Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Frans) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
Swipe to change

Kosten

In deze casestudy over familierecht – alimentatie, werd de lidstaten gevraagd om de eiser advies te geven over de proceskosten, teneinde de volgende situaties te onderzoeken: Zaak A – Nationale situatie: twee personen hebben een aantal jaren ongehuwd samengeleefd. Zij hebben een kind van drie jaar wanneer zij uit elkaar gaan. Bij rechterlijke beslissing krijgt de moeder het gezagsrecht over het kind. Het enige onopgeloste geschilpunt betreft het bedrag van de alimentatie dat de vader aan de moeder is verschuldigd voor het levensonderhoud en de opvoeding van het kind. De moeder stelt daartoe een rechtsvordering in. Zaak B – Grensoverschrijdende situatie waarin u advocaat bent in lidstaat A: twee personen hebben ongehuwd samengeleefd in een lidstaat (lidstaat B). Zij hebben een kind van drie jaar. Zij gaan uit elkaar. Bij rechterlijke beslissing in lidstaat B krijgt de moeder het gezagsrecht over het kind. Met de instemming van de vader verhuizen moeder en kind naar een andere lidstaat (lidstaat A) waar zij hun verblijfplaats vestigen. Er blijft een geschilpunt bestaan. Dat heeft betrekking op het bedrag van de alimentatie dat de vader aan de moeder is verschuldigd voor het levensonderhoud en de opvoeding van het kind. De moeder stelt daartoe in lidstaat A een rechtsvordering in.


Kosten in Frankrijk

Kosten van gerechtelijke procedures, rechtsmiddelen en alternatieve geschillenbeslechting


Casestudy

Gerechtelijke procedures

Rechtsmiddelen

Alternatieve geschillenbeslechting

Aanvankelijke gerechtskosten

Vergoedingen diensten

Andere vergoedingen

Aanvankelijke gerechtskosten

Vergoedingen diensten

Andere vergoedingen

Staat deze optie open voor dit soort gevallen?

Kosten

Casus A

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Gerechtelijke bemiddeling is mogelijk.

Buitengerechtelijke bemiddeling is eveneens mogelijk.

De bemiddelingskosten komen ten laste van de partijen. De honoraria worden door de rechter vastgesteld, maar kunnen via de rechtsbijstand worden vergoed.

Een goede optie is dat de bemiddelaar en de partijen samen een honorarium afspreken.

Casus B

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem      

IdemKosten voor advocaten, deurwaarders en deskundigen


Casestudy

Advocaat

Deurwaarder

Deskundige

Is vertegenwoordiging verplicht?

Gemiddelde kosten

Is inschakeling verplicht?

Kosten vóór de uitspraak

Kosten na de uitspraak

Is inschakeling verplicht?

Kosten

Casus A

Nee

Nee       

Nee

Nee

Nee

Nee

Vastgesteld door de rechter.

Casus B

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem


Vergoeding van getuigen, kosten voor pand of borgsom en andere relevante vergoedingen


Casestudy

Vergoeding van getuigen

Pand of borgsom

Andere vergoedingen

Worden getuigen vergoed?

Kosten

Bestaat dit en wanneer en hoe wordt dit gebruikt?

Kosten

Beschrijving

Kosten

Casus A

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Casus B

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

IdemKosten voor rechtsbijstand en andere vergoedingenCasestudy

Rechtsbijstand

Wanneer en onder welke voorwaarden is dat nodig?

Wanneer worden alle kosten vergoed?

Voorwaarden?

Casus A

De moeder kan voor of tijdens de rechtsgang rechtsbijstand aanvragen. Deze wordt toegekend als de opgegeven middelen niet uitkomen boven de in de wet gestelde plafonds.

De staat neemt alle proceskosten voor zijn rekening als de moeder in aanmerking komt voor de vergoeding van alle kosten.

De moeder krijgt alle kosten vergoed als de maandelijkse inkomsten die zij heeft opgegeven, niet uitkomen boven 911 EUR per maand.

Daarboven, tot een bedrag van 1367 EUR, worden de kosten gedeeltelijk vergoed.

De inkomstenplafonds worden met 164 EUR verhoogd voor de twee eerste personen ten laste van de moeder en met 104 EUR voor de derde en volgende afhankelijke personen.

Casus B

Idem

Idem

Idem
Casestudy

Vergoeding

Kan de in het gelijk gestelde partij terugbetaling van de proceskosten verkrijgen?

Zijn er gevallen waarin de rechtsbijstand moet worden terugbetaald aan de rechtsbijstandsinstantie?

Casus A

Ja, als de rechter daartoe beslist.

Wanneer de familierechter de vader die geen rechtsbijstand geniet in de kosten veroordeelt, moet de vader de kosten die de staat heeft voorgeschoten voor de verdediging van de moeder die rechtsbijstand heeft ontvangen, aan de schatkist terugbetalen.

Casus B

Idem

IdemKosten voor het vertalen en tolken


Casestudy

Vertalen

Tolken

Wanneer en onder welke voorwaarden is dat nodig?

Geraamde kosten?

Wanneer en onder welke voorwaarden is dat nodig?

Geraamde kosten?

Casus A

Vertaalde stukken moeten aan de rechter worden overgelegd.

Geen statistieken beschikbaar.

Wanneer de rechter de taal waarin de partijen zich uitdrukken, niet kent.

De vergoeding wordt door de rechter vastgesteld.

Casus B

Idem

Idem

Idem

Idem


Laatste update: 08/11/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Feedback

Met onderstaand formulier kunt u ons opmerkingen en feedback sturen over onze nieuwe website