NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini spaniolă a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi.
Swipe to change

Costuri

Cu ocazia prezentului studiu de caz în materie de drept comercial - răspundere, statele membre au fost rugate să îndrume reclamantul în privința cheltuielilor de judecată în următoarele cazuri: Cazul A – Situație la nivel național: un producător de sisteme de încălzire livrează un sistem de încălzire unui instalator. Acesta îl vinde la rândul său (și îl instalează) unui client pentru locuința acestuia, Casa ia foc la scurt timp după aceea. Toate persoanele implicate (producătorul de sisteme de încălzire, instalatorul și clientul final) sunt asigurate. Originea incendiului este contestată. Nimeni nu vrea sa despăgubească clientul. Acesta decide să introducă o acțiune în instanță împotriva producătorului de sisteme de încălzire, a instalatorului și a societăților de asigurare pentru a obține o despăgubire completă. Cazul B – Situație la nivel transnațional: un producător de sisteme de încălzire din statul membru B livrează un sistem de încălzire unui instalator din statul membru C. Acesta îl vinde la rândul său (și îl instalează) unui client din statul membru A pentru locuința acestuia. Casa ia foc la scurt timp după aceea. Toate persoanele implicate (producătorul de sisteme de încălzire, instalatorul și clientul final) sunt asigurate de către o societate de asigurări din propriul stat membru. Originea incendiului este contestată. Nimeni nu vrea sa despăgubească clientul. Acesta decide să introducă o acțiune în instanță în statul membru A împotriva producătorului de sisteme de încălzire, a instalatorului și a societății de asigurare din statul membru A pentru a obține o despăgubire completă.

Costuri în Spania

Cheltuieli aferente instanțelor, căilor de atac și căilor alternative de soluționare a litigiilor

Studiu de caz

Instanță

Căi de atac

Căi alternative de soluționare a litigiilor

Costuri inițiale

Costuri generale

Alte costuri

Costuri inițiale

Costuri generale

Alte costuri

Este disponibilă această opțiune pentru acest tip de cauză?

Cazul A

Costuri inițiale: plățile în avans către avocatul părții (abogado) sau reprezentantul legal al acesteia (procurador) și, în general, plata taxelor în funcție de tipul de procedură și de suma solicitată, cu condiția ca aceasta să depășească 2 000 EUR, cu excepția cazului în care partea are dreptul la asistență juridică gratuită în temeiul Legii nr. 1/1996 privind asistența juridică.

Sunt costurile generale ale procedurii. Acestea sunt plătite de către partea căreia i s-au respins toate pretențiile [articolul 394 alineatul (1) din Codul de procedură civilă].

- Propuneri de probe

- Remunerarea martorilor

- Opiniile experților.

Partea care introduce o cale de atac trebuie să achite în prealabil un acont, cu excepția cazului în care aceasta are dreptul la asistență juridică gratuită.

Se aplică aceeași regulă ca și în primă instanță.

Se aplică aceeași regulă ca și în primă instanță.

Părțile pot ajunge la un acord cu privire la suma datorată fără intervenția unui terț, caz în care acordul trebuie să fie aprobat de instanță, și pot încheia un acord prin intermediul serviciilor de mediere, chiar dacă procedura judiciară a fost inițiată.

Cazul B

Identic cazului precedent.

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Onorariile avocaților, executorilor judecătorești și experților

Studiu de caz

Avocați

Executori judecătorești

Experți

Reprezentarea este obligatorie?

Costuri

Reprezentarea este obligatorie?

Este obligatoriu să se recurgă la acesta?

Cazul A

În cazul în care suma pretinsă depășește 2 000 EUR, părțile trebuie să fie asistate de un avocat și să fie reprezentate de un reprezentant legal (articolul 31 din Codul de procedură civilă).

Acestea variază în funcție de suma solicitată și de tipul de procedură.

Nu reprezintă părțile.

Se recomandă utilizarea experților (pentru evaluarea prejudiciului), aceștia fiind remunerați de către partea care îi solicită.

Cazul B

Identic cazului precedent

Idem

Idem

Idem

Costuri pentru remunerarea martorilor, gaj sau garanție și alte costuri relevante

Studiu de caz

Remunerarea martorilor

Gaj sau garanție

Martorii sunt remunerați?

Costuri

Există acesta/aceasta? Când și cum se utilizează?

Cazul A

Martorii au dreptul să obțină de la partea care i-a solicitat o despăgubire pentru pierderile suferite ca urmare a înfățișării lor în instanță [articolul 375 alineatul (1) din Codul de procedură civilă].

Nu trebuie să se depună un gaj sau o garanție în prealabil.

Cazul B

Identic cazului precedent

Idem

Costurile aferente asistenței juridice gratuite și alte rambursări

Studiu de caz

Asistență juridică

Rambursări

Când și în ce condiții se aplică?

Când se acordă asistență integrală?

Condiții:

Poate partea care are câștig de cauză să obțină rambursarea cheltuielilor de judecată?

Cazul A

Se aplică pentru persoanele care pot dovedi că nu dispun de resurse economice suficiente pentru a plăti cheltuielile aferente unei proceduri în instanță (de exemplu, onorariul avocatului și al reprezentantului legal).

Se consideră că o persoană nu deține resurse economice suficiente atunci când aceasta poate face dovada că resursele și veniturile sale, calculate anual pentru toate sursele și pe familie, nu depășesc dublul valorii Indicatorului Public al Veniturilor cu Efecte Multiple (IPREM) aflat în vigoare în momentul solicitării.

Aceasta depinde de acordul încheiat cu avocatul, dacă există. În general, se rambursează o parte semnificativă sau chiar întregul onorariu al avocatului, cu condiția ca acesta să nu depășească o treime din valoarea cauzei. Onorariul și plățile în avans către reprezentantul legal al părții, precum și onorariul expertului (dacă este cazul) pot fi rambursate după evaluarea costurilor.

Cazul B

Identic cazului precedent.

Idem

Idem

Costurile serviciilor de traducere și de interpretariat

Studiu de caz

Traducere

Interpretariat

Când și în ce condiții este necesară?

Costuri aproximative

Când și în ce condiții este necesar?

Costuri aproximative

Cazul A

Documentele depuse într-o altă limbă decât limba spaniolă (sau, dacă este cazul, limba Comunității Autonome în care cauza este judecată) trebuie să fie însoțite de o traducere. Documentul poate fi tradus în regim privat; în cazul în care una dintre părți contestă traducerea pe motiv că aceasta nu este exactă, justificându-și afirmația, grefierul dispune efectuarea unei traduceri oficiale a părții din document a cărei traducere este contestată, pe cheltuiala părții care a depus traducerea în cauză. În cazul în care traducerea oficială este identică, în esență, cu cea realizată în regim privat, costurile aferente traducerii trebuie să fie suportate de către partea care a contestat traducerea.

Variabile

Atunci când o persoană trebuie să ia parte la procedură pentru a fi suspusă unui interogatoriu, a face o declarație sau a fi informată personal cu privire la o decizie și nu vorbește limba spaniolă sau, după caz, cealaltă limbă oficială a Comunității Autonome în care se desfășoară procedura, orice persoană care vorbește limba în cauză și care a depus jurământ sau s-a angajat să traducă cu acuratețe poate fi numită drept interpret.

Cazul B

Idem

Idem

Sunt dificil de stabilit în avans.

Ultima actualizare: 07/06/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Opinia dvs.

Completați formularul de mai jos pentru a ne transmite observațiile dumneavoastră cu privire la noul nostru site