Costuri

Cu ocazia prezentului studiu de caz în materie de dreptul familiei - divorț, statele membre au fost rugate să îndrume reclamantul în privința cheltuielilor de judecată în următoarele cazuri: Cazul A – Situație la nivel național: două persoane se căsătoresc. Ulterior se despart și convin să divorțeze. Cazul B – Situație la nivel transnațional: două persoane care dețin cetățenia aceluiași stat membru (statul membru A) se căsătoresc. Căsătoria se încheie în statul membru A. După nuntă cei doi se mută în alt stat membru (statul membru B) pentru a locui și a munci, stabilindu-și domiciliul în acest stat membru. La scurt timp cei doi se despart, soția se întoarce în statul membru A și soțul rămâne în statul membru B. Cei doi convin să divorțeze. La întoarcerea în statul membru A, soția introduce imediat o acțiune de desfacere a căsătoriei la instanța din statul membru B.

Costurile în Lituania

Cheltuielile de judecată, cheltuielile privind introducerea căilor de atac și mijloacele alternative de soluționare a litigiilor


Studiu de caz

Instanța


Cheltuieli de judecată inițiale

Taxe de transcriere

Ale taxe

Cazul A

Soții care depun o cerere de divorț prin consimțământ mutual sunt scutiți de la plata taxei oficiale aplicate pentru cauzele soluționate de o instanță.

Participanții la o procedură plătesc 10 litas pentru copia unui document judiciar și 1 litas pentru fiecare pagină.

Instanța dispune plata cheltuielilor de judecată suportate de partea care are câștig de cauză de către partea adversă, chiar dacă cea din urmă este scutită de la plata cheltuielilor de judecată și acestea sunt suportate din fondurile de stat.

Cazul B

Persoanele fizice sau juridice străine sunt supuse acelorași condiții de scutire, reducere, amânare și programare a plăților care se aplică cetățenilor lituanieni.

Se aplică aceleași condiții ca în cazul național.

Se aplică aceleași condiții ca în cazul național.Studiu de caz

Căi de atac


Cheltuieli de judecată inițiale

Taxe de transcriere

Ale taxe

Cazul A

Soții care depun o cerere de divorț prin consimțământ mutual sunt scutiți de la plata taxei oficiale aplicate pentru cauzele soluționate de o instanță.

Participanții la o procedură plătesc 10 litas pentru copia unui document judiciar și 1 litas pentru fiecare pagină.

Instanța dispune plata cheltuielilor de judecată suportate de partea care are câștig de cauză de către partea adversă, chiar dacă cea din urmă este scutită de la plata cheltuielilor de judecată și acestea sunt suportate din  fondurile de stat.

Cazul B

Se aplică aceleași condiții ca în cazul național.

Se aplică aceleași condiții ca în cazul național.

Se aplică aceleași condiții ca în cazul național.Studiu de caz

ASL

Este această opțiune disponibilă pentru acest tip de cauză?

Costuri

Cazul A

Da, după ce fondul litigiului este identificat într-o ședință preliminară, instanța va oferi ambelor părți posibilitatea de a ajunge la un acord de compromis acceptat reciproc și astfel să soluționeze cauza în mod amiabil.

Gratuit

Cazul B

Se aplică aceleași condiții ca în cazul național.

Se aplică aceleași condiții ca în cazul național.Onorariile avocatului, executorului judecătoresc și expertului


Studiu de caz

Avocat

Este reprezentarea obligatorie?

Costuri medii

Cazul A

Reprezentarea de către un avocat nu este obligatorie.

A se vedea secțiunea referitoare la reglementările privind onorariile profesiilor juridice de mai sus.

Cazul B

Se aplică aceleași condiții ca în cazul național.

Se aplică aceleași condiții ca în cazul național.Studiu de caz

Executor judecătoresc

Este reprezentarea obligatorie?

Cheltuieli prealabile judecății

Costuri ulterioare judecății

Cazul A

Nu

Nu. Executorii judecătorești își exercită atribuțiile numai după ce s-au emis titlurile executorii.

Guvernate de instrucțiunile privind executarea hotărârii judecătorești. Costurile trebuie să fie recuperate de la debitor.

Suma depinde de tipul de executare și de volumul acțiunilor de executare – costurile pot fi fixe, 60 de litas per oră sau un procent din valoarea bunului (bunurilor) respectiv(e).

Cazul B

Se aplică aceleași condiții ca în cazul național

Se aplică aceleași condiții ca în cazul național

Se aplică aceleași condiții ca în cazul naționalStudiu de caz

Expert

Este folosirea acestuia obligatorie?

Cost

Cazul A

Instanța poate numi un expert sau poate dispune o expertiză pentru chestiunile care necesită cunoștințe speciale în domenii ca știința, medicina, arta, ingineria sau artizanatul, cu acordul părților..

Partea solicitantă trebuie să plătească o garanție prealabilă a cărei valoare este stabilită de către instanță. Statul sau o instituție abilitată stabilește nivelul maxim de cheltuieli. Instanța dispune plata cheltuielilor de judecată suportate de partea care are câștig de cauză de către partea adversă, chiar dacă cea din urmă este scutită de la plata cheltuielilor de judecată și acestea sunt suportate din fondurile de stat.

Cazul B

Se aplică aceleași condiții ca în cazul național

Se aplică aceleași condiții ca în cazul naționalCosturi pentru remunerarea martorilor, gaj sau garanții și alte taxe relevante


Studiu de caz

Remunerarea martorilor

Gaj sau garanție

Ale taxe

Sunt martorii remunerați?

Cost

Există acesta/aceasta și unde/când este folosit/ă?

Cost

Descriere

Costuri

Cazul A

Da, sumele plătite martorilor se adăugă cheltuielilor legate de soluționarea cauzei.

A se vedea secțiunea privind onorariile experților de mai sus.

A se vedea secțiunea privind onorariile experților de mai sus.

Instanța trebuie să ia în considerare situația materială a părții plătitoare. Valoarea depinde de natura acțiunii procedurale și nu poate depăși   100 000 de litas.

Alte cheltuieli includ:

1) verificarea unei locații;

2) perchezițiile învinuitului/inculpatului;

3) comunicarea documentelor judiciare;

4) îndeplinirea hotărârii judecătorești;

5) recompensarea activității tutorelui;

6) alte cheltuieli, după cum este necesar și rezonabil.

A se vedea secțiunea privind Experții de mai sus.

Cheltuielile pentru percheziția unui învinuit/inculpat trebuie să fie plătite de partea care a solicitat percheziția sau de instanță.

A se vedea secțiunea privind Onorariile executorilor judecătorești.

Un tutore are dreptul să primească o remunerație pentru reprezentare în conformitate cu tarifele și procedura stabilite de stat sau de instituția sa abilitată. Costurile de reprezentare sunt suportate de partea la a cărei inițiativă a fost numit un tutore, care trebuie să plătească costurile de reprezentare ale acestuia în avans.

Cazul B

Se aplică aceleași condiții ca în cazul național

Se aplică aceleași condiții ca în cazul național

Se aplică aceleași condiții ca în cazul național

Se aplică aceleași condiții ca în cazul național

Se aplică aceleași condiții ca în cazul național

Se aplică aceleași condiții ca în cazul naționalCosturile aferente asistenței juridice și altor rambursări


Studiu de caz

Asistență juridică

Când și în ce condiții este aplicabilă?

Când este sprijinul integral?

Condiții?

Cazul A

Se poate solicita asistență juridică primară după cum se descrie în secțiunea privind asistența juridică de mai sus.

Asistența juridică secundară este eligibilă conform condițiilor stabilite în secțiunea privind asistența juridică de mai sus.  

Statul garantează 100 la sută din costurile asistenței juridice primare.

Costurile pentru asistența juridică secundară iau în considerare bunurile și venitul unei persoane (a se vedea secțiunea privind asistența juridică de mai sus).

 

Persoanele care doresc să primească asistență juridică primară pot cere acest lucru instituției executive din localitatea unde au declarat că domiciliază.

Persoanele care doresc să primească asistență juridică secundară trebuie să ceară acest lucru, atașând documente care să justifice cererea și care să certifice eligibilitatea pentru asistență juridică secundară.

Cazul B

Se aplică aceleași condiții ca în cazul național

Se aplică aceleași condiții ca în cazul național

Se aplică aceleași condiții ca în cazul naționalStudiu de caz

Rambursare

Poate obține partea care are câștig de cauză rambursarea cheltuielilor de judecată?

Dacă rambursarea nu este integrală, care este procentul acordat, în general?

Ce categorii de cheltuieli nu sunt niciodată rambursate?

Există situații în care costurile aferente asistenței juridice ar trebui rambursate organizației care acordă această asistență?

Cazul A

Părțile care ajung la divorț de comun acord sunt scutite de costurile de judecată.

Costurile pentru asistența juridică garantată de stat și cele suportate de către debitor în procesul de executare.

Atunci când furnizarea asistenței juridice secundare încetează pentru motivele la care se face referire în articolul 23 alineatul 1 paragrafele 1, 2 și 6 din lege. Costurile pot fi recuperate de la persoana căreia i s-a acordat asistență în conformitate cu procedura stipulată de lege.

Atunci când sunt acordate indemnizații în temeiul unei asigurări, costurile asistenței juridice secundare trebuie să fie rambursate bugetului de stat în decurs de o lună de la plata beneficiilor asigurării în conformitate cu procedura stipulată de Ministrul Justiției. Atunci când o persoană nu reușește să ramburseze aceste costuri, acestea trebuie să fie recuperate în conformitate cu procedura legală.

În cazul în care s-a acordat asistență juridică secundară (articolul 12 paragraful 6 din lege) însă circumstanțele s-au modificat (articolul 11 alineatul 2 paragraful 1), respectiva persoană trebuie să ramburseze suma aferentă asistenței juridice secundare la bugetul de stat în termenul limită stipulat de serviciu. Dacă aceasta nu procedează astfel, costurile vor fi recuperate în conformitate cu procedura legală.

Atunci când se acoperă 50 la sută din costurile pentru asistența juridică secundară, iar un solicitant nu plătește partea sa de 50 la sută din costurile procedurilor civile sau administrative în termenul limită prevăzut, cauza poate fi întreruptă fără ca instanța să pronunțe vreo hotărâre privind fondul cauzei, iar solicitantul trebuie să ramburseze costurile pentru asistența juridică secundară oferită în termenul limită stipulat de serviciu. Statul va fi reprezentat de serviciul de asistență juridică.  

Cazul B

Se aplică aceleași condiții ca în cazul național

Se aplică aceleași condiții ca în cazul național

Se aplică aceleași condiții ca în cazul național

Se aplică aceleași condiții ca în cazul naționalCosturile activităților de traducere și interpretariat


Studiu de caz

Traducere

Interpretare

Există alte costuri specifice litigiilor transfrontaliere?

Când și în ce condiții sunt acestea necesare?

Care sunt costurile aproximative?

Când și în ce condiții sunt necesare?

Care sunt costurile aproximative?

Descriere

Care sunt costurile aproximative?

Cazul A

Toate documentele judiciare și anexele aferente trebuie să fie depuse în instanță în limba oficială a statului.

O parte, ale cărei documente judiciare trebuie să fie traduse într-o limbă străină, trebuie să plătească în avans o garanție fixată de instanță pentru a acoperi cheltuielile de judecată. Dacă ambele părți depun cereri, garanția va fi plătită în mod egal de către părți.

Persoanelor care nu vorbesc limba oficială li se garantează dreptul la servicii de interpretariat/traducere în timpul procedurilor.

Instanțele trebuie să plătească sumele datorate interpreților/traducătorilor din fondurile bugetului de stat.

Cazul B

Se aplică aceleași condiții ca în cazul național

Se aplică aceleași condiții ca în cazul național

Se aplică aceleași condiții ca în cazul național

Se aplică aceleași condiții ca în cazul național


Ultima actualizare: 05/11/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Opinia dvs.

Completați formularul de mai jos pentru a ne transmite observațiile dumneavoastră cu privire la noul nostru site