NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini germană a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Swipe to change

Costuri

Cu ocazia prezentului studiu de caz în materie de dreptul familiei - divorț, statele membre au fost rugate să îndrume reclamantul în privința cheltuielilor de judecată în următoarele cazuri: Cazul A – Situație la nivel național: două persoane se căsătoresc. Ulterior se despart și convin să divorțeze. Cazul B – Situație la nivel transnațional: două persoane care dețin cetățenia aceluiași stat membru (statul membru A) se căsătoresc. Căsătoria se încheie în statul membru A. După nuntă cei doi se mută în alt stat membru (statul membru B) pentru a locui și a munci, stabilindu-și domiciliul în acest stat membru. La scurt timp cei doi se despart, soția se întoarce în statul membru A și soțul rămâne în statul membru B. Cei doi convin să divorțeze. La întoarcerea în statul membru A, soția introduce imediat o acțiune de desfacere a căsătoriei la instanța din statul membru B.


Costuri în Germania

Cheltuieli de judecată și cheltuieli privind introducerea căilor de atac


Studiu de caz

Instanța

Căi de atac

Cheltuieli de judecată inițiale

Cheltuieli de judecată inițiale

Cazul A

În funcție de venituri și bunuri

În funcție de venituri și bunuri

Cazul B

În funcție de venituri și bunuri

În funcție de venituri și bunuriOnorariile avocaților


Studiu de caz

Avocat

Costuri medii

Cazul A

În funcție de venituri și bunuri

Cazul B

În funcție de venituri și bunuriCosturi pentru remunerarea martorilor și gaj sau garanție


Studiu de caz

Remunerarea martorilor

Gaj sau garanție

Martorii sunt remunerați?

Există acesta/aceasta și unde/când este folosit/ă?

Cazul A

Da, însă în mod normal nu este nevoie de martori.

Nu

Cazul B

Da, însă în mod normal nu este nevoie de martori.

NuCosturi aferente asistenței juridice și altor rambursăriStudiu de caz

Asistență juridică

Rambursare

Când și în ce condiții este aplicabilă?

Poate obține partea care are câștig de cauză rambursarea cheltuielilor de judecată?

Dacă rambursarea nu este integrală, care este procentul acordat, în general?

Există situații în care costurile aferente asistenței juridice ar trebui rambursate organizației care acordă această asistență?

Cazul A

În funcție de venituri și bunuri.

Da

Jumătate

Dacă veniturile persoanei și situația sa financiară se îmbunătățesc și în cazul plății în rate.

Cazul BCosturile activităților de traducere și interpretariat


Studiu de caz

Traducere

Interpretare

Există alte costuri specifice litigiilor transfrontaliere?

Când și în ce condiții sunt necesare?

Care sunt costurile aproximative?

Când și în ce condiții sunt necesare?

Care sunt costurile aproximative?

Descriere

Cazul A

Cazul B

După necesitățile instanței

În mod normal 1,85 EUR pentru 55 de caractere, plus cheltuielile și taxa pe valoare adăugată.

După necesitățile instanței

55 EUR pe oră, plus cheltuielile și taxa pe valoare adăugată

Comunicarea documentelor în străinătate


Ultima actualizare: 04/11/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Opinia dvs.

Completați formularul de mai jos pentru a ne transmite observațiile dumneavoastră cu privire la noul nostru site