Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej niemiecki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Swipe to change

Koszty

W tym studium przypadku dotyczącym dziedziny prawa rodzinnego – rozwodu, zwrócono się do państw członkowskich o dostarczenie osobom występującym z wnioskiem rozwodowym informacji o kosztach postępowania na przykładzie następujących sytuacji: Przypadek A – sytuacja krajowa: para zawiera związek małżeński. Następnie rozstają się i uzgadniają rozwód. Przypadek B – sytuacja międzynarodowa: Dwoje obywateli tego samego państwa członkowskiego (państwa członkowskiego A) zawiera związek małżeński. Zostaje on zawarty w państwie członkowskim A. Po ślubie małżeństwo przenosi się do innego państwa członkowskiego (państwa członkowskiego B), w którym pracuje i zamieszkuje. Krótko po tym małżeństwo rozpada się i żona wraca do państwa członkowskiego A, podczas gdy mąż pozostaje w państwie członkowskim B. Para uzgadnia rozwód. Po powrocie do państwa członkowskiego A żona niezwłocznie składa wniosek rozwodowy do sądu państwa członkowskiego B.


Koszty w Niemczech

Koszty ponoszone na rzecz sądu pierwszej instancji i w postępowaniu odwoławczym


Kazus

Sąd pierwszej instancji

Postępowanie odwoławcze

Wstępne opłaty sądowe

Wstępne opłaty sądowe

Kazus A

Zależne od wysokości dochodu i stanu majątkowego

Zależne od wysokości dochodu i stanu majątkowego

Kazus B

Zależne od wysokości dochodu i stanu majątkowego

Zależne od wysokości dochodu i stanu majątkowegoKoszty ponoszone na rzecz prawnika


Kazus

Prawnik

Średnie koszty

Kazus A

Zależne od wysokości dochodu i stanu majątkowego

Kazus B

Zależne od wysokości dochodu i stanu majątkowegoZwrot kosztów poniesionych przez świadków, kosztów gwarancji lub zabezpieczenia


Kazus

Zwrot kosztów poniesionych przez świadków

Gwarancja lub zabezpieczenie

Czy świadkom zwraca się poniesione przez nich koszty?

Czy istnieje, w jakich przypadkach i jak często jest stosowane?

Kazus A

Tak, przy czym obecność świadków zwykle nie jest wymagana.

Nie

Kazus B

Tak, przy czym obecność świadków zwykle nie jest wymagana.

NieKoszty pomocy prawnej i zwrot innych kosztówKazus

Pomoc prawna

Zwrot kosztów

Kiedy i pod jakimi warunkami ma zastosowanie?

Czy strona wygrywająca sprawę może otrzymać zwrot kosztów postępowania?

Jeżeli zwrot nie obejmuje wszystkich kosztów, to zasadniczo jaką ich część?

Czy istnieją sytuacje, w których koszty pomocy prawnej należy zwrócić organizacji jej udzielającej?

Kazus A

W zależności od wysokości dochodu i stanu majątkowego

Tak

Połowę

Jeżeli wysokość dochodów oraz sytuacja finansowa danej osoby ulegnie poprawie, a także w przypadku płatności w ratach.

Kazus BKoszty tłumaczenia pisemnego i ustnego


Kazus

Tłumaczenie pisemne

Tłumaczenie ustne

Inne koszty właściwe dla sporów transgranicznych

Kiedy i pod jakimi warunkami jest ono konieczne?

Szacunkowy koszt

Kiedy i pod jakimi warunkami jest ono konieczne?

Szacunkowy koszt

Charakterystyka

Kazus A

Kazus B

Według uznania sądu

Zwykle 1,85 EUR za 55 uderzeń w klawiaturę plus koszty i podatek obrotowy

Według uznania sądu

55 EUR za godzinę plus koszty i podatek obrotowy

Doręczenie dokumentów za granicę


Ostatnia aktualizacja: 04/11/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Twoje uwagi

Za pomocą tego formularza możesz przesłać nam swoje komentarze i uwagi na temat nowej strony