Costs

If a citizen envisages going to court or wishes to enforce a court judgment information must be available on the costs of proceedings in the relevant Member State.

Litigation costs in civil and commercial matters are governed by national legislation and costs are not harmonised at EU level. Thus, costs vary from one Member State to another.

To obtain detailed information on costs of proceedings in the Member States, as well as on several case studies carried out on behalf of the European Commission, please select one of the flags listed on the right hand side.

If you do not have sufficient financial resources to meet the costs of a court case you can apply for legal aid.

Additional information can be obtained from the attached study (available in English and French only) undertaken to identify the sources of costs of civil judicial proceedings in each Member State by:

 • defining the proportion of each identified source of cost on the overall cost of civil judicial proceedings,
 • comparing the costs incurred by litigants in different Member States,
 • identifying variations in sources of costs and costs amounts,
 • identifying how transparency of the costs of judicial proceedings and the limitation of differences in sources of costs and costs amounts can foster greater access to justice,
 • making recommendations for possible actions at the EU level, possibly through the establishment of minimum standards, to facilitate access to justice by improving the transparency of costs of civil justice,
 • generally, identifying links, where appropriate and relevant, between costs of justice and access to justice for the citizens, and
 • identifying specific issues pertaining to cross-border disputes.

The study provides a snapshot of the situation in the European Union at a precise moment in time - December 2007.

Related Attachments

Study on the Transparency of Costs of Civil Judicial Proceedings in the EU PDF (2615 Kb) en – English version

Study on the Transparency of Costs of Civil Judicial Proceedings in the EU PDF (2665 Kb) fr – French version

Annex 1: Results of the public questionnaire PDF (1700 Kb) en

National report - Belgium PDF (829 Kb) en

National report - Bulgaria PDF (566 Kb) en

National report - Czech Republic PDF (703 Kb) en

National report - Denmark PDF (560 Kb) en

National report - Germany PDF (565 Kb) en

National report - Estonia PDF (872 Kb) en

National report - Ireland PDF (400 Kb) en

National report - Greece PDF (849 Kb) en

National report - Spain PDF (640 Kb) en

National report - France PDF (1312 Kb) en

National report - Italy PDF (772 Kb) en

National report - Cyprus PDF (555 Kb) en

National report - Latvia PDF (742 Kb) en

National report - Lithuania PDF (950 Kb) en

National report - Luxembourg PDF (551 Kb) en

National report - Hungary PDF (533 Kb) en

National report - Malta PDF (742 Kb) en

National report - Netherlands PDF (702 Kb) en

National report - Austria PDF (829 Kb) en

National report - Poland PDF (396 Kb) en

National report - Portugal PDF (781 Kb) en

National report - Romania PDF (544 Kb) en

National report - Slovenia PDF (723 Kb) en

National report - Slovakia PDF (872 Kb) en

National report - Finland PDF (504 Kb) en

National report - Sweden PDF (457 Kb) en

Last update: 01/02/2020

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.
The Commission is in the process of updating some of the content on this website in the light of the withdrawal of the United Kingdom from the European Union. If the site contains content that does not yet reflect the withdrawal of the United Kingdom, it is unintentional and will be addressed.

Cheltuieli de judecată - Belgia

Această secțiune vă oferă informații cu privire la costurile judiciare în Belgia. Pentru informaţii detaliate privind cheltuielile de procedură, consultaţi studiile de caz prezentate mai jos:

Linkul se deschide într-o fereastră nouăDreptul familiei - Divorțul

Linkul se deschide într-o fereastră nouăDreptul familiei - Custodia asupra copiilor

Linkul se deschide într-o fereastră nouăDreptul familiei - Pensia alimentară

Linkul se deschide într-o fereastră nouăDrept comercial - Contractul

Linkul se deschide într-o fereastră nouăDrept comercial - Răspunderea

Cadrul legislativ care reglementează onorariile profesiilor juridice

Executorii judecătorești

În materie civilă

Onorariile executorilor judecătorești în cadrul procedurilor civile și comerciale sunt reglementare prin Decretul regal din 30 noiembrie 1976. Tarifele pentru 2009 au fost publicate în Monitorul Oficial al Belgiei din data de 31 decembrie 2008 .

Textele legilor și tarifele pot fi consultate pe site-ul Linkul se deschide într-o fereastră nouăCamerei Naționale a Executorilor Judecătorești din Belgia (rubrica „Tarife și dobânzi” și „Toate tipurile de cauze”) sau pe site-ul Linkul se deschide într-o fereastră nouăPortalului Puterii Judecătorești din Belgia (rubrica „Legislație").

În materie penală

Onorariile executorilor judecătorești în acțiunile penale sunt reglementate prin Decretul regal din 28 decembrie 1950 și printr-o Circulară ministerială din 22 ianuarie 2009. Tarifele pentru 2009 au fost publicate în Monitorul Oficial al Belgiei din 12 ianuarie 2009 .

Textele legilor și tarifele pot fi consultate pe site-ul Linkul se deschide într-o fereastră nouăCamerei Naționale a Executorilor Judecătorești din Belgia (rubrica „Tarife și dobânzi” și „Cauze penale”) sau pe site-ul Linkul se deschide într-o fereastră nouăPortalului Puterii Judecătorești din Belgia (rubrica „Legislație").

Avocații

Nu există reglementări cu privire la onorariile avocaților. Aceștia sunt liberi să-și stabilească onorariile și să le negocieze cu clienții, însă trebuie totuși să dea dovadă de moderație în fixarea sumelor. Ordinul avocaților poate verifica dacă avocatul nu depășește aceste limite în stabilirea onorariului său.

Se pot utiliza mai multe modalități de calculare a remunerației: pe oră, pe prestație, în funcție de valoarea cauzei (un procentaj din valoarea litigiului). Stabilirea unui acord privind onorariul care să depindă în mod exclusiv de rezultatul acțiunii este interzisă prin dispozițiile articolului 446 litera (b) din Codul judiciar al Belgiei. Avocatul trebuie să-și informeze clientul în prealabil cu privire la metoda folosită pentru calcularea onorariului. În Belgia, nu se percepe TVA pe onorariile avocaților.

Costuri judiciare fixe

Costuri fixe în procedurile civile

Cheltuieli fixe suportate de justițiabili în procedurile civile

Taxele percepute de instanțele judecătorești sunt fixe în Belgia. Costurile variază în funcție de instanța la care este introdusă acțiunea și în funcție de etapa procesului (prima instanță sau cale de atac).

Costul procedurii judiciare poartă numele de „cheltuieli de judecată” și face obiectul articolului 1017 și următoarele din Codul judiciar. Articolul 1018 detaliază costurile care fac parte din cheltuielile de judecată. Acestea cuprind:

 • diverse taxe, de grefă și de înregistrare. Taxele de grefă includ taxele de punere pe rol, de redactare și de expediere, și sunt explicate detaliat în Codul taxelor de înregistrare, de ipotecă și de grefă, la articolul 268 și următoarele;
 • costul, remunerațiile și salariile datorate pentru actele judiciare;
 • costul expedierii hotărârii judecătorești;
 • cheltuielile necesare pentru toate acțiunile de cercetare, în principal cheltuielile pentru martori și experți. În ceea ce privește martorii, Decretul regal din 27 iulie 1972 stabilește valoarea corespunzătoare a cheltuielilor și rambursărilor;
 • cheltuielile de deplasare și de ședere a magistraților, a grefierilor și a părților, în cazul în care deplasarea a fost dispusă de judecător, precum și cheltuielile pentru acte, în cazul în care acestea au fost întocmite numai în vederea procesului;
 • indemnizația de procedură menționată la articolul 1022;
 • onorariul, remunerația și cheltuielile pentru mediatorul desemnat, în conformitate cu articolul 1734.

Articolul 1019 precizează faptul că taxele de înregistrare incluse în cheltuielile de judecată cuprind:

 • taxa fixă generală,
 • taxele fixe specifice, și
 • taxele pentru hotărârile judecătorești care se referă la condamnarea, lichidarea sau împărțirea între creditori a unor sume sau valori imobiliare.

În unele cazuri, atunci când reclamantul sau intervenientul nu este cetățean belgian, iar pârâtul este cetățean belgian, acesta din urmă poate solicita, cu excepția cazului în care există o convenție internațională care prevede o scutire și cu excepția situațiilor speciale, ca reclamantul sau intervenientul să ofere o garanție pentru a asigura plata daunelor-interese rezultate în urma procesului. Această situație este prevăzută la articolul 851 din Codul judiciar.

Trebuie de asemenea să se țină seama de cheltuielile necesare pentru executorul judecătoresc, avocați (a se vedea mai sus), traducători și interpreți (a se vedea mai jos), dacă este cazul.

În ce moment din cadrul procedurii civile trebuie să achite părțile costurile fixe?

Anumite taxe trebuie achitate înainte de introducerea acțiunii în instanță, cum ar fi taxa de grefă, percepută în momentul înscrierii cauzei pe rol.

Costurile care intervin de-a lungul procedurii sunt achitate în general în cursul desfășurării procedurii.

Pentru anumite costuri, este necesară înaintarea unui avans. Astfel, experții sunt plătiți din avansul înaintat de partea care a solicitat această măsură de cercetare. În mod similar, articolul 953 prevede că partea care solicită audierea unui martor trebuie să înainteze grefierului, înainte de audiere, un avans care reprezintă taxa și rambursarea cheltuielilor necesare pentru martori (cheltuielile de deplasare,…).

Se întâmplă ca taxele judiciare să fie achitate de avocat; în acest caz, ele sunt incluse în cheltuielile și onorariul acestuia.

Costuri fixe în procedurile penale

Costuri fixe suportate de toate părțile unei acțiuni penale

Aspectul privind costurile fixe în cadrul procedurilor penale este reglementat la articolul 91 și următoarele din Decretul regal din 28 decembrie 1950.

În ce moment din cadrul procedurii penale trebuie să achite părțile costurile fixe?

Aspectul privind costurile fixe în cadrul procedurilor penale este reglementat la articolul 91 și următoarele din Decretul regal din 28 decembrie 1950.

Costuri judiciare în materie constituțională

Costuri fixe suportate de justițiabili în cadrul unei proceduri constituționale

Singurele cheltuieli pe care trebuie să le suporte părțile în cadrul unei proceduri constituționale sunt cheltuielile de expediere a corespondenței prin scrisoare recomandată.

Informații prealabile care trebuie furnizate de reprezentanții legali (avocați)

Informații privind drepturile și obligațiile părților

Normele deontologice impun avocaților obligația de a-și informa și de a-și consilia clienții. Aceasta înseamnă că avocatul trebuie să ofere clientului său informații privind drepturile și obligațiile acestuia.

Între altele, avocatul trebuie să-și informeze clienții cu privire la modalitatea de calculare a onorariului acestuia.

Surse de informații privind costurile judiciare

Unde sunt disponibile informații privind costurile judiciare în Belgia?

Sunt disponibile informații în acest sens pe site-ul internet al Linkul se deschide într-o fereastră nouăServiciului Public Federal de Justiție, pe site-ul internet al Linkul se deschide într-o fereastră nouăComisiei pentru modernizarea ordinii juridice (rubrica „Informații juridice”) sau pe site-urile internet ale diferitelor profesii juridice.

Puteți găsi de asemenea astfel de informații în regulamente sau le puteți solicita grefei sau unui avocat.

În ce limbi sunt disponibile informații privind costurile judiciare în Belgia?

Informațiile sunt disponibile în limba olandeză și în limba franceză.

Unde sunt disponibile informații privind medierea?

Puteți consulta informații privind medierea pe site-ul Linkul se deschide într-o fereastră nouăServiciului Public Federal de Justiție (rubrica „Publicații”), precum și pe site-ul Linkul se deschide într-o fereastră nouăComisiei Federale pentru Mediere.

Unde sunt disponibile alte informații privind costurile?

Site internet disponibil cu informații privind costurile

A se vedea mai sus.

Unde sunt disponibile informații cu privire la durata medie a diverselor proceduri?

Un avocat vă poate oferi o serie de informații cu privire la durata estimată a procedurii inițiate de dumneavoastră. Aceasta este diferită în funcție de tipul de procedură pe care doriți s-o inițiați și în funcție de instanța judecătorească pe care doriți să o sesizați.

Unde sunt disponibile informații cu privire la costurile totale medii aferente unei proceduri specifice?

Un avocat vă poate oferi o serie de informații cu privire la costul estimat al procedurii inițiate de dumneavoastră. Acesta este diferit în funcție de tipul de procedură pe care doriți s-o inițiați și în funcție de instanța judecătorească pe care doriți să o sesizați.

Taxa pe valoarea adăugată (TVA)

Unde sunt disponibile informații despre aceasta? Care sunt ratele aplicabile?

În cadrul informațiilor furnizate cu privire la costuri, costurile indicate nu includ TVA. Rata aplicabilă a TVA-ului este de 21%.

Asistența juridică

Care este nivelul minim al veniturilor pentru a obține asistență juridică în materie civilă?

Acest aspect este reglementat la articolul 508/1 și următoarele din Codul judiciar al Belgiei.

Asistența juridică primară este gratuită pentru toți. Este vorba de o consiliere juridică inițială, care clarifică anumite aspecte și include:

 • informații practice,
 • informații juridice,
 • un aviz inițial sau îndrumarea către o organizație specializată.

Această consiliere inițială este oferită de către juriști de profesie și este gratuită integral, indiferent de nivelul veniturilor dumneavoastră.

Asistența juridică propriu-zisă oferă posibilitatea persoanelor cu venituri mici, care nu le permit să acopere onorariul unui avocat, să obțină asistența gratuită sau parțial gratuită a unui avocat. Astfel, beneficiați de serviciile unui avocat care vă consiliază și acționează în apărarea dumneavoastră. Decretul regal din 18 decembrie 2003 stabilește condițiile gratuității integrale sau parțiale a asistenței juridice propriu-zise și a asistenței judiciare.

Iată care sunt beneficiarii asistenței juridice gratuite integral, motivată de situația socială:

 • orice persoană singură al cărei venit lunar net este mai mic de 944 EUR;
 • orice persoană singură, care are în îngrijire o altă persoană, al cărei venit lunar net este mai mic de 1213 EUR (+ 163,47 EUR pentru persoana pe care o are în îngrijire);
 • orice persoană care face parte dintr-un cuplu (o persoană căsătorită sau un partener coabitant) cu un venit lunar net (pe cuplu) mai mic de 1 213 EUR (+ 163,47 EUR pentru fiecare persoană aflată în îngrijire);
 • orice persoană care beneficiază de un venit de integrare socială sau de ajutor social;
 • orice persoană care beneficiază de garantarea veniturilor persoanelor în vârstă (GRAPA);
 • orice persoană care beneficiază de alocații de înlocuire a veniturilor, acordate persoanelor cu handicap care nu primesc alocație de integrare;
 • orice persoană care are în grijă un copil ce beneficiază de servicii familiale garantate;
 • orice beneficiar de locuință socială care, în Regiunea flamandă și în Regiunea capitalei Bruxelles, plătește o chirie egală cu jumătate din chiria de bază sau care, în Regiunea valonă, plătește o chirie minimă;
 • orice minor;
 • orice cetățean străin care depune o cerere de acordare a dreptului de ședere sau care introduce un recurs administrativ sau jurisdicțional împotriva unei hotărâri emise în temeiul legilor privind accesul la teritoriu, șederea, stabilirea și expulzarea cetățenilor străini;
 • orice solicitant de azil, orice persoană care declară sau solicită recunoașterea calității de refugiat sau care depune o cerere pentru acordarea statutului de persoană strămutată;
 • orice persoană angajată într-o procedură de restituire colectivă a datoriilor sau care dorește să introducă o cerere de restituire colectivă a datoriilor.

Poate beneficia de asistență juridică gratuită datorită prezumției unui nivel insuficient de venit (această prezumție putând fi răsturnată):

 • orice persoană aflată în detenție sau orice acuzat care, conform prevederilor legale, trebuie să compară imediat în fața instanței și despre care se presupune, în lipsa probei contrarii, că nu beneficiază de resurse materiale suficiente;
 • orice persoană care suferă de o boală psihică și care a făcut obiectul unei măsuri prevăzute de Legea din 26 iunie 1990 privind protecția persoanelor suferind de o afecțiune psihică și despre care se presupune, în lipsa probei contrarii, că nu beneficiază de resurse materiale suficiente;
 • pârâtul care, conform legii, trebuie să compară imediat în fața instanței.

Intervenția avocatului este parțial gratuită (acesta poate cere în acest caz o sumă modică în schimbul serviciilor sale) pentru:

 • orice persoană singură al cărei venit lunar net se situează între 944 EUR și 1 213 EUR
 • orice persoană singură care are în îngrijire o altă persoană și al cărei venit lunar net este între 1 213 EUR și 1 480 EUR (+ 163,47 EUR pentru persoana pe care o are în îngrijire)
 • orice persoană care locuiește cu un partener sau cu orice altă persoană cu care formează un cuplu, iar venitul lunar net al cuplului se situează între 1 213 EUR și 1 480EUR (+ 163,47 EUR pentru fiecare persoană pe care o are în îngrijire).

Sumele precizate anterior sunt modificate în fiecare an pentru a fi adaptate la evoluția indicelui prețurilor de consum.

Sprijinul judiciar vizează cheltuielile judiciare. În cazul în care clientul nu dispune de mijloace suficiente pentru a suporta cheltuielile judiciare, acesta poate apela, personal sau prin intermediul avocatului său, la Biroul de sprijin judiciar. În funcție de gradul său de insolvență, acesta poate fi scutit, parțial sau integral, de la plata costurilor pentru intervenția executorului judecătoresc, a experților etc. Acest aspect este reglementat la articolul 664 și următoarele din Codul judiciar.

Care sunt condițiile pentru obținerea asistenței juridice în calitate de inculpat într-un proces penal, în calitate de victimă a unei infracțiuni sau în calitate de acuzat?

Condițiile pentru obținerea asistenței juridice în calitate de inculpat într-un proces penal, în calitate de victimă sau în calitate de acuzat sunt identice cu cele prezentate mai sus.

Există proceduri scutite de costuri?

Da, de exemplu procedura pentru aprobarea cererii de restituire colectivă a datoriilor sau de obținere a posibilității de se constitui parte în proces fără plata costurilor aferente.

Când trebuie să plătească partea care nu are câștig de cauză cheltuielile de judecată părții câștigătoare?

În materie civilă și comercială

Conform dispozițiilor articolului 1017 și următoarele, costurile care alcătuiesc cheltuielile de judecată (cheltuielile pentru executorul judecătoresc, experți, taxele de tribunal,…)  sunt plătite, în principiu, de către partea care nu are câștig de cauză, după pronunțarea hotărârii.

Contribuția forfetară la cheltuielile și onorariul avocatului părții care a obținut câștig de cauză face parte din cheltuielile pe care trebuie să le plătească partea care a pierdut procesul. Această contribuție este numită „indemnizație de procedură” și reprezintă o sumă forfetară calculată în funcție de sumele implicate în cauză. Aceasta nu acoperă neapărat totalitatea cheltuielilor pentru onorariu. Decretul regal din 26 octombrie 2007 stabilește cuantumul „indemnizației de procedură”. Cuantumul variază între o valoare minimă și o valoare maximă, judecătorul fiind cel care stabilește suma finală în cadrul acestor limite.

Este posibil ca, în anumite cazuri, instanța judecătorească să nu condamne partea care nu are câștig de cauză la plata cheltuielilor de judecată, ci să ia o altă hotărâre în acest sens (împărțirea cheltuielilor, …).

În materie penală

În cazul în care acuzatul și persoanele cu răspundere civilă sunt condamnate, costurile procedurii intră, în principiu, în responsabilitatea acestora, odată cu indemnizația de procedură (contribuția forfetară la cheltuielile și onorariul avocatului părții care a obținut câștig de cauză – a se vedea mai sus, în materie civilă și comercială). În schimb, dacă acuzatul și persoanele cu răspundere civilă nu sunt condamnate și partea civilă este cea care nu are câștig de cauză, aceasta poate sau trebuie să fie obligată la plata, integrală sau parțială, a cheltuielilor judiciare, atât cele datorate statului și acuzatului, cât și indemnizația de procedură. În anumite cazuri, cheltuielile judiciare sunt suportate de către stat. Aceste aspecte sunt reglementate de Codul de cercetare penală.

Onorariile experților

În materie civilă și comercială

Onorariile experților nu sunt reglementate, aceștia stabilindu-și liber cuantumul onorariului. Judecătorul are un control limitat asupra acestor onorarii (poate interveni în cazul în care părțile și expertul nu ajung la un acord), însă nu există prevederi legale care să stabilească cuantumul onorariilor experților. Acest aspect este prevăzut la articolul 987 și următoarele din Codul judiciar, precum și în Decretul regal din 24 mai 1933.

Decretul regal din 14 noiembrie 2003 stabilește totuși tarifele pentru onorariile și taxele experților desemnați de către instanțele de dreptul muncii în cadrul expertizelor medicale privind:

 • litigiile privind alocația pentru persoanele cu handicap,
 • serviciile familiale pentru salariați și pentru lucrătorii independenți,
 • asigurarea de șomaj și
 • regimul asigurărilor obligatorii de sănătate și compensații.

În materie penală

Onorariile experților în procedurile penale sunt reglementate prin Decretul regal din 28 decembrie 1950 și printr-o Circulară ministerială din 22 ianuarie 2009. Tarifele pentru anul 2009 au fost publicate în Monitorul Oficial al Belgiei din 12 ianuarie 2009.

Textele legilor pot fi consultate pe site-ul Linkul se deschide într-o fereastră nouăComisiei pentru modernizarea ordinii juridice (rubrica „Informații juridice” – „Profesioniști” – „Tarife” – „Cheltuieli judiciare”) sau pe site-ul Linkul se deschide într-o fereastră nouăPortalului Puterii Judecătorești din Belgia (rubrica „Legislație”).

Onorariul traducătorilor și interpreților

În cursul procedurilor, un justițiabil poate avea nevoie de serviciile unui traducător sau ale unui interpret. Acest lucru se întâmplă atunci când se prezintă documente redactate în altă limbă decât cea utilizată în cadrul procedurii sau atunci când un martor vorbește o altă limbă. Este posibil de asemenea ca una dintre părți să vorbească o altă limbă decât cea utilizată în cadrul procedurii și să nu înțeleagă limba vorbită în instanță sau ca judecătorul să nu înțeleagă limba vorbită de partea respectivă. Normele aplicabile în aceste situații se regăsesc în Legea din 15 iunie 1935 privind folosirea limbilor în materie judiciară.

În materie penală

Onorariile traducătorilor și interpreților în cadrul procedurilor penale sunt reglementate prin Decretul regal din 28 decembrie 1959 și prin Circulara ministerială din 22 ianuarie 2009. Tarifele pentru anul 2009 au fost publicate în Monitorul Oficial al Belgiei din 12 ianuarie 2009.

Textele legilor pot fi consultate pe site-ul Linkul se deschide într-o fereastră nouăComisiei pentru modernizarea ordinii juridice (rubrica „Informații juridice” – „Profesioniști” – „Tarife” – „Cheltuieli judiciare”) sau pe site-ul Linkul se deschide într-o fereastră nouăPortalului Puterii Judecătorești din Belgia (rubrica „Legislație”).

Linkuri relevante

Linkul se deschide într-o fereastră nouăServiciul Public Federal de Justiție

Linkul se deschide într-o fereastră nouăComisia pentru modernizarea ordinii juridice

Fişiere relevante

Raportul Belgiei privind studiul asupra transparenței costurilorPDF(829 Kb)en

Ultima actualizare: 20/09/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, statele membre responsabile cu gestionarea paginilor cu informații naționale actualizează în prezent conținutul de pe acest site. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.

Studiu de caz 1– dreptul familiei – divorţul - Belgia

Cu ocazia prezentului studiu de caz în materie de dreptul familiei - divorț, statele membre au fost rugate să îndrume reclamantul în privința cheltuielilor de judecată în următoarele cazuri:

Cazul A – Situație la nivel național: două persoane se căsătoresc. Ulterior se despart și convin să divorțeze.

Cazul B – Situație la nivel transnațional: două persoane care dețin cetățenia aceluiași stat membru (statul membru A) se căsătoresc. Căsătoria se încheie în statul membru A. După nuntă cei doi se mută în alt stat membru (statul membru B) pentru a locui și a munci, stabilindu-și domiciliul în acest stat membru. La scurt timp cei doi se despart, soția se întoarce în statul membru A și soțul rămâne în statul membru B. Cei doi convin să divorțeze. La întoarcerea în statul membru A, soția introduce imediat o acțiune de desfacere a căsătoriei la instanța din statul membru B.


Observații preliminare importante: Cheltuielile și onorariile avocaților nu sunt reglementate în Belgia (acestea depind de dificultatea și importanța cauzei, de numele și reputația avocatului, de urgența cauzei, de rezultatul acțiunii etc.). Totuși, în Belgia, avocații trebuie să respecte anumite norme deontologice și sunt obligați din punct de vedere legal să estimeze rațional și moderat costurile și cheltuielile (a se vedea mai sus). 

Estimarea costurilor și a cheltuielilor este indicată cu titlu pur informativ.


Costuri în Belgia

Cheltuielile de judecată, cheltuielile privind introducerea căilor de atac și mijloacele alternative de soluționare a litigiilor (MASL)


Studiu de caz

Proces

Căi de atac

Mijloace alternative de soluționare a litigiilor (MASL)

Cheltuieli de judecată inițiale

Taxe de transcriere

Alte taxe

Cheltuieli de judecată inițiale

Taxe de transcriere

Alte taxe

Această opțiune este disponibilă în acest tip de cauză?

Costuri

Cazul A

82 EUR

între 7,57 EUR și 34,48 EUR pe pagină

186 EUR

între 7,57 EUR și 34,48 EUR pe pagină

nu

Cazul B

82 EUR

între 7,57 EUR și 34,48 EUR pe pagină

186 EUR

între 7,57 EUR și 34,48 EUR pe pagină

nuOnorariile avocatului, executorului judecătoresc și expertului


Studiu de caz

Avocat

Executor judecătoresc

Expert

Este reprezentarea obligatorie?

Costuri medii

Este reprezentarea obligatorie?

Cheltuieli prealabile judecății

Costuri ulterioare judecății

Este folosirea acestuia obligatorie?

Costuri

Cazul A

nu

cca 2 500 EUR

nu

cca 250 EUR

cca 250 EUR

nu

Cazul B

nu

cca 3 500 EUR

nu

cca 350 EUR

cca 350 EUR

nuCosturi pentru remunerarea martorilor, gaj sau garanție și alte taxe relevante


Studiu de caz

Remunerarea martorilor

Gaj sau garanție

Alte taxe relevante

Sunt martorii remunerați?

Cost

Există acesta/aceasta și când/cum este folosit(ă)?

Cost

Descriere

Cost

Cazul A

da

între 15,65 EUR și 48,24 EUR

În general, în procedurile civile, obligația de a constitui o garanție la introducerea unei acțiuni poate interveni în cazul prevăzut la articolul 851 din Codul judiciar. Este vorba de ipoteza exceptării reclamantului de altă naționalitate de la obligația constituirii garanției. Un pârât de naționalitate belgiană poate solicita ca reclamantul sau intervenientul de altă naționalitate să depună o garanție. Articolul 852 precizează modalitatea în care poate fi constituită garanția (o sumă de bani, o garanție bancară…). A se vedea fișa privind transparența costurilor.

Cazul B

da

între 15,65 EUR și 48,24 EUR

În general, în procedurile civile, obligația de a constitui o garanție la introducerea unei acțiuni poate interveni în cazul prevăzut la articolul 851 din Codul judiciar. Este vorba de ipoteza exceptării reclamantului de altă naționalitate de la obligația constituirii garanției. Un pârât de naționalitate belgiană poate solicita ca reclamantul sau intervenientul de altă naționalitate să depună o garanție. Articolul 852 precizează modalitatea în care poate fi constituită garanția (o sumă de bani, o garanție bancară…). A se vedea fișa privind transparența costurilor.Costuri aferente asistenței juridice și altor rambursări

Consultați secțiunea „Asistență juridică” din cadrul paginii privind costul procedurilor.

Costurile activităților de traducere și interpretare


Studiu de caz

Traducere

Interpretare

Există alte costuri specifice litigiilor transfrontaliere?

Când și în ce condiții este necesară?

Care sunt costurile aproximative?

Când și în ce condiții este necesară?

Care sunt costurile aproximative?

Descriere

Care sunt costurile aproximative?

Cazul A

În cazul în care documentele sunt necesare în cadrul procedurii.

între 7,57 EUR și 34,48 EUR pe pagină

În cazul în care pârâtul nu înțelege limba în care se desfășoară procedura.

între 31,61 EUR și 54,62 EUR pe oră

Cazul B

În cazul în care documentele sunt necesare în cadrul procedurii.

între 7,57 EUR și 34,48 EUR pe pagină

În cazul în care pârâtul nu înțelege limba în care se desfășoară procedura.

între 31,61 EUR și 54,62 EUR pe oră

Costurile pentru exequatur

cca 100 EUR


Ultima actualizare: 20/09/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, statele membre responsabile cu gestionarea paginilor cu informații naționale actualizează în prezent conținutul de pe acest site. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.

Studiu de caz 2 – dreptul familiei – încredinţarea minorilor - Belgia

Cu ocazia prezentului studiu de caz în materie de dreptul familiei - încredințare a minorilor, statele membre au fost rugate să îndrume reclamantul în privința cheltuielilor de judecată în următoarele cazuri:

Cazul A – Situație la nivel național: două persoane au trăit împreună un anumit număr de ani fără a se căsători. În momentul când se despart au împreună un copil de trei ani. Printr-o hotărâre judecătorească copilul este încredințat mamei, iar tatăl are dreptul de vizitare. Mama copilului introduce o acțiune prin care cere limitarea dreptului de vizitare al tatălui.

Cazul B – Situație la nivel transnațional; sunteți avocat în statul membru A: două persoane au trăit împreună un anumit număr de ani într-un stat membru (statul membru B) fără a se căsători. Au împreună un copil dar se despart imediat după nașterea acestuia. Printr-o hotărâre judecătorească din statul membru B, copilul este încredințat mamei, iar tatăl are dreptul de vizitare. Mama împreună cu copilul se mută pentru a locui în alt stat membru (statul membru A), având autorizația să facă acest lucru conform hotărârii judecătorești. Tatăl rămâne în statul membru B. Câțiva ani mai târziu, mama introduce o acțiune în statul membru A pentru a modifica dreptul de vizitare al tatălui.

Observații preliminare importante: Cheltuielile și onorariile avocaților nu sunt reglementate în Belgia (acestea depind de dificultatea și importanța cauzei, de numele și reputația avocatului, de urgența cauzei, de rezultatul acțiunii…). Totuși, în Belgia, avocații trebuie să respecte anumite norme deontologice și sunt obligați din punct de vedere legal să estimeze rațional și moderat costurile și cheltuielile (a se vedea mai sus). 

Estimarea costurilor și a cheltuielilor este indicată cu titlu pur informativ.


Costuri în Belgia

Cheltuielile de judecată, cheltuielile privind introducerea căilor de atac și mijloacele alternative de soluționare a litigiilor (MASL)


Studiu de caz

Proces

Căi de atac

mijloace alternative de soluționare a litigiilor (MASL)

Cheltuieli de judecată inițiale

Taxe de transcriere

Alte taxe

Cheltuieli de judecată inițiale

Taxe de transcriere

Alte taxe

Această opțiune este disponibilă în acest tip de cauză?

Costuri

Cazul A

52 EUR

între 7,57 EUR și 34,48 EUR pe pagină

186 EUR

între 7,57 EUR și 34,48 EUR pe pagină

nu

Cazul B

52 EUR

între 7,57 EUR și 34,48 EUR pe pagină

186 EUR

între 7,57 EUR și 34,48 EUR pe pagină

nuOnorariile avocatului, executorului judecătoresc și expertului


Studiu de caz

Avocat

Executor judecătoresc

Expert

Este reprezentarea obligatorie?

Costuri medii

Este reprezentarea obligatorie?

Cheltuieli prealabile judecății

Costuri ulterioare judecății

Este folosirea acestuia obligatorie?

Costuri

Cazul A

nu

cca 1 500 EUR

nu

52 EUR

cca 100 EUR

nu

Cazul B

nu

cca 1 000 EUR

nu

52 EUR

cca 100 EUR

nuCosturi pentru remunerarea martorilor, gaj sau garanție și alte taxe relevante


Studiu de caz

Remunerarea martorilor

Gaj sau garanție

Sunt martorii remunerați?

Cost

Există acesta/aceasta și când/cum este folosit(ă)?

Cazul A

da

între 15,65 EUR și 48,24 EUR

În general, în procedurile civile, obligația de a constitui o garanție la introducerea unei acțiuni poate interveni în cazul prevăzut la articolul 851 din Codul judiciar. Este vorba de ipoteza exceptării reclamantului de altă naționalitate de la obligația constituirii garanției. Un pârât de naționalitate belgiană poate solicita ca reclamantul sau intervenientul de altă naționalitate să depună o garanție. Articolul 852 precizează modalitatea în care poate fi constituită garanția (o sumă de bani, o garanție bancară…).
A se vedea fișa privind transparența costurilor.

Cazul B

da

între 15,65 EUR și 48,24 EUR

În general, în procedurile civile, obligația de a constitui o garanție la introducerea unei acțiuni poate interveni în cazul prevăzut la articolul 851 din Codul judiciar. Este vorba de ipoteza exceptării reclamantului de altă naționalitate de la obligația constituirii garanției. Un pârât de naționalitate belgiană poate solicita ca reclamantul sau intervenientul de altă naționalitate să depună o garanție. Articolul 852 precizează modalitatea în care poate fi constituită garanția (o sumă de bani, o garanție bancară…).

A se vedea fișa privind transparența costurilorCosturi aferente asistenței juridice și altor rambursări

Consultați secțiunea „Asistență juridică” din cadrul paginii privind costul procedurilor.

Costurile activităților de traducere și interpretare


Studiu de caz

Traducere

Interpretare

Există alte costuri specifice litigiilor transfrontaliere?

Când și în ce condiții este necesară?

Care sunt costurile aproximative?

Când și în ce condiții este necesară?

Care sunt costurile aproximative?

Descriere

Care sunt costurile aproximative?

Cazul A

În cazul în care documentele sunt necesare în cadrul procedurii.

între 7,57 EUR și 34,48 EUR pe pagină

În cazul în care pârâtul nu înțelege limba în care se desfășoară procedura.

între 31,61 EUR și 54,62 EUR pe oră

Cazul B

În cazul în care documentele sunt necesare în cadrul procedurii.

între 7,57 EUR și 34,48 EUR pe pagină

În cazul în care pârâtul nu înțelege limba în care se desfășoară procedura.

între 31,61 EUR și 54,62 EUR pe oră

Costurile pentru exequatur

cca 100 EUR


Ultima actualizare: 20/09/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, statele membre responsabile cu gestionarea paginilor cu informații naționale actualizează în prezent conținutul de pe acest site. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.

Studiu de caz 3 – dreptul familiei – pensia de întreţinere - Belgia

Cu ocazia prezentului studiu de caz în materie de dreptul familiei – pensie de întreținere, statele membre au fost rugate să îndrume reclamantul în privința cheltuielilor de judecată în următoarele cazuri:

Cazul A – Situație la nivel național: două persoane au trăit împreună un anumit număr de ani fără a se căsători.  În momentul când se despart au împreună un copil de trei ani. Printr-o hotărâre judecătorească copilul este încredințat mamei. Singurul motiv important de dezacord este nivelul pensiei de întreținere datorat mamei de către tatăl copilului pentru creșterea și educarea acestuia. Mama copilului introduce o acțiune cu acest obiect.

Cazul B – Situație la nivel transnațional; sunteți avocat în statul membru A: două persoane au trăit împreună un anumit număr de ani într-un stat membru (statul membru B) fără a se căsători. Au împreună un copil de trei ani. Decid să se despartă. Printr-o hotărâre judecătorească din statul membru B copilul este încredințat mamei. Cu acordul tatălui, mama și copilul se mută în alt stat membru (statul membru A), stabilindu-și aici domiciliul.

Rămâne un motiv important de dezacord,  și anume nivelul pensiei de întreținere datorat mamei de către tatăl copilului pentru creșterea și educarea acestuia. Mama copilului introduce o acțiune cu acest obiect în statul membru A.

Observații preliminare importante: Cheltuielile și onorariile avocaților nu sunt reglementate în Belgia (acestea depind de dificultatea și importanța cauzei, de numele și reputația avocatului, de urgența cauzei, de rezultatul acțiunii etc.). Totuși, în Belgia, avocații trebuie să respecte anumite norme deontologice și sunt obligați din punct de vedere legal să estimeze rațional și moderat costurile și cheltuielile (a se vedea mai sus). 

Estimarea costurilor și a cheltuielilor este indicată cu titlu pur informativ.

Costuri în Belgia

Cheltuielile de judecată, cheltuielile privind introducerea căilor de atac și mijloacele alternative de soluționare a litigiilor (MASL)


Studiu de caz

Proces

Căi de atac

Mijloace alternative de soluționare a litigiilor (MASL)

Cheltuieli de judecată inițiale

Taxe de transcriere

Alte taxe

Cheltuieli de judecată inițiale

Taxe de transcriere

Alte taxe

Această opțiune este disponibilă în acest tip de cauză?

Costuri

Cazul A

27 EUR

între 7,57 EUR și 34,48 EUR pe pagină

82 EUR

între 7,57 EUR și 34,48 EUR pe pagină

nu

Cazul B

27 EUR

între 7,57 EUR și 34,48 EUR pe pagină

82 EUR

Între 7,57 EUR și 34,48 EUR pe pagină

nuOnorariile avocatului, executorului judecătoresc și expertului


Studiu de caz

Avocat

Executor judecătoresc

Expert

Este reprezentarea obligatorie?

Costuri medii

Este reprezentarea obligatorie?

Cheltuieli prealabile judecății

Costuri ulterioare judecății

Este folosirea acestuia obligatorie?

Costuri

Cazul A

nu

cca 1 000 EUR

nu

cca 27 EUR

cca 60 EUR

nu

Cazul B

nu

cca 1 000 EUR

nu

cca 27 EUR

cca 60 EUR

nuCosturi pentru remunerarea martorilor, gaj sau garanție și alte taxe relevante


Studiu de caz

Remunerarea martorilor

Gaj sau garanție

Sunt martorii remunerați?

Cost

Există acesta/aceasta și când/cum este folosit(ă)?

Cazul A

da

între 15,65 EUR și 48,24 EUR

În general, în procedurile civile, obligația de a constitui o garanție la introducerea unei acțiuni poate interveni în cazul prevăzut la articolul 851 din Codul judiciar. Este vorba de ipoteza exceptării reclamantului de altă naționalitate de la obligația constituirii garanției. Un pârât de naționalitate belgiană poate solicita ca reclamantul sau intervenientul de altă naționalitate să depună o garanție. Articolul 852 precizează modalitatea în care poate fi constituită garanția (o sumă de bani, o garanție bancară…). A se vedea fișa privind transparența costurilor.

Cazul B

da

între 15,65 EUR și 48,24 EUR

În general, în procedurile civile, obligația de a constitui o garanție la introducerea unei acțiuni poate interveni în cazul prevăzut la articolul 851 din Codul judiciar. Este vorba de ipoteza exceptării reclamantului de altă naționalitate de la obligația constituirii garanției. Un pârât de naționalitate belgiană poate solicita ca reclamantul sau intervenientul de altă naționalitate să depună o garanție. Articolul 852 precizează modalitatea în care poate fi constituită garanția (o sumă de bani, o garanție bancară…). A se vedea fișa privind transparența costurilor.Costuri aferente asistenței juridice și altor rambursări

Consultați secțiunea „Asistență juridică” din cadrul paginii privind costul procedurilor.

Costurile activităților de traducere și interpretare


Studiu de caz

Traducere

Interpretare

Există alte costuri specifice litigiilor transfrontaliere?

Când și în ce condiții este necesară?

Care sunt costurile aproximative?

Când și în ce condiții este necesară?

Care sunt costurile aproximative?

Descriere

Care sunt costurile aproximative?

Cazul A

În cazul în care documentele sunt necesare în cadrul procedurii.

între 7,57 EUR și 34,48 EUR pe pagină

În cazul în care pârâtul nu înțelege limba în care se desfășoară procedura.

între 31,61 EUR și 54,62 EUR pe oră

Cazul B

În cazul în care documentele sunt necesare în cadrul procedurii.

între 7,57 EUR și 34,48 EUR pe pagină

În cazul în care pârâtul nu înțelege limba în care se desfășoară procedura.

între 31,61 EUR și 54,62 EUR pe oră

Costurile pentru exequatur

cca 100 EUR


Ultima actualizare: 20/09/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, statele membre responsabile cu gestionarea paginilor cu informații naționale actualizează în prezent conținutul de pe acest site. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.

Studiu de caz 4 – drept comercial – contracte - Belgia

Cu ocazia prezentului studiu de caz în materie de drept comercial - contracte, statele membre au fost rugate să îndrume reclamantul în privința cheltuielilor de judecată în următoarele cazuri:

Cazul A – Situație la nivel național: o societate a livrat bunuri în valoare de 20 000 de euro. Prețul nu a fost plătit, deoarece cumpărătorul consideră că bunurile nu corespund cu ceea ce s-a convenit.

Vânzătorul decide să introducă o acțiune în instanță pentru a obține plata integrală.

Cazul B – Situație la nivel transnațional: o societate cu sediul principal în statul membru B livrează bunuri în valoare de 20 000 de euro unui cumpărător din statul membru A. Contractul este redactat în limba statului membru B, sub regimul legislației acestuia. Prețul nu a fost plătit, deoarece cumpărătorul din statul membru A consideră că bunurile nu corespund cu ceea ce s-a convenit. Vânzătorul decide să introducă o acțiune în instanță în statul membru A pentru a obține plata integrală, conform contractului încheiat cu vânzătorul.

Observații preliminare importante: Cheltuielile și onorariile avocaților nu sunt reglementate în Belgia (acestea depind de dificultatea și importanța cauzei, de numele și reputația avocatului, de urgența cauzei, de rezultatul acțiunii etc.). Totuși, în Belgia, avocații trebuie să respecte anumite norme deontologice și sunt obligați din punct de vedere legal să estimeze rațional și moderat costurile și cheltuielile (a se vedea mai sus). 

Estimarea costurilor și a cheltuielilor este indicată cu titlu pur informativ.


Costuri în Belgia

Cheltuielile de judecată, cheltuielile privind introducerea căilor de atac și mijloacele alternative de soluționare a litigiilor (MASL)


Studiu de caz

Proces

Căi de atac

Căi alternative de soluționare a litigiilor (MASL)

Cheltuieli de judecată inițiale

Taxe de transcriere

Cheltuieli de judecată inițiale

Taxe de transcriere

Această opțiune este disponibilă în acest tip de cauză?

Costuri

Cazul A

82 EUR

între 7,57 EUR și 34,48 EUR pe pagină

186 EUR

între 7,57 EUR și 34,48 EUR pe pagină

Da

Consultați secțiunea „Costurile medierii” din cadrul paginii privind medierea în Belgia 

Cazul B

52 EUR (European Payment Order- somația de plată europeană)

între 7,57 EUR și 34,48 EUR pe pagină

186 EUR

între 7,57 EUR și 34,48 EUR pe pagină

Da

Consultați secțiunea „Costurile medierii” din cadrul paginii privind medierea în Belgia Onorariile avocatului, executorului judecătoresc și experților


Studiu de caz

Avocat

Executor judecătoresc

Expert

Este reprezentarea obligatorie?

Costuri medii

Este reprezentarea obligatorie?

Cheltuieli prealabile judecății

Costuri ulterioare judecății

Este folosirea acestuia obligatorie?

Cazul A

nu

cca 2 000 EUR

nu

cca 250 EUR

cca 250 EUR

nu

Cazul B

nu

cca 2 000 EUR

nu

cca 52 EUR

cca 100 EUR

nuCosturi pentru remunerarea martorilor, gaj sau garanție și alte taxe relevante


Studiu de caz

Remunerarea martorilor

Gaj sau garanție

Sunt martorii remunerați?

Cost

Există acesta/aceasta și când/cum este folosit(ă)?

Cazul A

da

între 15,65 EUR și 48,24 EUR

În general, în procedurile civile, obligația de a constitui o garanție la introducerea unei acțiuni poate interveni în cazul prevăzut la articolul 851 din Codul judiciar. Este vorba de ipoteza exceptării reclamantului de altă naționalitate de la obligația constituirii garanției. Un pârât de naționalitate belgiană poate solicita ca reclamantul sau intervenientul de altă naționalitate să depună o garanție. Articolul 852 precizează modalitatea în care poate fi constituită garanția (o sumă de bani, o garanție bancară…). A se vedea fișa privind transparența costurilor.

Cazul B

da

între 15,65 EUR și 48,24 EUR

În general, în procedurile civile, obligația de a constitui o garanție la introducerea unei acțiuni poate interveni în cazul prevăzut la articolul 851 din Codul judiciar. Este vorba de ipoteza exceptării reclamantului de altă naționalitate de la obligația constituirii garanției. Un pârât de naționalitate belgiană poate solicita ca reclamantul sau intervenientul de altă naționalitate să depună o garanție. Articolul 852 precizează modalitatea în care poate fi constituită garanția (o sumă de bani, o garanție bancară…). A se vedea fișa privind transparența costurilor.Costuri aferente asistenței juridice și altor rambursări

Consultați secțiunea „Asistență juridică” din cadrul paginii privind costul procedurilor.


Costurile activităților de traducere și interpretare


Studiu de caz

Traducere

Interpretare

Există alte costuri specifice litigiilor transfrontaliere?

Când și în ce condiții este necesară?

Care sunt costurile aproximative?

Când și în ce condiții este necesară?

Care sunt costurile aproximative?

Descriere

Care sunt costurile aproximative?

Cazul A

În cazul în care documentele sunt necesare în cadrul procedurii.

între 7,57 EUR și 34,48 EUR pe pagină

În cazul în care pârâtul nu înțelege limba în care se desfășoară procedura.

între 31,61 EUR și 54,62 EUR pe oră

Cazul B

În cazul în care documentele sunt necesare în cadrul procedurii.

între 7,57 EUR și 34,48 EUR pe pagină

În cazul în care pârâtul nu înțelege limba în care se desfășoară procedura.

între 31,61 EUR și 54,62 EUR pe oră

Costurile pentru exequatur

cca 100 EUR


Ultima actualizare: 20/09/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, statele membre responsabile cu gestionarea paginilor cu informații naționale actualizează în prezent conținutul de pe acest site. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.

Studiu de caz 5 – drept comercial – răspundere - Belgia

Cu ocazia prezentului studiu de caz în materie de drept comercial - răspundere, statele membre au fost rugate să îndrume reclamantul în privința cheltuielilor de judecată în următoarele cazuri:

Cazul A – Situație la nivel național: un producător de sisteme de încălzire livrează un sistem de încălzire unui instalator. Acesta îl vinde la rândul său (și îl instalează) unui client pentru locuința acestuia, Casa ia foc la scurt timp după aceea. Toate persoanele implicate (producătorul de sisteme de încălzire, instalatorul și clientul final) sunt asigurate. Originea incendiului este contestată. Nimeni nu vrea sa despăgubească clientul.

Acesta decide să introducă o acțiune în instanță împotriva producătorului de sisteme de încălzire, a instalatorului și a societăților de asigurare pentru a obține o despăgubire completă.

Cazul B – Situație la nivel transnațional: un producător de sisteme de încălzire din statul membru B livrează un sistem de încălzire unui instalator din statul membru C. Acesta îl vinde la rândul său (și îl instalează) unui client din statul membru A pentru locuința acestuia. Casa ia foc la scurt timp după aceea. Toate persoanele implicate (producătorul de sisteme de încălzire, instalatorul și clientul final) sunt asigurate de către o societate de asigurări din propriul stat membru. Originea incendiului este contestată. Nimeni nu vrea sa despăgubească clientul.

Acesta decide să introducă o acțiune în instanță în statul membru A împotriva producătorului de sisteme de încălzire, a instalatorului și a societății de asigurare din statul membru A pentru a obține o despăgubire completă.


Observații preliminare importante: Cheltuielile și onorariile avocaților nu sunt reglementate în Belgia (acestea depind de dificultatea și importanța cauzei, de numele și reputația avocatului, de urgența cauzei, de rezultatul acțiunii etc.). Totuși, în Belgia, avocații trebuie să respecte anumite norme deontologice și sunt obligați din punct de vedere legal să estimeze rațional și moderat costurile și cheltuielile (a se vedea mai sus). 

Estimarea costurilor și a cheltuielilor este indicată cu titlu pur informativ.


Costuri în Belgia

Cheltuielile de judecată, cheltuielile privind introducerea căilor de atac și mijloacele alternative de soluționare a litigiilor (MASL)


Studiu de caz

Proces

Căi de atac

Mijloace alternative de soluționare a litigiilor (MASL)

Cheltuieli de judecată inițiale

Taxe de transcriere

Cheltuieli de judecată inițiale

Taxe de transcriere

Această opțiune este disponibilă în acest tip de cauză?

Costuri

Cazul A

82 EUR

între 7,57 EUR și 34,48 EUR pe pagină

186 EUR

între 7,57 EUR și 34,48 EUR pe pagină

Da

Consultați secțiunea „Costurile medierii” din cadrul paginii privind medierea în Belgia 

Cazul B

82 EUR

între 7,57 EUR și 34,48 EUR pe pagină

186 EUR

între 7,57 EUR și 34,48 EUR pe pagină

da

Consultați secțiunea „Costurile medierii” din cadrul paginii privind medierea în Belgia Onorariile avocatului, executorului judecătoresc și expertului


Studiu de caz

Avocat

Executor judecătoresc

Expert

Este reprezentarea obligatorie?

Costuri medii

Este reprezentarea obligatorie?

Cheltuieli prealabile judecății

Costuri ulterioare judecății

Este folosirea acestuia obligatorie?

Cazul A

nu

cca 3 000 EUR

nu

cca 500 EUR

cca 250 EUR

nu

Cazul B

nu

cca 3 000 EUR

nu

cca 500 EUR

cca 250 EUR

nuCosturi pentru remunerarea martorilor, gaj sau garanție și alte taxe relevante


Studiu de caz

Remunerarea martorilor

Gaj sau garanție

Sunt martorii remunerați?

Cost

Există acesta/aceasta și când/cum este folosit(ă)?

Cazul A

da

între 15,65 EUR și 48,24 EUR

În general, în procedurile civile, obligația de a constitui o garanție la introducerea unei acțiuni poate interveni în cazul prevăzut la articolul 851 din Codul judiciar. Este vorba de ipoteza exceptării reclamantului de altă naționalitate de la obligația constituirii garanției. Un pârât de naționalitate belgiană poate solicita ca reclamantul sau intervenientul de altă naționalitate să depună o garanție. Articolul 852 precizează modalitatea în care poate fi constituită garanția (o sumă de bani, o garanție bancară…). A se vedea fișa privind transparența costurilor.

Cazul B

da

între 15,65 EUR și 48,24 EUR

În general, în procedurile civile, obligația de a constitui o garanție la introducerea unei acțiuni poate interveni în cazul prevăzut la articolul 851 din Codul judiciar. Este vorba de ipoteza exceptării reclamantului de altă naționalitate de la obligația constituirii garanției. Un pârât de naționalitate belgiană poate solicita ca reclamantul sau intervenientul de altă naționalitate să depună o garanție. Articolul 852 precizează modalitatea în care poate fi constituită garanția (o sumă de bani, o garanție bancară…). A se vedea fișa privind transparența costurilor.Costuri aferente asistenței juridice și altor rambursări

Consultați secțiunea „Asistență juridică” din cadrul paginii privind costul procedurilor.


Costurile activităților de traducere și interpretare


Studiu de caz

Traducere

Interpretare

Există alte costuri specifice litigiilor transfrontaliere?

Când și în ce condiții este necesară?

Care sunt costurile aproximative?

Când și în ce condiții este necesară?

Care sunt costurile aproximative?

Descriere

Care sunt costurile aproximative?

Cazul A

În cazul în care documentele sunt necesare în cadrul procedurii.

între 7,57 EUR și 34,48 EUR pe pagină

În cazul în care pârâtul nu înțelege limba în care se desfășoară procedura.

între 31,61 EUR și 54,62 EUR pe oră

Cazul B

În cazul în care documentele sunt necesare în cadrul procedurii.

între 7,57 EUR și 34,48 EUR pe pagină

În cazul în care pârâtul nu înțelege limba în care se desfășoară procedura.

între 31,61 EUR și 54,62 EUR pe oră

Costurile pentru exequatur

cca 100 EUR


Ultima actualizare: 20/09/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, statele membre responsabile cu gestionarea paginilor cu informații naționale actualizează în prezent conținutul de pe acest site. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini bulgară a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.

Cheltuieli de judecată - Bulgaria

Această pagină prezintă informaţii privind costurile judiciare în Bulgaria.

Cadrul legislativ care reglementează onorariile profesiilor juridice

Avocaţi

Conform Legii baroului bulgar (modificată ultima dată prin SG 69/5.8.2008):

Articolul 36 prevede următoarele:

 1. Avocaţii au dreptul să fie remuneraţi pentru munca lor.
 2. Suma remuneraţiei se stabileşte printr-un contract între avocat şi client. Suma contractului trebuie să fie echitabilă şi justificată şi nu poate fi mai mică decât cea prevăzută pentru activitatea desfăşurată (Ordonanţa Consiliului Suprem al Baroului).
 3. În absenţa unui contract, la cererea avocatului sau a clientului, Baroul trebuie să stabilească remuneraţia (Ordonanţa Consiliului Suprem al Baroului).
 4. Remuneraţia poate fi fixată în termeni absoluţi şi/sau ca procent din suma care, în funcţie de rezultatul acţiunii, poate fi atribuită de instanţă. Aceasta exclude remuneraţia în cauze penale şi civile în care nu există interese materiale.

Articolul 38 prevede următoarele:

 1. Avocaţii pot oferi asistenţă juridică şi cooperare:
 • persoanelor fizice care au dreptul la pensie alimentară
 • persoanelor cu dificultăţi financiare
 • părinţilor, prietenilor sau altor avocaţi
 1. În astfel de cazuri, în care partea adversă este obligată la plata cheltuielilor, avocatul are dreptul să fie compensat. Instanţa trebuie să stabilească această remuneraţie la o valoare care să nu fie mai mică decât cea avută în vedere [în Ordonanţă, articolul 36 alineatul (3)], obligând partea în culpă să plătească avocatul.

Remuneraţia (taxa) este reglementată prin ordonanţa Consiliului Suprem al Baroului nr. 1 din 2004. Taxele minime sunt:

 1. pentru consultanţă, informare, pregătirea documentele şi contracte:
 • taxe fixe - între aproximativ 10 şi 300 EUR
 • în funcţie de interesul material al cauzei, taxa fixă (între aproximativ 75 şi 350 EUR) + procent din interesul material (de la 0,1 la 1%)
 1. Taxele pentru procedurile civile şi administrative într-o singură instanţă:
 • taxe fixe (între aproximativ 50 şi 250 EUR)
 • în funcţie de interesul material al cauzei, taxa fixă (între aproximativ 50 şi 325 EUR) + procent din interesul material (de la 2 la 6%)
 1. Pentru procedurile de executare a hotărârilor judecătoreşti
 • jumătate din taxele prevăzute în secţiunea 2
 1. Taxele pentru sancţiuni penale şi administrative într-o singură instanţă sunt fixe:
 • pentru procedurile premergătoare, aproximativ 150 EUR
 • pentru procedurile judiciare - între aproximativ 150 şi 900 EUR, în funcţie de gravitatea infracţiunii
 • pentru sancţiuni administrative, 75 EUR
 1. Taxele pentru procedurile în baza unor legi speciale (protecţia copilului, codul familiei, violenţa domestică, extrădarea şi Mandatul european de arestare etc.):
 • numai taxe fixe, între aproximativ 75 şi 125 EUR

Executori judecătoreşti

Începând cu 2006, executorii judecătoreşti din Bulgaria sunt agenţi de executare privaţi şi funcţionari de stat. Tarifele legale se aplică ambelor categorii.

 1. Taxele pentru funcţionarii de stat sunt reglementate (în secţiunea II privind tarifele pentru taxele de stat colectate de instanţe conform Codului de procedură penală din 2008).
 2. Taxele pentru agenţii de executare privaţi sunt reglementate (articolul 78 din Legea privind agenţii de executare privaţi şi tarifele pentru taxele şi cheltuielile de executare, în Legea privind agenţii de executare privaţi ).

Taxele pentru ambele tarife sunt identice.

Agenţii de executare privaţi percep o taxă suplimentară de 50% din taxa standard pentru transmiterea documentelor în zile nelucrătoare şi sărbători legale, pentru transmiterea de citaţii prin poştă şi pentru efectuarea de copii ale reclamaţiei, notificărilor şi actelor.

Costuri fixe

Costurile fixe în proceduri civile

Costurile fixe pentru participanţii la litigii în proceduri civile

Taxele pentru procedurile civile sunt prevăzute (în secţiunea I privind tarifele pentru taxele de stat colectate de instanţe conform Codului de procedură penală din 2008) după cum urmează: Taxa pentru:

 • o cauză civilă este 4% din suma reclamată, dar nu mai puţin de 25 EUR
 • o acţiune pentru daune morale se ridică la 40 EUR, dar nu mai puţin de 15 EUR
 • divorţ (inclusiv divorţul prin acordul părţilor) este de 2% din partea totală pe trei ani a fiecărei părţi (conform acordului pentru divizarea proprietăţii matrimoniale şi pensia alimentară)
 • un mandat de execuţie este 2% din interesul material, dar nu mai puţin de 12,5 EUR
 • adopţie este 12,5 EUR
 • confiscarea unei proprietăţi reclamate este 20 EUR
 • colectarea de probe este 10 EUR
 • cazurile de insolvenţă este 25 EUR pentru un comerciant care deţine o singură proprietate şi 125 EUR pentru o societate comercială

Stadiul din cadrul procedurii civile în care costurile fixe trebuie plătite

Taxele se plătesc înaintea începerii procedurilor sau a realizării acţiunilor solicitate (articolul 76 din Codul de procedură penală).

Costurile fixe în proceduri penale

Costurile fixe pentru participanţii la litigii în proceduri penale

Costurile şi remuneraţiile în procedurile penale sunt acoperite conform Codului de procedură penală:

Articolul 187: Acoperirea costurilor

 1. Costurile aferente procedurilor penale trebuie acoperite din sumele specificate în bugetul instituţiei respective, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege.
 2. În cauzele penale care au la bază o reclamaţie din partea victimei, înaintată în instanţă, costurile trebuie înaintate în prealabil de reclamantul privat. În lipsa acestora, reclamantul privat beneficiază de un termen de şapte zile pentru a depune sumele respective.
 3. În cauzele care au la bază o reclamaţie din partea victimei, înaintată în instanţă, costurile aferente apărării pârâtului în instanţă trebuie acoperite de bugetul instanţei.

Costurile fixe ale procedurilor penale sunt prevăzute (în Tariful nr. 1 din legea privind taxele de stat colectate de instanţe, procuratură, serviciile de anchetă şi Ministerul Justiţiei, modificată ultima dată în 2005) după cum urmează:

 • pentru reclamaţii care dau naştere unor proceduri penale cu caracter privat - 6 EUR
 • pentru reclamaţii private în proceduri penale cu caracter privat - 2,5 EUR
 • pentru cereri de reabilitare dacă dosarul nu a fost închis - 3 EUR

Stadiul din cadrul procedurii penale în care costurile fixe trebuie plătite

Costurile descrise mai sus trebuie înaintate în prealabil de reclamantul privat (conform Codului de procedură penală). În lipsa acestora, reclamantul privat beneficiază de un termen de şapte zile pentru a depune sumele respective.

Costurile fixe în proceduri constituţionale

Costurile fixe pentru participanţii la litigii în proceduri constituţionale

Nu există proceduri constituţionale în sistemul juridic bulgar.

Informaţii prealabile care trebuie furnizate de reprezentanţii legali

Drepturile şi obligaţiile părţilor

Articolul 40 alineatul (3) din Legea baroului prevede că „avocaţii au obligaţia de a informa exact clienţii lor cu privire la drepturile şi obligaţiile acestora.” Nu există o obligaţie explicită de a furniza informaţii clienţilor cu privire la costurile anticipate pe durata procedurilor judiciare. Cu toate acestea, codul etic al avocaţilor prevede o astfel de obligaţie.

Surse ale costurilor

Unde sunt disponibile informaţii privind sursele costurilor în Bulgaria?

Persoanele fizice sau juridice interesate în înaintarea unei acţiuni în justiţie nu vor putea găsi informaţii publice privind costurile, întrucât nu există site-uri oficiale sau neoficiale sau alte organisme publice care oferă astfel de date sintetizate. Prin urmare, clienţii depind în principal de avocaţii lor pentru a fi informaţi privind costurile.

Cu toate acestea, de pe următoarele site-uri puteţi afla informaţii privind regulamentele juridice ce guvernează taxele şi costurile procedurilor legale şi vă puteţi face propriile calcule. Acestea sunt: {0>Linkul se deschide într-o fereastră nouănational legislation, the site of the Linkul se deschide într-o fereastră nouăSupreme Bar Council, the site of the Linkul se deschide într-o fereastră nouăSupreme Judicial Council and the site of the Linkul se deschide într-o fereastră nouăNational Service for Legal Aid, All these websites are currently available in the Bulgarian language only.<}0{>Linkul se deschide într-o fereastră nouălegislaţia naţională, site-ul Linkul se deschide într-o fereastră nouăConsiliului Suprem al Baroului, site-ul Linkul se deschide într-o fereastră nouăConsiliului Judiciar Suprem şi site-ul Linkul se deschide într-o fereastră nouăBiroului naţional pentru asistenţă juridică. Toate aceste site-uri sunt, în prezent, disponibile numai în bulgară.

În ce limbă se pot obţine informaţii privind costurile în Bulgaria?

Toate site-urile sus-menţionate sunt, în prezent, disponibile numai în bulgară.

Unde sunt disponibile informaţii privind medierea?

Informaţiile sunt disponibile pe site-ul Linkul se deschide într-o fereastră nouăMinisterului Justiţiei din Bulgaria.

Unde sunt disponibile informaţii privind costurile?

Unde sunt disponibile informaţii cu privire la durata medie a diverselor proceduri?

Pe site-ul Linkul se deschide într-o fereastră nouăConsiliului Judiciar Suprem se găsesc rapoarte anuale şi semestriale privind activităţile instanţelor la toate nivelurile. Nu există informaţii privind numărul cauzelor finalizate în ultimele 3 luni, 6 luni, în ultimul an, în ultimii doi sau mai mulţi ani. Departamentul de statistică al Consiliului Judiciar Suprem oferă analize şi informaţii privind durata medie a procedurilor în cauze civile, penale şi administrative.

Unde sunt disponibile informaţii cu privire la costurile totale medii aferente unei proceduri specifice?

Nu există informaţii publice oficiale.

Taxă pe valoare adăugată

Cum se oferă aceste informaţii? Care sunt ratele aplicabile?

TVA este inclusă în costuri (conform tarifelor şi normelor de mai sus).

Asistenţă juridică

Pragul de venit aplicabil în domeniul justiţiei civile

În conformitate cu Legea privind asistenţa juridică, condiţiile pentru cauzele civile şi penale sunt identice (a se vedea mai jos):

Articolul 22:

 • Asistenţa juridică [în baza punctelor (1) şi (2) din articolul 21] se acordă persoanelor care îndeplinesc criteriile de eligibilitate pentru alocaţiile lunare de asistenţă socială (conform procedurii prevăzute în regulamentele privind aplicarea legii asistenţei sociale) şi persoanelor din instituţiile specializate în care se asigură servicii sociale.
 • Asistenţa juridică [în baza punctelor (1) şi (2) din articolul 21] se acordă familiei gazdă, prietenilor sau rudelor care se îngrijesc de un copil (conform procedurilor din Linkul se deschide într-o fereastră nouăLegea privind protecţia copilului).
 • Decizia privind plasarea unui copil trebuie certificată de directorul Directoratului pentru asistenţa socială sau printr-o hotărâre judecătorească, după caz. Orice persoană care nu a solicitat alocaţia lunară de asistenţă socială la care are dreptul (conform procedurii prevăzute în regulamentele privind aplicarea legii asistenţei sociale) trebuie să înainteze Biroului naţional pentru asistenţă juridică (NLAO) un certificat eliberat de directorul Directoratului pentru asistenţa socială, prin care se recunoaşte că persoana în cauză satisface criteriile de eligibilitate pentru alocaţia lunară de asistenţă socială.

Există cerinţe suplimentare pentru cauzele civile şi administrative.

Articolul 23:

 1. În cauzele civile şi administrative, asistenţa juridică se acordă - pe baza dovezilor prezentate de autorităţile competente relevante - dacă instanţa stabileşte că partea nu poate plăti un avocat. Pentru a ajunge la o astfel de decizie, instanţa ţine cont de:
 • venitul persoanei sau al familiei
 • situaţia financiară, conform unei declaraţii
 • situaţia familială
 • starea de sănătate
 • existenţa unui loc de muncă
 • vârsta
 • alte circumstanţe stabilite.

Pragul de venit aplicabil pentru pârâţi în domeniul justiţiei penale

Pe lângă criteriile prevăzute pentru cauzele penale (articolul 22 din Legea privind asistenţa juridică, descris mai sus), se aplică următoarele criterii:

Articolul 23:

 1. Sistemul de asistenţă juridică [prevăzut la punctul (3) al articolului 21] acoperă cazurile în care apărarea sau reprezentarea de către un consilier juridic este obligatorie.
 2. Sistemul de asistenţă juridică trebuie, de asemenea, să acopere cazurile în care o persoană suspectată, acuzată, învinuită, un pârât sau o parte la o acţiune penală, civilă sau administrativă nu poate plăti un avocat şi doreşte să beneficieze de această asistenţă, iar interesele justiţiei prevăd acest lucru.
 3. În acţiuni penale, o astfel de evaluare este realizată de autoritatea relevantă pe baza situaţiei financiare a persoanei/pârâtului care nu poate plătii serviciile unui avocat.

Pragul de venit aplicabil pentru victime în domeniul justiţiei penale

Pragul aplicabil este identic cu cel al altor părţi în proceduri penale (a se vedea mai sus).

Alte condiţii în vederea acordării de asistenţă juridică victimelor

Nu există condiţii specifice prevăzute de lege care să se aplice victimelor unor infracţiuni. Se aplică normele generale pentru asistenţa juridică în cauze penale (articolele 22 şi 23 din Legea privind asistenţa juridică).

Alte condiţii în vederea acordării de asistenţă juridică pârâţilor

Nu există condiţii specifice prevăzute de lege care să se aplice pârâţilor. Se aplică normele generale pentru asistenţa juridică în cauze penale (articolele 22 şi 23 din Legea privind asistenţa juridică).

Proceduri gratuite în instanţă

Articolul 83: Scutire de la plata taxelor şi cheltuielilor

 1. Taxele şi cheltuielile pentru gestionarea proceselor nu se plătesc:
 • de către reclamanţi - muncitori, salariaţi şi membri ai reclamaţiilor în nume colectiv, ca urmare a relaţiilor de muncă
 • de către reclamanţi în acţiuni de întreţinere
 • în cazul acţiunilor procuraturii
 • de către reclamanţi - pentru daune ca urmare a unei infracţiuni, dacă există un verdict care a intrat în vigoare
 • de reprezentantul special desemnat al unei părţi a cărei adresă nu este cunoscută
 1. Persoanele fizice nu plătesc taxele şi cheltuielile de judecată dacă instanţa recunoaşte că nu au suficiente resurse să le plătească. La depunerea cererii de scutire, instanţa ţine cont de:
 • veniturile persoanei şi de familia persoanei
 • situaţia financiară, conform unei declaraţii
 • situaţia familiei
 • starea de sănătate
 • existenţa unui loc de muncă
 • vârsta
 • alte circumstanţe relevante
 1. În cazurile prevăzute la alineatele (1) şi (2), cheltuielile de judecată trebuie plătite din suma prevăzută în bugetul instanţei.

Articolul 84: Scutire în cazuri deosebite

Sunt scutite de la plata taxei de stat, dar nu de la plata cheltuielilor de judecată:

 1. statul şi instituţiile de stat, cu excepţia proprietăţii private a statului şi a pretenţiilor privind creanţele şi drepturile de stat (amendament – SG 50/08, în vigoare de la 1.3.2008; modificat prin decizia Curţii Constituţionale în cauza nr. 3 din 2008 – SG 63/08)
 2. Crucea Roşie bulgară
 3. municipalităţile, cu excepţia creanţelor private şi a drepturilor de proprietate ale municipalităţilor - proprietatea privată a municipalităţilor

Când trebuie să plătească partea care nu are câştig de cauză costurile părţii câştigătoare?

Cauze civile

Articolul 78: Atribuirea cheltuielilor

 1. Onorariile plătite de reclamant [inclusiv cheltuielile de judecată şi remuneraţia unui avocat (dacă partea are un avocat)] trebuie plătite de pârât proporţional cu suma atribuită a pretenţiei.
 2. Dacă pârâtul a dovedit că procesul nu este justificat, cheltuielile cad în sarcina reclamantului.
 3. Pârâtul are dreptul să pretindă plata cheltuielilor proporţional cu partea nerecunoscută din reclamaţie.
 4. De asemenea, pârâtul are dreptul să fie despăgubit dacă procesul este anulat.
 5. Dacă cererea de plată pentru remunerarea unui avocat este excesiv de ridicată, în ceea ce priveşte dificultatea juridică şi faptică a cauzei, instanţa poate, la cererea părţii opuse, să decidă asupra plăţii unei sume mai reduse, dar nu mai mică decât suma minimă (conform articolului 36 din Legea avocaţilor).
 6. În cazul în care se decide în favoarea persoanei scutite de la plata taxelor de stat sau a cheltuielilor de judecată, persoana acuzată trebuie să plătească toate taxele şi cheltuielile. Sumele respective trebuie decise de instanţă.
 7. Dacă se recunoaşte reclamaţia unei persoane care a recurs la asistenţă juridică, onorariul avocatului este plătit de Biroul naţional pentru asistenţă juridică, proporţional părţii recunoscute din reclamaţie. În cazul deciziilor de acţionare în justiţie, persoana care a recurs la asistenţă juridică datorează cheltuieli proporţional cu partea nerecunoscută din reclamaţie.
 8. Onorariile avocaţilor sunt alocate persoanelor juridice şi persoanelor independente dacă au fost apărate de un salariat - consultant juridic.
 9. În cazul în care acţiunea se finalizează prin ajungerea la un acord, jumătate din taxa de stat depusă trebuie rambursată reclamantului. Cheltuielile de judecată şi acordul rămân în vigoare, dacă nu se convine altfel.
 10. Partea civilă* nu beneficiază de plata cheltuielilor, trebuind să plătească cheltuielile aferente procedurilor executate de aceasta.
 11. În cazul în care un procuror participă la proces, cheltuielile trebuie atribuite statului sau plătite de stat.

* Partea civilă este o parte separată în procesul civil cu drepturi şi obligaţii specifice prevăzute în Codul de procedură civilă.

Cauze penale

Codul de procedură penală - costuri şi remuneraţie

Articolul 187: Acoperirea costurilor

 1. Costurile aferente procedurilor penale trebuie acoperite din sumele specificate în bugetul instituţiei respective, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege.
 2. În cazul unei infracţiuni care are la bază o reclamaţie din partea victimei, înaintată în instanţă, costurile trebuie înaintate în prealabil de reclamantul privat. În lipsa acestora, reclamantul privat beneficiază de un termen de şapte zile pentru a depune sumele respective.
 3. În cauzele care au la bază o reclamaţie din partea victimei, înaintată în instanţă, costurile aferente apărării pârâtului în instanţă trebuie acoperite de bugetul instanţei.

Articolul 188: Stabilirea cheltuielilor

 1. Instanţa sau organismul responsabil de procedurile premergătoare judecăţii stabileşte cheltuielile.
 2. Remuneraţia martorilor - lucrători sau angajaţi - trebuie stabilită de instanţă.

Articolul 189: Decizia privind cheltuielile

 1. Instanţa decide privind cheltuielile suportate în momentul în care emite decizia sau sentinţa.
 2. Costurile traducerii în procedurile premergătoare judecăţii sunt suportate de organismul respectiv; cele înregistrate pe durata procedurilor în instanţă sunt suportate de instanţa respectivă.
 3. În cazul în care pârâtul este găsit vinovat, instanţa îl va condamna la plata cheltuielilor de judecată, inclusiv a onorariilor avocaţilor şi a altor cheltuieli pentru avocatul apărării numit din oficiu. Acestea includ cheltuielile suportate de procurorul privat şi de reclamantul civil, dacă acesta din urmă a făcut o cerere în acest sens. În prezenţa mai multor învinuiţi, instanţa va atribui cheltuielile pe care trebuie să le plătească fiecare.
 4. În cazul în care pârâtul este găsit nevinovat pentru unele învinuiri, instanţa îl va condamna să plătească numai cheltuielile aferente acuzaţiei de care a fost găsit vinovat.

Articolul 190: Atribuirea cheltuielilor

 1. Dacă pârâtul este achitat sau procedurile penale au fost finalizate, toate cheltuielile în cauzele publice rămân în sarcina statului, iar costurile aferente acţiunii înaintate de victimă vor fi suportate de reclamantul privat.
 2. Curtea de primă instanţă emite mandatul de executare aferent cheltuielilor atribuite.

Onorariile experţilor

Codul de procedură civilă cuprinde regulile generale pentru onorariile experţilor în proceduri civile:

Articolul 75: Stabilirea cheltuielilor

„… remuneraţia experţilor se stabileşte de către curte, ţinând cont de activitatea desfăşurată şi de cheltuielile suportate.”

Consiliul Judiciar Suprem a emis Ordonanţa nr. 1 din 2008 pentru înregistrarea, calificarea şi remunerarea experţilor, care se aplică cauzelor civile, penale şi administrative. Articolul 29 prevede că onorariile experţilor se stabilesc de autorităţile care atribuie expertiza în conformitate cu:

 1. implicarea în sarcină
 2. competenţa şi calificările expertului
 3. durata îndeplinirii sarcinii
 4. cantitatea activităţii desfăşurate
 5. cheltuielile necesare, cum ar fi materialele utilizate, consumabilele, instalaţiile, echipamentele etc.
 6. alte condiţii care influenţează activitatea - cum ar fi îndeplinirea termenelor, orele suplimentare şi munca în zilele de sărbătoare etc.

Costurile activităţilor de traducere şi interpretariat

Cauze civile

Normele pentru experţi se aplică şi traducătorilor - a se vedea mai sus.

Cauze penale

Codul de procedură penală: articolul 189 alineatul (2)

Costurile traducerii în procedurile premergătoare judecăţii sunt suportate de organismul respectiv şi pe durata procedurilor în instanţă de instanţa respectivă.

Fişiere relevante

Raportul Bulgariei: Studiul privind transparenţa costurilorPDF(566 Kb)en

Ultima actualizare: 09/03/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, statele membre responsabile cu gestionarea paginilor cu informații naționale actualizează în prezent conținutul de pe acest site. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.

Cheltuieli de judecată - Republica Cehă

Această pagină vă prezintă informații privind costurile procedurilor judiciare în Republica Cehă. Pentru informaţii detaliate privind cheltuielile de procedură, consultaţi studiile de caz prezentate mai jos:

Linkul se deschide într-o fereastră nouăDreptul familiei - divorțul

Linkul se deschide într-o fereastră nouăDreptul familiei - custodia copiilor și pensia alimentară

Linkul se deschide într-o fereastră nouăDreptul comercial - contractul

Linkul se deschide într-o fereastră nouăDreptul comercial –responsabilitatea

Cadrul legislativ care reglementează onorariile profesiilor juridice

Avocați

Există un singur tip de avocat (jurist) în Republica Cehă, neexistând avocați pledanți sau avocați consultanți.

Linkul se deschide într-o fereastră nouăRegulamentul Ministerului Justiției nr. 177/1996 Sb. din 4 iunie 1996 reglementează taxele și retribuțiile plătibile avocaților pentru furnizarea de servicii juridice (onorariul avocaților). Regulamentul este disponibil în limba engleză pe site-ul internet al Baroului ceh.

De asemenea, între părțile implicate se poate încheia un acord privat cu privire la onorariul avocaților.

În majoritatea cauzelor civile (inclusiv chestiunile de dreptul familiei și de drept comercial), reprezentarea legală nu este obligatorie.

Costuri fixe

Costuri fixe în procedurile civile

Costuri fixe pentru justițiabili în procedurile civile

Legea nr. 549/1991 cu privire la plățile judiciare (versiunea în limba engleză nu este disponibilă) reglementează costurile plătibile aferente procedurilor civile. Acestea variază în funcție de tipul de procedură. În anumite cazuri se aplică taxe fixe; în alte cazuri, taxa plătibilă este calculată pe baza unui procent.

În toate cazurile, costurile trebuie achitate în moneda cehă (coroana cehă-CZK), iar plățile se pot efectua prin transfer bancar în contul statului (sau al instanței). Costurile care nu depășesc 5 000 CZK pot fi acoperite prin plata timbrului fiscal guvernamental (kolek), care poate fi achiziționat de la oficiile poștale și din alte locuri.

Instanța trebuie să aducă la cunoștința persoanei care introduce cauza suma fixată pe care aceasta trebuie să o achite.

Etapa procedurii civile în care trebuie achitate costurile

Costurile trebuie achitate în termen de trei zile de la data notificării, înainte de desfășurarea primei audieri.

Costuri fixe în procedurile penale

Costuri fixe pentru justițiabili în procedurile penale

Procedurile penale sunt inițiate întotdeauna ex officio (de către parchet), iar pârâtul plătește numai costurile reprezentării legale.

Etapa procedurii civile în care trebuie achitate costurile fixe

În procedurile penale nu există costuri judiciare.

Costuri fixe în procedurile constituționale

Costuri fixe pentru justițiabili în procedurile constituționale

Nu există costuri judiciare fixe pentru cauzele înaintate Curții Constituționale din Republica Cehă, dar este obligatorie reprezentarea de către un avocat..

Etapa procedurii constituționale în care trebuie achitate costurile

Nu există costuri judiciare fixe.

Informații prealabile care trebuie furnizate de reprezentanții legali

Drepturile și obligațiile părților

Nu există nicio obligație pentru reprezentanții legali de a furniza informații prealabile.

Avocatul și clientul său pot conveni asupra drepturilor și obligațiilor părților.

Temeiul juridic al costurilor

Unde sunt disponibile informații cu privire la temeiul juridic al costurilor în Republica Cehă?

Se recomandă consultarea unui avocat în fiecare caz particular. După introducerea cauzei, instanța devine responsabilă de notificarea taxelor care trebuie plătite.

În ce limbi sunt disponibile informații privind temeiul juridic al costurilor în Republica Cehă?

Întrucât în Republica Cehă singura limbă oficială este limba cehă, nu există nicio obligație legală de a furniza informații în alte limbi. Prin urmare, calitatea informațiilor depinde de disponibilitatea și calificarea persoanei care furnizează informațiile respective.

Unde sunt disponibile informații privind medierea?

Pe site-ul internet al Linkul se deschide într-o fereastră nouăAsociația Mediatorilor din Republica Cehă (AMRC) se găsesc informații privind medierea.

Unde sunt disponibile informații privind costurile?

Site internet disponibil cu informații privind costurile

Nu există un site internet oficial care să furnizeze informații privind costurile.

Unde sunt disponibile informații cu privire la durata medie a diverselor proceduri?

Pe site-ul internet al Ministerului Justiției se prezintă diverse statistici; totuși, durata depinde mult de fiecare caz în parte. Anumite norme juridice stabilesc termene-limită doar pentru acțiuni specifice în instanță (de exemplu, cereri de pronunțare).

Unde sunt disponibile informații cu privire la costurile totale medii aferente unui anumit tip de cauză?

Costurile plătibile depind de circumstanțele fiecărei cauze; de aceea nu este posibilă furnizarea în prealabil a unor astfel de informații.

Taxă pe valoare adăugată

Cum sunt furnizate aceste informații?

Costurile judiciare nu conțin TVA, iar valoarea lor este limitată. Onorariul avocatului nu include TVA. Cu toate acestea, unele cabinete de avocatură plătitoare de TVA adaugă TVA-ul (19%).

Care sunt ratele aplicabile?

A se vedea informațiile anterioare cu privire la TVA.

Asistență juridică

Limita de venit aplicabilă în domeniul justiției civile

Nu este fixată o anumită limită de venit. Totuși, la cerere, judecătorii pot examina individual fiecare situație. Se pot acorda scutiri parțiale sau totale de la plata cheltuielilor de judecată, cu condiția ca reclamantul să nu fi introdus o cauză nerezonabilă. Atunci când reprezentarea legală este obligatorie, instanța poate repartiza reclamantului un asistent juridic.

Anumite ONG-uri specializate (în funcție de cauza în discuție) sau Baroul ceh acordă asistență juridică gratuită. Baroul ceh poate numi în anumite cauze un avocat care să ofere servicii juridice gratuite. Acordarea de asistență juridică gratuită ia în considerare nu numai venitul persoanei, ci și situația financiară în ansamblu a familiei acesteia.

Limita de venit aplicabilă în domeniul justiției penale în cazul pârâților

Nu este fixată o anumită limită de venit. Atunci când este obligatorie reprezentarea legală, iar pârâtul nu are propriul avocat, instanța repartizează întotdeauna pârâtului un avocat.

Limita de venit aplicabilă în domeniul justiției penale în cazul victimelor

Numai anumite ONG-uri oferă victimelor asistență juridică gratuită. Într-un număr limitat de cauze specifice victimele sunt parte în procedurile penale; în alte cauze, victimele sunt constrânse să inițieze o acțiune (sunt relevante informațiile prezentate anterior cu privire la limita de venit aplicabilă pentru asistența juridică în domeniul justiției civile).

Alte condiții asociate cu acordarea de asistență juridică victimelor

Victimele pot solicita despăgubiri de la Ministerul Justiției (în conformitate cu Legea nr. 209/1997).

Alte condiții asociate cu acordarea de asistență juridică pârâților

Sunt relevante informațiile prezentate anterior cu privire la limita de venit aplicabilă pentru asistența juridică oferită pârâților în domeniul justiției penale.

Proceduri judiciare gratuite

Inițierea unei acțiuni la Curtea Constituțională este gratuită. De asemenea, în anumite tipuri de proceduri (precizate în articolul 11 din Legea nr. 549/1991 privind cheltuielile de judecată) nu se solicită cheltuieli de judecată – de exemplu, atunci când reclamantul este minor sau în alte cazuri specifice (atunci când statul sau organele sale sunt parte în proceduri; când un străin solicită azil, sau în alte cauze care implică părți „mai vulnerabile”).

Când trebuie să plătească partea care nu are câștig de cauză costurile părții câștigătoare?

Este de datoria judecătorului să decidă asupra acestui aspect (în hotărârea finală) pentru fiecare cauză în parte; judecătorul poate ordona părții care nu are câștig de cauză să plătească costurile parțial sau integral. Totuși, această regulă nu se aplică în procedurile de divorț. Cheltuielile de judecată pot acoperi și onorariul avocatului.

Onorariile experților

Instanța plătește onorariile experților pe care i-a desemnat. Părțile în conflict sunt responsabile de plata onorariilor unui expert numai în situația în care acestea îi solicită serviciile din proprie inițiativă. În anumite cauze, instanța poate decide ca partea care nu a avut câștig de cauză să plătească onorariul unui expert.

Costurile de traducere și interpretare

În cazul procedurilor juridice, instanța este responsabilă de plata onorariilor traducătorilor și interpreților; atunci când una din părți este un străin care nu înțelege limba cehă, acesta are dreptul de a se adresa instanței în limba maternă.

Fişiere relevante

Raportul Republicii Cehe privind studiul transparenței costurilorPDF(703 Kb)en

Ultima actualizare: 20/09/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, statele membre responsabile cu gestionarea paginilor cu informații naționale actualizează în prezent conținutul de pe acest site. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini cehă a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.

Studiu de caz 1– dreptul familiei – divorţul - Republica Cehă

Cu ocazia prezentului studiu de caz în materie de dreptul familiei - divorț, statele membre au fost rugate să îndrume reclamantul în privința cheltuielilor de judecată în următoarele cazuri:

Cazul A – Situație la nivel național: două persoane se căsătoresc. Ulterior se despart și convin să divorțeze.

Cazul B – Situație la nivel transnațional: două persoane care dețin cetățenia aceluiași stat membru (statul membru A) se căsătoresc. Căsătoria se încheie în statul membru A. După nuntă cei doi se mută în alt stat membru (statul membru B) pentru a locui și a munci, stabilindu-și domiciliul în acest stat membru. La scurt timp cei doi se despart, soția se întoarce în statul membru A și soțul rămâne în statul membru B. Cei doi convin să divorțeze. La întoarcerea în statul membru A, soția introduce imediat o acțiune de desfacere a căsătoriei la instanța din statul membru B.

Costuri în Republica Cehă

Cheltuielile de judecată, cheltuielile privind introducerea căilor de atac și căile alternative de soluționare a litigiilor


Studiu de caz

Instanță

Căi de atac

ADR

Cheltuieli de judecată inițiale

Taxe de transcriere

Alte taxe

Cheltuieli de judecată inițiale

Taxe de transcriere

Alte taxe

Această opțiune este disponibilă pentru acest tip de cauză?

Costuri

Cazul A

1 000 CZK

Nu se aplică (N/A)

N/A

1 000 CZK

N/A

N/A

Da (nu este obligatorie)

Contractuale (de regulă 1 000 CZK/oră, 3 ore)

Cazul B

1 000 CZK

N/A

N/A

1 000 CZK

N/A

N/A

Da (nu este obligatorie)

ContractualeOnorariile avocatului, executorului judecătoresc și expertului

Studiu de caz

Avocat

Executor judecătoresc

Expert

Este reprezentarea obligatorie?

Costuri medii

Este reprezentarea obligatorie?

Cheltuieli prealabile judecății

Costuri ulterioare judecății

Este folosirea acestuia obligatorie?

Cost

Cazul A

Nu

Contractuale, dar în funcție de onorariul avocaților, 1 500 CZK pentru fiecare etapă (de regulă în număr de 5)

Nu (prin poștă)

-

-

Nu

350K CZK/oră

Cazul B

Nu

Contractuale

Nu (depinde de celălalt stat implicat)

-

-

Nu

350 CZK /orăCosturi pentru remunerarea martorilor, gaj sau garanții și alte taxe relevante


Studiu de caz

Remunerarea martorilor

Gaj sau garanție

Alte taxe

Sunt martorii remunerați?

Cost

Există acesta/aceasta și unde/când este folosit/ă?

Cost

Descriere

Cost

Cazul A

Da. Se achită valoarea efectivă a cheltuielilor efectuate.

Diferă în fiecare situație

Nu

-

-

-

Cazul B

Da. Se achită valoarea efectivă a cheltuielilor efectuate.

Diferă în fiecare situație

Nu

-

-

-


Costurile aferente asistenței juridice și altor rambursăriStudiu de caz

Asistență juridică

Rambursare

Când și în ce condiții se aplică?

Când este sprijinul integral?

Condiții?

Poate obține partea care are câștig de cauză rambursarea cheltuielilor de judecată?

Dacă rambursarea nu este integrală, care este procentul acordat, în general?

Ce categorii de cheltuieli nu sunt niciodată rambursate?

Există situații în care costurile aferente asistenței juridice ar trebui rambursate organizației care acordă această asistență?

Cazul A

Exclusiv ONG

-

-

Nu

-

Toate categoriile de cheltuieli în materie de divorț

Nu

Cazul B

A se vedea directiva privind asistența juridică în litigiile transfrontaliere

-

-

Nu

-

Toate categoriile de cheltuieli în materie de divorț

NuCosturile activităților de traducere și interpretariat


Studiu de caz

Traducere

Interpretare

Există alte costuri specifice litigiilor transfrontaliere?

Când și în ce condiții sunt acestea necesare?

Care sunt costurile aproximative?

Când și în ce condiții sunt necesare?

Care sunt costurile aproximative?

Descriere

Care sunt costurile aproximative?

Cazul A

Documente originale în limbi străine, necesare în cursul procedurilor

Minim 350 CZK/pagină (în funcție de limbă)

-

-

-

-

Cazul B

Documente originale în limbi străine, necesare în cursul procedurilor

Minim 350 CZK/pagină (în funcție de limbă)

În cazul în care o parte sau un martor este străin sau nu înțelege limba cehă

350 CZK /oră

-

-


Ultima actualizare: 20/09/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, statele membre responsabile cu gestionarea paginilor cu informații naționale actualizează în prezent conținutul de pe acest site. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini cehă a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.

Studiu de caz 2 – dreptul familiei – încredinţarea minorilor - Republica Cehă

Cu ocazia prezentului studiu de caz în materie de dreptul familiei - încredințare a minorilor, statele membre au fost rugate să îndrume reclamantul în privința cheltuielilor de judecată în următoarele cazuri:

Cazul A – Situație la nivel național: două persoane au trăit împreună un anumit număr de ani fără a se căsători. În momentul când se despart au împreună un copil de trei ani. Printr-o hotărâre judecătorească copilul este încredințat mamei, iar tatăl are dreptul de vizitare. Mama copilului introduce o acțiune prin care cere limitarea dreptului de vizitare al tatălui.

Cazul B – Situație la nivel transnațional; sunteți avocat în statul membru A: două persoane au trăit împreună un anumit număr de ani într-un stat membru (statul membru B) fără a se căsători. Au împreună un copil dar se despart imediat după nașterea acestuia. Printr-o hotărâre judecătorească din statul membru B, copilul este încredințat mamei, iar tatăl are dreptul de vizitare. Mama împreună cu copilul se mută pentru a locui în alt stat membru (statul membru A), având autorizația să facă acest lucru conform hotărârii judecătorești. Tatăl rămâne în statul membru B. Câțiva ani mai târziu, mama introduce o acțiune în statul membru A pentru a modifica dreptul de vizitare al tatălui.

Costuri în Republica Cehă

Cheltuielile de judecată, cheltuielile privind introducerea căilor de atac și căile alternative de soluționare a litigiilor


Studiu de caz

Instanță

Căi de atac

ADR

Cheltuieli de judecată inițiale

Taxe de transcriere

Alte taxe

Cheltuieli de judecată inițiale

Taxe de transcriere

Alte taxe

Această opțiune este disponibilă pentru acest tip de cauză?

Costuri

Cazul A

0 CZK

Nu se aplică (N/A)

N/A

0 CZK

N/A

N/A

Da

500 – 1 000 CZK /oră

Cazul B

0 CZK

Nu se aplică (N/A)

N/A

0 CZK

N/A

N/A

Da

500 – 1 000 CZK /orăOnorariile avocatului, executorului judecătoresc și expertului

Studiu de caz

Avocat

Executor judecătoresc

Expert

Este reprezentarea obligatorie?

Costuri medii

Este reprezentarea obligatorie?

Este reprezentarea obligatorie?

Costuri medii

Este reprezentarea obligatorie?

Cazul A

Nu

De regulă contractuale, depind de numărul de sesiuni în instanță (min. 5 000 CZK)

Nu

-

-

Nu

350 CZK/oră

Cazul B

Nu

De regulă contractuale, în funcție de circumstanțe

Nu (depinde de celălalt stat)

-

-

Nu

350 CZK/oră


Costuri pentru remunerarea martorilor, gaj sau garanții și alte taxe relevante


Studiu de caz

Remunerarea martorilor

Gaj sau garanție

Alte taxe

Sunt martorii remunerați?

Cost

Există acesta/aceasta și unde/când este folosit/ă?

Sunt martorii remunerați?

Cost

Cazul A

Da, în funcție de valoarea efectivă a cheltuielilor

Diferă în fiecare situație

Nu în aceste tipuri de proceduri

-

-

-

Cazul B

Da, în funcție de valoarea efectivă a cheltuielilor

Diferă în fiecare situație

Nu în aceste tipuri de proceduri

-

-

-Costurile aferente asistenței juridice și altor rambursăriStudiu de caz

Asistență juridică

Rambursare

Când și în ce condiții se aplică?

Când este sprijinul integral?

Condiții?

Poate obține partea care are câștig de cauză rambursarea cheltuielilor de judecată?

Dacă rambursarea nu este integrală, care este procentul acordat, în general?

Ce categorii de cheltuieli nu sunt niciodată rambursate?

Există situații în care costurile aferente asistenței juridice ar trebui rambursate organizației care acordă această asistență?

Cazul A

Exclusiv ONG

-

-

În general nu (doar în anumite cazuri, atunci când venitul părții care are câștig de cauză este foarte scăzut)

-

Nu există cheltuieli de judecată, așadar se pot rambursa doar onorariilor avocaților.

Nu

Cazul B

A se vedea directiva privind asistența juridică în litigiile transfrontaliere

-

-

Nu

-

-

Nu


Costurile activităților de traducere și interpretariat


Studiu de caz

Traducere

Interpretare

Există alte costuri specifice litigiilor transfrontaliere?

Când și în ce condiții sunt acestea necesare?

Care sunt costurile aproximative?

Când și în ce condiții sunt necesare?

Care sunt costurile aproximative?

Descriere

Care sunt costurile aproximative?

Cazul A

Documente originale în limbi străine, necesare în cursul procedurilor

Minim 350 CZK /pagină

-

-

-

-

Cazul B

Documente originale în limbi străine, necesare în cursul procedurilor

Minim 350 CZK /pagină

În cazul în care o parte sau un martor este străin sau nu înțelege limba cehă

350 CZK /oră

-

-


Ultima actualizare: 20/09/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, statele membre responsabile cu gestionarea paginilor cu informații naționale actualizează în prezent conținutul de pe acest site. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini cehă a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.

Studiu de caz 4 – drept comercial – contracte - Republica Cehă

Cu ocazia prezentului studiu de caz în materie de drept comercial - contracte, statele membre au fost rugate să îndrume reclamantul în privința cheltuielilor de judecată în următoarele cazuri:

Cazul A – Situație la nivel național: o societate a livrat bunuri în valoare de 20 000 de euro. Prețul nu a fost plătit, deoarece cumpărătorul consideră că bunurile nu corespund cu ceea ce s-a convenit.

Vânzătorul decide să introducă o acțiune în instanță pentru a obține plata integrală.

Cazul B – Situație la nivel transnațional: o societate cu sediul principal în statul membru B livrează bunuri în valoare de 20 000 de euro unui cumpărător din statul membru A. Contractul este redactat în limba statului membru B, sub regimul legislației acestuia. Prețul nu a fost plătit, deoarece cumpărătorul din statul membru A consideră că bunurile nu corespund cu ceea ce s-a convenit. Vânzătorul decide să introducă o acțiune în instanță în statul membru A pentru a obține plata integrală, conform contractului încheiat cu vânzătorul.


Costuri în Republica Cehă

Cheltuielile de judecată, cheltuielile privind introducerea căilor de atac și căile alternative de soluționare a litigiilor


Studiu de caz

Instanță

Căi de atac

ADR

Cheltuieli de judecată inițiale

Taxe de transcriere

Alte taxe

Cheltuieli de judecată inițiale

Taxe de transcriere

Alte taxe

Această opțiune este disponibilă pentru acest tip de cauză?

Costuri

Cazul A

4% din sumă (echivalentul a 800 EUR în CZK)

Nu se aplică (N/A)

Nu

4% din sumă (echivalentul a 800 EUR în CZK)

Nu se aplică (N/A)

Nu

Da(nu este obligatorie)

Contractuale (de regulă 1 000 CZK/oră, 3 ore)

Cazul B

4% din sumă (echivalentul a 800 EUR în CZK)

Nu se aplică (N/A)

Nu

4% din sumă (echivalentul a 800 EUR  în CZK)

Nu se aplică (N/A)

Nu

Da (nu este obligatorie)

ContractualeOnorariile avocatului, executorului judecătoresc și expertului

Studiu de caz

Avocat

Executor judecătoresc

Expert

Este reprezentarea obligatorie?

Costuri medii

Este reprezentarea obligatorie?

Cheltuieli prealabile judecății

Costuri ulterioare judecății

Este folosirea acestuia obligatorie?

Cost

Cazul A

Nu

Contractuale

Nu

-

-

Nu

Contractuale (min. 350 CZK/oră)

Cazul B

Nu

Contractuale

Nu

-

-

Nu

Contractuale (min. 350 CZK/oră)Costuri pentru remunerarea martorilor, gaj sau garanții și alte taxe relevante


Studiu de caz

Remunerarea martorilor

Gaj sau garanție

Alte taxe

Sunt martorii remunerați?

Cost

Există acesta/aceasta și unde/când este folosit/ă?

Cost

Descriere

Cost

Cazul A

Da. Se achită valoarea efectivă a cheltuielilor efectuate.

Diferă în fiecare situație

În materie comercială atunci când se solicită măsuri provizorii.

100 000 CZK

-

-

Cazul B

Da. Se achită valoarea efectivă a cheltuielilor efectuate.

Diferă în fiecare situație

În materie comercială atunci când se solicită măsuri provizorii.

100 000 CZK

-

-Costurile aferente asistenței juridice și altor rambursăriStudiu de caz

Asistență juridică

Rambursare

Când și în ce condiții se aplică?

Când este sprijinul integral?

Condiții?

Poate obține partea care are câștig de cauză rambursarea cheltuielilor de judecată?

Dacă rambursarea nu este integrală, care este procentul acordat, în general?

Ce categorii de cheltuieli nu sunt niciodată rambursate?

Există situații în care costurile aferente asistenței juridice ar trebui rambursate organizației care acordă această asistență?

Cazul A

Exclusiv ONG

-

-

Da

Depinde de circumstanțele cauzei

Toate categoriile de cheltuieli pot fi rambursate

Nu

Cazul B

A se vedea directiva privind asistența juridică în litigiile transfrontaliere

-

-

Da

Depinde de circumstanțele cauzei

Toate categoriile de cheltuieli pot fi rambursate

NuCosturile activităților de traducere și interpretariat


Studiu de caz

Traducere

Interpretare

Când și în ce condiții sunt acestea necesare?

Care sunt costurile aproximative?

Când și în ce condiții sunt necesare?

Care sunt costurile aproximative?

Cazul A

Documente originale în limbi străine, necesare în cursul procedurilor

Minim 350 CZK/pagină

-

-

Cazul B

Documente originale în limbi străine, necesare în cursul procedurilor

Minim 350 CZK/pagină

În cazul în care o parte sau un martor este străin sau nu înțelege limba cehă

350 CZK /oră


Ultima actualizare: 20/09/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, statele membre responsabile cu gestionarea paginilor cu informații naționale actualizează în prezent conținutul de pe acest site. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini cehă a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.

Studiu de caz 5 – drept comercial – răspundere - Republica Cehă

Cu ocazia prezentului studiu de caz în materie de drept comercial - răspundere, statele membre au fost rugate să îndrume reclamantul în privința cheltuielilor de judecată în următoarele cazuri:

Cazul A – Situație la nivel național: un producător de sisteme de încălzire livrează un sistem de încălzire unui instalator. Acesta îl vinde la rândul său (și îl instalează) unui client pentru locuința acestuia, Casa ia foc la scurt timp după aceea. Toate persoanele implicate (producătorul de sisteme de încălzire, instalatorul și clientul final) sunt asigurate. Originea incendiului este contestată. Nimeni nu vrea sa despăgubească clientul.

Acesta decide să introducă o acțiune în instanță împotriva producătorului de sisteme de încălzire, a instalatorului și a societăților de asigurare pentru a obține o despăgubire completă.

Cazul B – Situație la nivel transnațional: un producător de sisteme de încălzire din statul membru B livrează un sistem de încălzire unui instalator din statul membru C. Acesta îl vinde la rândul său (și îl instalează) unui client din statul membru A pentru locuința acestuia. Casa ia foc la scurt timp după aceea. Toate persoanele implicate (producătorul de sisteme de încălzire, instalatorul și clientul final) sunt asigurate de către o societate de asigurări din propriul stat membru. Originea incendiului este contestată. Nimeni nu vrea sa despăgubească clientul.

Acesta decide să introducă o acțiune în instanță în statul membru A împotriva producătorului de sisteme de încălzire, a instalatorului și a societății de asigurare din statul membru A pentru a obține o despăgubire completă.


Costuri în Republica Cehă

Cheltuielile de judecată, cheltuielile privind introducerea căilor de atac și căile alternative de soluționare a litigiilor


Studiu de caz

Instanță

Căi de atac

ADR

Cheltuieli de judecată inițiale

Taxe de transcriere

Alte taxe

Cheltuieli de judecată inițiale

Taxe de transcriere

Alte taxe

Această opțiune este disponibilă pentru acest tip de cauză?

Costuri

Cazul A

4% din sumă (necesită asigurare)

Nu se aplică (N/A)

Nu

4% din sumă

Nu se aplică (N/A)

Nu

Da (nu este obligatorie)

Contractuale (de regulă 1 000 CZK/oră, 3 ore)

Cazul B

4% din sumă (necesită asigurare)

Nu se aplică (N/A)

Nu

4% din sumă

Nu se aplică (N/A)

Nu

Da (nu este obligatorie)

ContractualeOnorariile avocatului, executorului judecătoresc și expertului

Studiu de caz

Avocat

Executor judecătoresc

Expert

Este reprezentarea obligatorie?

Costuri medii

Este reprezentarea obligatorie?

Cheltuieli prealabile judecății

Costuri ulterioare judecății

Este folosirea acestuia obligatorie?

Cost

Cauza A

Nu

Contractuale

Nu

-

-

Nu

Contractual (min. 350 CZK /oră)

Cauza B

Nu

Contractuale

Nu

-

-

Nu

Contractual (min. 350 CZK /oră)Costuri pentru remunerarea martorilor, gaj sau garanții și alte taxe relevante


Studiu de caz

Remunerarea martorilor

Gaj sau garanție

Alte taxe

Sunt martorii remunerați?

Cost

Există acesta/aceasta și unde/când este folosit/ă?

Cost

Descriere

Cost

Cazul A

Da. Se achită valoarea efectivă a cheltuielilor efectuate.

Diferă în fiecare situație

Dacă sunt solicitate măsuri provizorii.

50 000 CZK

-

-

Cazul B

Da. Se achită valoarea efectivă a cheltuielilor efectuate.

Diferă în fiecare situație

Dacă sunt solicitate măsuri provizorii.

50 000 CZK

-

-Costurile aferente asistenței juridice și altor rambursăriStudiu de caz

Asistență juridică

Rambursare

Când și în ce condiții se aplică?

Când este sprijinul integral?

Condiții?

Poate obține partea care are câștig de cauză rambursarea cheltuielilor de judecată?

Dacă rambursarea nu este integrală, care este procentul acordat, în general?

Ce categorii de cheltuieli nu sunt niciodată rambursate?

Există situații în care costurile aferente asistenței juridice ar trebui rambursate organizației care acordă această asistență?

Cazul A

Centre pentru protecția consumatorului, alte ONG-uri

-

Da

Depinde de circumstanțele cauzei

Toate categoriile de cheltuieli pot fi rambursate

Nu

Cazul B

A se vedea directiva privind asistența juridică în litigiile transfrontaliere; de asemenea, Centrul european al consumatorilor

-

-

Da

Depinde de circumstanțele cauzei

Toate categoriile de cheltuieli pot fi rambursate

NuCosturile activităților de traducere și interpretariat


Studiu de caz

Traducere

Interpretare

Când și în ce condiții sunt acestea necesare?

Care sunt costurile aproximative?

Când și în ce condiții sunt necesare?

Care sunt costurile aproximative?

Cazul A

Documente originale în limbi străine, necesare în cursul procedurilor

Minim 350 CZK/pagină

-

-

Cazul B

Documente originale în limbi străine, necesare în cursul procedurilor

Minim 350 CZK/pagină

În cazul în care o parte sau un martor este străin sau nu înțelege limba cehă

350 CZK /oră


Ultima actualizare: 20/09/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, statele membre responsabile cu gestionarea paginilor cu informații naționale actualizează în prezent conținutul de pe acest site. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.

Cheltuieli de judecată - Danemarca

Această pagină vă oferă informații privind costurile judiciare în Danemarca

Cadrul legislativ care reglementează onorariile profesiilor juridice

În principiu, onorariile profesiilor juridice nu sunt reglementate. Totuși, Înalta Curte (landsret) prevede niveluri orientative, disponibile public, în cazul unor onorarii. Oricine poate depune o plângere împotriva nivelului onorariului unui avocat, aceasta trebuind înaintată Linkul se deschide într-o fereastră nouăComisiei disciplinare a avocaților .

Costuri fixe

Costuri fixe în procedurile civile

Costuri fixe pentru părțile din procesul civil

În ceea ce privește cheltuielile de judecată, legislația daneză prevede că reclamantul trebuie să achite o taxă la depunerea cererii de chemare în judecată. Taxa este de 500 DKK, dar în cauzele care implică sume mai mari de 50 000 DKK, taxa este de 750 DKK, plus o sumă echivalentă cu 1,2% din valoarea cu care suma reclamată depășește nivelul de 50 000 DKK.

În cauzele care implică o sumă de peste 50 000 DKK pentru soluționarea acțiunii se plătește o taxă judiciară suplimentară. Aceasta este echivalentă cu taxa plătită la depunerea cererii. De asemenea, reclamantul trebuie să plătească 750 DKK plus o sumă echivalentă cu 1,2% din valoarea cu care suma reclamată depășește 50 000 DKK și pentru ședința de judecată.

Există un plafon superior de 75 000 DKK cu privire la ambele tipuri de taxe (taxa pentru depunerea cererii și taxa pentru ședință). Cu toate acestea, în anumite cauze (de exemplu cele legate de exercitarea autorității publice), plafonul superior este de numai 2 000 DKK.

Anumite tipuri de cauze civile sunt scutite de la cheltuielile de judecată, inclusiv cele de dreptul familiei.

Etapa procedurii civile în care trebuie plătite costurile fixe

După cum s-a menționat mai sus, reclamantul trebuie să achite o taxă la depunerea reclamației.

Taxa pentru ședința de judecată trebuie achitată până la data la care este fixată ședința, dar cel mai devreme cu trei luni înainte de aceasta.

Costuri fixe în procedurile penale

Costuri fixe pentru părțile din procesul penal

În mod normal nu se percep cheltuieli de judecată în cauzele penale. Cu toate acestea, un număr redus de cauze penale sunt supuse urmăririi penale private, caz în care se aplică regulile privind cheltuielile de judecată în cauze civile.

Costuri fixe în proceduri constituționale

Costuri fixe pentru părțile din procedurile de drept constituțional

Cazurile constituționale sunt cazuri fie civile, fie penale. Nu există reguli separate privind procedurile constituționale în Danemarca.

Informații care trebuie furnizate de reprezentanții legali

Drepturile și obligațiile părților

Articolul 16.8 din Codul deontologic al Baroului avocaților și al practicienilor în drept din Danemarca (Advokatsamfundets advokatetiske regler) prevede:

„Avocatul depune eforturi pentru a obține soluționarea litigiului la un cost cât mai puțin ridicat pentru client și ține seama de alegerile și instrucțiunile acestuia".

Informații privind costurile

Unde puteți găsi informații privind costurile în Danemarca?

Informații privind costurile sunt disponibile pe site-ul internet al Baroului avocaților și al practicienilor în drept Linkul se deschide într-o fereastră nouăAdvokatsamfundet și pe site-ul internet al Linkul se deschide într-o fereastră nouăinstanțelor daneze.

În ce limbi pot obține informații privind temeiul juridic al costurilor în Danemarca?

Informațiile privind temeiul juridic al costurilor sunt disponibile în limbile daneză și engleză.

Unde sunt disponibile informații privind medierea?

Informații privind medierea (retsmægling) sunt disponibile pe site-ul internet al Linkul se deschide într-o fereastră nouăinstanțelor daneze.

Unde sunt disponibile informații suplimentare privind costurile?

Site internet disponibil pentru informații privind costurile

Site-ul oficial al Administrației Linkul se deschide într-o fereastră nouăinstanțelor daneze furnizează informații generale privind sistemul de justiție danez și informații de contact.

Unde sunt disponibile informații cu privire la durata medie a diverselor proceduri?

Informații privind durata medie a procedurilor judiciare daneze sunt disponibile pe site-ul internet al Linkul se deschide într-o fereastră nouăinstanțelor daneze.

Taxă pe valoare adăugată

Unde sunt disponibile aceste informații?

De obicei informațiile publicate privind costurile includ TVA.

Asistență juridică

Prag de venit aplicabil în domeniul justiției civile

Pragul de venit privind asistența juridică este ajustat o dată pe an. În anul 2019 se aplică următoarele praguri de venit:

 • în cazul unei persoane celibatare: DKK 329 000
 • în cazul unui solicitant căsătorit sau aflat într-o relație similară căsătoriei: DKK 418 000
 • sumă care se adăugă pentru fiecare copil: DKK 57 000

Fiecare persoană, indiferent de venit, are dreptul să primească asistență juridică de bază în mod oral și gratuit în cadrul instituțiilor de asistență juridică (advokatvagten and retshjælpen).

Prag de venit aplicabil în domeniul justiției penale pentru învinuiți/inculpați

Dreptul unei persoane chemate în judecată la reprezentare juridică nu depinde de venit, ci de natura cauzei. În general, onorariul avocatului apărării trebuie achitat de către inculpat, indiferent de nivelul venitului, dacă acesta este găsit vinovat.

Prag de venit aplicabil în domeniul justiției penale pentru victime

Dreptul unei victime la reprezentare juridică nu depinde de venit, ci de natura cauzei. În conformitate cu articolul 741(a) din Legea privind administrarea justiției, principalele situații în care victimele au dreptul la reprezentare juridică sunt cele care privesc infracțiunile săvârșite cu violență și infracțiunile sexuale. În aceste situații, onorariul avocatului este plătit de către stat.

Alte condiții de acordare a asistenței juridice pentru victime

Răspunsul oferit mai sus cu privire la pragul de venit aplicabil în domeniul justiției penale pentru victime este aplicabil și în acest caz.

Alte condiții de acordare a asistenței juridice pentru învinuiți/inculpați

Răspunsul oferit mai sus cu privire la pragul de venit aplicabil în domeniul justiției penale pentru învinuiți/inculpați este aplicabil și în acest caz.

Există proceduri judiciare gratuite?

După cum s-a menționat mai sus (a se vedea răspunsul oferit cu privire la costurile fixe pentru părțile din procesul civil), anumite cauze civile sunt scutite in întregime de orice taxe judiciare. Cu toate acestea, este posibil să apară alte costuri (de exemplu onorariile avocaților) care trebuie plătite pe parcursul procedurilor.

Când trebuie să plătească partea care nu are câștig de cauză costurile părții câștigătoare?

Regulile privind suportarea costurilor în cauzele civile sunt cuprinse în capitolul 30 din Legea privind administrarea justiției.

Ca regulă generală, partea care nu are câștig de cauză trebuie să plătească cheltuielile părții câștigătoare. Cu toate acestea, în circumstanțe speciale, instanța poate hotărî fie că partea care nu are câștig de cauză nu va plăti costurile părții câștigătoare, fie că aceasta va plăti numai o parte din costuri.

Se poate dispune plata numai în ceea ce privește costurile necesare pentru instrumentarea corespunzătoare a cauzei.

Onorariile experților

Reclamantul este responsabil pentru plata onorariilor experților în cazul în care a solicitat avizul unui expert într-o anumită privință.

La finalizarea unei cauze, instanța hotărăște dacă pârâtul (învinuitul/inculpatul) plătește sau nu onorariile unui expert. Acest lucru depinde de rezultatul cauzei.

Costurile de traducere și interpretare

Regula generală este că în cauzele civile costurile de interpretare sunt suportate de către părți.
În materie penală, costurile de interpretare sunt plătite de stat.

Documente relevante

Raportul Danemarcei referitor la transparența costurilorPDF(560 Kb)en

Ultima actualizare: 27/08/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, statele membre responsabile cu gestionarea paginilor cu informații naționale actualizează în prezent conținutul de pe acest site. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.

Cheltuieli de judecată - Germania

Această pagină vă oferă informații despre costurile judiciare în Germania. Pentru informaţii detaliate privind cheltuielile de procedură, consultaţi studiile de caz prezentate mai jos:

Linkul se deschide într-o fereastră nouăDreptul familiei - divorț

Linkul se deschide într-o fereastră nouăDreptul familiei - încredințarea copiilor minori

Linkul se deschide într-o fereastră nouăDreptul familiei - pensie de întreținere

Linkul se deschide într-o fereastră nouăDrept comercial - contracte

Linkul se deschide într-o fereastră nouăDrept comercial - răspunderea

Cadrul legislativ care reglementează onorariile profesiilor juridice

Avocați

În Germania nu se face distincție între juriști, consilieri juridici, avocați pledanți sau avocați consultanți.

În Germania, onorariile avocaților sunt percepute fie în conformitate cu Legea privind remunerarea avocaților [Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG)], fie pe baza acordurilor privind onorariul. În principiu, prin intermediul unui acord se pot stabili alte onorarii decât cele prevăzute de lege. Totuși, trebuie să se țină seama de dispozițiile articolului 49b din Codul avocaților federali [Bundesrechtsanwaltsordnung (BRAO)] și ale articolelor 3a - 4b din Legea privind remunerarea avocaților. În special, în cazul în care avocatul își reprezintă clientul în instanță, onorariul negociat nu poate fi mai mic decât cel stabilit prin lege. În schimb, nu există restricții în ceea ce privește remunerațiile cu valori mai mari decât cele stabilite prin lege.

Baremul de remunerare anexat la RVG (anexa 1 la RVG) stabilește fie onorarii fixe, fie onorarii variind între anumite limite aplicabile anumitor activități. Onorariul se stabilește în mod normal în funcție de valoarea obiectului acțiunii. Pentru onorariile variabile bazate pe valoarea obiectului acțiunii, se stabilește onorariul minim și onorariul maxim care poate fi plătit. Nivelul real al onorariului, bazat pe valoarea obiectului acțiunii, este stabilit în tabelul privind onorariile (anexa 2 la RVG). În fiecare caz, onorariul adecvat trebuie determinat ex aequo et bono din intervalul menționat, ținându-se seama de toate circumstanțele, în special de volumul și de dificultatea muncii depuse, de importanța cauzei, precum și de veniturile și de situația financiară a clientului. În cazul în care avocatul se supune unui anumit risc în materie de antrenare a răspunderii, acest lucru poate fi de asemenea luat în considerare în stabilirea cuantumului onorariului său. Bareme de onorarii se aplică în special în anumite domenii, cum ar fi cauzele penale și problemele de drept social.

Executori judecătorești

Executorii judecătorești [Gerichtsvollzieher] percep doar costurile prevăzute în Legea privind costurile pentru executorii judecătorești [Gerichtsvollzieherkostengesetz (GvKostG)]. Pentru fiecare activitate desfășurată de executorul judecătoresc se prevede un onorariu fix.

Costuri fixe

Costuri fixe în proceduri civile

Costuri fixe pentru părțile litigante în procedurile civil

De regulă, instanța percepe o taxă de timbru în funcție de valoarea obiectului acțiunii; pentru cauzele civile, aceasta este reglementată de Legea privind costurile procedurilor judiciare [Gerichtskostengesetz (GKG) ] și de Legea privind costurile procedurilor judiciare (în materie familială) [Gesetz über Gerichtskosten in Familiensachen (FamGKG)]. Nivelul taxei este prevăzut în lista privind costurile (anexa 1 la legea menționată). Cuantumul real al onorariului bazat pe valoarea obiectului acțiunii este prevăzut în tabelul privind onorariile (anexa 2 la legea menționată). În cauze civile generale și în cauze privind obligația de întreținere, coeficientul aplicat taxei procedurale este de 3, iar în cauzele matrimoniale de 2. În cauzele în materie parentală, vizând custodia asupra copiilor și drepturile de vizitare, coeficientul este de 0,5. Valoarea obiectului acțiunii este stabilită după cum urmează:

•     În cauzele matrimoniale, valoarea obiectului acțiunii este stabilită în mod liber, ținând seama de toate circumstanțele fiecărei cauze în parte, în special de amploarea și importanța cauzei, dar și de veniturile și situația financiară a soților. Instanțele calculează de obicei valoarea obiectului acțiunii înmulțind cu trei venitul net al ambilor soți.

•     În litigiile familiale, valoarea depinde de obicei de nivelul creanței. În cauzele privind obligația de întreținere, se ia în considerare nivelul alocației care se cere pe maximum un an. Sumele restante sunt incluse în calcul.

•     În cauzele în materie parentală, vizând custodia asupra copiilor și drepturile de vizitare, valoarea procedurală este de 3 000 EUR.

În ceea ce privește reprezentarea în instanță de către un avocat, dacă nu se încheie un acord cu privire la onorariu, se percep onorarii bazate pe valoarea obiectului acțiunii care corespunde, în general, cu suma pe care a stabilit-o instanța pentru a calcula taxa de timbru. Legea privind onorariile avocaților [Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG)] stabilește în detaliu, în funcție de tipul procedurii, onorariile și coeficienții aplicabili. Valorile reale al onorariilor bazate pe valoarea obiectului acțiunii sunt stabilite în tabelul privind onorariile de la anexa 2 la RVG. În acțiunile civile în primă instanță, avocatul primește în mod normal un onorariu de ședință cu un coeficient de 1,3 și un onorariu de consultanță cu un coeficient de 1,2. În cazul în care avocatul contribuie la încheierea unei înțelegeri între părți, acesta primește un onorariu special pentru serviciile prestate - onorariu de tranzacție judiciară -pentru care coeficientul este de 1.

În ce etapă a procedurilor civile trebuie plătite costurile fixe?

În cauzele civile generale, în cauzele privind obligația de întreținere și în cauzele matrimoniale, cheltuielile de judecată trebuie plătite la depunerea cererii sau a plângerii. În cauzele în materie familială, cheltuielile se plătesc la încheierea procedurilor. Dacă nu s-a stabilit altfel, onorariul avocatului se plătește, în principiu, după îndeplinirea mandatului său. Cu toate acestea, avocatul are dreptul, prin lege, la plata unui avans.

Costuri fixe în procedurile penale

Costuri fixe pentru părțile litigante în procedurile penale

În cauzele penale, cheltuielile judiciare se percep după pronunțarea hotărârii împotriva inculpatului. Valoarea cheltuielilor este stabilită în funcție de pedeapsa impusă și variază între 120 EUR și 900 EUR. Dacă nu s-a încheiat niciun acord cu privire la onorariu, avocatul, fie ca avocat al apărării, fie ca reprezentant al acuzării, este remunerat pentru atingerea anumitor obiective stabilite într-un cadru care, după cum prevede legea, trebuie definit în acest scop pentru fiecare cauză în parte.

În ce etapă a procedurilor penale trebuie plătite costurile fixe?

Cheltuielile de judecată trebuie plătite după pronunțarea hotărârii definitive. Dacă nu s-a stabilit altfel, onorariul avocatului trebuie plătit, în principiu, după îndeplinirea mandatului său. Cu toate acestea, avocatul are dreptul, prin lege, să primească un avans.

Costuri fixe în procedurile constituționale

Costuri fixe pentru părțile litigante în procedurile constituționale

Cu excepția eventualelor taxe percepute pentru acțiuni ofensatoare, nu există taxe judiciare pentru procedurile derulate la Curtea Constituțională Federală [Bundesverfassungsgericht] (articolul 34 din Legea privind Curtea Constituțională Federală [Bundesverfassungsgerichtsgesetzes]). Consilierea juridică [Rechtsanwalt] este necesară numai în cazul în care au loc audieri (articolul 22 din Legea privind Curtea Constituțională Federală).

În ce etapă a procedurilor penale trebuie plătite costurile fixe?

Dacă nu s-a stabilit altfel, onorariul avocatului trebuie plătit, în principiu, după îndeplinirea mandatului său. Cu toate acestea, avocatul are dreptul, prin lege, la plata unui avans.

Informații prealabile care trebuie furnizate de reprezentanții legali

Drepturile și obligațiile părților

Avocatul are obligația de a oferi clientului său informații complete și consiliere și trebuie să-i propună calea cea mai sigură și mai puțin riscantă de a atinge obiectivul dorit. De asemenea, avocatul trebuie să indice eventualele riscuri pe care le implică acțiunea, astfel încât clientul să fie în măsură să ia o decizie în cunoștință de cauză. Volumul de informații transmis depinde de percepția avocatului cu privire la lucrurile pe care trebuie să le știe clientul său. Avocatul trebuie să răspundă întrebărilor clientului său integral și corect. Înainte de introducerea acțiunii în instanță, avocatul trebuie să explice clar șansele și riscurile pe care le implică introducerea unei acțiuni în justiție. Este vorba despre riscurile referitoare la costuri, precum și de perspectivele de reușită.

Avocații au obligația specială de a oferi informații în anumite situații:

 • În cazul în care onorariul avocatului este bazat pe valoarea obiectului acțiunii, avocații au obligația de a atrage atenția clientului asupra acestui aspect înainte de începerea acțiunii [articolul 49b alineatul (5) din Codul avocaților federali]
 • Dacă se stabilește un acord cu privire la onorariu, avocații trebuie să precizeze că, în cazul în care se obține plata cheltuielilor de judecată de către partea adversă, numai cheltuielile legale vor fi rambursate [articolul 3 a alineatul (1) teza a treia din Legea privind remunerarea avocaților]
 • În cazul în care un avocat stabilește de comun acord cu clientul său că va primi un onorariu în funcție de rezultatul procesului, acesta trebuie să atragă atenția clientului său asupra faptului că acordul nu influențează alte costuri pe care acesta poate fi nevoit să le suporte [articolul 4a alineatul (3) teza a doua din Legea privind remunerarea avocaților]
 • Înainte de a încheia un acord cu privire la reprezentarea unui client într-o acțiune în primă instanță în fața unei instanțe de dreptul muncii, avocatul trebuie să atragă atenția clientului său asupra faptului că onorariul avocatului nu face parte din cheltuielile rambursabile [articolul 12 a alineatul (1) teza a doua din Legea privind instanțele de dreptul muncii [Arbeitsgerichtsgesetz].

Cum sunt calculate costurile? Temeiul juridic al costurilor

Unde sunt disponibile informații privind temeiul juridic al costurilor în Germania?

Textele legilor referitoare la costuri pot fi obținute din librării sau de pe internet, gratuit și în cele mai recente versiuni.

În ce limbi pot obține informații cu privire la cheltuielile în domeniul juridic în Germania?

Informațiile sunt în limba germană.

Unde sunt disponibile informații suplimentare privind costurile?

Site internet disponibil cu informații privind costurile

Linkul se deschide într-o fereastră nouăCele mai recente versiuni ale actelor normative pot fi accesate pe site-ul internet oficial al Ministerului Federal al Justiției. Diferitele legi referitoare la costuri pot fi descărcate introducând abrevierea corespunzătoare (GKG, FamGKG, GvKostG și RVG).

Unde sunt disponibile informații cu privire la durata medie a diverselor proceduri?

Oficiul Federal de Statistică [Statistisches Bundesamt] pune la dispoziția publicului o serie de publicații statistice anuale cu privire la administrația justiției. De exemplu, seria 10, subseria 2.1 conține informații privind durata procedurilor civile în Germania, defalcate pe landuri și pe instanțe districtuale superioare [Oberlandesgericht]. Sunt oferite informații separate pentru instanțele locale [Amtsgerichte] și instanțele regionale [Landgerichte], pe de o parte, și pentru instanțele districtuale superioare, pe de altă parte, precum și pentru procedurile în prima și a doua instanță. Această serie nu conține informații statistice cu privire la durata procedurilor în funcție de tipul de cauză.

Unde sunt disponibile informații cu privire la costurile totale medii aferente unui anumit tip de procedură?

Există cărți disponibile care conțin informații privind riscurile în materie de costuri medii pentru procedurile civile.

Taxa pe valoare adăugată

Unde puteți găsi informații despre TVA? Care sunt valorile aplicabile?

Instanțele și executorii judecătorești de pe lângă instanțe nu plătesc TVA. Avocații plătesc TVA de 19%, dar această taxă nu este inclusă în onorariile acestora ci este percepută separat, cu titlul de cheltuieli.

Asistență juridică

Pragul de venit aplicabil în domeniul justiției civile

Asistența juridică poate fi acordată, la cerere, oricărei persoane care, din cauza unor circumstanțe personale sau financiare, nu își poate acoperi cheltuielile de judecată sau le poate acoperi doar parțial ori în rate. Acțiunea în justiție vizată sau apărarea trebuie să aibă șanse rezonabile de reușită și să fie întemeiată. Cu toate acestea, justițiabilii trebuie să facă uz de propriile resurse în măsura posibilului. În funcție de veniturile solicitantului, asistența juridică poate fi acordată fără obligația de restituire sau cu obligația de restituire în rate. Ministerul Federal al Justiției [Bundesministerium der Justiz] pune la dispoziție o broșură intitulată „Consiliere juridică și asistență juridică” [Beratungshilfe und Prozesskostenhilfe], care oferă răspunsuri la întrebările cele mai frecvente, inclusiv cele privind situații personale, însoțite de exemple.

Pragul de venit aplicabil în domeniul justiției penale pentru inculpați

Pragurile de venit nu se aplică suspecților sau inculpaților. Asistența juridică se acordă după alte criterii.

Nivelul de venit aplicabil în domeniul justiției penale pentru victime

Acordarea de asistență juridică depinde de anumite praguri de venit. Acestea sunt flexibile și sunt stabilite în funcție de costurile anticipate ale cauzei și de situația socială a solicitantului (obligații de plată a unei alocații de întreținere, costurile aferente locuinței). De asemenea, asistența juridică poate fi acordată în sistem de restituire în rate.

Alte condiții privind acordarea de asistență juridică pentru victime

Victimele anumitor infracțiuni grave pot solicita consultanță juridică gratuită, indiferent de situația lor financiară.

Alte condiții privind acordarea de asistență juridică pentru inculpați

Acordarea de asistența juridică pentru suspecți/inculpați (atribuirea unui avocat apărător numit de instanță) nu depinde de nivelul de venit ci de anumite condiții juridice. Acestea vizează îndeosebi gravitatea faptei, efectele juridice posibile (cum ar fi excluderea de la practicarea profesiei sau internarea într-o unitate sanitară psihiatrică sau neurologică), dacă inculpatul este încarcerat sau în arest preventiv, dacă avocatul apărător anterior a fost suspendat, gradul de complexitate a situației în fapt și în drept și dacă inculpatul este capabil să se apere singur.

Proceduri judiciare gratuite

Conform articolului 183 din Legea privind instanțele sociale [Sozialgerichtsgesetz] (SGG), acțiunile prezentate în fața acestui tip de instanțe [Sozialgerichte] nu implică costuri pentru persoanele care au dreptul la aceste beneficii (adică persoanele asigurate, beneficiarii, inclusiv cei care au căpătat acest drept prin moștenire, persoanele cu handicap și moștenitorii acestora, cu condiția să fie implicați în capacitatea respectivă în cadrul procedurilor judiciare ca reclamanți sau persoane chemate în judecată). Reclamanții și pârâții care se înfățișează în fața instanțelor sociale și nu fac parte din aceste categorii trebuie să plătească o taxă în conformitate cu articolul 184 din SGG (150 EUR pentru acțiunile prezentate în fața instanțelor sociale [Sozialgerichte], 225 EUR pentru acțiunile prezentate în fața instanțelor sociale regionale [Landessozialgerichte], 300 EUR pentru acțiunile prezentate în fața Curții Federale Sociale [Bundessozialgericht]). La articolul 197a din SGG se prevede o derogare de la aceste reguli speciale, prin care costurile care trebuie suportate în conformitate cu dispozițiile Legii privind costurile procedurilor judiciare se aplică și în cazul acțiunilor introduse la instanțele sociale în cazul în care nici reclamantul, nici pârâtul dintr-o anumită cauză nu fac parte din categoriile de persoane menționate la articolul 183 din SGG.

Următoarea situație se aplică în procedurile penale: în cazul în care acuzatul este achitat sau urmărirea penală nu este urmată de faza judecății ori se încetează procedurile împotriva acuzatului, costurile (cheltuiala publică) și cheltuielile efectuate de acuzat sunt, în principiu, suportate din bani publici.

Când trebuie să plătească partea care cade în pretenții costurile părții care are câștig de cauză?

Partea care pierde într-un proces trebuie să suporte costurile celeilalte părți în măsura în care acestea au fost necesare pentru îndeplinirea procedurilor judiciare, mai precis onorariul legal și cheltuielile avocatului, precum și cheltuielile legate de transport ale celeilalte părți, inclusiv veniturile pe care acesta nu le-a obținut din cauza prezenței în instanță

Onorariile experților

Experții convocați de instanță primesc un onorariu calculat pe oră, conform Legii privind onorariile și despăgubirilor juridice [Justizvergütungs-und-entschädigungsgesetz (JVEG)], acesta fiind suportat de părțile la proces.

Costurile pentru plata unui expert angajat de una dintre părți în pregătirea cauzei nu fac parte din costurile procedurale, a căror rambursare este stabilită prin hotărâre judecătorească. Prin urmare, astfel de costuri trebuie solicitate separat. În cazul în care o parte a angajat un expert pentru consultanță pe parcursul desfășurării acțiunii în instanță, rambursarea costurilor depinde de necesitatea acestei intervenții în cauza respectivă. Costurile pentru plata unui expert convocat de instanță pentru a oferi probe sunt suportate de partea care pierde sau, în cazul în care partea a avut numai parțial câștig de cauză, ambele părți trebuie să plătească o parte din costuri, in funcție de cât au câștigat și cât au pierdut.

Costurile de traducere și interpretare

Interpreții și traducătorii convocați de instanță primesc o remunerație stabilită în Legea privind onorariile și despăgubirile juridice [Justizvergütungs-und-entschädigungsgesetz (JVEG)]. Aceasta este suportată de părțile implicate în procedurile judiciare. Interpreții primesc o remunerație calculată pe oră; traducătorii sunt remunerați la rând de text tradus.

În procedurile penale, costurile de traducere și interpretare pentru inculpați sau pentru părțile interesate sunt suportate în mod normal din bani publici, cu condiția ca astfel de servicii să fie necesare pentru apărare sau pentru exercitarea drepturilor procedurale.

Linkuri relevate

Linkul se deschide într-o fereastră nouăMinisterului Federal al Justiției

Linkul se deschide într-o fereastră nouăGrupul de mediatori din cadrul Asociației Avocaților din Germania

Linkul se deschide într-o fereastră nouăAsociația Federală de Mediere Familială

Linkul se deschide într-o fereastră nouăAsociația Federală de Mediere

Linkul se deschide într-o fereastră nouăAsociația federală pentru mediere profesională și în mediul de afaceri

Linkul se deschide într-o fereastră nouăCFM

Linkul se deschide într-o fereastră nouăMediator pentru băncile private

Linkul se deschide într-o fereastră nouăMediator pentru băncile de stat

Linkul se deschide într-o fereastră nouăComisia de conciliere a Băncii Centrale Germane

Linkul se deschide într-o fereastră nouăMediator pentru Grupul Bancar Cooperatist German

Linkul se deschide într-o fereastră nouăMediator pentru întreprinderile de construcții private

Linkul se deschide într-o fereastră nouăMediator pentru întreprinderile de construcții regionale

Linkul se deschide într-o fereastră nouăServiciul de conciliere online pentru litigii comerciale legate de internet

Linkul se deschide într-o fereastră nouăComitetele consultative și comisiile de conciliere ale ordinelor medicilor

Linkul se deschide într-o fereastră nouăComisia de conciliere privind mobilitatea

Linkul se deschide într-o fereastră nouăComisia de conciliere pentru turiști

Linkul se deschide într-o fereastră nouăComisia de conciliere privind transportul local din Renania de Nord - Westfalia

Linkul se deschide într-o fereastră nouăMediator pentru asigurările private de sănătate și îngrijire medicală

Linkul se deschide într-o fereastră nouăComisia de conciliere a Asociației Federale Germane a Directorilor de Pompe Funebre

Linkul se deschide într-o fereastră nouăComisia de conciliere a Agenției Federale pentru Rețele

Linkul se deschide într-o fereastră nouăMediatorul Asociației germane în domeniul imobiliar

Linkul se deschide într-o fereastră nouăComisiile de arbitraj ale Camerelor de Comerț și ale asociațiilor profesionale

Linkul se deschide într-o fereastră nouăComisia de consens în materie de onorarii și despăgubiri

Linkul se deschide într-o fereastră nouăAsociația Centrală Germană pentru comerțul cu autovehicule

Linkul se deschide într-o fereastră nouăCele mai recente versiuni ale actelor normative

Ultima actualizare: 08/11/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, statele membre responsabile cu gestionarea paginilor cu informații naționale actualizează în prezent conținutul de pe acest site. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini germană a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.

Studiu de caz 1– dreptul familiei – divorţul - Germania

Cu ocazia prezentului studiu de caz în materie de dreptul familiei - divorț, statele membre au fost rugate să îndrume reclamantul în privința cheltuielilor de judecată în următoarele cazuri:

Cazul A – Situație la nivel național: două persoane se căsătoresc. Ulterior se despart și convin să divorțeze.

Cazul B – Situație la nivel transnațional: două persoane care dețin cetățenia aceluiași stat membru (statul membru A) se căsătoresc. Căsătoria se încheie în statul membru A. După nuntă cei doi se mută în alt stat membru (statul membru B) pentru a locui și a munci, stabilindu-și domiciliul în acest stat membru. La scurt timp cei doi se despart, soția se întoarce în statul membru A și soțul rămâne în statul membru B. Cei doi convin să divorțeze. La întoarcerea în statul membru A, soția introduce imediat o acțiune de desfacere a căsătoriei la instanța din statul membru B.


Costuri în Germania

Cheltuieli de judecată și cheltuieli privind introducerea căilor de atac


Studiu de caz

Instanța

Căi de atac

Cheltuieli de judecată inițiale

Cheltuieli de judecată inițiale

Cazul A

În funcție de venituri și bunuri

În funcție de venituri și bunuri

Cazul B

În funcție de venituri și bunuri

În funcție de venituri și bunuriOnorariile avocaților


Studiu de caz

Avocat

Costuri medii

Cazul A

În funcție de venituri și bunuri

Cazul B

În funcție de venituri și bunuriCosturi pentru remunerarea martorilor și gaj sau garanție


Studiu de caz

Remunerarea martorilor

Gaj sau garanție

Martorii sunt remunerați?

Există acesta/aceasta și unde/când este folosit/ă?

Cazul A

Da, însă în mod normal nu este nevoie de martori.

Nu

Cazul B

Da, însă în mod normal nu este nevoie de martori.

NuCosturi aferente asistenței juridice și altor rambursăriStudiu de caz

Asistență juridică

Rambursare

Când și în ce condiții este aplicabilă?

Poate obține partea care are câștig de cauză rambursarea cheltuielilor de judecată?

Dacă rambursarea nu este integrală, care este procentul acordat, în general?

Există situații în care costurile aferente asistenței juridice ar trebui rambursate organizației care acordă această asistență?

Cazul A

În funcție de venituri și bunuri.

Da

Jumătate

Dacă veniturile persoanei și situația sa financiară se îmbunătățesc și în cazul plății în rate.

Cazul BCosturile activităților de traducere și interpretariat


Studiu de caz

Traducere

Interpretare

Există alte costuri specifice litigiilor transfrontaliere?

Când și în ce condiții sunt necesare?

Care sunt costurile aproximative?

Când și în ce condiții sunt necesare?

Care sunt costurile aproximative?

Descriere

Cazul A

Cazul B

După necesitățile instanței

În mod normal 1,85 EUR pentru 55 de caractere, plus cheltuielile și taxa pe valoare adăugată.

După necesitățile instanței

55 EUR pe oră, plus cheltuielile și taxa pe valoare adăugată

Comunicarea documentelor în străinătate


Ultima actualizare: 08/11/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, statele membre responsabile cu gestionarea paginilor cu informații naționale actualizează în prezent conținutul de pe acest site. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini germană a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.

Studiu de caz 2 – dreptul familiei – încredinţarea minorilor - Germania

Cu ocazia prezentului studiu de caz în materie de dreptul familiei - încredințare a minorilor, statele membre au fost rugate să îndrume reclamantul în privința cheltuielilor de judecată în următoarele cazuri:

Cazul A – Situație la nivel național: două persoane au trăit împreună un anumit număr de ani fără a se căsători. În momentul când se despart au împreună un copil de trei ani. Printr-o hotărâre judecătorească copilul este încredințat mamei, iar tatăl are dreptul de vizitare. Mama copilului introduce o acțiune prin care cere limitarea dreptului de vizitare al tatălui.

Cazul B – Situație la nivel transnațional; sunteți avocat în statul membru A: două persoane au trăit împreună un anumit număr de ani într-un stat membru (statul membru B) fără a se căsători. Au împreună un copil dar se despart imediat după nașterea acestuia. Printr-o hotărâre judecătorească din statul membru B, copilul este încredințat mamei, iar tatăl are dreptul de vizitare. Mama împreună cu copilul se mută pentru a locui în alt stat membru (statul membru A), având autorizația să facă acest lucru conform hotărârii judecătorești. Tatăl rămâne în statul membru B. Câțiva ani mai târziu, mama introduce o acțiune în statul membru A pentru a modifica dreptul de vizitare al tatălui.


Costuri în Germania

Cheltuieli de judecată, cheltuieli privind introducerea căilor de atac și cheltuieli privind căile alternative de soluționare a litigiilor


Studiu de caz

Instanța

Căi de atac

Cheltuieli de judecată inițiale

Cheltuieli de judecată inițiale

Cazul A

44,50 EUR

Recurs:
89,00 EUR
Recurs pe probleme de drept:
133,50 EUR

Cazul B

44,50 EUR

Recurs:
89,00 EUR
Recurs pe probleme de drept:
133,50 EUROnorariile avocatului, executorului judecătoresc și expertului


Studiu de caz

Avocat

Expert

Este reprezentarea obligatorie?

Costuri medii

Este folosirea acestuia obligatorie?

Cost

Cazul A

Nu

În prima instanță:
590,00 EUR

După necesitățile instanței

85,00 EUR pe oră, plus cheltuieli și taxa pe valoare adăugată

Cazul B

Nu

În prima instanță:
590,00 EUR

După necesitățile instanței

85,00 EUR pe oră, plus cheltuieli și taxa pe valoare adăugatăCosturi pentru remunerarea martorilor


Studiu de caz

Remunerarea martorilor

Sunt martorii remunerați?

Cost

Cazul A

Da

Pentru pierderea câștigurilor din cauza prezenței în instanță – maxim 17 EUR pe oră, cheltuieli de călătorie și alte cheltuieli

Cazul B

Da

Pentru pierderea câștigurilor din cauza prezenței în instanță – maxim 17 EUR pe oră, cheltuieli de călătorie și alte cheltuieliCosturi aferente asistenței juridice și altor rambursăriStudiu de caz

Asistență juridică

Rambursare

Când și în ce condiții este aplicabilă?

Poate obține partea care are câștig de cauză rambursarea cheltuielilor de judecată?

Există situații în care costurile aferente asistenței juridice ar trebui rambursate organizației care acordă această asistență?

Case A

În funcție de venituri și bunuri.

Da

Dacă veniturile persoanei și situația sa financiară se îmbunătățesc și în cazul plății în rate.

Case B

În funcție de venituri și bunuri.

Da

Dacă veniturile persoanei și situația sa financiară se îmbunătățesc și în cazul plății în rate.Costurile activităților de traducere și interpretariat


Studiu de caz

Traducere

Interpretare

Există alte costuri specifice litigiilor transfrontaliere?

Când și în ce condiții sunt necesare?

Care sunt costurile aproximative?

Când și în ce condiții sunt necesare?

Care sunt costurile aproximative?

Descriere

Care sunt costurile aproximative?

Cazul A

Cazul B

După necesitățile instanței

În mod normal 1,85 EUR pentru 55 de caractere, plus cheltuielile și taxa pe valoare adăugată.

După nevoile instanței

55 EUR pe oră, plus cheltuielile și taxa pe valoare adăugată

Costuri pentru comunicarea documentelor în străinătate


Ultima actualizare: 08/11/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, statele membre responsabile cu gestionarea paginilor cu informații naționale actualizează în prezent conținutul de pe acest site. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini germană a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.

Studiu de caz 3 – dreptul familiei – pensia de întreţinere - Germania

Cu ocazia prezentului studiu de caz în materie de dreptul familiei – pensie de întreținere, statele membre au fost rugate să îndrume reclamantul în privința cheltuielilor de judecată în următoarele cazuri:

Cazul A – Situație la nivel național: două persoane au trăit împreună un anumit număr de ani fără a se căsători.  În momentul când se despart au împreună un copil de trei ani. Printr-o hotărâre judecătorească copilul este încredințat mamei. Singurul motiv important de dezacord este nivelul pensiei de întreținere datorat mamei de către tatăl copilului pentru creșterea și educarea acestuia. Mama copilului introduce o acțiune cu acest obiect.

Cazul B – Situație la nivel transnațional; sunteți avocat în statul membru A: două persoane au trăit împreună un anumit număr de ani într-un stat membru (statul membru B) fără a se căsători. Au împreună un copil de trei ani. Decid să se despartă. Printr-o hotărâre judecătorească din statul membru B copilul este încredințat mamei. Cu acordul tatălui, mama și copilul se mută în alt stat membru (statul membru A), stabilindu-și aici domiciliul.

Rămâne un motiv important de dezacord,  și anume nivelul pensiei de întreținere datorat mamei de către tatăl copilului pentru creșterea și educarea acestuia. Mama copilului introduce o acțiune cu acest obiect în statul membru A.


Costuri în Germania

Cheltuieli de judecată și cheltuieli privind introducerea căilor de atac


Studiu de caz

Instanța

Căi de atac

Cheltuieli de judecată inițiale

Cheltuieli de judecată inițiale

Cazul A

În funcție de valoarea alocației de întreținere dorită

În funcție de valoarea alocației de întreținere dorită

Cazul B

În funcție de valoarea alocației de întreținere dorită

În funcție de valoarea alocației de întreținere dorită


Onorariile avocatului, executorului judecătoresc și expertului


Studiu de caz

Avocat

Executor judecătoresc

Expert

Este reprezentarea obligatorie?

Costuri medii

Este reprezentarea obligatorie?

Costuri ulterioare judecății

Este folosirea acestuia obligatorie?

Cost

Cazul A

Da

În funcție de valoarea alocației de întreținere dorită

Nu

În funcție de tipul de măsură executorie

După necesitățile instanței

Pe baza unui onorariu calculat pe oră, cuantumul acestuia variind în funcție de domeniul de activitate, maxim 100 EUR, plus cheltuieli și taxa pe valoare adăugată

Cazul B

Da

În funcție de valoarea alocației de întreținere dorită

Nu

În funcție de tipul de măsură executorie

După necesitățile instanței

Pe baza unui onorariu calculat pe oră, cuantumul acestuia variind în funcție de domeniul de activitate, maxim 100 EUR, plus cheltuieli și taxa pe valoare adăugatăCosturi pentru remunerarea martorilor


Studiu de caz

Remunerarea martorilor

Sunt martorii remunerați?

Cost

Cazul A

Da

Pentru pierderea câștigurilor din cauza prezenței în instanță – maxim 17 EUR pe oră, cheltuieli de călătorie și alte cheltuieli

Cazul B

Da

Pentru pierderea câștigurilor din cauza prezenței în instanță – maxim 17 EUR pe oră, cheltuieli de călătorie și alte cheltuieliCosturi aferente asistenței juridice și altor rambursăriStudiu de caz

Asistență juridică

Rambursare

Când și în ce condiții este aplicabilă?

Poate obține partea care are câștig de cauză rambursarea cheltuielilor de judecată?

Există situații în care costurile aferente asistenței juridice ar trebui rambursate organizației care acordă această asistență?

Cazul A

În funcție de venituri și de situația financiară

Da

Dacă veniturile persoanei și situația sa financiară se îmbunătățesc și în cazul plății în rate.

Cazul B

În funcție de venituri și de situația financiară

Da

Dacă veniturile persoanei și situația sa financiară se îmbunătățesc și în cazul plății în rate.Costurile activităților de traducere și interpretariat


Studiu de caz

Traducere

Interpretare

Există alte costuri specifice litigiilor transfrontaliere?

Când și în ce condiții sunt necesare?

Care sunt costurile aproximative?

Când și în ce condiții sunt necesare?

Care sunt costurile aproximative?

Descriere

Cazul A

Cazul B

După necesitățile instanței

În mod normal 1,85 EUR pentru 55 de caractere, plus cheltuielile și taxa pe valoare adăugată.

După necesitățile instanței

55 EUR pe oră, plus cheltuielile și taxa pe valoare adăugată

Comunicarea documentelor în străinătate


Ultima actualizare: 08/11/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, statele membre responsabile cu gestionarea paginilor cu informații naționale actualizează în prezent conținutul de pe acest site. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini germană a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.

Studiu de caz 4 – drept comercial – contracte - Germania

Cu ocazia prezentului studiu de caz în materie de drept comercial - contracte, statele membre au fost rugate să îndrume reclamantul în privința cheltuielilor de judecată în următoarele cazuri:

Cazul A – Situație la nivel național: o societate a livrat bunuri în valoare de 20 000 de euro. Prețul nu a fost plătit, deoarece cumpărătorul consideră că bunurile nu corespund cu ceea ce s-a convenit.

Vânzătorul decide să introducă o acțiune în instanță pentru a obține plata integrală.

Cazul B – Situație la nivel transnațional: o societate cu sediul principal în statul membru B livrează bunuri în valoare de 20 000 de euro unui cumpărător din statul membru A. Contractul este redactat în limba statului membru B, sub regimul legislației acestuia. Prețul nu a fost plătit, deoarece cumpărătorul din statul membru A consideră că bunurile nu corespund cu ceea ce s-a convenit. Vânzătorul decide să introducă o acțiune în instanță în statul membru A pentru a obține plata integrală, conform contractului încheiat cu vânzătorul.


Costuri în Germania

Cheltuieli de judecată și cheltuieli privind introducerea căilor de atac


Studiu de caz

Instanța

Căi de atac

Cheltuieli de judecată inițiale

Cheltuieli de judecată inițiale

Cazul A

864,00 EUR

Recurs pe probleme de fond și de drept:
1 152,00 EUR
Recurs pe probleme de drept: 1 440,00 EUR

Cazul B

864,00 EUR

Recurs pe probleme de fond și de drept:
1 152,00 EUR
Recurs pe probleme de drept: 1 440,00 EUROnorariile avocatului, executorului judecătoresc și expertului


Studiu de caz

Avocat

Executor judecătoresc

Expert

Este reprezentarea obligatorie?

Costuri medii

Este reprezentarea obligatorie?

Costuri ulterioare judecății

Este folosirea acestuia obligatorie?

Cost

Cazul A

Da

În prima instanță: 1 950 EUR 

Nu

În funcție de tipul de măsură executorie

No

Pe baza unui onorariu calculat pe oră, cuantumul acestuia variind în funcție de domeniul de activitate, maxim 100 EUR, plus cheltuieli și taxa pe valoare adăugată

Cazul B

Da

În prima instanță:
1 950 EUR

Nu

No

Pe baza unui onorariu calculat pe oră, cuantumul acestuia variind în funcție de domeniul de activitate, maxim 100 EUR, plus cheltuieli și taxa pe valoare adăugatăCosturi pentru remunerarea martorilor


Studiu de caz

Remunerarea martorilor

Sunt martorii remunerați?

Cost

Cazul A

Da

Pentru pierderea câștigurilor din cauza prezenței în instanță – maxim 17 EUR pe oră, cheltuieli de călătorie și alte cheltuieli

Cazul B

Da

Pentru pierderea câștigurilor din cauza prezenței în instanță – maxim 17 EUR pe oră, cheltuieli de călătorie și alte cheltuieliCosturi aferente asistenței juridice și altor rambursăriStudiu de caz

Asistență juridică

Rambursare

Când și în ce condiții este aplicabilă?

Când este sprijinul integral?

Condiții?

Poate obține partea care are câștig de cauză rambursarea cheltuielilor de judecată?

Ce categorii de cheltuieli nu sunt niciodată rambursate?

Există situații în care costurile aferente asistenței juridice ar trebui rambursate organizației care acordă această asistență?

Cazul A

În principiu, nu se acordă asistență juridică persoanelor juridice din afara UE

Premise generale:

Dacă partea are o situație financiară nesigură (de exemplu, este lipsită de mijloace), iar acțiunea propusă are perspective de reușită și nu pare ofensatoare

Dacă nu rămân mai mult de 15 EUR după deducerea sprijinului financiar acordat părții aflate într-o situație financiară dificilă și familiei acesteia, și după deducerea cheltuielilor suplimentare pentru cazare etc.

Când nu se întrunesc aceste condiții, sprijinul financiar integral este posibil, însă trebuie restituit în rate: cuantumul ratelor depinde de venitul rezidual.

1. Depunerea unei cereri (nu este obligatorie recurgerea la un avocat pentru depunerea cererii)

2. Procedurile nu sunt încă încheiate

3. A se vedea și coloana 1

Da, în cazul în care a câștigat

Costurile care nu sunt considerate esențiale pentru îndeplinirea adecvată a procedurilor de acuzare sau pentru apărare

A se vedea coloana 2

Cazul B

Vezi cazul A de mai sus

A se vedea cazul A de mai sus

A se vedea cazul A de mai sus

A se vedea cazul A de mai sus

A se vedea cazul A de mai sus

A se vedea cazul A de mai susCosturile activităților de traducere și interpretariat


Studiu de caz

Traducere

Interpretare

Există alte costuri specifice litigiilor transfrontaliere?

Când și în ce condiții sunt necesare?

Care sunt costurile aproximative?

Când și în ce condiții sunt necesare?

Care sunt costurile aproximative?

Descriere

Cazul A

Cazul B

În principiu, pentru toate pledoariile scrise adresate instanței și pentru toate documentele scrise depuse ca probe. Instanța poate să nu solicite traducerea documentelor dacă toți judecătorii care audiază cauza înțeleg limba respectivă.

În mod normal 1,85 EUR pentru 55 de caractere, plus cheltuielile și taxa pe valoare adăugată.

Limba instanței este limba germană; dacă toate părțile implicate vorbesc bine limba străină, se poate renunța la serviciile interpretului.

55 EUR pe oră, plus cheltuielile și taxa pe valoare adăugată

Comunicarea documentelor în străinătate


Ultima actualizare: 08/11/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, statele membre responsabile cu gestionarea paginilor cu informații naționale actualizează în prezent conținutul de pe acest site. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini germană a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.

Studiu de caz 5 – drept comercial – răspundere - Germania

Cu ocazia prezentului studiu de caz în materie de drept comercial - răspundere, statele membre au fost rugate să îndrume reclamantul în privința cheltuielilor de judecată în următoarele cazuri:

Cazul A – Situație la nivel național: un producător de sisteme de încălzire livrează un sistem de încălzire unui instalator. Acesta îl vinde la rândul său (și îl instalează) unui client pentru locuința acestuia, Casa ia foc la scurt timp după aceea. Toate persoanele implicate (producătorul de sisteme de încălzire, instalatorul și clientul final) sunt asigurate. Originea incendiului este contestată. Nimeni nu vrea sa despăgubească clientul.

Acesta decide să introducă o acțiune în instanță împotriva producătorului de sisteme de încălzire, a instalatorului și a societăților de asigurare pentru a obține o despăgubire completă.

Cazul B – Situație la nivel transnațional: un producător de sisteme de încălzire din statul membru B livrează un sistem de încălzire unui instalator din statul membru C. Acesta îl vinde la rândul său (și îl instalează) unui client din statul membru A pentru locuința acestuia. Casa ia foc la scurt timp după aceea. Toate persoanele implicate (producătorul de sisteme de încălzire, instalatorul și clientul final) sunt asigurate de către o societate de asigurări din propriul stat membru. Originea incendiului este contestată. Nimeni nu vrea sa despăgubească clientul.

Acesta decide să introducă o acțiune în instanță în statul membru A împotriva producătorului de sisteme de încălzire, a instalatorului și a societății de asigurare din statul membru A pentru a obține o despăgubire completă.


Costuri în Germania

Cheltuieli de judecată și cheltuieli privind introducerea căilor de atac


Studiu de caz

Instanța

Căi de atac

Cheltuieli de judecată inițiale

Cheltuieli de judecată inițiale

Cazul A

În funcție de valoarea despăgubirilor solicitate

În funcție de valoarea despăgubirilor solicitate

Cazul B

În funcție de valoarea despăgubirilor solicitate

În funcție de valoarea despăgubirilor solicitateOnorariile avocatului, executorului judecătoresc și expertului


Studiu de caz

Avocat

Executor judecătoresc

Expert

Este reprezentarea obligatorie?

Costuri medii

Este reprezentarea obligatorie?

Costuri ulterioare judecății

Este folosirea acestuia obligatorie?

Cost

Cazul A

Da

În funcție de valoarea despăgubirilor solicitate

Nu

În funcție de tipul de măsură executorie

Nu este obligatorie prin lege, însă depinde dacă instanța consideră necesară convocarea unui expert, ceea ce este destul de probabil în practică.

Pe baza unui onorariu calculat pe oră, cuantumul acestuia variind în funcție de domeniul de activitate, maxim 100 EUR, plus cheltuieli și impozitul pe cifra de afaceri

Cazul B

Da

În funcție de valoarea despăgubirilor solicitate

Nu

În funcție de tipul de măsură executorie

A se vedea mai sus

Pe baza unui onorariu calculat pe oră, cuantumul acestuia variind în funcție de domeniul de activitate, maxim 100 EUR, plus cheltuieli și impozitul pe cifra de afaceriCosturi pentru remunerarea martorilor


Studiu de caz

Remunerarea martorilor

Sunt martorii remunerați?

Cost

Cazul A

Da

Pentru pierderea câștigurilor din cauza prezenței în instanță – maxim 17 EUR pe oră, cheltuieli de călătorie și alte cheltuieli

Cazul B

Da

Pentru pierderea câștigurilor din cauza prezenței în instanță – maxim 17 EUR pe oră, cheltuieli de călătorie și alte cheltuieliCosturi aferente asistenței juridice și altor rambursăriStudiu de caz

Asistență juridică

Rambursare

Când și în ce condiții este aplicabilă?

Când este sprijinul integral?

Condiții?

Poate obține partea care are câștig de cauză rambursarea cheltuielilor de judecată?

Ce categorii de cheltuieli nu sunt niciodată rambursate?

Există situații în care costurile aferente asistenței juridice ar trebui rambursate organizației care acordă această asistență?

Cazul A

A se vedea studiul de caz nr. 4 anterior

A se vedea studiul de caz nr. 4 anterior

A se vedea studiul de caz nr. 4 anterior

A se vedea studiul de caz nr. 4 anterior

A se vedea studiul de caz nr. 4 anterior

A se vedea studiul de caz nr. 4 anterior

Cazul B

A se vedea studiul de caz nr. 4 anterior

A se vedea studiul de caz nr. 4 anterior

A se vedea studiul de caz nr. 4 anterior

A se vedea studiul de caz nr. 4 anterior

A se vedea studiul de caz nr. 4 anterior

A se vedea studiul de caz nr. 4 anteriorCosturile activităților de traducere și interpretariat


Studiu de caz

Traducere

Interpretare

Există alte costuri specifice litigiilor transfrontaliere?

Când și în ce condiții este necesară?

Care sunt costurile aproximative?

Când și în ce condiții este necesară?

Care sunt costurile aproximative?

Descriere

Cazul A

Cazul B

A se vedea studiul de caz nr. 4 anterior

În mod normal 1,85 EUR pentru 55 de caractere, plus cheltuielile și impozitul pe cifra de afaceri .

A se vedea studiul de caz nr. 4 anterior

55 EUR pe oră, plus cheltuielile și impozitul pe cifra de afaceri

Comunicarea sau notificarea documentelor în străinătate


Ultima actualizare: 08/11/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, statele membre responsabile cu gestionarea paginilor cu informații naționale actualizează în prezent conținutul de pe acest site. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini estonă a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.

Cheltuieli de judecată - Estonia

Această pagină vă oferă informații privind costurile judiciare din Estonia.

Cadrul legislativ care reglementează onorariile profesiilor juridice

Consilieri juridici

Onorariile consilierilor juridici nu sunt reglementate în Estonia.

Juriști (Lawyers)

Onorariile juriștilor nu sunt reglementate în Estonia.

Avocați pledanți (Barristers)

Onorariile avocaților pledanți nu sunt reglementate în Estonia.

Executori judecătorești (Bailiffs)

În Estonia, onorariile executorilor judecătorești sunt reglementate prin Linkul se deschide într-o fereastră nouăLegea privind executorii judecătorești. Onorariul unui executor judecătoresc poate fi format din onorariul pentru declanșarea procedurii, onorariul principal pentru procedura propriu-zisă și un onorariu suplimentar pentru activitățile de executare silită. Un executor judecătoresc are, de asemenea, dreptul de a percepe un onorariu pentru furnizarea unui serviciu profesional.

Avocați (Advocates)

Onorariile avocaților nu sunt reglementate în Estonia, ci sunt, în schimb, stabilite prin contractul încheiat cu clientul. Un avocat sau titularul unui cabinet de avocatură prezintă clientului oferta de preț inițială și îi explică modul în care s-a ajuns la această sumă. Clientul rambursează cheltuielile suportate de avocat sau de titularul cabinetului de avocatură în cadrul procesului de furnizare a serviciilor juridice.

Costuri fixe

Costuri fixe pentru procedurile civile

Costuri fixe pentru părți în cadrul procedurilor civile

Costurile fixe suportate de părțile implicate în proceduri civile cuprind:

 • taxa de stat;
 • garanție privind casația;
 • garanție pentru cererea de anulare a judecării acțiunii în contumacie;
 • garanție pentru redeschiderea procedurilor sau restabilirea termenului;
 • costurile pentru furnizarea documentelor procedurale de către executorii judecătorești;
 • costurile pentru publicarea citațiilor și a notificărilor în publicația oficială Ametlikud Teadaanded (Anunțuri oficiale) sau într-un ziar;
 • remunerarea experților, a interpreților și a traducătorilor;
 • alte costuri aferente judecării unei cauze și costuri extrajudiciare.

Etapa procedurii civile în cadrul căreia părțile trebuie să suporte costuri fixe

Următoarele costuri trebuie achitate în prealabil de către partea care solicită declanșarea procedurii sau îndeplinirea actelor procedurale:

 • taxa de stat;
 • garanție privind casația;
 • garanție pentru cererea de anulare a judecării acțiunii în contumacie;
 • garanție pentru redeschiderea procedurilor sau restabilirea termenului;
 • costuri aferente transmiterii documentelor procedurale de către executorii judecătorești;
 • costuri aferente publicării citațiilor și a notificărilor în publicația oficială Ametlikud Teadaanded (Anunțuri oficiale) sau într-un ziar;
 • costuri aferente soluționării unei cauze, în măsura stabilită de instanță.

În afară de cazul în care instanța stabilește altfel, onorariile percepute de experți, interpreți și traducători trebuie achitate în prealabil de către partea care a depus cererea la care se referă costurile.

Costuri fixe pentru procedurile penale

Costuri fixe pentru părți în cadrul procedurilor penale

Costurile fixe pentru părțile implicate în proceduri penale sunt stabilite în Linkul se deschide într-o fereastră nouăCodul de procedură penală și sunt împărțite în costuri procedurale, costuri specifice și costuri suplimentare.

Costurile procedurale sunt următoarele:

 • remunerația rezonabilă plătită avocatului sau reprezentantului ales și alte costuri necesare suportate de o parte la proces în legătură cu acțiunea penală;
 • sumelor plătite victimelor, martorilor, experților și persoanelor calificate în temeiul articolului 178 din Codul de procedură penală, cu excepția costurilor menționate la articolul 176 alineatul (1) punctul (1) din cod;
 • costurile suportate de o instituție medico-legală de stat sau de orice alt organism guvernamental sau entitate juridică în legătură cu efectuarea de evaluări ale experților sau cu stabilirea intoxicațiilor;
 • o remunerație stabilită pentru avocatul desemnat și cheltuielile sale în măsura în care acestea sunt justificate și adecvate;
 • costurile suportate pentru efectuarea de copii ale materialelor din dosarul penal pentru un avocat în conformitate cu articolul 224 alineatul (1) din Codul de procedură penală;
 • costurile legate de depozitarea, transmiterea și distrugerea probelor;
 • costurile legate de depozitarea, transferul și distrugerea bunurilor confiscate;
 • costurile suportate ca urmare a garantării unei acțiuni civile;
 • despăgubirile datorate de inculpat dacă acesta este condamnat;
 • alte costuri suportate de către un organism care desfășoară acțiuni penale pe parcursul derulării acestor acțiuni, cu excepția costurilor considerate specifice sau suplimentare în conformitate cu Codul de procedură penală.

În cazul în care partea la proces are mai mulți avocați sau reprezentanți, remunerația plătită acestora va fi inclusă în costurile procedurale în măsura în care aceasta nu depășește un nivel rezonabil al remunerației plătite în mod normal unui avocat sau reprezentant.

În cazul în care un suspect sau inculpatul se apără singur, costurile de apărare necesare vor fi incluse în costurile procedurale. Costurile excesive care nu ar fi fost suportate dacă ar fi participat un avocat nu vor fi incluse în costurile procedurale.

Costurile care sunt suportate de către persoane care nu sunt părți la proces și care se referă la efectuarea expertizelor vor fi rambursate în conformitate cu condițiile și normele prevăzute în Legea privind examinarea medico-legală.

Costurile specifice sunt costurile referitoare la amânarea unei ședințe de judecată din cauza absenței unei părți la proces și costurile de prezență obligatorie.

Costurile suplimentare sunt următoarele:

 • suma plătită unei persoane care nu este parte la proces în schimbul unor informații referitoare la fapte care pot reprezenta probe;
 • costurile reținerii unui suspect sau a inculpatului în arest preventiv;
 • sumele plătite interpreților sau traducătorilor în conformitate cu articolul 178 din Codul de procedură penală;
 • sumele plătite în cadrul unor proceduri penale în conformitate cu Legea privind compensarea pentru daunele cauzate de stat unei persoane prin privarea de libertate fără justă cauză;
 • costurile care au fost suportate de către organismele publice naționale și locale în legătură cu procedurile penale și care nu sunt menționate la articolul 175 alineatul (1) punctele (1) sau (10) din Codul de procedură penală;
 • sumele plătite reprezentanților martorilor în conformitate cu articolul 671 din Codul de procedură penală.

Etapa procedurii penale în cadrul căreia părțile trebuie să suporte costuri fixe

 • În cazul unei achitări, costurile procedurale vor fi rambursate de către stat. În cazul unei condamnări, costurile procedurale vor fi rambursate de către inculpatul condamnat. În cazul unei achitări parțiale, costurile se rambursează de către stat în măsura în care inculpatul a fost achitat. Obligația de a rambursa costurile procedurale apare în momentul în care a intrat în vigoare decizia finală.
 • În cazul respingerii unei acțiuni civile, costurile procedurale referitoare la garantarea acțiunii civile vor fi rambursate de către partea vătămată. În cazul unei acțiuni civile câștigate complet, costurile procedurale referitoare la garantarea acțiunii civile vor fi rambursate de către inculpatul condamnat sau pârât. În cazul unei acțiuni civile câștigate parțial, instanța va împărți costurile procedurale referitoare la garantarea acțiunii civile între partea vătămată și inculpatul condamnat sau pârât, luând în considerare toate circumstanțele. În cazul refuzului de a soluționa o acțiune civilă, costurile procedurale referitoare la garantarea acțiunii civile vor fi rambursate de către stat.

Costuri fixe pentru procedurile constituționale

Costuri fixe pentru părți în cadrul procedurilor constituționale

În Estonia, solicitările individuale de revizuire a Constituției nu sunt acceptate. Costurile acțiunilor de revizuire a Constituției sunt acoperite de la bugetul de stat. Costurile aferente implicării specialiștilor în procedurile judiciare sunt acoperite de la bugetul de stat în aceleași condiții precum cele pentru plata onorariilor experților în procedurile civile.

Etapa procedurii constituționale în cadrul căreia părțile trebuie să suporte costuri fixe

În cadrul procedurilor constituționale, părțile nu suportă niciun cost fix.

Informații prealabile care trebuie furnizate de reprezentanții legali

Drepturile și obligațiile părților

Avocații trebuie să-și înștiințeze clienții cu privire la gama completă de activități referitoare la furnizarea de servicii juridice și la toate costurile implicate. Un avocat sau titularul unui cabinet de avocatură prezintă clientului oferta de preț inițială și îi explică modul în care s-a ajuns la această sumă.

Costuri pentru participarea la proceduri

Costurile suportate de partea care are câștig de cauză

Partea care are câștig de cauză suportă costurile privind remunerarea propriului reprezentant legal sau avocat consilier, în măsura în care acestea sunt considerate de instanță ca fiind rezonabile și nu trebuie suportate de partea căzută în pretenții.

Costurile suportate de partea căzută în pretenții

Conform hotărârii judecătorești privind stabilirea costurilor procedurale, partea căzută în pretenții trebuie să despăgubească partea care are câștig de cauză pentru cheltuielile sale de judecată, inclusiv pentru:

 • taxa de stat;
 • garanție;
 • costurile legate de martori, experți, interpreți și traducători, precum și costurile aferente expertizei realizate de o persoană care nu este parte la proces și care trebuie rambursată în temeiul Legii privind examinarea medico-legală;
 • costurile aferente obținerii documentelor justificative și a probelor fizice;
 • costurile aferente inspecției, inclusiv cheltuielile de transport necesare suportate de către instanță;
 • costurile aferente livrării, depunerii și emiterii documentelor procedurale;
 • costurile aferente stabilirii valorii cauzei civile;
 • costurile aferente reprezentanților și avocaților părților la proces;
 • cheltuielile de călătorie, de expediere poștală, de comunicare, de cazare și alte cheltuieli similare suportate de părți în legătură cu desfășurarea procedurilor;
 • câștiguri sau alte venituri permanente care nu au fost primite de părți;
 • costurile aferente procedurilor precontencioase stipulate de lege, cu excepția cazului în care acțiunea a fost introdusă la mai mult de șase luni după încheierea procedurilor precontencioase;
 • onorariul executorului judecătoresc privind garantarea acțiunii și cheltuielile aferente executării unei hotărâri judecătorești privind garantarea unei acțiuni;
 • onorariul executorului judecătoresc privind livrarea documentelor procedurale;
 • costurile privind prelucrarea unei cereri de asistență juridică pentru suportarea cheltuielilor de judecată;
 • costurile aferente procedurii de urgență pentru emiterea unei somații de plată;
 • costurile aferente participării la procedura de conciliere în cazul în care instanța a solicitat participarea părților în temeiul articolului 4 alineatul (4) din Codul de procedură civilă sau, în cazul în care procedura este obligatorie, la procedura de conciliere precontencioasă în temeiul articolului 1 alineatul (4) din Legea privind concilierea.

Dacă o hotărâre judecătorească privind împărțirea cheltuielilor de judecată stabilește că o parte la proces trebuie să suporte costurile referitoare la reprezentantul legal sau avocatul unei alte părți, suma de bani aferentă costurilor care trebuie stabilite de instanță trebuie să fie justificată și să nu depășească cheltuielile necesare. Dacă au fost contractați mai mulți reprezentanți, cheltuielile aferente vor fi rambursate numai în cazul în care acestea au fost datorate complexității cauzei sau necesității schimbării reprezentanților.

Temeiul juridic al costurilor

Unde sunt disponibile informații privind temeiul juridic al costurilor în Estonia?

Temeiul juridic al costurilor este cuprins în:

 • Codul de procedură civilă;
 • Legea privind executorii judecătorești;
 • Legea privind taxele de stat;
 • instrumentele juridice emise în baza Codului de procedură civilă.

În ce limbă se pot obține informații privind temeiul juridic al costurilor în Estonia?

Informații referitoare la temeiul juridic al costurilor sunt disponibile în limba estonă.

Pe Linkul se deschide într-o fereastră nouăsite-ul internet al Riigi Teataja (Monitorul Oficial) sunt disponibile traduceri în limba engleză ale instrumentelor juridice estoniene care prevăd informații referitoare la costuri și temeiul juridic al acestora.

Unde sunt disponibile informații privind medierea?

Ministerul Justiției este responsabil de transpunerea Linkul se deschide într-o fereastră nouăDirectivei 2008/52/CE privind anumite aspecte ale medierii în materie civilă și comercială. Pentru întrebări generale privind medierea, vă rugăm să contactați Ministerul Justiției la adresa generală de e-mail: Linkul se deschide într-o fereastră nouăinfo@just.ee.

Procedura de conciliere în materie civilă este reglementată de Legea privind concilierea, care prevede drepturile și obligațiile mediatorilor și oferă, de asemenea, orientări referitoare la punerea în aplicare și executarea acordurilor încheiate cu ajutorul unui mediator. În temeiul legii, au dreptul să deruleze proceduri de conciliere următoarele persoane:

 • o persoană fizică pe care părțile la proces au însărcinat-o să deruleze procedura;
 • avocați pledanți;
 • notari;
 • în cazul prevăzut de lege, un organism de conciliere aparținând statului sau unei autorități locale.

Procedura de conciliere în cazurile administrative este reglementată de Codul de procedură judiciară administrativă, iar în cazurile penale și în cele legate de delicte, de Codul de procedură penală.

În ceea ce privește recurgerea la mediere în dreptul familiei, Ministerul Afacerilor Sociale încurajează extinderea activităților mediatorilor familiali. Site-ul internet al Linkul se deschide într-o fereastră nouăAsociației mediatorilor din Estonia conține informații atât în limba estonă, cât și în limba engleză. În mod similar, Linkul se deschide într-o fereastră nouăUniunea pentru bunăstarea copilului din Estonia – o asociație non-profit care susține drepturile copilului – oferă consiliere părinților care doresc să se despartă sau să divorțeze și îi încurajează să utilizeze serviciile conciliatorilor pentru a proteja interesele propriilor copii. Asociația organizează de asemenea cursuri de instruire în domeniul medierii familiale.

Unde sunt disponibile informații suplimentare privind costurile?

Site internet cu informații privind costurile

Costurile aferente procedurilor judiciare și cuantumurile respective depind de durata și tipul cauzei judecate în instanță. Cele mai importante surse de informații privind costurile aferente procedurilor judiciare sunt codurile care reglementează procedurile judiciare și Legea privind taxele de stat. Ministerul Justiției publică și administrează publicația oficială Linkul se deschide într-o fereastră nouăRiigi Teataja (Monitorul Oficial), care oferă acces la:

 • legi și regulamente;
 • decrete ale Președintelui Republicii;
 • decizii ale Curții Supreme și acorduri internaționale;
 • regulamente emise de administrațiile locale.

Riigi Teataja conține, de asemenea, versiunile consolidate oficiale ale legilor, ale regulamentelor și ordinelor Guvernului, ale regulamentelor ministeriale, ale regulamentelor guvernatorului Eesti Pank (Banca Estoniei), ale regulamentelor Comitetului Electoral Național, ale deciziilor parlamentare, ale regulamentelor consiliilor municipale și orășenești și ale regulamentelor administrațiilor municipale și orășenești. Legislația și alte documente publicate în Riigi Teataja sunt disponibile începând cu anul 1990.

O analiză a practicii de stabilire a costurilor judiciare din cadrul procedurilor civile a fost publicată pe Linkul se deschide într-o fereastră nouăsite-ul internet al Curții Supreme.

Unde sunt disponibile informații cu privire la durata medie a diverselor proceduri?

Pe Linkul se deschide într-o fereastră nouăsite-ul internet al instanțelor sunt prezentate statistici privind procedurile din cadrul instanțelor de prim și al doilea grad de jurisdicție începând cu anul 1996.

Unde sunt disponibile informații cu privire la costurile totale medii aferente unei proceduri specifice?

•   Taxa de stat care trebuie plătită pentru un anumit tip de procedură este stipulată în Linkul se deschide într-o fereastră nouăLegea privind taxele de stat.

•   Onorariile executorilor judecătorești sunt prevăzute în Linkul se deschide într-o fereastră nouăLegea privind executorii judecătorești.

•   Nu sunt disponibile statistici privind costurile totale medii pentru anumite tipuri de proceduri.

Taxa pe valoare adăugată

Cum sunt furnizate aceste informații?

La onorariile executorilor judecătorești se aplică TVA de 20 %.

Pentru a i se restitui TVA-ul aplicat cheltuielilor de judecată, solicitantul trebuie să confirme că nu este plătitor de TVA sau că valoarea TVA nu poate fi recuperată din niciun alt motiv.

Care sunt ratele aplicabile?

De la 1 iulie 2009, rata TVA aplicabilă în Estonia este de 20 %.

Asistența juridică

Pragul de venit aplicabil în materie de justiție civilă

Asistența juridică este disponibilă atunci când costurile serviciilor juridice depășesc dublul venitului mediu lunar al solicitantului, calculat pe baza venitului mediu lunar aferent ultimelor patru luni anterioare depunerii cererii.

Impozitele și plățile obligatorii pentru asigurare, costurile aferente îndeplinirii obligațiilor de întreținere juridică, precum și costurile rezonabile referitoare la cazare și transport trebuie deduse din rezultatul calculat.

Alte condiții privind acordarea de asistență juridică părților vătămate

Statul poate acorda asistență procedurală în conformitate cu Codul de procedură civilă. Tipurile de asistență juridică garantate de către stat, precum și condițiile și normele de obținere a unei astfel de asistențe juridice sunt reglementate de Linkul se deschide într-o fereastră nouăLegea privind asistența juridică din partea statului.

Asistența juridică poate fi acordată unei persoane fizice care este rezident sau cetățean al Estoniei sau al altui stat membru al Uniunii Europene, în momentul depunerii cererii de asistență juridică. Rezidența unei persoane se stabilește pe baza articolului 59 al Regulamentului (CE) nr. 44/2001 al Consiliului privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială. Alte persoane fizice pot primi asistență juridică numai în cazul în care acest lucru este stipulat într-un acord internațional.

Asistența juridică din partea statului nu se acordă dacă:

 • solicitantul își poate apăra singur drepturile;
 • solicitantul nu are dreptul la protecția cerută prin solicitarea de asistență juridică;
 • solicitantul ar putea să suporte costurile serviciilor juridice din bunurile sale, pe care le poate vinde fără dificultăți majore;
 • costurile serviciilor juridice nu sunt preconizate să depășească dublul venitului mediu lunar al solicitantului, care se calculează pe baza venitului mediu lunar timp de patru luni anterioare depunerii cererii, din care se deduc taxele și plățile obligatorii pentru asigurare, costurile aferente îndeplinirii obligațiilor de întreținere juridică și costurile rezonabile referitoare la cazare și transport;
 • ținându-se seama de circumstanțe, sunt puține șanse ca solicitantul să își poată apăra drepturile;
 • cererea este introdusă pentru a depune o acțiune în despăgubiri pentru prejudiciu moral și nu există niciun interes general imperativ în acest caz;
 • litigiul se referă la activitățile economice ale solicitantului și nu îi afectează drepturile care nu au legătură cu activitățile economice respective;
 • cererea este introdusă cu scopul de a proteja o marcă comercială, un brevet, un model de utilitate, desene și modele industriale, topografia unui circuit integrat sau o altă formă de proprietate intelectuală, cu excepția drepturilor care izvorăsc din Legea privind drepturile de autor;
 • solicitantul are interese comune clare cu o persoană care nu are dreptul să primească asistență juridică; în acest caz există riscul ca asistența juridică primită să fie transferată persoanei care nu este eligibilă;
 • cererea este introdusă pentru a apăra un drept transferat solicitantului și nu există niciun motiv să se creadă că dreptul a fost transferat solicitantului pentru a obține asistență juridică din partea statului;
 • furnizarea serviciilor juridice este garantată printr-o asigurare de cheltuieli juridice contractată de solicitant sau pe baza asigurării obligatorii;
 • suma estimată care poate fi obținută de către solicitant în urma judecării cauzei este extrem de mică în comparație cu costul estimat al asistenței juridice suportate de stat.

Puteți găsi informații suplimentare despre asistența juridică din partea statului pe site-ul internet al Baroului din Estonia.

Alte condiții privind acordarea de asistență juridică suspecților și inculpaților

Condițiile care se aplică pentru acordarea asistenței juridice sunt aceleași atât pentru suspecți și inculpați, cât și pentru părțile vătămate.

Proceduri judiciare gratuite

Legea privind taxele de stat stabilește condițiile pentru scutirea de la plata taxelor de stat. În cadrul unei acțiuni în instanță, următoarele acțiuni sunt scutite de la plata taxei de stat:

 • soluționarea unei căi de atac sau a unei plângeri introduse pentru a solicita o remunerație sau un salariu, pentru a declara nulă rezilierea unui contract de muncă, pentru a fi reînvestit în funcție sau pentru a modifica formularea temeiului pentru eliberarea din funcție;
 • soluționarea unei căi de atac privind solicitarea de întreținere și, în cadrul obligațiilor de întreținere pentru copii, a unei cereri de inițiere a procedurii de urgență pentru emiterea unei somații de plată;
 • soluționarea unei acțiuni în despăgubiri pentru condamnare injustă, urmărire penală injustă, arestare preventivă injustă sau altă formă nejustificată de privare de libertate și soluționarea unei acțiuni în despăgubiri pentru daunele produse bunurilor prin impunerea injustă a unei sancțiuni pentru un delict minor;
 • prima eliberare a documentelor judiciare cu privire la o cauză penală;
 • îndeplinirea procedurilor pentru internarea unei persoane într-o instituție cu acces restricționat;
 • soluționarea unei cereri privind restituirea bunurilor confiscate sau abandonate în legătură cu aplicarea injustă a unei pedepse și privind repararea prejudiciilor;
 • soluționarea unei cauze privind dovedirea anilor de plată a contribuțiilor la sistemul de pensii;
 • soluționarea unui protest într-o cauză administrativă;
 • soluționarea unei solicitări de scutire de la plata onorariilor notarilor și introducerea unei obiecții la hotărârea instanței în acest sens;
 • soluționarea unei cereri de asistență procedurală și introducerea unei obiecții la decizia instanței în acest sens;
 • soluționarea unei căi de atac privind prejudicii cauzate de vătămări corporale sau alte afecțiuni sau de decesul principalului susținător financiar;
 • efectuarea unei copii de maximum cinci pagini de documente procedurale într-o cauză administrativă.

Următoarele acțiuni sunt scutite de la plata taxelor de stat:

 • introducerea de către un minor a unei obiecții la decizia instanței într-o cauză în care acesta deține prin lege dreptul independent de a introduce o cale de atac;
 • o acțiune referitoare la o pensie sau un ajutor financiar, intentată de un reclamant, privind plata incorectă sau neplata pensiei sau a ajutorului financiar;
 • depunerea de către o persoană fizică a unei plângeri împotriva deciziei unui comitet electoral;
 • depunerea de către o instituție de ocrotire a unei cereri de decădere din drepturile părintești sau de numire a unui tutore pentru un minor sau a oricărui tip de cerere care apără interesele unui copil aflat în îngrijirea unei instituții;
 • depunerea de către autoritățile fiscale a unei cereri de faliment sau a unui alt tip de cerere referitoare la procedurile de insolvență, precum și în cadrul unei cauze vizând stabilirea cuantumului impozitului;
 • introducerea de către autoritățile locale a unei căi de atac în conformitate cu normele izvorâte din Legea privind reforma funciară în legătură cu îndeplinirea obligațiilor unui creditor ipotecar într-o cauză referitoare la o ipotecă în beneficiul statului;
 • depunerea în instanță de către un executor judecătoresc a unei cereri referitoare la îndeplinirea procedurilor de executare silită în baza Codului de procedură privind executarea silită și a unei obiecții la decizia instanței cu privire la procedurile de executare silită prevăzute la articolul 599 din Codul de procedură civilă.

Când trebuie să plătească partea căzută în pretenții costurile părții care are câștig de cauză?

Instanța care judecă o cauză stabilește, în cadrul hotărârii judecătorești sau în hotărârea de încheiere a procedurilor, modul de împărțire a cheltuielilor de judecată între părți. Instanța trebuie să indice cine suportă cheltuielile de judecată și, dacă este cazul, în ce proporție. Dacă o instanță superioară modifică o hotărâre sau pronunță o nouă hotărâre fără a retrimite cauza pentru o nouă audiere, instanța va revizui de asemenea, în mod corespunzător și acolo unde este cazul, împărțirea cheltuielilor de judecată.

Oricare dintre părțile la proces are dreptul de a solicita instanței de prim grad de jurisdicție care a judecat cauza stabilirea cheltuielilor de judecată exprimate în bani, pe baza împărțirii proporționale a cheltuielilor specificate în hotărârea judecătorească. Poate proceda astfel în termen de 30 de zile de la data la care a intrat în vigoare hotărârea judecătorească privind împărțirea cheltuielilor. La cerere trebuie să se anexeze o listă de cheltuieli de judecată, care oferă, de asemenea, detalii cu privire la structura acestor cheltuieli. Instanța poate stabili un termen-limită până la care partea la proces trebuie să furnizeze detalii suplimentare privind cheltuielile de judecată care trebuie rambursate sau poate solicita părții în cauză să prezinte documente care dovedesc cheltuielile. Instanța comunică imediat părții adverse cererea pentru stabilirea cheltuielilor de judecată împreună cu lista cheltuielilor de judecată și documentele justificative.

Partea adversă poate depune obiecții în termenul stabilit de instanță în urma comunicării cererii. Termenul în care trebuie formulat răspunsul trebuie să fie de cel puțin șapte zile. Acordarea de asistență juridică nu împiedică și nu limitează beneficiarul asistenței juridice, pe baza hotărârii judecătorești, să ramburseze costurile suportate de partea adversă. Partea împotriva căreia a fost pronunțată o hotărâre trebuie să suporte integral cheltuielile de judecată, chiar dacă aceasta este exonerată de obligația de a plăti cheltuieli de judecată sau chiar dacă i s-a acordat asistență juridică pentru a plăti aceste cheltuieli.

Dacă o acțiune este soluționată, instanța dispune achitarea de către partea chemată în judecată a unui procent din cheltuielile de judecată de la plata cărora reclamantul este scutit sau pe care acesta le poate plăti în rate. Suma trebuie plătită în fondul statului și este proporțională cu partea acțiunii care a fost soluționată.

Onorariile experților

Cu excepția cazului în care instanța decide altfel, costurile principale ale procedurilor vor fi plătite, în măsura dispusă de instanță, de către partea care a depus cererea la care se referă costurile. Dacă ambele părți depun o solicitare sau dacă instanța citează un expert, costurile sunt împărțite în mod egal între părți.

Onorariile vor fi plătite experților pe baza îndeplinirii obligațiilor care le revin. Se pot plăti onorarii pe oră în limita remunerației minime și maxime pe oră stabilite într-un regulament al Guvernului. Onorariul experților pentru expertiză este de 10–40 de ori mai mare decât remunerația minimă legală pe oră. Atunci când stabilește remunerația pe oră care trebuie plătită, instanța ține seama de:

 • calificările experților;
 • nivelul de complexitate al activității;
 • orice cost inevitabil suportat în momentul utilizării mijloacelor necesare;
 • orice circumstanță specială în care expertul și-a desfășurat activitatea solicitată.

Vor fi de asemenea rambursate costurile privind pregătirea și elaborarea avizului unui expert, inclusiv cheltuielile necesare pentru personal și pentru materialele și mijloacele utilizate în cadrul analizei, precum și cheltuielile care rezultă în urma unei proceduri judiciare, în special cele referitoare la cazare și masă.

Suma aferentă onorariului unui expert și costurilor suportate de acesta care trebuie să-i fie rambursate este stabilită printr-o hotărâre pronunțată de aceeași instanță care a convocat expertul.

Experții sunt remunerați numai la cererea acestora. Dacă un expert și-a îndeplinit obligațiile, instanța plătește onorariul datorat acestuia indiferent dacă părțile au efectuat o plată în avans a costurilor sau dacă instanța a dispus plata costurilor de către părți.

Onorariile experților și cheltuielile privind realizarea unei expertize de către o instituție medico-legală publică fac parte din cheltuielile de judecată și sunt rambursate de către partea căzută în pretenții în mod similar cheltuielilor de judecată.

Costurile de traducere și de interpretare

Remunerațiile interpreților independenți care participă la procedurile judiciare pot fi de la 2 până la 40 de ori mai mari decât remunerația minimă legală pe oră pentru furnizarea de servicii de interpretariat. Suma care trebuie plătită traducătorilor pentru traducerile scrise se calculează pe pagină și poate fi de până la 20 de ori mai mare decât remunerația minimă pe oră.

Remunerațiile interpreților sau ale traducătorilor și costurile care trebuie rambursate sunt stabilite printr-o decizie a aceleiași instanțe care a convocat interpretul sau traducătorul.

Atunci când stabilește remunerația pe oră care trebuie plătită, instanța ține seama de calificările interpretului sau traducătorului, de complexitatea activității prestate, de costurile inevitabile suportate și de circumstanțele speciale în care a avut loc interpretarea sau traducerea.

Interpreții și traducătorii sunt remunerați numai la cererea acestora. Instanța plătește remunerația datorată interpretului sau traducătorului indiferent dacă părțile au efectuat o plată în avans a costurilor sau dacă instanța a dispus plata costurilor de către părți.

Remunerațiile interpreților și traducătorilor fac parte din cheltuielile de judecată și sunt rambursate părții care are câștig de cauză de către partea căzută în pretenții în mod similar cheltuielilor de judecată.

Ultima actualizare: 08/08/2018

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, statele membre responsabile cu gestionarea paginilor cu informații naționale actualizează în prezent conținutul de pe acest site. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.

Cheltuieli de judecată - Irlanda

Această pagină conține informații privind costurile procedurilor judiciare în Irlanda.

Cadrul legislativ care reglementează onorariile profesiilor juridice

Avocați consultanți

Baza de calcul a onorariilor pentru avocații consultanți ia în considerare acțiunile contencioase (consiliere și reprezentare în cadrul unui litigiu în fața unei instanțe, tribunal sau arbitru) și acțiunile necontencioase. În ceea ce privește acțiunile contencioase, costurile pot fi clasificate în costuri privind relația avocat-client (și anume costuri plătibile de către o parte avocatului său) și costuri privind relația dintre părți (și anume obligarea unei dintre părți la plata cheltuielilor celeilalte părți).

Acțiuni contencioase

Legislație primară*

 • Legea privind avocații și avocații consultanți din 1849;
 • Legea privind avocații și avocații consultanți din 1870;
 • Secțiunea 68 din Legea privind avocații consultanți (amendament) din 1994;
 • Secțiunea 94 din Legea privind curțile de justiție din 1924;
 • Secțiunea 78 din Legea privind curțile de justiție din 1936;
 • Alineatul (8) baremul (8) din Legea privind instanțele (dispoziții suplimentare) din 1961;
 • Secțiunea 17 din Legea privind instanțele din 1981;
 • Secțiunea 14 din Legea privind instanțele din 1991;
 • Secțiunea 68 din Legea privind avocații consultanți (amendament) din 1994;
 • Secțiunile 27 și 46 din Legea privind instanțele și funcționarii instanțelor din 1995.

Legislație secundară*

 • Ordinul 22 norma 4, norma 6 și norma 14 alineatul (3); Ordinul 27 norma 1A, Ordinul 99 și Anexa W, Norme privind instanțele superioare;
 • Ordinul 15, normele 14, 15 și 21 și Ordinul 66, Norme privind instanțele de circuit;
 • Ordinele 51 și 52 și baremul E, Norme privind instanța teritorială;

Jurisprudența

 • Hotărâri ale instanțelor de interpretare a legislației în cauză

Acțiuni necontencioase

Legislație primară*

Legea privind remunerarea avocaților consultanți din 1881.

Legislație secundară*:

 • Ordin general privind remunerarea avocaților consultanți din 1884;
 • Ordin general privind remunerarea avocaților consultanți din 1960;
 • Ordin general privind remunerarea avocaților consultanți din 1964;
 • Ordin general privind remunerarea avocaților consultanți din 1970;
 • Ordin general privind remunerarea avocaților consultanți din 1972;
 • Ordin general privind remunerarea avocaților consultanți din 1978;
 • Ordin general privind remunerarea avocaților consultanți din 1982;
 • Ordin general privind remunerarea avocaților consultanți din 1984;
 • Ordin general privind remunerarea avocaților consultanți din 1986;
 • Normele 210 și 239, Norme cadastrale din 1972.

Jurispudență

 • Hotărâri ale instanțelor de interpretare a legislației în cauză

* Referirile la legislație se fac către legea, ordinul sau normele în cauză, astfel cum au fost modificate. Legile adoptate după 1922 pot fi consultate online pe Linkul se deschide într-o fereastră nouăIrish Statute Book și pe site-ul internet al Linkul se deschide într-o fereastră nouăCamerelor Oireachtas.

Avocați

Termenul „avocați” descrie în mod colectiv cele două categorii de avocați din sistemul juridic irlandez, și anume avocați consultanți și avocați pledanți.

Avocați pledanți

Onorariile avocaților pledanți sunt tratate drept plată de către avocatul consultant căruia îi sunt facturate și, prin urmare, sunt considerate drept plată de către avocatul consultant și sunt reglementate de legislația privind onorariile avocaților consultanți și de hotărârile instanțelor privind bugetarea onorariilor pentru reprezentare: a se vedea în special secțiunea 27 din Legea privind instanțele și funcționarii instanțelor din 1995 și Kelly/Breen [1978] I.L.R.M. 63; State (Gallagher Shatter & Co.) / de Valera [1991] 2 I.R. 198; în Superquinn/Bray U.D.C. (nr. 2) [2001] 1 I.R. 459

Executori

Onorariile ofițerului juridic, curierului instanței și executorilor pentru executare silită și ordine de executare sunt reglementate de Ordinul privind onorariile și cheltuielile ofițerului juridic din 2005 și includ dispoziții referitoare la onorariile plătibile pentru aplicarea ordinului de executare și taxe pe cantitate, cheltuieli de deplasare, transport și stocare/pază a mărfurilor sau a animalelor confiscate.

Avocați

Nu există o categorie separată de reprezentanți legali numiți „avocați” în sistemul judiciar irlandez.

Costuri fixe

Costuri fixe ale procedurilor civile

Costuri fixe pentru părțile litigante participante la procedurile civile

Cu excepția elementelor menționate în ordinul 27 norma 1A alineatul (3) și norma 9 (costuri plătibile de o parte care depune o pledoarie după ce altă parte a solicitat judecare în lipsa pledoariei respective), în anexa W, Norme privind instanțele superioare și în baremul E, Norme privind instanțele teritoriale, elementele de cost sunt în general discreționare.

Costurile plătibile includ de asemenea plăți cum ar fi cheltuielile de judecată, care sunt stabilite prin ordine privind onorariile ale Curții Supreme și ale Curții Superioare, ale instanței de circuit și, respectiv, ale instanței teritoriale.

Informații suplimentare privind Linkul se deschide într-o fereastră nouăratele cheltuielilor de judecată.

Etapa din procedurile civile în care este obligatorie plata costurilor fixe

În cazurile prevăzute de ordinul 27 norma 1A alineatul (3) și norma 9 (costuri plătibile de o parte care depune o pledoarie după ce altă parte a solicitat judecare în lipsa pledoariei respective), costurile se plătesc în momentul depunerii cererii de judecare în lipsă în ceea ce privește pledoaria în cauză.

Elementele de cost prevăzute de anexa W, Norme privind instanțele superioare, sunt recuperabile:

 • de către avocatul consultant de la client la primirea facturii, în termen de o lună de la primirea facturii, în cazul în care clientul nu a solicitat în acest interval taxarea (evaluarea) facturii (secțiunea 2 din Legea privind avocații și avocații consultanți din 1849). Totuși, clientul dispune, în orice caz, de o perioadă de 12 luni de la primirea facturii în care poate solicita și obține taxarea. După expirarea celor 12 luni sau după plata valorii facturii, instanța, în cazul în care circumstanțele speciale ale cazului impun acest lucru, poate propune factura pentru taxare, cu condiția depunerii unei cereri în termen de 12 luni calendaristice de la efectuarea plății;
 • în cazul în care o parte este obligată la plata cheltuielilor către cealaltă parte, în momentul eliberării unui certificat de taxare a costurilor, în conformitate cu acordul încheiat între părți în ceea ce privește plata.

Elementele de cost stabilite în baremul E, Norme privind instanțele districtuale, se plătesc:

 • atunci când se emite o hotărâre în lipsa apărării, de către partea în lipsă și în ceea ce privește subiectul hotărârii în lipsă
 • în cazul altor cheltuieli, de către partea care a fost obligată de instanță la plata costurilor, în momentul emiterii de către instanță a ordinului privind astfel de cheltuieli.

Costuri fixe ale procedurilor penale

Costuri fixe privind părțile litigante din cadrul procedurilor penale

Nu există costuri fixe în ceea ce privește procedurile penale. Pentru procedurile penale nu se încasează cheltuieli de judecată.

(În cadrul procedurilor penale sumare, instanța teritorială poate emite un ordin de plată a costurilor împotriva unei părți, cu excepția procurorului general sau a ofițerului de poliție care instrumentează urmărirea penală. Instanța de circuit și Curtea Penală Centrală (instanțele care au competența de a judeca o punere sub acuzare) pot ordona plata cheltuielilor:

 • în cazul unei achitări (ordinul poate fi atacat prin apel la Curtea Penală de Apel);
 • dacă o punere sub acuzare conține elemente nesolicitate, este excesiv de lungă sau necorespunzătoare,
 • dacă un proces este amânat ca urmare a modificării unei acuzații; sau
 • dacă este inițiat un proces separat pentru un cap de acuzare.)

Costuri fixe ale procedurilor constituționale

Costuri fixe privind părțile litigante din cadrul procedurilor constituționale

Competența în materie constituțională revine Curții Superioare și Curții Supreme. Procedurilor în cauză nu li se aplică costuri speciale sau regimuri de onorarii. Costurile fixe permise în astfel de proceduri sunt cele prevăzute de anexa W, Norme privind instanțele superioare. Cheltuielile de judecată plătibile sunt cele fixate prin ordin de către Curtea Supremă și Curtea Superioară.

Informații suplimentare privind Linkul se deschide într-o fereastră nouănivelurile cheltuielilor de judecată.

Etapa din procedurile constituționale în care este obligatorie plata costurilor fixe

În general, cheltuielile de judecată se plătesc la depunerea documentului în cauză.

Informații prealabile care trebuie furnizate de reprezentanții legali

Drepturile și obligațiile părților

Secțiunea 68 din Legea privind avocații consultanți (modificată) din 1994 prevede:

 1. „68.—(1) Atunci când preia instrucțiuni în vederea oferirii de servicii juridice către un client, sau cât mai curând posibil ulterior, un avocat consultant oferă clientului detalii în scris privind:
  1. cheltuielile efective, sau
  2. dacă furnizarea de informații privind cheltuielile efective nu este posibilă în circumstanțele date, o estimare (cât mai exactă posibil) a acestora, sau
  3. dacă furnizarea de informații privind cheltuielile efective sau o estimare a acestora nu este posibilă în circumstanțele date, baza de calcul a sumei facturate de către avocatul consultant sau firma sa, în vedere furnizării serviciilor juridice respective și, atunci când serviciile juridice presupun acțiuni contencioase, detalii în scris privind circumstanțele în care clientului i se poate solicita să plătească costurile către altă parte sau alte părți și circumstanțele, dacă există, în care obligația clientului de a plăti sumele percepute de avocatul său consultant pentru servicii nu va fi acoperită integral de valoarea, dacă există, a costurilor recuperate prin acțiunea contencioasă de la altă parte sau alte părți (sau asigurătorii acestei/acestor părți).
 2. Un avocat consultant nu va furniza servicii unui client pentru o acțiune contencioasă (care nu are legătură cu proceduri de recuperare a unui debit sau a unei datorii fixe) pe baza unei condiții ca suma integrală sau parțială facturată clientului să se calculeze ca un procent sau parte specificată din orice despăgubiri sau fonduri care au fost sau vor fi plătite clientului, iar orice sume încasate prin încălcarea dispozițiilor acestui punct nu au caracter executoriu în cazul unei acțiuni inițiate împotriva clientului pentru recuperarea unor astfel de sume.
 3. Un avocat consultant nu își poate deduce sau însuși o sumă corespunzând integral sau parțial valorii onorariului său din valoarea oricăror despăgubiri sau a altor fonduri care urmează a fi plătite către un client al acestuia, provenite din acțiunea contencioasă desfășurată în numele clientului respectiv de către avocatul consultant.
 4. Subsecțiunea (3) din prezenta secțiune nu poate împiedica un avocat consultant să convină oricând cu un client plata unei sume din despăgubirile sau alte fonduri care au fost sau vor fi plătite clientului, provenite din acțiunea contencioasă desfășurată în numele clientului respectiv de către avocatul consultant sau de firma sa.
 5. Orice acord în conformitate cu subsecțiunea (4) din prezenta secțiune nu poate fi executat împotriva clientului unui avocat consultant decât dacă este încheiat în scris și include o estimare (cât mai exactă posibil) a sumelor pe care avocatul consultant le consideră în mod rezonabil ca fiind recuperabile de la altă parte sau alte părți (sau asigurătorii unei/unor astfel de părți) în ceea ce privește valoarea onorariilor avocatului consultant în cazul în care clientul respectiv recuperează despăgubiri sau alte fonduri în urma acțiunii contencioase.
 6. Fără a aduce atingere oricăror alte dispoziții legale în acest sens, un avocat consultant prezintă clientului o factură care cuprinde, atunci când acest lucru este posibil, după încheierea acțiunii contencioase desfășurate de către acesta în numele clientului respectiv —
  1. un rezumat al serviciilor juridice prestate clientului în legătură cu acțiunea contencioasă,
  2. suma totală a despăgubirilor sau a altor fonduri recuperate de către client în urma acțiunii contencioase, și
  3. detalii privind sumele integrale sau defalcate care au fost recuperate de avocatul consultant, în numele clientului, de la una sau mai multe părți (sau asigurătorii unei/unor astfel de părți),
  4. factura conține valoarea onorariilor, costurilor, plăților și cheltuielilor suportate sau apărute în urma furnizării unor astfel de servicii juridice
 7. Niciuna dintre dispozițiile prezentei secțiuni nu va împiedica o persoană să își exercite dreptul legal de a solicita unui avocat consultant să prezinte o factură spre taxare, privind fie relația între părți, fie relația avocat consultant - client, și nu va aduce atingere drepturilor persoanei sau ale societății prevăzute la secțiunea 9 din prezenta lege.
 8. Atunci când un avocat consultant a emis o factură unui client pentru furnizarea de servicii juridice, iar clientul contestă valoarea (sau o parte a valorii) facturii, avocatul consultant—
  1. ia toate măsurile pentru a soluționa disputa de comun acord cu clientul, și
  2. informează clientul în scris în privința -

i)  dreptului clientului de a solicita avocatului consultant să transmită factura sau o parte a acesteia unui evaluator de taxe de pe lângă Înalta Curte pentru taxare pe baza relației avocat consultant - client, și

ii) dreptului clientului de a depune o reclamație la sediul societății, în conformitate cu secțiunea 9 din prezenta lege, prin care arată că a primit o factură cu o valoare pe care o consideră excesivă.

 1. În prezenta secțiune, „cheltuieli” desemnează onorarii, costuri, plăți și alte cheltuieli.
 2. Dispozițiile prezentei secțiuni se aplică fără a aduce atingere dispozițiilor Legii privind avocații și avocații consultanți (Irlanda) din 1849 și ale Legii privind avocații și avocații consultanți din 1870.

Alineatul 12.6 din Codul de conduită al Consiliului general al Baroului Irlandei prevede:

„12.6 Atunci când preia instrucțiuni privind oferirea de servicii juridice, sau cât mai curând posibil ulterior, un avocat pledant oferă, la cerere, avocatului solicitant sau, în caz de acces în cadrul sistemului pentru acces profesional direct, clientului, detalii în scris prin care confirmă:

  1. cheltuielile efective, sau
  2. dacă furnizarea de informații privind cheltuielile efective nu este posibilă în circumstanțele date, o estimare (cât mai exactă posibil) a acestora, sau
  3. dacă furnizarea de informații privind cheltuielile efective sau o estimare a acestora nu este posibilă în circumstanțele date, baza de calcul a cheltuielilor,

Forma de prezentare a acestor informații rămâne la discreția fiecărui avocat pledant.”

Temeiul juridic al costurilor

Unde sunt disponibile informații privind temeiul juridic al costurilor în Irlanda?

Vă rugăm să consultați informațiile de pe site-ul internet al Linkul se deschide într-o fereastră nouăOficiului evaluatorului de taxe, împreună cu bibliografia disponibilă în format cu opțiune de descărcare.

Care sunt limbile în care pot obține informații privind temeiul juridic al costurilor în Irlanda?

Informațiile privind temeiul juridic al costurilor sunt disponibile în limba engleză.

Unde sunt disponibile informații privind medierea?

 • Secțiunea 7 alineatul (1) din Actul de reformare a Legii privind separarea juridică și familia din 1989 prevede că, atunci când instanței îi este solicitat o hotărâre de separare juridică, aceasta analizează posibilitatea unei reconcilieri între soți și, în consecință, poate amâna procedura în orice moment pentru a permite soților, dacă doresc, să ia în considerare posibilitatea unei reconcilieri, cu sau fără asistența unei părți terțe. Secțiunea 7 alineatul (3) prevede că instanța poate amâna procedurile pentru a permite soților, dacă doresc, să ajungă la un acord în ceea ce privește termenii separării, cu sau fără asistența unei părți terțe.
 • Subsecțiunile (1) și (3) ale secțiunii 8 din Legea privind dreptul familiei (divorțul) din 1996 conțin dispoziții similare în ceea ce privește procedurile de divorț.
 • Secțiunile 15 și 16 din Legea privind răspunderea civilă și instanțele din 2004 prevăd o procedură de mediere în ceea ce privește litigiile referitoare la prejudiciile aduse persoanei.
 • Ordinul 63A norma 6 alineatul (1) punctul (xiii) și ordinul 63B norma 6 alineatul (1) punctul (xiii) permit unui judecător de pe Lista comercială și unui judecător de dreptul concurenței de pe lângă Curtea Superioară, la cererea oricăreia dintre părți sau din proprie inițiativă, să amâne procedurile și orice alte acțiuni pentru o perioadă de cel mult 28 de zile, după cum consideră adecvat, pentru a permite părților să analizeze dacă o astfel de procedură sau acțiune trebuie să fie supusă unui proces de mediere, conciliere sau arbitraj , în cazul unei decizii favorabile a părților privind inițierea unei astfel de proceduri sau acțiuni, să prelungească termenul de conformare a părților cu dispozițiile normelor instanței sau cu ordinul instanței.

Pentru informații suplimentare privind medierea, vă rugăm să consultați site-ul internet al Linkul se deschide într-o fereastră nouăAgenției pentru asistență familială.

Unde sunt disponibile informații privind costurile?

Este disponibil un site internet cu informații privind costurile.

Unde sunt disponibile informații cu privire la durata medie a diverselor proceduri?

Vă rugăm să consultați informațiile suplimentare disponibile în Linkul se deschide într-o fereastră nouăRapoartele anuale ale serviciilor instanțelor.

Taxa pe valoarea adăugată

Cum sunt furnizate informațiile? Care sunt ratele în vigoare?

Vă rugăm să consultați site-ul internet al Linkul se deschide într-o fereastră nouăAgenției irlandeze pentru taxe și vămi.

Asistență juridică

Nivelul minim al venitului actual în domeniul judiciar civil

Nivelul minim al venitului disponibil pentru cauzele civile este de 18 000 EUR, după acordarea de indemnizații fixe pentru dependenți, cazare, plata taxelor și a asigurărilor sociale.

Informații suplimentare sunt disponibile pe site-ul internet al Linkul se deschide într-o fereastră nouăDepartamentului pentru Justiție, Egalitate și Reformă Juridică și site-ul web al Linkul se deschide într-o fereastră nouăComisiei de Asistență Juridică.

Nivelul minim al venitului actual al acuzaților în domeniul judiciar penal

Linkul se deschide într-o fereastră nouăSistemul de asistență juridică în materie penală, administrat de Departamentul pentru Justiție, Egalitate și Reformă Juridică prevede posibilitatea acordării de asistență juridică gratuită în cadrul procedurilor judiciare, în anumite circumstanțe, pentru apărarea persoanelor cu venituri insuficiente. Nu a fost stabilit un nivel minim. Un acuzat are dreptul de a fi informat de instanța în fața căreia se prezintă în privința existenței dreptului la asistență juridică. Acordarea de asistență juridică permite solicitantului să beneficieze de serviciile unui avocat consultant și, în anumite circumstanțe, a cel mult doi consilieri, pentru pregătirea și susținerea apărării sau a căii de atac. Instanțele, prin intermediul magistraților, sunt responsabile pentru acordarea de asistență juridică. Cererea de asistență juridică se depune la instanță (a) în persoană sau (b) prin intermediul reprezentantului legal al solicitantului sau (c) prin scrisoare către grefierul instanței.

Un solicitant de asistență juridică trebuie să convingă instanța că veniturile sale sunt insuficiente pentru a-i permite să plătească de unul singur costurile asistenței juridice. Acordarea asistenței rămâne la discreția instanței și nu este reglementată de orientări privind eligibilitatea financiară. De asemenea, instanța trebuie să fie convinsă că, având în vedere „gravitatea acuzației” sau „circumstanțele excepționale” este esențial, în interesul justiției, ca solicitantul să primească asistență juridică. Totuși, atunci când acuzația este una de crimă sau când o cale de atac este transmisă de la Curtea Penală de Apel către Curtea Supremă, asistența juridică este acordată doar pe bază de venituri insuficiente.

Un solicitant de asistență juridică poate fi obligat de către instanță să depună o declarație privind veniturile. Depunerea cu bună știință a unei declarații false sau ascunderea unui fapt esențial în scopul obținerii de asistență juridică constituie infracțiune. O astfel de infracțiune se sancționează cu amendă, închisoare sau ambele.

Nivelul minim al venitului actual în domeniul judiciar penal pentru victime

Nu există un nivel minim al venitului disponibil în ceea ce privește reclamanții în anumite cazuri de violență sexuală care solicită asistență juridică din partea Comisiei de asistență juridică în cazuri penale în care antecedentele sexuale ale reclamantului sunt prezentate în instanță de către apărare.

Alte condiții privind acordarea de asistență juridică pentru victime

Asistența juridică este acordată automat în ceea ce privește reclamanții în anumite cazuri de violență sexuală. Orice alte victime trebuie să îndeplinească aceleași criterii ca și restul populației.

Alte condiții privind acordarea de asistență juridică pentru acuzați

Nu există alte condiții sau reglementări specifice privind minorii.

Proceduri în instanță gratuite

Există scutiri de la plata cheltuielilor de judecată în unele circumstanțe, inclusiv în procedurile în materie de dreptul familiei și în anumite cazuri privind minorii. Pentru detalii complete privind situațiile în care nu există obligativitatea plății cheltuielilor de judecată, consultați ordinele privind onorariile de pe site-ul internet al serviciului instanțelor.

Puteți consulta detalii despre Linkul se deschide într-o fereastră nouăordinele privind onorariile și scutirile pe site-ul internet al serviciului instanțelor.

Când trebuie să plătească partea care nu are câștig de cauză costurile părții câștigătoare?

Obligarea la plata cheltuielilor rămâne la discreția instanței. Exercitarea acestei atribuții are loc în conformitate cu anumite norme și principii bine stabilite derivate din jurisprudență. De exemplu, regula principală prevede că cheltuielile urmează evenimentului, adică partea care nu are câștig de cauză plătește cheltuielile părții câștigătoare. Această regulă este supusă unor excepții care depind de circumstanțele cauzei. De exemplu, partea câștigătoare nu va recupera toate costurile dacă instanța a considerat că a amânat sau prelungit în mod inutil procedurile sau, deși a câștigat cauza, a pierdut în privința anumitor aspecte punctuale ale cauzei. În anumite cazuri, cum ar fi cauzele care includ aspecte de ordin constituțional și dezbaterea unor chestiuni de interes public, partea care nu a avut câștig de cauză poate să își recupereze costurile integral sau parțial.

Onorariile experților

În cazul asistenței juridice civile, comisia a stabilit un barem al onorariilor pe care îl aplică diferitelor categorii de experți. În plus, comisia decide utilizarea unui anumit onorariu atunci când circumstanțele cazului reclamă apelarea la serviciile unui expert specializat. În astfel de cazuri, onorariul este negociat împreună cu expertul, în funcție de efortul depus, nivelul de expertiză necesară și importanța cazului pentru persoana asistată juridic.

În cazurile penale în care a fost acordat un certificat de asistență juridică, Sistemul de asistență juridică în materie penală acoperă cheltuielile rezonabile suportate de avocatul consultant al apărării, inclusiv onorariile pentru martorii experți.

Costurile de traducere și interpretare

În general, în procesele civile, onorariile traducătorilor și interpreților se stabilesc la început, între traducători/interpreți și partea la procesul în cauză. Totuși, în cazul în care costurile urmează a fi plătite de către o altă parte prin decizie a instanței, onorariile traducătorului/interpretului sunt supuse taxării (evaluării) de către un evaluator de taxe (evaluator al costurilor juridice).

În cauzele în care se acordă asistență juridică civilă, comisia inițiază o procedură de cerere de oferte și selectează un câștigător.

În cazurile penale în care a fost acordat un certificat de asistență juridică, Sistemul de asistență juridică în materie penală acoperă cheltuielile rezonabile suportate de avocatul consultant al apărării, inclusiv onorariile pentru traducere sau interpretare.

Fişiere relevante

Raport referitor la Studiul privind transparența costurilor în IrlandaPDF(400 Kb)en

Ultima actualizare: 11/12/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, statele membre responsabile cu gestionarea paginilor cu informații naționale actualizează în prezent conținutul de pe acest site. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini greacă a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.

Cheltuieli de judecată - Grecia

Această pagină oferă informații cu privire la costurile judiciare din Grecia.

Cadrul de reglementare privind onorariile profesiilor juridice

Avocați

Onorariile avocaților sunt, în general, reglementate de articolele 91 - 180 din Decretul legislativ 3026/1954, astfel cum a fost modificat prin Legea 3919/2011. Această lege permite avocaților să stabilească onorariile în scris, de comun acord cu clienții, fără să se prevadă un onorariu minim sau maxim.

În absența unui acord scris, cheltuielile de judecată, onorariile avocaților pentru consultanță juridică etc. sunt stabilite pe baza unui sistem de onorarii prevăzut de lege (pentru reprezentarea în instanță și pe baza sumei în cauză).

Avocați pledanți - Avocați consultanți

Nu există deosebiri între acești practicieni în domeniul dreptului și avocați.

Executori judecătorești

Onorariile executorilor judecătorești sunt stabilite în mod specific. Acestea pot fi însă majorate printr-un acord, în funcție de complexitatea sarcinii. În temeiul articolului 50 din Legea 2318/1995, onorariile executorilor judecătorești sunt stabilite printr-o decizie comună a Ministerului Finanțelor și a Ministerului Justiției. În prezent este în vigoare Decizia nr. 2/54638/2008 (B 1716, astfel cum a fost modificată prin B 1916).

Notari

Onorariile notarilor sunt prevăzute la articolul 40 din Legea 2830/2000.

Costuri fixe

Costuri fixe în cadrul procedurilor civile

Costuri fixe suportate de părți în cadrul procedurilor civile

În cauzele privind litigii familiale, onorariile avocaților sunt reglementate conform celor descrise mai sus.

Pentru cauzele privind litigii care pot fi evaluate din punct de vedere financiar (de exemplu, litigiile comerciale), onorariile avocaților sunt reglementate conform celor descrise mai sus.

Pentru redactarea documentelor private sau publice, onorariile avocaților sunt stabilite conform celor descrise mai sus.

Etapa procedurii civile în care costurile fixe trebuie să fie achitate

Avocații stabilesc de comun acord cu clienții când se achită onorariile. În general, aceste onorarii se plătesc în tranșe, pe parcursul procedurilor.

Costuri fixe în cadrul procedurilor penale

Costuri fixe suportate de părți în cadrul procedurilor penale

Onorariile practicienilor în domeniul dreptului sunt reglementate conform celor descrise mai sus.

Etapa procedurii penale în care costurile fixe trebuie să fie achitate

Onorariile practicienilor în domeniul dreptului sunt reglementate conform celor descrise mai sus.

Costuri fixe în cadrul procedurilor constituționale

Costuri fixe suportate de părți în cadrul procedurilor constituționale

Onorariile practicienilor în domeniul dreptului sunt reglementate conform celor descrise mai sus și în cazul litigiilor administrative.

Etapa procedurii constituționale în care costurile fixe trebuie să fie achitate

Onorariile practicienilor în domeniul dreptului sunt reglementate în același mod ca în cazul procedurilor civile.

Informații prealabile care trebuie să fie furnizate de către reprezentanții legali

Drepturile și obligațiile părților

Codul deontologic al avocaților prevede obligații specifice cu privire la modul în care avocații trebuie să își îndeplinească obligațiile față de clienți. Orice încălcare a acestor obligații constituie o abatere disciplinară. Onorariile nu sunt menționate în mod explicit printre aceste obligații.

Temeiul juridic al costurilor

Unde se pot găsi informații privind temeiul juridic al costurilor în Grecia?

Informații privind onorariile avocaților pot fi găsite în Codul avocaților sau pot fi obținute de la barouri.

Informații privind onorariile notarilor se pot obține de la Departamentul pentru servicii notariale (Τμήμα Συμβολαιογράφων) al Ministerului Justiției sau de la asociațiile notarilor (Συμβολαιογραφικοί Σύλλογοι) (reglementate prin dreptul public).

În ce limbă se pot obține informații privind temeiul juridic al costurilor în Grecia?

Informațiile privind temeiul juridic al costurilor sunt disponibile numai în limba greacă.

Unde se pot găsi informații privind medierea?

A se vedea informațiile specifice furnizate cu privire la procedura de mediere din Grecia.

Unde se pot găsi informații suplimentare privind costurile?

Site internet care furnizează informații privind costurile

Nu există un site internet care să furnizeze astfel de informații.

Unde se pot găsi informații privind durata medie a diferitelor proceduri?

Nu există astfel de informații cu privire la Grecia.

Unde se pot găsi informații privind costurile totale medii ale unei anumite proceduri?

În Grecia nu există informații privind costurile totale ale procedurilor.

Taxa pe valoare adăugată

Cum se pot obține aceste informații?

Se aplică TVA la onorariile avocaților. Informațiile relevante pot fi obținute de la Departamentul pentru impozite (Τμήμα Φορολογίας) al Ministerului Justiției și de la barouri.

Care sunt ratele aplicabile?

23 %.

Asistență juridică

Prag de venit aplicabil pentru asistență juridică în cauze civile

În temeiul articolului 194 din Codul de Procedură Civilă, asistența juridică se acordă persoanelor care fac dovada incapacității de a plăti costurile procedurilor judiciare fără a se pune în pericol subzistența lor sau a familiilor lor.

Asistența juridică este acordată, de asemenea, cetățenilor străini, sub rezerva reciprocității, și apatrizilor.

În temeiul Legii 3226/2004, în cauze civile se acordă asistență juridică cetățenilor cu venituri mici (dacă venitul familial anual nu depășește 2/3 din venitul anual minim stabilit în contractul colectiv de muncă general național).

Asistența juridică include costurile procedurilor, precum și onorariile notarilor, ale executorilor judecătorești și ale avocaților (articolul 199 din Codul de procedură civilă).

Prag de venit aplicabil pentru asistență juridică acordată acuzaților în cauze penale

În temeiul articolului 340 din Codul de procedură penală, un acuzat fără consultant juridic primește un avocat din lista de membri ai baroului local.

În temeiul Legii 3226/2004, în cauze penale se acordă asistență juridică cetățenilor cu venituri mici, conform descrierii de mai sus.

Prag de venit aplicabil pentru asistență juridică acordată victimelor în cauze penale

Directiva Consiliului 2004/80/CE din 29 aprilie 2004 privind despăgubirea victimelor infracționalității a fost transpusă în legislația elenă prin Legea 3811/2009.

Alte condiții pentru acordarea de asistență juridică victimelor

Remunerarea avocaților, a notarilor și a executorilor judecătorești care oferă servicii de asistență juridică este stabilită prin hotărâre ministerială (articolul 14 din Legea 3226/2004).

Asistența juridică în cauze penale include numirea unui avocat.

Asistența juridică în cauze civile include scutirea parțială sau integrală de la plata cheltuielilor de judecată.

Alte condiții pentru acordarea de asistență juridică persoanelor chemate în judecată

Nu este cazul.

Proceduri judiciare gratuite

Nu este cazul.

Când este necesar ca partea căzută în pretenții să suporte costurile părții căreia instanța i-a dat câștig de cauză?

După ce instanța pronunță o hotărâre, costurile și cheltuielile judiciare suportate de partea căreia instanța i-a dat câștig de cauză sunt, în general, plătite de către partea căzută în pretenții, în funcție de câștigurile sau de pierderile înregistrate de fiecare parte. De asemenea, instanța trebuie să confere caracter executoriu acestei părți a hotărârii. Cheltuielile și costurile sunt calculate conform normelor de mai sus, acordându-se o atenție deosebită dispozițiilor privind onorariile practicienilor în domeniul dreptului și posibilelor costuri fixe pentru părți în cadrul procedurilor civile. Suma calculată este, în general, mai mică decât costurile reale.

Onorariile experților

Experții își fixează propriile onorarii, care, dacă este cazul, sunt incluse în costurile juridice stabilite de instanță.

Onorariile traducătorilor și ale interpreților

Traducătorii și interpreții își fixează propriile onorarii, care, dacă este cazul, sunt incluse în costurile juridice stabilite de instanță.

Linkuri conexe

Linkul se deschide într-o fereastră nouăBaroul din Atena

Linkul se deschide într-o fereastră nouăBaroul din Pireu

Linkul se deschide într-o fereastră nouăAsociația Notarilor din Salonic

Linkul se deschide într-o fereastră nouăAsociația Notarilor Eleni

Linkul se deschide într-o fereastră nouăBaroul din Salonic

Documente conexe

Raportul Greciei privind studiul referitor la transparența costurilorPDF(849 Kb)en

Ultima actualizare: 25/06/2018

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, statele membre responsabile cu gestionarea paginilor cu informații naționale actualizează în prezent conținutul de pe acest site. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini spaniolă a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.

Cheltuieli de judecată - Spania

Această pagină furnizează informaţii privind costul procedurilor în Spania.

Cadrul legislativ care reglementează onorariile profesiilor juridice

Avocați

În Spania, există o singură categorie de avocați (abogado), care, după aderarea la o asociație profesională locală, pot interveni în orice tip de procese și în fața oricărui tip de instanțe.

Avocații își stabilesc onorariile în conformitate cu orientările publicate de asociația lor profesională. Normele respective se bazează pe criteriile generale de calculare a onorariilor avocaților, cum ar fi complexitatea cauzei, proporționalitatea etc., și sunt respectate de toți avocații la emiterea notelor de plată.

Normele diferă întotdeauna în funcție de sistemele de instanțe distincte în care este judecată cauza.

Costuri fixe

Costuri fixe în procedurile civile

Costuri fixe pentru părți în procedurile civile

Articolul 241 alineatul (1) punctul (1) din Codul de procedură civilă (Ley de Enjuiciamiento Civil) stabilește în mod specific onorariile avocaților pentru cauzele în care reprezentarea de către un avocat este obligatorie. Onorariile respective sunt incluse ca element constitutiv în calcularea costurilor de judecată.

Codul de procedură civilă prevede că avocații trebuie să-și stabilească onorariile în conformitate cu normele de reglementare a profesiei lor.

Etapa procedurii civile în care trebuie plătite costurile fixe:

Un client are întotdeauna obligația să plătească onorariul avocatului său. Clientul cunoaște de la început valoarea aproximativă a acestuia, însă suma exactă corespunzătoare onorariului avocatului este stabilită numai după încheierea procesului. Avocatul poate solicita plata din partea clientului prin proceduri speciale, cum ar fi un avans din onorariu (provisión de fondos, în timpul desfășurării procedurii) sau printr-o notă de plată finală (jura de cuentas, odată încheiat procesul).

În practică, clientul achită de regulă o sumă în avans, la începutul procedurii, apoi așteaptă pronunțarea unei hotărâri cu privire la cheltuielile de judecată. În cazul în care cealaltă parte trebuie să plătească onorariile, avocatul și reprezentantul legal își prezintă instanței onorariile, care sunt plătite de către partea adversă, după aprobarea sumelor.

De la intrarea în vigoare a Legii nr. 10/2012, trebuie să se plătească o taxă judiciară.

Ce este o taxă judiciară?

Aceasta este o taxă națională care trebuie să fie plătită în anumite cazuri de către utilizatori, persoane fizice sau juridice, pentru introducerea unei acțiuni în instanță și utilizarea serviciului public de administrare a justiției. Ministerul Finanțelor și Administrației Publice este responsabil din punct de vedere juridic pentru gestionarea taxei. Cerința de a plăti o astfel de taxă a fost introdusă la 1 aprilie 2003 și este reglementată în prezent de Legea nr. 10/2012 din 20 noiembrie 2012, astfel cum a fost modificată prin Decretul Regal nr. 3/2013 din 22 februarie 2013 privind anumite taxe în cadrul administrării justiției și al Institutului Național de Toxicologie și Științe Criminalistice.

Cauzele în care plata taxei judiciare este obligatorie (fapt generator)

În temeiul articolului 1 din Legea nr. 10/2012, taxa pentru exercitarea puterii judiciare în cauzele civile, cauzele de contencios administrativ (contencioso-administrativo) și cauzele de dreptul muncii este o taxă națională care este exigibilă în mod uniform pe întreg teritoriul Spaniei în circumstanțele prevăzute de legea menționată, fără a aduce atingere redevențelor și altor taxe percepute de Comunitățile Autonome în cadrul exercitării competențelor lor financiare. Este posibil ca acestea să nu fie percepute pentru același fapt generator.

În temeiul articolului 2, faptul generator al taxei este exercitarea puterii judiciare în cadrul următoarelor etape procedurale:

 • introducerea unei acțiuni în instanță, în cadrul oricărui tip de proceduri urmărind pronunțarea unei hotărâri judecătorești integrale și al procedurilor pentru punerea în aplicare a unor instrumente executorii extrajudiciare în cauzele civile, introducerea unei cereri reconvenționale și cererea inițială de declanșare a procedurii de somație de plată și a procedurii europene de somație de plată;
 • depunerea unei cereri de insolvență obligatorie și solicitări conexe în procedura de faliment;
 • inițierea procedurilor în cauzele judecate de instanțele de contencios administrativ;
 • introducerea unui recurs extraordinar pentru încălcarea normelor de procedură în materie civilă;
 • introducerea unei căi de atac (apelación sau casación) în cauzele civile sau de contencios administrativ;
 • introducerea unei căi de atac (suplicación sau casación) în cauzele de dreptul muncii;
 • opoziția la executarea instrumentelor judiciare.

Cine are obligația de a plăti taxa judiciară?

Articolul 3 prevede că orice persoană care provoacă exercitarea puterii judecătorești și care produce faptul generator este obligată la plata taxei.

În sensul alineatului precedent, se consideră că a avut loc un singur fapt generator atunci când documentul de instituire a etapei procedurale care constituie faptul generator cumulează mai multe acțiuni principale care nu provin din același instrument. În acest caz, cuantumul taxei se calculează prin adunarea sumelor corespunzătoare fiecăreia dintre acțiunile conexate.

Taxa poate fi plătită de către reprezentantul legal (procurador) sau de către avocat (abogado) în numele și pe seama persoanei obligate la plata taxei, în special în cazul în care aceasta din urmă nu își are reședința în Spania. Nu este necesar ca o persoană care nu are reședința în Spania să obțină un număr de identificare fiscală în vederea autolichidării taxei. Nici reprezentantul legal, nici avocatul nu au răspundere fiscală pentru o astfel de plată.

Derogări:

 • Derogări pentru anumite categorii de acțiuni:
  • introducerea unei acțiuni în instanță și a căilor de atac aferente ulterioare în cauzele referitoare la capacitate, filiație, căsătorie și minori, care intră sub incidența titlului I din tomul al IV-lea al Codului de procedură civilă. Cu toate acestea, procedurile la care se face referire în capitolul IV din titlul și tomul sus-menționate din Codul de procedură civilă care nu sunt inițiate de comun acord sau de către una dintre părți cu acordul celeilalte, inclusiv în cazurile în care sunt implicați minori (cu excepția cazului în care măsurile solicitate se referă numai la minori), sunt supuse la plata taxei;
  • introducerea unei acțiuni și a căilor de atac aferente ulterioare legate de proceduri specifice stabilite pentru a proteja drepturile fundamentale și libertățile publice, precum și căile de atac împotriva acțiunilor administrației electorale;
  • inițierea procedurii de insolvență voluntară de către debitor;
  • inițierea unor proceduri administrative de către funcționarii publici în apărarea drepturilor legale ale acestora;
  • depunerea cererii inițiale de declanșare a procedurii de somație de plată și a cererii de pronunțare a unei hotărâri judecătorești integrale de acordare a sumei implicate, în cazul în care aceasta nu depășește 2 000 EUR. Derogarea nu se aplică atunci când creanța din cadrul acestor proceduri se bazează pe un document care ia forma unui instrument executoriu extrajudiciar în conformitate cu articolul 517 din Codul de procedură civilă (Legea nr. 1/2000 din 7 ianuarie 2000);
  • introducerea unei acțiuni în fața instanței de contencios administrativ cu privire la lipsa unui răspuns din partea autorităților publice sau neluarea de măsuri de către acestea;
  • introducerea unei acțiuni pentru executarea unei sancțiuni arbitrale adoptate de către Comisiile de Arbitraj pentru consumatori (Juntas Arbitrales de Consumo);
  • acțiunile care, sub rezerva autorizării de către o instanță comercială, sunt introduse de către administratorii judiciari în interesul masei credale;
  • procedurile pentru partajul judiciar al masei succesorale, cu excepția cazurilor în care se ridică o obiecție sau există un litigiu privind includerea sau excluderea unor active. Taxa este datorată pentru ședința de judecată și pentru suma aflată în litigiu sau suma rezultată dintr-o contestație depusă de un oponent cu privire la repartizarea succesiunii. În cazul în care ambele părți ridică obiecții, fiecare dintre acestea trebuie să plătească în funcție de suma care i se cuvine.
 • Derogări pentru anumite categorii de persoane:
  • persoanele care au dreptul la asistență juridică și care pot demonstra că îndeplinesc cerințele legale în acest sens;
  • Parchetul;
  • administrația generală a statului și a Comunităților Autonome, autoritățile locale și toate organismele publice care se află sub autoritatea acestora;
  • Parlamentul Spaniei și Adunările legislative ale Comunităților Autonome.

În sfârșit, în domeniul dreptului muncii, lucrătorii, indiferent dacă sunt salariați sau desfășoară activități independente, au dreptul la o scutire de 60 % din cuantumul taxei exigibile pentru introducerea căilor de atac. În cauzele de contencios administrativ, funcționarii publici care își apără drepturile legale au dreptul la o scutire de 60 % din cuantumul taxei exigibile pentru introducerea căilor de atac.

Costuri fixe în procesele penale

Costuri fixe pentru părți în procesele penale

Codul de procedură penală reglementează aceste aspecte.

Orice persoană acuzată de o faptă pasibilă de pedeapsă sau care a fost reținută, supusă oricărei alte măsuri preventive sau care urmează să fie adusă în fața instanței își poate exercita dreptul la apărare, intervenind în cadrul oricărei proceduri, de îndată ce i s-a comunicat derularea acesteia, fiind informată în mod corespunzător asupra acestui drept.

Pentru a-și exercita acest drept, părțile în cauză trebuie să fie reprezentate de un reprezentant legal (procurador) și să fie apărate de un avocat (abogado), care vor fi desemnați din oficiu în cazul în care nu sunt numiți și solicitați de către părțile în cauză și, în orice caz, atunci când acestea nu au competența juridică de a face acest lucru.

Toate părțile într-o cauză cărora nu le-a fost recunoscut dreptul la asistență juridică gratuită au obligația de a plăti onorariile reprezentanților legali care îi reprezintă, ale avocaților care îi apără, ale experților care depun mărturie la cererea lor, precum și indemnizațiile martorilor care se pot prezenta în instanță, în cazul în care experții și martorii, în momentul depunerii mărturiei, au solicitat acest lucru, iar instanța le-a aprobat cererea.

Părțile nu vor fi obligate să acopere celelalte cheltuieli de judecată, nici în timpul procesului, nici ulterior, cu excepția cazului în care instanța dispune astfel.

Reprezentantul legal care a fost numit de către părți și a acceptat să le reprezinte într-un proces va fi obligat să plătească onorariile avocaților desemnați de către clienți pentru apărarea lor.

Părțile care au dreptul la asistență juridică gratuită pot, de asemenea, să numească un avocat și un reprezentant legal, la alegerea lor. Cu toate acestea, într-un astfel de caz, părțile vor fi obligate să plătească onorariile acestora, conform dispozițiilor care se aplică părților cărora nu le-a fost recunoscut dreptul la asistență juridică gratuită, cu excepția cazului în care practicienii în domeniul dreptului, care au fost liber aleși, renunță la onorariile care li se cuvin, în conformitate cu dispozițiile articolului 27 din Legea privind asistența juridică gratuită (Ley de Asistencia Jurídica Gratuita).

Etapa procesului penal în care trebuie plătite costurile fixe

Clientul are întotdeauna obligația să plătească notele de plată a onorariului care sunt emise la încheierea procesului. În cazul avocaților numiți din oficiu, nu se efectuează plăți în avans, întrucât asistența juridică gratuită este procesată, de regulă, în același timp.

Este important să se menționeze faptul că se recurge foarte frecvent la avocați numiți din oficiu. Prin urmare, în cazul în care unui client i se recunoaște dreptul la asistență juridică gratuită, acesta nu trebuie să plătească onorariul avocatului, statul suportând costul respectiv, cu excepția cazului în care clientul își îmbunătățește situația materială în termen de trei ani (de cele mai multe ori, clienții nu plătesc nimic).

Informații care trebuie furnizate de reprezentanții legali

Drepturile și obligațiile părților

În calitate de reprezentant al părții, reprezentantul legal (procurador) are obligația de a informa clientul cu privire la toate etapele procedurale.

Atât avocatul, cât și reprezentantul legal au datoria de a informa clientul ori de câte ori li se solicită acest lucru.

Costuri

Unde sunt disponibile informații privind costurile în Spania?

Nu există niciun site internet specific care să furnizeze informații privind costurile procedurilor judiciare în Spania. Cu toate acestea, există site-uri internet, cum ar fi cele ale barourilor, care oferă informații despre onorariile membrilor acestora.

În ce limbă se pot obține informații privind costurile în Spania?

În general, informațiile sunt furnizate în limba spaniolă (castiliană). Este posibil, de asemenea, să se furnizeze informații în limbile oficiale ale Comunităților Autonome.

Unele pagini oferă, de asemenea, anumite informații în limba engleză.

Unde sunt disponibile informații privind medierea?

Vă rugăm să consultați fișele informative „Medierea în statele membre – Spania” și „Cum puteți găsi un mediator – Spania”.

Taxa pe valoarea adăugată

Cum se furnizează aceste informații?

Agenția de Administrație Fiscală din Spania furnizează aceste informații pe Linkul se deschide într-o fereastră nouăpagina sa de internet.

Care sunt cotele aplicabile?

Agenția de Administrație Fiscală din Spania furnizează aceste informații peLinkul se deschide într-o fereastră nouăpagina sa de internet.

Asistența juridică gratuită

Ce este asistența juridică gratuită?

Articolul 119 din Constituția Spaniei definește asistența juridică gratuită drept o procedură prin intermediul căreia persoanele care dovedesc că nu dețin resurse economice suficiente au dreptul la o serie de beneficii care constau, în principal, în scutirea de la plata onorariului avocatului și al reprezentantului juridic, a costurilor corespunzătoare mărturiilor experților, a garanțiilor etc.

În general, dreptul la asistență juridică gratuită include următoarele beneficii:

- consiliere și orientare gratuite înainte de începerea procesului;

- asistență din partea unui avocat pentru persoana reținută sau arestată;

- apărare și reprezentare gratuite din partea unui avocat și a unui reprezentant legal pe parcursul procedurii judiciare;

- publicarea gratuită, pe parcursul procedurii, a unor anunțuri și decrete care trebuie să fie publicate în monitoarele oficiale;

- scutirea de la plățile aferente introducerii de căi de atac;

- asistență gratuită din partea experților pe parcursul procedurii;

- obținerea gratuită de copii, declarații, instrumente și acte notariale;

- reducerea cu 80 % a tarifelor corespunzătoare anumitor proceduri notariale;

- reducerea cu 80 % a tarifelor corespunzătoare anumitor proceduri specifice Registrului funciar și Registrului Comerțului.

Numai pentru litigiile transfrontaliere (în urma modificării Legii privind asistența juridică gratuită prin Legea nr. 16/2005 din 18 iulie 2005, care a aliniat dispozițiile legii menționate la Directiva 2002/8/CE), la lista de mai sus au fost adăugate următoarele drepturi:

 1. serviciile de interpretariat;
 2. traducerea documentelor;
 3. cheltuielile de deplasare, în cazul în care este necesară înfățișarea în persoană;
 4. apărarea asigurată de un avocat și reprezentarea asigurată de un reprezentant legal, inclusiv în cazurile în care acest lucru nu este necesar, atunci când instanța dispune aceasta în vederea garantării egalității părților.

Cine poate solicita asistență juridică gratuită?

În general, pot solicita asistență juridică gratuită cetățenii care sunt implicați în orice tip de procedură judiciară sau care intenționează să inițieze o astfel de procedură, însă nu dețin resurse economice suficiente pentru a intenta și a desfășura acțiunea în instanță.

În ceea ce privește persoanele fizice, se consideră că acestea nu dețin resurse economice suficiente atunci când pot face dovada că resursele și veniturile lor, calculate anual pentru toate sursele și pe familie, nu depășesc dublul valorii Indicatorului Public al Veniturilor cu Efecte Multiple (IPREM), aflat în vigoare în momentul solicitării.

Pentru a beneficia de acest drept, persoanele juridice trebuie să facă dovada unei baze impozabile pentru calcularea impozitului pe profit mai mică decât triplul valorii IPREM calculat anual.

În oricare dintre cazuri, se vor lua în considerare, de asemenea, alte dovezi externe care atestă capacitatea economică reală a solicitantului.

Există anumite excepții pentru persoanele fizice, cum ar fi cazurile de invaliditate și/sau alte situații familiale, care permit depășirea limitelor de venit menționate anterior. [În conformitate cu prevederile celei de-a 28-a Dispoziții Suplimentare din Legea privind bugetul general al statului (LPGE) pentru 2009, pentru anul curent 2009, IPREM era de 7 381,33 EUR/an în 2009].

Mai precis, au dreptul la asistență juridică:

 1. cetățenii spanioli, resortisanții altor state membre ale Uniunii Europene și cetățenii străini cu reședința în Spania, în cazul în care dovedesc că nu dispun de resurse economice suficiente pentru a intenta acțiuni în instanță;
 2. organismele de conducere și serviciile comune ale sistemului de asigurări sociale;
 3. următoarele categorii de persoane juridice, în cazul în care acestea pot demonstra că nu dispun de resurse economice suficiente pentru a intenta acțiuni în instanță:

organizațiile non-profit;

fundațiile înregistrate în registrul administrativ corespunzător;

 1. în cauzele de dreptul muncii: toți angajații și beneficiarii sistemului de asigurări sociale.
 2. în procesele penale: toți cetățenii, inclusiv cetățenii străini, au dreptul la asistență juridică, la apărare și la reprezentare gratuite în cazul în care fac dovada că nu dețin resurse economice suficiente pentru a intenta acțiuni în instanță, chiar dacă nu locuiesc legal pe teritoriul Spaniei.
 3. în procedurile de contencios administrativ: toți cetățenii străini care dovedesc că nu dispun de resurse economice suficiente pentru a intenta acțiuni în instanță, chiar dacă nu locuiesc legal pe teritoriul Spaniei, pot beneficia de asistență juridică gratuită în toate procedurile legate de cererile de azil și Legea cetățenilor străini (inclusiv în ceea ce privește procedurile administrative preliminare).

Informații suplimentare

Cerințe pentru solicitarea de asistență juridică gratuită

Persoane fizice:

Toate componentele resurselor și veniturilor anuale ale persoanei, calculate pe familie, nu trebuie să depășească dublul valorii Indicatorului Public al Veniturilor cu Efecte Multiple (IPREM) aplicabil la momentul depunerii cererii.

Comisia de asistență juridică gratuită poate decide, în mod excepțional, să acorde dreptul la asistență juridică gratuită în cazul în care veniturile, chiar dacă depășesc dublul valorii IPREM, nu depășesc de patru ori valoarea indicatorului IPREM, ținând seama de situația familială a solicitantului, de numărul de copii sau membri ai familiei aflați în întreținere, de starea de sănătate, de invaliditate, de obligațiile financiare, de costurile generate de intentarea procesului sau de alte circumstanțe și în cazul în care solicitantul dovedește că provine, pe linie ascendentă, dintr-o familie numeroasă aparținând unei categorii speciale.

Partea litigantă trebuie să-și apere propriile drepturi și interese.

Persoane juridice:

Persoana juridică trebuie să fie o organizație non-profit sau o fundație înregistrată în registrul administrativ corespunzător.

Venitul impozabil al acesteia la care se aplică impozitul pe profit trebuie să nu depășească triplul valorii IPREM calculat anual.

Odată cu intrarea în vigoare a Legii organice nr. 1/2004 din 28 decembrie 2004 privind măsurile de protecție integrală împotriva violenței pe criterii de gen (Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género), femeile victime ale acestui tip de violență pot beneficia de asistență juridică gratuită imediată și integrală, nu numai în cadrul tuturor procedurilor judiciare, ci și în cadrul procedurilor judiciare de contencios administrativ (inclusiv anchete ale poliției) motivate de violența pe criterii de gen, până la pronunțarea hotărârii, fără a fi nevoie să se solicite în prealabil asistență juridică gratuită. Aceasta înseamnă că problema asistenței juridice gratuite nu va afecta niciodată dreptul la apărare și la o protecție judiciară efectivă, care va fi oferită victimei indiferent dacă s-a depus sau nu o cerere de asistență juridică gratuită. Cu toate acestea, se înțelege că asistența juridică gratuită este acordată numai în cazul în care, a posteriori sau în cursul procedurii judiciare, partea interesată demonstrează că îndeplinește condițiile necesare pentru a beneficia de asistență juridică gratuită, în conformitate cu normele generale cuprinse în Legea privind asistența juridică gratuită și regulamentele aferente, modificată în acest sens prin a șasea Dispoziție finală a Legii Organice nr. 1/2004.

Când trebuie să plătească cheltuielile de judecată partea care nu a avut câștig de cauză?

Articolele 394-398 din Codul de procedură civilă conțin dispoziții privind plata cheltuielilor de judecată în procedurile civile.

În acțiunile vizând pronunțarea unei hotărâri integrale, costurile judecării cauzei în primă instanță sunt plătite de către partea ale cărei pretenții au fost respinse în totalitate, cu excepția cazului în care instanța apreciază că respectiva cauză prezintă probleme grave de fapt sau de drept, care trebuie clarificate.

În cazul în care pretențiile sunt acceptate sau respinse parțial, fiecare parte plătește costurile care-i revin și jumătate din costurile comune, cu excepția cazului în care există motive pentru a le imputa uneia dintre părți pe motiv că a manifestat rea credință.

Atunci când cheltuielile de judecată sunt stabilite în sarcina părții căzute în pretenții, aceasta va fi obligată să plătească, pentru partea aferentă avocaților și altor profesioniști în domeniul dreptului care nu se supun unei cote sau unor tarife, numai o sumă totală care nu depășește o treime din suma în cauză, pentru fiecare dintre părțile care au obținut o asemenea hotărâre. Numai în acest scop, pretențiile cărora nu li se poate atribui o valoare vor fi evaluate la 18 000 EUR, cu excepția cazului în care, din cauza complexității cauzei, instanța dispune altfel.

Dispozițiile alineatului precedent nu se aplică în cazul în care instanța constată că partea litigantă obligată la plata cheltuielilor de judecată a acționat cu rea credință.

În cazul în care partea condamnată la plata cheltuielilor de judecată beneficiază de asistență juridică gratuită, aceasta va fi obligată să plătească costurile apărării intereselor părții adverse numai în cazurile menționate expres în Legea privind asistența juridică gratuită.

În niciun caz cheltuielile nu vor fi suportate de Parchet în cazul proceselor în care acesta este parte.

Onorariile experților

Experții care intervin în procedurile judiciare sunt cunoscuți sub denumirea de „peritos”. Fiecare Curte Superioară de Justiție deține un Registru al experților judiciari.

Articolul 241(1)(4) din Codul de procedură civilă menționează, ca element specific de inclus în calcularea costurilor, „onorariile experților și alte plăți care trebuie efectuate către persoanele care au intervenit în cadrul procesului”. Aceasta se referă la costurile legate de persoanele care, nefiind parte în proces, au efectuat anumite cheltuieli pentru a participa la acesta și pentru a furniza un serviciu.

Articolul 243 din Codul de procedură civilă prevede că, în toate tipurile de procese și acțiuni în justiție, costurile vor fi calculate de către grefierul instanței care a soluționat cauza sau calea de atac respectivă. La stabilirea costurilor nu vor fi incluse eventualele taxe aferente actelor și documentelor legate de procedură care sunt inutile, ineficiente sau neautorizate de lege, și nici elementele incluse în notele de plată a onorariilor avocaților care nu sunt exprimate detaliat sau care se referă la onorarii ce nu rezultă din proces.

Grefierul instanței va reduce valoarea onorariilor avocaților și ale altor profesioniști în domeniul dreptului care nu se supun unor cote sau tarife, în cazul în care suma pretinsă depășește limita unei treimi din valoarea totală a cauzei și cu condiția ca partea condamnată la plata cheltuielilor de judecată să nu fi fost declarată de rea credință.

De asemenea, nu vor fi incluse costurile aferente acțiunilor sau etapelor suplimentare impuse în mod expres părții care a avut câștig de cauză prin hotărârea judecătorească cu privire la costuri în cauza principală.

Tarifele traducătorilor și interpreților

Nu există niciun tarif oficial aplicabil pentru serviciile autorizate de traducere și interpretariat. Interpreții autorizați își stabilesc în mod liber tarifele pe care le percep pentru serviciile de interpretariat oferite, însă sunt obligați să le comunice Biroului pentru Interpretariat și subdelegației corespunzătoare a guvernului. Informațiile respective trebuie furnizate în luna ianuarie a fiecărui an.

Linkuri relevante

Linkul se deschide într-o fereastră nouăAgencia estatal de la administración tributaria de España/IVA

Anexe relevante

Raportul Spaniei privind Studiul asupra transparenței costurilorPDF(640 Kb)en

Ultima actualizare: 07/06/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, statele membre responsabile cu gestionarea paginilor cu informații naționale actualizează în prezent conținutul de pe acest site. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini franceză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.

Cheltuieli de judecată - Franţa

Această secţiune cuprinde o prezentare succintă a cheltuielilor de procedură aplicabile în Franţa. Pentru informaţii detaliate privind cheltuielile de procedură, consultaţi studiile de caz prezentate mai jos:

Linkul se deschide într-o fereastră nouăDreptul familiei - Divorţul

Linkul se deschide într-o fereastră nouăDreptul familiei - Custodia copiilor

Linkul se deschide într-o fereastră nouăDreptul familiei - Pensia alimentară

Linkul se deschide într-o fereastră nouăDreptul comercial – Contract

Linkul se deschide într-o fereastră nouăDreptul comercial – Răspundere

Dispoziţii privind onorariile profesiilor juridice

Tarifele sunt constituite din taxe fixe şi taxe variabile (stabilite deseori ca procent din valoarea litigiului).

Ar trebui să se facă o distincţie între :

 • funcţionari ai instanţei (avocaţi, reprezentanţi juridici), a căror remuneraţie nu este fixată decât parţial. Pentru cea mai mare parte, onorariile sunt convenite în mod liber cu clientul.
 • funcţionarii publici sau ministeriali, a căror remuneraţie este stabilită în cadrul puterii de reglementare a guvernului francez.

Avocaţi

Decretul nr. 80-608 din 30 iulie 1980 stabileşte tariful reprezentanţilor juridici pe lângă curţile de apel. Funcţionari ai instanţei / Avocaţi.

Actele legislative stabilesc tariful pentru avocaţii care reprezintă părţile în prima instanţă (decretul nr. 72-784 din 25 august 1972 şi nr. 75-785 din 21 august 1975).

Executori judecătoreşti

Tariful executorilor judecătoreşti pentru serviciile legate de citaţii, notificări privind cererile şi hotărârile judecătoreşti este prevăzut prin decretul nr. 96-1080 din 12 decembrie 1996.

Cheltuielile de judecată fixe

Cheltuielile fixe în procedura civilă

Cheltuieli fixe pentru părţi în cadrul unei proceduri civile

În materie civilă, există cheltuieli indispensabile din punct de vedere juridic pentru derularea procedurii de judecată a căror valoare a fost stabilită fie prin lege, fie prin hotărâre judecătorească. Aceste cheltuieli sunt considerate costuri.

Acestea cuprind:

 1. Taxele, impunerile, redevenţele sau plăţile percepute de către secretariatele instanţelor sau autorităţile fiscale. Aceste impuneri şi taxe sunt rare, întrucât legea nr. 77-1468 din 30 decembrie 1977 a instituit un principiu al gratuităţii actelor de justiţie în instanţele civile şi administrative;
 2. Cheltuielile pentru traducerea documentelor atunci când aceasta este impusă prin lege sau printr-un angajament internaţional;
 3. Indemnizaţiile martorilor;
 4. Remuneraţia tehnicienilor;
 5. Onorarii stabilite (tariful executorilor judecătoreşti, al reprezentanţilor juridici şi al avocaţilor);
 6. Plăţile pentru funcţionarii publici sau ministeriali;
 7. Remuneraţia avocaţilor în măsura în care este reglementată, inclusiv cheltuielile pentru pledoarie ;
 8. Cheltuielile ocazionate de notificarea unui act în străinătate;
 9. Cheltuielile de interpretariat şi traducere impuse prin anchetele derulate în străinătate la cererea instanţelor în cadrul Regulamentului (CE) nr. 1206 / 2001 al Consiliului din 28 mai 2001 privind cooperarea între instanţele statelor membre în domeniul obţinerii de probe în materie civilă sau comercială;
 10. Anchete sociale dispuse în materie de familie şi de protecţie juridică a adulţilor şi minorilor;
 11. Remuneraţia persoanei desemnate de către judecător pentru a reprezenta interesele minorului.

Etapa în care costurile fixe trebuie plătite în cadrul procedurii civile

Cheltuielile aferente procesului civil cuprind toate sumele plătite sau datorate de către părţi înainte sau în cursul unei acţiuni în instanţă.

Acestea sunt, de exemplu, înainte de deschiderea procesului, cheltuielile de consultare a juriştilor, tehnicienilor, cheltuielile de deplasare.

În cursul procesului, aceste cheltuieli vor putea reprezenta cheltuielile de procedură plătite funcţionarilor instanţei, funcţionarilor oficiali, cheltuielile percepute de către stat şi onorariile pentru consultanţă.

După proces, aceste cheltuieli ar putea să reprezinte cheltuieli de executare a deciziei.

Cheltuielile de judecată în materie constituţională

Cheltuieli fixe pentru părţile în cadrul unei proceduri constituţionale

Întrucât în stadiul actual al regulilor de procedură din Franţa nu este prevăzută sesizarea individuală a Consiliului Constituţional, nu este nevoie să se răspundă la această întrebare.

Ce informaţie prealabilă se aşteaptă a se obţine de la reprezentantul legal (avocatul) ?

O informaţie privind drepturile şi obligaţiile părţilor

Furnizarea informaţiilor privind drepturile şi obligaţiile părţilor este un element de deontologie profesională a funcţionarilor instanţei.

Surse de informaţii privind cheltuielile de judecată

Unde sunt disponibile informaţii privind cheltuielile de judecată în Franţa?

Pe site-urile Linkul se deschide într-o fereastră nouăMinisterului Justiţiei şi Linkul se deschide într-o fereastră nouădiferitelor profesii.

În ce limbi sunt disponibile informaţiile privind cheltuielile de judecată în Franţa?

Informaţiile sunt disponibile în limba franceză.

Unde sunt disponibile informaţii privind costurile?

Nu există niciun site internet în care să fie publicate costurile procedurilor .

Taxa pe valoarea adăugată (TVA)

Unde se găsesc informaţii în această privinţă ? Care sunt taxele aplicabile?

Tarifele se prezintă sub forma de taxe ne-incluse. TVA-ul aplicabil este în continuare de 19,6 %, cu excepţia serviciilor prestate pentru beneficiarii de asistenţă juridică (5,5 %).

Asistenţă juridică

Care sunt limitele veniturilor care pot fi obţinute în materie civilă ?

Asistenţa juridică nu face nicio distincţie între materiile civilă sau penală şi natura litigiului. Se referă doar la resursele solicitantului atunci când se hotărăşte să acorde sau să refuze beneficiul.

Astfel, toate persoanele fizice de naționalitate franceză și resortisanții statelor membre ale Uniunii Europene, precum și persoanele juridice cu scop nelucrativ care doresc să își susțină drepturile legale și care nu au resurse suficiente pentru a solicita asistența juridică.

De asemenea, persoanele de naţionalitate străină care locuiesc în mod obişnuit şi legal în Franţa sunt acceptate pentru a beneficia de asistenţă juridică în materie civilă. Totuşi, această condiţie de reşedinţă legală nu este obligatorie în materie penală. Nu este opozabilă nici minorilor, oricare ar fi procedura al cărei obiect îl constituie (civilă, administrativă sau penală).

Resursele luate în considerare sunt media lunară a veniturilor din ultimul an calendaristic ale solicitantului asistenţei juridice precum şi, dacă este cazul, veniturile persoanelor care locuiesc de obicei la adresa sa. În această din urmă ipoteză, plafoanele pentru acordarea asistenţei sunt majorate prin ajustări pentru persoanele aflate în întreţinere.

Cu toate acestea, persoanele care beneficiază de anumite tipuri de ajutoare sociale (alocaţia suplimentară acordată de Fondul Naţional de Solidaritate, venitul minim garantat) sunt scutite de la obligaţia de a justifica insuficienţa resurselor lor.

În plus, în cadrul resurselor nu sunt luate în considerare diferitele alocaţii cu caracter social (prestaţii familiale, prestaţii sociale, alocaţie pentru locuinţă).

Asistenţa juridică poate fi totală sau parţială, în funcţie de resurse. Plafoanele venitului pentru acordarea asistenţei sunt actualizate în fiecare an prin legea finanţelor. Pentru 2009, media lunară a veniturilor primite în 2008 pentru o singură persoană trebuie să fie:

 • mai mică sau egală cu 911 EUR pentru asistenţa juridică totală,
 • între 912 şi 1367 EUR pentru asistenţa juridică parţială.

Aceste plafoane sunt majorate cu 164 EUR pentru fiecare dintre primele două persoane aflate în întreţinere care locuiesc la domiciliul solicitantului (copii, soţ, concubin, partener al unui pact civil de solidaritate, ascendent...) şi cu 104 EUR începând cu a treia persoană aflată în întreţinere.

Există alte condiţii pentru a obţine asistenţă juridică, ca victimă ?

În principiu, calitatea (de exemplu de victimă sau de acuzat) a părţii la proces nu este luată în considerare. Nu există nicio diferenţă de tratament între victime, acuzaţi, reclamanţi sau pârâţi pentru a acuza sau refuza asistenţa juridică.

Cu toate acestea, legea de orientare şi programare a sistemului judiciar din 9 septembrie 2002 a îmbunătăţit condiţiile de acces la justiţie ale victimelor infracţiunilor celor mai grave, respectiv de atac voit la viaţa sau integritatea persoanei (infracţiuni prevăzute şi condamnate prin articolele 221-1 - 221-5, 222-1 - 222-6, 222-8, 222-10, 222-14 (1° şi 2°), 222,23 - 222-26, 421-1 (1°) şi 421-3 (1° - 4° din codul penal), precum şi a cesionarilor lor în drept pentru a exercita acţiunea civilă pentru repararea daunelor cauzate de atacul la persoană), acestea fiind scutite de obligaţia de a-şi justifica venitul pentru a beneficia de asistenţă juridică. Această dispoziţie se aplică în special victimelor violului sau abuzului fizic asupra unui minor cu vârsta sub 15 ani sau asupra persoanelor extrem de vulnerabile, abuz care a condus la deces sau invaliditate permanentă.

În plus, se poate acorda o derogare excepţională de la condiţia legată de venit, oricare ar fi calitatea solicitantului asistenţei în cadrul procedurii de judecată (reclamant/pârât, victimă/acuzat) de fiecare dată când situaţia lor pare a prezenta un interes deosebit din punct de vedere al obiectului litigiului sau al cheltuielilor previzibile ale procedurii de judecată.

Această dispoziţie se poate aplica în special victimei unei infracţiuni penale ca urmare a împrejurărilor în care a fost comisă această infracţiune.

Există alte condiţii pentru obţinerea asistenţei juridice, ca acuzat?

În principiu condiţiile de obţinere a asistenţei juridice de către pârâţii în cadrul acţiunii principale nu fac obiectul niciunei cerinţe deosebite. Cu toate acestea, în caz de exercitare a unei căi de recurs (apel, opoziţie, recurs în casaţie), situaţia pârâţilor în recurs este îmbunătăţită atunci când beneficiază deja de asistenţă juridică. Într-adevăr, aceste persoane îşi menţin în mod automat beneficiul acestui ajutor pentru a se apăra.

Cu toate acestea, ar trebui reamintită regula generală, aplicabilă atât reclamantului, cât şi pârâtului în acţiunea principală, conform căreia asistenţa juridică nu se acordă atunci când cheltuielile acoperite prin această asistenţă intră sub incidenţa unui contract de asigurare de protecţie juridică sau a unui sistem de protecţie echivalent.

Există proceduri scutite de cheltuieli de judecată ?

În faţa instanţei pentru litigii şi contravenţii minore şi a instanţei districtuale, părţile nu au obligaţia de a fi reprezentate de un avocat. Atunci când valoarea acţiunii este mai mică de 4 000 EUR, aceste instanţe pot fi sesizate într-o modalitate simplificată care să nu impună părţilor să recurgă la un executor judecătoresc.

Cererile de analiză a măsurilor de exercitare a autorităţii parentale, precum şi cererile în materie de adopţie, în cazul în care copilul a fost adoptat înainte de a împlini vârsta de 15 ani, măsurile luate după divorţ, cererile privind obligaţiile de pensie alimentară pot fi efectuate fără avocat, prin intermediul unei simple cereri.

Ca şi pentru ansamblul procedurilor în faţa instanţelor civile, aceste instanţe nu percep taxe pentru sesizarea instanţei sau eliberarea deciziilor.

Când trebuie să plătească partea care nu are câştig de cauză costurile părţii câştigătoare?

În materie civilă, orice hotărâre sau sentinţă prin care se soluţionează o acţiune în justiţie trebuie să dispună asupra costurilor expuse în cadrul procedurii.

În principiu, cheltuielile (costurile stabilite – cf. celor de mai sus.) sunt stabilite în sarcina părţii care nu are câştig de cauză. Cu toate acestea, în baza unei hotărâri motivate, judecătorul poate stabili o parte sau totalitatea acestor costuri în sarcina unei alte părţi.

De asemenea, o parte poate solicita ca adversarul său să suporte, în totalitate sau parţial, cheltuielile prezentate de către ea şi care nu sunt incluse în costuri. Este vorba, de exemplu, despre onorariile şi pledoariile avocatului, onorariile şi rapoartele executorului judecătoresc, cheltuielile de deplasare. În această ipoteză, judecătorul condamnă partea obligată să suporte cheltuielile sau, în cazul în care o astfel de parte nu există, partea care a nu a avut câştig de cauză, să plătească celeilalte părţi suma stabilită de către ea, drept cheltuieli suportate şi neincluse în costuri. Judecătorul ia în considerare principiul echităţii sau situaţia financiară a părţii condamnate. Poate susţine, chiar din oficiu, că respectiva condamnare nu ar trebui aplicată, din motive bazate pe aceleaşi consideraţii.

Onorariile experţilor

În materie civilă, remuneraţia experţilor desemnaţi de către judecător este fixată prin hotărâre judecătorească.

Atunci când încredinţează o misiune unui expert, judecătorul stabileşte un provizion din care va fi dedusă remuneraţia acestuia. Provizionul trebuie să fie cât mai apropriat de remuneraţia definitivă previzibilă. Defineşte partea sau părţile care vor trebui să înregistreze provizionul la grefa instanţei.

Odată cu depunerea raportului expertului, judecătorul fixează remuneraţia acestuia, în principal în funcţie de diligenţele depuse, de respectarea termenelor alocate şi calitatea activităţii depuse. Autorizează expertul să îşi aloce sumele corespunzătoare înregistrate la grefă, şi dispune, dacă este cazul, plata sumelor suplimentare pentru expert, indicând partea sau părţile responsabilă (responsabile) de acestea.

Hotărârea judecătorească sau sentinţa prin care se încheie acţiunea dispune asupra răspunderii legate de remunerarea expertului. În principiu, această răspundere revine părţii care nu are câştig de cauză, cu excepţia cazului în care judecătorul, printr-o decizie motivată, stabileşte această plată, în totalitate sau parţial, în sarcina alte părţi.

În schimb, onorariile experţilor care nu sunt desemnaţi de către judecător sunt convenite în mod liber între expert şi clientul său. Nu sunt incluse în costuri. O parte poate solicita judecătorului să condamne partea care nu are câştig de cauză sau, în lipsa unei astfel de părţi, partea condamnată să suporte costurile, să verse o sumă în baza onorariilor expuse astfel. Judecătorul dispune în baza principiului echităţii sau al situaţiei economice a părţii condamnate.

Costurile de traducere şi interpretariat

Aceste onorarii sunt în sarcina părţii care nu are câştig de cauză, cu excepţia situaţiei în care judecătorul, printr-o decizie motivată, stabileşte această plată, în totalitate sau parţial, în sarcina unei alte părţi.

Fişiere relevante

Raportul Franţei privind studiul asupra transparenţei costurilorPDF(1312 Kb)en

Ultima actualizare: 08/11/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, statele membre responsabile cu gestionarea paginilor cu informații naționale actualizează în prezent conținutul de pe acest site. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini franceză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.

Studiu de caz 1– dreptul familiei – divorţul - Franţa

Cu ocazia prezentului studiu de caz în materie de dreptul familiei - divorț, statele membre au fost rugate să îndrume reclamantul în privința cheltuielilor de judecată în următoarele cazuri:

Cazul A – Situație la nivel național: două persoane se căsătoresc. Ulterior se despart și convin să divorțeze.

Cazul B – Situație la nivel transnațional: două persoane care dețin cetățenia aceluiași stat membru (statul membru A) se căsătoresc. Căsătoria se încheie în statul membru A. După nuntă cei doi se mută în alt stat membru (statul membru B) pentru a locui și a munci, stabilindu-și domiciliul în acest stat membru. La scurt timp cei doi se despart, soția se întoarce în statul membru A și soțul rămâne în statul membru B. Cei doi convin să divorțeze. La întoarcerea în statul membru A, soția introduce imediat o acțiune de desfacere a căsătoriei la instanța din statul membru B.


Costurile în Franţa

Cheltuielile de judecată, cheltuielile privind introducerea căilor de atac şi privind mijloacele alternative de soluţionare a litigiilor


Caz practic

Proces

Căi de apel

Mijloace alternative de soluţionare a litigiilor

Cheltuieli de judecată iniţiale

Taxe de transcriere

Alte taxe

Cheltuieli de judecată iniţiale

Taxe de transcriere

Alte taxe

Această opţiune este disponibilă în acest tip de cazuri?

Cheltuieli

Cazul A

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Medierea este posibilă pentru a reconcilia eventual părţile  în privinţa consecinţelor divorţului, însă se impune oricum o hotărâre judecătorească pentru pronunţarea divorţului.

Costurile medierii trebuie suportate de către părţi, însă pot fi suportate de asistenţa judiciară.

Cazul B

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

IdemOnorariile avocatului, executorului judecătoresc şi expertului


Caz practic

Avocat

Executor judecătoresc

Expert

Este obligatorie reprezentarea?

Cheltuieli medii

Este obligatorie reprezentarea?

Cheltuieli prealabile judecăţii

Cheltuieli ulterioare judecăţii

Este obligatorie folosirea acestuia?

Costuri

Cazul A

Da

Există libertatea de stabilire a onorariilor.

Da, în caz de citaţie

Nu, în caz de cerere comună

Citaţie: 18,70 EUR

Serviciu: 26,70 EUR

Serviciu : 26,70 EUR

Intervenţia unui notar este necesară în cazul în care există un bun imobiliar care face parte din proprietatea publică

Lista tarifelor

Cazul B

Idem

Idem

Idem

Act care provine dintr-un alt stat membru 50 EUR

Act destinat unui alt stat membru 36,30 EUR

Act care provine dintr-un alt stat membru 50 EUR

Act destinat unui alt stat membru 36,30 EUR

Idem

IdemCosturi pentru remunerarea martorilor, gaj sau garanţii şi alte taxe relevante


Caz practic

Remunerarea martorilor

Gaj sau garanţie

Alte taxe

Sunt martorii remuneraţi?

Cost

Există acesta/aceasta şi unde/când este folosit/ă?

Cost

Descriere

Cost

Cazul A

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Cazul B

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

IdemCosturile aferente asistenţei juridice şi altor rambursăriCaz practic

Asistenţă juridică

Când şi în ce condiţii este necesară?

Când este integrală?

Condiţii?

Cazul A

Asistenţa poate fi solicitată de către unul dintre soţi înainte sau în timpul procedurii judiciare. Asistenţa este acordată în cazul în care :

- acţiunea de divorţ iniţiată de către soţ nu pare a fi în mod evident inadmisibilă sau lipsită de temei ;

- resursele declarate ale acestuia nu depăşesc plafoanele prevăzute de lege

- cheltuielile aferente procedurii de divorţ nu sunt acoperite printr-o asigurare de protecţie juridică ;

Statul suportă toate cheltuielile de judecată în cazul în care soţul beneficiază de asistenţă integrală.

Asistenţa este acordată integral în cazul în care venitul lunar declarat de către solicitantul asistenţei nu depăşeşte 911 EUR pe lună pentru asistenţa totală.

Atunci când venitul este cuprins între această sumă şi 1367 EUR, asistenţa este acordată parţial.

Limitele superioare de venit sunt majorate cu 164 EUR pentru primele două persoane aflate în întreţinere şi cu 104 EUR pentru a treia persoană aflată în întreţinere şi următoarele

Cazul B

Idem

Idem

Idem
Caz practic

Rambursare

Partea care are câştig de cauză poate obţine rambursarea cheltuielilor de judecată?

Există situaţii în care costurile aferente asistenţei juridice ar trebui rambursate organizaţiei care acordă această asistenţă?

Cazul A

Nu, atunci când părţile sunt de acord, principiul aplicat constă în împărţirea cheltuielilor, cu excepţia cazului în care există un acord al părţilor sau o decizie a judecătorului în sens contrar.

Atunci când prin hotărârea de divorţ plata cheltuielilor este stabilită în sarcina soţului care nu beneficiază de asistenţă juridică, acesta din urmă este obligat să ramburseze Trezoreriei publice costurile acoperite de către stat în procedura de apărare a soţului care beneficiază de asistenţă juridică.

Cazul B

Idem

IdemCosturi de traducere şi interpretariat


Caz practic

Traducere

Interpretare

Când şi în ce condiţii sunt acestea necesare?

Care sunt costurile aproximative?

Când şi în ce condiţii sunt necesare?

Care sunt costurile aproximative?

Cazul A

Este necesar ca documentele înaintate judecătorului să fie traduse.

Nu există statistici disponibile în privinţa costurilor.

Atunci când judecătorul nu cunoaşte limba în care se exprimă părţile

Fixate de către judecător

Cazul B

Idem

Idem

Idem

Idem


Ultima actualizare: 08/11/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, statele membre responsabile cu gestionarea paginilor cu informații naționale actualizează în prezent conținutul de pe acest site. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini franceză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.

Studiu de caz 2 – dreptul familiei – încredinţarea minorilor - Franţa

Cu ocazia prezentului studiu de caz în materie de dreptul familiei - încredințare a minorilor, statele membre au fost rugate să îndrume reclamantul în privința cheltuielilor de judecată în următoarele cazuri:

Cazul A – Situație la nivel național: două persoane au trăit împreună un anumit număr de ani fără a se căsători. În momentul când se despart au împreună un copil de trei ani. Printr-o hotărâre judecătorească copilul este încredințat mamei, iar tatăl are dreptul de vizitare. Mama copilului introduce o acțiune prin care cere limitarea dreptului de vizitare al tatălui.

Cazul B – Situație la nivel transnațional; sunteți avocat în statul membru A: două persoane au trăit împreună un anumit număr de ani într-un stat membru (statul membru B) fără a se căsători. Au împreună un copil dar se despart imediat după nașterea acestuia. Printr-o hotărâre judecătorească din statul membru B, copilul este încredințat mamei, iar tatăl are dreptul de vizitare. Mama împreună cu copilul se mută pentru a locui în alt stat membru (statul membru A), având autorizația să facă acest lucru conform hotărârii judecătorești. Tatăl rămâne în statul membru B. Câțiva ani mai târziu, mama introduce o acțiune în statul membru A pentru a modifica dreptul de vizitare al tatălui.


Costurile în Franţa

Cheltuielile de judecată, cheltuielile privind introducerea căilor de atac şi mijloace alternative de soluţionare a litigiilor


Caz practic

Proces

Căi de atac

Mijloace alternative de soluţionare a litigiilor

Cheltuieli de judecată iniţiale

Taxe de transcriere

Alte taxe

Cheltuieli de judecată iniţiale

Taxe de transcriere

Alte taxe

Această opţiune este disponibilă în acest tip de cazuri?

Cheltuieli

Cazul A

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Medierea judiciară este posibilă

Medierea extrajudiciarăeste, de asemenea, posibilă.

Costurile medierii trebuie suportate de către părţi. Onorariile sunt fixate de către judecător, însă costul poate fi acoperit prin asistenţa juridică.

Este bine să se încheie o convenţie de onorariu între mediator şi părţi

Cazul B

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

IdemOnorariile avocatului, executorului judecătoresc şi expertului


Caz practic

Avocat

Executor judecătoresc

Expert

Este obligatorie reprezentarea?

Cheltuieli medii

Este obligatorie reprezentarea?

Cheltuieli prealabile judecăţii

Cheltuieli ulterioare judecăţii

Este obligatorie folosirea acestuia?

Cost

Cazul A

Nu

Nu

Da în caz de citaţie

Nu în caz de cerere

Citaţie : 18,70 EUR

Serviciu: 26,70 EUR

În cazul în care grefierul nu notifică decizia, citaţia prin intermediul unui executor judecătoresc se ridică la: 26,70 EUR

Nu

Fixat de către judecător

Cazul B

Idem

Idem

Idem

Act provenind dintr-un alt stat membru 50 EUR

Act destinat unui alt stat membru 36,30 EUR

Act provenind dintr-un alt stat membru: 50 EUR

Act destinat unui alt stat membru : 36,30 EUR

Idem

IdemCosturi pentru remunerarea martorilor, gaj sau garanţii şi alte taxe relevante


Caz practic

Remunerarea martorilor

Gaj sau garanţie

Alte taxe

Sunt martorii remuneraţi ?

Există aceasta şi când şi cum este folosită?

Există acesta/aceasta şi cum este folosit/ă?

Cost

Descriere

Cost

Cazul A

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Cazul B

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem


Costurile aferente asistenţei juridice şi altor rambursăriCaz practic

Asistenţă juridică

Când şi în ce condiţii este aplicabilă?

Când este integrală?

Condiţii?

Cazul A

Asistenţa poate fi solicitată înainte sau în timpul procedurii de judecată. Asistenţa este acordată în cazul în care venitul declarat de către părinte nu depăşeşte plafonul prevăzut de lege.

Statul suportă toate cheltuielile de judecată în cazul în care părintele beneficiază de asistenţă integrală.

Asistenţa este acordată integral în cazul în care venitul lunar declarat de către solicitant pentru obţinerea asistenţei nu depăşeşte 911 EUR pe lună pentru asistenţa totală.

Atunci când venitul este cuprins între această sumă şi 1367 EUR, asistenţa este acordată parţial.

Limitele superioare de venit sunt majorate cu 164 EUR pentru primele două persoane aflate în întreţinere şi cu 104 EUR pentru a treia persoană aflată în întreţinere şi următoarele.

Cazul B

Idem

Idem

IdemCosturile de traducere şi interpretariat


Caz practic

Traducere

Interpretare

Când şi în ce condiţii sunt acestea necesare?

Care sunt costurile aproximative?

Când şi în ce condiţii sunt necesare?

Care sunt costurile aproximative?

Cazul A

Este necesar ca documentele înaintate judecătorului să fie traduse.

Nu există statistici disponibile

Atunci când judecătorul nu cunoaşte limba în care se exprimă părţile

Remuneraţia este fixată de către judecător.

Cazul B

Idem

Idem

Idem

Idem


Ultima actualizare: 08/11/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, statele membre responsabile cu gestionarea paginilor cu informații naționale actualizează în prezent conținutul de pe acest site. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini franceză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.

Studiu de caz 3 – dreptul familiei – pensia de întreţinere - Franţa

Cu ocazia prezentului studiu de caz în materie de dreptul familiei – pensie de întreținere, statele membre au fost rugate să îndrume reclamantul în privința cheltuielilor de judecată în următoarele cazuri:

Cazul A – Situație la nivel național: două persoane au trăit împreună un anumit număr de ani fără a se căsători.  În momentul când se despart au împreună un copil de trei ani. Printr-o hotărâre judecătorească copilul este încredințat mamei. Singurul motiv important de dezacord este nivelul pensiei de întreținere datorat mamei de către tatăl copilului pentru creșterea și educarea acestuia. Mama copilului introduce o acțiune cu acest obiect.

Cazul B – Situație la nivel transnațional; sunteți avocat în statul membru A: două persoane au trăit împreună un anumit număr de ani într-un stat membru (statul membru B) fără a se căsători. Au împreună un copil de trei ani. Decid să se despartă. Printr-o hotărâre judecătorească din statul membru B copilul este încredințat mamei. Cu acordul tatălui, mama și copilul se mută în alt stat membru (statul membru A), stabilindu-și aici domiciliul.

Rămâne un motiv important de dezacord,  și anume nivelul pensiei de întreținere datorat mamei de către tatăl copilului pentru creșterea și educarea acestuia. Mama copilului introduce o acțiune cu acest obiect în statul membru A.


Costuri în Franţa

Cheltuielile de judecată, cheltuielile privind introducerea căilor de atac şi mijloace alternative de soluţionare a litigiilor


Caz practic

Proces

Căi de apel

Mijloace alternative de soluţionare a litigiilor

Cheltuieli de judecată iniţiale

Taxe de transcriere

Alte taxe

Cheltuieli de judecată iniţiale

Taxe de transcriere

Alte taxe

Această opţiune este disponibilă în acest tip de cazuri?

Cheltuieli

Cazul A

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Medierea judiciară este posibilă.

Medierea extrajudiciară este, de asemenea, posibilă.

Medierea este în sarcina părţilor, onorariile sunt fixate de către judecător, dar costul medierii poate fi acoperit ca asistenţă juridică.

Este bine să se încheie o convenţie de onorariu între mediator şi părţi

Cazul B

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem      

IdemOnorariile avocatului, executorului judecătoresc şi expertului


Caz practic

Avocat

Executor judecătoresc

Expert

Este obligatorie reprezentarea?

Cheltuieli medii

Este obligatorie reprezentarea?

Cheltuieli prealabile judecăţii

Cheltuieli ulterioare judecăţii

Este obligatorie folosirea acestuia?

Costuri

Cazul A

Nu

Nu          

Nu

Nu

Nu

Nu

Fixate de către judecător

Cazul B

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem


Costuri pentru remunerarea martorilor, gaj sau garanţii şi alte taxe relevante


Caz practic

Remunerarea martorilor 

Gaj sau garanţie

Alte taxe

Sunt martorii remuneraţi?

Cost

Există acesta/aceasta şi unde/când este folosit/ă?

Cost

Descriere

Cost

Cazul A

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Cazul B

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

IdemCosturile aferente asistenţei juridice şi altor rambursăriCaz practic

Asistenţă juridică

Când şi în ce condiţii este aplicabilă?

Când este integrală?

Condiţii?

Cazul A

Asistenţa poate fi solicitată de către mamă înainte sau în timpul procedurii judiciare. Asistenţa este acordată în cazul în care resursele declarate nu depăşesc limitele prevăzute de lege.

Statul suportă toate cheltuielile de judecată în cazul în care mama beneficiază de asistenţă integrală.

Asistenţa este acordată integral în cazul în care venitul lunar declarat de către mamă pentru obţinerea asistenţei nu depăşeşte 911 EUR pe lună pentru asistenţa totală.

Atunci când venitul este cuprins între această sumă şi 1367 EUR, asistenţa este acordată parţial.

Limitele superioare de venit sunt majorate cu 164 EUR pentru primele două persoane aflate în întreţinerea mamei şi cu 104 EUR pentru a treia persoană aflată în întreţinere şi următoarele

Cazul B

Idem

Idem

Idem
Caz practic

Rambursare

Partea care are câştig de cauză poate obţine rambursarea cheltuielilor de judecată?

Există situaţii în care asistenţa juridică trebuie rambursată organizaţiei care acordă această asistenţă?

Cazul A

Da, dacă există o hotărâre judecătorească în acest sens

Atunci când prin hotărârea judecătorului de dreptul familiei, plata cheltuielilor este stabilită în sarcina tatălui care nu beneficiază de asistenţă juridică, acesta din urmă este obligat să ramburseze Trezoreriei publice costurile acoperite de către stat în procedura de apărare a mamei care beneficiază de asistenţă juridică

Cazul B

Idem

IdemCosturi de traducere şi interpretariat


Caz practic

Traducere

Interpretare

Când şi în ce condiţii sunt acestea necesare?

Care sunt costurile aproximative?

Când şi în ce condiţii sunt necesare?

Care sunt costurile aproximative?

Cazul A

Este necesar ca documentele înaintate judecătorului să fie traduse.

Nu există statistici disponibile.

Atunci când judecătorul nu cunoaşte limba în care se exprimă părţile

Remuneraţia este fixată de către judecător.

Cazul B

Idem

Idem

Idem

Idem


Ultima actualizare: 08/11/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, statele membre responsabile cu gestionarea paginilor cu informații naționale actualizează în prezent conținutul de pe acest site. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.

Studiu de caz 4 – drept comercial – contracte - Franţa

Cu ocazia prezentului studiu de caz în materie de drept comercial - contracte, statele membre au fost rugate să îndrume reclamantul în privința cheltuielilor de judecată în următoarele cazuri:

Cazul A – Situație la nivel național: o societate a livrat bunuri în valoare de 20 000 de euro. Prețul nu a fost plătit, deoarece cumpărătorul consideră că bunurile nu corespund cu ceea ce s-a convenit.

Vânzătorul decide să introducă o acțiune în instanță pentru a obține plata integrală.

Cazul B – Situație la nivel transnațional: o societate cu sediul principal în statul membru B livrează bunuri în valoare de 20 000 de euro unui cumpărător din statul membru A. Contractul este redactat în limba statului membru B, sub regimul legislației acestuia. Prețul nu a fost plătit, deoarece cumpărătorul din statul membru A consideră că bunurile nu corespund cu ceea ce s-a convenit. Vânzătorul decide să introducă o acțiune în instanță în statul membru A pentru a obține plata integrală, conform contractului încheiat cu vânzătorul.


Costurile în Franţa

Cheltuielile de judecată, cheltuielile privind introducerea căilor de atac şi mijloace alternative de soluţionare a litigiilor


Caz practic

Proces

Cheltuieli de judecată iniţiale

Taxe de transcriere

Alte taxe

Cazul A

Tribunalul de primă instanţă : nu, nu există costuri iniţiale.

Tribunalul de comerţ : Da, există costuri iniţiale a căror valoare minimă se ridică la 69,97 EUR

Tribunalul de primă instanţă : nu

Tribunalul de primă instanţă : nu

Cazul B

Tribunalul de primă instanţă : nu, nu există costuri iniţiale.

Tribunalul de comerţ : da, există costuri iniţiale a căror valoare minimă se ridică la 69,97 EUR.

Tribunalul de primă instanţă : nu

Tribunalul de primă instanţă : nu
Caz practic

Căi de atac

Modul alternativ de soluţionare a litigiilor

Cheltuieli de judecată iniţiale

Taxe de transcriere

Alte taxe

Această opţiune este disponibilă în acest tip de cazuri?

Cheltuieli

Cazul A

Nu

Nu

Nu

Da

Conciliere

Mediere judiciară

Mediere extrajudiciară

Gratuit

Onorarii fixate de către judecător 

Convenţie între părţi şi mediator

Cazul B

Nu

Nu

Nu

Da

Conciliere

Mediere judiciară

Mediere extrajudiciară

Gratuit

Onorarii fixate de către judecător

Convenţia între părţi şi mediatorOnorariile avocatului, executorului judecătoresc şi expertului


Caz practic

Avocat

Executor judecătoresc

Expert

Este obligatorie reprezentarea?

Cheltuieli medii

Este obligatorie reprezentarea?

Cheltuieli prealabile judecăţii

Cheltuieli ulterioare judecăţii

Este obligatorie folosirea acestuia?

Cost

Cazul A

Tribunalul de primă instanţă : da

Tribunalul de comerţ : nu

Curtea de apel : da

Avocaţi :

Statistică nedisponibilă

Reprezentanţi juridici :

983 EUR

Da

Citaţie: 18,70 EUR

Serviciu: 26,70 EUR

Serviciu : 26,70 EUR

Nu

Onorariu fixat de către judecător

Cazul B

Tribunalul de primă instanţă : da

Tribunalul de comerţ : nu

Curtea de apel : da

Avocaţi :

Statistică nedisponibilă

Reprezentanţi juridici :

983 EUR

Da

Citaţie: 18,70 EUR

Serviciu: 26,70 EUR

Serviciu : 26,70 EUR

Nu

Onorariu fixat de către judecătorCosturi pentru remunerarea martorilor, gaj sau garanţii 


Caz practic

Remunerarea martorilor 

Gaj sau garanţie

Sunt martorii remuneraţi?

Există acesta/aceasta şi unde/când este folosit/ă?

Cazul A

Da (decretul din 27 decembrie 1920 de revizuire a tarifului martorilor)

Nu

Cazul B

Da (decretul din 27 decembrie 1920 de revizuire a tarifului martorilor)

Nu


Costurile aferente asistenţei juridice şi altor rambursăriCaz practic

Asistenţă juridică

Când şi în ce condiţii este aplicabilă?

Când este integrală?

Condiţii?

Cazul A

Persoanele juridice cu scop lucrativ (societăţile comerciale, de exemplu) nu pot beneficia de asistenţă judiciară. În Franţa, acest tip de asistenţă este acordat numai persoanelor fizice, precum şi, în anumite condiţii, societăţilor non-profit şi asociaţiilor de proprietari

Statul suportă toate cheltuielile de judecată în cazul în care mama beneficiază de asistenţă totală

Asistenţa este acordată integral în cazul în care venitul lunar declarat de către solicitantul asistenţei nu depăşeşte 911 EUR pe lună pentru asistenţa totală.

Atunci când venitul este cuprins între această sumă şi 1367 EUR, asistenţa este acordată parţial.

Limitele superioare de venit sunt majorate cu 164 EUR pentru primele două persoane aflate în întreţinere şi cu 104 EUR pentru a treia persoană aflată în întreţinere şi următoarele

Cazul B

Idem

Idem

Idem
Caz practic

Rambursări

Partea care are câştig de cauză poate obţine rambursarea cheltuielilor de judecată?

Dacă rambursarea nu este integrală, care este procentul acordat, în general?

Ce categorii de cheltuieli nu sunt niciodată rambursate?

Există situaţii în care asistenţa juridică trebuie rambursate organizaţiei care acordă această asistenţă?

Cazul A

Da

Rambursarea tuturor cheltuielilor incluse, cu excepţia cazului în care există o hotărâre judecătorească în sens contrar

Cheltuieli neincluse : indemnizaţie fixată de către judecător în mod echitabil

Atunci când prin hotărârea judecătorească plata cheltuielilor este stabilită în sarcina părţii care nu beneficiază de asistenţă juridică, aceasta din urmă este obligată să ramburseze Trezoreriei publice costurile acoperite de către stat în procedura de apărare a părţii care beneficiază de asistenţă juridică

Cazul B

Da

Rambursarea tuturor cheltuielilor incluse, cu excepţia cazului în care există o hotărâre judecătorească în sens contrar

Cheltuieli neincluse: indemnizaţie fixată de către judecător, în mod echitabil

Idem


Costuri de traducere şi interpretariat


Caz practic

Traducere

Interpretare

Când şi în ce condiţii necesare?

Care sunt costurile aproximative?

Când şi în ce condiţii sunt necesare?

Care sunt costurile aproximative?

Cazul A

Este necesar ca documentele înaintate judecătorului să fie traduse

Nu există statistici disponibile

Atunci când judecătorul nu cunoaşte limba în care se exprimă părţile

Remuneraţie fixată de către judecător

Cazul B

Este necesar ca documentele înaintate judecătorului să fie traduse

Procedură de anchetă în cadrul Regulamentului 1206/2001 din 28 mai 2001

Nu există statistici disponibile

Atunci când judecătorul nu cunoaşte limba în care se exprimă părţile

Procedură de anchetă în cadrul Regulamentului 1206/2001 din 28 mai 2001

Remuneraţie fixată de către judecător


Ultima actualizare: 08/11/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, statele membre responsabile cu gestionarea paginilor cu informații naționale actualizează în prezent conținutul de pe acest site. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.

Studiu de caz 5 – drept comercial – răspundere - Franţa

Cu ocazia prezentului studiu de caz în materie de drept comercial - răspundere, statele membre au fost rugate să îndrume reclamantul în privința cheltuielilor de judecată în următoarele cazuri:

Cazul A – Situație la nivel național: un producător de sisteme de încălzire livrează un sistem de încălzire unui instalator. Acesta îl vinde la rândul său (și îl instalează) unui client pentru locuința acestuia, Casa ia foc la scurt timp după aceea. Toate persoanele implicate (producătorul de sisteme de încălzire, instalatorul și clientul final) sunt asigurate. Originea incendiului este contestată. Nimeni nu vrea sa despăgubească clientul.

Acesta decide să introducă o acțiune în instanță împotriva producătorului de sisteme de încălzire, a instalatorului și a societăților de asigurare pentru a obține o despăgubire completă.

Cazul B – Situație la nivel transnațional: un producător de sisteme de încălzire din statul membru B livrează un sistem de încălzire unui instalator din statul membru C. Acesta îl vinde la rândul său (și îl instalează) unui client din statul membru A pentru locuința acestuia. Casa ia foc la scurt timp după aceea. Toate persoanele implicate (producătorul de sisteme de încălzire, instalatorul și clientul final) sunt asigurate de către o societate de asigurări din propriul stat membru. Originea incendiului este contestată. Nimeni nu vrea sa despăgubească clientul.

Acesta decide să introducă o acțiune în instanță în statul membru A împotriva producătorului de sisteme de încălzire, a instalatorului și a societății de asigurare din statul membru A pentru a obține o despăgubire completă.


Costurile în Franţa

Cheltuieli de judecată, cheltuieli privind introducerea căilor de atac şi mijloace alternative de soluţionare a litigiilor


Caz practic

Proces

Căi de atac

Mijloace alternative de soluţionare a litigiilor

Cheltuieli de judecată iniţiale

Taxe de transcriere

Alte taxe

Cheltuieli de judecată iniţiale

Taxe de transcriere

Alte taxe

Această opţiune este disponibilă în acest tip de cazuri?

Cheltuieli

Cazul A

Tribunalul de primă instanţă: Nu există cheltuieli iniţiale

Tribunalul de comerţ : da, există cheltuieli iniţiale a căror valoare minimă se ridică la 69,97 EUR.

Tribunalul de primă instanţă : Nu

Tribunalul de primă instanţă : Nu

Nu

Nu

Nu

Da

Conciliere

Mediere judiciară

Mediere extrajudiciară

Gratuit

Onorarii fixate de către judecător

Convenţie între părţi şi mediator

Cazul B

Tribunalul de primă instanţă : nu

Tribunalul de comerţ : Da, există cheltuieli iniţiale a căror valoare minimă des cheltuielilor ajunge la suma de 69,97 EUR.

Tribunalul de primă instanţă : nu

Tribunalul de primă instanţă : nu

Nu

Nu

Nu

Da

Conciliere

Mediere judiciară

Mediere extra- judiciară

Gratuit

Onorarii fixate de către judecător

 Convenţie între părţi şi mediatorCheltuieli pentru avocat, executor judecătoresc şi experţi


Caz practic

Avocat

Executor judecătoresc

Expert

Este obligatorie reprezentarea?

Cheltuieli medii

Este obligatorie reprezentarea?

Cheltuieli prealabile judecăţii

Cheltuieli ulterioare judecăţii

Este obligatorie folosirea acestuia?

Cost

Cazul A

Tribunalul de primă instanţă : da

Tribunalul de comerţ : nu

Curtea de apel : da

Avocaţi :

Statistică nedisponibilă

Reprezentanţi juridici :

983 EUR

Da

Citaţie: 18,70 EUR

Serviciu: 26,70 EUR

Serviciu: 26,70 EUR

Nu

Remuneraţie fixată de către judecător

Cazul B

Tribunalul de primă instanţă : Da

Tribunalul de comerţ : Nu

Curtea de apel : Da

Avocaţi :

Statistică nedisponibilă

Reprezentanţi juridici :

983 EUR

Da

Citaţie : 18,70 EUR

Serviciu : 26,70 EUR

Citaţie : 26,70 EUR

Nu

Remuneraţie fixată de către judecător


Costuri pentru remunerarea martorilor


Caz practic

Remunerarea martorilor

Sunt martorii remuneraţi?

Cazul A

Da (decretul din 27 decembrie 1920 de revizuire a tarifului martorilor)

Cazul B

Da (decretul din 27 decembrie 1920 de revizuire a tarifului martorilor)Costurile aferente asistenţei juridice şi altor rambursăriCaz practic

Asistenţă juridică

Când şi în ce condiţii este aplicabilă?

Când este integrală?

Condiţii?

Cazul A

Asistenţa poate fi solicitată înainte sau în timpul procedurii judiciare de către cumpărătorul persoană fizică sau juridică cu scop nelucrativ. Asistenţa este acordată în cazul în care:

- acţiunea iniţiată de către cumpărător nu pare a fi în mod evident inadmisibilă sau lipsită de temei;

- venitul declarat nu depăşeşte plafoanele prevăzute de lege

- cheltuielile de judecată nu sunt acoperite printr-o asigurare de protecţie juridică;

Statul suportă toate cheltuielile de judecată în cazul în care cumpărătorul beneficiază de asistenţă totală.

Asistenţa este acordată integral în cazul în care venitul lunar declarat de către solicitantul asistenţei nu depăşeşte 911 EUR pe lună pentru asistenţa totală.

Atunci când venitul este cuprins între această sumă şi 1367 EUR, asistenţa este acordată parţial.

Limitele superioare de venit sunt majorate cu 164 EUR pentru primele două persoane aflate în întreţinere şi 104 EUR pentru a treia persoană aflată în întreţinere şi următoarele

Cazul B

Idem

Idem

Idem


Caz practicRambursare

Partea care are câştig de cauză poate obţine rambursarea cheltuielilor de judecată?

Partea care are câştig de cauză poate obţine rambursarea cheltuielilor de judecată?

Partea care are câştig de cauză poate obţine rambursarea cheltuielilor de judecată?

Partea care are câştig de cauză poate obţine rambursarea cheltuielilor de judecată?

Cazul A

Da

Rambursarea tuturor cheltuielilor incluse, cu excepţia cazului în care există o hotărâre judecătorească în sens contrar

Cheltuieli neincluse : indemnizaţie fixată de către judecător în mod echitabil

Atunci când prin hotărârea judecătorească plata cheltuielilor este stabilită în sarcina părţii care nu beneficiază de asistenţă juridică, aceasta din urmă este obligată să ramburseze Trezoreriei publice costurile acoperite de către stat în procedura de apărare a părţii care beneficiază de asistenţă juridică

Cazul B

Da

Rambursarea tuturor cheltuielilor incluse, cu excepţia cazului în care există o hotărâre judecătorească în sens contrar

Cheltuieli neincluse : indemnizaţie fixată de către judecător, în mod echitabil

Idem


Costuri de traducere şi interpretariat


Caz practic

Traducere

Interpretare

Când şi în ce condiţii sunt acestea necesare?

Care sunt costurile aproximative?

Când şi în ce condiţii sunt acestea necesare?

Care sunt costurile aproximative?

Cazul A

Este necesar ca documentele înaintate judecătorului să fie traduse

Nu există statistici disponibile

Atunci când judecătorul nu cunoaşte limba în care se exprimă părţile

Remuneraţie fixată de către judecător

Cazul B

Este necesar ca documentele înaintate judecătorului să fie traduse

Procedură de anchetă în cadrul Regulamentului 1206/2001 din 28 mai 2001

Nu există statistici disponibile

Atunci când judecătorul nu cunoaşte limba în care se exprimă părţile

Procedură de anchetă în cadrul Regulamentului 1206/2001 din 28 mai 2001

Remuneraţie fixată de către judecător


Ultima actualizare: 08/11/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, statele membre responsabile cu gestionarea paginilor cu informații naționale actualizează în prezent conținutul de pe acest site. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.

Cheltuieli de judecată - Cipru

Cadrul legislativ care reglementează onorariile profesiilor juridice

Practicienii în domeniul juridic nu sunt împărțiți în diferite categorii în Republica Cipru (de exemplu avocați consultanți, avocați pledanți, avocați și juriști). Toți practicienii în domeniul juridic înscriși în Registrul avocaților au drepturi egale de a pleda în instanță și de a practica dreptul în general. Această regulă se aplică indiferent dacă un avocat deține titlul de avocat consultant sau avocat pledant în străinătate. Termenul folosit pentru toți practicienii în domeniul juridic este „avocat”.

Avocați (Δικηγόροι)

Onorariile pentru serviciile juridice sunt stabilite pe baza unui barem de costuri judiciare aprobat de Curtea Supremă (Ανώτατο Δικαστήριο).

Pentru serviciile extrajudiciare, există baremuri care stabilesc onorariul legal minim.

În ambele cazuri, avocatul poate stabili un onorariu mai mare de comun acord cu clientul.

În cazul acțiunilor introduse în instanță, cuantumul onorariului trebuie să fie declarat oficial.

Există două categorii de executori judecătorești în Cipru:

 1. Executori judecătorești liber-profesioniști, care notifică acte judiciare.
 2. Executori judecătorești din cadrul instanțelor de judecată, care sunt funcționari publici însărcinați cu îndeplinirea procedurilor de executare silită a hotărârilor judecătorești (de exemplu, ordine de sechestru și vânzare a bunurilor mobile)

Onorariile executorilor judecătorești liber-profesioniști pentru notificarea actelor judiciare sunt calculate în funcție de distanța de parcurs până la adresa destinatarului.

Executorii judecătorești din cadrul instanțelor de judecată sunt funcționari publici salariați. Părțile din proces care solicită punerea în aplicare a măsurilor de executare silită plătesc statului taxa de timbru, al cărei cuantum este stabilit în normele de procedură și depinde de tipul de măsură de executare silită și suma pe care urmăresc să o execute.

Costuri fixe

Costuri fixe în procedurile civile

Costuri fixe suportate de părți în procedurile civile

Costurile inițiale pentru taxele judiciare sunt fixate în funcție de valoarea acțiunii sau a unei alte proceduri și sunt plătite la introducerea acțiunii. Taxele judiciare nu sunt reglementate ca o sumă fixă, ci depind de modul în care evoluează acțiunea și sunt calculate pe baza unui barem aprobat.

În ce etapă a procedurilor civile trebuie plătite costurile fixe?

Costurile inițiale pentru taxele judiciare trebuie plătite la momentul introducerii acțiunii.

Costuri fixe în procedurile penale

Costuri fixe suportate de părți în procedurile penale

Dacă inculpatul este condamnat, instanța poate dispune ca acesta să suporte costurile procedurilor. De obicei, această situație este evitată în cazul în care inculpatul este condamnat la o pedeapsă cu închisoare; în acest caz, statul suportă costurile, ca și în cazul în care inculpatul este achitat.

În ce etapă a procedurilor penale trebuie plătite costurile fixe?

Costurile, cu excepția costurilor inițiale reprezentate de taxa de timbru plătită la momentul introducerii acțiunii, trebuie plătite la încheierea procedurilor.

Costuri fixe în procedurile constituționale

Costuri fixe suportate de părți în procedurile constituționale

Costurile sunt calculate pe baza baremurilor aplicabile.

În ce etapă a procedurilor constituționale trebuie plătite costurile fixe?

Costurile sunt plătite la încheierea procedurilor, cu excepția taxelor judiciare, care trebuie achitate la momentul introducerii căii de atac.

Informații prealabile care trebuie furnizate de reprezentanții legali

Drepturile și obligațiile părților

Obligațiile pe care avocații le au față de clienții lor sunt prevăzute în Reglementările privind Codul de conduită a avocaților din 2002 (Οι περί Δεοντολογίας των Δικηγόρων Κανονισμοί του 2002) (Monitorul Oficial al Republicii, Anexa C(1) nr. 237 din 17.5.2002 (Actul normativ administrativ 237/2002).

Temeiul juridic al costurilor

Unde sunt disponibile informații privind temeiul juridic al costurilor în Cipru?

Cele mai importante temeiuri juridice ale costurilor sunt menționate pe site-ul internet al Linkul se deschide într-o fereastră nouăCurții Supreme.

Informațiile furnizate sunt în limba greacă.

Unde sunt disponibile informații suplimentare privind costurile?

Site internet disponibil cu informații privind costurile:

Site-ul internet al Linkul se deschide într-o fereastră nouăCurții Supreme.

Unde sunt disponibile informații cu privire la durata medie a diverselor proceduri?

Puteți consulta statistici privind activitatea desfășurată de instanțele judecătorești din Republica Cipru pe site-ul internet al Linkul se deschide într-o fereastră nouăCurții Supreme în limba greacă și în Linkul se deschide într-o fereastră nouălimba engleză.

Taxă pe valoarea adăugată

Unde sunt disponibile informații în acest sens?

La onorariile avocaților se aplică o taxă pe valoarea adăugată de 15%, cu condiția ca avocatul care prestează serviciile să fie înregistrat ca plătitor de TVA.

Ce cotă se aplică?

Cota de TVA este de 15%.

Asistență juridică

Nivelul minim al veniturilor aplicabil în procedurile civile

Nu se acordă asistență juridică în procedurile civile.

Nivelul minim al veniturilor aplicabil în procedurile penale pentru inculpați

În procedurile penale, inculpații au dreptul să primească asistență juridică gratuită dacă veniturile lor sunt insuficiente pentru a putea plăti serviciile unui avocat și dacă instanța consideră că acordarea asistenței juridice gratuite este în interesul justiției. Nu există un nivel minim fix al veniturilor. Instanța analizează cererea pe baza tuturor probelor, inclusiv a unui raport întocmit de Departamentul serviciilor sociale (Τμήμα Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας) cu privire la veniturile și nevoile inculpatului.

Nivelul minim al veniturilor aplicabil în procedurile penale pentru victime

De regulă, procedurile penale nu sunt introduse de victima infracțiunii, ci de stat, care suportă costurile corespunzătoare acestora. Prin urmare, nu există dispoziții în legătură cu acordarea de asistență juridică gratuită pentru victime.

Alte condiții pentru acordarea de asistență juridică victimelor

De regulă, acțiunile penale nu sunt introduse de victima infracțiunii, ci de stat, care suportă costurile corespunzătoare acestora. Prin urmare, nu există dispoziții în legătură cu acordarea de asistență juridică gratuită pentru victime.

Alte condiții pentru acordarea de asistență juridică inculpaților

Conform legislației în materie, infracțiunea desăvârșirea căreia este acuzat inculpatul trebuie să poată fi pedepsită cu cel puțin 12 luni de închisoare pentru ca acesta să fie eligibil pentru acordarea de asistență juridică. Cu toate acestea, dispoziția respectivă a fost declarată neconstituțională și, prin urmare, se poate considera că posibilitatea obținerii de asistență juridică gratuită se aplică în toate cazurile.

Când trebuie să plătească partea care nu are câștig de cauză costurile părții câștigătoare?

În general, partea care nu are câștig de cauză plătește costurile celeilalte părți, deși problema costurilor este la aprecierea instanței de judecată, care poate dispune altfel.

Linkuri relevante

Linkul se deschide într-o fereastră nouăTaxe și costuri judiciare

Linkul se deschide într-o fereastră nouăInformații statistice (în limba greacă)

Linkul se deschide într-o fereastră nouăInformații statistice (în limba engleză)

Fişiere relevante

Raportul Republicii Cipru referitor la studiul privind transparența costurilorPDF(555 Kb)en

Ultima actualizare: 23/07/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, statele membre responsabile cu gestionarea paginilor cu informații naționale actualizează în prezent conținutul de pe acest site. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.

Cheltuieli de judecată - Letonia

Această pagină vă oferă informații privind costurile judiciare din Letonia.

Cadrul de reglementare aplicabil onorariilor profesioniștilor din domeniul juridic

1. Executorii judecătorești

Onorariile pentru serviciile executorilor judecătorești autorizați (zvērināti tiesu izpildītāji) sunt stabilite în conformitate cu Linkul se deschide într-o fereastră nouătarifele legale. Este interzisă convenirea unui onorariu care diferă de tariful legal.

2. Avocații

Cu excepția cazurilor în care statul oferă asistență juridică, în Letonia nu există un onorariu fix pentru serviciile furnizate de avocați autorizați (zvērināti advokāti); avocatul autorizat convine un onorariu împreună cu clientul.

În conformitate cu articolul 57 din Linkul se deschide într-o fereastră nouălegea privind exercitarea profesiei de avocat (Advokatūras likums), avocații autorizați încheie cu clienții un acord scris care prevede că avocatul va reprezenta clientul în instanță în cauza respectivă și stabilește onorariul aferent.

În cazul unui litigiu în care nu există un acord scris, suma care poate fi percepută poate fi stabilită, în ceea ce privește onorariile avocatului, la o valoare dublă față de cea specificată în legislație privind plata asistenței juridice de stat, iar în ceea ce privește alte cheltuieli, în limitele stipulate de respectiva legislație.

Articolul 12 din Linkul se deschide într-o fereastră nouălegea privind exercitarea profesiei de avocat prevede că statul va acoperi onorariile avocaților și alte cheltuieli aferente în cazurile specificate de lege. Legislația care se aplică asistenței juridice de stat [Linkul se deschide într-o fereastră nouălegea privind asistența juridică de stat (Valsts nodrošinātās juridiskās palidzības likums) și Linkul se deschide într-o fereastră nouălegea privind procedura penală (Kriminālprocesa likums)] stipulează circumstanțele în care în cazurile civile, administrative și penale poate fi acordată asistență juridică ale cărei costuri sunt acoperite de stat.

Costurile și cheltuielile pentru asistența juridică de stat ale prestatorilor de servicii de asistență juridică sunt acoperite de către stat în conformitate cu Linkul se deschide într-o fereastră nouăRegulamentul nr. 1493 al Consiliului de Miniștri din 22 decembrie 2009 de stabilire a reglementărilor privind domeniul de aplicare a asistenței juridice de stat, valoarea plății, cheltuielile aferente și procedura de plată a acestora. Regulamentul stabilește onorarii fixe (o anumită sumă sau un tarif per oră) pe care statul le plătește prestatorilor de servicii de asistență juridică în conformitate cu procedura stabilită. A se vedea, de asemenea, răspunsurile la întrebările de mai jos.

Costuri fixe

Costuri fixe în procedurile civile

Costuri fixe pentru părți în procedurile civile

Costurile fixe pentru părțile în litigiu cuprind taxele de stat, o taxă de arhivare și cheltuielile aferente examinării cazului.

Etapa procedurilor civile în care trebuie plătite costurile fixe

O cerere către instanță trebuie să fie însoțită de documente care certifică faptul că taxele de stat și celelalte taxe judiciare au fost plătite în conformitate cu procedurile stabilite de lege.

Onorariul pentru activitatea instanței (taxa de stat) și taxa de arhivare trebuie să fie plătite la trezoreria statului astfel:

 • Destinatar: Trezoreria statului (Valsts kase)
 • Codul de înregistrare fiscală al destinatarului: 90000050138
 • Numărul contului destinatarului: LV55TREL1060190911200
 • Banca destinatarului: Trezoreria statului (Valsts kase)
 • Codul de identificare a băncii: TRELLV22
 • Mesaj: aici trebuie introduse datele de identificare ale cazului.

Taxele datorate pentru examinarea cazului trebuie să fie plătite înainte de examinarea cazului.

Sumele datorate martorilor și experților (pentru efectuarea verificărilor sau interogarea martorilor la fața locului) și cheltuielile cu comunicarea citațiilor instanței, publicarea înștiințărilor în ziare și constituirea garanțiilor pentru creanțe trebuie să fie plătite de partea care formulează cererea, înainte de examinarea cazului.

Partea care formulează cererea trebuie să plătească următoarele cheltuieli înainte de examinarea cazului:

 • sumele datorate martorilor și experților;
 • cheltuielile care decurg din interogarea martorilor sau efectuarea verificărilor la fața locului;
 • cheltuielile cu emiterea și comunicarea citațiilor instanței;
 • cheltuielile efectuate cu găsirea pârâtului;
 • cheltuielile cu publicarea înștiințărilor în ziare;
 • cheltuielile efectuate cu constituirea garanției pentru o creanță.

Plățile legate de judecarea unui caz într-un tribunal districtual sau municipal [rajona (pilsētas) tiesa] sau într-un tribunal regional (apgabaltiesa) trebuie să fie achitate în contul grefei instanțelor:

 • Destinatar: Grefa instanțelor (Tiesu administrācija)
 • Numărul contului destinatarului: LV51TREL2190458019000
 • Codul de înregistrare fiscală al destinatarului: 90001672316
 • Banca destinatarului: Trezoreria statului (Valsts kase)
 • Codul de identificare a băncii: TRELLV22
 • Alte date de identificare a plății care trebuie incluse: 21499 (un cod care indică categoria plății) și alte informații necesare pentru a identifica respectivul caz, cum ar fi numărul de caz, numele pârâtului și indicația dacă pârâtul este persoană fizică sau juridică.

Costuri fixe în procedurile penale

Costuri fixe pentru părțile la procedurile penale

Pârâții în procedurile penale nu plătesc taxe judiciare. Linkul se deschide într-o fereastră nouăLegea privind procedura penală (Kriminālprocesa likums) nu prevede taxe pentru procedurile penale. Alineatul 8 din dispozițiile tranzitorii ale legii privind procedura penală stipulează că pretențiile civile care decurg din procedurile penale care s-au desfășurat înainte de intrarea în vigoare a legii trebuie să fie tratate în continuare ca acțiuni în despăgubire. Atunci când reclamantul civil nu este victima sau intimatul civil nu este inculpatul, pretenția civilă este tratată conform Linkul se deschide într-o fereastră nouălegii privind procedura civilă (Civilprocesa likums). La o lună după intrarea în vigoare a legii, funcționarul responsabil de proceduri (procesa virzītājs) trebuie să informeze celelalte părți în consecință.

Etapa procedurilor penale în care trebuie plătite costurile fixe

A se vedea răspunsul dat la întrebarea de mai sus privind costurile fixe în cazul părților la procedurile penale.

Costuri fixe în procedurile constituționale

Costuri fixe pentru părți în cadrul procedurilor constituționale

Nu există taxe judiciare în nicio etapă a procedurilor constituționale.

Etapa procedurilor constituționale în care trebuie plătite costurile fixe

Nu există taxe judiciare în nicio etapă a procedurilor constituționale.

Informații prealabile care trebuie furnizate de reprezentanții legali

Drepturile și obligațiile părților

Conform articolului 2 alineatul (2) din Linkul se deschide într-o fereastră nouăCodul deontologic al avocaților autorizați din Letonia (Latvijas Zvērinātu advokātu Ētikas kodekss), avocații trebuie să-și exprime opinia privind cauza unui client în mod profesionist și deschis și trebuie să ofere asistență juridică corespunzătoare. Mai mult, articolul 3 alineatul (1) din cod prevede că avocații nu trebuie să preia cauze care tratează chestiuni pentru care aceștia nu au competența necesară sau nu au capacitatea de a îndeplini obligațiile aferente în mod adecvat. Prin urmare, înainte de a accepta să acționeze într-o anumită cauză, un avocat autorizat trebuie să se familiarizeze cu circumstanțele cauzei respective și trebuie să ofere o opinie. Linkul se deschide într-o fereastră nouăLegea privind exercitarea profesiei de avocat în Letonia stipulează, de asemenea, obligațiile avocaților autorizați, între care obligația de a utiliza toate metodele și mijloacele prevăzute de lege în apărarea și reprezentarea drepturilor și intereselor legitime ale persoanei care a solicitat asistență juridică.

Temeiul juridic al costurilor

Unde sunt disponibile informații privind temeiul juridic al costurilor în Letonia?

Puteți găsi informații privind temeiul juridic al costurilor în legile și în regulamentele Consiliului de Miniștri afișate pe internet și în broșurile de informare din instanțe.

În ce limbi se pot obține informații privind temeiul juridic al costurilor în Letonia?

Informațiile privind temeiul juridic al costurilor care trebuie achitate atunci când se formulează o cerere (fără indicarea sumelor specifice) sunt disponibile în toate limbile UE pe site-ul Internet al Linkul se deschide într-o fereastră nouăRețelei judiciare europene în materie civilă și comercială (a se vedea secțiunea „Introducerea unei acțiuni în instanță”).

Unde sunt disponibile informații privind medierea?

Informații privind medierea se pot găsi pe site-ul Linkul se deschide într-o fereastră nouăMediācija.lv.

Unde sunt disponibile mai multe informații despre costuri?

Site-ul care furnizează informații privind costurile

Informațiile privind costurile sunt disponibile pe Linkul se deschide într-o fereastră nouăportalul instanțelor din Letonia.

Există, de asemenea, un site oficial al Linkul se deschide într-o fereastră nouăMinisterului Justiției. Acesta asigură accesul la informații despre instanțe, procedurile judiciare, hotărârile judecătorești ale instanțelor administrative și ale altor instanțe, precum și alte informații diverse.

Unde sunt disponibile informații cu privire la durata medie a diverselor proceduri?

Informații privind durata procedurilor se pot găsi în rapoartele statistice privind activitatea instanțelor care sunt disponibile pe site-ul Linkul se deschide într-o fereastră nouăSistemului de informații al instanțelor (Tiesu informācijas sistēma).

Unde sunt disponibile informații cu privire la costul total mediu aferent unei anumite proceduri?

Nu există date disponibile cu privire la costul total mediu al unei anumite proceduri.

Taxa pe valoarea adăugată

Cum sunt furnizate aceste informații?

Taxele de stat și taxele judiciare sunt scutite de TVA.

Care sunt ratele aplicabile?

Taxele de stat și taxele judiciare sunt scutite de TVA.

Asistență juridică

Pragul minim de venit aplicabil în domeniul justiției civile

Conform Linkul se deschide într-o fereastră nouălegii privind asistența juridică de stat (Valsts nodrošinātās juridiskās palidzības likums), statul acordă asistență juridică persoanelor care:

 • au fost recunoscute ca având statutul de persoană cu venituri reduse sau săracă în conformitate cu procedurile prevăzute în lege;
 • brusc, se găsesc în condiții sau în situații financiare care îi împiedică să își apere drepturile (de exemplu, cazuri fortuite, forță majoră sau alte circumstanțe care nu pot fi controlate de acestea);
 • depind în totalitate de stat sau de autoritățile locale.

În cazurile în care, având în vedere situația specială a acestora, circumstanțele materiale sau nivelul de venit al acestora, persoanele nu au capacitatea de a se apăra din punct de vedere juridic, asistența juridică de stat este, de asemenea, acordată persoanelor care:

 • au dreptul la asistență juridică din partea Republicii Letonia în virtutea obligațiilor internaționale ale Letoniei;
 • în cazul unor litigii transfrontaliere, domiciliază sau își au reședința obișnuită într-un stat membru al Uniunii Europene.

Asistența juridică de stat se acordă, de asemenea, în cauze administrative (recursuri formulate împotriva deciziilor privind cererile de azil, deciziilor privind ordinele de repatriere contestate și deciziilor privind revizuirea ordinelor de expulzare obligatorii).

Cererile de asistență juridică sunt analizate de Linkul se deschide într-o fereastră nouăAdministrația pentru asistență juridică (Juridiskās palīdzības administrācija), care ia decizii privind acceptul sau refuzul de a acorda asistență juridică și notifică solicitanții cu privire la deciziile respective.

Pragul minim de venit aplicabil în domeniul justiției penale pentru pârâți

Conform articolelor 17-19 din Linkul se deschide într-o fereastră nouălegea privind asistența juridică de stat, persoanele care au dreptul în mod legal la apărare în procedurile penale pot solicita asistență juridică în orice moment înainte de intrarea în vigoare a hotărârii judecătorești definitive. În procedurile penale, asistența juridică de stat presupune consultanță, asistență în întocmirea documentelor procedurale și reprezentare în procedurile precontencioase și în instanță. În anumite circumstanțe prevăzute în Linkul se deschide într-o fereastră nouălegea privind procedura penală, statul numește un avocat care să reprezinte inculpatul.

Conform articolului 20 din Linkul se deschide într-o fereastră nouălegea privind procedura penală, orice persoană suspectată sau acuzată de săvârșirea unei infracțiuni are dreptul la apărare, și anume, dreptul de a cunoaște infracțiunea de care este suspectată sau acuzată și dreptul de a alege modul în care se va desfășura apărarea sa. Aceste persoane pot să exercite acest drept ele însele sau prin intermediul unei persoane, numite la alegerea lor, care să le reprezinte. Persoana care reprezintă inculpatul poate fi un avocat autorizat. Legea specifică anumite situații în care reprezentarea prin intermediul unui avocat autorizat este obligatorie. Dacă inculpatul nu dispune de venituri suficiente pentru a menține un avocat autorizat și nu ajunge la niciun acord cu avocatul care este pregătit să îi asigure reprezentarea în cauză, statul se asigură că astfel de inculpați sunt reprezentați, dispunând plata cheltuielilor cu apărarea din fonduri de stat și stabilind, dacă este cazul, cota din aceste cheltuieli care urmează să fie plătită de inculpat.

Conform articolului 80 din Linkul se deschide într-o fereastră nouălegea privind procedura penală, inculpatul poate încheia un acord cu un avocat sau altcineva poate să procedeze astfel în numele inculpatului. Funcționarul responsabil de proceduri (procesa virzītājs) nu poate să încheie un astfel de acord cu un anume avocat și nici să mențină respectivul avocat, dar trebuie să furnizeze inculpatului informațiile necesare și să îi ofere acestuia posibilitatea de a contacta un avocat. Dacă inculpatul nu a încheiat un acord într-o cauză în care reprezentarea de către un avocat este obligatorie, sau în alte cauze în care inculpatul dorește să fie reprezentat, funcționarul responsabil de proceduri solicită avocatului autorizat cu cea mai mare experiență să asigure un avocat al apărării. În termen de trei zile lucrătoare de la primirea solicitării din partea funcționarului responsabil de proceduri, avocatul cu cea mai mare experiență trebuie să informeze funcționarul cu privire la numele avocatului care va asigura reprezentarea.

Articolul 81 din Linkul se deschide într-o fereastră nouălegea privind procedura penală, care se aplică etapelor procedurale speciale, prevede, de asemenea, că, în cazul în care nu există un acord privind apărarea sau în cazul în care avocatul apărării la care s-a recurs nu poate să participe la etapele procedurale, funcționarul responsabil de proceduri trebuie să recurgă la un avocat pentru apărarea în etapele procedurale individuale (în orice anchete în care inculpatul este implicat), din cadrul listei avocaților din oficiu întocmită de avocatul cu cea mai mare experiență pentru sfera de competență jurisdicțională a instanței.

De asemenea, conform articolului 84 alineatul (2) din Linkul se deschide într-o fereastră nouălegea privind procedura penală, atunci când o persoană nu a încheiat un acord pentru apărarea sa, valoarea și procedura de plată a onorariilor și a cheltuielilor pentru serviciile unui avocat sunt stabilite printr-o hotărâre a Consiliului de Miniștri (a se vedea Linkul se deschide într-o fereastră nouăRegulamentul nr. 1493 al Consiliului de Miniștri din 22 decembrie 2009 de stabilire a reglementărilor privind domeniul de aplicare a asistenței juridice de stat, valoarea plății, cheltuielile aferente și procedurile de plată a acestora).

Pragul minim de venit aplicabil în domeniul justiției penale pentru victime

În procedurile penale, victimele pot să primească asistența juridică de stat, și anume, un avocat pentru reprezentarea unei victime, care este numit în conformitate cu procedura prevăzută în Linkul se deschide într-o fereastră nouălegea privind procedura penală și în cazurile prevăzute în aceasta.

Mai mult, articolul 104 alineatul (5) din Linkul se deschide într-o fereastră nouălegea privind procedura penală prevede că funcționarul responsabil de procedurile penale poate decide numirea unui avocat care să reprezinte un minor în următoarele cazuri:

 • dacă protecția drepturilor și intereselor minorului este împiedicată sau negarantată în orice alt fel;
 • dacă o cerere motivată în acest sens este depusă de un reprezentant al familiei minorului (mamă, tată sau tutore, bunic, frate adult sau soră adultă) alături de care trăiește minorul și care are grijă de minor, sau de un reprezentant al instituției de protecție a drepturilor copilului sau de un reprezentant al oricărei organizații neguvernamentale care asigură protecția drepturilor copilului.

În cazuri excepționale, dacă în cadrul procedurilor penale nu este posibil în alt fel să se asigure protecția drepturilor și intereselor unei victime care dispune de statutul de persoană cu venituri reduse sau săracă, funcționarul responsabile de proceduri poate să decidă numirea unui avocat care să reprezinte această persoană. În asemenea cazuri, valoarea și procedura de plată a serviciilor unui avocat sunt stabilite de către Cabinetul de Miniștri (a se vedea Linkul se deschide într-o fereastră nouăRegulamentul nr. 1493 al Consiliului de Miniștri din 22 decembrie 2009 de stabilire a reglementărilor privind domeniul de aplicare a asistenței juridice de stat, valoarea plății, cheltuielile aferente și procedurile de plată a acestora).

Statul va acorda asistență juridică persoanelor cu statut de victimă recunoscut (asistență în întocmirea documentelor procedurale și reprezentare în procedurile precontencioase și în instanță).

Alte condiții pentru acordarea de asistență juridică pentru victime

A se vedea informațiile de mai sus privind pragul de venituri pentru victime din sfera justiției penale.

Alte condiții pentru acordarea de asistență juridică pentru pârâți

A se vedea informațiile de mai sus privind pragul de venituri pentru pârâți din sfera justiției penale.

Proceduri judiciare gratuite

Următoarele persoane sunt scutite de la plata costurilor judiciare către stat:

 • reclamanții din cererile de creanțe formulate de salariați pentru recuperarea remunerației pentru muncă și de alte creanțe care decurg din și în legătură cu relațiile reglementate de ocupare a forței de muncă;
 • reclamanții din cererile de despăgubire care decurg din contractele de executare a unei activități, dacă reclamantul este o persoană care execută o pedeapsă cu închisoare;
 • reclamanții din cererile de despăgubire care decurg din vătămări corporale care au ca rezultat mutilarea sau un alt efect nefast pentru sănătate sau decesul;
 • reclamanții din cererile de despăgubire pentru recuperarea plăților întreținerii unui copil sau părinte și din cererile de stabilire a paternității, dacă o astfel de cerere este formulată împreună cu o cerere pentru recuperarea întreținerii unui copil;
 • solicitanții în cauze referitoare la recunoașterea sau recunoașterea și punerea în aplicare a unei decizii pronunțate de o instanță din străinătate privind recuperarea plăților întreținerii pentru un copil sau un părinte;
 • reclamanții din cererile de despăgubire a unei pierderi materiale sau daune morale care decurge din infracțiuni penale;
 • procurorii, autoritățile locale sau centrale și persoanele care au în mod legal dreptul de a asigura apărarea în instanțe a drepturilor și intereselor protejate în mod legal ale altor persoane;
 • solicitanții din cauzele referitoare la o decizie prin care se constată lipsa capacității juridice a unei persoane sau prin care se numește un tutore;
 • solicitanții din cauzele referitoare la numirea unui tutore al unei persoane din cauza stilului acesteia de viață imoral sau cheltuitor sau din cauza consumului acesteia excesiv de alcool sau de droguri;
 • pârâții din cauzele referitoare la reducerea cuantumului întreținerii acordat de o instanță unui copil sau unui părinte și la reducerea plăților întreținerii pe care instanța a acordat-o pe baza unei cereri care decurge din vătămări corporale care au ca rezultat mutilarea sau un alt efect nefast asupra sănătății sau decesul;
 • solicitanții, în cazul în care un copil a fost dus peste o graniță sau reținut în mod ilegal;
 • administratorii din plângerile formulate în instanță în beneficiul persoanelor fizice sau juridice cu statut de insolvent recunoscut și administratorii care depun cereri de declarare a insolvenței persoanelor juridice în situațiile specificate la articolul 51 alineatul (3) din Linkul se deschide într-o fereastră nouălegea insolvenței din Letonia (Maksātnespējas likums);
 • creditorii în favoarea cărora s-a pronunțat o hotărâre judecătorească, în cazurile de punere în aplicare referitoare la recuperarea plăților la bugetul de stat;
 • creditorii în favoarea cărora s-a pronunțat o hotărâre judecătorească, în cazurile de punere în aplicare în care recuperarea urmează să se efectueze în temeiul unui singur document care permite punerea în aplicare a revendicării într-un stat membru solicitat;
 • direcțiile de colectare a impozitelor și accizelor, în cererile de declarare a insolvenței unei persoane juridice;
 • Oficiul pentru Cetățenie și Migrație din Letonia (Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde), în cazurile de privare de cetățenie letonă;
 • Agenția națională de asigurări sociale (Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra), în cauzele referitoare la recuperarea de resurse financiare pentru bugetul de stat în ceea ce privește serviciile de asigurări sociale sau în ceea ce privește plata în exces de prestații sociale de stat și de servicii de asigurări sociale sau plata de prestații sociale de stat în legătură cu accidentele rutiere.

Părțile pot fi, de asemenea, scutite de la plata costurilor judiciare către stat și în alte cazuri prevăzute de lege. Un complet de judecată sau un judecător, după analizarea stării financiare a unei persoane fizice, poate să o scutească, parțial sau integral, pe aceasta de la plata costurilor judiciare la bugetul de stat, poate să amâne plata costurilor judiciare dispuse la bugetul de stat sau poate să dispună plata acestora în tranșe.

Când trebuie să plătească partea care nu are câștig de cauză costurile părții câștigătoare?

Partea în favoarea căreia s-a pronunțat o hotărâre judecătorească poate să recupereze de la cealaltă parte toate costurile judiciare pe care le-a plătit. În cazul în care o cerere a fost confirmată în parte, costurile pot să fie recuperate proporțional cu măsura în care revendicările au fost acceptate de către instanță. Pârâtului i se vor rambursa costurile judiciare proporțional cu partea din revendicare respinsă din acțiune. În cazul în care hotărârea judecătorească este pronunțată în lipsă, taxele de stat pentru o cerere de redeschidere a procedurilor judiciare și o rejudecare a cauzei nu vor fi rambursate.

Dacă cererea reclamantului este admisă în totalitate sau parțial, se va dispune ca pârâtul să achite, în măsura prevăzută de lege, costurile suportate de reclamant cu formularea acțiunii, cum ar fi onorariile avocaților, cheltuielile în legătură cu prezentarea în fața instanței sau cu strângerea de probe. Dacă cererea este respinsă, instanța va dispune ca reclamantul să achite costurile suportate de pârât cu apărarea în acțiunea respectivă.

Onorariile experților

Costurile experților trebuie să fie plătite, înainte de judecarea cauzei, de către partea care a solicitat serviciile unui expert. Partea care este scutită de la plata costurilor judiciare nu trebuie să plătească costurile experților. Într-o astfel de situație, onorariile pentru serviciile prestate de experți (dar nu și de experții de stat în științe criminalistice) se plătesc de către Administrația instanțelor.

Onorariile de traducere și interpretariat

În cazul în care părțile la o cauză nu cunosc limba procedurilor, cu excepția cazului în care ele reprezintă persoane juridice, instanța trebuie să se asigure că acestea pot să se familiarizeze cu documentele cauzei și să ia parte la proceduri cu ajutorul unui interpret.

Anexe conexe

Raportul Letoniei referitor la studiul privind transparența costurilorPDF(742 Kb)en

Ultima actualizare: 07/06/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, statele membre responsabile cu gestionarea paginilor cu informații naționale actualizează în prezent conținutul de pe acest site. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.

Cheltuieli de judecată - Lituania

Această pagină vă oferă informații privind costurile judiciare din Lituania.

Cadrul legislativ care reglementează onorariile profesiilor juridice

 1. Avocați consultanți

Nu există o asemenea profesie în Lituania.

 1. Avocați

Onorariile avocaților nu sunt reglementate în Lituania. Acestea variază în funcție de nivelul de complexitate al cauzei și de resursele implicate. Totuși, onorariile nu pot fi mai mari decât suma maximă stabilită prin recomandările aprobate de Ministerul Justiției și de președintele Consiliului Asociației Barourilor din Lituania (Lietuvos advokatų tarybos pirmininkas).

 1. Avocați pledanți

Nu există o asemenea profesie în Lituania.

 1. Executori judecătorești

Executorii judecătorești își exercită atribuțiile numai atunci când un debitor nu respectă o hotărâre judecătorească și în acest scop trebuie să fie furnizate acte cu titlu executoriu. Valoarea, plata și scutirea de la plata costurilor de executare sunt reglementate în Instrucțiunile pentru executarea hotărârilor judecătorești. Toate costurile de executare trebuie să fie achitate de creditorul stabilit prin hotărâre judecătorească. În timpul sau după executarea hotărârii judecătorești, onorariile executorului judecătoresc trebuie să fie recuperate de la debitor.

Valoarea onorariului depinde de tipul de executare solicitat și de câte ori este efectuat. Unele costuri de executare sunt fixe; unele se ridică la 60 LTL pe oră, iar altele sunt stabilite pe baza unui procentaj din valoarea bunurilor sub executare.

Costuri fixe

Costuri fixe pentru procedurile civile

Costuri fixe pentru părțile implicate în proceduri civile

Cheltuielile de judecată în procedurile civile constau în taxa de timbru și alte costuri pentru: reprezentare, comunicarea documentelor judiciare, onorariile experților, declaranți/martori, executare etc. Taxa de timbru, în anumite cazuri, este definită în Codul de procedură civilă și este fixă. Cheltuielile de judecată sunt definite în secțiunea a VIII-a din Codul de procedură civilă (Civilinio proceso kodeksas).

Etapa procedurii civile în cadrul căreia părțile trebuie să suporte costuri fixe

În mod normal, taxa de timbru este plătită înainte de prezentarea unei cereri în instanță.

Costuri fixe pentru procedurile penale

Costuri fixe pentru părți în cadrul procedurilor penale

Nu există costuri fixe pentru părți în cadrul procedurilor penale.

Costuri fixe pentru procedurile constituționale

Costuri fixe pentru părți în cadrul procedurilor constituționale

Procedurile constituționale sunt gratuite, însă nu sunt disponibile publicului larg.

Informații prealabile care trebuie furnizate de reprezentanții legali

Nu există o asemenea obligație directă conform legii.

Costuri suportate de partea care are câștig de cauză

Costurile pentru procedurile civile sunt definite în secțiunea a VIII-a din Codul de procedură civilă.

Temeiul juridic al costurilor

Unde sunt disponibile informații privind temeiul juridic al costurilor în Lituania?

Mai multe informații sunt disponibile în raportul anexat Raportul Lituaniei referitor la studiul privind transparența costurilorPDF(950 Kb)en.

În ce limbă se pot obține informații privind temeiul juridic al costurilor în Lituania?

Informațiile sunt disponibile în limba engleză.

Unde sunt disponibile informații privind medierea?

Mai multe informații sunt disponibile pe site-ul web: Linkul se deschide într-o fereastră nouăProcedura de mediere judiciară

Asistență juridică

Condiții privind acordarea de asistență juridică

Conform legislației Lituaniei, există două tipuri de asistență juridică garantată de stat:

 1. „Asistența juridică primară” (pirminė teisinė pagalba) vizează furnizarea de asistență juridică în conformitate cu procedura stipulată în Legea privind asistența juridică garantată de stat, consultanța juridică și elaborarea de documente care se transmit statului și instituțiilor municipale, cu excepția documentelor procedurale. De asemenea, asistența juridică vizează consultanța privind soluționarea litigiilor în afara instanței, acțiunile pentru soluționarea pe cale amiabilă și redactarea de acorduri amiabile.
 2. „Asistența juridică secundară” (antrinė teisinė pagalba) vizează redactarea de documente, apărarea și reprezentarea în instanță. Aceasta include procesul de executare și reprezentare în timpul etapei extrajudiciare preliminare a unui litigiu – atunci când o asemenea procedură este stipulată de lege sau printr-o hotărâre judecătorească. Asistența juridică vizează și costurile de judecată suportate în cadrul procedurilor civile, costurile suportate în cadrul procedurilor administrative și costurile legate de soluționarea unei acțiuni civile introduse într-o cauză penală.

Toți cetățenii Republicii Lituania, cetățenii altor state membre ale Uniunii Europene, alte persoane fizice cu domiciliul legal în Lituania sau în statele membre, și alte persoane specificate în tratatele internaționale la care Lituania este semnatară sunt eligibili pentru a beneficia de asistență juridică primară indiferent de venitul acestora.

Toți cetățenii Republicii Lituania, cetățenii altor state membre ale Uniunii Europene și alte persoane fizice cu domiciliul legal în Republica Lituania și în alte state membre pot solicita asistență juridică secundară. Pentru a primi asistență juridică secundară, bunurile și venitul anual al unei persoane nu ar trebui să depășească nivelurile stabilite de stat în Legea privind asistența juridică garantată de stat.

Astfel, se folosește un sistem de prag comun atunci când este evaluat nivelul de precaritate (suma maximă sub care un solicitant este considerat în stare de precaritate).

Dreptul la asistență juridică

Statul a stabilit două niveluri de bunuri și venit care se aplică. Bunurile și venitul solicitanților nu ar trebui să depășească primul sau al doilea nivel definit de lege. Mai mult, venitul net anual al solicitanților (din ultimele douăsprezece luni) nu ar trebui să depășească primul sau al doilea nivel de venit definit în legislația Lituaniei. La această sumă se adaugă nivelul de venit al fiecărei persoane aflate în întreținere.

Starea de precaritate nu este singurul criteriu folosit pentru a stabili eligibilitatea persoanei de a primi asistență juridică secundară.

Dreptul la asistența juridică la primul nivel este stabilit atunci când venitul anual al unei persoane nu depășește 8000 de litas (2.318,8 euro) plus 3000 de litas (869,6 euro) pentru fiecare persoană aflată în întreținere. Dreptul la asistență juridică la al doilea nivel este stabilit atunci când venitul anual al unei persoane nu depășește 12 000 de litas (3.478,2 euro) plus 4400 de litas (1.275,3 euro) pentru fiecare persoană aflată în întreținere. Obligațiile solicitantului față de persoanele aflate în întreținere nu sunt luate în considerare atunci când se evaluează starea de precaritate.

Nivelul de asistență juridică secundară, luând în considerare bunurile și veniturile unei persoane, va fi garantat și asigurat de către stat după cum urmează:

 1. 100 la sută – atunci când primul nivel este stabilit pe baza bunurilor și venitului persoanei
 2. 50 la sută – atunci când al doilea nivel este stabilit pe baza bunurilor și venitului persoanei.

Statul trebuie să garanteze și să acopere 100 la sută din costurile asistenței juridice secundare oferite persoanelor specificate în articolul 12 din această lege (a se vedea mai jos). Aceasta este plătită indiferent de bunurile sau venitul unei persoane. Excepția o reprezintă persoanele (la care se face referire în articolul 12 paragraful 6 din lege) care pot dispune în mod liber de bunuri și venituri. Acestea sunt încadrate în al doilea nivel. În acest caz, statul va garanta și va acoperi 50 la sută din costurile asistenței juridice secundare.

Anumite grupuri de persoane sunt eligibile pentru asistență juridică secundară indiferent de nivelurile de bunuri și venit stabilite de stat (conform articolului 12 din legea privind asistența juridică garantată de stat):

 1. persoanele care sunt părți într-un proces penal (conform articolului 51 din Codul de procedură penală) și în alte cazuri specificate de lege atunci când prezența fizică a avocatului apărării este obligatorie;
 2. părțile vătămate în cauzele care implică despăgubiri pentru daune suferite în urma săvârșirii unei infracțiuni, inclusiv cauzele în care se soluționează pretențiile privind despăgubirea pentru daune ca parte a unei cauze penale;
 3. persoanele care primesc asistență socială pentru familii cu venit redus (rezidenți necăsătoriți) conform legislației Lituaniei;
 4. persoanele care locuiesc în instituții de îngrijire;.
 5. persoanele care au fost diagnosticate și care suferă de boli grave; persoane a căror incapacitate de muncă a fost recunoscută; persoane care au ajuns la vârsta de pensionare și cele pentru care s-a stabilit un nivel ridicat de nevoi speciale. În această categorie sunt incluși tutorii (custozii) acestora atunci când asistența juridică garantată de stat este necesară pentru a reprezenta drepturile și interesele unui minor pus sub tutelă (copil în plasament familial);
 6. persoane care au prezentat dovezi ce indică faptul că aceștia nu pot dispune de bunurile și fondurile proprii din motive obiective și că, din aceste motive, bunurile și veniturile anuale de care pot dispune în mod liber nu depășesc nivelurile de bunuri și venit stabilite în legea privind asistența juridică;
 7. persoane care suferă de boli mintale grave, atunci când sunt analizate chestiuni privind internarea și tratarea forțată a acestora conform legii privind îngrijirea sănătății mintale. În această categorie sunt incluși curatorii (custozii) acestora atunci când asistența juridică garantată de stat este necesară pentru a reprezenta drepturile și interesele unui copil în plasament familial (copil adoptiv);
 8. debitorii în proceduri de executare, atunci când o recuperare se efectuează pe baza grevării dreptului de proprietate asupra ultimului domiciliu;
 9. părinții sau alți reprezentanți legali ai minorilor, în materie de evacuare;
 10. minorii, atunci când aceștia solicită, în mod independent, unei instanțe, apărarea drepturilor sau intereselor acestora protejate și specificate de lege. Sunt excluși cei care s-au căsătorit în conformitate cu procedura stipulată de lege sau cei care au fost recunoscuți de către o instanță că au capacitate juridică;
 11. persoane care au fost declarate fără capacitate juridică în cauze care implică o decizie privind capacitatea unei persoane fizice;
 12. persoane implicate în cauze privind înregistrarea nașterilor;.
 13. alte persoane implicate în cauze stipulate de tratatele semnate de Republica Lituania.

Onorariile experților

Instanța trebuie să ramburseze experții pentru pierderea de venituri – de la serviciu sau din ocupația lor obișnuită – pentru fiecare zi pe care aceștia trebuie să o petreacă în instanță. Aceștia sunt plătiți pentru efectuarea unei analize relevante și le sunt rambursate orice cheltuieli legate de prezența în instanță, transport și cazare împreună cu o diurnă. O parte care depune o cerere în vederea chemării unui expert trebuie să plătească o garanție pentru suma stabilită în prealabil de către instanță. Dacă ambele părți depun cereri pentru (un expert) experți, acestea plătesc garanția în mod egal. Garanția se plătește în contul special al instanței.

Dacă, în cazurile stipulate de codul civil lituanian (Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas) sau de alte legi, instanța citează martorii (liudytojai) și experții (ekspertai) din oficiu, cheltuielile trebuie să fie plătite din bugetul de stat. Acest lucru poate implica dispunerea unei analize sau efectuarea unei verificări la fața locului.

Atunci când se stabilește suma garanției, trebuie să se ia în considerare valoarea viitoarelor cheltuieli. Instanța plătește sumele către experți după ce aceștia și-au îndeplinit atribuțiile. Instanța trebuie să plătească și instituțiile de experți pentru efectuarea unei analize în conformitate cu factura prezentată după efectuarea analizei. Aceste sume vor fi plătite din contul special al instanței, deschis la o bancă în funcție de locația instanței. Atunci când nu s-a încasat nicio garanție, sumele plătite experților și instituțiilor de experți trebuie să fie percepute din contul special al instanței și plătite de partea împotriva căreia s-a pronunțat hotărârea judecătorească, sau de către părți proporțional cu valoarea pretențiilor acceptate și respinse. Ministerul Justiției stabilește valorile maxime ale acestor cheltuieli.

Costurile de traducere și interpretare

Instanțele rambursează traducătorii pentru pierderea de venituri – care decurge din absența acestora de la serviciu sau de la ocupația zilnică obișnuită – pentru fiecare zi pe care aceștia trebuie să o petreacă în instanță. Traducătorii trebuie să fie plătiți pentru activitatea de traducere și trebuie să li se ramburseze orice cheltuieli suportate datorită prezentării în instanță, a transportului și cazării, împreună cu o diurnă. O parte care depune documente în instanță și solicită traducerea acestora într-o limbă străină trebuie să plătească în prealabil o garanție a cărei valoare este stabilită de instanță.

Instanța trebuie să plătească traducătorii din fondurile bugetului de stat alocate în acest sens, cu excepția sumelor plătite traducătorilor pentru traducerea într-o limbă străină a documentelor judiciare depuse de părți. Costul serviciilor de interpretare/traducere în timpul unei ședințe de judecată trebuie să fie acoperite de bugetul de stat. Ministerul Justiției a stabilit valoarea maximă a acestor cheltuieli.

Fişiere relevante

Raportul Lituaniei referitor la studiul privind transparența costurilorPDF(950 Kb)en

Ultima actualizare: 07/06/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, statele membre responsabile cu gestionarea paginilor cu informații naționale actualizează în prezent conținutul de pe acest site. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.

Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi.

Cheltuieli de judecată - Luxemburg

Această pagină vă informează cu privire la cheltuielile de judecată în Marele Ducat al Luxemburgului.

Dispoziții privind onorariile profesiilor juridice

Executorii judecătorești

Un regulament al Marelui Ducat reglementează onorariile executorilor judecătorești. Acesta este Regulamentul modificat al Marelui Ducat din 24 ianuarie 1991 de stabilire a tarifelor executorilor judecătorești. Veți găsi informații în legătură cu această temă pe site-ul Linkul se deschide într-o fereastră nouăCamerei Executorilor Judecătorești din Marele Ducat al Luxemburgului.

Avocații

În temeiul articolului 38 al Legii modificate din 10 august 1991 privind profesia de avocat, avocatul este cel care stabilește valoarea onorariilor sale și își calculează cheltuielile profesionale. În stabilirea onorariilor sale, avocatul ia în considerare diferitele elemente ale dosarului, precum importanța cauzei, gradul de dificultate, rezultatul obținut și situația materială a clientului. În cazurile în care stabilirea acestor onorarii ar depăși normele rezonabile, Consiliul ordinului le reduce, după ce a examinat diversele elemente din dosar menționate mai sus. Veți găsi informații în legătură cu această temă, pe site-ul Linkul se deschide într-o fereastră nouăBaroului din Luxemburg.

Cheltuielile de judecată fixe

Cheltuielile fixe în procedurile civile

Aducerea unui litigiu în fața unei instanțe civile (respectiv sesizarea instanței civile) nu presupune alte cheltuieli fixe decât costul aferent documentelor întocmite de executorul judecătoresc și costul corespunzător onorariilor avocatului. În principiu, nu există cheltuieli la nivelul instanțelor civile. După judecată, pot exista cheltuieli ulterioare legate de executarea hotărârii și la cererea părții care a avut câștig de cauză.

Cheltuielile de judecată în procedurile penale

Cheltuieli fixe datorate de toate părțile la o procedură penală

Taxele de expediere a unei hotărâri judecătorești în materie penală sunt facturate la 0,25 eurocenți pe pagină. Nu intervin alte cheltuieli, cu excepția celor aferente copiilor dosarului penal, facturate în principiu la aceeași sumă pe pagina copiată, în atenția avocatului care a solicitat copia.

Momentul procedurii în care o parte trebuie să achite cheltuielile fixe

În temeiul articolului 59 din Codul de procedură penală (CPP) „partea civilă care declanșează trimiterea în judecată (adică partea care face plângerea) trebuie, dacă nu a obținut asistența judiciară, să depună la persoana care primește înregistrarea suma care se presupune că este necesară pentru cheltuielile de judecată.

Judecătorul de instrucție constată, prin ordonanță, depunerea plângerii. În funcție de resursele părții civile, acesta stabilește suma aferentă consemnării și termenul în care trebuie efectuată aceasta, sub sancțiunea neadmiterii plângerii. Judecătorul de instrucție poate totodată să scutească partea civilă care nu dispune de resurse suficiente de la plata taxelor aferente consemnării.”

Cu toate acestea, această procedură este specifică pentru plângerile penale depuse în fața judecătorului de instrucție, în care părțile doresc să intenteze și o acțiune civilă,. Plângerile și denunțurile făcute la parchete, respectiv constituirile incidente de părți civile în fața instanței de fond (când se face plângere în timpul procesului, în cadrul ședinței) sunt scutite de cheltuieli de judecată.

Cheltuielile de judecată în materie constituțională

În această materie, nu există cheltuieli fixe specifice.

Ce informații prealabile se pot aștepta de la reprezentantul legal (avocat)?

O informare cu privire la drepturile și obligațiile părților

Potrivit principiilor „Regulamentului intern modificat din 16 martie 2005 al Ordinului Avocaților din Baroul Luxemburg”, reprezentanții legali (avocații) sunt obligați să ofere o informare prealabilă părților care au în vedere un posibil proces. Această informare trebuie să le permită să își înțeleagă drepturile și obligațiile, șansele de succes și cheltuielile pe care ar putea să le suporte, inclusiv cele care ar rezulta în situația pierderii procesului.

Sursele de informații privind cheltuielile de judecată

Unde sunt disponibile informații privind cheltuielile de judecată în Luxemburg?

 • în special în sursele legislative și internet citate,
 • la Serviciul de primire și informații juridice de pe lângă Parchetul General,
 • în cadrul consultațiilor gratuite specifice cu privire la drepturile femeilor, organizate pe lângă Parchetul General.

În ce limbi sunt disponibile informații privind cheltuielile de judecată în Luxemburg?

 • în limba franceză, pentru sursele legislative;
 • în limbile engleză, germană, franceză și luxemburgheză pentru alte informații și în special pentru informațiile verbale furnizate de serviciile de primire și de organele citate anterior.

Unde sunt disponibile informații privind medierea?

Informații privind medierea sunt disponibile pe site-ul Linkul se deschide într-o fereastră nouăAsociației de mediere și a mediatorilor autorizați din Luxemburg (ALMA asbl), pe site-ul Linkul se deschide într-o fereastră nouăCentrului de mediere al Baroului Luxemburg (CMBL) și pe site-ul Linkul se deschide într-o fereastră nouăMinisterului Justiției.

Asistența judiciară

Care sunt limitele de venituri pentru a obține asistență judiciară în materie civilă sau când sunteți acuzați într-un proces penal?

În ce situații și în ce condiții poate fi formulată o cerere de asistență judiciară?

Persoanele fizice ale căror resurse sunt insuficiente au dreptul la o asistență judiciară în apărarea intereselor proprii în Marele Ducat al Luxemburgului, cu condiția să fie resortisanți luxemburghezi sau resortisanți străini autorizați să se stabilească în țară sau resortisanți ai unui stat membru al Uniunii Europene sau resortisanți străini asimilați resortisanților luxemburghezi în materia asistenței judiciare, în aplicarea unui tratat internațional.

Au, de asemenea, dreptul la asistență judiciară, pentru orice procedură în materie civilă și comercială în cauzele transfrontaliere prevăzute de Directiva 2003/8/CE a Consiliului din 27 ianuarie 2003 de îmbunătățire a accesului la justiție în litigiile transfrontaliere prin stabilirea unor norme minime comune privind asistența judiciară acordată în astfel de litigii, resortisanții străini care au domiciliul sau rezidența în alt stat membru al Uniunii Europene, cu excepția Danemarcei.

Asistența judiciară poate fi, de asemenea, acordată în materie civilă sau comercială unei persoane menționate la primul alineat care are domiciliul sau rezidența obișnuită în Luxemburg, în vederea obținerii de consultanță juridică din partea unui avocat în Luxemburg, inclusiv în ceea ce privește pregătirea dosarului pentru o cerere de asistență judiciară destinată prezentării în alt stat membru al Uniunii Europene, până la primirea cererii de asistență judiciară de către acest stat, în conformitate cu dispozițiile Directivei 2003/8/CE a Consiliului din 27 ianuarie 2003, citată anterior.

De asistență judiciară poate beneficia, de asemenea, orice alt resortisant străin ale cărui resurse sunt insuficiente, pentru procedurile legate de dreptul de azil, de acces pe teritoriu, de ședere, de stabilire și de îndepărtare a străinilor. În situația în care acestor resortisanți străini li se recunoaște prin alte dispoziții legale dreptul de a li se desemna un avocat de către decanul Ordinului avocaților, aceștia beneficiază de asistență judiciară în limita indemnizației avocatului, fiind necesar să se dovedească numai insuficiența resurselor proprii.

Insuficiența resurselor persoanelor fizice care solicită să beneficieze de asistență judiciară se apreciază față de venitul brut integral și de averea solicitantului, precum și a persoanelor care trăiesc în comunitate domestică cu acesta, conform dispozițiilor articolului 19 alineatul (1) și ale articolului 20 din Legea modificată din 29 aprilie 1999 privind crearea unui drept la un venit minim garantat și în limita sumelor stabilite la articolul 5 alineatele (1), (2), (3), (4) și (6) din Legea modificată din 29 aprilie 1999, citată anterior. Cu toate acestea, resursele persoanelor care trăiesc în comunitate domestică cu solicitantul nu sunt luate în considerare dacă litigiul are loc între soți sau între persoane care trăiesc în mod obișnuit în același cămin ori dacă între aceștia există o divergență de interese cu privire la obiectul litigiului, care face necesară o apreciere distinctă a resurselor.

Dacă solicitantul este un minor implicat într-o procedură judiciară, i se acordă asistență judiciară independent de situația resurselor părinților săi sau a persoanelor care trăiesc în comunitate domestică cu minorul, fără a aduce atingere dreptului statului de a cere rambursarea cheltuielilor pe care le-a efectuat pentru asistența judiciară acordată minorului de la tatăl sau mama care dispun de resurse suficiente.

De asemenea, se poate acorda asistență judiciară unor persoane care ar fi excluse de la aceasta având în vedere stabilirea resurselor, dacă motive serioase legate de situația socială, familială sau materială a solicitantului justifică un astfel de tratament.

Care sunt modalitățile de aplicare a asistenței judiciare?

Un regulament al Marelui Ducat stabilește modalitățile de aplicare a asistenței judiciare.

Asistența judiciară este acordată în materie extrajudiciară și în materie judiciară, în materie necontencioasă sau în contencios, atât reclamanților, cât și apărării.

Aceasta se aplică în cazul oricărei acțiuni introduse în fața unei instanțe judiciare sau administrative.

Aceasta poate fi cerută pe parcursul acțiunii pentru care este solicitată, cu efect retroactiv, în caz că este admisă, din ziua introducerii acțiunii sau din oricare altă dată care trebuie stabilită de către decan.

Aceasta poate fi, de asemenea, acordată pentru actele conservatorii, precum și pentru căile de executare a hotărârilor judecătorești sau a oricărui alt titlu executoriu.

Cu toate acestea, asistența judiciară nu poate fi acordată proprietarului, deținătorului sau conducătorului unui vehicul cu motor pentru litigiile rezultate din cauza unui astfel de vehicul, unui comerciant, unui industriaș, unui meșteșugar sau unui membru al unei profesii liberale pentru un litigiu care are legătură cu activitatea sa comercială sau profesională, cu excepția unor situații de necesitate justificată în mod adecvat, nici, în general, pentru un litigiu care rezultă dintr-o activitate cu caracter speculativ a solicitantului de asistență judiciară.

În cadrul litigiilor transfrontaliere acoperite de Directiva 2003/8/CE a Consiliului din 27 ianuarie 2003, citată anterior, decanul poate totuși să acorde asistența judiciară în cazurile prevăzute la alineatul precedent.

În materie penală, asistența judiciară nu acoperă cheltuielile și amenzile stabilite în sarcina persoanelor condamnate.

În materie civilă, asistența judiciară nu acoperă nici remunerațiile aferente procedurii, nici remunerațiile aferente procedurii privind abuzul și ofensa.

Asistența judiciară îi este refuzată persoanei a cărei acțiune apare în mod vădit ca fiind inadmisibilă, neîntemeiată, abuzivă sau disproporționată din punct de vedere al obiectului său, față de cheltuielile potențiale.

Asistența judiciară este refuzată dacă solicitantul este îndreptățit să obțină de la un terț, indiferent cu ce titlu, rambursarea cheltuielilor cu asistența judiciară.

Beneficiarul asistenței judiciare are dreptul să fie asistat de un avocat și de toți funcționarii judiciari al căror ajutor este cerut în timpul acțiunii, pentru hotărâre și pentru executarea acesteia.

Decizia cu privire la acordarea asistenței judiciare

Decanul Ordinului avocaților sau membrul în Consiliul ordinului delegat de decan în acest scop din districtul în care își are reședința solicitantul hotărăște privind atribuirea asistenței judiciare. Dacă reclamantul nu este rezident, decanul Ordinului din Luxemburg sau membrul din Consiliul ordinului delegat de către acesta are competență în acest scop.

Persoanele ale căror resurse sunt insuficiente se adresează decanului, fie în cadrul audiențelor acestuia, fie în scris.

Dacă o persoană reținută de poliție afirmă că are dreptul să beneficieze de asistență judiciară și o solicită, avocatul care îl asistă în timpul reținerii îi transmite cererea decanului.

Dacă judecătorul de instrucție îi desemnează un apărător acuzatului care afirmă că are dreptul să beneficieze de asistență judiciară și care o solicită, judecătorul de instrucție îi transmite cererea decanului.

Decanul verifică insuficiența resurselor și, dacă aceasta este constatată, îi aprobă solicitantului asistența judiciară și îi desemnează avocatul pe care solicitantul l-a ales în mod liber sau, dacă acesta nu a ales sau în situația în care decanul apreciază că alegerea nu este adecvată, desemnează avocatul ales de el. Avocatul este obligat să își asume mandatul care i-a fost astfel conferit, cu excepția situațiilor în care este împiedicat să o facă sau există un conflict de interese.

În toate situațiile de urgență, aprobarea provizorie a asistenței judiciare poate fi hotărâtă de către decan, fără alte formalități, pentru actele pe care le va stabili acesta.

Cererea de asistență judiciară a unui minor

Dacă decanul aprobă cerea de asistență judiciară a unui minor ai cărui părinți dispun de asemenea resurse încât minorul nu ar intra în categoria persoanelor care au resurse insuficiente, decizia de aprobare a asistenței judiciare în beneficiul minorului le este comunicată acestora, cu precizarea că statul are dreptul să le ceară părinților, obligați în mod solidar, să ramburseze sumele achitate de stat cu titlu de asistență judiciară acordată minorului.

În termen de zece zile de la notificarea hotărârii decanului, fiecare dintre părinții menționați mai sus va putea să introducă apel la Consiliul de disciplină și administrativ care se pronunță în ultimă instanță. Consiliul de disciplină și administrativ se pronunță în termen de patruzeci de zile de la introducerea acțiunii.

Decanul îi transmite Ministrului Justiției o copie a hotărârii definitive privind aprobarea asistenței judiciare în beneficiul minorului.

Administrația Înregistrărilor și Domeniilor, sesizată de Ministrul Justiției este însărcinată cu recuperarea de la părinții care dispun de resurse suficiente a sumelor plătite de stat cu titlu de asistență judiciară acordată minorului.

Condițiile de retragere a asistenței judiciare

Decanul retrage asistența judiciară acordată solicitantului chiar după judecată sau după întocmirea actelor pentru care a fost acordată, dacă aceasta a fost obținută cu ajutorul unor declarații sau pe baza unor înscrisuri inexacte. Decanul poate retrage asistența judiciară dacă, în timpul acestei proceduri sau în timpul întocmirii actelor sau ca rezultat al acestora, beneficiarul a dobândit resurse care, dacă ar fi existat la data cererii de acordare a asistenței judiciare, aceasta nu i-ar mai fi fost acordată. Orice astfel de schimbare trebuie declarată decanului de către beneficiar sau de către avocatul desemnat.

Retragerea asistenței judiciare determină imediat exigibilitatea în sarcina beneficiarului a cheltuielilor, drepturilor, onorariilor, indemnizațiilor, redevențelor, remunerațiilor, consemnațiunilor și avansurilor de orice natură de care a beneficiat deja.

Hotărârea decanului privind retragerea asistenței judiciare este comunicată imediat Ministrului Justiției. Administrația Înregistrărilor și Domeniilor are sarcina să recupereze de la beneficiar sumele care au fost plătite de stat.

Acțiune împotriva retragerii asistenței judiciare

Împotriva hotărârilor decanului de refuz sau de retragere a asistenței judiciare, solicitantul poate să introducă o acțiune în fața Consiliului de disciplină și administrativ. Acțiunea este introdusă la președintele Consiliului de disciplină și administrativ sub forma unei scrisori recomandate, în termen de zece zile de la notificarea hotărârii decanului. Consiliul de disciplină și administrativ sau unul din membrii săi delegat în acest scop ascultă explicațiile solicitantului.

Hotărârea Consiliului de disciplină și administrativ poate fi atacată cu apel la Consiliul de disciplină și administrativ de apel. Prin derogare, termenul de declarare a apelului este de cincisprezece zile.

Notarii și executorii judecătorești sunt numiți din oficiu de instanța sesizată cu soluționarea cauzei în vederea asistării persoanelor care beneficiază de asistență judiciară. În lipsa unei numiri de către instanța sesizată, notarii sunt numiți din oficiu de către președintele Camerei Notarilor, iar executorii judecătorești sunt numiți din oficiu de către președintele Camerei Executorilor Judecătorești.

Un regulament al Marelui Ducat stabilește modalitățile de acordare a asistenței judiciare; același regulament se aplică privind cheltuielile acoperite de asistență, condițiile și modalitățile de recuperare de către stat a sumelor plătite pentru asistență și modalitățile în care este remunerat de către stat avocatul care își asumă asistarea persoanelor ale căror resurse sunt insuficiente, fără a aduce atingere dreptului său eventual la onorarii în situația în care aceste persoane, fie ca urmare a rezultatului procesului, fie din alte motive, ar reveni la o situație materială mai bună.

Toate autoritățile publice sunt obligate să își dea concursul atât la întocmirea documentelor solicitate în vederea prezentării unei cereri de asistență judiciară, cât și la verificarea acestora, fără a putea să invoce un secret profesional sau administrativ.

Care sunt limitele de venit pentru a obține asistența judiciară în situația în care sunteți victima infracționalității?

Insuficiența resurselor persoanelor fizice care solicită să beneficieze de asistență judiciară se apreciază față de venitul brut integral și de averea solicitantului, precum și a persoanelor care trăiesc în comunitate domestică cu acesta, conform dispozițiilor articolului 19 alineatul (1) și ale articolului 20 din Legea modificată din 29 aprilie 1999 privind crearea unui drept la un venit minim garantat și în limita sumelor stabilite la articolul 5 alineatele (1), (2), (3), (4) și (6) din Legea modificată din 29 aprilie 1999, citată anterior. Cu toate acestea, resursele persoanelor care trăiesc în comunitate domestică cu solicitantul nu sunt luate în considerare dacă litigiul are loc între soți sau între persoane care trăiesc în mod obișnuit în același cămin ori dacă între aceștia există o divergență de interese cu privire la obiectul litigiului, care face necesară o apreciere distinctă a resurselor.

Există alte condiții pentru obținerea asistenței judiciare ca victimă?

Nu, nu există alte condiții pentru obținerea asistenței judiciare ca victimă.

Există alte condiții pentru obținerea asistenței judiciare ca acuzat?

Nu, nu există alte condiții pentru obținerea asistenței judiciare ca acuzat.

Există proceduri scutite de cheltuieli?

Nu, nu există alte proceduri scutite de cheltuieli.

Când trebuie ca persoana care pierde un proces să plătească cheltuielile de judecată ale persoanei care a câștigat?

În materie civilă

Orice parte care pierde un proces este condamnată la plata cheltuielilor de judecată, cu excepția cazului în care instanța dispune plata totală sau parțială de către o altă parte, printr-o hotărâre specială și motivată.

Atunci când ar fi inechitabil ca o parte să plătească sumele cheltuite și care nu țin de cheltuielile de judecată, instanța poate condamna cealaltă parte la plata sumei stabilite.

Aceste norme sunt stabilite de noul Cod de procedură civilă și de Regulamentul Marelui Ducat din 21 martie 1974 privind drepturile și remunerațiile reprezentanților legali și ale avocaților.

În materie penală

Pronunțarea unei condamnări a acuzatului și a persoanelor care au răspundere civilă în raport cu delictul sau a unei condamnări a părții civile le va condamna la plata cheltuielilor chiar și față de partea publică. În schimb, în cazul în care partea civilă pierde procesul, are răspunderea personală de a plăti toate cheltuielile de judecată, atunci când aceasta a declanșat trimiterea în judecată. Atunci când s-a alăturat acțiunii ministerului public, aceasta răspunde doar de cheltuielile ocazionate de intervenția sa.

Atunci când ar fi inechitabil ca o parte să plătească sumele cheltuite și care nu țin de cheltuielile de judecată, instanța poate condamna cealaltă parte la plata sumei stabilite.

Aceste norme sunt stabilite de Codul de procedură penală și de Regulamentul Marelui Ducat din 21 martie 1974 privind drepturile și remunerațiile reprezentanților legali și ale avocaților.

Onorariile experților

Fiecare parte trebuie să plătească onorariile propriilor experți.

Onorariile traducătorilor și interpreților

Fiecare parte trebuie să plătească onorariile traducătorilor sau interpreților săi.

Documente relevante

Raportul Luxemburgului privind Studiul transparenței costurilorPDF(551 Kb)en

Ultima actualizare: 21/02/2014

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, statele membre responsabile cu gestionarea paginilor cu informații naționale actualizează în prezent conținutul de pe acest site. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.

Cheltuieli de judecată - Ungaria

Această pagină vă oferă informații privind costurile judiciare din Ungaria.

Reglementările privind onorariile pentru profesiile juridice

 • Executori judecătorești

Valoarea onorariului executorului judecătoresc depinde de obiectul ordinului de executare (végrehajtható okirat) emis (dacă a fost emis pentru încasarea unei datorii sau pentru executarea unei acțiuni specifice). Dacă executarea implică încasarea unei datorii (pénzkövetelés behajtása), onorariul executorului judecătoresc este proporțional cu valoarea datoriei ce urmează a fi încasată. Dacă executarea implică o despăgubire mai mare, atunci executorului judecătoresc i se va plăti un onorariu mai mare. Dacă atribuția acestuia implică executarea unei acțiuni specifice (meghatározott cselekmény végrehajtása), atunci onorariul depinde de durata acestei acțiuni.

 • Avocați (ügyvéd)

Cuvântul maghiar „ügyvéd” este folosit pentru avocați, avocați pledanți, avocați consultanți precum și pentru juriști. Ca regulă generală, onorariul unui avocat este stabilit printr-un acord între partea respectivă și avocat. Dacă nu se ajunge la nicio înțelegere, onorariul este hotărât de instanță pe baza condițiilor prevăzute de lege (5 procente din suma pretinsă și cel puțin 10 000 HUF). Părțile pot solicita judecătorului să aplice onorariul stipulat de lege în cazul în care aceștia nu doresc ca înțelegerea să fie făcută publică.

Costuri fixe

Costuri fixe pentru procedurile civile

Costuri fixe pentru părțile implicate în proceduri civile

În cauzele din instanțele de prim grad de jurisdicție, onorariul (illeték) pentru procedurile judiciare este de 6 procente din valoarea pretenției (între minimum 10 000 HUF și maximum 900 000 HUF). Dacă valoarea pretenției nu poate fi stabilită, legea prevede că trebuie plătit un procent de 6% dintr-o sumă fictivă.

Cheltuielile/taxele de judecată sunt stabilite întotdeauna de lege, precum și în următoarele cazuri:

 • proceduri de divorț (házassági bontóper): 12 000 HUF
 • procedurile instanțelor pentru litigii de muncă (munkaügyi per): 7 000 HUF
 • proceduri administrative, cu excepția cauzelor având ca obiect litigii de concurență sau litigii fiscale (közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti eljárás): 20 000 HUF
 • proceduri administrative extrajudiciare (közigazgatási nemperes eljárás): 7 500 HUF
 • costul de achiziție generală (általános meghatalmazás): 18 000 HUF
 • proceduri de insolvență: lichidarea costă 50 000 HUF ; falimentul costă 30 000 HUF
 • în cazurile care implică societăți comerciale fără statut de persoană juridică (jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet): lichidarea costă 25 000 HUF, falimentul costă 20 000 HUF
 • arbitraj: 1 procent (minimum 5 000 HUF și maximum 250 000 HUF ). Dacă valoarea pretenției nu poate fi calculată, onorariul este de 10 000 HUF
 • somația de plată (fizetési meghagyás): 3 procente (minimum 5 000 HUF și maximum 300 000 HUF)
 • căi de atac: 6 procente (minimum 10 000 HUF, maximum 900 000 HUF)
 • redeschiderea procedurilor (perújítás): onorariile trebuie să fie plătite din nou.
 • moțiune pentru revizuire (felülvizsgálati kérelem): 6 procente în cazul deciziilor (minimum 10 000 HUF, maximum 2 500 000 HUF); în cazul ordonanțelor judecătorești (végzés), jumătate din costurile plătibile pentru decizii (minimum 7 000 HUF, maximum 1 250 000 HUF).

Etapa procedurii civile în cadrul căreia părțile trebuie să suporte costuri fixe

Obligația de a plăti taxele judiciare în procedurile civile se impune atunci când este formulată o cerere de chemare în judecată. Prin urmare, taxele judiciare trebuie să fie plătite împreună cu cererea de chemare în judecată. Dacă partea nu plătește taxa judiciară, sau plătește mai puțin decât este prevăzut în lege, instanța trebuie să ceară părții să plătească restul taxelor judiciare la depunerea cererii. De asemenea, instanța trebuie să informeze partea respectivă că cererea va fi respinsă dacă taxele judiciare nu sunt plătite integral.

Plata onorariului avocatului se efectuează în baza unui acord între partea respectivă și avocat. Onorariul executorului judecătoresc trebuie să fie plătit în avans, la începutul procedurii de executare silită.

Costuri fixe pentru procedurile penale

Costuri fixe pentru părți în cadrul procedurilor penale

În cazul procedurilor desfășurate numai sub acuzare privată care implică acțiuni private (magánvádas eljárás):

 • onorariul pentru o procedură de punere sub acuzare (feljelentés) este de 5 000 HUF
 • onorariul pentru formularea unei căi de atac este de 6 000 HUF
 • onorariul pentru depunerea unei moțiuni pentru revizuire sau pentru redeschiderea unei cauze este de 7 000 HUF

În cazul în care rezultă o pretenție în materie civilă (polgári jogi igény) din procedurile penale, se vor plăti numai taxele judiciare inițiale sau pentru calea de atac.

Etapa procedurii penale în cadrul căreia se plătesc costuri fixe

Costurile fixe din cadrul procedurilor penale trebuie să fie achitate împreună cu taxa judiciară.

Costuri fixe pentru părți în cadrul procedurilor constituționale

Conform articolului 28 Legea XXXII din 1989 (az 1989. évi XXXII. törvény 28. cikke), procedurile care se desfășoară în fața Curții Constituționale (Alkotmánybíróság) sunt gratuite.

Cu toate acestea, este posibil ca un solicitant, care nu acționează de bună credință atunci când depune o moțiune, să fie obligat să suporte costuri.

Informații prealabile care trebuie furnizate de reprezentanții legali

Drepturile și obligațiile părților

Atunci când își practică profesia – cu mijloacele și în modul prevăzut de lege – avocații își ajută clienții să își exercite drepturile și să își îndeplinească obligațiile. Consilierii juridici (jogtanácsos), de asemenea, ajută la exercitarea drepturilor organizațiilor pe care aceștia le reprezintă.

Această obligație acoperă sarcina de a furniza informațiile necesare privind drepturile și obligațiile, șansele de succes și costurile previzibile ale procedurilor.

Temeiul juridic al costurilor

Unde se pot găsi informații privind temeiul juridic al costurilor în Ungaria?

Informațiile privind temeiul juridic al costurilor sunt disponibile pe pagina de start a Rețelei judiciare europene (Európai Igazságügyi Hálózat):

Pagina de start a Linkul se deschide într-o fereastră nouăAsociației Baroului din Budapesta (Budapesti Ügyvédi Kamara) conține, de asemenea, informații despre onorariile avocaților.

În ce limbă se pot obține informații privind temeiul juridic al costurilor în Ungaria?

Informațiile privind temeiul juridic al costurilor sunt disponibile pe pagina de start a Rețelei judiciare europene. Pe această pagină, puteți găsi informații relevante în fiecare din limbile oficiale ale Uniunii Europene.

Pagina de start a Asociației Barourilor din Budapesta conține informații privind costurile numai în limba maghiară.

De unde se pot obține informații privind medierea?

Informațiile privind medierea pot fi găsite pe următoarele site-uri web:

De unde se pot obține informații suplimentare privind costurile?

Site-ul web disponibil pentru informații privind costurile

Puteți găsi informații suplimentare privind costurile pe site-ul web al Linkul se deschide într-o fereastră nouăAsociației Baroului din Budapesta

De unde se pot obține informații privind durata medie a diferitelor proceduri?

Informațiile privind durata medie a procedurilor pot fi găsite pe site-ul web al Linkul se deschide într-o fereastră nouăInstanțelor Republicii Ungare (Magyar Köztársaság Bíróságai).

Alte linkuri relevante sunt:

Informațiile privind tabelele statistice sunt disponibile numai în limba maghiară.

Taxa pe valoare adăugată (hozzáadottérték-adó)

Cum sunt furnizate aceste informații?

Costurile indicate mai sus pentru avocați reprezintă costurile nete, prin urmare, TVA-ul (HÉA) se va adăuga la acestea.

Care sunt ratele aplicabile?

În Ungaria, rata TVA-ului a fost de 20 de procente până la 1 iulie 2009, după care acesta a fost majorat la 25 de procente.

Asistență juridică (költségmentesség)

Prag de venit aplicabil în materie de justiție civilă

Există două praguri minime:

 1. suma netă a pensiei minime (acum 28 500 de forinți) reprezintă pragul sub care întreaga asistență juridică este gratuită.
 2. 43 de procente din salariul mediu pe economie (acum, suma este de 72 000 de forinți) reprezintă pragul peste care nu este disponibilă niciun fel de asistență juridică.

Plățile pentru asistența juridică pot fi efectuate în avans.

Prag de venit aplicabil inculpaților în materie de justiție penală

În procedurile penale, suspectul sau inculpatul poate beneficia de reprezentare legală gratuită dacă:

 • acesta este scutit de taxe în funcție de situația sa personală – pragul de venit pentru acesta în cazul persoanelor care locuiesc singure este dublul pensiei nete minime (acum 28 500 de forinți), iar în cazul persoanelor care sunt căsătorite pragul de venit este pensia netă minimă per persoană
 • în cazul reprezentării legale obligatorii, dacă inculpatul nu are un avocat al apărării. În acest caz, dacă inculpatul este condamnat în cadrul procedurii, acesta trebuie să ramburseze statului costurile aferente serviciului oferit.

Prag de venit aplicabil victimelor în materie de justiție penală

Pragul de venit este de 86 de procente din salariul mediu pe economie (aproximativ 130 000 de forinți). Asistența juridică pentru victime include reprezentarea legală.

Alte condiții legate de acordarea de asistență juridică victimelor

În afară de seria de praguri de venit, victima trebuie să îndeplinească alte două condiții:

 • aceasta trebuie să depună o cerere de punere sub acuzare/plângere
 • aceasta trebuie să obțină un certificat de la autoritatea responsabilă de asistare a victimelor. Certificatul trebuie să conțină dovada anumitor condiții (că aceasta s-a adresat autorității relevante în intervalul de timp prevăzut de lege).

Alte condiții legate de acordarea de asistență juridică inculpaților

Nu există alte condiții legate de acordarea de asistență juridică inculpaților.

Proceduri judiciare gratuite

Următoarele proceduri sunt scutite de taxe în cauzele civile:

 • procedurile dacă instanța ex officio respinge sau trebuie să respingă o cerere fără să emită o somație;
 • procedurile pentru introducerea unei acțiuni în justiție împotriva deciziilor în cazurile de scutiri de taxe și de drepturi la scutirea de plata taxelor în avans (atunci când statul plătește costurile în prealabil în locul părții);
 • în acțiunile de divorț, în acțiunile reconvenționale în ceea ce privește căsătoria;
 • procedurile privind declarația de deces și de confirmare a decesului, dacă dispariția sau decesul au avut loc ca urmare a unui eveniment de război sau calamitate;
 • procedurile pentru înregistrarea fundațiilor, fundațiilor publice, organizațiilor neguvernamentale, corporațiilor publice și a grupărilor europene de cooperare teritorială. În plus, procedurile pentru înregistrarea organizațiilor pentru Planurile de acționariat al angajaților și pentru aprobarea participării la o grupare europeană de cooperare teritorială.
 • cererile pentru dizolvarea firmelor închise, inclusiv cererile depuse în cadrul procedurilor simplificate de dizolvare cu numele administratorului judiciar indicat;
 • cererile pentru corectare și/sau de completare a deciziilor;
 • procedurile privind listele electorale;
 • procedurile privind modificările raportate la înscrierea în registrul de consultanți juridici;
 • căile de atac formulate împotriva deciziilor care prevăd transferul;
 • revizuirea de către instanță a deciziilor administrative pronunțate în cauzele privind despăgubirile;
 • procedurile de lichidare a datoriilor fiscale ale administrațiilor locale;
 • procedurile inițiate de către executorii judecătorești independenți în legătură cu procedurile de punere în aplicare a deciziilor judiciare și procedurile inițiate pentru executarea hotărârilor judecătorești (tranzacții judiciare) adoptate în conformitate cu Regulamentul Consiliului (CE) nr. 44/2001 privind competența judiciară și executarea hotărârilor judecătorești în materie civilă și comercială, Regulamentul (CE) nr. 805/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 aprilie 2004 privind crearea unui Titlu Executoriu European pentru creanțele necontestate și Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 al Consiliului din 27 noiembrie 2003 privind competența, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești, de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1347/2000;
 • procedurile instituite pe baza deciziilor favorabile pronunțate de Curtea Constituțională;
 • orice proces privind protecția datelor cu caracter personal și accesul la informații de interes public;
 • revizuirea de către instanță a unei decizii administrative pentru autorizarea asistenței juridice;
 • procedurile în afara instanței de judecată pentru revizuirea deciziilor privind acțiunile în încetare primare sau ordinele de restricție temporare, sau acțiuni în încetare acordate în conformitate cu altă legislație specifică referitoare la violența domestică.
 • revizuirea de către o instanță a deciziilor administrative adoptate privind tema asistenței pentru victimele infracțiunilor.

Următoarele proceduri sunt scutite de taxe în cauzele penale:

 • procedurile desfășurate numai sub acuzare privată, recursurile, cererea pentru redeschiderea unei cauze și moțiunile pentru revizuire depuse de inculpat și de avocatul apărării;
 • procedurile desfășurate numai sub acuzare privată, dacă instanța respinge cauza înainte de începerea audierilor personale, sau în cazul în care cauza este suspendată datorită grațierii;
 • cererea de grațiere sau exonerare de către instanță dacă este depusă de inculpat sau de avocatul apărării;
 • procedura pentru autorizarea scutirii personale de taxe;
 • furnizarea copiilor documentelor, o singură dată, către inculpat, avocatul apărării sau reprezentantul legal a al unui minor care a fost acuzat de o infracțiune
 • o copie a raportului acuzării furnizat reclamantului.

În afară de scutirea bazată pe subiect, se poate acorda și scutirea personală de taxe.

Scutirea personală se acordă, printre altele, organizațiilor neguvernamentale, corporațiilor publice, bisericilor, asociaților de biserici, instituțiilor religioase, fundațiilor, fundațiilor publice, asociațiilor non-profit cu statut de organizație de beneficiu public sau de organizație de beneficiu public prioritară, Organizației Tratatul Atlanticului de Nord, Comunităților Europene, instituțiilor și organismelor acestora, agențiilor și fondurilor individuale.

Când este necesar ca partea căzută în pretenții să suporte costurile părții căreia instanța i-a dat câștig de cauză?

În hotărârea sa definitivă, instanța cere ca partea căzută în pretenții să achite costurile suportate de partea căreia instanța i-a dat câștig de cauză într-un interval de timp de 30 de zile. Partea căzută în pretenții achită costurile direct părții căreia instanța i-a dat câștig de cauză și, dacă acesta nu procedează în acest sens, se vor iniția proceduri de executare silită.

Onorariile experților

În general, onorariile experților sunt plătite de partea căzută în pretenții, și dacă (în anumite cazuri) statul este responsabil de plata costurilor, acesta va suporta, de asemenea, costurile experților. Atunci când costurile sunt plătite în avans de către stat, sunt incluse și onorariile experților.

Costurile activităților de traducere și interpretare

În general, onorariile traducătorilor și interpreților sunt plătite de partea căzută în pretenții, și dacă (în anumite cazuri) statul este responsabil de plata costurilor, acesta va suporta, de asemenea, costurile experților. Atunci când costurile sunt plătite în avans de către stat, sunt incluse și aceste onorarii.

Linkuri relevante

Linkul se deschide într-o fereastră nouăPagina de start a Asociației Baroului din Budapesta (A Budapesti Ügyvédi Kamara honlapja)

Fişiere relevante

Raportul Ungariei al studiului privind transparența costurilorPDF(533 Kb)en (Magyarország jelentése a költségek átláthatóságáról szóló tanulmányról)

Ultima actualizare: 11/06/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, statele membre responsabile cu gestionarea paginilor cu informații naționale actualizează în prezent conținutul de pe acest site. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.

Cheltuieli de judecată - Malta

Această pagină vă oferă informații privind costurile judiciare din Malta.

Cadrul legislativ care reglementează onorariile profesiilor juridice

Onorariile specialiștilor juridici sunt reglementate conform Tarifelor E din Codul de organizare și de procedură civilă (COCP), capitolul 12 din Legislația Maltei.

Avocații

Onorariile percepute de avocați sunt reglementate de Tarifele E din Programul E anexat Codului de Organizare și de Proceduri Civile (capitolul 12 din Legislația Maltei). De asemenea, avocații se ghidează și după Codul de etică și conduită pentru avocați atunci când stabilesc onorariul, fie de către avocatul însuși fie printr-un acord între acesta și clientul său. Acest Cod de etică consideră un onorariu ca fiind rezonabil dacă este conform factorilor stabiliți, inter alia, timpul necesar, noutatea și dificultatea elementelor implicate; responsabilitatea asumată, limitările de timp, natura și lungimea relației profesionale; experiența, reputația și abilitatea avocatului, onorariile recuperabile de la cealaltă parte.

Costuri fixe

Costuri fixe pentru procedurile civile

Costuri fixe pentru justițiabilii din procedurile civile

Costurile fixe pentru justițiabili variază în funcție de natura cazului și dacă acesta are o valoare pecuniară.

Etapa procedurii civile în cadrul căreia justițiabilii trebuie să suporte costuri fixe

Onorariile pentru depunere și pentru înregistrare trebuie achitate atunci când sunt introduse proceduri judiciare.

La sfârșitul procedurii judiciare, este emisă o listă cu costuri impozabile. Dacă onorariile de înregistrare calculate depășesc ceea ce s-a plătit atunci când cauza a fost introdusă, diferența trebuie să fie calculată și solicitată de la partea care a instituit cauza.

Costuri fixe pentru procedurile penale

Costuri fixe pentru justițiabili în cadrul procedurilor penale

Nu este suportat niciun fel de costuri în procedurile penale.

Etapa procedurii penale în cadrul căreia justițiabilii trebuie să plătească costuri fixe

Costurile părților civile nu sunt despăgubite în procedurile penale. Cu toate acestea, la sfârșitul unui caz, instanța poate dispune ca inculpatul să plătească toate cheltuielile experților suportate de partea reclamantă.

Costuri fixe pentru procedurile constituționale

Costuri fixe pentru justițiabili în cadrul procedurilor constituționale

Taxele pentru cauzele constituționale, în prima instanță, sunt următoarele:

Depunerea unei cereri

58,53 euro

Onorariu de înregistrare

58,23 euro

Comunicarea actelor (per notificare)

6,99 euro

Onorariile specialiștilor juridici percepute la sfârșitul unei cauze pot varia între minimum 46,49 euro până la maximum 698,81 euro. Alte costuri cu specialiștii juridici care pot fi suportate într-o cauză sunt: 46,59 euro pentru orice fel de cerere minoră depusă; 9,32 euro pentru fiecare citație; 23,29 euro pentru fiecare declarație pe propria răspundere, 4,66 euro pentru copiile de acte, și 186,35 euro pentru notele scrise.

Etapa procedurii constituționale în cadrul căreia se plătesc costuri fixe pentru justițiabili

Costurile se plătesc atunci când sunt introduse procedurile.

Informații prealabile care trebuie furnizate de reprezentanții legali

Drepturile și obligațiile părților

Avocații au obligația de a trata clienții conform Codului de etică elaborat de Comisia pentru Administrarea Justiției. Codul atribuie avocaților diferite obligații față de clienții acestora. Cu toate acestea, obligațiile menționate mai sus nu sunt reflectate în cod.

Costurile care urmează să fie suportate de partea câștigătoare

În mod normal, partea câștigătoare își recuperează toate costurile judiciare cu condiția ca hotărârea judecătorească obținută să oblige partea căzută în pretenții să achite costurile.

Costurile care urmează să fie suportate de partea căzută în pretenții

Partea căzută în pretenții trebuie să achite costurile procesului împreună cu cheltuielile suportate de partea câștigătoare.

Temeiul juridic al costurilor

Unde se pot găsi informații privind temeiul juridic al costurilor din Malta?

Tarifele A-L din COCP (capitolul 12 din Legislația Maltei) conțin toate costurile și onorariile datorate în procedurile judiciare. Puteți accesa aceste costuri și onorarii pe site-ul web al Linkul se deschide într-o fereastră nouăMinisterului Justiției, Culturii și Guvernanței Locale.

În ce limbă se pot obține informații privind temeiul juridic al costurilor din Malta?

Toate legile sunt elaborate în limbile malteză și engleză, deoarece ambele sunt limbile oficiale ale Maltei.

De unde se pot obține informații privind medierea?

Informațiile legate de mediere sunt disponibile pe site-ul web al Linkul se deschide într-o fereastră nouăCentrul de mediere din Malta.

De unde se pot obține informații suplimentare privind costurile?

Site-ul web disponibil pentru informații privind costurile

Linkul se deschide într-o fereastră nouăSecțiunea Servicii Juridice a site-ului web al Linkul se deschide într-o fereastră nouăMinisterului Justiției, Culturii și Guvernanței Locale vă oferă:

 • întreaga legislație națională atât principală cât și secundară
 • publicații juridice, inclusiv acte, proiecte de lege, avize legale și decrete.

De unde se pot obține informații privind durata medie a diferitelor proceduri?

Nu există informații specifice despre durata diferitelor proceduri. Cu toate acestea, se pot găsi informații pe site-ul web al instanțelor judecătorești. Acest site web include în fiecare lună informații și statistici privind cauzele care sunt introduse, soluționate și pentru care se pronunță hotărâri judecătorești de către instanțe.

Pe acest site este publicată de două ori pe an o analiză a vechimii cauzelor care indică vechimea cauzelor audiate de către fiecare judecător și magistrat în toate instanțele civile.

De unde se pot obține informații privind costurile totale medii pentru o anumită procedură?

A se vedea informațiile furnizate anterior.

Taxa pe valoare adăugată

Modul de furnizare a informațiilor

Toate costurile de înregistrare sunt scutite de TVA. Cu toate acestea, trebuie achitat TVA-ul de 18 procente pe onorariile indicate în tarifele plătibile arbitrilor juridici, ale respectivilor avocați consultanți ai părților și altor experți numiți de instanță.

Asistență juridică

Prag de venit aplicabil în domeniul dreptului civil

Deși există excepții pentru anumite tipuri de proceduri, în general o persoană se califică pentru asistență juridică dacă:

 • El sau ea nu posedă proprietăți de niciun fel cu o valoare netă care să se ridice la sau care să depășească 6 988,22 euro, excluzând articolele cotidiene de gospodărie considerate rezonabile și necesare pentru solicitant și pentru familia sa
 • Venitul său anual nu depășește salariul minim național stabilit pentru persoanele de optsprezece ani sau peste această vârstă.

Prag de venit aplicabil în domeniul dreptului penal pentru pârâți

Legea nu prescrie un anumit prag. Cu toate acestea, asistența juridică pentru pârâții din cauzele în materie penală este acordată ca drept atunci când un inculpat nu putut să informeze un avocat sau atunci când el sau ea solicită să beneficieze de asistență juridică.

Prag de venit aplicabil în domeniul dreptului penal pentru victime

Legea nu prescrie un anumit prag. Cu toate acestea, Unitatea de Justiție este (dincolo de orice avocat privat angajat de victimă) obligată prin lege să ofere asistența și sprijinul necesar oricărei victime a unei infracțiuni, cu scopul final de a asigura despăgubirile cuvenite.

Alte condiții legate de acordarea de asistență juridică victimelor

Nu există condiții suplimentare impuse pentru asistarea și sprijinirea victimelor infracțiunilor. Cu toate acestea, se așteaptă ca victimele presupuse să furnizeze toate informațiile solicitate și care sunt în posesia acestora, și să coopereze pe deplin cu Unitatea de Justiție și cu Parchetul.

Alte condiții legate de acordarea de asistență juridică inculpaților

Nu există condiții suplimentare impuse pentru acordarea de asistență juridică inculpaților. Cu toate acestea, legea acordă Avocatului pentru Asistență Juridică dreptul de a refuza asistența pe motivul că, în opinia instanței, prima facie (la prima vedere) justifică refuzul. Totuși, chiar și într-o astfel de situație, legea prevede ca instanța să se asigure că inculpatul este reprezentat de un avocat numit de aceasta.

Proceduri judiciare gratuite

Toate procedurile judiciare sunt gratuită după ce unei părți i se asigură beneficiul la asistență juridică.

Când este necesar ca partea căzută în pretenții să suporte costurile părții câștigătoare?

Instanța are prerogativa exclusivă de a decide asupra modului de împărțire și repartizare a costurilor unei cauze. Nu există norme de practică.

Onorariile experților

Onorariile experților sunt reglementate de Tarifele G-K din COCP (capitolul 12 din Legislația Maltei).

Onorariile traducătorilor și interpreților

Tarifele B din capitolul 12 din Legislația Maltei prevăd ca, pentru fiecare traducere cerută prin lege sau de către instanță:

 • Onorariul de înregistrare este de 34,94 euro.

Onorariul plătibil interpretului variază între 11,65 euro și 58,23 euro, la alegerea grefierului.

Traducătorii sunt plătiți cu sume cuprinse între 11,65 euro și 58,23 euro pe document, de asemenea, la alegerea grefierului.

Linkuri relevante

Linkul se deschide într-o fereastră nouăMinisterul Justiției, Culturii și Guvernanței Locale

Linkul se deschide într-o fereastră nouăCentrul de mediere din Malta

Linkul se deschide într-o fereastră nouăSecțiunea Servicii Juridice

site-ul web al Linkul se deschide într-o fereastră nouăinstanțelor judecătorești

Documente atașate relevante

Raportul Maltei despre Studiul privind transparența costurilorPDF(742 Kb)en

Ultima actualizare: 11/06/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, statele membre responsabile cu gestionarea paginilor cu informații naționale actualizează în prezent conținutul de pe acest site. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini olandeză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.

Cheltuieli de judecată - Ţările de Jos

Această pagină vă oferă informații privind costurile procedurilor judiciare din Țările de Jos.

Cadrul legislativ care reglementează onorariile profesiilor juridice

Cu excepția onorariilor plătibile celor care oferă asistență juridică subvenționată, onorariile nu sunt reglementate în Țările de Jos.

Costuri fixe

Costuri fixe pentru părțile la proceduri civile

Actul privind onorariile pentru litigii civile (WTBZ) (Wet tarieven in burgerlijke zaken) stipulează că părțile din litigiile civile sunt obligate să achite onorarii de înregistrare.

Costuri fixe pentru părțile la proceduri penale

Conform prevederilor dreptului penal olandez, nu există costuri fixe pentru părțile care iau parte la procedurile penale.

Costuri fixe pentru părțile la proceduri constituționale

Conform sistemului juridic olandez, nu există prevederi legale privind trimiterea procedurilor constituționale în instanță.

Stadiul din cadrul procedurilor civile în care trebuie plătite costuri fixe

În procedurile civile, se percepe o taxă fixă fiecărui reclamant imediat ce se anunță că o cauză urmează să fie introdusă în instanță, precum și fiecărui pârât care s-a prezentat în fața instanței. Fiecare instanță percepe un onorariu fix pentru depunerea unei plângeri, a unui memoriu de apărare sau a unei petiții, alta decât cele la care se face referire la articolul 14 alineatul (3). Neachitarea sau plata întârziată a acestui onorariu nu are consecințe în ceea ce privește procedurile principale.

Stadiul din cadrul procedurilor penale în care trebuie plătite costuri fixe

Se aplică aceleași reguli ca și în cazul procedurilor civile.

Informații prealabile care trebuie furnizate de reprezentanții legali

Drepturile și obligațiile părților

Nu există dispoziții legislative în acest domeniu. Totuși, pot fi derivate unele drepturi și obligații din Codul de Conduită al Avocaților din 1992 (pentru mai multe informații, a se vedea site-ul Linkul se deschide într-o fereastră nouăAsociația Baroului Avocaților din Țările de Jos) și din Codul de Conduită al Avocaților din UE. A se vedea, de exemplu, norma 26 din Codul de Conduită al Avocaților, care prevede obligația avocatului ca, ori de câte ori acesta acceptă un angajament, să discute implicațiile financiare ce decurg din acesta cu clientul și să ofere detaliile necesare privind modul și frecvența de facturare. Articolul 3.7.1. din Codul de Conduită al Avocaților din UE prevede, de asemenea, obligația avocatului de a soluționa litigiul clientului în modul cel mai avantajos din punct de vedere al costurilor și de a-l sfătui pe acesta în etapele corespunzătoare privind oportunitatea ajungerii la un acord și/sau soluționarea pe cale alternativă a litigiului.

Costurile ce revin părții care are câștig de cauză

În cauzele civile, partea care are câștig de cauză poate suporta următoarele costuri:

 • consiliere juridică (de exemplu onorariile avocatului),
 • remunerarea sau recompensarea martorilor sau a experților,
 • cheltuielile de transport și cazare și
 • alte cheltuieli juridice sau nejuridice.

Costurile ce revin părții căzute în pretenții

Partea căzută în pretenții poate suporta aceleași costuri ca și partea care are câștig de cauză, însă poate fi obligată de judecător la plata tuturor costurilor suportate de partea care are câștig de cauză.

Temeiul juridic al costurilor

Unde se pot găsi informații privind temeiul juridic al costurilor în Țările de Jos?

WTBZ, împreună cu celelalte legi olandeze, pot fi consultate inter alia pe site-ul Linkul se deschide într-o fereastră nouăGuvernului olandez.

În ce limbă se pot obține informații privind temeiul juridic al costurilor din Țările de Jos?

Informațiile privind costurile procedurilor în Țările de Jos pot fi obținute numai în limba olandeză.

De unde se pot obține informații privind medierea?

Informațiile sunt disponibile pe site-ul Linkul se deschide într-o fereastră nouăInstitutului de Mediere din Țările de Jos (NMI) și pe site-ul dedicat Linkul se deschide într-o fereastră nouăMedierilor propuse de instanțe pe site-ul sistemului judiciar olandez și al Curții Supreme a Țărilor de Jos.

De unde se pot obține informații suplimentare privind costurile?

Site-ul ce furnizează informații privind costurile

O pagină web distinctă (Kosten van een procedure – Costurile procedurilor) de pe site-ul internet al Corpului Magistraților și al Curții Supreme din Țările de Jos oferă Linkul se deschide într-o fereastră nouăinformații suplimentare privind costurile procedurilor.

De unde se pot obține informații privind durata medie a diferitelor proceduri?

Raportul anual al Consiliului Corpului Magistraților (Raad voor de rechtspraak) furnizează date privind durata necesară pentru finalizarea procedurilor. Raportul este disponibil online pe site-ul Linkul se deschide într-o fereastră nouăsistemului judiciar din Țările de Jos.

Taxa pe valoare adăugată

Cum se furnizează această informație?

Atunci când sunt publicate informații privind costurile, tarifele specificate nu includ TVA (unde este cazul)

Care sunt ratele aplicabile?

În general, TVA aplicată bunurilor și serviciilor este de 21%.

Asistență juridică

Prag de venit aplicabil în cauzele de drept civil

A se vedea articolul 12 alineat (1), coroborat cu articolul 34 din Legea privind Asistența Juridică (WRB) (Wet op de rechtsbijstand).

Prag de venit aplicabil pârâților în cauzele de drept penal

Asistența juridică este gratuită atunci când reprezentantul legal este desemnat de instanță (a se vedea articolul 43 din WRB). În alte cazuri, Consiliul pentru Asistență Juridică poate desemna un avocat pentru persoanele eligibile a fi reprezentate de respectivul avocat în conformitate cu Codul penal sau cu Codul de procedură penală (a se vedea articolul 44 alineatul (1) din WRB). În temeiul articolului 35 din WRB, partea care beneficiază de serviciile unui avocat din oficiu este obligată să achite o contribuție proporțională cu venitul său.

Prag de venit aplicabil victimelor în cauzele de drept penal

Articolul 44 aliniatul (5) din WRB stipulează faptul că asistența juridică pentru victimele agresiunilor sexuale sau ale infracțiunilor săvârșite prin violență este gratuită, independent de capacitatea victimei de a plăti, dacă a fost demarată o procedură în instanță și dacă victima este eligibilă pentru despăgubiri în temeiul articolului 3 din Legea privind fondul de despăgubire pentru victimele actelor de violență.

Alte condiții legate de acordarea de asistență juridică pârâților

Asistența juridică nu se acordă:

 • dacă solicitarea în acest sens se referă la o cauză penală, și
 • dacă, în baza legii care a fost încălcată, este posibil să se aplice o amendă care este mai mică în raport cu veniturile pârâtului. A se vedea articolul 12 alineatul (2) litera c) din WRB.

Articolul 5 alineatul (1) din Decretul privind asistența juridică și criteriile de acordare de asistență juridică din oficiu prevede faptul că (în afară de consultări) nu se va acorda asistență juridică în ceea ce privește procedurile penale atunci când cauza urmează să fie audiată de o instanță subregională. Alineatul (2) al aceluiași articol prevede, prin derogare de la alineatul (1), alocarea unui avocat din oficiu în cazul în care această măsură este justificată de interesele importante ale părții implicate sau în cazul în care anumite fapte sau complexitatea juridică a cauzei o impun.

Proceduri judiciare gratuite

Inculpații și pârâții nu au obligația de a plăti onorarii fixe în cauzele care urmează a fi audiate de o instanță subregională sau de un tribunal pentru litigii legate de proprietăți (huur- en pachtkamer).

Când trebuie să plătească partea căzută în pretenții costurile părții care are câștig de cauză?

Hotărârea privind partea care va suporta costurile procedurilor este luată de instanță pornind de la tarifele de bază (adică nu pe baza costurilor suportate efectiv).

Onorariile experților

Onorariile experților variază. Puteți consulta informațiile corespunzătoare în Linkul se deschide într-o fereastră nouăDecretul din 28 august 2012 de modificare a Decretului din 2003 privind tarifele în procedurile penale. Acesta modifică Decretul privind tarifele în procedurile penale din 2013.

Onorariile traducătorilor și interpreților

Onorariile pentru traducere și interpretariat sunt stabilite de Ministerul Justiției:

 • Interpreții sunt plătiți cu un tarif de 43,89 euro pe oră. În plus, interpreților în instanță li se plătește un comision unic de 20,23 euro pentru a compensa timpul de deplasare și așteptare (onorariu fix). Costurile de transport sunt decontate la un tarif de 1,55 euro pe kilometru.
 • Traducerile din și în limbile franceză, germană și engleză sunt plătite cu un tarif de 0,79 euro per rând. Se aplică un tarif de 0,14 euro per cuvânt (limba țintă) pentru alte limbi și un tarif de 0,28 euro per caracter pentru limbile orientale.

Link-uri

Linkul se deschide într-o fereastră nouăMedierea - Institutul de Mediere din Țările de Jos

Linkul se deschide într-o fereastră nouăSistemul judiciar olandez

Documente utile

Raportul olandez referitor la studiul privind transparența costurilorPDF(702 Kb)en

Ultima actualizare: 05/03/2013

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, statele membre responsabile cu gestionarea paginilor cu informații naționale actualizează în prezent conținutul de pe acest site. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.

Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi.

Cheltuieli de judecată - Austria

Această pagină vă oferă informații privind costurile procedurilor judiciare în Austria.

Cadrul legislativ care reglementează onorariile profesiilor juridice

Avocați

Ca regulă generală, Codul avocaților din Austria (Rechtsanwaltsordnung) prevede că onorariile plătite avocaților pentru serviciile prestate de aceștia pot fi stabilite de comun acord de către client și avocat.

Onorariile pot avea la bază un anumit tarif pe oră sau pot fi fixe. Onorariile fixe nu variază în funcție de volumul de muncă și de timpul alocat. Dacă nu se stabilește în mod explicit un onorariu, se presupune că s-a căzut de acord asupra unui nivel rezonabil de remunerare, pe baza scalei onorariilor prevăzute în Legea privind cuantumul onorariilor avocaților (Rechtsanwaltstarifgesetz) sau în Criteriile generale privind onorariile avocaților (Allgemeine Honorar-Kriterien für Rechtsanwälte).

Codul de procedură civilă (Zivilprozessordnung – ZPO) și Legea privind cuantumul onorariilor avocaților prevăd că, în acțiunile civile, instanța trebuie să stabilească partea din costuri pe care partea căzută în pretenții trebuie să o ramburseze părții care are câștig de cauză. Costurile respective sunt calculate pe baza valorii creanței, precum și a duratei și naturii serviciilor prestate. Legea privind cuantumul onorariilor avocaților este aplicabilă numai dacă acest lucru este stabilit de comun acord de către avocat și client.

În acțiunile penale, ca regulă generală, orice persoană care a angajat un avocat să o reprezinte (un inculpat, o parte care inițiază punerea sub acuzare privată sau o victimă care se constituie ca parte civilă în procesul penal) trebuie să suporte costurile aferente. Aceasta se aplică inclusiv atunci când avocatul apărării a fost numit din oficiu, cu excepția cazului în care sunt îndeplinite condițiile pentru acordarea de asistență juridică. Costurile diferă, de regulă, în funcție de tipul și structura instanței competente (de exemplu, instanță teritorială, instanță regională formată dintr-un singur judecător, instanță formată din judecători consultanți sau curte cu jurați).

Executori judecătorești

Remunerația primită de executorii judecătorești (Gerichtsvollzieher) pentru activitățile pe care aceștia le desfășoară este stabilită în Legea privind onorariile pentru acțiunile de executare (Vollzugsgebührengesetz). Principalele costuri constau într-un onorariu pentru acțiunile de executare (Vollzugsgebühr) pe care creditorul solicitant trebuie să-l plătească la depunerea cererii de executare, împreună cu un onorariu fix (Pauschalgebühr) stabilit în Legea privind taxele judiciare (Gerichtsgebührengesetz – GGG).

Onorariul pentru acțiunile de executare, perceput în temeiul Linkul se deschide într-o fereastră nouăSecțiunii 2 din Legea privind onorariile pentru acțiunile de executare, face parte din costurile procedurilor de executare. Atunci când acordă cheltuieli de judecată, instanța poate dispune rambursarea de către debitor a costurilor respective în cazul în care creditorul solicită acest lucru.

Executorul judecătoresc are, de asemenea, dreptul la remunerație pentru colectarea plăților. Aceasta poate fi dedusă din suma colectată ( Linkul se deschide într-o fereastră nouăSecțiunea 11 din Legea privind onorariile pentru acțiunile de executare).

Costuri fixe

Costuri fixe în procedurile civile

Costuri fixe pentru părți în cadrul procedurilor civile

Taxele judiciare percepute pentru folosirea serviciilor instanțelor iau forma fie a unei taxe fixe (Pauschalgebühr sau Festgebühr), fie a unui procentaj din baza de evaluare (Hundertsatzgebühr sau Tausendsatzgebühr). Nivelul acestora depinde de natura cauzei și de valoarea creanței.

Etapa procedurilor civile în care trebuie plătite costuri fixe

Pentru procedurile civile în primă instanță, trebuie plătită o taxă judiciară fixă la depunerea cererii care declanșează începerea procedurilor. Taxa trebuie plătită o singură dată, indiferent dacă cererea conține una sau mai multe creanțe sau se referă la una sau mai multe persoane, și acoperă toate procedurile în primă instanță. Dacă măsurile reparatorii solicitate inițial sunt extinse pe parcursul procedurilor, este posibil ca, din momentul respectiv, să survină taxe suplimentare. Acestea trebuie plătite la depunerea pledoariilor scrise.

În cazul în care măsurile reparatorii solicitate sunt extinse în timpul ședinței de judecată, taxa suplimentară trebuie plătită în momentul în care este înregistrată extinderea cererii. În ceea ce privește procedurile civile în a doua sau a treia instanță, taxa trebuie achitată în momentul depunerii notificării căii de atac [secțiunea 2 articolul (1) din Legea privind taxele judiciare]. În mod excepțional, în procedurile necontencioase se plătește uneori o taxă pentru emiterea hotărârii (Entscheidungsgebühr) și nu o taxă pentru depunerea cererii (Klagegebühr).

Costuri fixe în procedurile penale

Costuri fixe pentru părți în cadrul procedurilor penale

Se plătește o taxă în temeiul punctului 13 din Legea privind taxele judiciare numai în cazul punerii sub acuzare privată.

Etapa procedurilor penale în care trebuie plătite costuri fixe

Costurile fixe trebuie plătite la începutul procedurilor.

Costuri fixe în procedurile constituționale

Costuri fixe pentru părți în cadrul procedurilor constituționale
În conformitate cu secțiunea 17a articolul (1) din Legea privind Curtea Constituțională
(Verfassungsgerichtshofgesetz – V fGG), taxa este de 220 EUR.
Etapa procedurilor constituționale în care trebuie plătite costuri fixe
Costurile fixe trebuie plătite la începutul procedurilor.

Informații prealabile care trebuie furnizate de reprezentanții legali

Drepturile și obligațiile părților

În termeni generali, avocatul are obligația de a-și informa clientul despre modalitatea în care vor fi calculate onorariile și despre costurile la care acesta trebuie să se aștepte. Secțiunea 50 articolul (2) din Orientările privind exercitarea profesiei de avocat și controlul respectării obligațiilor avocaților (Richtlinien für die Ausübung des Rechtsanwaltsberufs und für die Überwachung der Pflichten des Rechtsanwalts – RL-BA) recomandă ca, atunci când primește indicații într-o cauză nouă, avocatul să își informeze clientul cu privire la modul în care va fi calculat onorariul și la dreptul său de a primi plăți intermediare.

Cu excepția cazului în care s-a convenit asupra unui onorariu fix, clientul are dreptul ca, la intervale de timp rezonabile, să solicite o situație intermediară a plăților ori un raport privind serviciile prestate sau, în cazul în care s-a convenit asupra unui onorariu pe bază orară, o situație privind numărul de ore petrecute pentru soluționarea litigiului.

La momentul contractării avocatului, ar trebui încheiat un acord care să prevadă data de începere a efectuării plăților și frecvența acestora.

Temeiul juridic al costurilor

Unde sunt disponibile informații privind temeiul juridic al costurilor în Austria?

Dispozițiile legale privind obligația de a suporta anumite costuri în procedurile civile contencioase (inclusiv în materie comercială) se regăsesc în secțiunile 40-55 din Codul de procedură civilă. Cauzele privind dreptul familiei, în special divorțul prin acordul soților atunci când există litigii privind custodia, dreptul de vizitare și pensia alimentară, sunt soluționate prin proceduri necontencioase. Procedurile necontencioase fac obiectul unor reglementări distincte privind obligația de a suporta costurile. Normele generale în materie sunt prevăzute în secțiunea 78 din Legea privind procedurile necontencioase (Außerstreitgesetz – AußStrG). Excepțiile de la respectivele norme generale se aplică, între altele, în procedurile referitoare la custodie și la dreptul de vizitare și în procedurile privind pensia alimentară pentru minori. Costurile în procedurile penale sunt reglementate de dispozițiile secțiunilor 380-395 din Codul de procedură penală (Strafprozessordnung – StPO).

O prezentare generală a onorariilor pe care le pot percepe avocații este oferită în broșura de informare online disponibilă pe site-ul Linkul se deschide într-o fereastră nouăBaroului din Austria (Österreichischer Rechtsanwaltskammertag). De asemenea, informații generale pot fi consultate pe site-ul Linkul se deschide într-o fereastră nouăServiciul de asistență pentru cetățeni, prin accesarea link-urilor „Leben in Österreich” > „Zivilrecht” > „Zivilverfahren” [Viața în Austria > Drept civil > Procedură civilă].

Informații generale privind taxele judiciare sunt disponibile în mod gratuit pe site-ul Linkul se deschide într-o fereastră nouăServiciul de asistență pentru cetățeni. Textele legilor (cum ar fi Legea privind taxele judiciare și normele privind cuantumul onorariilor) sunt disponibile gratuit prin Linkul se deschide într-o fereastră nouăSistemul de informații juridice al Republicii Austria (Rechtsinformationssystem des Bundes – RIS) pe site-ul Cancelariei Federale a Austriei.

În ce limbi sunt disponibile informațiile cu privire la temeiul juridic al costurilor în Austria?

Informațiile sunt disponibile în limba germană.

Unde sunt disponibile informații privind medierea?

O listă cu mediatori (menținută de Ministerul Justiției) este disponibilă pentru publicul larg pe Linkul se deschide într-o fereastră nouăo pagină de internet creată în acest scop.

În ceea ce privește justiția reparatorie în procedurile penale, informații privind medierea între inculpat și victimă sunt disponibile pe site-ul Linkul se deschide într-o fereastră nouăNEUSTART (inclusiv în limba engleză).

Unde sunt disponibile informații suplimentare privind costurile?

Informații disponibile online privind costurile judiciare

Puteți consulta informații cu caracter general despre sistemul judiciar din Austria, costurile judiciare și Ministerul Federal al Justiției pe Linkul se deschide într-o fereastră nouăsite-ul judiciar oficial al Austriei și pe site-ul serviciului Linkul se deschide într-o fereastră nouăHELP, care oferă informații generale, într-un format accesibil pentru cititori.

Site-ul Linkul se deschide într-o fereastră nouăSistemul de informații juridice al Republicii Austria pune la dispoziție textele integrale ale următoarelor legi:

 • Legea privind taxele judiciare (Gerichtsgebührengesetz – GGG)
 • Legea privind dreptul la onorarii (Gebührenanspruchsgesetz – GebAG)
 • Codul avocaților (Rechtsanwaltsordnung – RAO)
 • Legea privind cuantumul onorariilor avocaților (Rechtsanwaltstarifgesetz – RATG)

Textul Criteriilor generale privind onorariile avocaților (Allgemeine Honorar-Kriterien für Rechtsanwälte – AHK) poate fi accesat prin intermediul portalului Linkul se deschide într-o fereastră nouăBaroului din Austria.

Unde sunt disponibile informații cu privire la durata medie a diverselor proceduri?

Pentru acest tip de informații, contactați direct Ministerul Justiției din Austria.

Unde sunt disponibile informații cu privire la costurile totale medii aferente unei proceduri specifice?

Taxele judiciare care trebuie achitate pentru fiecare tip de procedură sunt prestabilite (prin Legea privind taxele judiciare). Acestea pot varia în cazul în care valoarea creanței crește sau scade.

Costurile care trebuie plătite părții care are câștig de cauză de către partea căzută în pretenții în procedurile civile (onorariile avocaților, onorariile experților, costurile de traducere) sunt stabilite de către instanță. Instanța acordă cheltuielile judecătorești pe baza Legii privind cuantumul onorariilor avocaților (pentru onorariile avocaților) și a Legii privind dreptul la onorarii (pentru onorariile experților și ale interpreților). Costurile respective sunt bazate în principal pe nivelul cheltuielilor implicate și pe numărul de ore alocat. Prin urmare, nu poate fi indicată dinainte o sumă specifică.

În principiu, onorariul plătit avocatului de către client poate fi convenit în mod liber între aceștia.

Taxa pe valoare adăugată

Unde sunt disponibile informații cu privire la taxa pe valoare adăugată? Care sunt valorile aplicabile?

Serviciile avocaților fac obiectul taxei pe valoare adăugată, care este de 20 % în Austria. Ca și alte cheltuieli, aceasta trebuie plătită avocatului separat, astfel cum se prevede în secțiunea 16 din Legea privind cuantumul onorariilor avocaților și în secțiunea 17 din Criteriile generale privind onorariile. Scala onorariilor prevăzută în Legea privind cuantumul onorariilor avocaților și în Criteriile generale privind onorariile nu include taxa pe valoare adăugată.

Asistență juridică

Pragul minim de venit aplicabil în domeniul justiției civile

Eligibilitatea pentru asistență juridică (Verfahrenshilfe) nu se bazează pe un prag minim de venit stabilit prin lege. În procedurile civile (și în cauzele comerciale), acordarea asistenței juridice este reglementată de Codul de procedură civilă. Dispozițiile Codului de procedură civilă se aplică, mutatis mutandis, în procedurile necontencioase. Deciziile de acordare a asistenței juridice sunt luate de instanța judecătorească care judecă litigiul în primă instanță.

Se acordă asistența juridică unei părți în cazul în care venitul acesteia, situația financiară și obligațiile de plată a unei pensii alimentare fac ca aceasta să nu își poată permite să plătească costul procedurilor judiciare fără ca acest lucru să-i afecteze grav resursele necesare (notwendiger Unterhalt) pentru menținerea unui nivel de trai modest. În plus, procedurile nu trebuie să fie evident neîntemeiate sau lipsite de șanse de reușită. Instanța hotărăște care dintre beneficiile menționate în continuare trebuie acordate în fiecare caz în parte.

În Austria, asistența juridică poate include:

 • scutirea temporară de la plata taxelor judiciare, a remunerației martorilor, a onorariilor experților și ale interpreților sau traducătorilor, a costurilor eventualelor anunțuri publice care trebuie efectuate, a costurilor unui curator și a oricăror cheltuieli efectuate de reprezentantul sau avocatul desemnat de către instanță;
 • reprezentarea de către un avocat.

În termen de trei ani de la încheierea procedurilor, unei părți care a beneficiat de asistență juridică i se poate solicita să plătească, integral sau parțial, pentru asistența acordată în cazul în care situația sa financiară s-a schimbat și partea are posibilitatea de a efectua plățile fără ca acest lucru să îi afecteze resursele necesare pentru subzistență.

Pragul minim de venit aplicabil în domeniul justiției penale pentru inculpați și victime

Nu există un prag financiar minim fix pentru a stabili dacă un inculpat sau o victimă se califică pentru asistență juridică. Plata unei alocații de întreținere mai mari decât venitul minim de subzistență și sub nivelul unei alocații adecvate reprezintă criteriile hotărâtoare.

Venitul minim de subzistență este recalculat permanent, iar versiunea cea mai recentă este publicată pe Linkul se deschide într-o fereastră nouăsite-ul judiciar oficial al Austriei.

Alte condiții pentru acordarea de asistență juridică victimelor

În cazul în care nu are dreptul la asistență judiciară (Prozessbegleitung) în conformitate cu secțiunea 66 articolul (2) din Codul de procedură penală, un reclamant parte civilă are dreptul să obțină asistență juridică (Verfahrenshilfe) dacă

 • acesta nu își poate permite să fie reprezentat de un apărător fără ca acest lucru să-i afecteze resursele necesare pentru subzistență (a se vedea observațiile de mai sus privind resursele necesare) și
 • reprezentarea acestuia de către un apărător este în interesul administrării justiției, în special, în interesul executării corespunzătoare a cererilor, în vederea evitării unor proceduri civile separate ulterioare.

Alte condiții pentru acordarea de asistență juridică inculpaților

Pe lângă condițiile financiare, asistența juridică trebuie să fie în interesul administrării justiției, în special, în interesul unei apărări adecvate.

Se consideră că desemnarea unui apărător este în orice caz în interesul administrării justiției atunci când

apărarea este obligatorie (notwendige Verteidigung) în conformitate cu secțiunea 61 articolul(1) din Codul de procedură penală (a se vedea mai jos),

 • dacă inculpatul are deficiențe de vedere, de auz, de vorbire sau un alt handicap nu cunoaște suficient de bine limba utilizată de instanță;
 • în procedurile privind căile de atac;
 • atunci când cauza implică circumstanțe faptice și juridice complexe.

În cauzele în care apărarea este obligatorie, inculpatul trebuie să fie reprezentat de un avocat al apărării. Secțiunea 61 articolul (1) din Codul de procedură penală conține o listă exhaustivă a situațiilor în care apărarea este obligatorie:

 • pe perioada în care inculpatul este reținut în stare de arest înainte de proces;
 • pe parcursul procedurilor care implică reținerea într-o instituție pentru infractorii cu boli psihice;
 • într-un proces în vederea închiderii într-o instituție pentru infractorii care suferă de dependență și care au nevoie de reabilitare sau a închiderii într-o instituție pentru infractorii recidiviști periculoși;
 • într-un proces în fața unei instanțe regionale care este judecat de judecători consultanți sau de o curte cu jurați;
 • într-un proces în fața unei instanțe regionale care este judecat de un singur judecător, în cazul în care inculpatul este pasibil de o pedeapsă mai mare de trei ani de închisoare, cu excepția infracțiunii de furt calificat prevăzută la secțiunea 129 articolele (1)-(3) din Codul penal și de primire de bunuri furate prevăzută la secțiunea 164 articolul (4) din Codul penal;
 • într-o cale de atac împotriva hotărârii pronunțate de o instanță formată din judecători consultanți sau de o curte cu jurați;
 • pentru depunerea unei cereri de rejudecare și la orice ședință de judecată publică privind o astfel de cerere.

Proceduri judiciare gratuite

Pentru a proteja drepturile victimei în procedurile penale, asistența psiho-socială (psychosoziale Prozessbegleitung)sau asistența judiciară (juristische Prozessbegleitung) sunt disponibile în mod gratuit pentru victimele faptelor violente, ale amenințărilor periculoase sau ale infracțiunilor de natură sexuală, precum și pentru soțul/soția, partenerul de viață, o rudă de gradul întâi, fratele sau sora unei persoane al cărei deces este posibil să fi fost cauzat de o infracțiune, sau pentru alte rude care au fost martori la respectiva infracțiune penală. Asistența psiho-socială vizează pregătirea victimei pentru proceduri și pentru stresul emoțional cauzat de acestea. Asistența psiho-socială sau asistența judiciară sunt oferite de organizații pentru sprijinul victimelor contractate de Ministerul Justiției în temeiul secțiunii 66 articolul (2) din Codul de procedură penală.

În procedurile necontencioase nu se percep taxe pentru procedurile privind curatela (Sachverwalter), custodia și dreptul de vizitare. De asemenea, nu se percep taxe pentru procedurile desfășurate în temeiul Legii privind închiderea într-o instituție privativă de libertate (Unterbringungsgesetz) și al Legii privind internarea în instituții de îngrijire (Heimaufenthaltsgesetz). În cazul în care o parte în cadrul procedurilor are venituri scăzute sau o situație precară a bunurilor, asistența juridică poate fi acordată sub forma unei scutiri temporare de la taxele judiciare. Nivelul scutirii acordate depinde de cererea înaintată și este la libera apreciere a instanței.

Când trebuie să plătească partea căzută în pretenții costurile părții câștigătoare?

Procedurile contencioase

Costurile în cadrul procedurilor civile (inclusiv cauzele comerciale) sunt reglementate de Codul de procedură civilă. Acesta prevede că, la început, fiecare parte trebuie să plătească costurile survenite, proporțional cu implicarea acesteia în proceduri. Atunci când instanța se pronunță asupra cauzei, aceasta emite, de asemenea, o hotărâre privind costurile. Se aplică principiul acordării cheltuielilor de judecată părții care are câștig de cauză. Partea căzută în pretenții în toate privințele trebuie să ramburseze celeilalte părți toate onorariile și costurile suportate de aceasta care au fost necesare pentru desfășurarea corespunzătoare a procesului sau pentru apărare. În cazul în care părțile au câștig de cauză parțial, costurile trebuie compensate reciproc sau împărțite în mod proporțional.

Nerespectarea principiului acordării cheltuielilor de judecată părții care are câștig de cauză este justificată în anumite cazuri pentru motive de echitate:

 • în cazul căderii în pretenții cu privire la un capăt de cerere relativ minor, dacă partea acțiunii care a fost respinsă nu a generat costuri specifice;
 • dacă nivelul creanței este stabilit de experți sau este la libera apreciere a instanței, iar costurile urmează a fi compensate reciproc;
 • în cazul în care conduita pârâtului nu a dat niciun motiv pentru intentarea acțiunii, iar acesta a recunoscut creanța încă de la început și
 • dacă motivul pentru care un proces este anulat automat sau este declarat nul și neavenit poate fi atribuit uneia dintre părți, este posibil ca partea respectivă să fie nevoită să plătească costurile integrale.

Procedurile necontencioase

Cauzele privind dreptul familiei (procedurile pentru pensie alimentară, dreptul de vizitare și custodia asupra copiilor, precum și divorțul prin acordul soților) sunt soluționate prin proceduri necontencioase. Normele generale privind costurile în procedurile necontencioase se regăsesc în secțiunea 78 din Legea privind procedurile necontencioase. Cu toate acestea, există excepții pentru numeroase tipuri de proceduri. Și aici se aplică principiul potrivit căruia cheltuielile de judecată se acordă părții care are câștig de cauză, însă acestea pot fi acordate diferit pentru motive de echitate. Motivele respective sunt mult mai extinse decât cele prevăzute în Codul de procedură civilă. Dacă nu se solicită despăgubiri, cheltuielile suportate din veniturile proprii (de exemplu, onorariile experților) trebuie plătite proporțional cu rolul părții în cauză, iar dacă acesta nu poate fi stabilit, cheltuielile trebuie împărțite în mod egal.

Detalii privind diferitele tipuri de proceduri (proceduri privind pensia alimentară, dreptul de vizitare și custodia asupra copiilor, divorțul):

 • În ceea ce privește procedurile de divorț, trebuie să se facă o distincție între divorțul neconsimțit și divorțul prin acordul părților.

În cazul divorțului neconsimțit, se aplică dispoziții speciale din Codul de procedură civilă. Dacă niciuna dintre părți nu este găsită în culpă, costurile trebuie compensate reciproc. Dacă motivul pentru divorț este destrămarea căsniciei (Zerrüttung) și hotărârea de divorț stabilește culpa unuia dintre soți pentru destrămare, atunci partea vinovată trebuie să plătească costurile celeilalte părți.

Divorțul prin acordul părților este soluționat în cadrul procedurilor necontencioase, ca și celelalte două tipuri de proceduri în materie de dreptul familiei. Soții introduc două cereri identice în instanță și, întrucât nu există proceduri contradictorii, nu se aplică acordarea de cheltuieli de judecată. Cheltuielile din veniturile proprii trebuie suportate în mod egal de către părți.

 • Procedurile pentru custodie și dreptul de vizitare sunt, de asemenea, proceduri necontencioase. În temeiul unei clauze de scutire [secțiunea 107 articolul (3) din Legea privind procedurile necontencioase], nu se acordă cheltuieli de judecată în procedurile privind custodia și dreptul de vizitare.
 • O clauză suplimentară de scutire [secțiunea 101 articolul (2) din Legea privind procedurile necontencioase] prevede că nu se acordă cheltuieli de judecată în procedurile privind pensia de întreținere pentru copiii care sunt încă minori.

Procedurile penale

În procedurile penale, în principiu, orice persoană care este reprezentată de un avocat al apărării sau de un alt reprezentant trebuie să suporte costurile pentru plata onorariului acestuia, chiar dacă avocatul a fost numit de către instanță [secțiunea 393 articolul (1) din Codul de procedură penală].

O hotărâre de condamnare a inculpatului trebuie să dispună, de asemenea, plata de către persoana condamnată a costurilor procedurilor penale [secțiunea 389 articolul (1) din Codul de procedură penală]. Următoarele costuri sunt plătibile în temeiul secțiunii 381 articolul (1) din Codul de procedură penală:

 • o sumă forfetară pentru costurile procedurilor altele decât cele descrise în continuare, inclusiv costurile anchetei și ale măsurilor dispuse de procuror sau de către instanță, limitată în conformitate cu secțiunea 381 articolul (3) la următoarele valori maxime: pentru procesele în fața unei instanțe regionale care sunt judecate de o curte cu jurați, între 500 EUR și 10 000 EUR; pentru procesele în fața unei instanțe regionale care sunt judecate de judecători consultanți, între 250 EUR și 5 000 EUR; pentru procesele în fața unei instanțe regionale care sunt judecate de un singur judecător, între 150 EUR și 3 000 EUR; iar pentru procesele în fața unei instanțe teritoriale, între 50 EUR și 1 000 EUR;
 • onorariile experților, precum și, în general, onorariile eventualilor interpreți;
 • costuri pentru informații, rapoarte sau avize din partea autorităților publice;
 • costuri pentru transportul internațional al inculpatului sau al martorilor din străinătate;
 • costuri generate de un ordin de înghețare și costuri pentru informații privind conturi bancare, pentru confiscarea corespondenței, pentru informații privind date de telecomunicații și pentru interceptarea telecomunicațiilor;
 • costuri legate de executarea hotărârii, cu excepția costurilor aferente privării de libertate;
 • taxe judiciare aferente procedurilor;
 • onorariile avocatului apărării sau ale altor reprezentanți;
 • o sumă forfetară referitoare la costurile pentru asistența psiho-socială și/sau judiciară acordată victimei, în cuantum de până la 1 000 EUR.

Cu excepția costurilor menționate la punctele 3, 7, 8 și 9 de mai sus, costurile sunt achitate în avans de autoritățile federale. Atunci când hotărăște suma forfetară menționată la punctul 9, în conformitate cu secțiunea 381 articolele (1) și (9), instanța ține seama de situația materială a persoanei răspunzătoare pentru plată. Costurile pentru serviciile unui interpret nu trebuie rambursate dacă acestea au fost necesare deoarece inculpatul nu putea comunica în instanță din cauza cunoașterii insuficiente a limbii sau ca urmare a unui handicap.

Cu toate acestea, secțiunea 391 articolul (1) din Codul de procedură penală prevede recuperarea costurilor procedurilor penale de la persoana condamnată numai în cazul în care acest lucru nu pune în pericol resursele necesare pentru ca persoana condamnată să mențină un nivel de trai modest sau capacitatea acesteia de a plăti despăgubiri pentru daunele produse. În cazul în care costurile nu pot fi recuperate din cauza lipsei de resurse a persoanei condamnate, instanța poate declara costurile nerecuperabile. Atunci când instanța constată că respectivele costuri vor deveni recuperabile în viitor, însă nu sunt recuperabile în prezent, capacitatea economică a persoanei în cauză trebuie reevaluată după o anumită perioadă. Termenul de prescripție pentru recuperarea costurilor prevăzut de lege este de cinci ani după pronunțarea hotărârii finale a procesului. În cazul în care instanța decide că persoana condamnată trebuie să suporte costurile procedurilor, iar ulterior se dovedește că aceasta nu este capabilă să le plătească, autoritățile responsabile cu recuperarea costurilor pot să prelungească termenul de plată, să permită plata în rate sau să reducă valoarea.

În cazul în care persoana condamnată este obligată prin hotărâre a instanței penale să plătească cel puțin despăgubiri parțiale unui reclamant parte civilă, aceasta trebuie să ramburseze, de asemenea, costurile suportate de reclamantul parte civilă în legătură cu procesul penal.

În conformitate cu secțiunea 393a din Codul de procedură penală, un inculpat care a fost achitat poate solicita autorităților federale o contribuție pentru plata costurilor legate de onorariul avocatului apărării. Aceasta acoperă cheltuielile suportate efectiv din veniturile proprii și o sumă forfetară pentru costurile avocatului apărării. Suma forfetară este calculată pe baza amplorii și complexității apărării necesare, precum și a sferei serviciilor necesare și adecvate furnizate de către avocat și nu poate depăși următoarele plafoane: pentru procesele în fața unei instanțe regionale care sunt judecate de curtea cu jurați, 5 000 EUR; pentru procesele în fața unui instanțe regionale care sunt judecate de judecători consultanți, 2 500 EUR; pentru procesele în fața instanței teritoriale care sunt judecate de un singur judecător, 1 250 EUR; și pentru procesele în fața instanțelor teritoriale, 450 EUR.

În cazul în care procedurile penale au fost inițiate prin punere sub acuzare privată sau la cererea unui reclamant parte civilă, în temeiul secțiunii 72 din Codul de procedură penală, și nu au condus la o condamnare, acuzatorul privat sau reclamantul parte civilă au obligația să plătească toate costurile generate de introducerea sau continuarea acțiunii. În cazul în care procedurile penale se termină prin tranzacție (Deviere, secțiunile 198-209 din Codul de procedură penală), reclamantul parte civilă nu este nevoit să plătească costurile.

Onorariile experților

În procedurile civile contencioase (inclusiv în cauzele comerciale), onorariul expertului unei părți este rambursat în măsura în care partea respectivă are câștig de cauză [secțiunea 43 articolul (1) din Codul de procedură civilă].

În procedurile privind divorțul neconsimțit, dacă hotărârea nu stabilește culpa, cheltuielile suportate din veniturile proprii trebuie compensate reciproc; în cazul în care una dintre părți a plătit mai mult de jumătate din cheltuieli, cealaltă parte trebuie să ramburseze surplusul. Dacă unul dintre soți este găsit în culpă, atunci acesta va trebui să ramburseze celeilalte părți cheltuielile legate de plata onorariilor experților.

În procedurile de divorț prin acordul soților, în procedurile pentru obținerea custodiei și pentru drepturile de vizitare și în procedurile privind pensia alimentară pentru copiii minori, toate onorariile experților plătite inițial din fonduri oficiale trebuie rambursate instanței de către părțile care le-au determinat sau în al căror interes a fost introdusă acțiunea oficială. Dacă mai multe persoane au obligația de a rambursa costurile, atunci acestea sunt răspunzătoare în comun [secțiunea 1 articolul (5) din Legea privind taxele judiciare] (Gerichtliches Einbringungsgesetz – GEG) coroborată cu secțiunea 2 articolul (1) din aceeași lege).

Nivelul onorariului experților este reglementat de Legea privind dreptul la onorarii și depinde în fiecare cauză specifică, în principal, de conținutul și domeniul de aplicare a raportului solicitat de instanță.

În procedurile penale, onorariile experților fac parte din costurile procedurilor [secțiunea 381 articolul (1) din Codul de procedură penală], care, în conformitate cu secțiunea 389 articolul (1) din Codul de procedură penală, trebuie să fie suportate de persoana condamnată. Onorariile experților sunt stabilite de către instanță sau de către procuror și sunt plătite de autoritățile federale.

Onorariile traducătorilor și interpreților

Explicațiile de mai sus se aplică, de asemenea, pentru onorariile traducătorilor și interpreților.

Documente relevante

Studiu privind transparența costurilor: Raport de țară: AustriaPDF(829 Kb)en

Link-uri relevante

Linkul se deschide într-o fereastră nouăSecțiunea 32 din Legea privind taxele judiciare

Ultima actualizare: 16/05/2018

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, statele membre responsabile cu gestionarea paginilor cu informații naționale actualizează în prezent conținutul de pe acest site. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.

Cheltuieli de judecată - Polonia

Această pagină vă oferă informații privind costurile judiciare din Polonia.

Reglementări privind onorariile profesiilor juridice

Avocați

În Polonia, cuantumul onorariului se stabilește de la caz la caz, prin încheierea unui acord între avocat (adwokat) și client, în conformitate cu dispozițiile legale. Pot fi luați în considerare următorii factori:

 • complexitatea cauzei și domeniul de aplicare al acesteia;
 • timpul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a sarcinii;
 • experiența și aptitudinile profesionale ale avocatului;
 • termenele-limită;
 • gradul de urgență;
 • alți factori.

În conformitate cu Regulamentul privind onorariile pentru serviciile avocaților, adoptat de Ministerul Justiției la data de 28 septembrie 2002 (Rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie), onorariul trebuie să ia în considerare:

 • tipul cauzei și gradul de complexitate al acesteia;
 • volumul de muncă necesar pentru soluționarea cauzei.

În cazuri speciale, în funcție de situația materială sau familială a clientului, avocatul poate să stabilească un cuantum al onorariului care să fie mai mic decât cel prevăzut de Legea privind costurile judiciare în cauzele civile (Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych).

În principiu, partea căzută în pretenții plătește costurile procedurilor judiciare. Cu toate acestea, suma stabilită de către judecător (pentru reprezentarea asigurată de avocat) trebuie să respecte limitele stabilite în Regulamentul privind onorariile pentru serviciile avocaților, adoptat de Ministerul Justiției la data de 28 septembrie 2002. Prin urmare, conform alineatului (2), onorariul nu poate să depășească suma care rezultă din înmulțirea cu șase a ratei minime sau valoarea obiectului litigiului. Cuantumul onorariului depinde, de asemenea, de natura și de obiectivele cauzei, precum și de stadiul procedurilor. În capitolele 2-5 din regulamentul menționat anterior sunt prevăzute onorariile minime pentru diferite tipuri de cauze.

Avocați consultanți

Activitatea avocaților consultanți (radcy prawni) din Polonia este reglementată de norme similare celor care se aplică avocaților.

Executori judecătorești

Legislația poloneză stabilește, de asemenea, onorariile pentru executorii judecătorești (komornicy) – în Legea privind executorii judecătorești și procedurile de executare silită (Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji).

Normele generale sunt următoarele:

În toate cauzele în materie financiară, cuantumul onorariului se calculează ca procent din creanța revendicată. Atunci când executorul judecătoresc obține plata creanței, onorariul achitat de creditor nu poate să depășească 2 % din cuantumul creanței și nici nu poate să fie mai mic de 3 % din salariul mediu lunar sau mai mare decât această sumă înmulțită cu 5.

Atunci când execută o obligație pecuniară, executorul judecătoresc încasează de la debitor un onorariu care reprezintă 15 % din cuantumul acesteia. În același timp, onorariul nu poate să fie mai mic de 10 % din salariul mediu lunar și nici nu poate să depășească această sumă înmulțită cu 30.

În cauzele care nu au ca obiect plata unei sume de bani, executorul judecătoresc primește un onorariu fix atunci când execută o obligație nepecuniară.

Costuri fixe

Costuri fixe aferente procedurilor civile

Legea care reglementează costurile judiciare în cauzele civile se referă la onorarii și la cheltuieli.

Onorariul este suma de bani percepută pentru fiecare document prezentat instanței, în cazul în care legea prevede un astfel de onorariu. Există trei tipuri de onorarii: variabile, fixe și forfetare.

Valoarea onorariului variază în funcție de natura cauzei: de drept civil, de dreptul familiei, de drept comercial etc. De asemenea, în stabilirea costurilor se ia în considerare tipul de acțiune în justiție.

Cheltuielile implică taxele aferente participării la procedură a părților, a martorilor și a experților, variind în funcție de timpul alocat și de efortul depus. Cheltuielile pot să includă remunerația interpreților și a traducătorilor, costurile de deplasare și cazare, precum și indemnizația martorilor pentru pierderea de venit suferită ca urmare a prezentării în instanță. Alte cheltuieli luate în considerare sunt următoarele: remunerația altor instituții și persoane, analizarea probelor, transportul și păstrarea în siguranță a animalelor și a obiectelor, timpul petrecut în arest și publicarea anunțurilor.

În plus, există costuri de judecată. Acestea constau în costurile judiciare, costurile pentru pregătirea procesului și acțiunile inițiate de avocat sau de consilierul juridic în scopul reprezentării clientului (inclusiv onorariile pentru reprezentare și consiliere).

Regula generală este aceea că partea căzută în pretenții trebuie să despăgubească partea căreia i s-a dat câștig de cauză pentru costurile pe care le-a suportat în mod rezonabil pentru apărarea intereselor sale, cu excepția cazului în care există dispoziții contrare. Totuși, partea căreia i s-a dat câștig de cauză trebuie să aștepte până la pronunțarea hotărârii pentru a putea obține rambursarea costurilor suportate. Cuantumul cheltuielilor de judecată se stabilește în ultima etapă a procedurii judiciare, chiar înainte de pronunțarea hotărârii definitive.

Etapa procedurii civile în care trebuie achitate costurile fixe

Plata sumei datorate trebuie să se efectueze în momentul depunerii documentului în instanță – (articolul 10 din Legea privind costurile judiciare în cauzele civile).

Costuri fixe aferente procedurilor penale

Costuri fixe suportate de părți în cadrul procedurilor penale

În general, costurile nu sunt fixe și sunt calculate după pronunțarea hotărârii. Cuantumul acestora variază în funcție de durata procedurilor, de hotărâre și de onorariile experților. Costurile fixe pot să fie estimate numai în cauzele aduse în fața instanței prin cerere privată, atunci când persoana care introduce cererea trebuie să plătească o taxă inițială fixă.

Etapa procedurii penale în care trebuie achitate costurile fixe

Costurile fixe suportate de părți în cadrul procedurilor penale trebuie să fie achitate după pronunțarea hotărârii (care este valabilă și obligatorie pentru părți).

Costuri forfetare aferente procedurilor constituționale

Codul de procedură civilă din Polonia prevede (la articolul 424) posibilitatea de a înainta o cerere de revizuire, ca răspuns la o hotărâre definitivă în al doilea grad de jurisdicție. Acest demers poate să fie efectuat dacă o hotărâre prejudiciază una dintre părți și dacă modificarea și anularea deciziei/hotărârii nu a fost sau nu este posibilă (o petiție care contestă compatibilitatea hotărârii cu legea).

De asemenea, o astfel de cerere poate să fie înaintată atunci când incompatibilitatea cu legea se referă la încălcarea normelor esențiale ale ordinii juridice, la încălcarea drepturilor constituționale sau la încălcarea drepturilor omului și a drepturilor cetățenești și în cazul în care hotărârea a fost pronunțată în primul grad de jurisdicție. Într-un astfel de caz, Legea privind costurile judiciare în cauzele civile prevede o taxă obligatorie. Acesta este un onorariu de bază de 30 PLN, cu excepția cazului în care există dispoziții contrare (articolul 14).

Există și excepții de la regulă, în cazul mai multor proceduri taxa fiind de:

 • 40 PLN, dacă petiția privind incompatibilitatea se referă la o procedură extrajudiciară inițiată ex officio;
 • 1 000 PLN, dacă petiția privind incompatibilitatea se referă la o decizie a președintelui Oficiului pentru Concurență și Protecția Consumatorilor;
 • 3 000 PLN, dacă petiția privind incompatibilitatea se referă la o decizie a președintelui Consiliului Național al Audiovizualului.

Etapa procedurii constituționale în care trebuie achitate costurile fixe

Costurile fixe aferente procedurilor constituționale trebuie să fie achitate atunci când se depune în instanță documentul pentru care se percepe taxă (articolul 10 din Legea privind costurile judiciare în cauzele civile).

Informații preliminare care trebuie furnizate de reprezentanții legali

Drepturile și obligațiile părților

În temeiul legislației statutare, reprezentanții legali nu sunt responsabili de rezultatul final al unei proceduri. Aceștia au doar obligația de a menține un nivel adecvat de diligență și de a lua toate măsurile necesare pentru a se ocupa de cauză în mod corespunzător. De asemenea, acest lucru înseamnă că reprezentanții dispun de libertatea de a selecta informațiile care pot să fi utile pentru clienții lor.

Anumite atribuții sunt prevăzute în codurile profesionale de conduită. Totuși, acestea sunt emise de camerele profesionale (barouri) și natura lor este pur declarativă. În cazul în care se încalcă dispozițiile codurilor profesionale de conduită, se aplică numai sancțiuni disciplinare.

Costuri aferente

 • suportate de partea căreia i se dă câștig de cauză;
 • suportate de partea căzută în pretenții.

Temeiul juridic al costurilor

Unde se pot obține informații cu privire la temeiul juridic al costurilor în Polonia?

Se pot găsi informații (inclusiv privind costurile) pe site-ul internet oficial al Ministerului Justiției din Polonia. Legea privind costurile judiciare în cauzele civile are o aplicabilitate generală, ceea ce înseamnă că orice persoană implicată în proceduri judiciare sau care caută informații cu privire la costuri poate găsi cu ușurință normele aplicabile.

Persoanele care întâmpină dificultăți în ceea ce privește înțelegerea legii pot solicita reprezentantului lor legal (avocat sau consilier juridic) să le acorde asistență. Avocații pot să ofere în mai multe limbi informații și asistență cu privire la diverse proceduri.

În ce limbă se pot obține informații cu privire la temeiul juridic al costurilor în Polonia?

Informațiile sunt disponibile numai în limba polonă.

Unde se pot obține informații cu privire la mediere?

Codul de procedură civilă din Polonia furnizează informații cu privire la mediere la articolul 183 alineatele (1)-(15). Remunerația mediatorilor și cheltuielile decontabile ale acestora sunt stabilite prin Regulamentul adoptat de Ministerul Justiției la data de 30 noiembrie 2003. Cu toate acestea, în general, costul medierii nu este considerat o cheltuială de judecată, cu excepția cazului în care instanța a dispus medierea.

Unde se pot obține informații suplimentare cu privire la costuri?

Site internet care furnizează informații cu privire la costuri

Site-ul internet al Linkul se deschide într-o fereastră nouăMinisterului Justiției din Polonia este o secțiune a site-ului internet oficial al guvernului polonez. Acesta descrie sistemul judiciar și prezintă aspecte legate de dreptul civil din Polonia, inclusiv costurile judiciare. Pe acest site internet există un link către o secțiune în care se furnizează explicații cu privire la costurile aferente cauzelor civile (numai în limba polonă).

Unde se pot obține informații cu privire la durata medie a diferitelor proceduri?

Este foarte dificil să se estimeze durata medie a unei proceduri judiciare deoarece aceasta depinde de gradul de complexitate juridică și faptică a cauzei.

Unde se pot obține informații cu privire la costul total mediu al unei anumite proceduri?

În pofida celor menționate mai sus, este posibil să se calculeze costurile medii ale unei proceduri. Costul reprezentării legale este stabilit la începutul procedurii. Costurile depind de acordul dintre client și reprezentant. În ceea ce privește reprezentarea legală ex officio, costurile sunt prevăzute de regulamentul menționat anterior.

De asemenea, este posibil să se estimeze costurile procedurii chiar în instanță. Onorariile sunt prevăzute de Legea privind costurile judiciare în cauzele civile și depind de valoarea obiectului litigiului și de natura cauzei (de exemplu, o cauză în materie comercială sau un divorț). De asemenea, părțile pot să ia în considerare costurile aferente citării unor experți.

Taxa pe valoare adăugată

Cum este furnizată această informație?

Onorariile și cheltuielile prevăzute de Legea privind costurile judiciare în cauzele civile sunt scutite de impozite și, prin urmare, nu sunt supuse taxei pe valoare adăugată. Asistența juridică se supune unei cote unice de TVA (23 %).

Care sunt cotele aplicabile?

Cota de TVA aplicabilă este de 23 %. Serviciile furnizate de consilierii juridici și de avocați sunt impozitate ca orice alte servicii. Impozitarea este stabilită de Legea privind taxa pe valoare adăugată.

Asistență juridică

Prag de venit aplicabil în cazul procedurilor civile

Persoanele care doresc să fie scutite de plata costurilor de judecată trebuie să înainteze o cerere oficială. Scutirea poate să fie acordată dacă persoanele respective demonstrează că nu au capacitatea de a acoperi costurile fără ca ele sau familiile lor să sufere lipsuri.

De asemenea, solicitanții trebuie să prezinte o declarație scrisă care să furnizeze următoarele informații: starea civilă, veniturile, sursele de venit și bunurile deținute. În cazul în care condițiile de mai sus sunt îndeplinite, instanța va acorda scutirea și, în plus, va dispune acordarea de consiliere juridică profesională gratuită (un reprezentat legal este plătit de Trezoreria Poloniei la începutul procesului; la încheierea procedurii, partea căzută în pretenții are obligația, la cererea părții căreia i s-a dat câștig de cauză, de a rambursa cheltuielile).

Prag de venit aplicabil în cazul procedurilor penale

Nu există un prag de venit fix. Ca regulă generală, un solicitant trebuie să demonstreze că – luând în considerare situația sa financiară sau situația financiară a familiei sale – achitarea costurilor ar fi împovărătoare.

Prag de venit aplicabil persoanelor vătămate în cadrul procedurilor penale

Nu există un prag de venit fix. Se poate acorda asistență juridică în cazul în care persoana vătămată – în calitate de parte la procedură - nu este în măsură să achite costurile aferente fără ca acest fapt să prejudicieze situația sa financiară sau situația financiară a familiei sale.

Alte condiții privind acordarea de asistență juridică persoanelor vătămate

Astfel cum s-a menționat mai sus, persoana vătămată trebuie să se constituie parte în cadrul procedurilor. În etapa de cercetare, persoana vătămată este parte ex officio. În etapa procedurilor în instanță, aceasta trebuie să obțină statutul de parte civilă (oskarżyciel posiłkowy).

Alte condiții privind acordarea de asistență juridică persoanelor chemate în judecată

Nu există alte condiții privind acordarea de asistență juridică persoanelor chemate în judecată. Cu toate acestea, există motive suplimentare care justifică acordarea de asistență juridică persoanelor chemate în judecată. Asistența juridică este obligatorie în cazul în care:

 • persoana chemată în judecată este minoră;
 • persoana chemată în judecată este surdă, mută sau oarbă;
 • există motive întemeiate pentru a pune la îndoială sănătatea psihică a persoanei chemate în judecată;
 • instanța consideră că aceasta este necesară din cauza împrejurărilor care împiedică apărarea;
 • procedurile au loc în fața unei instanțe regionale de prim grad de jurisdicție, persoana chemată în judecată fiind acuzată de comiterea unei infracțiuni sau fiind privată de libertate;
 • procedura are loc în fața Curții Supreme.

Proceduri judiciare gratuite

În cazul cererilor publice în cauze penale, costurile sunt suportate de Trezoreria Poloniei.

Cauzele în care sunt implicați minori sunt gratuite.

Reclamanții în anumite cauze (de exemplu, privind obligații de întreținere sau clauze contractuale abuzive) nu plătesc cheltuieli de judecată (articolul 96 din Legea privind costurile în cauzele civile).

Când este necesar ca partea căzută în pretenții să suporte cheltuielile părții căreia i s-a dat câștig de cauză?

Regula generală este aceea că partea căzută în pretenții are obligația de a suporta costurile principale ale procedurii și de a rambursa părții căreia i s-a dat câștig de cauză costurile aferente reprezentării legale. Cheltuielile rambursabile sunt prevăzute în Codul de procedură civilă din Polonia (articolele 98-110). În special, costurile recuperabile includ: cheltuielile de judecată, costurile de transport, indemnizația pentru pierderea de venituri și onorariul avocatului.

Onorariile experților

Instanța stabilește remunerația experților în funcție de obiectul cauzei, de calificări, de timpul alocat și de volumul de muncă.

Onorariile traducătorilor și ale interpreților

Onorariile variază în funcție de tipul solicitantului, care poate să fie o instituție publică sau o entitate privată.

Regulamentul privind remunerarea traducătorilor autorizați (adoptat de Ministerul Justiției la 25 ianuarie 2005 – Monitorul Oficial 2007/41, poziția 265) fixează onorariile care trebuie să fie plătite de instituțiile publice. Conform legii, costurile sunt determinate de următorii factori: limba-sursă și limba-țintă (principiul general fiind acela că, de obicei, este mai ușor și, în consecință, mai ieftin să se traducă dintr-o limbă străină în limba maternă). Alți factori sunt terminologia și nivelul de specializare.

În sectorul privat, costurile sunt reglementate printr-un contract încheiat între traducător/interpret și clientul său.

Temeiurile juridice ale costurilor sunt următoarele:

 • Regulamentul Ministerului Justiției din 28 septembrie 2002 privind onorariile pentru serviciile avocaților – Monitorul Oficial 2002/163, poziția 1348;
 • Legea privind costurile în cauzele civile – Monitorul Oficial 2005/167, poziția 1398;
 • Regulamentul Ministerului Justiției din 25 ianuarie 2005 privind remunerarea traducătorilor autorizați – Monitorul Oficial 2007/41, poziția 265.

Documente conexe

Studiu privind transparența costurilor - Raport referitor la PoloniaPDF(396 Kb)en

Ultima actualizare: 11/06/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, statele membre responsabile cu gestionarea paginilor cu informații naționale actualizează în prezent conținutul de pe acest site. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.

Cheltuieli de judecată - Portugalia

Această pagină vă oferă informații privind cheltuielile de judecată din Portugalia.

Cadrul legislativ care reglementează onorariile profesiilor juridice

1. Reprezentanți juridici

În Portugalia, onorariile reprezentanților juridici (solicitadores), atunci când acționează în calitate de agenți de aplicare a legii (agentes de execução), sunt reglementate prin Ordinul ministerial (Portaria) nr. 331-B/2009 din 30 martie (articolele 11-25).

2. Consilieri juridici

În Portugalia, onorariile consilierilor juridici (consultores jurídicos) nu sunt reglementate.

3. Avocați

În Portugalia, onorariile avocaților (advogados) nu sunt reglementate.

4. Executori judecătorești

Onorariile pentru activitățile executorilor judecătorești (oficias de justiça) în cadrul procedurilor de executare sunt reglementate prin articolul 9 și tabelul II din Regulamentul privind costurile procedurilor, aprobat prin Decretul-lege (Decreto-Lei) nr. 34/2008 din 26 februarie și prin Ordinul ministerial nr. 331-B/2009 din 30 martie (articolele 11 și 25).

5. Avocați care oferă asistență juridică

Onorariile avocaților pentru serviciile pe care le furnizează în cadrul asistenței juridice sunt reglementate prin Ordinul ministerial nr. 1386/2004 din 10 noiembrie și Ordinul ministerial nr. 10/2008 din 3 ianuarie, astfel cum a fost modificat prin Ordinul ministerial nr. 210/2008 din 29 februarie.

Costuri fixe

Costuri fixe în proceduri civile

Costuri fixe pentru justițiabili în proceduri civile

Costurile fixe pentru justițiabili în proceduri civile sunt prevăzute la articolele 5-7 și în tabelele I și II anexate la Regulamentul privind costurile procedurale aprobat prin Decretul-lege nr. 34/2008 din 26 februarie.

Etapa din cadrul procedurilor civile în care trebuie plătite costuri fixe pentru justițiabili

De obicei, cheltuielile de judecată se plătesc la începutul procedurilor și atunci când se stabilește data pentru o ședință de judecată. De obicei, experții și executorii judecătorești sunt plătiți înainte de implicarea lor în proceduri.

Costuri fixe în proceduri penale

Costuri fixe pentru justițiabili în proceduri penale

Costurile fixe pentru justițiabili în proceduri penale sunt stabilite la articolul 8 și în tabelul III anexat la Regulamentul privind costurile procedurale aprobat prin Decretul-lege nr. 34/2008 din 26 februarie.

Etapa din cadrul procedurii penale în care costurile fixe pentru justițiabili trebuie plătite

Etapa din cadrul procedurii penale în care trebuie plătite costuri fixe depinde de poziția persoanei în cadrul procedurii și de rolul pe care intenționează să îl aibă. Singurele cazuri în care cheltuielile de judecată sunt plătite la data la care se efectuează demersul respectiv sunt depunerea de către o parte a unei cereri pentru a fi considerată asistent (assistente) al procurorului și deschiderea unei anchete penale de către un asistent al procurorului. În toate celelalte cazuri, respectiv în toate cazurile în care un inculpat este implicat și orice alte situații în care un asistent al procurorului este implicat, cheltuielile de judecată se achită la sfârșitul fazei respective din cadrul procedurii penale (anchetă, pronunțarea hotărârii sau apel), în conformitate cu hotărârea judecătorului.

Costuri fixe în proceduri constituționale

Costuri fixe pentru justițiabili în proceduri constituționale

Costurile fixe pentru părțile la procedurile în fața Curții Constituționale sunt reglementate de articolele 6-9 ale Decretului-lege nr. 303/98 din 7 octombrie, astfel cum a fost modificat prin Decretul-lege nr. 91/2008 din 2 iunie.

Etapa din cadrul procedurilor constituționale

Costurile fixe se achitată la sfârșitul procedurilor.

Informații prealabile care trebuie furnizate de reprezentanții legali

Drepturile și obligațiile părților

Reprezentanții legali au obligația etică și legală de a furniza informații complete privind drepturile și obligațiile părților, deoarece aceștia dețin cunoștințe solide privind șansele de succes și costurile aferente.

Temeiul juridic al costurilor

Unde se pot găsi informații privind temeiul juridic al costurilor din Portugalia?

Mai multe informații privind sistemul juridic al costurilor în Portugalia se găsesc la adresa Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttps://igfij.mj.pt/custas/Paginas/default.aspx

În ce limbă se pot obține informații privind temeiul juridic al costurilor din Portugalia?

Informațiile privind temeiul juridic al costurilor în Portugalia pot fi obținute numai în limba portugheză.

Unde se pot obține informații privind medierea?

Informațiile privind medierea, în special sistemele publice de mediere în domeniul dreptului civil, al familiei, al muncii și în materie penală sunt disponibile la adresa Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://www.dgpj.mj.pt/sections/gral/mediacao-publica/mediacao-anexos/formularios-para-pedidos/

Unde se pot obține informații privind durata medie a diferitelor proceduri?

Informații privind durata medie a unei proceduri judiciare sunt disponibile pe site-ul internet al Statisticilor judiciare din Portugalia, la adresa Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://www.dgpj.mj.pt/sections/estatisticas-da-justica.

Unde se pot obține informații privind costul mediu al unei anumite proceduri?

Aceste informații nu sunt disponibile și pot fi obținute numai prin consultarea diferitelor liste sau tabele privind onorariile.

Taxa pe valoare adăugată - cum este furnizată această informație?

Cheltuielile de judecată sunt scutite de TVA. Onorariile care trebuie achitate practicienilor fac obiectul TVA, dar informațiile legate de costurile prevăzute de lege nu includ TVA.

Care sunt cotele aplicabile?

Nu este disponibilă nicio informație privind cota TVA aplicabilă.

Asistență juridică

Pragul de venit aplicabil în cadrul procedurilor civile

Formula de calcul a pragului de venit pentru asistență juridică în procedurile civile este disponibilă în anexa la Legea (Lei) nr. 34/2004 din 29 iulie, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 47/2007 din 28 august.

Pragul de venit aplicabil pentru inculpați în cadrul procedurilor penale

Formula de calcul a pragului de venit pentru asistență juridică în procedurile civile este disponibilă în anexa la Legea (Lei) nr. 34/2004 din 29 iulie, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 47/2007 din 28 august.

Pragul de venit aplicabil pentru victime în cadrul procedurilor penale

Nu există niciun prag de venit pentru asistența juridică acordată victimelor în ceea ce privește procedurile penale.

Alte condiții legate de acordarea de asistență juridică victimelor

Legea prevede și alte condiții pentru acordarea de asistență juridică victimelor. Victimele nu trebuie să achite cheltuieli de judecată atunci când sunt reprezentate de Asociația pentru sprijinirea victimelor [Associação de Apoio à Vítima].

Alte condiții legate de acordarea de asistență juridică inculpaților

Legea prevede și alte condiții pentru acordarea de asistență juridică inculpaților. Acestea se referă la situația financiară a inculpatului și se calculează pe baza modelului elaborat în conformitate cu articolul 39 din Legea nr. 34/2004 din 29 iulie, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 47/2007 din 28 august.

Proceduri judiciare gratuite

Procedurile judiciare pot fi gratuite pentru una sau ambele părți, pe baza scutirii de la cheltuielile de judecată sau de la acordarea asistenței juridice.

Când este necesar ca partea căzută în pretenții să suporte costurile părții câștigătoare?

De obicei, partea câștigătoare are dreptul la compensarea cheltuielilor, acestea urmând să fie plătite de către partea căzută în pretenții în procentul prevăzut de judecător, în funcție de hotărârea definitivă. Dreptul la compensare al părții câștigătoare este anulat în cazul în care partea căzută în pretenții beneficiază de asistență juridică și este astfel scutită de la plata oricăror cheltuieli de judecată.

Onorariile experților

De obicei, partea trebuie să plătească onorariile experților. Dacă partea a beneficiat de asistență juridică, onorariile experților sunt achitate de către Institutul de Management Financiar și Infrastructură al Justiției [Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça - IGFEJ].

Onorariile traducătorilor și interpreților

De obicei, onorariile traducătorilor și experților trebuie achitate de către partea în cauză. Totuși, dacă această parte a beneficiat de asistență juridică, onorariile experților sunt achitate de către Institutul de Management Financiar și Infrastructură al Justiției [Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça - IGFEJ].

Documente importante

Raportul Portugaliei referitor la studiul privind transparența costurilorPDF(781 Kb)en

Ultima actualizare: 21/06/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, statele membre responsabile cu gestionarea paginilor cu informații naționale actualizează în prezent conținutul de pe acest site. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.

Cheltuieli de judecată - România

Această pagină vă oferă informații privind costurile judiciare din România. Pentru o analiză mai aprofundată privind costurile procedurilor, vă rugăm să consultați următoarele studii de caz:

Linkul se deschide într-o fereastră nouăDreptul familiei – divorțul

Linkul se deschide într-o fereastră nouăDreptul familiei – încredințarea copiilor minori

Linkul se deschide într-o fereastră nouăDreptul familiei – pensia de întreținere

Linkul se deschide într-o fereastră nouăDreptul comercial – contract

Linkul se deschide într-o fereastră nouăDreptul comercial – răspundere

Cadrul legislativ care reglementează onorariile profesiilor juridice

Avocați

Generalități

Onorariile avocaților sunt variabile, fiind stabilite în funcție de nivelul de dificultate al cauzei, de amploarea și durata acesteia. Nivelul onorariului poate fi convenit în mod liber între avocat și clientul său, dar în limitele legii și ale statutului profesiei.

Nivelul onorariilor plătibile se poate baza pe:

 • un tarif orar perceput pentru numărul de ore lucrate;
 • o sumă fixă;
 • o sumă care depinde de câștigarea cauzei: în plus față de suma fixă, avocatul poate solicita o sumă suplimentară, fixă sau variabilă, ce va fi achitată doar în eventualitatea unui câștig de cauză (cu toate acestea, este strict interzis ca onorariul avocatului să se bazeze exclusiv pe rezultatul judiciar).
 • atât onorarii orare cât și fixe, indiferent de rezultatul obținut.

Este aproape imposibil de furnizat o estimare a tarifelor, deoarece astfel de informații pot fi obținute după prezentarea cauzei unui avocat, care va evalua apoi tarifele ce vor trebui achitate, luând în calcul toate aspectele necesare legate de cauză și în principal cantitatea de muncă, valoarea litigiului și de asemenea natura părții în litigiu.

Executorii judecătorești

Generalități

Nivelul onorariului depinde de activitatea implicată în realizarea executării silite conform unei hotărâri judecătorești sau a unui titlu executoriu în baza legii. O listă de onorarii a fost stabilită de Ministerul Justiției în colaborare cu Linkul se deschide într-o fereastră nouăUniunea Națională a Executorilor Judecătorești. Aceștia sunt plătiți de către partea care a solicitat executorului judiciar executarea unei proceduri. Executorii judecătorești sunt de obicei plătiți per act de executare.

În cazul executării silite a creanţelor având ca obiect plata unei sume de bani, onorariile maxime sunt următoarele:

Pentru creanţe în valoare de până la 50 000 RON inclusiv

Onorariul maxim perceput este de 10% din suma reprezentând valoarea creanţei (de exemplu, dacă valoarea creanţei este de 40 000 RON, tariful perceput nu poate fi mai mare de 400 RON (100 EUR).

Pentru creanţe în valoare de peste 50 000 RON, dar până la 80 000 RON inclusiv

Onorariul maxim este egal cu o sumă fixă de 5 000 RON plus 3% din valoarea cu care suma respectivă depășește 50 000 RON.

Pentru creanţe în valoare de peste 80 000 RON, dar până la 100 000 RON inclusiv

Onorariul maxim este egal cu suma de 5 900 RON plus 2% din valoarea cu care suma respectivă depășește 80 000 RON.

Pentru creanţe în valoare de peste 100 000 RON

Onorariul maxim include o sumă fixă de 6 300 RON plus 1% din valoarea cu care suma respectivă depășește 100 000 RON.

Informații detaliate cu privire la onorariile minimale şi maximale în funcție de tipul de act de executare silită

Onorarii percepute înainte de judecare (înainte de depunerea acțiunii)

Notificarea și comunicarea documentelor procedurale

Între 20 RON (5 EUR) și 400 RON (100 EUR).

Constatarea unei situații de fapt și realizarea unui inventar al bunurilor (Articolul 239 din Codul de procedură civilă)

Între 100 RON (25 EUR ) și 2 200 RON (550 EUR) pentru un debitor persoană fizică sau 5 200 RON (1 300 EUR) pentru un debitor persoană juridică.

Proces verbal al ofertei reale

Între 50 RON (12,5 EUR) și 350 RON (87,5 EUR).

Confiscări

10% din valoarea realizată.

Sechestru asigurător

Între 100 RON (25 EUR) și 1 200 RON (300 EUR) pentru un debitor persoană fizică sau 2 200 RON (550 EUR) pentru un debitor persoană juridică.

Consultanță juridică cu privire la întocmirea documentelor de executare

Între 20 RON (5 EUR) și 200 RON (50 EUR).

Onorarii percepute în timpul procedurilor

Poprire

60 RON (15EUR) este tariful minim pentru o creanţă de maxim 1000 RON (250 EUR);

60 RON plus 2% din valoarea cu care suma depășește 1 000 RON pentru creanţe ce depășesc 1 000 RON.

Pentru sume de maxim 50 000 RON (12 500 EUR) tariful poate ajunge la maxim 10% din valoarea pretenției;

Pentru sume între 50 001 RON și 80 000 RON (20 000 EUR) tariful este de 3% din valoarea pretenției;

Pentru sume între 80 001 RON și 100 000 RON (25 000 EUR) tariful este de 2% din valoarea pretenției; și

Pentru sume ce depășesc 100 000 RON tariful este de 1% din valoarea pretenției.

Protest de neplată la cambie, bilet la ordin și cecurilor

Un tarif minim de 150 RON (37,5 EUR)

O sumă maximă de 400 RON (100 EUR).

Sechestru judiciar

Un tarif minim de 100 RON (EUR 25)

O sumă maximă de 1 200 RON (300 EUR) pentru un debitor persoană fizică sau 2 200 RON (550 EUR) pentru un debitor persoană juridică.

Tarifele percepute ulterior procedurilor (după ce curtea a pronunțat hotărârea)

Încredinţarea minorului sau stabilirea domiciliului minorului

Între 50 RON (aproximativ 12,5 EUR) și 1 000 RON (250 EUR).

Contactul cu un minor/Vizitarea minorului

Între 50 RON (aproximativ 12,5 EUR) și 500 RON (125 EUR).

În cazul recuperării debitelor /creanţelor prin executarea silită a bunurilor mobile sau imobile

Recuperarea debitelor/creanţelor prin urmărirea/executarea silită a bunurilor mobile

Tarife minime

60 RON (15 EUR) pentru creanţe de maxim 1 000 RON (250 EUR);

60 RON plus 2% din valoarea cu care suma depășește 1 000 RON pentru datorii/creanţe ce depășesc 1 000 RON.

Tarife maxime

Până la 10% pentru sumele de maxim 50 000 RON (12 500 EUR);

3% pentru sumele între 50 001 RON și 80 000 RON (20 000 EUR);

2% pentru sumele între 80 001 RON și 100 000 RON (25 000 EUR); și

1% pentru sumele ce depășesc 100 000 RON.

Recuperarea debitelor/creanţelor prin urmărirea/executarea silită a bunurilor imobile

Tarife minime

150 RON (37,5 EUR) pentru creanţe de maxim 1 000 RON (250 EUR);

150 RON (37,5 EUR) plus 2% din valoarea cu care suma depășește 1 000 RON, pentru creanţe ce depășesc 1 000 RON.

Tarife maxime

Până la 10% pentru sumele de maxim 50 000 RON (12 500 EUR);

3% pentru sume între 50 001 RON și 80 000 RON (20 000 EUR);

2% pentru sume între 80 001 RON și 100 000 RON (25 000 EUR); și

1% pentru sumele ce depășesc 100 000 RON.

Experți tehnici judiciari

Onorariile experților tehnici judiciari sunt variabile. Onorariul definitiv pentru expertiza tehnică judiciară se stabileşte de organul care a dispus efectuarea expertizei, în funcţie de complexitatea lucrării, de volumul de lucru depus şi de gradul profesional ori ştiinţific al expertului tehnic judiciar.

 • expertiza tehnică judiciară se efectuează din dispoziţia instanţelor judecătoreşti, a organelor de urmărire penală sau a altor organe cu atribuţii jurisdicţionale în vederea lămuririi unor fapte sau împrejurări ale cauzei, prin numirea de experţi tehnici judiciari autorizaţi de Ministerul Justiţiei.
 • partea interesată are dreptul să solicite ca pe lângă expertul tehnic judiciar numit să mai participe la efectuarea expertizei, pe cheltuiala acesteia, şi un expert tehnic judiciar sau un specialist, nominalizat de aceasta şi încuviinţat de organul judiciar care a dispus efectuarea expertizei, în calitate de consilier al părţii. Onorariul expertului tehnic judiciar nominalizat este stabilit de parte şi de expert, de comun acord, în temeiul raporturilor contractuale dintre aceştia şi este plătit acestuia de către partea care l-a nominalizat.

Costuri fixe

Costuri fixe pentru părțile în proceduri civile

Cost fix pentru a înainta o acțiune în instanță: cheltuieli de judecată și taxa de timbru

Pretențiile înaintate instanțelor care fac obiectul cheltuielilor de judecată trebuie să primească timbru judiciar.

Cheltuieli de judecată

Cheltuielile de judecată pot varia între aproximativ 0,5 EUR și peste 1 500 EUR.

Pentru pretenții cuantificabile din punct de vedere financiar (de exemplu aplicabile în cauzele de pensie alimentară, cauzele comerciale) cheltuielile de judecată variază în funcție de valoarea pretenției:

Valoarea pretențiilor

Valoarea cheltuielilor de judecată

Până la 39 RON

2 RON

39,01 RON – 388 RON

2 RON plus 10% din valoarea cu care suma pretenției depășește 39 RON

388,01 RON - 3 879 RON

37 RON plus 8% din valoarea cu care suma pretenției depășește 388 RON

3 879,01 RON - 19 395,00 RON

316 RON plus 6% din valoarea cu care suma pretenției depășește 3.879 RON

19 395,01 RON – 38 790,00 RON

1 247 RON plus 4% din valoarea cu care suma pretenției depășește 19 395 RON

38 790,01 RON – 193 948,00 RON

2 023 RON plus 2% din valoarea cu care suma pretenției depășește 38 790 RON

Peste 193 948,00 RON

5 126 RON plus 1% din valoarea cu care suma pretenției depășește 193 948 RON

Pentru pretențiile privind dreptul familiei, cheltuielile de judecată sunt:

În cazul divorțului cauzat de deteriorarea relațiilor familiale sau al divorțului convenit de comun acord între soți (Codul Familiei din România articolul 38 alineatele 1 și 2)

39 RON (10 EUR)

În cazul divorțului cauzat de imposibilitatea unuia dintre soți să își îndeplinească obligațiile legate de familie din cauza unei afecțiuni grave (Codul Familiei din România articolul 38 alineatul 3) și al divorțului cauzat de un venit redus al unuia dintre soți (mai mic decât salariul minim brut național) sau de lipsa unui venit

8 RON (2 EUR)

Pentru custodia copiilor, pentru stabilirea domiciliului unui minor, pentru recunoașterea copilului în vederea utilizării numelui părintelui

6 RON (2,5 EUR)

 • taxa de timbru (aproximativ 1 EUR) - variază între 1,5 RON și 5 RON
 • deciziile instanței – costul deciziei (aproximativ 1 EUR)

Hotărârile judecătorești, citațiile și notificările sunt comunicate în mod gratuit părților, martorilor, experților sau altor persoane sau instituții implicate în litigiu. .

Consultarea sau copierea documentelor din dosarul instanței și a certificatelor din biroul grefierului se efectuează contra cost (maxim 4 RON).

 • Costul obținerii unei decizii autentificate (mai puțin de 1 EUR)

Cereri adresate instanțelor pentru livrarea copiilor hotărârilor judecătorești finale și irevocabile

Instanța percepe o taxă în valoare de 2 RON

Alte proceduri: costuri fixe

Onorariile datorate traducătorilor sau interpreților

1. Onorariile traducătorilor sau interpreților

Sunt stabilite de către instanță în hotărârea prin care este desemnat interpretul sau traducătorul. Tariful minim de 20 RON este majorat:

 • cu 50% pentru traducerile din sau într-o limbă orientală (japoneză, chineză) sau o limbă rară sau pentru traduceri urgente (în termen de 24-48 ore);
 • cu 100% pentru interpretariat simultan sau pentru servicii prestate la sfârșit de săptămână, pe durata sărbătorilor legale sau în zilele nelucrătoare, sau între orele 22.00 și 6.00..

Tarifele exacte sunt:

Pentru interpreți autorizați

23,15 (aproximativ 6 EUR) pe oră sau, dacă este cazul, pentru mai puțin de o oră (fracțiuni de oră)

Pentru traduceri

33,56 RON (aproximativ 8 EUR) pe pagină

TVA se adaugă la aceste sume acolo unde acest lucru este impus prin lege.

2. Onorariile executorilor judecătorești

Vă rugăm consultați capitolul despre onorariile executorilor judecătorești de mai sus.

Apeluri

Costurile unui proces la nivel de primă instanță sunt similare cu cele datorate pentru un apel dar se ridică la valoarea de 50% din cele suportate în cadrul procesului.

Etapa procedurii civile în cadrul căreia se plătesc costuri fixe

1. Cheltuieli de judecată

Acestea trebuie achitate în avans, înainte de primirea, procesarea sau emiterea documentației relevante sau prestarea serviciului solicitat. În practică, solicitantul achită cheltuielile de judecată estimate de acesta a fi corecte la introducerea pretenției. La prima audiere instanța stabilește cheltuielile de judecată ce trebuie achitate și solicită în mod legal părții să achite orice deficit.

2. Onorariile executorilor judecătorești

Cheltuielile legate de executare trebuie achitate în avans de către partea care a solicitat-o. Plata în avans a onorariilor executorilor judecătorești însă nu reprezintă o condiție pentru executarea hotărârilor judecătorești.

3. Onorarii de interpretare

Partea care a solicitat serviciile de interpretariat trebuie să achite onorariul stabilit de instanță, cheltuielile oficiale de deplasare sau onorariul interpretului în termen de 5 zile de la stabilirea taxei.

4. Onorariile experților

Suma stabilită drept onorariu provizoriu şi avansul pentru cheltuielile de deplasare, atunci când este cazul, se depun, în termen de 5 zile de la numirea expertului tehnic judiciar, de partea la cererea căreia s-a încuviinţat efectuarea expertizei în contul special al biroului local pentru expertize tehnice judiciare şi contabile, deschis în acest scop. Instanța poate de asemenea hotărî ca aceste cheltuieli să fie suportate de ambele părți.

Onorariul definitiv pentru expertiza tehnică judiciară se stabileşte de organul care a dispus efectuarea expertizei, în funcţie de complexitatea lucrării, de volumul de lucru depus şi de gradul profesional ori ştiinţific al expertului sau al specialistului.

Costuri fixe în proceduri penale

Costuri fixe pentru părțile implicate în proceduri penale

Nu există costuri fixe pentru părțile implicate în proceduri penale.

Costuri fixe în proceduri constituționale

Costuri fixe pentru părțile implicate în proceduri constituționale

Nu există costuri fixe în procedurile constituționale.

Informații prealabile care trebuie furnizate de reprezentanții legali

Drepturile și obligațiile părților

În România, reprezentanții legali nu au obligația directă de a furniza părților informații cu privire la drepturile și obligațiile acestora, șansele lor de succes și costurile aferente procedurilor. Cu toate acestea, conform Statutului profesiei juridice, avocatul are obligația de a-și consilia clientul într-un mod prompt, conștiincios, corect și diligent.

Temeiul juridic al costurilor

Unde se pot găsi informații privind temeiul juridic al costurilor în România?

Informațiile care explică diferite surse de cost nu sunt ușor de obținut întrucât nu sunt publicate pe site-urile web ale instituțiilor publice și nici nu sunt menționate în broșuri. Informațiile respective pot fi obținute direct de la persoanele care lucrează în domeniu sau din următoarele legi privind costurile judiciare.

 1. cheltuielile de judecată și taxa de timbru sunt reglementate de Legea nr. 146/1997 cu privire la taxele instanțelor și de Ordonanța de Guvern nr. 32/1995 privind taxa de timbru.
 2. onorariile avocațiale sunt reglementate de Linkul se deschide într-o fereastră nouăLegea nr. 188/2000 privind executorii judecătorești cât și de Ordinul nr. 2550/C din 14 noiembrie 2006 cu privire la aprobarea onorariilor minimale și maximale pentru serviciile prestate de executorii judecătorești.
 3. onorariile experților tehnici judiciari sunt reglementate de Codul de procedură civilă și de Ordonanța de Guvern nr. 2/2000 privind organizarea activității de expertiză tehnică judiciară și extrajudiciară.
 4. onorariile pentru traducere și interpretariat sunt reglementate de Codul de procedură civilă, de Legea nr. 178/1997 și de Linkul se deschide într-o fereastră nouăOrdinul nr. 772 din 5 martie 2009 privind stabilirea tarifelor pentru plata interpreților și traducătorilor autorizați.

În ce limbi se pot obține informații cu privire la sursele de cost din România?

Legile prin care se reglementează costurile sunt disponibile exclusiv în limba română.

De unde se pot obține informații cu privire la mediere?

Medierea este reglementată de Legea nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator. Această lege prevede faptul că mediatorul are dreptul la plata unei taxe convenite cu părțile, cât și la rambursarea cheltuielilor suportate în legătură cu medierea.

De unde se pot obține informații suplimentare cu privire la costuri?

De unde se pot obține informații cu privire la durata medie a diferite proceduri?

Informațiile statistice cu privire la durata medie a cauzelor se regăsesc în raportul anual cu privire la activitatea judiciară din România, disponibile în limba română pe site-urile web publice ale Consiliului Superior al Magistraturii (a se vedea Capitolul 3.4 intitulat Linkul se deschide într-o fereastră nouăIndicatori calitativi ai activității judiciare, paginile 155-162).

Taxa pe valoare adăugată

Nu se aplică TVA pentru cheltuielile de judecată, taxa de timbru și nici pentru onorariile avocațiale incluse în contractul de asistență juridică.

Pentru traducerea de documente, se adaugă TVA la tariful aferent atunci când impune legea.

Asistență juridică

Pragul de venituri aplicabil în domeniul dreptului civil

Venitul mediu net lunar pe membru al familiei

Condiții de acordare

mai puțin de 500 RON (aproximativ 125 EUR)

Nivelul venitului trebuie să fie situat sub limită timp de cel puțin 2 luni înainte ca acțiunea să fie înaintată instanței, caz în care costurile cauzei sunt suportate integral de stat.

mai puțin de 800 RON (aproximativ 200 EUR)

Nivelul venitului trebuie să fie situat sub limită timp de cel puțin 2 luni înainte ca acțiunea să fie înaintată instanței, caz în care 50% din costurile cauzei sunt suportate de stat.

Asistența juridică este acordată de asemenea:

 • atunci când costurile estimate fixe sau generale ale procesului pot restricționa dreptul constituțional de acces efectiv la justiție; sau
 • când dreptul de a avea acces la justiție ar putea fi restricționat din cauza diferențelor de cost al vieții dintre statul membru de reședință și România.
 • Indiferent de venitul solicitantului, atunci când o lege specială prevede dreptul la asistență juridică sau asistență juridică gratuită ca măsură de protecție pentru solicitant (în cazul în care solicitantul este minor, sau reprezintă o persoană cu handicap sau în orice altă situație specială).

Pragul de venituri aplicabil în domeniul dreptului penal pentru inculpați

Conceptul de prag este aplicabil doar în materie civilă. În materie penală, principalele prevederi juridice care reglementează acest domeniu sunt incluse în articolul 171 din Codul de procedură penală. Asistența juridică este acordată inculpatului în momentul în care:

 1. acesta este minor;
 2. a fost internat într-un centru de reeducare sau o instituție medicală educațională;
 3. a fost arestat anterior sau ținut în custodie în contextul altei/altor cauze penale;
 4. a fost internat din motive medicale sau beneficiază de tratament medical obligatoriu;
 5. autoritatea de investigație penală sau instanța consideră că inculpatul nu este capabil să se apere singur;
 6. pedeapsa prevăzută de lege pentru presupusa infracțiune este închisoare pe viață sau pentru cel puțin 5 ani.

Pragul de venituri aplicabil în domeniul dreptului penal pentru victime

Conceptul de prag nu este aplicabil pentru victime în domeniul justiției penale. Prevederile legale aplicabile care reglementează acest domeniu sunt incluse în articolul 173 din Codul de procedură penală.

Proceduri judiciare gratuite

Următoarele pretenții sunt scutite în mod legal de orice costuri judiciare:

 • toate pretențiile cu privire la: (1) protecția și promovarea drepturilor minorilor (reglementate de Legea nr. 272/2004 privind promovarea și protecția drepturilor minorilor), (2) tutelă, (3) curatelă, (4) asistență acordată persoanelor care suferă de boli psihice grave (bolnavi mintal);
 • pretențiile privind obligațiile juridice și contractuale de întreținere și toate pretențiile referitoare la adopție (reglementate de Legea nr. 273/2004 cu privire la adopție);
 • alte pretenții prevăzute de diverse legi.

Când trebuie partea căzută în pretenții să suporte costurile părții căreia instanța i-a dat câștig de cauză?

În materie civilă, regulile referitoare la repartizarea sau compensarea costurilor sunt reglementate de articolele 274-276 din Codul de procedură civilă. În principiu,

 • partea căzută în pretenții este obligată (la cerere) să achite costurile procesului;
 • judecătorul nu poate reduce cheltuielile de judecată sau alte cheltuieli achitate de partea căreia i s-a dat câștig de cauză;
 • în principiu, un inculpat care a acceptat cererea reclamantului, în cadrul primei audieri, nu trebuie să achite cheltuielile judiciare, cu excepția cazului în care acesta a fost notificat în mod oficial de către executorul judecătoresc prin intermediul procedurii specializate anterioare judecării cauzei, prezentată mai sus;

În materie penală, regulile referitoare la repartizarea sau compensarea costurilor sunt reglementate de articolele 189-193 din Codul de procedură civilă. În principiu,

 • cheltuielile necesare pentru realizarea actelor procedurale, administrarea dovezilor, întreținerea dovezilor materiale, onorariile avocațiale, cât și alte cheltuieli legate de procesele penale sunt acoperite de sumele alocate de Stat sau achitate de părți.
 • în cazul condamnării, inculpatul trebuie să acopere cheltuielile judiciare suportate de stat, cu excepția cheltuielilor pentru interpreții desemnați de organele judiciare și în cazul în care a fost acordată asistență juridică gratuită.
 • în cazul achitării sau încetării procesului penal în instanță, cheltuielile judiciare suportate de stat vor fi achitate după cum urmează:

În cazul achitării, de către: (a) victimă, în măsura în care au fost cauzate de aceasta; (b) partea civilă ale cărei pretenții civile au fost respinse complet, în măsura în care cheltuielile au fost cauzate de această parte; (c) inculpat, atunci când, deși acesta este achitat, este totuși obligat să plătească despăgubiri.

În cazul încetării procesului penal, de către (a) inculpat, în cazul în care înlocuirea responsabilității penale a fost ordonată sau există motive pentru a nu aplica pedeapsa; (b) ambele părți, în cazul reconcilierii;(c) victimă, în cazul în care plângerea este retrasă sau a fost depusă tardiv în instanță.

 • În caz de amnistie, prescrierea sau retragerea plângerii, cât și în cazul existenței unui motiv pentru a nu aplica pedeapsa, în cazul în care inculpatul solicită continuarea procesului penal, cheltuielile judiciare pot fi acoperite de victimă sau de inculpat, în funcție de alte prevederi juridice conexe.
 • În toate celelalte cazuri, Statul își achită propriile cheltuieli judiciare.

Onorariile experților tehnici judiciari

Articolul 274 din Codul de procedură civilă prevede că partea căzută în pretenţii va fi obligată, la cerere, să plătească cheltuielile de judecată, cheltuieli care includ onorariile experților tehnici judiciari pe care partea căreia i s-a dat câștig de cauză i-a remunerat.

Fişiere relevante

Raportul României referitor la Studiul privind transparența costurilorPDF(544 Kb)en

Ultima actualizare: 08/11/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, statele membre responsabile cu gestionarea paginilor cu informații naționale actualizează în prezent conținutul de pe acest site. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.

Studiu de caz 1– dreptul familiei – divorţul - România

Cu ocazia prezentului studiu de caz în materie de dreptul familiei - divorț, statele membre au fost rugate să îndrume reclamantul în privința cheltuielilor de judecată în următoarele cazuri:

Cazul A – Situație la nivel național: două persoane se căsătoresc. Ulterior se despart și convin să divorțeze.

Cazul B – Situație la nivel transnațional: două persoane care dețin cetățenia aceluiași stat membru (statul membru A) se căsătoresc. Căsătoria se încheie în statul membru A. După nuntă cei doi se mută în alt stat membru (statul membru B) pentru a locui și a munci, stabilindu-și domiciliul în acest stat membru. La scurt timp cei doi se despart, soția se întoarce în statul membru A și soțul rămâne în statul membru B. Cei doi convin să divorțeze. La întoarcerea în statul membru A, soția introduce imediat o acțiune de desfacere a căsătoriei la instanța din statul membru B.

NOTA – 1. Răspunsurile privind toate studiile de caz au fost date pornind de la premisa că pretenția este ridicată în instanțele din România 2. Pentru o mai bună înțelegere, calcularea costurilor s-a bazat pe următorul curs de schimb ipotetic – 1 EUR = 4 RON (moneda României).

Costuri în România

Cheltuielile de judecată, cheltuielile privind introducerea căilor de atac și mijloacele alternative de soluționare a litigiilor


Studiu de caz

Instanța

Căi de atac

Cheltuieli de judecată inițiale

Taxe transcriere

Alte taxe

Cheltuieli de judecată inițiale

Cazul A

39,3 RON (aproximativ 10 EUR) care includ 39 RON (cheltuieli de judecată) și 0,3 RON (taxa de timbru)

Excepție – 8,3 RON (aproximativ 2 EUR) care includ 8 RON (cheltuieli de judecată) și 0,3 RON (taxa de timbru), în cazul în care partea nu are un venit sau venitul este mai mic decât salariul minim brut pe economie.

Pentru a obține copii simple ale unor acte de procedură întocmite de personalul specializat al instanței (grefieri) trebuie achitate taxe de fotocopiere (care variază între 0,05 EUR și 1,25 EUR pe copie).

Legalizare – certificare pentru a obține o hotărâre judecătorească legalizată 2,15 RON (aproximativ 0,5 EUR) care include 2 RON (cheltuieli de judecată) și 0,15 RON (taxa de timbru)

Supralegalizare – 1,15 RON (aproximativ 0,25 EUR) care includ 1 RON (cheltuieli de judecată) și 0,15 RON (taxa de timbru)doar dacă este necesar pentru partea în cauză

Hotărârea nu poate fi contestată în acest caz, întrucât divorțul este de comun acord.

Case B

39,3 RON (aproximativ 10 EUR) care includ 39 RON (cheltuieli de judecată) și  0,3 RON (taxa de timbru)

Excepție – 8,3 RON (aproximativ 2 EUR) care includ 8 RON (cheltuieli de judecată) și 0,3 RON (taxa de timbru), în cazul în care partea nu are un venit sau venitul este mai mic decât salariul minim brut pe economie.

Pentru a obține copii simple ale unor acte de procedură întocmite de personalul specializat al instanței (grefieri) trebuie achitate taxe de fotocopiere (care variază între 0,05 EUR și 1,25 EUR pe copie).

Legalizare – certificare pentru a obține o hotărâre judecătorească legalizată 2,15 RON (aproximativ 0,5 EUR) care include 2 RON (cheltuieli de judecată) și 0,15 RON (taxa de timbru)

Supralegalizare – 1,15 RON (aproximativ 0,25 EUR) care includ 1 RON (cheltuieli de judecată) și 0,15 RON (taxa de timbru)doar dacă este necesar pentru partea în cauză

Hotărârea nu poate fi contestată în acest caz, întrucât divorțul este de comun acord.

 

Studiu de caz

ADR

Este această opțiune deschisă  pentru acest tip de cauză?

Costuri

Cazul A

Da

Costurile sunt prevăzute în contractul de mediere, după cum s-a convenit între părți și mediator

Cazul B

Da

Costurile sunt prevăzute în contractul de mediere, după cum s-a convenit între părți și mediator

Onorariile avocatului, executorului judecătoresc și expertului


Studiu de caz

Avocat

Executor judecătoresc

Reprezentarea este obligatorie?

Costuri medii

Reprezentarea este obligatorie?

Costuri anterioare judecării

Costuri ulterioare judecării

Cazul A

NU

Costuri variabile în funcție de contractul de asistență juridică

Nu este cazul aici, întrucât reprezentarea nu este obligatorie

NU

Nu este cazul aici

Nu este cazul aici

Cazul B

NU

Costuri variabile în funcție de contractul de asistență juridică

Nu este cazul aici, întrucât reprezentarea nu este obligatorie

NU

Nu este cazul aici

Nu este cazul aici

 

Studiu de caz

Expert

Utilizarea este obligatorie?

Cost

Cazul A

NU

Nu este cazul aici

Cazul B

NU

Nu este cazul aici

Costuri pentru remunerarea martorilor, gaj sau garanții și alte taxe relevante


Studiu de caz

Remunerarea martorilor

Gaj sau garanții

Sunt martorii remunerați?

Cost

Există și când și cum anume se folosește?

Cost

Cazul A

Da. Cu toate acestea, în acest caz nu este nevoie de martori.

Nu este cazul aici

Nu este cazul aici

Nu este cazul aici

Cazul B

Da. Cu toate acestea, în acest caz nu este nevoie de martori.

Nu este cazul aici

Nu este cazul aici

Nu este cazul aici

Costurile aferente asistenței juridice și altor rambursăriStudiu de caz

Asistență juridică

Când și în ce condiții este aplicabilă?

Când se acordă sprijinul integral?

Condiții?

Cazul A

A se vedea anexa 1 atașată

A se vedea anexa 1 atașată

A se vedea anexa 1 atașată

Cazul B

A se vedea anexa 1 atașată

A se vedea anexa 1 atașată

A se vedea anexa 1 atașată

 Studiu de caz

Rambursare

Poate partea căreia i s-a dat câștig de cauză să obțină rambursarea costurilor litigiului?

Dacă rambursarea nu este totală, care este procentajul în general?

Care sunt costurile care nu sunt niciodată rambursate?

Există situații în care costurile pentru asistență juridică ar trebui rambursate organizației care a acordat asistență juridică?

Cazul A

Nu este cazul aici, întrucât părțile sunt de acord cu divorțul (divorțul este convenit de comun acord de către ambele părți)

Nu este cazul aici, întrucât părțile sunt de acord cu divorțul (divorțul este convenit de comun acord de către ambele părți)

Nu este cazul aici, întrucât părțile sunt de acord cu divorțul (divorțul este convenit de comun acord de către ambele părți)

NU

Cazul B

Nu este cazul aici, întrucât părțile sunt de acord cu divorțul (divorțul este convenit de comun acord de către ambele părți)

Nu este cazul aici, întrucât părțile sunt de acord cu divorțul (divorțul este convenit de comun acord de către ambele părți)

Nu este cazul aici, întrucât părțile sunt de acord cu divorțul (divorțul este convenit de comun acord de către ambele părți)

NU

Costurile activităților de traducere și interpretare


Studiu de caz

Traducere

Când și în ce condiții este necesară?

Costul aproximativ?

Cazul A

Nu este cazul aici

Nu este cazul aici

Cazul B

Atunci când documentele depuse în instanță (ce fac parte din dosarul cauzei) sunt redactate într-o limbă străină

Costurile pot varia în funcție de contractul de servicii de traducere, sau, în cazul în care traducerea este efectuată de un traducător autorizat la cererea instanței, va fi achitat un tarif de 33,56 RON (aproximativ 8 EUR) pe pagină, în format A4

 

Studiu de caz

Interpretare

Există alte costuri specifice litigiilor transfrontaliere?

Când și în ce condiții este necesar?

Costul aproximativ?

Descriere

Costul aproximativ?

Cazul A

Atunci când partea care trebuie audiată de instanță are deficiențe de auz, de vorbire sau este analfabetă.

23,15 RON pe oră (aproximativ 6 EUR) - pentru cazurile în care este necesară interpretarea dintr-o limbă străină în limba română.

-

-

Cazul B

Dacă cel puțin una din părți nu are cunoștințe de limba română.

23,15 RON pe oră (aproximativ 6 EUR)) - pentru cazurile în care este necesară interpretarea dintr-o limbă străină în limba română.

Da, dar sunt suportate  de stat

-

Ultima actualizare: 08/11/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, statele membre responsabile cu gestionarea paginilor cu informații naționale actualizează în prezent conținutul de pe acest site. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.

Studiu de caz 2 – dreptul familiei – încredinţarea minorilor - România

Cu ocazia prezentului studiu de caz în materie de dreptul familiei - încredințare a minorilor, statele membre au fost rugate să îndrume reclamantul în privința cheltuielilor de judecată în următoarele cazuri:

Cazul A – Situație la nivel național: două persoane au trăit împreună un anumit număr de ani fără a se căsători. În momentul când se despart au împreună un copil de trei ani. Printr-o hotărâre judecătorească copilul este încredințat mamei, iar tatăl are dreptul de vizitare. Mama copilului introduce o acțiune prin care cere limitarea dreptului de vizitare al tatălui.

Cazul B – Situație la nivel transnațional; sunteți avocat în statul membru A: două persoane au trăit împreună un anumit număr de ani într-un stat membru (statul membru B) fără a se căsători. Au împreună un copil dar se despart imediat după nașterea acestuia. Printr-o hotărâre judecătorească din statul membru B, copilul este încredințat mamei, iar tatăl are dreptul de vizitare. Mama împreună cu copilul se mută pentru a locui în alt stat membru (statul membru A), având autorizația să facă acest lucru conform hotărârii judecătorești. Tatăl rămâne în statul membru B. Câțiva ani mai târziu, mama introduce o acțiune în statul membru A pentru a modifica dreptul de vizitare al tatălui.

Costuri în România

Cheltuielile de judecată, cheltuielile privind introducerea căilor de atac și mijloacele alternative de soluționare a litigiilor


Studiu de caz

Instanțe

Căi de atac

Cheltuieli de judecată inițiale

Taxe de transcriere

Alte taxe

Cheltuieli de judecată inițiale

Taxe de transcriere

Cazul A

8,3 RON (aproximativ 2 EUR) care includ 8 RON (cheltuieli de judecată) și 0,3 RON (taxa de timbru)

Pentru a obține copii simple ale unor acte de procedură întocmite de personalul specializat al instanței (grefieri) trebuie achitate taxe de fotocopiere (care variază între 0,05 EUR și 1,25 EUR pe copie)

1. Legalizare – certificare pentru a obține o hotărâre judecătorească legalizată – 2,15 RON (aproximativ 0,5 EUR) care include 2 RON (cheltuieli de judecată) și 0,15 RON (taxa de timbru)

2. Investirea hotărârii judecătorești cu titlu executoriu – 4,15 RON (aproximativ 1 EUR) care include 4 RON (cheltuieli de judecată) și 0,15 RON (taxa de timbru)

3. Supra-legalizarea – 1,15 RON (aproximativ 0,25 EUR) care include 1 RON (cheltuieli de judecată) și 0,15 RON (taxa de timbru) – numai dacă este necesar pentru partea în cauză

50% din 8,3 RON (aproximativ 1 EUR )

Pentru a obține copii simple ale unor documente procedurale întocmite de personalul specializat al instanței (grefieri) trebuie achitate taxe de fotocopiere (care variază între 0,05 EUR și 1,25 EUR pe copie)

Cazul B

8,3 RON (aproximativ 2 EUR) care includ 8 RON (cheltuieli de judecată) și 0,3 RON (taxa de timbru)

Pentru a obține copii simple ale unor acte de procedură  întocmite de personalul specializat al instanței (grefieri) trebuie achitate taxe de fotocopiere (care variază între 0,05 EUR și 1,25 EUR pe copie)

1. Legalizare – certificare pentru a obține o hotărâre judecătorească legalizată – 2,15 RON (aproximativ 0,5 EUR) care include 2 RON (taxa de instanță) și 0,15 RON (taxa de timbru)

2. Investirea hotărârii judecătorești cu titlu executoriu – 4,15 RON (aproximativ 1 EUR) care include 4 RON (taxa de instanță) și 0,15 RON (taxa de timbru)

3. Supra-legalizarea – 1,15 RON (aproximativ 0,25 EUR) care include 1 RON (cheltuieli de judecată) și 0,15 RON (taxa de timbru) – doar dacă este necesar pentru partea respectivă

50% din 8,3 RON (aproximativ 1 EUR)

Pentru a obține copii simple ale unor acte de procedură întocmite de personalul specializat al instanței (grefieri) trebuie achitate taxe de fotocopiere (care variază între 0,05 EUR și 1,25 EUR pe copie)

 

Studiu de caz

ADR

Este această opțiune deschisă pentru acest tip de cauză?

Costuri

Cazul A

Da

Costurile sunt prevăzute în contractul de mediere, după cum s-a convenit între părți și mediator.

Cazul B

Da

Costurile sunt prevăzute în contractul de mediere, după cum s-a convenit între părți și mediator.

 

Onorariile avocatului, executorului judecătoresc și expertului


Studiu de caz

Avocat

Executor judecătoresc

Reprezentarea este obligatorie?

Costuri medii

Reprezentarea este obligatorie?

Costuri anterioare judecării

Costuri ulterioare judecării

Cazul A

NU

Costuri variabile în funcție de contractul de asistență juridică

Nu este cazul aici, întrucât reprezentarea nu este obligatorie

NU

Nu este cazul aici, întrucât numai hotărârea judecătorească (emisă ulterior judecării cauzei) poate fi supusă executării, în cazul în care partea căzută în pretenții (tatăl) nu o execută de bunăvoie

Investirea hotărârii judecătorești cu titlu executoriu10,3 RON (aproximativ 2,5 EUR) care include 10 RON (cheltuieli de judecată) și 0,3 RON (taxa de timbru)

Notificarea– 20 RON taxă minimă (aproximativ 5 EUR) și 400 RON taxă maximă (aproximativ 100 EUR)

Onorariile executorilor judecătorești – 50 RON (aproximativ 12,5 EUR) taxă minimă și 500 RON (aproximativ 125 EUR) taxă maximă

Cazul B

NU

Costuri variabile în funcție de contractul de asistență juridică

Nu este cazul aici, întrucât reprezentarea nu este obligatorie

NU

Nu este cazul aici, întrucât numai hotărârea judecătorească (emisă ulterior judecării cauzei) poate fi supusă executării, în cazul în care partea căzută în pretenții (tatăl) nu o execută de bunăvoie

Investirea hotărârii judecătorești cu titlu executoriu10,3 RON (aproximativ 2,5 EUR) care include 10 RON (cheltuieli de judecată) și 0,3 RON (taxa de timbru)

Notificarea– 20 RON taxă minimă (aproximativ 5 EUR) și 400 RON taxă maximă (aproximativ 100 EUR)

Onorariile executorilor judecătorești – 50 RON (aproximativ 12,5 EUR) taxă minimă și 500 RON (aproximativ 125 EUR) taxă maximă

 

Studiu de caz

Expert

Utilizarea este obligatorie?

Cost

Cazul A

NU

Nu este cazul aici

Cazul B

NU

Nu este cazul aici

Costuri pentru remunerarea martorilor, gaj sau garanții și alte taxe relevante


Studiu de caz

Remunerarea martorilor

Gaj sau garanții

Sunt martorii remunerați?

Cost

Există aceasta și când și cum anume este folosită?

Cost

Cazul A

Da

Costurile de transport sunt rambursate și, la solicitarea martorului, poate fi de asemenea obținută o despăgubire pentru timpul petrecut în instanță (în funcție de sursele de venit – de exemplu contract de muncă etc.)

Eventuale cereri de asigurare a dovezlor

8,3 RON (aproximativ 2 EUR) care includ 8 RON (cheltuieli de judecată) și 0,3 RON (taxa de timbru)

Cazul B

Da

Costurile de transport sunt rambursate și, la solicitarea martorului, poate fi de asemenea obținută o despăgubire pentru timpul petrecut în instanță (în funcție de sursele de venit – de exemplu contract de muncă etc.)

Eventuale cereri de asigurare a dovezlor

8,3 RON (aproximativ 2 EUR) care includ 8 RON (cheltuieli de judecată) și 0,3 RON (taxa de timbru)Costurile aferente asistenței juridice și altor rambursări

 Studiu de caz

Asistență juridică

Când și în ce condiții este aplicabilă?

Când se acordă sprijinul integral?

Condiții?

Cazul A

A se vedea anexa 1 atașată

A se vedea anexa 1 atașată

A se vedea anexa 1 atașată

Cazul B

A se vedea anexa 1 atașată

A se vedea anexa 1 atașată

A se vedea anexa 1 atașată

 Studiu de caz

Rambursare

Poate partea căreia i s-a dat câștig de cauză să obțină rambursarea costurilor litigiului?

Dacă rambursarea nu este totală, care este procentajul în general?

Care sunt costurile care nu sunt niciodată rambursate?

Există situații în care costurile asistenței juridice ar trebui rambursate organizației care a acordat asistență juridică?

Cazul A

Da

În general 100% din costuri sunt rambursate

În general 100% din costuri sunt rambursate.

NU

Cazul B

Da

În general 100% din costuri sunt rambursate

În general 100% din costuri sunt rambursate.

NU

Costurile activităților de traducere și interpretare


Studiu de caz

Traducere

Interpretare

Există alte costuri specifice litigiilor transfrontaliere?

Când și în ce condiții este necesar?

Costul aproximativ?

Când și în ce condiții este necesar?

Costul aproximativ?

Descriere

Costul aproximativ?

Cazul A

Nu este cazul aici

Nu este cazul aici

Atunci când partea care trebuie audiată de instanță suferă de autism sau mutism sau este analfabetă

23,15 RON pe oră (aproximativ 6 EUR) -  pentru cazurile în care este necesară interpretarea dintr-o limbă străină în limba română.

-

-

Cazul B

1. Atunci când documentele depuse în instanță (ce fac parte din dosarul cauzei) sunt redactate într-o limbă străină.

2. Mai mult, atunci când partea în cauză contestă acuratețea documentului tradus în limba română, instanța poate solicita efectuarea traducerii de către un traducător autorizat.

Costurile pot varia în funcție de contractul de servicii de traducere sau, în cazul în care traducerea este realizată de un traducător autorizat la cererea instanței, se va achita un tarif de 33,56 RON (aproximativ 8 EUR) pe pagină în format A4

Dacă cel puțin una dintre părți nu are cunoștințe de limba română.

Statul A= România

23,15 RON pe oră (aproximativ 6 EUR) -  pentru cazurile în care este necesară interpretarea dintr-o limbă străină în limba română.

Da, dar sunt suportate de stat

-

Ultima actualizare: 08/11/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, statele membre responsabile cu gestionarea paginilor cu informații naționale actualizează în prezent conținutul de pe acest site. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.

Studiu de caz 3 – dreptul familiei – pensia de întreţinere - România

Cu ocazia prezentului studiu de caz în materie de dreptul familiei – pensie de întreținere, statele membre au fost rugate să îndrume reclamantul în privința cheltuielilor de judecată în următoarele cazuri:

Cazul A – Situație la nivel național: două persoane au trăit împreună un anumit număr de ani fără a se căsători.  În momentul când se despart au împreună un copil de trei ani. Printr-o hotărâre judecătorească copilul este încredințat mamei. Singurul motiv important de dezacord este nivelul pensiei de întreținere datorat mamei de către tatăl copilului pentru creșterea și educarea acestuia. Mama copilului introduce o acțiune cu acest obiect.

Cazul B – Situație la nivel transnațional; sunteți avocat în statul membru A: două persoane au trăit împreună un anumit număr de ani într-un stat membru (statul membru B) fără a se căsători. Au împreună un copil de trei ani. Decid să se despartă. Printr-o hotărâre judecătorească din statul membru B copilul este încredințat mamei. Cu acordul tatălui, mama și copilul se mută în alt stat membru (statul membru A), stabilindu-și aici domiciliul.

Rămâne un motiv important de dezacord,  și anume nivelul pensiei de întreținere datorat mamei de către tatăl copilului pentru creșterea și educarea acestuia. Mama copilului introduce o acțiune cu acest obiect în statul membru A.

Costuri în România

Cheltuielile de judecată, cheltuielile privind introducerea căilor de atac și mijloacele alternative de soluționare a litigiilor


Studiu de caz

Instanța

Căi de atac

Cheltuieli de judecată inițiale

Taxe de transcriere

Alte taxe

Cheltuieli de judecată inițiale

Taxe de transcriere

Alte taxe

Cazul A

Nu există cheltuieli de judecată

Pentru a obține copii simple ale unor acte de procedură  întocmite de personalul specializat al instanței (grefieri) trebuie achitate taxe de fotocopiere (care variază între 0,05 EUR și 1,25 EUR pe copie)

1. Legalizare – certificare pentru a obține o hotărâre judecătorească legalizată – 2,15 RON (aproximativ 0,5 EUR) care include 2 RON (cheltuieli de judecată) și 0,15 RON (taxa de timbru)

2.Investirea hotărârii judecătorești cu titlu executoriu – 4,15 RON (aproximativ 1 EUR) care include 4 RON (cheltuieli de judecată) și 0,15 RON (taxa de timbru)

3. Supra-legalizarea – 1,15 RON (aproximativ 0,25 EUR) care include 1 RON (cheltuieli de judecată) și 0,15 RON (taxa de timbru) – doar dacă este necesar pentru partea în cauză.

Nu există cheltuieli de judecată

Pentru a obține copii simple ale unor acte de procedură  întocmite de personalul specializat al instanței (grefieri) trebuie achitate taxe de fotocopiere (care variază între 0,05 EUR și 1,25 EUR pe copie)

-

Cazul B

Nu există cheltuieli de judecată

Pentru a obține copii simple ale unor acte de procedură  întocmite de personalul specializat al instanței (grefieri) trebuie achitate taxe de fotocopiere (care variază între 0,05 EUR și 1,25 EUR pe copie)

1. 1. Legalizare – certificare pentru a obține o hotărâre judecătorească legalizată – 2,15 RON (aproximativ 0,5 EUR) care include 2 RON (cheltuieli de judecată) și 0,15 RON (taxa de timbru)

2.Investirea hotărârii judecătorești cu titlu executoriu – 4,15 RON (aproximativ 1 EUR) care include 4 RON (cheltuieli de judecată) și 0,15 RON (taxa de timbru)

3. Supra-legalizarea – 1,15 RON (aproximativ 0,25 EUR) care include 1 RON (cheltuieli de judecată) și 0,15 RON (taxa de timbru) – doar dacă este necesar pentru partea în cauză.

Nu există cheltuieli de judecată

Pentru a obține copii simple ale unor acte de procedură  întocmite de personalul specializat al instanței (grefieri) trebuie achitate taxe de fotocopiere (care variază între 0,05 EUR și 1,25 EUR pe copie)

-

 

Studiu de caz

ADR

Este această opțiune deschisă  pentru acest tip de cauză?

Costuri

Cazul A

Da

Costurile sunt prevăzute în contractul de mediere, după cum s-a convenit între părți și mediator.

Cazul B

Da

Costurile sunt prevăzute în contractul de mediere, după cum s-a convenit între părți și mediator.

Onorariile avocatului, executorului judecătoresc și expertului


Studiu de caz

Avocat

Executor judecătoresc

Reprezentarea este obligatorie?

Costuri medii

Reprezentarea este obligatorie?

Costuri anterioare judecării

Costuri ulterioare judecării

Cazul A

NU

Costuri variabile în funcție de contractul de asistență juridică

Nu este cazul aici, întrucât reprezentarea nu este obligatorie

NU

Nu este cazul aici, întrucât numai hotărârea judecătorească (emisă ulterior judecării cauzei) poate fi supusă executării, în cazul în care partea căzută în pretenții (tatăl) nu o execută de bunăvoie

Investirea hotărârii judecătorești cu titlu executoriu10,3 RON (aproximativ 2,5 EUR) care include 10 RON (cheltuieli de judecată) și 0,3 RON (taxa de timbru)

Notificarea20 RON taxă minimă (aproximativ 5 EUR) și 400 RON taxă maximă (aproximativ 100 EUR)

Onorariile executorilor judecătorești – 50 RON (aproximativ 12,5 EUR) taxă minimă și 500 RON (aproximativ 125 EUR) taxă maximă

Cazul B

NU

Costuri variabile în funcție de contractul de asistență juridică

Nu este cazul aici, întrucât reprezentarea nu este obligatorie

NU

Nu este cazul aici, întrucât numai hotărârea judecătorească (emisă ulterior judecării cauzei) poate fi supusă executării, în cazul în care partea căzută în pretenții (tatăl) nu o execută de bunăvoie

Investirea hotărârii judecătorești cu titlu executoriu10,3 RON (aproximativ 2,5 EUR) care include 10 RON (cheltuieli de judecată) și 0,3 RON (taxa de timbru)

Notificarea20 RON taxă minimă (aproximativ 5 EUR) și 400 RON taxă maximă (aproximativ 100 EUR)

Onorariile executorilor judecătorești – 50 RON (aproximativ 12,5 EUR) taxă minimă și 500 RON (aproximativ 125 EUR) taxă maximă

 

Studiu de caz

Expert

Este utilizarea obligatorie?

Cost

Cazul A

NU

Nu este cazul aici

Cazul B

NU

Nu este cazul aici

Costuri pentru remunerarea martorilor, gaj sau garanții și alte taxe relevante


Studiu de caz

Remunerarea martorilor

Gaj sau garanții

Sunt martorii remunerați?

Cost

Există și când și cum anume se folosește?

Cost

Cazul A

Nu este cazul aici, pentru că nu vor fi  audiați martori

Nu este cazul aici, pentru că nu vor fi  audiați martori

Dacă partea solicită încuviinţarea unor măsuri asiguratorii (sechestru asigurător, poprire asiguratorie)

10,3 RON (aproximativ 2,5 EUR ), care includ 10 RON (cheltuieli de judecată) și 0,3 RON (taxa de timbru)

Cazul B

Nu este cazul aici, pentru că nu vor fi  audiați martori

Nu este cazul aici, pentru că nu vor fi  audiați martori

Dacă partea solicită încuviinţarea unor măsuri asiguratorii (sechestru asigurător, poprire asiguratorie)

10,3 RON (aproximativ 2,5 EUR ), care includ 10 RON (cheltuieli de judecată) și 0,3 RON (taxa de timbru)

Costurile aferente asistenței juridice și altor rambursăriStudiu de caz

Asistență juridică

Rambursare

Când și în ce condiții este aplicabilă?

Când se acordă sprijin integral?

Condiții?

Este posibil ca partea căreia i s-a dat câștig de cauză să obțină rambursarea costurilor litigiului?

Dacă rambursarea nu este totală, care este procentajul în general?

Care sunt costurile care nu sunt niciodată rambursate?

Există situații în care costurile asistenței juridice ar trebui rambursate organizației care a acordat asistență juridică?

Cazul A

A se vedea anexa 1 atașată

A se vedea anexa 1 atașată

A se vedea anexa 1 atașată

Da

În general 100% din costuri sunt rambursate.

În general 100% din costuri sunt rambursate.

 

NU

Cazul B

A se vedea anexa 1 atașată

A se vedea anexa 1 atașată

A se vedea anexa 1 atașată

Da

În general 100% din costuri sunt rambursate.

În general 100% din costuri sunt rambursate.

NU

Costurile activităților de traducere și interpretare


Studiu de caz

Traducere

Interpretare

Există alte costuri specifice litigiilor transfrontaliere?

Când și în ce condiții este necesară?

Costul aproximativ?

Când și în ce condiții este necesar?

Costul aproximativ?

Descriere

Cazul A

Nu este cazul aici

Nu este cazul aici

Atunci când partea care trebuie audiată de instanță are deficiențe de auz, de vorbire sau este analfabetă

23,15 RON pe oră (aproximativ 6 EUR) – pentru cazurile în care este necesară interpretarea dintr-o limbă străină în limba română.

Cazul B

1. Atunci când documentele depuse în instanță (ce fac parte din dosarul cauzei) sunt redactate într-o limbă străină.

2. Mai mult, atunci când partea contestă acuratețea documentului tradus în limba română, instanța poate solicita efectuarea traducerii de către un traducător autorizat.

Costurile pot varia în funcție de contractul de servicii de traducere sau, în cazul în care traducerea este realizată de un traducător autorizat la cererea instanței, va fi achitat un tarif de 33,56 RON (aproximativ 8 EUR) pe pagină în format A4

Dacă cel puțin una dintre părți nu are cunoștințe limba română.

Statul A= România

23,15 RON pe oră (aproximativ 6 EUR) - pentru cazurile în care este necesară interpretarea dintr-o limbă străină în limba română.

Da, dar sunt suportate de stat

 

Ultima actualizare: 08/11/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, statele membre responsabile cu gestionarea paginilor cu informații naționale actualizează în prezent conținutul de pe acest site. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.

Studiu de caz 4 – drept comercial – contracte - România

Cu ocazia prezentului studiu de caz în materie de drept comercial - contracte, statele membre au fost rugate să îndrume reclamantul în privința cheltuielilor de judecată în următoarele cazuri:

Cazul A – Situație la nivel național: o societate a livrat bunuri în valoare de 20 000 de euro. Prețul nu a fost plătit, deoarece cumpărătorul consideră că bunurile nu corespund cu ceea ce s-a convenit.

Vânzătorul decide să introducă o acțiune în instanță pentru a obține plata integrală.

Cazul B – Situație la nivel transnațional: o societate cu sediul principal în statul membru B livrează bunuri în valoare de 20 000 de euro unui cumpărător din statul membru A. Contractul este redactat în limba statului membru B, sub regimul legislației acestuia. Prețul nu a fost plătit, deoarece cumpărătorul din statul membru A consideră că bunurile nu corespund cu ceea ce s-a convenit. Vânzătorul decide să introducă o acțiune în instanță în statul membru A pentru a obține plata integrală, conform contractului încheiat cu vânzătorul.

Costuri în România

Cheltuielile de judecată, cheltuielile privind introducerea căilor de atac și mijloacele alternative de soluționare a litigiilor


Studiu de caz

Instanțe

Căi de atac

Cheltuieli de judecată inițiale

Taxe de transcriere

Alte taxe

Cheltuieli de judecată inițiale

Taxe de transcriere

Cazul A

2 849,1998 RON (aproximativ 710 EUR), care includ 2 844,1998 RON (cheltuieli de judecată) și 5 RON (taxă de timbru)

Pentru a obține copii simple ale unor acte de procedură  întocmite de personalul specializat al instanței (grefieri) trebuie achitate taxe de fotocopiere (care variază între 0,05 EUR și 1,25 EUR pe copie)

1. Legalizare – certificare pentru a obține o hotărâre judecătorească legalizată – 2,15 RON (aproximativ 0,5 EUR) care include 2 RON (cheltuieli de judecată) și 0,15 RON (taxa de timbru)

2.Investirea hotărârii judecătorești cu titlu executoriu – 4,15 RON (aproximativ 1 EUR) care include 4 RON (cheltuieli de judecată) și 0,15 RON (taxa de timbru)

3. Supra-legalizarea – 1,15 RON (aproximativ 0,25 EUR) care include 1 RON (cheltuieli de judecată) și 0,15 RON (taxa de timbru) – doar dacă este necesar pentru partea în cauză.

50% din cheltuielile de judecată inițiale, și anume 1 424,5999RON (aproximativ 355 EUR)

Pentru a obține copii simple ale unor acte de procedură  întocmite de personalul specializat al instanței (grefieri) trebuie achitate taxe de fotocopiere (care variază între 0,05 EUR și 1,25 EUR pe copie)

Cazul B

2 849,1998 RON (aproximativ 710 EUR), care includ 2.844,1998 RON (cheltuieli de judecată) și 5 RON (taxă de timbru)

Pentru a obține copii simple ale unor acte de procedură  întocmite de personalul specializat al instanței (grefieri) trebuie achitate taxe de fotocopiere (care variază între 0,05 EUR și 1,25 EUR pe copie)

1. Legalizare – certificare pentru a obține o hotărâre judecătorească legalizată – 2,15 RON (aproximativ 0,5 EUR) care include 2 RON (cheltuieli de judecată) și 0,15 RON (taxa de timbru)

2.Investirea hotărârii judecătorești cu titlu executoriu – 4,15 RON (aproximativ 1 EUR) care include 4 RON (cheltuieli de judecată) și 0,15 RON (taxa de timbru)

3. Supra-legalizarea – 1,15 RON (aproximativ 0,25 EUR) care include 1 RON (cheltuieli de judecată) și 0,15 RON (taxa de timbru) – doar dacă este necesar pentru partea în cauză.

50% din cheltuielile de judecată inițiale, și anume 1 424,5999RON (aproximativ 355 EUR)

Pentru a obține copii simple ale unor acte de procedură  întocmite de personalul specializat al instanței (grefieri) trebuie achitate taxe de fotocopiere (care variază între 0,05 EUR și 1,25 EUR pe copie)

 

Studiu de caz

ADR

Este această opțiune deschisă pentru acest tip de cauză?

Costuri

Cazul A

Da

Costurile sunt prevăzute în contractul de mediere, după cum s-a convenit între părți și mediator.

Cazul B

Da

Costurile sunt prevăzute în contractul de mediere, după cum s-a convenit între părți și mediator.

Onorariile avocatului, executorului judecătoresc și expertului


Studiu de caz

Avocat

Executor judecătoresc

Expert

Reprezentarea este obligatorie?

Costuri medii

Reprezentarea este obligatorie?

Costuri anterioare judecării

Costuri ulterioare judecării

Este utilizarea obligatorie?

Cost

Cazul A

NU

Costuri variabile în funcție de contractul de asistență juridică

Nu este cazul aici, întrucât reprezentarea nu este obligatorie

NU

Nu este cazul aici.

Investirea hotărârii judecătorești cu titlu executoriu – 10,3 RON (aproximativ 2,5 EUR) care include 10 RON (cheltuieli de judecată) și 0,3 RON (taxa de timbru)

Notificarea– 20 RON taxă minimă (aproximativ 5 EUR) și 400 RON taxă maximă (aproximativ 100 EUR)

Onorariile executorilor judecătorești – maxim 2 400 RON (aproximativ 600 EUR)

NU

Cost variabil ce va fi stabilit de instanță, în funcție de complexitatea expertizei.

Cazul B

NU

Costuri variabile în funcție de contractul de asistență juridică

Nu este cazul aici, întrucât reprezentarea nu este obligatorie

NU

Nu este cazul aici.

Investirea hotărârii judecătorești cu titlu executoriu – 10,3 RON (aproximativ 2,5 EUR) care include 10 RON (cheltuieli de judecată) și 0,3 RON (taxa de timbru)

Notificarea– 20 RON taxă minimă (aproximativ 5 EUR) și 400 RON taxă maximă (aproximativ 100 EUR)

Onorariile executorilor judecătorești – maxim 2 400 RON (aproximativ 600 EUR)

NU

Cost variabil ce va fi stabilit de instanță în funcție de nivelul de experiență necesar

Costuri pentru remunerarea martorilor, gaj sau garanții și alte taxe relevante


Studiu de caz

Remunerarea martorilor

Gaj sau garanții

Sunt martorii remunerați?

Cost

Există și când și cum anume se folosește?

Cost

Cazul A

Da

Costurile de transport sunt rambursate și, la solicitarea martorului, poate fi de asemenea obținută o despăgubire pentru timpul petrecut în instanță (în funcție de sursele de venit – de exemplu contract de muncă etc.)

 

Eventuale cereri de asigurare a unor dovezi  (dovada documentelor păstrate)

8,3 RON (aproximativ 2 EUR) care includ 8 RON (cheltuieli de judecată) și 0,3 RON (taxa de timbru)

Dacă partea în cauză solicită încuviinţarea unor măsuri asiguratorii (sechestru asigurator, poprire asiguratorie)

10,3 RON (aproximativ 2,5 EUR), care includ 10 RON (cheltuieli de judecată) și 0,3 RON (taxa de timbru)

Cazul B

Costurile de transport sunt rambursate și, la solicitarea martorului, poate fi de asemenea obținută o despăgubire pentru timpul petrecut în instanță (în funcție de sursele de venit – de exemplu contract de muncă etc.)

Eventuale cereri de asigurare a unor dovezi (dovada documentelor păstrate)

8,3 RON (aproximativ 2 EUR) care includ 8 RON (cheltuieli de judecată) și 0,3 RON (taxa de timbru)

Da

Dacă partea în cauză solicită încuviinţarea unor măsuri asiguratorii (sechestru asigurator, poprire asiguratorie)

10,3 RON (aproximativ 2,5 EUR), care includ 10 RON (cheltuieli de judecată) și 0,3 RON (taxa de timbru)

Costuri aferente asistenței juridice și altor costuri rambursabileStudiu de caz

Asistență juridică

Când și în ce condiții este aplicabilă?

Când se acordă sprijinul integral?

Condiții?

Cazul A

Nu este cazul

Nu este cazul

Nu este cazul

Cazul B

Nu este cazul

Nu este cazul

Nu este cazul

 Studiu de caz

Rambursare

Este posibil ca partea căreia i s-a dat câștig de cauză să obțină rambursarea costurilor litigiului?

Dacă rambursarea nu este totală, care este procentajul în general?

Care sunt costurile care nu sunt niciodată rambursate?

Există situații în care costurile asistenței juridice ar trebui rambursate organizației care a acordat asistență juridică?

Cazul A

Da

În general 100% din costuri sunt rambursate.

Toate costurile pot fi rambursate în acest caz.

Toate costurile pot fi rambursate, cu excepția costurilor aferente următoarelor situații: cumpărătorul care acceptă pretențiile vânzătorului la prima audiere nu trebuie să achite costurile judiciare, cu excepția cazului în care acesta a fost notificat anterior audierii.

În cazul în care instanța acceptă parțial pretențiile ambelor părți, aceasta va stabili în ce măsură părțile pot fi obligate să achite cheltuielile de judecată și, de asemenea, poate dispune rambursarea cheltuielilor.

Mai mult, instanța va avea dreptul de a majora sau reduce onorariile avocațiale în cazul în care consideră că acestea sunt nejustificat de mari sau mici față de valoarea cazului sau activitatea desfășurată de avocatul în cauză.

NU

Cazul B

Da

În general 100% din costuri sunt rambursate.

Toate costurile pot fi rambursate în acest caz.

Toate costurile pot fi rambursate, cu excepția costurilor aferente următoarelor situații: cumpărătorul care acceptă pretențiile vânzătorului la prima audiere nu trebuie să achite costurile judiciare, cu excepția cazului în care acesta a fost notificat anterior audierii.

În cazul în care instanța acceptă parțial pretențiile ambelor părți, aceasta va stabili în ce măsură părțile pot fi obligate să achite cheltuielile de judecată și, de asemenea, poate dispune rambursarea cheltuielilor.

Mai mult, instanța va avea dreptul de a majora sau reduce onorariile avocațiale în cazul în care consideră că acestea sunt nejustificat de mari sau mici față de valoarea cazului sau activitatea desfășurată de avocat.

NU

Costurile activităților de traducere și interpretare


Studiu de caz

Traducere

Interpretare

Există alte costuri specifice litigiilor transfrontaliere?

Când și în ce condiții este necesară?

Costul aproximativ?

Când și în ce condiții este necesar?

Costul aproximativ?

Descriere

Cazul A

În general, nu este aplicabil în acest caz

În general, nu este aplicabil în acest caz

Atunci când partea care trebuie audiată de instanță are deficiențe de auz, de vorbire sau este analfabetă

23,15 RON pe oră (aproximativ 6 EUR) -  pentru cazurile în care este necesară interpretarea dintr-o limbă străină în limba română.

-

-

Cazul B

1. Atunci când documentele depuse în instanță (ce fac parte din dosarul cauzei) sunt redactate într-o limbă străină.

2. Mai mult, atunci când partea în cauză contestă acuratețea documentului tradus în limba română, instanța poate solicita efectuarea traducerii de către un traducător autorizat.

Costurile pot varia în funcție de contractul de servicii de traducere sau, în cazul în care traducerea este realizată de un traducător autorizat, la cererea instanței, va fi achitat un tarif de 33,56 RON (aproximativ 8 EUR) pe pagină format A4

Dacă cel puțin una din părți nu are cunoștințe de limba română.

Statul A= România

23,15 RON pe oră (aproximativ 6 EUR) - pentru cazurile în care este necesară interpretarea dintr-o limbă străină în limba română.

Da, dar sunt suportate de stat

Ultima actualizare: 08/11/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, statele membre responsabile cu gestionarea paginilor cu informații naționale actualizează în prezent conținutul de pe acest site. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.

Studiu de caz 5 – drept comercial – răspundere - România

Cu ocazia prezentului studiu de caz în materie de drept comercial - răspundere, statele membre au fost rugate să îndrume reclamantul în privința cheltuielilor de judecată în următoarele cazuri:

Cazul A – Situație la nivel național: un producător de sisteme de încălzire livrează un sistem de încălzire unui instalator. Acesta îl vinde la rândul său (și îl instalează) unui client pentru locuința acestuia, Casa ia foc la scurt timp după aceea. Toate persoanele implicate (producătorul de sisteme de încălzire, instalatorul și clientul final) sunt asigurate. Originea incendiului este contestată. Nimeni nu vrea sa despăgubească clientul.

Acesta decide să introducă o acțiune în instanță împotriva producătorului de sisteme de încălzire, a instalatorului și a societăților de asigurare pentru a obține o despăgubire completă.

Cazul B – Situație la nivel transnațional: un producător de sisteme de încălzire din statul membru B livrează un sistem de încălzire unui instalator din statul membru C. Acesta îl vinde la rândul său (și îl instalează) unui client din statul membru A pentru locuința acestuia. Casa ia foc la scurt timp după aceea. Toate persoanele implicate (producătorul de sisteme de încălzire, instalatorul și clientul final) sunt asigurate de către o societate de asigurări din propriul stat membru. Originea incendiului este contestată. Nimeni nu vrea sa despăgubească clientul.

Acesta decide să introducă o acțiune în instanță în statul membru A împotriva producătorului de sisteme de încălzire, a instalatorului și a societății de asigurare din statul membru A pentru a obține o despăgubire completă.

Costuri în România

Cheltuielile de judecată, cheltuielile privind introducerea căilor de atac și mijloacele alternative de soluționare a litigiilor


Studiu de caz

Instanță

Cheltuieli de judecată inițiale

Taxe de transcriere

Alte taxe

Cazul A

Costurile inițiale pentru înaintarea unei acțiuni în justiție (care includ cheltuielile de judecată și taxa de timbru) depind de suma (valoarea) pretenției, conform estimării efectuate de solicitant. Acestea pot varia între 0,5 EUR și peste 1 300 EUR

Pentru a obține copii simple ale unor acte de procedură întocmite de personalul specializat al instanței (grefieri) trebuie achitate taxe de fotocopiere (care variază între 0,05 EUR și 1,25 EUR pe copie)

1. Legalizare – certificare pentru a obține o hotărâre judecătorească legalizată – 2,15 RON (aproximativ 0,5 EUR) care include 2 RON (cheltuieli de judecată) și 0,15 RON (taxa de timbru)

2.Investirea hotărârii judecătorești cu titlu executoriu – 4,15 RON (aproximativ 1 EUR) care include 4 RON (cheltuieli de judecată) și 0,15 RON (taxa de timbru)

3. Supra-legalizarea – 1,15 RON (aproximativ 0,25 EUR) care include 1 RON (cheltuieli de judecată) și 0,15 RON (taxa de timbru) – doar dacă este necesar pentru partea în cauză.

Cazul B

Costurile inițiale pentru înaintarea unei acțiuni în justiție (care includ cheltuielile de judecată și taxa de timbru) depind de suma (valoarea) pretenției, conform estimării efectuate de solicitant. Acestea pot varia între 0,5 EUR și peste 1 300 EUR

Pentru a obține copii simple ale unor acte de procedură  întocmite de personalul specializat al instanței (grefieri) trebuie achitate taxe de fotocopiere (care variază între 0,05 EUR și 1,25 EUR pe copie)

1. Legalizare – certificare pentru a obține o hotărâre judecătorească legalizată – 2,15 RON (aproximativ 0,5 EUR) care include 2 RON (cheltuieli de judecată) și 0,15 RON (taxa de timbru)

2.Investirea hotărârii judecătorești cu titlu executoriu – 4,15 RON (aproximativ 1 EUR) care include 4 RON (cheltuieli de judecată) și 0,15 RON (taxa de timbru)

3. Supra-legalizarea – 1,15 RON (aproximativ 0,25 EUR) care include 1 RON (taxa de instanță) și 0,15 RON (cheltuieli de judecată) – doar dacă este necesar pentru partea respectivă.

 


Studiu de caz

Căi de atac

ADR

Cheltuieli de judecată inițiale

Taxe de transcriere

Alte taxe

Este această opțiune deschisă pentru acest tip de cauză?

Costuri

Cazul A

50% din costurile inițiale pentru înaintarea acțiunii în instanță.

Pentru a obține copii simple ale unor acte de procedură  întocmite de personalul specializat al instanței (grefieri) trebuie achitate taxe de fotocopiere (care variază între 0,05 EUR și 1,25 EUR pe copie)

-

Da

Costurile sunt prevăzute în contractul de mediere, după cum s-a convenit între părți și mediator.

Cazul B

50% din costurile inițiale pentru înaintarea acțiunii în instanță.

Pentru a obține copii simple ale unor acte de procedură  întocmite de personalul specializat al instanței (grefieri) trebuie achitate taxe de fotocopiere (care variază între 0,05 EUR și 1,25 EUR pe copie)

-

Da

Onorariile avocatului, executorului judecătoresc și expertului tehnic judiciar


Studiu de caz

Avocat

Executor judecătoresc

Expert tehnic judiciar

Reprezentarea este obligatorie?

Costuri medii

Reprezentarea este obligatorie?

Costuri anterioare judecării

Costuri ulterioare judecării

Este utilizarea obligatorie?

Cost

Cazul A

NU

Costuri variabile în funcție de contractul de asistență juridică

Nu este cazul aici, întrucât reprezentarea nu este obligatorie

NU

Nu este cazul aici, întrucât numai hotărârea judecătorească (emisă ulterior judecării cauzei) poate fi supusă executării, în cazul în care partea căzută în pretenții nu o execută de bunăvoie

Investirea hotărârii judecătorești cu titlu executoriu – 10,3 RON (aproximativ 2,5 EUR) care include 10 RON (cheltuieli de judecată) și 0,3 RON (taxa de timbru)

Notificarea– 20 RON taxă minimă (aproximativ 5 EUR) și 400 RON taxă maximă (aproximativ 100 EUR)

Onorariile executorilor judecătorești – depind de suma acordată de instanță pentru despăgubiri

Da

Cost variabil ce va fi stabilit de instanță în funcție de de complexitatea lucrării, de volumul de lucru depus şi de gradul profesional ori ştiinţific al expertului tehnic judiciar

Cazul B

NU

Costuri variabile în funcție de contractul de asistență juridică

Nu este cazul aici, întrucât reprezentarea nu este obligatorie

NU

Nu este cazul aici, întrucât numai hotărârea judecătorească (emisă ulterior judecării cauzei) poate fi supusă executării, în cazul în care partea căzută în pretenții nu o execută de bunăvoie

Investirea hotărârii judecătorești cu titlu executoriu – 10,3 RON (aproximativ 2,5 EUR) care include 10 RON (cheltuieli de judecată) și 0,3 RON (taxa de timbru)

Notificarea– 20 RON taxă minimă (aproximativ 5 EUR) și 400 RON taxă maximă (aproximativ 100 EUR)

Onorariile executorilor judecătorești – depind de suma acordată de instanță pentru despăgubiri

Da

Cost variabil ce va fi stabilit de instanță în funcție de complexitatea lucrării, de volumul de lucru depus şi de gradul profesional ori ştiinţific al expertului

Costurile aferente asistenței juridice și altor rambursări


Studiu de caz

Remunerarea martorilor

Gaj sau garanții

Sunt martorii remunerați?

Cost

Există aceasta și când și cum anume este folosită?

Cost

Cazul A

Da

Costurile de transport sunt rambursate și, la solicitarea martorului, poate fi de asemenea obținută o despăgubire pentru timpul petrecut în instanță (în funcție de sursele de venit – de exemplu contract de muncă etc.)

 

Eventuale cereri de asigurare a dovezilor (dovada documentelor păstrate)

8,3 RON (aproximativ 2 EUR) care includ 8 RON (cheltuieli de judecată) și 0,3 RON (taxa de timbru)

Dacă partea în cauză solicită încuviinţarea unor măsuri asiguratorii (sechestru asigurător, poprire asiguratorie)

10,3 RON (aproximativ 2,5 EUR), care includ 10 RON (cheltuieli de judecată) și 0,3 RON (taxa de timbru)

Cazul B

Da

Costurile de transport sunt rambursate și, la solicitarea martorului, poate fi de asemenea obținută o despăgubire pentru timpul petrecut în instanță (în funcție de sursele de venit – de exemplu contract de muncă etc.)

Eventuale cereri de asigurare a dovezilor (dovezi precum documente păstrate

8,3 RON (aproximativ 2 EUR) care includ 8 RON (cheltuieli de judecată) și 0,3 RON (taxa de timbru)

Dacă partea în cauză solicită încuviinţarea unor măsuri asiguratorii (sechestru asigurător, poprire asiguratorie)

10,3 RON (aproximativ 2,5 EUR), care includ 10 RON (cheltuieli de judecată) și 0,3 RON (taxa de timbru)


Costurile aferente asistenței juridice și altor rambursăriStudiu de caz

Asistență juridică

Când și în ce condiții este aplicabilă?

Când este sprijinul integral?

Condiții?

Cazul A

Dacă solicitantul este o persoană fizică, a se vedea anexa 1 atașată

Dacă solicitantul este o persoană fizică, a se vedea anexa 1 atașată

Dacă solicitantul este o persoană fizică, a se vedea anexa 1 atașată

Cazul B

Dacă solicitantul este o persoană fizică, a se vedea anexa 1 atașată

Dacă solicitantul este o persoană fizică, a se vedea anexa 1 atașată

Dacă solicitantul este o persoană fizică, a se vedea anexa 1 atașată

 Studiu de caz

Rambursare

Este posibil ca partea căreia i s-a dat câștig de cauză să obțină rambursarea cheltuielilor judiciare?

Dacă rambursarea nu este totală, care este procentajul în general?

Care sunt cheltuielile care nu sunt niciodată rambursate?

Există situații în care costurile asistenței juridice ar trebui rambursate organizației care a acordat asistență juridică?

Cazul A

Da

În general 100% din costuri sunt rambursate.

 

Toate costurile pot fi rambursate în acest caz.

Toate costurile pot fi rambursate, cu excepția costurilor aferente următoarelor situații: pârâtul care acceptă pretențiile reclamantului la prima audiere nu trebuie să suporte cheltuielile judiciare, cu excepția cazului în care acesta a fost notificat anterior audierii.

În cazul în care instanța acceptă parțial pretențiile ambelor părți, aceasta va stabili în ce măsură părțile pot fi obligate să suporte cheltuielile de judecată. Instanța poate de asemenea dispune rambursarea cheltuielilor.

Mai mult, instanța va avea dreptul de a majora sau reduce onorariile avocațiale în cazul în care constată că acestea sunt nepotrivit de mari sau mici față de valoarea pricinii sau munca îndeplinită de avocat.

 

NU

Cazul B

Da

În general 100% din costuri sunt rambursate.

 

Toate costurile pot fi rambursate, cu excepția costurilor aferente următoarelor situații: pârâtul care acceptă pretențiile reclamantului la prima audiere nu trebuie să suporte cheltuielile judiciare, cu excepția cazului în care acesta a fost notificat anterior audierii.

În cazul în care instanța acceptă parțial pretențiile ambelor părți, aceasta va stabili în ce măsură părțile pot fi obligate să suporte cheltuielile de judecată. Instanța poate de asemenea dispune rambursarea cheltuielilor.

Mai mult, instanța va avea dreptul de a majora sau reduce onorariile avocațiale în cazul în care constată că acestea sunt nepotrivit de mari sau mici față de valoarea pricinii sau munca îndeplinită de avocat.

 

NU


Costurile activităților de traducere și interpretare


Studiu de caz

Traducere

Interpretare

Există alte costuri specifice litigiilor transfrontaliere?

Când și în ce condiții este necesară?

Costul aproximativ?

Când și în ce condiții este necesar?

Costul aproximativ?

Descriere

Cazul A

În general, nu este aplicabil în acest caz

În general, nu este aplicabil în acest caz

Atunci când partea trebuie audiată de instanță are deficiențe de auz, de vorbire sau este analfabetă

23,15 RON pe oră (aproximativ 6 EUR)

Cazul B

1. Atunci când documentele depuse în instanță (ce fac parte din dosarul cauzei) sunt redactate într-o limbă străină.

2. Mai mult, atunci când partea în cauză contestă acuratețea documentului tradus în limba română, instanța poate solicita efectuarea traducerii de către un traducător autorizat.

Costurile pot varia în funcție de contractul de servicii de traducere sau, în cazul în care traducerea este realizată de un traducător autorizat la cererea instanței, va fi achitat un tarif de 33,56 RON (aproximativ 8 EUR) pe pagină în format A4

Dacă cel puțin una din părți nu are cunoștințe de limba română.

Statul A= România

23,15 RON pe oră (aproximativ 6 EUR)

Da, dar sunt suportate de stat

Ultima actualizare: 08/11/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, statele membre responsabile cu gestionarea paginilor cu informații naționale actualizează în prezent conținutul de pe acest site. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.

Cheltuieli de judecată - Slovenia

Această pagină vă oferă informații privind costurile procedurilor judiciare în Slovenia.

Cadrul legislativ care reglementează onorariile profesiilor juridice

Avocați

Onorariile avocaților sunt reglementate de Legea privind onorariile avocaților (Monitorul Oficial al Republicii Slovenia nr. 67/2008; nr. 35/2009-ZOdv-C, în vigoare de la 1.1.2009 până la 9.5.2009). Această lege se aplică până la adoptarea de către Baroul din Slovenia a noii liste de onorarii ale avocaților, care trebuie să fie aprobată de Ministerul Justiției și Administrației Publice.

Notari

Onorariile notarilor sunt reglementate de Tariful notarial (Monitorul Oficial al Republicii Slovenia nr. 94/2008) adoptat de Ministerul Justiției și Administrației Publice. Înainte de adoptare, ministerul înaintează tariful Camerei Notarilor din Slovenia pentru observații și avize preliminare, care nu sunt însă obligatorii pentru minister.

Costuri fixe

Costuri fixe în proceduri civile

Costuri fixe pentru părțile litigante în proceduri civile

Costurile fixe cuprind:

 • cheltuielile de judecată;
 • onorariile avocaților;
 • onorariile experților;
 • onorariile traducătorilor și interpreților, precum și
 • cheltuielile de transport (de exemplu, ale martorilor și ale experților).

Etapa procedurii civile în care trebuie plătite costurile fixe

Cheltuielile de judecată se achită de obicei la începutul procedurii, atunci când se depune cererea.

În unele cazuri, onorariile sunt achitate în momentul în care instanța pronunță o hotărâre (de exemplu, litigii sociale înaintea curților de primă instanță, proceduri privind registrul funciar, proceduri privind hotărâri sau compensații în primă instanță).

În procedurile de deschidere a testamentului, onorariul se achită la finalul audierii – odată ce se cunoaște averea exactă a decedatului.

Onorariile avocaților trebuie achitate după ce instanța emite un ordin privind cheltuielile de judecată. Avocații pot solicita ca o parte din valoarea totală a onorariilor să fie plătită în avans, ceea ce constituie o practică obișnuită.

Partea care propune o examinare a probelor (de exemplu, printr-un expert sau martor) sau utilizarea serviciilor unui traducător sau interpret trebuie să achite costurile respective în avans.

Costuri fixe în proceduri penale

Costuri fixe pentru părțile litigante în proceduri penale

Costurile fixe cuprind:

 • cheltuielile de judecată;
 • onorariile avocaților (care depind de numărul audierilor);
 • onorariile experților;
 • onorariile traducătorilor și interpreților, precum și
 • cheltuielile de transport (de exemplu, ale martorilor și ale experților).

Etapa procedurii penale în care trebuie plătite costurile fixe

Cheltuielile de judecată și alte costuri se achită de obicei după ce instanța a pronunțat o hotărâre definitivă care nu poate fi atacată sau după ce instanța a emis ulterior un ordin special privind costurile procedurii care nu poate face obiectul unei căi de atac.

Onorariile avocaților trebuie achitate după ce instanța a emis un ordin privind cheltuielile de judecată. Avocații pot solicita ca o parte din valoarea totală a onorariilor sau întreaga sumă să fie plătită în avans, ceea ce constituie o practică obișnuită.

Costuri fixe în proceduri constituționale

Costuri fixe pentru părțile litigante în proceduri constituționale

Nu există cheltuieli de judecată în procedurile constituționale. Alte costuri (de exemplu, onorariile avocaților și cheltuielile de transport) constitute o parte din cheltuielile proprii ale fiecărei părți.

Etapa procedurii constituționale în care trebuie plătite costurile fixe

Onorariile avocaților trebuie achitate la finalul procedurilor. Avocații pot solicita ca o parte din valoarea totală a onorariilor sau întreaga sumă să fie plătită în avans, ceea ce constituie o practică obișnuită.

Informații prealabile care trebuie furnizate de reprezentanții legali

Drepturile și obligațiile părților

Avocații nu au obligația legală de a furniza informații privind drepturile și obligațiile, șansele de reușită și costurile implicate. Cu toate acestea, solicitarea de plată a avocaților trebuie să fie emisă pe o factură specială care să cuprindă informații privind onorariile și costurile. În momentul în care avocatul și clientul convin că taxele și costurile nu vor fi stabilite pe baza Legii privind onorariile avocaților, ci, mai degrabă, în conformitate cu un acord special privind nivelul onorariilor, acordul trebuie să respecte anumite reguli.

Temeiul juridic al costurilor

Unde puteți găsi informații privind temeiul juridic al costurilor în Slovenia?

Costurile procedurilor judiciare sunt reglementate de următoarele texte juridice:

 • Legea privind taxele judiciare Zakon o sodnih taksah (Monitorul Oficial al Republicii Slovenia nr. 37/2008);
 • Legea privind onorariile avocaților Zakon o odvetniški tarifi (modificarea acestei legi este prevăzută în viitorul apropiat);
 • Tariful notarial Notarska tarifa (Monitorul Oficial al Republicii Slovenia nr. 94/2008, nr. 32/2011. O nouă modificare a acestuia este prevăzută a avea loc în curând);
 • Norme privind interpreții în instanțăPravilnik o sodnih tolmačih (Monitorul Oficial al Republicii Slovenia nr. 49/2002, nr. 75/2003, nr. 71/2007);
 • Norme privind experții și evaluatorii în instanțăPravilnik o sodnih izvedencih in cenilcih (Monitorul Oficial al Republicii Slovenia nr. 7/2002, nr. 75/2003, nr. 72/2005, nr. 71/2007, nr. 84/2008);
 • Codul de procedură penală Zakon o kazenskem postopku (Monitorul Oficial al Republicii Slovenia nr. 32/2012);
 • Norme privind recuperarea costurilor aferente procedurilor penale Pravilnik o povrnitvni stroškov v kazenskem postopku (Monitorul Oficial al Republicii Slovenia nr. 61/1997, 6897 – rectificare în nr. 62/2008);
 • Codul de procedură civilă Zakon o pravdnem postopku (Monitorul Oficial al Republicii Slovenia nr. 73/2007 – versiune consolidată, nr. 45/08 - ZArbit, nr. 45/08, nr. 111/08 - Odl. US, nr. 121/08 - Skl. US, nr. 57/09 - Odl. US, nr. 12/10 - Odl. US, nr. 50/10 - Odl. US, nr. 107/10 - Odl. US, nr. 75/12 - Odl. US și nr. 76/12 - rectificare).

Textele menționate mai sus se regăsesc pe portalul juridic online al Sloveniei, la Linkul se deschide într-o fereastră nouăCentrul de Informare Juridică sau în alte registre naționale de legislație.

În ce limbi pot obține informații privind temeiul juridic al costurilor în Slovenia?

Informațiile sunt disponibile numai în limba slovenă.

Unde pot găsi informații privind medierea?

Informațiile privind medierea sunt disponibile pe site-ul internet al Linkul se deschide într-o fereastră nouăRețelei judiciare europene în materie civilă și comercială privind căile alternative de soluționare a litigiilor.

De asemenea, există informații pe site-ul internet al Ministerului Justiției și Administrației Publice și pe site-ul internet al instanțelor care oferă mediere (de exemplu, Linkul se deschide într-o fereastră nouăinstanța districtuală din Ljubljana).

Informații suplimentare sunt disponibile, de asemenea, pe site-urile internet ale ONG-urilor și ale operatorilor din sectorul privat care își desfășoară activitatea în domeniul medierii (a se vedea paginile privind medierea și găsirea unui mediator).

Unde pot găsi informații suplimentare privind costurile?

Unde pot găsi informații cu privire la durata medie a diverselor proceduri?

Secțiunea de pe site-ul internet al Linkul se deschide într-o fereastră nouăMinisterului Justiției și Administrației Publice privind analiza statisticilor judiciare conține informații referitoare la durata medie a diferitor proceduri.

Taxa pe valoare adăugată (TVA)

Cum sunt furnizate aceste informații?

Informațiile privind costurile sunt publicate în diferite reglementări; cu toate acestea, TVA nu este de obicei inclusă. Atunci când TVA trebuie adăugată la preț (de exemplu, dacă serviciile unui avocat sunt supuse plății TVA), reglementările prevăd de obicei acest lucru.

Asistență juridică

Prag de venit aplicabil în domeniul justiției civile

Pragul de venit aplicabil asistenței juridice este reglementat de articolul 13 din Legea privind asistența juridică gratuităZakon o brezplačni pravni pomoči (Monitorul Oficial al Republicii Slovenia nr. 48/2001, nr. 50/2004, nr. 96/2004-UPB1, nr. 23/2008).

Persoanele au dreptul la asistență juridică dacă situația financiară a familiilor lor le împiedică să achite costurile judiciare fără a aduce atingere nivelului minim de subzistență al acestora. Se consideră că nivelul minim de subzistență este amenințat atunci când venitul lunar al persoanei sau venitul mediu lunar al unui membru al familiei nu depășește dublul venitului minim lunar prevăzut de Legea privind securitatea socială – Zakon o socialnem varstvu (Monitorul Oficial al Republicii Slovenia nr. 3/2007-UPB2 {nr. 23/2007 - rectificare, nr. 41/2007 - rectificare.}, nr. 122/2007 Odl.US: U-I-11/07-45).

De la data de 1 iunie 2012, venitul minim este de 260 EUR; pragul de venit pentru asistența juridică este de 520 EUR.

De asemenea, instanța poate exonera părțile de la plata cheltuielilor de judecată (reglementată de articolul 11 din Legea privind taxele judiciare) dacă plata acestora ar reduce considerabil bugetul minim de subzistență al acestora și al familiilor lor. Hotărârea este lăsată la latitudinea instanței în urma luării în considerare a tuturor circumstanțelor relevante.

Prag de venit aplicabil în domeniul justiției penale pentru inculpați și victime

Pragul de venit aplicabil în domeniul justiției penale pentru inculpați și victime este același ca în cazurile din domeniul justiției civile.

Alte condiții de acordare a asistenței juridice pentru victime și pârâți (inculpați)

Nu există alte condiții de acordare a asistenței juridice pentru victime sau pentru pârâți (inculpați).

Proceduri judiciare gratuite

Plata cheltuielilor de judecată nu este necesară în următoarele proceduri judiciare:

 • proceduri în fața Curții Constituționale din Slovenia;
 • aplicarea hotărârilor judecătorești în litigii privind angajarea și alte aspecte legate de muncă;
 • proceduri în care s-a acordat asistență juridică;
 • executarea revendicărilor privind pensia alimentară;
 • hotărâri judecătorești temporare de suspendare în procedurile de divorț sau privind pensia alimentară a copilului;
 • proceduri de insolvență atunci când acestea sunt inițiate de debitor;
 • certificarea documentelor necesare pentru exercitarea drepturilor privind securitatea socială într-o altă țară;
 • diferite alte proceduri și aspecte enumerate în Legea privind taxele judiciare și alte reglementări.

Când trebuie să plătească partea care nu are câștig de cauză costurile părții câștigătoare?

Rambursarea costurilor este reglementată de Codul de procedură penală și de Codul de procedură civilă, care stabilesc principiul părții câștigătoare și principiul culpei.

În procedurile civile, partea care nu are câștig de cauză trebuie să ramburseze costurile suportate de partea câștigătoare. Fiecare parte trebuie să acopere costurile rezultate din culpă proprie sau ca urmare a coincidențelor. Alte reguli mai detaliate privind rambursarea costurilor sunt prevăzute de Codul de procedură civilă (articolele 151-186 și articolul 173.a) și de Normele privind recuperarea costurilor aferente procedurilor penale (Monitorul Oficial nr. 15/03).

În procedurile penale, dacă inculpatul este găsit vinovat, în general instanța îl condamnă la plata cheltuielilor de judecată. Codul de procedură penală (articolele 92 - 99) și regulamentul special emis de Ministerul Justiției și Administrației Publice conțin norme suplimentare, mai detaliate privind rambursarea costurilor.

Onorariile experților

În procedurile civile, onorariile experților sunt, în principiu, achitate în avans de către partea care a solicitat administrarea de probe prin intermediul experților. Dacă instanța hotărăște audierea expertului, aceasta va suporta costurile în avans. Ulterior, costurile sunt rambursate la finalul procedurii, conform principiului părții câștigătoare.

În procedurile penale, onorariile experților sunt achitate în avans de către instanță.

Onorariile traducătorilor și ale interpreților

În procedurile penale, instanța achită în avans onorariile traducătorilor și ale interpreților.

Costurile traducerii sau ale interpretării în și din limbile italiană și maghiară nu pot fi impuse pe baza drepturilor constituționale ale minorităților italiană și maghiară de a-și utiliza propria limbă (chiar dacă persoanele în cauză trebuie să ramburseze alte costuri într-o procedură penală).

Costurile traducerii și interpretării nu sunt impuse dacă pârâtul nu poate înțelege limba de desfășurare a procedurilor.

În procedurile civile, taxele traducătorilor și interpreților fac parte din costurile procedurilor. Aceste costuri trebuie achitate în avans de către partea care a inițiat procedura. La finalul procedurilor, costurile sunt rambursate conform principiului câștigului și al vinei.

Studii de caz din Slovenia

Informații mai detaliate privind costurile procedurilor în Slovenia sunt disponibile prin intermediul unor studii de caz concrete.

Linkuri conexe

Linkul se deschide într-o fereastră nouăCentrul de Informare Juridică

Linkul se deschide într-o fereastră nouăInstanța districtuală din Ljubljana

Linkul se deschide într-o fereastră nouăDepartamentul de analiză a statisticilor judiciare

Fișiere atașate conexe

Studiu privind transparența costurilor în SloveniaPDF(723 Kb)en

Ultima actualizare: 26/06/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, statele membre responsabile cu gestionarea paginilor cu informații naționale actualizează în prezent conținutul de pe acest site. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.

Cheltuieli de judecată - Slovacia

Această pagină vă oferă informații privind costurile procedurilor judiciare în Slovacia.

Cadrul de reglementare aplicabil onorariilor profesiilor juridice

Articolul 1 alineatul (2) din Legea nr. 586/2003 privind profesiile juridice și de modificare a Legii nr. 455/1991 privind comerțul autorizat, astfel cum a fost modificată, stipulează următoarele:

„Exercitarea unei profesii juridice constă în reprezentarea clienților în fața instanțelor, a autorităților guvernamentale sau a altor organisme juridice, apărarea în cadrul urmăririlor penale, furnizarea de consiliere juridică, redactarea de documente cu privire la actele juridice, analize juridice, administrarea bunurilor clienților și alte forme de consiliere și asistență juridică, dacă aceste activități sunt realizate în mod consecvent și în schimbul unui onorariu (denumite în continuare «servicii juridice»).”

Avocați

Onorariile avocaților sunt reglementate de un decret de punere în aplicare al Ministerului Justiției din Republica Slovacă (nr. 655/2004 privind onorariile avocaților și remunerațiile pentru prestarea de servicii juridice) – o versiune în limba engleză este disponibilă pe site-ul internet al Linkul se deschide într-o fereastră nouăBaroului slovac.

Onorariul avocatului trebuie stabilit de comun acord de avocat și clientul acestuia (onorariu contractual). Marea majoritate a onorariilor avocaților este convenită prin contract, cu excepția cazului în care legea prevede onorarii pe bază tarifară. Dacă părțile nu ajung la un acord în această privință, se utilizează dispozițiile relevante privind tarifele (din decretul de punere în aplicare privind onorariile avocaților) pentru a stabili suma datorată. Onorariul tarifar se calculează înmulțind tariful de bază cu numărul de acte sau de servicii juridice pe care le-a efectuat avocatul.

Executori judecătorești

În Republica Slovacă nu există executori judecătorești. Totuși, funcțiile de executare sunt îndeplinite de agenți de punere în aplicare, în conformitate cu Legea nr. 233/1995 privind agenții instanței și activitățile de executare („Legea privind procedura de executare”).

Costuri fixe

Costuri fixe în procedurile civile

Costuri fixe pentru părți în procedurile civile

Toate categoriile de onorarii sunt stabilite în reglementările corespunzătoare și sunt stabilite în diferite moduri:

Cheltuielile de judecată sunt reglementate prin Legea nr. 71/1992 privind cheltuielile de judecată și copiile înregistrărilor din cazierul judiciar, astfel cum a fost modificată („Legea privind cheltuielile de judecată”). Suma poate fi fixă, poate fi exprimată procentual sau poate fi o combinație a acestor două metode (în funcție de tipul de cauză).

Onorariile agenților de punere în aplicare sunt reglementate prin Legea nr. 233/1995 privind agenții instanței și activitățile de executare. Suma este stabilită pe bază tarifară (o sumă fixă sau exprimată procentual, în funcție de obiectul executării) sau ca onorariu contractual.

Onorariile avocaților sunt reglementate prin Decretul de punere în aplicare nr. 655/2004 privind onorariile avocaților și remunerațiile pentru prestarea de servicii juridice. Suma este stabilită pe bază tarifară (un onorariu fix pentru fiecare serviciu juridic prestat, în funcție de valoarea cauzei sau de obiectul acesteia) sau ca onorariu contractual.

Onorariile experților sunt reglementate prin Decretul de punere în aplicare nr. 491/2004 privind onorariile, rambursarea costurilor și acordarea de compensații pentru timpul pierdut pentru experți, interpreți și traducători. Suma este stabilită pe bază tarifară (un onorariu fix pentru fiecare serviciu, un tarif calculat pe oră sau un procentaj, în funcție de obiectul cauzei) sau ca onorariu contractual.

Remunerarea martorilor este reglementată de Legea nr. 99/1963 Codul de procedură civilă și, ulterior, prin Decretul de punere în aplicare nr. 543/2005 privind administrarea și normele interne ale instanțelor districtuale, ale instanțelor regionale, ale Curții Speciale și ale instanțelor militare, Legea nr. 311/2001 Codul muncii, Legea nr. 595/2003 privind impozitul pe venit și Legea nr. 663/2007 privind salariul minim. Instanța hotărăște cu privire la rambursarea cheltuielilor suportate din veniturile proprii și la acordarea de compensații pentru veniturile nerealizate (în conformitate cu normele stabilite în decretul de punere în aplicare privind administrarea și normele interne).

Onorariile pentru activitățile de traducere/interpretare sunt reglementate prin Decretul de punere în aplicare nr. 491/2004 privind onorariile, rambursarea costurilor și acordarea de compensații pentru timpul pierdut pentru experți, interpreți și traducători. Suma este stabilită pe bază tarifară (un onorariu fix pe oră/pagină, în funcție de limba în cauză, sau pe serviciu prestat de traducător/interpret) sau ca onorariu contractual.

Prin urmare, în majoritatea posibilelor proceduri civile, este practic imposibil pentru o persoană care nu este avocat să calculeze costurile reale totale estimate fără consiliere specializată.

Totuși, un specialist (în special un avocat) își poate informa clientul mult mai precis cu privire la diferitele costuri care vor trebui suportate pe parcursul procedurilor, în funcție de circumstanțele cauzei. În cazul în care rezultatul este greu de anticipat, avocatul poate, de asemenea, să își informeze clientul cu privire la costurile estimate pentru diferitele rezultate posibile, care vor depinde în cele din urmă de analiza și de deciziile instanței.

Diferitele tipuri de costuri care pot apărea în desfășurarea procedurilor civile sunt reglementate de regulamente/legi specifice. Acestea cuprind diferite moduri de a calcula onorariile și pot fi împărțite în două mari categorii: onorarii tarifare și onorarii contractuale.

În ce etapă a procedurilor civile trebuie plătite costurile fixe pentru părțile litigiului?

În conformitate cu Legea nr. 71/1992 privind cheltuielile de judecată și copiile înregistrărilor din cazierul judiciar, astfel cum a fost modificată, numai cheltuielile de judecată trebuie plătite înainte de începerea audierii.

În conformitate cu Legea nr. 99/1963 (Codul de procedură civilă), pe lângă cheltuielile de judecată, costurile procedurilor includ, în principal, cheltuieli suportate din veniturile proprii de părțile litigiului și de consilierii juridici ai acestora. Acestea includ:

 • veniturile nerealizate de către părțile litigiului și de consilierii juridici ai acestora;
 • costurile prezentării de probe (inclusiv onorariile experților);
 • remunerația notarilor pentru serviciile prestate în capacitatea lor de împuterniciți judiciari și cheltuielile suportate de aceștia din veniturile proprii;
 • remunerația administratorilor/executorilor moștenirii și cheltuielile suportate de aceștia din veniturile proprii;
 • onorariile pentru traducere/interpretare;
 • remunerația pentru reprezentare – în cazul în care o parte a litigiului este reprezentată de un avocat autorizat înscris în Baroul slovac.

Aceste costuri se plătesc, de obicei, după pronunțarea hotărârii judecătorești.

În plus, costurile procedurilor civile depind în mare măsură de cauza audiată și de deciziile instanței (în special, în ceea ce privește alegerea probelor și costurile care trebuie rambursate instanței sau celeilalte părți). Prin urmare, este dificil de prevăzut înainte de începerea procedurilor care vor fi costurile reale.

Costuri fixe în procedurile penale

Costuri fixe pentru părțile litigiului în procedurile penale

Instanța are autoritatea de a hotărî cu privire la cheltuielile de judecată în cadrul procedurilor penale după pronunțarea hotărârii definitive.

În ce etapă a procedurilor penale trebuie plătite costurile fixe?

Toate costurile suportate pe parcursul procedurilor penale se plătesc după ce hotărârea devine definitivă, deoarece dispozitivul hotărârii dispune și asupra rambursării cheltuielilor de judecată (Legea nr. 301/2005 Codul de procedură penală).

Costuri fixe în procedurile constituționale

Costuri fixe pentru părțile litigiului în procedurile constituționale

În cauzele prezentate în fața Curții Constituționale a Slovaciei, care nu pot fi estimate în termeni financiari, rata tarifară de bază pentru fiecare serviciu juridic trebuie să fie egală cu o șesime din baza de calcul (articolul 11 din Decretul de punere în aplicare nr. 655/2004 privind onorariile avocaților și remunerațiile pentru prestarea de servicii juridice).

În ce etapă a procedurilor constituționale trebuie plătite costurile fixe?

Pentru procedurile constituționale, se aplică condiții similare cu cele pentru procedurile civile și penale. Se aplică dispozițiile Legii nr. 99/1963 (Codul de procedură civilă).

Informații prealabile care trebuie furnizate de consilierii juridici

Drepturile și obligațiile părților

Articolul 18 din Legea nr. 586/2003 privind profesiile juridice și de modificare a Legii nr. 455/1991 privind comerțul autorizat, astfel cum a fost modificată, stipulează următoarele:

 1. În exercitarea activității sale juridice, fiecare avocat are obligația de a proteja și a promova drepturile și interesele clientului său și de a acționa în conformitate cu dispozițiile primite de la acesta. În cazul în care dispozițiile clientului contravin dispozițiilor oricărei legislații cu aplicare generală, avocatul nu este obligat să le respecte și trebuie să informeze clientul în acest sens într-un mod adecvat.
 2. În exercitarea activității sale juridice, avocatul are obligația de a acționa corect, onest și cu atenția profesională cuvenită. Acesta trebuie să utilizeze în mod consecvent toate mijloacele și cunoștințele juridice de care dispune pentru a apăra interesul clienților săi în cel mai eficient mod posibil. Avocatul trebuie să asigure că serviciile sale juridice servesc la atingerea obiectivului urmărit și sunt efectuate în schimbul unor onorarii rezonabile.
 3. În exercitarea activității sale juridice, avocatul trebuie să acționeze întotdeauna în conformitate cu demnitatea profesiei sale juridice și nu trebuie să o discrediteze. Prin urmare, avocatul are obligația de a urma codul de conduită, precum și normele și regulamentele interne ale baroului.

Temeiul juridic al costurilor

În ce limbi sunt disponibile informații privind temeiul juridic al costurilor în Slovacia?

Legile menționate mai sus privind costurile sunt publicate în Colecția actelor legislative în limba slovacă (în conformitate cu articolul 8 din Legea nr. 1/1993 a Consiliului Național al Republicii Slovace).

Unde sunt disponibile informații privind medierea?

Medierea este reglementată prin Legea nr. 420/2004 privind medierea.

Unde sunt disponibile mai multe informații despre costuri?

Site internet disponibil cu informații privind costurile

Informații cu privire la costuri sunt disponibile pe site-ul internet Linkul se deschide într-o fereastră nouăIGNUM, care conține legislație cu aplicare generală, precum și normele și reglementările slovace actuale și anterioare. Site-ul internet este găzduit de Linkul se deschide într-o fereastră nouăMinisterul Justiției din Republica Slovacă.

Unde sunt disponibile informații cu privire la durata medie a diverselor proceduri?

Aceste informații pot fi consultate în anuarul statistic al Linkul se deschide într-o fereastră nouăMinisterului Justiției din Republica Slovacă.

Unde sunt disponibile informații cu privire la costurile totale medii aferente unei anumite proceduri?

Informațiile privind cheltuielile și onorariile medii sunt dificil de determinat din următoarele motive:

 1. Nu există informații statistice publicate.
 2. Legislația slovacă în domeniu este relativ flexibilă și prevede aproape în toate situațiile posibilitatea de a stabili un onorariu/o remunerație contractuală – care poate fi influențată de regiune, de reputația firmei de avocatură și de alte persoane care oferă servicii conexe acțiunilor în justiție. În plus, ceea ce este și mai important, un impact considerabil îl au cauza însăși și complexitatea sa, probele necesare și durata procedurii.
 3. În plus, chiar și valoarea onorariului stabilit pe bază tarifară (care poate fi acordat numai la încheierea procedurilor, sub formă de costuri procedurale, în funcție de rezultatul cauzei și de deciziile instanței) depinde de durata acțiunii în justiție, de numărul de servicii prestate și de diferiți alți factori. Întrucât nu este posibilă stabilirea volumului de muncă mediu implicat de un litigiu, costurile medii ale procedurilor sunt imposibil de calculat.

Taxa pe valoare adăugată

Cum sunt furnizate aceste informații?

În cazul în care agentul de punere în aplicare este înregistrat ca plătitor de TVA, taxa pe valoare adăugată este adăugată veniturilor și costurilor sale calculate (conform articolului 196 din Legea nr. 233/1995 privind agenții instanței și activitățile de executare).

În cazul în care avocatul este înregistrat ca plătitor de TVA, veniturile și costurile sale calculate în conformitate cu această dispoziție vor include TVA [articolul 18 alineatul (3) din Decretul de punere în aplicare nr. 655/2004 al Ministerului Justiției privind onorariile avocaților și remunerațiile pentru prestarea de servicii juridice].

În cazul în care expertul, interpretul sau traducătorul este înregistrat ca plătitor de TVA, onorariile calculate vor include TVA [articolul 16 alineatul (2) din Decretul de punere în aplicare nr. 491/2004 al Ministerului Justiției privind onorariile, rambursarea costurilor și acordarea de compensații pentru timpul pierdut pentru experți, interpreți și traducători].

Care sunt ratele aplicabile?

TVA-ul nu se aplică cheltuielilor de judecată (Legea nr. 71/1992 privind cheltuielile de judecată și copiile înregistrărilor din cazierul judiciar, astfel cum a fost modificată). Totuși, acesta se aplică onorariului pentru mediere, întrucât activitatea de mediere este o activitate comercială, precum și onorariului pentru arbitraj, la o rată de 20 %, cu condiția ca persoana care primește onorariul să fie înregistrată ca plătitoare de TVA.

Asistența judiciară

Pragul minim de venit aplicabil în domeniul justiției civile

Acest prag este reglementat de articolul 4 litera (i) din Legea nr. 327/2005 privind acordarea de asistență judiciară persoanelor cu situație materială precară și de modificare a Legii nr. 586/2003 privind profesiile juridice și de modificare a Legii nr. 455/1991 privind comerțul autorizat (Legea privind comerțul), astfel cum a fost modificată, astfel cum a fost modificată de Legea nr. 8/2005.

Partea relevantă stipulează: „Se consideră că o persoană se află într-o situație materială precară dacă aceasta primește indemnizații sau ajutoare pentru situații materiale precare1e) sau dacă venitul său este egal sau de 1,6 ori mai mic decât suma minimă necesară pentru subzistență 2) și dacă persoana fizică nu dispune de mijloacele care să îi permită să plătească serviciile juridice”. (311,30 EUR)

Pragul minim de venit aplicabil în domeniul justiției penale pentru pârâți

Pragul minim de venit aplicabil pentru pârâții care doresc să fie asistați de un consilier juridic ex officio în materie penală nu este stabilit. Codul de procedură penală (articolele 37 și 38) stabilește situațiile în care apărarea este obligatorie:

 1. Acuzatul trebuie să aibă un consilier juridic al apărării în cadrul procedurilor preliminare procesului în cazul în care:
  • este reținut în stare de arest, execută o pedeapsă cu închisoarea sau este internat sub supraveghere într-o unitate medicală;
  • nu are capacitate juridică sau capacitatea sa juridică este limitată;
  • este acuzat de o infracțiune deosebit de gravă;
  • este minor;
  • este o persoană care se sustrage justiției.
 2. Consilierul juridic este, de asemenea, obligatoriu dacă instanța, procurorul sau polițistul stabilește, în timpul procedurilor preliminare procesului, că acesta este necesar în special pentru că se îndoiește că acuzatul are capacitatea de a se apăra în mod corespunzător.
 3. Prezența unui consilier juridic al apărării este, de asemenea, obligatorie în procedurile de extrădare și în procedurile care implică impunerea unui tratament protectiv, cu excepția tratamentului protectiv pentru alcoolism.

Articolul 38 din Codul de procedură penală prevede următoarele:

 1. Prezența unui consilier juridic al apărării este obligatorie în procedurile de executare în care instanța pronunță o hotărâre într-o audiere publică atunci când persoana condamnată:
  • nu are capacitate juridică sau capacitatea sa juridică este limitată;
  • este un minor eliberat condiționat care, în momentul desfășurării audierii publice, are o vârstă mai mică de 18 ani;
  • este reținut în stare de arest;
  • există îndoieli cu privire la capacitatea acesteia de a se apăra în mod corespunzător.
 2. Persoana condamnată trebuie să aibă un consilier juridic al apărării în procedurile privind căile de atac extraordinare dacă:
 • sunt implicate cazurile prevăzute în articolul 37 alineatul (1) litera (a), (b) sau (c);
 • un minor – la momentul audierii publice privind calea de atac extraordinară – are o vârstă mai mică de 18 ani;
 • există îndoieli cu privire la capacitatea acesteia de a se apăra în mod corespunzător;
 • acțiunea este îndreptată împotriva unei persoane condamnate după decesul acesteia.

Pragul minim de venit aplicabil în domeniul justiției penale pentru victime

În conformitate cu articolul 558 alineatul (1) din Codul de procedură penală, instanța hotărăște cu privire la rambursarea cheltuielilor suportate de victimă după ce hotărârea devine definitivă.

Alte condiții pentru acordarea de asistență judiciară pentru victime

Toate condițiile sunt prevăzute în Legea nr. 301/2005 Codul de procedură penală.

Proceduri judiciare gratuite

Există două tipuri de scutiri de la plata cheltuielilor de judecată (articolul 4 din Legea nr. 71/1992 a Consiliului Național al Slovaciei privind cheltuielile de judecată și copiile înregistrărilor din cazierul judiciar, astfel cum a fost modificată). Scutirile de la plata cheltuielilor de judecată se aplică în următoarele cazuri:

 • tipuri specifice de proceduri (îngrijirea minorilor, neluarea de măsuri sau intervenția ilegală a organismelor administrative, obligațiile reciproce privind pensia alimentară între părinți și copii); sau
 • anumite categorii de persoane (reclamantul în acțiunile pentru repararea prejudiciului suferit în urma unui accident de muncă sau a unei boli profesionale; în acțiunile privind declararea ilegalității unei rezilieri abuzive a contractului de muncă etc.) În cazul în care instanța pronunță o hotărâre în favoarea reclamantului, pârâtul trebuie să plătească cheltuielile de judecată corespunzătoare sau o parte din acestea, stabilită de instanță, cu excepția cazului în care pârâtul este, de asemenea, scutit de la plata cheltuielilor de judecată.

Conform articolului 138 din Codul de procedură civilă, instanța are, de asemenea, autoritatea de a scuti una dintre părți, parțial sau integral, de la plata cheltuielilor de judecată, dacă acest lucru este justificat de situația părții respective și cu condiția ca plângerea să fie neîntemeiată și ca partea să nu își exercite sau să își apere un drept fără speranțe de reușită. Cu toate acestea, instanța poate revoca scutirea acordată în orice moment pe parcursul procedurilor.

Conform Legii nr. 327/2005 privind acordarea de asistență judiciară persoanelor cu situație materială precară (sau legea privind asistența judiciară), asistența judiciară înseamnă prestarea de servicii juridice unei persoane care are dreptul la asistență în temeiul acestei legi în exercitarea drepturilor sale, în special sub formă de:

 • consiliere juridică;
 • asistență pentru procedurile extrajudiciare;
 • întocmire a actelor care trebuie depuse la instanță;
 • reprezentare în instanță;
 • executarea actelor conexe; precum și
 • plata integrală sau parțială a costurilor conexe.

Cu toate acestea, în cazul în care persoana în cauză îndeplinește condițiile pentru acordarea de asistență judiciară, este probabil ca aceasta să fie, de asemenea, scutită de la plata costurilor procedurilor (inclusiv a cheltuielilor de judecată). Nu există nicio o dispoziție specifică conform căreia o persoană care beneficiază de asistență judiciară este, de asemenea, scutită de la plata cheltuielilor de judecată. Cu toate acestea, este foarte probabil ca instanța să acorde o astfel de scutire.

Când trebuie să plătească partea care nu are câștig de cauză costurile părții câștigătoare?

Proceduri civile: în conformitate cu articolul 142 din Codul de procedură civilă

O persoană poate solicita instanței competente scutirea integrală sau parțială de la plata cheltuielilor de judecată. Instanța poate acorda, din proprie inițiativă, părții care are câștig de cauză (integral) dreptul la rambursarea costurilor necesare suportate pe parcursul procedurilor (inclusiv a cheltuielilor de judecată). În cazul unui câștig de cauză parțial, instanța va acorda dreptul la rambursarea unei părți din costurile procedurilor fiecăreia dintre părți și, de asemenea, poate hotărî ca niciuna dintre părți să nu aibă dreptul la rambursarea costurilor procedurilor. Totuși, instanța poate, de asemenea, acorda părții care a avut câștig de cauză parțial dreptul la rambursarea integrală a costurilor procedurilor, în cazul în care hotărârea privind valoarea plăților impuse acestei părți au depins de avizul unui expert sau de deciziile instanței sau dacă insuccesul este legat de o parte relativ neglijabilă a procedurii.

Proceduri penale: în conformitate cu articolul 557 din Codul de procedură penală

În cazul în care victima are dreptul, cel puțin parțial, la rambursarea costurilor procedurilor, persoana condamnată are obligația să-i ramburseze victimei costurile necesare suportate în cadrul procedurilor, inclusiv costurile reprezentării, atunci când apărarea este obligatorie.

Chiar dacă victimei nu i-a fost acordat dreptul la rambursarea costurilor de mai sus, instanța poate acorda dreptul la rambursarea integrală sau parțială a costurilor procedurilor suportate de victimă, în urma solicitării victimei și ținând seama de circumstanțele cauzei.

Onorariile experților

Decretul de punere în aplicare al Ministerului Justiției nr. 491/2004 privind onorariile, rambursarea costurilor și acordarea de compensații pentru timpul pierdut pentru experți, interpreți și traducători stabilește cuantumul onorariilor experților. Lista experților, gestionată de Linkul se deschide într-o fereastră nouăMinisterul Justiției din Republica Slovacă, poate fi accesată de public pe site-ul său. Un expert este adăugat pe listă dacă solicitantul a îndeplinit toate condițiile (menționate în decretul de punere în aplicare privind onorariile experților, interpreților și traducătorilor).

Onorariul expertului trebuie să fie stabilit de comun acord între expert și client (onorariu contractual). În cazul în care părțile nu ajung la un acord, pentru stabilirea cuantumului onorariului se folosesc dispozițiile relevante privind tarifele.

Trebuie menționat că TVA-ul se aplică doar onorariului contractual, cu condiția ca traducătorul/interpretul să fie înregistrat ca plătitor de TVA.

Onorariile calculate pe bază tarifară se stabilesc în funcție de:

 • numărul de ore lucrate;
 • un procentaj din valoarea inițială a sumei care face obiectul cauzei;
 • un onorariu fix, pe baza sumei care face obiectul cauzei și a numărului de servicii prestate.

Studii de caz din Slovacia

Mai multe informații specifice privind costurile procedurilor în Slovacia sunt disponibile în câteva studii de caz specifice.

Anexe conexe

Raportul slovac referitor la Studiul privind transparența și costurilePDF(872 Kb)en

Ultima actualizare: 26/06/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, statele membre responsabile cu gestionarea paginilor cu informații naționale actualizează în prezent conținutul de pe acest site. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.

Cheltuieli de judecată - Finlanda

Această pagină vă oferă informații privind costurile judiciare din Finlanda.

Cadrul legislativ care reglementează onorariile profesiilor juridice

Avocați pledanți (inclusiv avocați consultanți și juriști)

În Finlanda, onorariile avocaților pledanți sunt reglementate de Normele privind conduita profesională corespunzătoare pentru avocați și Orientările privind onorariile, aprobate de Asociația Baroului din Finlanda.

Executori judecătorești

În Finlanda, onorariile executorilor judecătorești sunt reglementate de Decretul guvernamental nr. 925/2008, Legea privind onorariile de executare (34/1995) și Decretul guvernamental nr. 35/1995.

Avocați

În Finlanda, onorariile avocaților sunt reglementate de Codul Comercial 18:5, Legea privind asistența juridică (257/2002) și Decretul guvernamental 290/2008.

Costuri fixe

Costuri fixe pentru procedurile civile

Costuri fixe pentru părțile implicate în proceduri civile

În Finlanda, costurile fixe includ taxele de procesare și taxele legate de actele juridice. Taxele de procesare (taxe de judecată, taxe de petiție, taxe de expediere) sunt percepute de la una din părți drept compensație pentru judecarea unei cauze și pentru măsurile luate în cadrul procesului. Taxa de procesare acoperă, de asemenea, livrarea instrumentului oficial conținând decizia sau decizia provizorie în cauză. Taxa de judecată variază de la 79 de euro în cauzele civile, din cadrul tribunalelor districtuale, la 223 de euro în cauzele din cadrul instanțelor comerciale.

Taxele legate de actele juridice (taxe pentru extrase, taxe pentru copii, taxe pentru certificate) sunt percepute pentru documentele solicitate în mod expres, în afară de cazul în care este în vigoare o scutire legală de la taxele respective. De exemplu, nu se percepe nicio taxă pentru documentele emise părții vătămate într-o cauză penală instrumentată de un procuror.

Detaliile privind costurile sunt disponibile pe site-ul web al Justiției și în Legea privind taxele de judecată (Legea privind taxele pentru acțiunile tribunalelor și a anumitor organe ale administrației judiciare 701/1993) și în Decretele Consiliului de Stat în materie.

În cauzele de divorț, taxa totală de judecată constă într-o taxă inițială de 79 de euro și o taxă de 44 de euro pentru continuarea procedurilor după perioada de reflecție. Asistența unui avocat poate costa aproximativ 1 000 de euro. În cazurile care implică petiții, taxa este de 72 de euro. În cauzele de drept civil, taxa de judecată variază între 79 și 179 de euro la tribunalele districtuale, adăugându-se o taxă 179 de euro în cazul înaintării unei căi de atac în fața Curții de Apel. Costurile datorate avocaților pot ajunge și chiar depăși suma de 6 000 de euro.

Etapa procedurii civile în cadrul căreia părțile trebuie să suporte costuri fixe

,Părțile trebuie să suporte costurile fixe la finalizarea procedurilor civile.

Costuri fixe pentru procedurile penale

Costuri fixe pentru părți în cadrul procedurilor penale

În Finlanda, părțile nu suportă costuri în cauzele penale instrumentate de procuror la instanțele de prim grad de jurisdicție.

Etapa procedurii penale în cadrul căreia se plătesc costuri fixe

Părțile trebuie să suporte costurile fixe la finalizarea procedurilor penale.

Costuri fixe pentru procedurile constituționale

Costuri fixe pentru părți în cadrul procedurilor constituționale

În Finlanda nu există curți constituționale; cauzele relevante sunt judecate sub formă de proceduri penale. Părțile nu suportă costuri în cauzele penale instrumentate de procuror la instanțele de prim grad de jurisdicție.

Etapa procedurii constituționale în cadrul căreia se plătesc costuri fixe

Costurile se plătesc la finalizarea procedurilor.

Informații prealabile care trebuie furnizate de reprezentanții legali

Drepturile și obligațiile părților

Reprezentanții legali trebuie să furnizeze informații prealabile părților implicate într-un potențial litigiu, pentru a înțelege drepturile și obligațiile ce le revin, șansele de succes și costurile implicate – inclusiv costurile posibile a fi suportate de partea căzută în pretenții. Acest aspect este reglementat de Linkul se deschide într-o fereastră nouăCodul de Conduită al Asociației Baroului din Finlanda. Un avocat pledant este de asemenea obligat prin lege să păstreze confidențialitatea clientului.

Temeiul juridic al costurilor

Unde se pot găsi informații privind temeiul juridic al costurilor în Finlanda?

Informațiile privind sursele de cost sunt disponibile pe site-ul web al Linkul se deschide într-o fereastră nouăMinisterului Justiției.

În ce limbă se pot obține informații privind sursele de cost din Finlanda?

Informațiile sunt disponibile in finlandeză, suedeză și engleză.

De unde se pot obține informații privind medierea?

Informațiile legate de mediere sunt disponibile pe site-ul web al Ministerului Justiției și cel al Institutului Național pentru Sănătate și Asistență Socială.

De unde se pot obține informații suplimentare privind costurile?

Site-ul web disponibil pentru informații privind costurile

Informațiile detaliate privind costurile și taxele aferente procedurilor judiciare sunt puse la dispoziție în mod gratuit pe site-ul web a