji dom. Ti stroški se še vedno pripravljajo.

Faza ustavnega postopka, v kateri je treba plačati fiksne stroške

Sodni stroški se običajno plačajo ob začetku postopka, vendar lahko nastanejo drugi stroški zaradi dodatnih postopkov med samim potekom zadeve, npr. zaradi predlogov za izdajo začasne odredbe, obravnav za odmero stroškov itd.

O stroških postopka, ki jih plača oseba, ki ni deležna pravne pomoči, se morata dogovoriti stranka in njen pravni zastopnik.

Predhodne informacije, ki jih zagotovijo zagovorniki

Pravice in obveznosti strank

Odvetniki morajo strankam predstaviti morebitne stroške. Vendar se lahko zgodi, da na začetku postopka ni mogoče dati točne ocene, ker so stroški odvisni od napredka/poteka zadeve.

Pravna podlaga za stroške postopka

Kje najti informacije o pravni podlagi za stroške postopka na Severnem Irskem?

Informacije o sodnih stroških lahko najdete na strani Povezava se odpre v novem oknuSodne službe Severne Irske.

Spletni strani Povezava se odpre v novem oknuOdvetniškega združenja Severne Irske in Povezava se odpre v novem oknuOdvetniške knjižnice Severne Irske vam lahko pomagata pri iskanju pravnega zastopnika, vendar na njima ni informacij o stroških pravnega zastopanja, ker so ti odvisni od posamezne zadeve in tega, ali so stranke upravičene do pravne pomoči.

V katerem jeziku je mogoče dobiti informacije o pravni podlagi za stroške postopka na Severnem Irskem?

Informacije o sodnih stroških lahko najdete v angleščini na strani Povezava se odpre v novem oknuSodne službe Severne Irske. Na zahtevo se lahko prevedejo v več drugih jezikov.

Kje najti informacije o mediaciji?

Informacije lahko najdete na spletni strani Povezava se odpre v novem oknuSodne službe Severne Irske.

Dodatne informacije so na voljo na spletni strani Povezava se odpre v novem oknuOdvetniškega združenja Severne Irske.

Kje najti dodatne informacije o stroških?

Informacije o stroških na spletni strani

Na strani Povezava se odpre v novem oknuSodne službe Severne Irske so navedeni vsi sodni stroški.

Kje najti informacije o povprečnem trajanju različnih postopkov?

Statistični podatki o poslovanju sodišč so dostopni na strani Povezava se odpre v novem oknuSodne službe Severne Irske.

Kje najti informacije o povprečnih skupnih stroških posameznih postopkov?

Znan ni noben vir teh informacij.

Na voljo je lestvica stroškov za postopke na grofijskih sodiščih in Višjem sodišču. Vendar je samo informativna in se ne sme šteti za dokončno, saj se ne uporablja za vse zadeve. Uporablja se namreč samo za postopke na določeni stopnji sodišča.

Veljavne lestvice za grofijska sodišča lahko najdete na spletni strani Povezava se odpre v novem oknuUrada za informacije javnega sektorja.

Z lestvico določeni stroški na Višjem sodišču niso dostopni na spletu.

Davek na dodano vrednost

Kako so zagotovljene te informacije?

DDV po ustrezni stopnji se lahko izterja od stroškov, honorarjev in izdatkov v smislu Zakona o davku na dodano vrednost iz leta 1983. Podrobne informacije o sodnih stroških najdete na strani Povezava se odpre v novem oknuSodne službe Severne Irske, kjer so navedeni sodni stroški brez DDV.

Pravna pomoč

Veljavni dohodkovni prag na področju civilnega pravosodja

Pravna pomoč je običajno na voljo posamezniku, katerega letni razpoložljivi dohodek ne presega 9 937 GBP, razen za telesne poškodbe, pri katerih je meja 10 955 GBP. V redkih javnih družinskopravnih postopkih v zvezi s skrbništvom nad otroki je pravna pomoč na voljo ne glede na posameznikov dohodek: to so tako imenovani postopki po odredbi o otrocih. Več informacij je na voljo na spletni strani Povezava se odpre v novem oknusodne službe Severne Irske.

Veljavni dohodkovni prag na področju kazenskega pravosodja za obdolžence

Za obdolžence na Severnem Irskem ni določen noben dohodkovni prag za pravno pomoč. Sodnik odobri pravno pomoč obdolžencu, ko se prepriča, da ta nima zadostnih sredstev za plačilo pravnega zastopanja.

Veljavni dohodkovni prag na področju kazenskega pravosodja za žrtve

Pravna pomoč ni na voljo žrtvam v kazenskopravnem sistemu.

Ko žrtve kaznivih dejanj zahtevajo odškodnino, se običajno ne uporabi sistem pravne pomoči. Vlada je vzpostavila ločen zakonski sistem za izplačilo odškodnine žrtvam kaznivih dejanj, ki se na Severnem Irskem imenuje sistem za nadomestilo škode, nastale zaradi kaznivih dejanj (Criminal Injury Compensation Scheme). V skladu s tem sistemom žrtve ne potrebujejo pravnega svetovanja in zastopanja za vložitev odškodninskega zahtevka. Pomoč pri zahtevkih brezplačno nudi organizacija Povezava se odpre v novem oknuPomoč žrtvam Severne Irske (Victim Support Northern Ireland), ki jo financira vlada.

Nepravna pomoč se nudi žrtvam v kazenskopravnem sistemu: na primer, Povezava se odpre v novem oknuSodna služba Severne Irske na svoji spletni strani zagotavlja informacije in „virtualna navodila“ za žrtve in priče.

Tudi dobrodelna organizacija Povezava se odpre v novem oknuPomoč žrtvam Severne Irske ponuja čustveno podporo, informacije in praktično pomoč ljudem, ki so bili žrtve kaznivih dejanj.

Drugi pogoji v zvezi z zagotavljanjem pravne pomoči obdolžencem

Da bi obdolženci dobili brezplačno pravno pomoč za obrambo na Severnem Irskem, morajo izpolnjevati dva pogoja: ne smejo imeti zadostnih sredstev za plačilo svojega zastopanja in biti mora v interesu pravičnosti, da dobijo brezplačno pravno pomoč.

Brezplačni sodni postopki

 • Povezava se odpre v novem oknuSodna služba Severne Irske ima postopek/pravilo, po katerem se plačilo sodnih stroškov lahko odloži ali pa se ti štejejo za oproščene. Gre za postopek na podlagi lastnih sredstev, prosilci pa morajo zanj zaprositi na predpisanem obrazcu.
 • Sodni postopki so brezplačni za obdolženca, ki mu je bila odobrena pravna pomoč v kazenskem postopku.
 • Kot je navedeno zgoraj, je pravna pomoč običajno na voljo posamezniku, katerega letni razpoložljivi dohodek ne presega 9 957 GBP.
 • V redkih javnih družinskopravnih postopkih v zvezi s skrbništvom nad otroki je pravna pomoč na voljo ne glede na posameznikov dohodek: gre za posebne postopke po odredbi o otrocih.
 • O odmeri ali oprostitvi stroškov odloča sodišče po prosti presoji.

Kdaj mora stranka, ki v postopku ni uspela, plačati stroške stranke, ki je uspela?

O odmeri stroškov odloča sodišče po prosti presoji. V poslovniku vrhovnega sodišča Severne Irske in poslovniku grofijskih sodišč (Severna Irska) so določena pravila sodišč o stroških, vendar ta poslovnika nista dostopna na spletu.

Nagrade izvedencem

Število izvedencev je omejeno s poslovniki sodišč, in sicer s poslovnikom vrhovnega sodišča Severne Irske in poslovnikom grofijskih sodišč (Severna Irska). Za izvedence ne obstajajo fiksni ali z lestvico določeni stroški, saj so nagrade odvisne od vrste izvedenca in narave njegovega dela v postopku.

Nagrade prevajalcem in tolmačem

Kadar se civilna ali družinskopravna zadeva financira z zasebnimi sredstvi, mora navadno priskrbeti tolmača in plačati stroške stranka, ki potrebuje njegove storitve.

Vendar pa bo sodna služba Severne Irske priskrbela tolmača in plačala njegove stroške za neangleško govorečo stranko v naslednjih postopkih: predhodnem postopku, družinskopravni zadevi, v katero so vključeni otroci, zadevi v zvezi z nasiljem v družini (vključno s prisilno poroko).

Če zadeva ne ustreza kateremu od zgoraj navedenih meril, se tolmač še vedno lahko financira, če sodnik odloči, da je to edini način, da bo stranka razumela postopek, ter če stranka ne more dobiti javnih sredstev, si ne more privoščiti zasebnega plačila tolmača ali sodnik izrecno odredi imenovanje tolmača.

Kadar sodna služba Severne Irske poskrbi za tolmača in plača njegove stroške, so ti določeni v določilih in pogojih za najem tolmača. Nagrade so odvisne od posameznih primerov, in sicer se določijo glede na trajanje obravnave, razdaljo in čas poti na sodišče in s sodišča ter prevozno sredstvo, s katerim potuje tolmač. Določila in pogoji se dosledno uporabljajo za vse zahteve, da se prepreči kakršno koli preplačilo.

Sorodne povezave

Povezava se odpre v novem oknuOdvetniško združenje Severne Irske

Povezava se odpre v novem oknuOdvetniška knjižnica Severne Irske

Povezava se odpre v novem oknuUrad ZK za informacije javnega sektorja

Povezava se odpre v novem oknuInformacije o sodnih stroških na strani Sodne službe Severne Irske

Povezava se odpre v novem oknuSodna služba Severne Irske

Povezava se odpre v novem oknuInformacije o seznamih za gospodarske spore na strani Sodne službe Severne Irske

Povezava se odpre v novem oknuPomoč žrtvam Severne Irske

Povezava se odpre v novem oknuInformacije o pomoči žrtvam in pričam na strani Sodne službe Severne Irske

Sorodni dokumenti

Poročilo Združenega kraljestva o študiji preglednosti stroškovPDF(448 Kb)en

Zadnja posodobitev: 26/06/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Stroški postopka - Škotska

Ta stran vsebuje okvirne informacije o stroških postopka na Škotskem.

Predpisi, ki urejajo plačila za storitve zaposlenih v pravniških poklicih

Plačila za storitve, ki jih zaposleni v pravniških poklicih zaračunavajo svojim strankam, niso urejena s predpisi. S predpisi pa so urejena plačila, ki se lahko povrnejo stranki, ki je v postopku uspela.

Pravni svetovalci (solicitors)

Plačila za storitve pravnih svetovalcev na Škotskem niso urejena s predpisi. Odvisna so od številnih dejavnikov v zadevnem primeru.

Odvetniki (advocates)

Plačila za storitve odvetnikov na Škotskem niso urejena s predpisi. Odvisna so od številnih dejavnikov v zadevnem primeru.

Fiksni stroški

Fiksni stroški v civilnih postopkih

Fiksni stroški strank v civilnih postopkih

Fiksni stroški na Škotskem so odvisni od vrste postopka in sodišča, pred katerim se postopek sproži (začne). Plačajo se v različnih fazah postopka:

 • ob vložitvi dokumentov, s katerimi se začne postopek pred sodiščem,
 • ob vložitvi dodatnih dokumentov,
 • ob določitvi datuma obravnave,
 • za čas, ki ga sodišče porabi za obravnavo, in sicer po dnevni tarifi,
 • ob predložitvi računov za določitev stroškov,
 • ob vložitvi pritožbe.

Takse za posamezne vrste tožb so določene v škotskih izvedbenih predpisih, imenujejo pa se odredbe o taksah (Fee Orders). Za civilne postopke sta bistveni Odredba o taksah grofijskega sodišča iz leta 1997 (Sheriff Court Fees Order 1997) in Odredba o taksah glavnega civilnega sodišča iz leta 1997 (Court of Session Fees Order 1997). Zaradi upoštevanja zvišanja taks sta bili ti odredbi naknadno večkrat spremenjeni. Več informacij o škotskih odredbah o taksah in njihovih spremembah je na voljo na spletišču Povezava se odpre v novem oknuŠkotske sodne službe.

Družinsko pravo – razveza zakonske zveze/prenehanje partnerske skupnosti

Na Škotskem je vloge za razvezo zakonske zveze/prenehanje partnerske skupnosti mogoče vložiti pri grofijskem sodišču (Sheriff Court) ali glavnem civilnem sodišču (Court of Session). Uporabljata se:

poenostavljeni postopek,

nepoenostavljeni postopek.

Taksa za vložitev vloge za razvezo zakonske zveze/prenehanje partnerske skupnosti po poenostavljenem postopku pri grofijskem sodišču trenutno znaša 95 GBP, pri glavnem civilnem sodišču pa 105 GBP. Kadar mora sodni izvršitelj vročiti ločitvene papirje tožencu, se zaračunajo dodatni stroški. Na grofijskem sodišču in glavnem civilnem sodišču znaša taksa za vročitev 10 GBP, sodni izvršitelj pa zaračuna še dodatno takso.

Nepoenostavljeni postopek za razvezo zakonske zveze/prenehanje partnerske skupnosti se začne z začetnim sodnim sklepom (initial writ) na grofijskem sodišču. Taksa za začetni sodni sklep v tožbi za razvezo zakonske zveze ali prenehanje partnerske skupnosti trenutno znaša 125 GBP. V takih tožbah sodišče ne poskrbi za vročitev sodnega sklepa tožencu, zato mora tožnik (vlagatelj) plačati dodatno takso, da dokumente vroči bodisi pravni svetovalec bodisi sodni izvršitelj. V različnih fazah se plačajo še dodatne takse, ki so odvisne od napredovanja postopka pred sodiščem (glej zgoraj). V nespornih zadevah je treba plačati vsaj dodatno takso za izdajo sodne odločbe, ki trenutno znaša 55 GBP. Na glavnem civilnem sodišču taksa za začetni sodni sklep (initial writ) v primeru razveze zakonske zveze/prenehanja partnerske skupnosti trenutno znaša 140 GBP.

Družinsko pravo – varstvo in vzgoja ter preživnina otrok

V zadevah družinskega prava je višina takse na grofijskem sodišču odvisna od tega, ali sta zahtevka za skrbništvo in preživnino vložena skupaj z zahtevo za razvezo zakonske zveze/prenehanje partnerske skupnosti. Če je vložena tudi zahteva za razvezo zakonske zveze/prenehanje partnerske skupnosti, se zaračunajo takse, ki veljajo za nepoenostavljeni postopek za razvezo.

Če zahteve za razvezo ni, se zaračuna taksa za začetni sodni sklep, ki trenutno znaša 80 GBP. V različnih fazah postopka se plačajo dodatne takse, ki so odvisne od napredovanja postopka pred sodiščem.

Na glavnem civilnem sodišču znaša taksa 140 GBP. Tudi tukaj se lahko v različnih fazah plačajo dodatne takse, ki so odvisne od napredovanja postopka pred sodiščem (glej zgoraj).

Gospodarsko pravo – pogodbe in odgovornost

V zadevah gospodarskega prava je višina taks odvisna od zahtevka in pravil sodišča, pri katerem tožnik (oseba, ki začne postopek) vloži tožbo.

Če lahko na primer tožnik vloži tožbo na podlagi pravil za spore majhne vrednosti (small claim) pri grofijskem sodišču in zahteva plačilo zneska do 3 000 GBP, taksa za vročitev vabila na sodišče trenutno znaša 15 GBP za zneske do 200 GBP in 65 GBP za zneske od 200 do 3 000 GBP. V naslednjih fazah se lahko zaračunajo dodatne sodne takse. Če mora na primer tožencu vabilo na sodišče vročiti sodni izvršitelj, taksa trenutno znaša 10 GBP, sodni izvršitelj pa zaračuna še dodatno takso. Uradnik grofijskega sodišča lahko to uredi samo, kadar je tožnik fizična oseba. Druge stranke morajo poskrbeti za vročitev prek pravnega svetovalca ali sodnega izvršitelja in mu plačati posebno takso.

Če lahko tožnik vloži tožbo na podlagi pravil za skrajšane postopke (summary cause) in na primer zahteva plačilo zneska od 3 000 do 5 000 GBP, taksa za vročitev vabila na sodišče trenutno znaša 65 GBP. V naslednjih fazah se lahko zaračunajo dodatne sodne takse (glej zgoraj). V takih primerih uradnik grofijskega sodišča ne more poskrbeti, da se vabilo na sodišče vroči tožencu, zato mora za vročitev poskrbeti stranka prek pravnega svetovalca ali sodnega izvršitelja in mu plačati posebno takso.

Če lahko tožnik vloži tožbo na podlagi pravil za redne postopke (ordinary cause) in na primer zahteva plačilo zneska,višjega od 5 000 GBP, ali če se uporabi poglavje 40 pravil (gospodarske tožbe), taksa za začetni sodni sklep (initial writ) trenutno znaša 80 GBP, v naslednjih fazah pa se lahko zaračunajo dodatne takse (glej zgoraj).

Na glavnem civilnem sodišču taksa za začetek postopka trenutno znaša 180 GBP, v naslednjih fazah pa se lahko zaračunajo dodatne takse (glej zgoraj).

Faza civilnega postopka, v kateri je treba plačati fiksne stroške

Začetna taksa se plača ob vložitvi tožbe pri sodišču. Kadar se zahteva vročitev prek sodnega izvršitelja (tj. v sporih majhne vrednosti, kadar je tožnik fizična oseba, in v poenostavljenem postopku za razvezo zakonske zveze/prenehanje partnerske skupnosti), se plača taksa 10 GBP. Taksa za sodnega izvršitelja se plača na zahtevo uradnika grofijskega/glavnega civilnega sodišča po prejemu obvestila o taksi za sodnega izvršitelja. Druge takse se plačajo tudi ob vložitvi dodatnih dokumentov, ob določitvi datuma obravnave, za čas, ki ga sodišče porabi za obravnavo (po dnevni tarifi), ob predložitvi računov za določitev stroškov in ob vložitvi pritožbe.

Fiksni stroški v kazenskih postopkih

Fiksni stroški strank v kazenskih postopkih

Teh stroškov ni; obtoženec je upravičen do pravne pomoči za zastopanje v kazenskem postopku, če izpolnjuje finančne pogoje.

Fiksni stroški v ustavnih postopkih

Fiksni stroški strank v ustavnih postopkih

Vprašanja človekovih pravic je mogoče sprožiti v vseh civilnih postopkih. Taksa je zato odvisna od vrste vložene tožbe in vrste zahtevka:

 • spori majhne vrednosti do zneska 200 GBP – trenutno 15 GBP,
 • spori majhne vrednosti od 200 do 3 000 GBP – trenutno 65 GBP,
 • skrajšani postopki z zahtevki od 3 000 do 5 000 GBP – trenutno 65 GBP,
 • redni postopki z zahtevki nad 5 000 GBP – trenutno 80 GBP,
 • vloge, ki se obravnavajo v skrajšanem postopku – trenutno 80 GBP,
 • postopki pred glavnim civilnim sodiščem – trenutno 180 GBP.

V vseh teh vrstah tožb se lahko v različnih fazah postopka plačajo dodatne takse, ki so odvisne od napredovanja postopka pred sodiščem (glej zgoraj).

Faza ustavnega postopka, v kateri je treba plačati fiksne stroške

V ustavnih postopkih se začetna taksa plača: ob vložitvi dokumentov za začetek postopka pri sodišču, ob vložitvi dodatnih dokumentov, ob določitvi datuma obravnave, za čas, ki ga sodišče porabi za obravnavo (po dnevni tarifi), ob predložitvi računov za določitev stroškov in ob vložitvi pritožbe.

Predhodne informacije, ki jih zagotovijo pravni zastopniki

Pravice in obveznosti strank

Pravni svetovalci (solicitors) morajo svoje stranke obvestiti o cenah storitev, ki jim jih bodo zaračunali. Priporočljivo je, da pravni svetovalec zagotovi informacije o možnostih uspeha in stroških. Kodeks ravnanja za škotske pravne svetovalce (Standards of Conduct for Scottish Solicitors) zahteva, da se pravni svetovalci jasno in učinkovito sporazumevajo s svojimi strankami.

Pravna podlaga za stroške postopka

Kje najti informacije o pravni podlagi za stroške postopka na Škotskem?

Spletišče Škotske sodne službe vsebuje omejene informacije o sodnih taksah.

Dodatek o taksah najdete tudi v Škotskem pravnem imeniku (Scottish Law Directory), ki ga letno objavlja Lexis/Nexis Butterworths.

V katerih jezikih so na voljo informacije o pravni podlagi za stroške postopka na Škotskem?

Vse informacije so na voljo v angleščini.

Škotska sodna služba na svojem spletišču zagotavlja tudi informacije o postopkih v nekaterih drugih jezikih.

Prav tako so navedeni dokumenti in letaki, ki so bili prevedeni v gelščino, kantonščino, pandžabski in urdujski jezik.

Kje najti informacije o mediaciji?

Od leta 2004 je na spletišču Povezava se odpre v novem oknuŠkotske mreže za mediacijo „zemljevid mediacije“. Informacije so bile že večkrat posodobljene. Dejavnosti financira škotska vlada. Povezava (Povezava se odpre v novem oknuŠkotska mreža za mediacijo) se pojavlja na številnih letakih in spletnih povezavah. Urad Škotske mreže za mediacijo sprejema tudi telefonske poizvedbe, ki jih usmerja na ustrezne službe za mediacijo. V škotskem registru mediatorjev so navedene kvalifikacije mediatorjev, da bi bile stranke pri izbiri mediatorja bolje obveščene.

Kje najti dodatne informacije o stroških?

Spletišče z informacijami o stroških

Informacije o Povezava se odpre v novem oknuškotskih sodnih taksah vključujejo:

 • skrajšano različico odredb o taksah vrhovnega kazenskega sodišča, glavnega civilnega sodišča in grofijskih sodišč,
 • obrazec za oprostitev plačila taks,
 • takse za najpogostejše postopke, ki jih sprožijo stranke na grofijskem sodišču,
 • povezave na odredbe o spremembah taks.

Kje najti informacije o povprečnem trajanju različnih postopkov?

Škotska vlada objavlja na svojem Povezava se odpre v novem oknuspletišču informacije o skrajšanih postopkih pred kazenskimi sodišči, ki so se končali v zadnjih šestih mesecih. Skrajšani postopki pomenijo približno 95 % vseh postopkov pred kazenskimi sodišči. Informacij o povprečnem trajanju civilnih sodnih postopkov ni. Tudi v okviru posamezne vrste postopkov je vsak primer drugačen, zato se lahko njihovo trajanje razlikuje. Pravni svetovalec, ki ima izkušnje z zadevno vrsto postopka, vam bo mogoče lahko dal okvirne informacije o povprečnem trajanju postopkov.

Kje najti informacije o povprečnih skupnih stroških posameznih postopkov?

Informacij o povprečnih stroških ni, saj je vsak obravnavani primer drugačen. Pravni svetovalec, ki ima izkušnje s tovrstnimi postopki, vam bo mogoče lahko dal okvirne informacije o obsegu stroškov.

Davek na dodano vrednost

Kako so zagotovljene te informacije?

Objavljeni stroški vključujejo DDV.

Katere so veljavne stopnje?

Kadar se DDV obračuna, je veljavna stopnja 20%.

Pravna pomoč

Dohodkovni prag na področju civilnega pravosodja

Finančna upravičenost do pravne pomoči v civilnih zadevah se izračuna na podlagi razpoložljive stopnje dohodka (koliko si stranka lahko privošči), ki temelji na stožčastem režimu prispevkov (spustna lestvica). Pravna pomoč je trenutno na voljo osebam z razpoložljivim letnim dohodkom do največ 25 450 GBP.

Dohodkovni prag na področju kazenskega pravosodja za obdolžence

V formalnih postopkih (solemn procedure) se preizkusi, ali lahko oseba ali njeni vzdrževanci plačajo stroške postopka, ne da bi zaradi tega utrpeli pretirano pomanjkanje. Dohodkovni prag kot tak ni določen.

V skrajšanih postopkih se uporabi enak preizkus, kadar obdolženec zaprosi za polno pravno pomoč po tem, ko je izjavil, da ni kriv. Tudi v tem primeru ni zakonsko določenega dohodkovnega praga.

Izračune opravi Odbor za pravno pomoč (Legal Aid Board). V praksi uporabi tedenski ekvivalent zgornje dohodkovne meje, ki trenutno znaša 26 239 GBP (velja od 1. aprila 2011). Najvišja meja za razpoložljiv tedenski dohodek znaša torej 245 GBP, po upoštevanju osnovnih tedenskih izdatkov in prejemkov za vse vzdrževance. Če vlagateljev razpoložljivi tedenski dohodek presega 245 GBP, se primer prouči in ugotovi, ali bi vlagatelj zaradi plačila stroškov postopka utrpel pretirano pomanjkanje.

V drugih skrajšanih kazenskih postopkih, pri katerih obdolženec prizna krivdo ali se postopek nadaljuje brez izjave o krivdi, lahko pravni svetovalec stranki zagotovi ABWOR (advice by way of representation – nasvet z zastopanjem). V takih primerih je meja razpoložljivega dohodka 245 GBP na teden. Pri tem se upoštevajo prihodki iz vseh virov razen „dopustnih“ prejemkov (kadar je oseba uvrščena v določeno kategorijo in je zato samodejno upravičena do pomoči) ali neupoštevnih prejemkov, odštejejo pa se tudi prejemki za vse vzdrževance.

Dohodkovni prag na področju kazenskega pravosodja za žrtve

Žrtvam v kazenskih postopkih polna pravna pomoč ni na voljo. Pravni svetovalci lahko svetujejo in pomagajo v postopkih, vendar pravna pomoč ne vključuje zastopanja. V takih primerih je meja razpoložljivega dohodka 245 GBP na teden. Upoštevajo se prihodki iz vseh virov razen „dopustnih“ ali neupoštevnih prejemkov, odštejejo pa se tudi prejemki za vse vzdrževance.

Kadar je potrebna pravna pomoč za uveljavljanje zahtevka zaradi škode, povzročene s kaznivim dejanjem, so dohodkovne meje takšne kot takrat, ko je najvišja meja razpoložljivega dohodka 26 239 GBP. Vendar lahko nekatere tovrstne zahtevke obravnava Organ za odškodnine žrtvam kaznivih dejanj (Criminal Injuries Compensation Authority – CICA), pri financiranju (če je na voljo) iz sklada za svetovanje in pomoč pa se uporabljajo drugačna merila upravičenosti do pravne pomoči v civilnih postopkih.

Drugi pogoji v zvezi z odobritvijo pravne pomoči žrtvam

Pravna pomoč žrtvam v kazenskih postopkih ni na voljo.

Za dodelitev pravne pomoči v civilnih postopkih ni posebnih pogojev. Odbor za pravno pomoč lahko dodeli pravno pomoč, če jo okoliščine posameznega primera upravičujejo.

Drugi pogoji v zvezi z odobritvijo pravne pomoči obdolžencem

Za pravno pomoč v kazenskih postopkih, ki jo dodelijo sodišča ali Odbor za pravno pomoč, pogoji niso določeni.

Brezplačni sodni postopki

Sodne takse se ne plačajo v naslednjih primerih.

Grofijska sodišča (Sheriff Court)

 • za vloge, vložene v skladu z zakonodajo o registraciji rojstev, smrti in porok;
 • za vloge, vložene v skladu z delom III Zakona o socialnem delu (Škotska) iz leta 1968 (Social Work (Scotland) Act);
 • za vloge, vložene v skladu z Zakonom o duševnem zdravju (oskrba in zdravljenje) (Škotska) iz leta 2003 (Mental Health (Care and Treatment) (Scotland) Act);
 • za vloge ali pritožbe, vložene v skladu z delom II Zakona o otrocih (Škotska) iz leta 1995 (Children (Scotland) Act);
 • za vloge, vložene v skladu s členom 129 Zakona o potrošniških kreditih iz leta 1974 (Consumer Credit Act);
 • ne plačajo jih dolžniki ali upniki v zvezi s postopki po Zakonu o dolžnikih (Škotska) iz leta 1987 (Debtors (Scotland) Act) ali Zakonu o razporeditvi dolga (Škotska) iz leta 2002 (Debt Arrangement and Attachment (Scotland) Act), razen taks za pregled poročila o dražbi in revizorjevega poročila;
 • za prejem ali pregled inventarja zapuščine, dodatkov ali popravkov v zvezi s tem (neodvisno od tega, ali je potrebno potrdilo o smrti med aktivnim opravljanjem dela).

Glavno civilno sodišče (Court of Session)

Sodnih taks ne plačajo dolžniki v zvezi s postopki po Zakonu o dolžnikih (Škotska) iz leta 1987 (Debtors (Scotland) Act).

Sodne takse se ne plačajo za vloge ali ugovore na vloge, vložene ali dane ustno pri zbornici, katerih namen je le začeti nadaljnje faze postopka, v zvezi s:

 1. pravilom 19.1 (sodbe v odsotnosti);
 2. pravilom 22.3(5)(a) (zaključek spisa);
 3. pravilom 36.13 (smrt, nezmožnost, obnova sodnega postopka itd. pred sodnikom (Lord Ordinary));
 4. pravili 37.1(2)(b), 37.1(6) in 37.1(7) (vloge za sojenje pred poroto);
 5. pravilom 37.10 (vloga za razsodbo);
 6. pravilom 38.17(1) (nalogi za zaslišanje);
 7. pravilom 40.7(3) (postopek po prenosu pritožbenega postopka);
 8. pravilom 40.11(1)(a) (hitro odločanje o pritožbi), toda le, če se vloga navezuje na pravilo 40.7A (zahtevana vloga za hitro odločanje o pritožbi zoper vmesne sodbe, ne dokončne sodbe);
 9. pravilom 41.15(1) (vloge za obravnavanje pritožbe);
 10. pravilom 40.15(1) (nalogi za obravnavanje pritožbe);
 11. pravilom 41.22(1) (vloga za nadaljevanje postopka).

Poleg tega so stranke lahko oproščene plačila sodnih taks v nekaterih okoliščinah, če:

 • oseba ali njen partner prejemata denarno pomoč v skladu z Zakonom o prispevkih in prejemkih socialne varnosti iz leta 1992 (Social Security Contributions and Benefits Act);
 • oseba prejema dohodek na podlagi nadomestila za iskalce zaposlitve (ki se izplačuje v skladu z Zakonom o iskalcih zaposlitve iz leta 1995 (Jobseekers Act));
 • oseba prejema pravno pomoč v civilnem postopku v smislu člena 13(2) Zakona o pravni pomoči (Škotska) iz leta 1986 (Legal Aid (Scotland) Act) v zvezi z zadevo, ki je navedena v razpredelnici taks in za katero se plača taksa;
 • se taksa plača za vlogo za poenostavljeni postopek za razvezo zakonske zveze ali prenehanje partnerske skupnosti, oseba pa v zvezi s to vlogo prejema svetovanje in pomoč pravnega svetovalca v skladu z Zakonom o pravni pomoči (Škotska) iz leta 1986 (Legal Aid (Scotland) Act);
 • pravni svetovalec osebe opravlja delo v zvezi z zadevo, ki je navedena v razpredelnici taks in za katero se plača taksa na podlagi predpisov iz člena 36 Zakona o pravni pomoči (Škotska) iz leta 1986 (Legal Aid (Scotland) Act), torej v zadevi posebne nujnosti;
 • oseba ali njen partner prejemata zajamčen znesek v skladu z Zakonom o državnih pokojninah iz leta 2002 (State Pension Credit Act);
 • oseba ali njen partner prejemata davčne ugodnosti (working tax credit), če:
 1. stranka prejema davčne ugodnosti za otroke (child tax credit) ali če stranka s partnerjem skupaj uveljavlja davčne ugodnosti za otroke (kot določa člen 3(5A) Zakona o davčnih ugodnostih iz leta 2002 (Tax Credits Act));
 2. obstaja invalidnost ali resna invalidnost (ali oboje), ki se upošteva pri davčnih ugodnostih, ki jih stranka prejema;
 3. je bruto letni prihodek, ki se upošteva za izračun davčne ugodnosti, 16 642 GBP na leto ali manj;
 • oseba ali njen partner prejemata podporni dodatek za zaposlitev (odvisen od dohodka) v skladu z Zakonom o reformi socialnega skrbstva iz leta 2007 (Welfare Reform Act).

Kdaj mora stranka, ki v postopku ni uspela, plačati stroške stranke, ki je uspela?

To je odvisno od vrste vložene tožbe. Sodna pravila so precej podrobna in jih je treba preveriti za vsako vrsto postopka posebej.

Na splošno pa velja naslednje.

Spori majhne vrednosti (za zahtevke do 3 000 GBP)

Ob koncu spora majhne vrednosti lahko sodišče določi povrnitev stroškov. Znesek, ki se povrne, lahko določi grofijski sodnik. Znesek pa lahko izračuna tudi sodni uradnik (uradnik grofijskega sodišča), in sicer ob koncu spora ali pozneje.

Na splošno se sodni stroški povrnejo stranki, ki je v postopku uspela. Stroške mora nato plačati stranka, ki ni uspela. Običajno so stroški, ki se povrnejo, omejeni:

 • če je vrednost zahtevka 200 GBP ali manj, se stroški navadno ne povrnejo;
 • če je vrednost zahtevka od 200 do 1 500 GBP, je najvišji znesek, ki ga sodišče običajno odobri uspešni stranki, 150 GBP;
 • če je vrednost zahtevka od 1 500 do 3 000 GBP, je najvišji znesek, ki ga sodišče običajno odobri uspešni stranki, 10 odstotkov vrednosti zahtevka.

Če se odobri povrnitev stroškov, se lahko upoštevajo vse plačane sodne takse, dokler skupni znesek stroškov in taks ne presega zgoraj navedenih najvišjih mej.

Skrajšani postopek (za zahtevke do 5 000 GBP)

Če sodišče na koncu postopka odobri povrnitev stroškov, sodni uradnik (uradnik grofijskega sodišča) izračuna znesek na podlagi fiksne razpredelnice stroškov. Pri tem upošteva količino in vrsto dela, ki je bilo v zadevi opravljeno. Izračun pa lahko opravi tudi revizor sodišča, ki je neodvisni uradnik (če tako odloči grofijski sodnik ali uradnik grofijskega sodišča).

Po izvedbi postopka, v katerem je sodeloval toženec, sodni uradnik najprej zasliši stranke glede zahtevka za povrnitev stroškov in nastalih izdatkov. To se navadno opravi ob koncu zadnje obravnave. Če pa grofijski sodnik izda odločbo pozneje ali če ob koncu obravnave ni dovolj časa, se lahko določi drug datum za posebno obravnavo o stroških, ki se je lahko udeležita obe stranki.

Na splošno se sodni stroški povrnejo stranki, ki je v postopku uspela. Stroške mora plačati stranka, ki v postopku ni uspela.

Ko uradnik grofijskega sodišča ali revizor sodišča izračuna (oceni) znesek stroškov, se obračun predloži v odobritev grofijskemu sodniku. Če je bil obračun pripravljen na posebni obravnavi o stroških, uradnik grofijskega sodišča določi datum in uro za zadevo, da lahko grofijski sodnik odobri obračun stroškov.

Sodnikove končne odločitve (sodbe) ni mogoče razglasiti, dokler grofijski sodnik ne odobri obračuna stroškov. To se opravi sočasno z odobritvijo obračuna.

Redni postopek

V takih zadevah sodišče samo odloči, ali bo povrnitev stroškov odobrilo ali ne. V skladu s pravili je treba znesek stroškov, ki se povrnejo, v vsakem primeru določiti pred odobritvijo izplačila, razen če gre za fiksne zneske.

Sodišče stroške običajno obravnava po fazah. V prvi fazi grofijski sodnik odloči, ali je tožnik ali toženec upravičen do povrnitve stroškov, in odobri pripravo obračuna stroškov, ki se predloži sodišču. Sodišče nato preda zadevo revizorju sodišča, neodvisnemu uradniku, da določi stroške in sestavi poročilo. Ko revizor določi stroške in grofijski sodnik odloči o ugovorih na revizorjevo poročilo, sodišče izda sklep za plačilo določenih stroškov.

Glavno civilno sodišče (Court of Session)

Postopek pred glavnim civilnim sodiščem je podoben rednemu postopku: sodišče ugotovi, katera stranka je upravičena do povrnitve stroškov (ob upoštevanju pravil modifikacije), in preda zadevo revizorju sodišča, da določi stroške.

Sodišče izda sklep za plačilo določenih stroškov – razen če meni, da zaradi posebnega razloga to ni potrebno.

Nagrade izvedencem

Običajno je treba predložiti vlogo grofijskemu sodniku/sodniku. Namen te vloge je zaprositi za potrditev, da so poleg prič, ki so upravičene do povrnitve običajnih stroškov za priče, izvedenci, ki pričajo kot izvedenske priče, upravičeni do dodatne povrnitve stroškov.

Nagrade prevajalcem in tolmačem

V poenostavljenih postopkih za razvezo poslovnik sodišča določa: kadar je treba dokumente vročiti osebi, ki prebiva zunaj Škotske, mora stranka, ki je vložila vlogo za razvezo po poenostavljenem postopku, zagotoviti prevod dokumentov v uradni jezik države, v kateri se vročitev opravi.

Praksa glede tolmačev je, da oseba, ki zahteva tolmača, to storitev tudi plača. V posebnih primerih pa lahko sodišče ugotovi, da so storitve tolmača v interesu pravičnosti, in odredi, da stroške tolmača plača sodišče.

Sorodne povezave

Povezava se odpre v novem oknuŠkotska sodna služba

Povezava se odpre v novem oknuŠkotska mreža za mediacijo

Povezava se odpre v novem oknuŠkotska sodišča (takse)

Povezava se odpre v novem oknuOdvetniško združenje Škotske

Povezava se odpre v novem oknuŠkotski odbor za pravno pomoč

Povezava se odpre v novem oknuŠkotski register mediatorjev

Sorodni dokumenti

Poročilo Združenega kraljestva o študiji preglednosti stroškov

Zadnja posodobitev: 26/06/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.