Kosten

In deze casestudy over handelsrecht – aansprakelijkheidsrecht, werd de lidstaten gevraagd om de klant advies te geven over de proceskosten, teneinde de volgende situaties te onderzoeken: Zaak A – Nationale situatie: een fabrikant van verwarmingstoestellen levert een verwarmingstoestel aan een installateur. De installateur verkoopt het verwarmingstoestel door aan een klant en installeert dat in diens huis. Kort daarna ontstaat er brand in het huis. Elke betrokkene (fabrikant, installateur en eindklant) is verzekerd. De oorzaak van de brand wordt betwist. Niemand wil de klant schadeloosstellen. De klant stelt een rechtsvordering in tot volledige schadeloosstelling door de fabrikant, de installateur en de verzekeringsmaatschappijen. Zaak B – Grensoverschrijdende situatie: een fabrikant van verwarmingstoestellen in lidstaat B levert een verwarmingstoestel aan een installateur in lidstaat C. De installateur verkoopt het verwarmingstoestel door aan een klant in lidstaat A en installeert dat in diens huis. Kort daarna ontstaat er brand in het huis. Elke betrokkene (fabrikant, installateur en eindklant) is verzekerd bij een verzekeringsmaatschappij in de eigen lidstaat. De oorzaak van de brand wordt betwist. Niemand wil de klant schadeloosstellen. De klant stelt in lidstaat A een rechtsvordering in tot volledige schadeloosstelling door de fabrikant, de installateur en de verzekeringsmaatschappij in lidstaat A.


Kosten in Malta

Kosten van gerechtelijke procedures, rechtsmiddelen en alternatieve geschillenbeslechting


Casestudy

Rechtbank

Rechtsmiddelen

Aanvankelijke gerechts-kosten

Vergoeding diensten

Andere vergoedingen

Aanvankelijke gerechts-kosten

Vergoeding diensten

Andere vergoedingen

Casus A

Minimaal € 712,77 (ook afhankelijk van het gevorderde bedrag)

n.v.t.

€ 195,65

n.v.t.

Casus B

Minimaal € 712,77 (ook afhankelijk van het gevorderde bedrag)

n.v.t.

€ 195,65

n.v.t.Kosten voor advocaten, deurwaarders en deskundigen


Casestudy

Advocaat

Deurwaarder

Deskundige

Is vertegenwoordiging verplicht?

Gemiddelde kosten

Is inschakeling van een deurwaarder verplicht?

Kosten vóór de uitspraak

Kosten na de uitspraak

Is inschakeling van een deskundige verplicht?

Kosten

Casus A

JA

Afhankelijk van gevorderde bedrag

Niet verplicht

n.v.t.

n.v.t.

Niet verplicht, maar in dit geval zeer waarschijnlijk

Afhankelijk van gevorderde bedrag

Casus B

JA

Afhankelijk van gevorderde bedrag

Niet verplicht

n.v.t.

n.v.t.

Niet verplicht, maar in dit geval zeer waarschijnlijk

Afhankelijk van gevorderde bedragVergoeding van getuigen, kosten voor pand of borgsom en andere relevante vergoedingen


Casestudy

Vergoeding van getuigen

Pand of borgsom

Andere vergoedingen

Worden getuigen vergoed?

Kosten

Bestaat dit en wanneer en hoe wordt dit gebruikt?

Kosten

Beschrijving

Kosten

Casus A

NEE

n.v.t.

Niet van toepassing, omdat het gevorderde bedrag niet aangegeven is.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Casus B

NEE

n.v.t.

Niet van toepassing, omdat het gevorderde bedrag niet aangegeven is.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.Kosten voor rechtsbijstand en andere vergoedingenCasestudy

Rechtsbijstand

Wanneer en onder welke voorwaarden is dat van toepassing?

Wanneer worden alle kosten vergoed?

Voorwaarden?

Casus A

Er wordt rechtsbijstand gegeven aan personen die in de bijstand zitten of het minimumloon krijgen en die niet meer dan één woning bezitten.

n.v.t.

n.v.t.

Casus B

Er wordt rechtsbijstand gegeven aan personen die in de bijstand zitten of het minimumloon krijgen en die niet meer dan één woning bezitten.

n.v.t.

n.v.t.
Casestudy

Vergoeding

Kan de in het gelijk gestelde partij terugbetaling van de proceskosten verkrijgen?

In het geval van een gedeeltelijke terugbetaling: welk percentage wordt over het algemeen terugbetaald?

Welke kosten worden nooit terugbetaald?

Zijn er gevallen waarin de rechtsbijstand moet worden terugbetaald aan de rechts-bijstandsinstantie?

Casus A

JA

Afhankelijk van de uitspraak

Privéoverleg met de advocaten (buitengerechtelijke kosten)

n.v.t.

Casus B

JA

Afhankelijk van de uitspraak

Privéoverleg met de advocaten (buitengerechtelijke kosten)

n.v.t.Kosten voor het vertalen en tolken


Casestudy

Vertalen

Tolken

Andere specifieke kosten bij grensoverschrijdende geschillen?

Wanneer en onder welke voorwaarden is dat nodig?

Geraamde kosten?

Wanneer en onder welke voorwaarden is dat nodig?

Geraamde kosten?

Beschrijving

Geraamde kosten?

Casus A

Wanneer slechts één van de partijen Engels spreekt

€ 34,94

Slechts wanneer een getuige noch Maltees, noch Engels spreekt

€ 11,65 tot € 58,23/uur

De kosten voor het in kennis stellen van de in het buitenland verblijvende partij

Afhankelijk van de door de andere lidstaat in rekening gebrachte kosten

Casus B

Wanneer slechts één van de partijen Engels spreekt

€ 34,94

Slechts wanneer een getuige noch Maltees, noch Engels spreekt

€ 11,65 tot € 58,23/uur

De kosten voor het in kennis stellen van de in het buitenland verblijvende partij

Afhankelijk van de door de andere lidstaat in rekening gebrachte kosten


Laatste update: 02/11/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Feedback

Met onderstaand formulier kunt u ons opmerkingen en feedback sturen over onze nieuwe website