Kosten

In deze casestudy over handelsrecht – overeenkomstenrecht, werd de lidstaten gevraagd om de verkoper advies te geven over de proceskosten, teneinde de volgende situaties te onderzoeken: Zaak A – Nationale situatie: een bedrijf heeft goederen geleverd met een waarde van 20 000 euro. De verkoper werd niet betaald omdat de koper vindt dat de goederen niet in overeenstemming zijn met hetgeen was overeengekomen. De verkoper stelt een rechtsvordering in tot volledige betaling van de prijs. Zaak B – Grensoverschrijdende situatie: een bedrijf waarvan het hoofdkantoor in lidstaat B is gevestigd, levert aan een koper in lidstaat A goederen met een waarde van 20 000 euro. Op de overeenkomst is het recht van lidstaat B van toepassing en de overeenkomst is opgesteld in de taal van lidstaat B. De verkoper werd niet betaald omdat de koper in lidstaat A vindt dat de goederen niet in overeenstemming zijn met hetgeen was overeengekomen. De verkoper stelt in lidstaat A een rechtsvordering in tot volledige betaling van de prijs, zoals is bepaald in de overeenkomst met de koper.


Kosten in Polen

Casus nr. 4 (in B – het land waar de verkoper de koper in rechte aanspreekt is Polen – in dat geval zijn de vergoeding, kosten en voorwaarden hetzelfde als in casus A. Dienovereenkomstig hoeft de tabel niet te worden ingevuld).

Kosten van gerechtelijke procedures, rechtsmiddelen en alternatieve geschillenbeslechting (ADR)


Casestudy

Rechtbank

Rechtsmiddelen

ADR

Aanvankelijke gerechtskosten

Vergoeding diensten

Andere vergoedingen

Aanvankelijke gerechtskosten

Is dit een mogelijkheid voor dit soort zaken?

Kosten

Casus A

Afhankelijk van de waarde van het voorwerp van het geschil. Ingevolge de Wet inzake gerechtskosten in civiele zaken is de vergoeding 5% van de waarde, maar niet minder dan 30 en niet meer dan 100 000 PLN.

Voor elke pagina, kopieën van uitspraken met gedwongen tenuitvoerlegging, kopieën van uitspraken met rechtskracht: 6 PLN. Indien deze documenten in een vreemde taal zijn opgesteld of tabellen bevatten: 12 PLN per pagina.

--

Afhankelijk van de waarde van het voorwerp van het geschil. Ingevolge de Wet inzake gerechtskosten in civiele zaken is de vergoeding 5% van de waarde, maar niet minder dan 30 en niet meer dan 100 000 PLN. Indien de waarde van het voorwerp van het geschil tijdens de procedure verandert, wordt de vergoeding op dezelfde wijze berekend – het percentage is hetzelfde maar het uiteindelijke bedrag verschilt, omdat er een andere berekeningsgrondslag is gebruikt.

Het staat de partijen vrij om te kiezen voor ADR

Als de rechtbank de uitvoerbaarheidsclausule accepteert, 50 PLNKosten voor advocaten, deurwaarders en deskundigen


Casestudy

Advocaat

Deurwaarder

Deskundige

Is vertegenwoordiging verplicht?

Gemiddelde kosten

Is inschakeling van een deurwaarder verplicht?

Kosten vóór de uitspraak

Kosten na de uitspraak

Is inschakeling van een deskundige verplicht?

Kosten

Casus A

Nee

Afhankelijk van de waarde van het voorwerp van het geschil. Als de waarde circa 90 000 PLN is, zal de vergoeding niet minder dan 3 600 PLN bedragen.

Nee

--

--

Nee

Als de rechtbank de uitvoerbaarheidsclausule accepteert, 50 PLNVergoeding van getuigen, kosten voor pand of borgsom en andere relevante vergoedingen


Case

study

Vergoeding van getuigen

Pand of borgsom

Andere vergoedingen

Worden getuigen vergoed?

Kosten

Bestaat dit en wanneer en hoe wordt dit gebruikt?

Kosten

Beschrijving

Kosten

Casus A

Ja

Reiskosten, gederfde inkomsten, verblijfskosten, ingevolge de artikelen 85 tot 88 van de Wet inzake gerechtskosten in civiele zaken.

Ja. De waarde van het voorwerp van het geschil wordt in aanmerking genomen.

Afhankelijk van de waarde van het voorwerp van het geschil

--

--Kosten voor rechtsbijstand en andere vergoedingenCase

study

Rechtsbijstand

Vergoeding

Wanneer en onder welke voorwaarden is dat van toepassing?

Wanneer worden alle kosten vergoed?

Voorwaarden?

Kan de in het gelijk gestelde partij terugbetaling van de proceskosten verkrijgen?

In het geval van een gedeeltelijke terugbetaling: welk percentage wordt over het algemeen terugbetaald?

Welke kosten worden nooit terugbetaald?

Zijn er gevallen waarin de rechtsbijstand moet worden terugbetaald aan de rechts-bijstandsinstantie?

Casus A

Een partij die is vrijgesteld van gerechtskosten kan rechtsbijstand aanvragen. De rechter bepaalt of bijstand van een beroepsadvocaat nodig is.

Hangt van de beslissing van de rechter af

Indien de kosten buitensporig zijn of de partij in financiële problemen zouden brengen

De algemene regels zijn van toepassing, afhankelijk van de omstandigheden

--

Kosten waarvan het saldo hoger is dan noodzakelijk en passend voor de zaak in kwestie

--Kosten voor het vertalen en tolken


Case

study

Vertalen

Tolken

Andere specifieke kosten bij grensoverschrijdende geschillen?

Wanneer en onder welke voorwaarden is dat nodig?

Geraamde kosten?

Wanneer en onder welke voorwaarden is dat nodig?

Geraamde kosten?

Beschrijving

Geraamde kosten?

Casus A

Als er documenten in een andere taal bij de rechtbank worden ingediend

Overeenkomstig de Verordening van de minister van Justitie van 24 januari 2005

--

--

--

--


Laatste update: 06/11/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Feedback

Met onderstaand formulier kunt u ons opmerkingen en feedback sturen over onze nieuwe website