Kosten

In deze casestudy over familierecht – echtscheiding, werd de lidstaten gevraagd om de partij die de echtscheiding aanvraagt, advies te geven over de proceskosten, teneinde de volgende situaties te onderzoeken: Zaak A – Nationale situatie: een koppel huwt. Later gaan de echtgenoten uit elkaar en komen zij overeen om uit de echt te scheiden. Zaak B – Grensoverschrijdende situatie: twee onderdanen van dezelfde lidstaat (lidstaat A) huwen. Het huwelijk vindt plaats in lidstaat A. Na het huwelijk verhuist het koppel naar een andere lidstaat (lidstaat B), waar het zijn verblijfplaats vestigt om er te wonen en te werken. Kort daarna gaat het koppel uit elkaar: de vrouw keert terug naar lidstaat A en haar echtgenoot blijft in lidstaat B. Het koppel is het eens om uit de echt te scheiden. Na haar terugkeer naar lidstaat A vraagt de vrouw onmiddellijk de echtscheiding aan voor de rechterlijke instanties van lidstaat B.

NB 1. De antwoorden voor alle casestudy's zijn gebaseerd op de aanname dat de vordering aanhangig wordt gemaakt bij een Roemeense rechter 2. Voor het gemak en de duidelijkheid is bij de berekening van de kosten uitgegaan van de volgende hypothetische wisselkoers EUR 1 = RON 4 (Roemeense valuta).

Kosten in Roemenië

Kosten van gerechtelijke procedures, rechtsmiddelen en alternatieve geschillenbeslechting


Casestudy

Rechtbank

Rechtsmiddelen

Aanvankelijke gerechtskosten

Vergoeding diensten

Andere vergoedingen

Aanvankelijke gerechtskosten

Casus A

RON 39,3 (ca. EUR 10) bestaande uit RON 39 (gerechtskosten) en RON 0,3 (zegelrecht)

Uitzondering – RON 8,3 (ca. EUR 2) bestaande uit RON 8 (gerechtskosten) en RON 0,3 (zegelrecht), als de partij geen inkomsten heeft of de inkomsten lager zijn dan het minimum landelijk brutosalaris

Voor afschriften van de verschillende processtukken die zijn opgesteld door gespecialiseerde gerechtelijke medewerkers (griffiers) moet een kopieervergoeding (uiteenlopend van EUR 0,05 tot EUR 1,25 per afschrift) worden betaald

Legalisatie – verklaring om een gewaarmerkte rechterlijke beslissing te verkrijgen – RON 2,15 (ca. EUR 0,5) bestaande uit RON 2 (gerechtskosten) en RON 0,15 (zegelrecht)

Apostille RON 1,15 (ca. EUR 0,25) bestaande uit RON 1 (gerechtskosten) en RON 0,15 (zegelrecht) – alleen indien dit noodzakelijk is voor de partij

Tegen de beslissing in deze zaak is geen beroep mogelijk omdat beide partijen met de echtscheiding hebben ingestemd

Casus B

RON 39,3 (ca. EUR 10) bestaande uit RON 39 (gerechtskosten) en RON 0,3 (zegelrecht)

Uitzondering – RON 8,3 (ca. EUR 2) bestaande uit RON 8 (gerechtskosten) en RON 0,3 (zegelrecht), als de partij geen inkomsten heeft of de inkomsten lager zijn dan het minimum landelijk brutosalaris

Voor afschriften van de verschillende processtukken die zijn opgesteld door gespecialiseerde gerechtelijke medewerkers (griffiers) moet een kopieervergoeding (uiteenlopend van EUR 0,05 tot EUR 1,25 per afschrift) worden betaald

Legalisatie – verklaring om een gewaarmerkte rechterlijke beslissing te verkrijgen – RON 2,15 (ca. EUR 0,5) bestaande uit RON 2 (gerechtskosten) en RON 0,15 (zegelrecht)

Apostille RON 1,15 (ca. EUR 0,25) bestaande uit RON 1 (gerechtskosten) en RON 0,15 (zegelrecht)alleen indien dit noodzakelijk is voor de partij

Tegen de beslissing in deze zaak is geen beroep mogelijk omdat beide partijen met de echtscheiding hebben ingestemd


Casestudy

ADR

Is dit een mogelijkheid voor dit soort zaken?

Kosten

Casus A

Ja

Er worden afspraken over de kosten gemaakt in de bemiddelings-/mediationovereenkomst tussen partijen en de bemiddelaar/mediator.

Casus B

Ja

Er worden afspraken over de kosten gemaakt in de bemiddelings-/mediationovereenkomst tussen partijen en de bemiddelaar/mediator.


Kosten voor advocaten, deurwaarders en deskundigen


Casestudy

Advocaat

Deurwaarder

Is vertegenwoordiging verplicht?

Gemiddelde kosten

Is vertegenwoordiging verplicht?

Kosten vóór de uitspraak

Kosten na de uitspraak

Casus A

Nee

Variabele kosten afhankelijk van de overeenkomst voor juridische vertegenwoordiging

Niet van toepassing in dit geval omdat vertegenwoordiging niet verplicht is

Nee

Niet van toepassing in dit geval

Niet van toepassing in dit geval

Casus B

Nee

Variabele kosten afhankelijk van de overeenkomst voor juridische vertegenwoordiging

Niet van toepassing in dit geval omdat vertegenwoordiging niet verplicht is

Nee

Niet van toepassing in dit geval

Niet van toepassing in dit geval


Casestudy

Deskundige

Is inschakeling van een deskundige verplicht?

Kosten

Casus A

Nee

Niet van toepassing in dit geval

Casus B

Nee

Niet van toepassing in dit gevalVergoeding van getuigen, kosten voor pand of borgsom en andere relevante vergoedingen


Casestudy

Vergoeding van getuigen

Pand of borgsom

Worden getuigen vergoed?

Kosten

Bestaat dit en wanneer en hoe wordt dit gebruikt?

Kosten

Casus A

Ja. In deze zaak zijn getuigen echter niet nodig.

Niet van toepassing in dit geval

Niet van toepassing in dit geval

Niet van toepassing in dit geval

Casus B

Ja. In deze zaak zijn getuigen echter niet nodig.

Niet van toepassing in dit geval

Niet van toepassing in dit geval

Niet van toepassing in dit gevalKosten voor rechtsbijstand en andere vergoedingenCasestudy

Rechtsbijstand

Wanneer en onder welke voorwaarden is dat van toepassing?

Wanneer worden alle kosten vergoed?

Voorwaarden?

Casus A

Zie bijlage 1

Zie bijlage 1

Zie bijlage 1

Casus B

Zie bijlage 1

Zie bijlage 1

Zie bijlage 1
Casestudy

Vergoeding

Kan de in het gelijk gestelde partij terugbetaling van de proceskosten verkrijgen?

In het geval van een gedeeltelijke terugbetaling: welk percentage wordt over het algemeen terugbetaald?

Welke kosten worden nooit terugbetaald?

Zijn er gevallen waarin de rechtsbijstand moet worden terugbetaald aan de rechtsbijstandsinstantie?

Casus A

Niet van toepassing in dit geval aangezien de partijen met de echtscheiding hebben ingestemd (is onderling overeengekomen)

Niet van toepassing in dit geval aangezien de partijen met de echtscheiding hebben ingestemd (is onderling overeengekomen)

Niet van toepassing in dit geval aangezien de partijen met de echtscheiding hebben ingestemd (is onderling overeengekomen)

Nee

Casus B

Niet van toepassing in dit geval aangezien de partijen met de echtscheiding hebben ingestemd (is onderling overeengekomen)

Niet van toepassing in dit geval aangezien de partijen met de echtscheiding hebben ingestemd (is onderling overeengekomen)

Niet van toepassing in dit geval aangezien de partijen met de echtscheiding hebben ingestemd (is onderling overeengekomen)

NeeKosten voor het vertalen en tolken


Casestudy

Vertalen

Wanneer en onder welke voorwaarden is dat nodig?

Geraamde kosten?

Casus A

Niet van toepassing in dit geval

Niet van toepassing in dit geval.

Casus B

Als de bij de rechtbank ingediende documenten (onderdeel van het dossier) in een andere taal gesteld zijn.

De kosten kunnen verschillen afhankelijk van de overeenkomst voor de vertaling. Indien de vertaling op verzoek van de rechtbank door een beëdigd vertaler wordt verzorgd, wordt er een tarief in rekening gebracht van RON 33,56 (ca. EUR 8) per pagina in A4-formaat.


Casestudy

Tolken

Andere specifieke kosten bij grensoverschrijdende geschillen?

Wanneer en onder welke voorwaarden is dat nodig?

Geraamde kosten?

Beschrijving

Geraamde kosten?

Casus A

Indien de door de rechter te horen partij doof of stom is, of niet kan schrijven.

RON 23,15 per uur (ca. EUR 6)

-

-

Casus B

Indien ten minste één van de partijen geen Roemeens spreekt.

RON 23,15 per uur (ca. EUR 6)

Ja, maar hiervoor is ondersteuning beschikbaar vanuit de staat

-


Laatste update: 03/11/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Feedback

Met onderstaand formulier kunt u ons opmerkingen en feedback sturen over onze nieuwe website