Stroški

V tej študiji primera gospodarskega prava s področja odgovornosti so bile države članice pozvane, naj stranki svetujejo glede stroškov postopka v naslednjih dveh situacijah: Primer A – nacionalna situacija: proizvajalec grelnih naprav dobavi grelec monterju. Monter grelec proda in ga montira v hiši kupca, ki opremlja svojo hišo. Hiša kmalu potem zgori. Vsi sodelujoči (proizvajalec grelnih naprav, monter in končni kupec) so zavarovani. Izvor požara je sporen. Nihče ne želi kupcu plačati odškodnine. Kupec se odloči, da bo tožil proizvajalca grelnih naprav, monterja grelnih naprav in zavarovalnice na plačilo popolne odškodnine. Primer B – večnacionalna situacija: proizvajalec grelnih naprav iz države članice B dobavi grelec monterju v državi članici C. Monter grelec proda in ga montira v hiši kupca v državi članici A, ki opremlja svojo hišo. Hiša kmalu potem zgori. Vsi sodelujoči (proizvajalec grelnih naprav, monter in končni kupec) so zavarovani pri zavarovalnicah v svojih državah. Izvor požara je sporen. Nihče ne želi kupcu plačati odškodnine. Kupec se odloči, da bo v državi članici A tožil proizvajalca grelnih naprav, monterja grelnih naprav in zavarovalnico v državi članici A na plačilo popolne odškodnine.


Stroški na Malti

Stroški sodnega postopka na prvi stopnji, postopka s pravnimi sredstvi in alternativnega reševanja sporov


Študija primera

Sodišče

Pravna sredstva

Začetne sodne takse

Takse za sodne prepise

Druge takse

Začetne sodne takse

Takse za sodne prepise

Druge takse

Primer A

Najmanj 712,77 EUR (odvisno tudi od zahtevane vrednosti).

Ni na voljo.

195,65 EUR

Ni na voljo.

Primer B

Najmanj 712,77 EUR (odvisno tudi od zahtevane vrednosti),

Ni na voljo.

195,65 EUR

Ni na voljo.Stroški odvetnika, sodnega izvršitelja in izvedenca


Študija primera

Odvetnik

Sodni izvršitelj

Izvedenec

Ali je zastopanje obvezno?

Povprečni stroški

Ali je zastopanje obvezno?

Stroški pred izdajo sodne odločbe

Stroški po izdaji sodne odločbe

Ali je uporaba obvezna?

Stroški

Primer A

da

Odvisno od zahtevane vrednosti.

Ni obvezno.

Ni na voljo.

Ni na voljo.

Ni obvezna, vendar je v tem primeru zelo verjetna.

Odvisno od zahtevane vrednosti.

Primer B

da

Odvisno od zahtevane vrednosti.

Ni obvezno.

Ni na voljo.

Ni na voljo.

Ni obvezna, vendar je v tem primeru zelo verjetna.

Odvisno od zahtevane vrednosti.Stroški prič, jamstvo ali varščina in druge takse


Študija primera

Povrnitev stroškov pričam

Jamstvo ali varščina

Druge takse

Ali se pričam povrnejo stroški?

Stroški

Ali obstaja ter kdaj in kako se uporablja?

Stroški

Opis

Stroški

Primer A

ne

Ni na voljo.

Se ne uporablja, ker vrednost, ki naj se zahteva, ni količinsko opredeljena.

Ni na voljo.

Ni na voljo.

Ni na voljo.

Primer B

ne

Ni na voljo.

Se ne uporablja, ker vrednost, ki naj se zahteva, ni količinsko opredeljena.

Ni na voljo.

Ni na voljo.

Ni na voljo.Stroški pravne pomoči in druga povračilaŠtudija

primera

Pravna pomoč

Kdaj in pod katerimi pogoji se uporabi?

Kdaj je podpora celovita?

Pogoji?

Primer A

Pravna pomoč se uporabi, če oseba živi od socialnih prejemkov ali minimalne plače in če nima v lasti več kot ene nepremičnine.

Ni na voljo.

Ni na voljo.

Primer B

Pravna pomoč se uporabi, če oseba živi od socialnih prejemkov ali minimalne plače in če nima v lasti več kot ene nepremičnine.

Ni na voljo.

Ni na voljo.
Študija

primera

Povrnitev stroškov

Ali se stranki, ki v postopku uspe, lahko povrnejo stroški postopka?

V kakšnem odstotku se stroški na splošno povrnejo, če se ne povrnejo v celoti?

Kateri stroški se nikoli ne povrnejo?

Ali obstajajo primeri, ko je treba stroške pravne pomoči povrniti organizaciji, ki nudi pravno pomoč?

Primer A

da

Odvisno od izida sodbe.

Zasebno posvetovanje z odvetniki (zunajsodni stroški)

Ni na voljo.

Primer B

da

Odvisno od izida sodbe.

Zasebno posvetovanje z odvetniki (zunajsodni stroški)

Ni na voljo.Stroški prevajanja in tolmačenja


Študija

primera

Prevajanje

Tolmačenje

Drugi stroški, značilni za čezmejne spore?

Kdaj in pod katerimi pogoji je potrebno?

Približni stroški

Kdaj in pod katerimi pogoji je potrebno?

Približni stroški

Opis

Približni stroški

Primer A

Kadar samo ena od strank govori angleško.

34,94 EUR

Uporabi se samo, kadar ena od prič ne govori niti malteško niti angleško.

Med 11,65 in

58,23 EUR/uro.

Stroški, nastali z obveščanjem stranke, ki prebiva v tujini.

Odvisno od taks, ki jih zaračunavajo druge države članice.

Primer B

Kadar samo ena od strank govori angleško.

34,94 EUR

Uporabi se samo, kadar ena od prič ne govori niti malteško niti angleško.

Med 11,65 in 58,23 EUR/uro.

Stroški, nastali z obveščanjem stranke, ki prebiva v tujini.

Odvisno od taks, ki jih zaračunavajo druge države članice.


Zadnja posodobitev: 02/11/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Povratne informacije

S spodnjim obrazcem sporočite svoje pripombe in povratne informacije o našem novem spletišču